Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 N 922
Мінекономрозвитку України; Наказ, Форма, Інструкція від 27.12.2011428
Документ z0128-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.11.2014, підстава - z1241-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2011 N 428
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2012 р.
за N 128/20441

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1106 ( z1241-14 ) від 15.09.2014 }

Про внесення змін
до наказу Міністерства економіки України
від 26.07.2010 N 922

Відповідно до пункту 4 розділу II "Прикінцеві положення"
Закону України від 08.07.2011 N 3681-VI ( 3681-17 ) "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
державних закупівель" Н А К А З У Ю:
1. Унести до пункту 1 наказу Міністерства економіки України
від 26.07.2010 N 922 ( z0624-10 ) "Про затвердження форм
документів у сфері державних закупівель", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за N 624/17919, такі
зміни: в абзаці восьмому після слів "цінової пропозиції" додати
слова "або пропозиції за результатами застосування процедури
закупівлі в одного учасника"; абзац дев'ятий виключити; в абзаці шістнадцятому після слів "двоступеневих торгів"
додати слова "та попередньої кваліфікації".
2. Унести зміни до форм документів у сфері державних
закупівель та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених наказом
Міністерства економіки України від 26.07.2010 N 922 ( z0624-10 )
"Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за
N 624/17919, виклавши їх у редакції, що додається ( z0129-12,
z0130-12, z0131-12, z0132-12, z0133-12, z0134-12, z0135-12,
z0136-12, z0137-12, z0138-12, z0139-12, z0140-12, z0141-12,
z0142-12, z0143-12, z0144-12 ).
3. Департаменту державних закупівель та державного замовлення
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника
апарату Павленка В.П.
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
( z0624-10 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
1.3. Місцезнаходження.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail).
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі.
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або
очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення).
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару)
(не для друку, не для оприлюднення).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю:
www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі.
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання
послуг.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання
послуг.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання
послуг.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів.
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник
вимагає його надати):
7.1. Розмір.
7.2. Вид.
7.3. Умови надання.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце.
8.2. Строк.
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце.
9.2. Дата.
9.3. Час.
10. Додаткова інформація.
Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення О.В.Аніпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
( z0624-10 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2012 р.
за N 128/20441

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми оголошення
про проведення відкритих торгів

1. Оголошення готується українською мовою, а також
англійською мовою у випадках, передбачених частиною четвертою
статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
( 2289-17 ) (далі - Закон), підписується уповноваженою особою
замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та
засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.
3. Щодо пункту 1 оголошення Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27
частини першої статті 1 Закону ( 2289-17 ). У підпункті 1.3 зазначаються найменування
адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим,
область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер
будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника,
відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі
здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів) та в інших
фінансових установах, із зазначенням їх реквізитів. Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до
бюджетного законодавства.
4. Щодо пункту 2 оголошення Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до
бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої
статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої
статті 2 Закону ( 2289-17 ), частини третьої статті 10 Закону
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ). У разі коли
замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти
згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається:
"Кошти підприємства".
5. Щодо пункту 4 оголошення Зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності)
або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого
самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити
інформацію про закупівлю.
6. Щодо пункту 5 оголошення Щодо підпункту 5.1 Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з
урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону
( 2289-17 ) та згідно з порядком визначення предмета закупівлі,
який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України, із зазначенням коду відповідного державного
класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). Замовник
зазначає інформацію про кількість товару, місце поставки товарів
або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк
поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також за
необхідності технічні та інші параметри предмета закупівлі. У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником
зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За
бажанням замовник може вказати опис лотів.
7. Щодо пункту 6 оголошення Зазначаються найменування адміністративно-територіальної
одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у
місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати
(офісу), поштовий індекс.
8. Щодо пункту 7 оголошення Щодо підпункту 7.1 У підпункті 7.1 зазначається розмір забезпечення пропозиції
конкурсних торгів відповідно до частин першої і другої статті 24
Закону ( 2289-17 ) у гривнях або іноземній валюті (якщо це
передбачено законодавством) (цифрами та словами), виходячи з
очікуваної вартості закупівлі. У разі коли пропозиції конкурсних
торгів подаються учасниками торгів до окремих частин предмета
закупівлі (лотів) (установлення такої можливості зазначається в
підпункті 5.1 пункту 5 оголошення), розмір забезпечення пропозиції
конкурсних торгів установлюється відповідно до частин першої і
другої статті 24 Закону в гривнях або іноземній валюті (якщо це
передбачено законодавством) (цифрами та словами), виходячи з
очікуваної вартості закупівлі щодо кожної його частини (лота). У
разі коли замовник не вимагає забезпечення пропозиції конкурсних
торгів, робиться запис: "Не вимагається", а підпункти 7.2 і 7.3 не
заповнюються. Щодо підпункту 7.2 Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів визначається
замовником відповідно до пункту 8 частини першої статті 1 Закону
( 2289-17 ) та законодавства України. У підпункті 7.3 замовником зазначаються строк дії
забезпечення пропозицій конкурсних торгів та застереження щодо
випадків, коли забезпечення пропозиції конкурсних торгів не
повертається учаснику відповідно до частини третьої статті 24
Закону ( 2289-17 ).
9. Щодо пункту 8 оголошення У підпункті 8.1 зазначаються найменування
адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим,
область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер
будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. У підпункті 8.2 зазначається строк подання пропозицій
конкурсних торгів, а саме: дата та час. Строк подання пропозицій
конкурсних торгів визначається з урахуванням частини третьої
статті 21 Закону ( 2289-17 ) та не може бути меншим, ніж 30 днів з
дня опублікування оголошення про проведення процедури відкритих
торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель. У разі обґрунтованої нагальної потреби в закупівлі продукції
харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного
призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може
бути скорочено до 15 днів. Причиною скорочення строку не може бути
бездіяльність замовника щодо проведення відповідних процедур
закупівель.
10. Щодо пункту 9 оголошення У підпункті 9.1 зазначаються найменування
адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим,
область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер
будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. Щодо підпунктів 9.1-9.3 Відповідно до частини першої статті 27 Закону ( 2289-17 )
розкриття пропозицій конкурсних торгів відбувається в день
закінчення строку їх подання в час та місці, що зазначені в
оголошенні.
11. Щодо пункту 10 оголошення Замовник зазначає таку інформацію: способи зв'язку для отримання додаткової інформації; іншу необхідну інформацію.
Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення О.В.Аніпковгору