Документ z0494-16, попередня редакція — Редакція від 19.09.2017, підстава - z1034-17
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2016  № 174


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 494/28624

Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 665 від 01.08.2017}

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 липня 2000 року № 1081 «Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників», від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ», підпунктів 21, 22 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, пункту 22 підрозділу «Територіальні органи з надання сервісних послуг МВС» розділу I Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098), та з метою впорядкування роботи із замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30 листопада 2007 року № 466 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальним замовленням їх власників», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2007 року за № 1379/14646.

3. В. о. директора Головного сервісного центру МВС Криклію В.А. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниК. Ляпіна


А. АбромавичусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
11.03.2016  № 174


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 494/28624

ПОРЯДОК
замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників

І. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює єдині вимоги до замовлення, виготовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників (далі - індивідуальні номерні знаки).

2. Індивідуальні номерні знаки замовляються лише на транспортні засоби, які пройшли державну реєстрацію у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2009 року № 1341).

3. Індивідуальні номерні знаки дійсні виключно на території України. Для участі в міжнародному русі використовуються номерні знаки, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух.

4. Комбіноване використання реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та індивідуальних номерних знаків, закріплених за певним транспортним засобом, забороняється.

5. Індивідуальні номерні знаки повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2000 року № 1081 «Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників» та чинним стандартам.

6. На індивідуальні номерні знаки забороняється наносити:

1) написи дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії;

2) написи ненормативного походження;

3) логотипи, символіку, абревіатури або скорочені назви установ, громадських організацій, підприємств тощо без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним особам). Для нанесення зазначеної інформації необхідно надати установчі або статутні документи організації, а для нанесення на індивідуальні номерні знаки символіки - документи, які засвідчують реєстрацію символіки в установленому законодавством порядку, та копію посвідчення члена цієї організації;

4) інші дискримінаційні написи за ознаками соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання.

7. Забороняється також використовувати чи імітувати зображення Державного Герба України або Державного Прапора України (крім символів державної належності, передбачених чинними стандартами, державних символів інших країн та міжнародних організацій), офіційні назви органів державної влади України або їх скорочені найменування, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

8. У разі якщо індивідуальний номерний знак починається з двох окремих літер, їх сполучення не повинно збігатися з літеросполукою, що використовується для позначення адміністративно-територіальної належності.

9. За одним транспортним засобом може бути закріплено лише один комплект індивідуальних номерних знаків.

10. Використання індивідуальних номерних знаків на транспортних засобах без відповідного оформлення в уповноваженому підрозділі МВС забороняється.

11. Вартість послуг, що надаються територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, при замовленні, видачі та обліку індивідуальних номерних знаків визначається постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання».

Вартість виготовлення номерного знака на індивідуальне замовлення власника транспортного засобу визначається відповідно до вимог законодавства.

12. Строк зберігання матеріалів про оформлення індивідуальних номерних знаків та журналів реєстрації заяв про забезпечення виготовлення комплектів індивідуальних номерних знаків та заяв про перезакріплення індивідуальних номерних знаків, реєстрації довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення, видачі індивідуальних номерних знаків і довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення, у відповідному територіальному органі з надання сервісних послуг МВС три роки.

ІІ. Порядок замовлення, видачі та обліку індивідуальних номерних знаків

1. Для замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу (юридична або фізична особа) або уповноважена ним особа (далі - замовник) особисто подає до Головного сервісного центру МВС (далі - ГСЦ МВС) або територіального сервісного центру МВС (далі - ТСЦ МВС) такі документи:

1) заяву про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака (додаток 1);

2) заяву про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків (додаток 2);

3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;

4) довіреність, оформлену в установленому законодавством порядку (за потреби);

5) паспортний документ - документ, виданий уповноваженими державними органами України чи іншої держави або статутними ООН, що підтверджує громадянство, посвідчує особу пред’явника, дає право на в’їзд або виїзд з держави і визнаний Україною;

6) засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує державну реєстрацію символіки або логотипа юридичної особи (у разі нанесення логотипа або символіки на індивідуальний номерний знак);

7) копію посвідчення члена громадського об’єднання, юридичної особи, логотип яких буде нанесено на індивідуальний номерний знак (за потреби).

2. Заява про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака реєструється посадовою особою ГСЦ МВС або ТСЦ МВС після перевірки правильності її заповнення.

У разі звернення замовника до ТСЦ МВС така заява одразу після реєстрації направляється каналами електронного зв’язку до ГСЦ МВС для здійснення відповідної перевірки.

3. З метою виключення повторного замовлення комплекту індивідуальних номерних знаків посадова особа ГСЦ МВС на підставі заяви про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака перевіряє в Єдиному державному реєстрі МВС напис, який планується нанести, за переліком написів, замовлених у регіоні, в якому зареєстрований транспортний засіб власника.

