Документ z0357-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.04.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2017  № 41


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2017 р.
за № 357/30225

Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках

Відповідно до частин третьої та п’ятої статті 12 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

Міністр

Т. Кутовий

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

В.о. Міністра охорони здоров'я України
В.Лапа

У.СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
06.02.2017  № 41


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2017 р.
за № 357/30225

АКТ,
складений за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках

Директор
Департаменту тваринництва


М. Квашавгору