Документ z0281-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2018. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

18.12.2017  № 5452


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 березня 2018 р.
за № 281/31733

Про затвердження Змін до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 4, пункту 10 частини першої, частини шостої статті 12, частини третьої статті 24 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1626/21938, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
18.12.2017  № 5452


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 березня 2018 р.
за № 281/31733

ЗМІНИ
до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів

1. У пункті 5.5 розділу V слова «слідства або дізнання» замінити словом «розслідування».

2. В абзаці четвертому пункту 6.2 розділу VI слова «слідства чи дізнання» замінити словом «розслідування».

3. У розділі VIІ:

1) у назві розділу слова «і опротестування» виключити;

2) пункт 7.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7.5-7.10 вважати відповідно пунктами 7.4-7.9;

3) абзац другий пункту 7.4 виключити;

4) у пункті 7.5 слова «і протест» виключити;

5) у пункті 7.6:

в абзаці першому слова «або протесту» виключити;

в абзаці другому слова «або протест» виключити;

в абзаці шостому слова «або протест» та «(протесту)» виключити;

6) у пункті 7.7:

в абзаці першому слова «або протестом» виключити;

абзац другий виключити;

7) пункт 7.9 виключити.

4. У розділі VIІІ:

1) в абзаці другому пункту 8.2 слова «або опротестуванні» та «або протесту» виключити;

2) у пункті 8.7 слова «або опротестування» та «або протесту» виключити.

5. У додатках до Положення:

1) у додатку 4:

слова «або опротестування» та «або протест» виключити;

доповнити додаток новим абзацом такого змісту:

«


Дата набрання сили

_________________________________________________.
(заповнюється у разі направлення цієї постанови
на примусове виконання до органу державної виконавчої служби)

»;

2) у додатку 5 слова «або опротестуванні» та «або протесту» виключити;

3) у додатку 6:

у назві графи 8 слово «, опротестовано» виключити;

у назві графи 9 слово «/протест» виключити;

4) у додатку 7 слово «(протест)» у всіх відмінках виключити.

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєвавгору