Документ z0175-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.02.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2015  № 1250


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 лютого 2016 р.
за № 175/28305

Про затвердження Положення про змагання з туристських спортивних походів серед учнівської та студентської молоді

Відповідно до статей 4, 6 і 15 Закону України “Про позашкільну освіту”, підпункту 10 пункту 1 статті 62 Закону України “Про вищу освіту” та підпункту 85 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою формування здорового способу життя та пропаганди спортивного туризму серед учнівської та студентської молоді, підвищення рівня туристської майстерності учасників змагань та безпеки проведення туристських походів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про змагання з туристських спортивних походів серед учнівської та студентської молоді, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України (Супрун В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

С. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
молоді та спорту УкраїниЯ.В. ВойтовичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
27.11.2015  № 1250


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 лютого 2016 р.
за № 175/28305

ПОЛОЖЕННЯ
про змагання з туристських спортивних походів серед учнівської та студентської молоді

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення змагань серед учнівської та студентської молоді з туристських спортивних походів (далі - змагання), участі в змаганнях і визначення переможців.

2. Основними завданнями змагань є:

організація змістовного активного відпочинку учнівської та студентської молоді;

популяризація здорового способу життя та пропаганда спортивного туризму серед учнівської та студентської молоді;

удосконалення змісту туристських спортивних походів, розширення і поглиблення знань їх учасників з історії, культури, природи України та інших країн;

підвищення рівня туристської майстерності учасників змагань та безпеки проведення туристських походів;

зміцнення дружніх зв’язків юних туристів України, виховання в них почуття любові до рідної землі, свого народу;

військово-патріотичне виховання молоді, підготовка її до захисту Вітчизни, служби в Збройних Силах України;

визначення найсильніших туристських спортивних груп;

виявлення, вивчення та поширення кращого досвіду організації і проведення туристських спортивних походів учнівської та студентської молоді.

3. Організація та проведення змагань покладаються на Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі - Центр) та позашкільний навчальний заклад, що відповідає за організацію туристсько-краєзнавчої роботи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Змагання проводяться щороку в два етапи:

I (перший) етап - обласний (в Автономній Республіці Крим - республіканський, у містах Києві та Севастополі - міські);

II (другий) етап - всеукраїнський.

5. Строки проведення I етапу змагань визначає позашкільний навчальний заклад, що відповідає за організацію туристсько-краєзнавчої роботи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - адміністративно-територіальні одиниці), з урахуванням місцевих можливостей.

Строки проведення II етапу змагань визначає Центр відповідно до цього Положення.

ІІ. Учасники змагань

1. У змаганнях беруть участь групи учнівської та студентської молоді України, які здійснили туристські спортивні походи (далі - походи) відповідно до Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2014 року № 1124, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 року за № 1340/26117 (далі - Інструкція), протягом навчального року, який передує року, в якому проводяться змагання, та літніх канікул після вказаного навчального року (до 01 вересня за датою початку походу) і своєчасно подали документи, передбачені пунктом 1 розділу ІІІ цього Положення, до Центру.

2. Складність походів, які проводяться в рамках змагань з кожного виду туризму, визначається організаціями, що їх проводять.

3. У змаганнях серед учнівської молоді можуть брати участь групи, у яких не менше 2/3 учасників є неповнолітніми особами (без урахування керівника та не більше двох заступників керівника).

4. У змаганнях серед студентської молоді можуть брати участь групи, у яких не менше 2/3 учасників є студентами вищих або учнями професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються за денною формою навчання (без урахування керівника).

5. Кількість груп від адміністративно-територіальної одиниці за видами туризму та рівнем складності походів, які за їх звітами допускаються до участі в II етапі змагань, визначається Центром з урахуванням рівня розвитку кожного з видів туризму.

