Документ z0249-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2017, підстава - z0144-17


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
28.01.2016  № 12


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2016 р.
за № 249/28379

{Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 4 від 13.01.2017}

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) та її територіальними органами за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Держгеокадастр та його територіальні органи є належними розпорядниками інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28 січня 2016 року № 12 (далі - Розмір відшкодування фактичних витрат).

5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається відповідним структурним підрозділом з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держгеокадастру або його територіального органу.

6. Структурний підрозділ Держгеокадастру або його територіального органу в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає структурному підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держгеокадастру або його територіального органу заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої заявки структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держгеокадастру або його територіального органу протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу Держгеокадастру або його територіального органу, який готує проект відповіді запитувачу інформації, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, що територіально зручна для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Держгеокадастру або його територіального органу структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держгеокадастру або його територіального органу передає структурному підрозділу Держгеокадастру або його територіального органу, який готує проект відповіді запитувачу інформації, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держгеокадастру або його територіального органу, з проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

10. Структурні підрозділи Держгеокадастру або його територіального органу, які готують проект відповіді запитувачу інформації, здійснюють копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, після отримання копії виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держгеокадастру або його територіального органу.

11. Надання інформації запитувачу здійснюється впродовж трьох робочих днів після підтвердження оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

12. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача інформації від оплати Рахунка.

13. Кошти, які надійшли на рахунок Держгеокадастру або його територіального органу, перераховуються структурним підрозділом з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держгеокадастру або його територіального органу протягом п’яти робочих днів на відновлення касових видатків загального фонду державного бюджету з придбання паперу.

Директор
Департаменту містобудування,
архітектури та планування
територій
С.Я. БілоусДодаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником якої
є Державна служба України з питань
геодезії, картографії та кадастру
та її територіальні органи
(пункт 6)

ЗАЯВКА
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію


Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником якої
є Державна служба України з питань
геодезії, картографії та кадастру
та її територіальні органи
(пункт 7)

РАХУНОК
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформаціювгору