Документ z0269-99, поточна редакція — Редакція від 13.07.2004, підстава - z0817-04


     безперешкодно відвідувати       підприємства,       установи, 
організації, українські та іноземні судна, плавучі засоби, що
здійснюють добування і переробку риби, інших водних живих ресурсів
у зоні юрисдикції України, гідротехнічні споруди (крім забороненої
зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд, на яких
установлений особливий режим охорони), а також території
природно-заповідного фонду України з метою здійснення контролю за
дотриманням законодавства з питань охорони, використання і
відтворення водних живих ресурсів; ( Абзац одинадцятий підпункту
5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики N 224
( z0817-04 ) від 15.06.2004 ) брати участь у проведенні державної екологічної експертизи
відповідних проектів здійснення господарської та іншої діяльності; визначати за затвердженими в установленому законодавством
порядку методиками і таксами обсяги збитків, заподіяних рибному
господарству внаслідок порушення правил рибальства, розміри
стягнень за незаконне добування (збирання) або знищення цінних
видів риб та водних живих ресурсів; подавати позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних
підприємствами, установами, організаціями та громадянами внаслідок
порушення законодавства з питань охорони, використання і
відтворення водних живих ресурсів; визначати терміни заборони на лов (добування) водних живих
ресурсів на підставі обгрунтувань, що подаються науково-дослідними
організаціями. ( Пункт 5.3 доповнено абзацом згідно з Наказом
Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 ) З метою створення сприятливих умов для нересту риби та
відтворення інших водних живих ресурсів зазначені терміни можуть
бути перенесені на 10 днів в той чи інший бік (залежно від
гідрометеорологічних умов), без зміни загальної тривалості періоду
заборони; дозволяти у заборонений період здійснення любительського лову
риби та водних безхребетних обмеженою кількістю визначених знарядь
лову, за винятком місць нересту риби, зимівлі або масового
скупчення водних живих ресурсів.
6. Відповідальність за порушення Правил рибальства
6.1. Особи, винні в порушенні цих Правил рибальства, несуть
відповідальність у встановленому законодавством порядку. 6.2. Шкода, заподіяна громадянами України, іноземцями та
особами без громадянства незаконним (з порушенням Правил
рибальства) виловом, добуванням або знищенням цінних видів риб,
водних безхребетних і водних рослин у рибогосподарських водоймах,
відшкодовується порушниками відповідно до такс, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 32
( 32-98-п ). 6.3. Застосування заходів адміністративної або кримінальної
відповідальності не звільняє винних осіб від відшкодування у
повному обсязі збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок
порушення цих Правил рибальства. 6.4. Незаконно виловлені водні живі ресурси підлягають
вилученню в установленому законодавством порядку.
Додаток
до п.4.11 Правил любительського
і спортивного рибальства
Мінімальні розміри (в см) риб і водних безхребетних,
дозволених до вилову рибалками-любителями
------------------------------------------------------------------ |Види риб і |На рибогосподарських водоймах у таких | |водних |регіонах: | |безхребетних |---------------------------------------------| | |внутрішніх| Чорноморському |Азов- | | |водоймах | -----------------------|ському| | | | |зокрема, р.Дунай з | | | | | |придатковою системою, | | | | | |передгирловому просто-| | | | | |рі, оз.Сасик | | |------------------+----------+----+----------------------+------| |Барабуля | - | 8,5| - | 8,5 | |Берш | 28 | - | - | 25 | |Бичок | - | 11 | - | 8 | |Білий амур | 40 | 45 | - | - | |Білизна | 30 | 40 | - | 35 | |Вугор | 50 | 50 | - | - | |В'язь | 28 | 24 | 22 | 22 | |Головень | 24 | 28 | - | - | |Камбала-глоса | - | 15 | - | 17 | |Карась | - | 10 | - | - | |Карась сріблястий | - | 15 | - | - | |Катран | - | 85 | - | - | |Кефаль | - | 20 | - | 20 | |Кефаль-піленгас | - | 38 | - | 33 | |Короп | 25 | 25 | - | 25 | |Лин | 20 | 20 | 13 | 17 | |Лящ | 32 | 30 | 20 | 28 | |Мерланг | - | 12 | - | - | |Оселедець | - | 17 | 16 | 14 | |Підуст | 25 | 25 | - | - | |Плітка | 18 | - | - | - | |Пузанок | - | 11 | - | - | |Рибець | - | 22 | - | 22 | |Сазан | 35 | 32 | 30 | 30 | |Сиг | - | 25 | - | - | |Синець | 22 | 24 | - | 24 | |Скумбрія | - | 15 | - | 15 | |Сом | 70 | 60 | 50 | 60 | |Ставрида | - | 10 | - | 10 | |Судак | 42 | 38 | 30 | 38 | |Тараня | 18 | 18 | - | 14 | |Товстолоб | 40 | 40 | - | 40 | |Чехоня | 24 | 24 | - | - | |Щука | 35 | 32 | - | - | |Беззубка | - | 12 | - | - | |Креветки | - | 3,5| - | - | |Мідія | - | 5 | - | - | |Перловиця | - | 7 | - | - | |Рак | 10 | 10 | 9 | 9 | ------------------------------------------------------------------ ( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики
N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )вгору