Про результати перевірки посадова особа ГСЦ МВС повідомляє ТСЦ МВС шляхом направлення відповіді каналами електронного зв’язку.

Якщо під час перевірки встановлено повторність замовлення комплекту індивідуальних номерних знаків, замовнику надається письмова відповідь про неможливість його замовлення.

Якщо замовлений напис не повторюється в одному регіоні, на заяві про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака ставиться відмітка про можливість здійснення замовлення, а замовнику надається на підпис заява про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків.

4. Підписана замовником заява про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків у ТСЦ МВС реєструється посадовою особою ТСЦ МВС одразу та безоплатно.

У ГСЦ МВС такі заяви реєструються в журналі реєстрації заяв про забезпечення виготовлення комплектів індивідуальних номерних знаків та заяв про перезакріплення індивідуальних номерних знаків (додаток 3).

5. При прийомі заяви про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків посадова особа ГСЦ МВС або ТСЦ МВС перевіряє за Єдиним державним реєстром МВС відомості про транспортний засіб, а також про його власника.

Результати проведених перевірок зазначаються на заяві про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків та підписуються уповноваженою посадовою особою ГСЦ МВС або ТСЦ МВС із зазначенням прізвища та ініціалів, дати і часу проведення перевірки.

Якщо при перевірці за Єдиним державним реєстром МВС буде встановлено наявність обмеження щодо транспортного засобу або перебування власника в розшуку, посадова особа ГСЦ МВС або ТСЦ МВС інформує про цей факт територіальний підрозділ Національної поліції України для відповідного реагування.

6. Посадова особа, яка приймає заяву про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків, погоджує із замовником макет індивідуального номерного знака у двох примірниках.

Макет індивідуального номерного знака розробляється посадовою особою ГСЦ МВС та затверджується керівником уповноваженого структурного підрозділу ГСЦ МВС після погодження із замовником.

У разі звернення замовника до ТСЦ МВС макет індивідуального номерного знака направляється посадовою особою ГСЦ МВС до ТСЦ МВС каналами електронного зв’язку.

7. Для забезпечення виготовлення індивідуальних номерних знаків замовник оплачує вартість комплекту номерних знаків і послуг територіального органу з надання сервісних послуг МВС.

Платіжний документ долучається до заяви про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків.

8. У разі оформлення відповідних заяв у ТСЦ МВС отримані від замовника документи, визначені в пункті 1 цього розділу, погоджений макет індивідуального номерного знака у двох примірниках та документ, що підтверджує оплату вартості комплекту номерних знаків і послуг територіального органу з надання сервісних послуг МВС, направляються до ГСЦ МВС.

9. Після надходження документів щодо замовлення індивідуального номерного знака до ГСЦ МВС уповноважена посадова особа вносить відповідну інформацію про замовлення індивідуального номерного знака до Єдиного державного реєстру МВС.

10. Упродовж 10 робочих днів з дати реєстрації в ГСЦ МВС матеріалів замовлення посадова особа ГСЦ МВС передає один примірник затвердженого макета індивідуального номерного знака виробникові для виготовлення комплекту номерних знаків.

11. Строк виготовлення індивідуальних номерних знаків установлюється до одного місяця з моменту передачі одного примірника затвердженого макета індивідуального номерного знака виробникові для виготовлення комплекту номерних знаків.

12. Після виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків посадова особа ГСЦ МВС готує довідку про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення (далі - довідка) (додаток 4).

13. Отримання індивідуальних номерних знаків та довідки здійснюється замовником або уповноваженою ним особою (при наданні визначених чинним законодавством документів, що підтверджують її повноваження) в ГСЦ МВС.

14. У день видачі в ГСЦ МВС індивідуальних номерних знаків та довідки посадова особа ГСЦ МВС реєструє довідку в журналі реєстрації довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення (додаток 5).

15. Факт отримання комплекту індивідуальних номерних знаків та довідки засвідчується особистим підписом замовника або уповноваженої ним особи у відповідній графі журналу видачі індивідуальних номерних знаків і довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення (додаток 6).

16. Відомості про власника, видачу індивідуального номерного знака та транспортний засіб вносяться до Єдиного державного реєстру МВС.

17. Для реєстрації індивідуальних номерних знаків замовник протягом 10 діб повинен подати довідку до ТСЦ МВС. При цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу підлягає заміні, а в графу «Особливі відмітки» нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вноситься інформація про індивідуальні номерні знаки.

18. У разі зняття з обліку транспортного засобу, за яким було закріплено індивідуальний номерний знак, знак числиться за його власником.

ІІІ. Перезакріплення індивідуальних номерних знаків

1. Власник індивідуального номерного знака може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його іншому власникові. Для цього замовник подає до ГСЦ МВС або ТСЦ МВС такі документи:

1) заяву про перезакріплення індивідуального номерного знака (додаток 7);

2) документи, зазначені в підпунктах 3-7 пункту 1 розділу ІІ цього Порядку;

3) у разі передачі індивідуального номерного знака іншому власникові - письмову згоду власника індивідуального номерного знака на передачу його іншому власникові (якщо власник не присутній при поданні заяви, така письмова згода повинна бути нотаріально засвідчена).

