Про затвердження форми журналу обліку використання спортивної споруди та Порядку його ведення
Мінмолодьспорт; Наказ, Форма типового документа, Журнал [...] від 13.02.2018663
Документ z0273-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2018  № 663


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 березня 2018 р.
за № 273/31725

Про затвердження форми журналу обліку використання спортивної споруди та Порядку його ведення

Відповідно до частини десятої статті 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму журналу обліку використання спортивної споруди;

2) Порядок ведення журналу обліку використання спортивної споруди.

2. Міністерству освіти і науки, молоді і спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і (рекомендовано) структурним підрозділам з фізичної культури та спорту органів місцевого самоврядування:

організувати роботу щодо впровадження журналів обліку використання спортивних споруд у закладах фізичної культури та спорту, які мають у власності або користуванні спортивні споруди;

налагодити належний контроль за наявністю та якісним веденням журналів обліку використання спортивних споруд.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності із дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту
України


І.О. ЖдановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
13.02.2018 № 663

ЖУРНАЛ
обліку використання спортивної споруди

________________________________
(назва спортивної споруди)

_________________________________
(місцезнаходження спортивної споруди)

№ з/п

Дата

Час використання спортивної споруди

Замовник

Вид спортивного або іншого заходу

Використання спортспоруди (навчально- тренувальні збори, міжнародні, всеукраїнські, обласні, міські та інші заходи)*

Кількість учасників

Підпис відповідального

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

7

8

9


__________
* У кінці кожного місяця підбиваються підсумки використання спортивної споруди, а саме кількість проведених:
навчально-тренувальних зборів____, учасників ___;
міжнародних змагань ____, учасників ___;
обласних, міських, районних змагань _____, учасників;
інших заходів _____, учасників ___.

Начальник відділу інвестицій
та розвитку спортивної
інфраструктуриА.Г. СдобноваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
13.02.2018  № 663


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 березня 2018 р.
за № 273/31725

ПОРЯДОК
ведення журналу обліку використання спортивної споруди

1. Упровадження журналу обліку використання спортивної споруди (далі - Журнал) здійснюється закладами фізичної культури та спорту, які використовують у своїй діяльності спортивні споруди.

2. Журнал знаходиться у закладі фізичної культури та спорту.

3. У разі наявності у закладі фізичної культури та спорту декількох спортивних споруд щодо кожної із них ведеться окремий Журнал.

4. Журнал не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.

5. Журнал прошивається та завіряється підписом директора або власника (для юридичних осіб) і печаткою юридичної особи (за наявності) або тільки підписом (для фізичних осіб).

6. Для кожної спортивної споруди призначається особа, відповідальна за своєчасне і якісне ведення Журналу (далі - відповідальний).

7. Відповідальний перед початком спортивного або іншого заходу повинен обов’язково зробити запис у Журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.

8. Усі заходи, що проходять на спортивній споруді, в обов’язковому порядку підлягають внесенню у Журнал.

Начальник відділу інвестицій
та розвитку спортивної
інфраструктуриА.Г. Сдобновавгору