ІІІ. Документація та строки її подання

1. Для участі в II етапі змагань до 01 лютого на адресу Центру (01135, м. Київ, а/с 190, вул. Пестеля, 5-7) надсилаються:

заявка на участь у змаганнях зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

іменна заявка на участь у змаганнях зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді (в паперовому та електронному вигляді), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення;

звіти про походи, розглянуті маршрутно-кваліфікаційною комісією, яка давала рекомендацію щодо можливості проведення походу (з відміткою маршрутно-кваліфікаційної комісії про залік походу);

оригінали маршрутних книжок (маршрутних листів);

ксерокопії студентських (учнівських) квитків учасників груп, які беруть участь в змаганнях серед студентської молоді.

2. Звіт про похід надсилається в друкованому вигляді та на електронному носії.

3. Звіти та маршрутні документи, надіслані для участі в II етапі змагань, повертаються командам, що беруть участь у змаганнях, не раніше ніж через 3 місяці після їх завершення (за умови надання копії таких документів).

IV. Підбиття підсумків

1. Переможці та призери змагань визначаються у кожній(ому) категорії (ступені) складності з кожного виду туризму окремо серед груп учнівської та груп студентської молоді.

2. Результат команди визначається як середньоарифметичне значення експертних оцінок не менше ніж двох суддів.

3. Якщо звіт не набирає 95 % вихідних балів, 1 місце не присуджується; якщо звіт не набирає 85 % вихідних балів, 2 місце не присуджується; якщо звіт не набирає 75 % вихідних балів, 3 місце не присуджується.

4. Результати певної адміністративно-територіальної одиниці у загальнокомандному заліку II етапу змагань визначаються окремо серед груп учнівської та груп студентської молоді за сумою балів, отриманих звітами, поданими від адміністративно-територіальної одиниці, з урахуванням коефіцієнтів: звіт про похід 3 ступеня складності - 0,8; I категорії складності - 1; II категорії складності - 1,2; III категорії складності - 1,4; IV та V категорій складності - 1,6.

5. У разі подання на II етап змагань кількох звітів про походи вище I категорії складності з одного виду туризму від адміністративно-територіальної одиниці в загальнокомандному заліку в кожному виді туризму та кожній категорії складності враховується оцінка лише одного з цих звітів, який набрав найбільшу кількість балів.

6. Команда може бути не допущена до участі у змаганнях за порушення строків подання матеріалів, вимог щодо складу групи, а також у разі відсутності документів, передбачених цим Положенням.

V. Нагородження

1. Позашкільні навчальні заклади, які відповідають за організацію туристсько-краєзнавчої роботи в адміністративно-територіальних одиницях та які зайняли 1-3 місця у загальнокомандному заліку II етапу змагань (окремо серед учнівської та студентської молоді), нагороджуються дипломами.

2. Керівники та учасники команд, які зайняли 1-3 місця в II етапі змагань (окремо серед учнівської та студентської молоді) в кожній(ому) категорії (ступені) складності в кожному виді туризму окремо, нагороджуються дипломами.

3. Учасники груп, які стали переможцями та призерами II етапу змагань серед учнівської молоді, можуть брати участь у всеукраїнських заходах з позашкільної роботи туристсько-краєзнавчого профілю.

4. Керівники команд, які неодноразово посідали 1-3 місця в II етапі змагань, можуть бути представлені до відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України відповідно до вимог Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2013 року № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 1427/23959.

VI. Фінансування

Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються в межах відповідних асигнувань, а також за рахунок коштів із джерел, не заборонених законодавством.

VII. Безпека проведення змагань

Безпека змагань забезпечується відповідно до Інструкції.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В.В. Супрун


Додаток 1
до Положення про змагання
з туристських спортивних походів
серед учнівської та студентської молоді
(пункт 1 розділу III)

ЗАЯВКА
на участь у змаганнях зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді

Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В.В. Супрун


Додаток 2
до Положення про змагання
з туристських спортивних походів
серед учнівської та студентської молоді
(пункт 1 розділу III)

ІМЕННА ЗАЯВКА
на участь у змаганнях зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді

Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В.В. Супрунвгору