2. У разі якщо особа звертається із заявою про перезакріплення індивідуального номерного знака до ТСЦ МВС, така заява реєструється посадовою особою ТСЦ МВС.

У ГСЦ МВС такі заяви реєструються в журналі реєстрації заяв про забезпечення виготовлення комплектів індивідуальних номерних знаків та заяв про перезакріплення індивідуальних номерних знаків.

3. При прийомі заяви про перезакріплення індивідуального номерного знака посадова особа ГСЦ МВС або ТСЦ МВС вчиняє дії, передбачені пунктом 5 розділу ІІ цього Порядку.

4. У разі якщо заява про перезакріплення індивідуального номерного знака подавалася в ТСЦ МВС, ТСЦ МВС направляє її для подальшого розгляду в ГСЦ МВС.

5. Після розгляду матеріалів, поданих для перезакріплення індивідуальних номерних знаків, посадова особа ГСЦ МВС готує довідку.

6. Довідка для перезакріплення індивідуального номерного знака отримується замовником або уповноваженою ним особою (при наданні визначених чинним законодавством документів, що підтверджують її повноваження) в ГСЦ МВС.

7. У день видачі в ГСЦ МВС довідки для перезакріплення індивідуального номерного знака посадова особа ГСЦ МВС реєструє її в журналі реєстрації довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення.

8. Факт отримання довідки для перезакріплення індивідуального номерного знака засвідчується особистим підписом заявника або уповноваженої ним особи у відповідній графі журналу видачі індивідуальних номерних знаків і довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення.

9. Відомості про перезакріплення індивідуального номерного знака, а також про транспортний засіб та його власника вносяться до Єдиного державного реєстру МВС.

10. Для реєстрації (перезакріплення) індивідуального номерного знака за іншим транспортним засобом замовник протягом 10 діб повинен подати довідку до ТСЦ МВС. При цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу підлягає заміні, а в графу «Особливі відмітки» нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вноситься інформація про індивідуальний номерний знак.

11. Передача індивідуального номерного знака іншій особі без додержання вимог цього розділу забороняється.

В.о. директора
Головного сервісного центру
МВСВ.А. Криклій


Додаток 1
до Порядку замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних засобів,
що виготовляються на індивідуальне
замовлення їх власників
(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІ)

ЗАЯВА
про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 665 від 01.08.2017}


Додаток 2
до Порядку замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних засобів,
що виготовляються на індивідуальне
замовлення їх власників
(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІ)

ЗАЯВА
про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 665 від 01.08.2017}Додаток 3
до Порядку замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних засобів,
що виготовляються на індивідуальне
замовлення їх власників
(пункт 4 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про забезпечення виготовлення комплектів індивідуальних номерних знаків та заяв про перезакріплення індивідуальних номерних знаків

№ з/п

Дата надходження заяви

Вид заяви (про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків або про перезакріплення індивідуального номерного знака)

Замовник

Власник транспортного засобу

Номер ТСЦ МВС, що прийняв заяву (якщо надійшла через ТСЦ МВС)

Індивідуальний номерний знак (напис та стислий опис символу)

Примітка (зазначається відповідний номер запису в журналі видачі індивідуальних номерних знаків і довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення)


Додаток 4
до Порядку замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних засобів,
що виготовляються на індивідуальне
замовлення їх власників
(пункт 12 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовленняДодаток 5
до Порядку замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних засобів,
що виготовляються на індивідуальне
замовлення їх власників
(пункт 14 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення

№ довідки (присвоюється порядковий номер)

Дата видачі довідки

Вид заяви, за якою надається довідка (про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків або про перезакріплення індивідуального номерного знака)

Замовник

Власник транспортного засобу

Номер ТСЦ МВС, що прийняв заяву (якщо надійшла через ТСЦ МВС)

Індивідуальний номерний знак (напис та стислий опис символу)

Примітка


Додаток 6
до Порядку замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних засобів,
що виготовляються на індивідуальне
замовлення їх власників
(пункт 15 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
видачі індивідуальних номерних знаків і довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення

№ з/п

Індивідуальний номерний знак (напис та стислий опис символу)

Номер і дата реєстрації довідки

Замовник (найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи)

Особа, яка отримує (прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер документа, що посвідчує особу)

Серія та номер довіреності (за потреби)

Підпис особи, яка отримує

Дата отримання


Додаток 7
до Порядку замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних засобів,
що виготовляються на індивідуальне
замовлення їх власників
(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІІ)

ЗАЯВА
про перезакріплення індивідуального номерного знака

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 665 від 01.08.2017}вгору