Документ z0531-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.01.2019, підстава - z1511-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2015  № 200


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
14 травня 2015 р.
за № 531/26976

Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 160 від 25.03.2016
№ 22 від 22.01.2018
№ 335 від 11.07.2018
№ 628 від 14.12.2018}

Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (із змінами), від 08 лютого 1994 року № 63 “Про організаційні заходи щодо застосування Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, від 13 січня 1995 року № 16 “Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та від 20 серпня 2014 року № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що додається;

Інструкцію про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, що додається.

2. Утворити комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій в Міністерстві оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, командуваннях видів Збройних Сил України, військовій частині А0515, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних та Київському міському військових комісаріатах.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

3. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, начальнику Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, начальникам підрозділів персоналу командувань видів Збройних Сил України, командиру військової частини А0515, Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, військовому комісару військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласним та Київському міському військовим комісарам на підставі рішень, протоколів (витягів із протоколів) комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та рішень міжвідомчої комісії про визнання учасниками бойових дій організувати видачу громадянам посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій”, листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості та ведення їх персонального обліку.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018, № 335 від 11.07.2018}

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 08 квітня 2009 року № 158 “Про затвердження Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 травня 2009 року за № 428/16444 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра оборони України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України


П. РозенкоС.М. Кондрюк
В. БиковецьА.В. Дерев'янкоД.Т. МірошниченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
07.05.2015  № 200


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
14 травня 2015 р.
за № 531/26976

ПОЛОЖЕННЯ
про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

1. Комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісія) створюються в Міністерстві оборони України, військовій частині А0515, військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних та Київському міському військових комісаріатах.

Також Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, створюються в Генеральному штабі Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та командуваннях видів Збройних Сил України.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

2. До складу Комісії Міністерства оборони України входять:

голова Комісії - державний секретар Міністерства оборони України;

заступник голови Комісії - керівник кадрового структурного підрозділу;

члени Комісії - керівники структурних підрозділів юридичного, фінансового, гуманітарного забезпечення, з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України, представники Генерального штабу Збройних Сил України та громадськості (за згодою);

секретар Комісії - представник кадрового структурного підрозділу Міністерства оборони України.

До складу Комісії можуть включатися керівники інших структурних підрозділів Міністерства оборони України за клопотанням голови Комісії.

Склад Комісії затверджується наказом Міністерства оборони України.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

3. До складу Комісій Генерального штабу Збройних Сил України, військової частини А0515, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та командувань видів Збройних Сил України входять:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

голова Комісії - перший заступник (заступник) начальника Генерального штабу Збройних Сил України (згідно з розподілом функціональних повноважень), заступник командира військової частини А0515, перший заступник (заступник) Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, перший заступник (заступник) командувача виду Збройних Сил України;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

заступник голови Комісії - керівник кадрового структурного підрозділу (структурного підрозділу персоналу);

{Абзац третій пункту 3 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

члени Комісії - керівники структурних підрозділів юридичного, фінансового, морально-психологічного забезпечення, керівники інших структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, військової частини А0515, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, командувань видів Збройних Сил України та представники громадськості (за згодою);

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

секретар Комісії - представник кадрового структурного підрозділу (структурного підрозділу персоналу) відповідного органу військового управління.

{Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

Склад Комісії затверджується наказом відповідного командира (начальника).

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

4. До складу Комісій військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів входять:

голова Комісії - заступник військового комісара;

члени Комісії - начальники структурних підрозділів персоналу, фінансового та соціального забезпечення, помічник військового комісара  з правової роботи (юрисконсульт), посадові особи інших структурних підрозділів та представники громадськості (за згодою);

секретар Комісії - представник структурного підрозділу персоналу (соціального забезпечення) відповідного військового комісаріату.

Склад Комісії затверджується наказом відповідного військового комісара.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

5. У своїй діяльності Комісії керуються Конституцією України, іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

6. На Комісії Міністерства оборони України та військової частини А0515 покладається вирішення питань про визнання учасниками бойових дій із числа:

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які проходять військову (державну) службу, працюють у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та військовій частині А0515;

осіб, які в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу військових частин безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України або військовій частині А0515.

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства оборони № 160 від 25.03.2016}

7. На Комісію Генерального штабу Збройних Сил України покладається вирішення питань про визнання учасниками бойових дій із числа:

військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять військову службу у Генеральному штабі Збройних Сил України, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях безпосереднього підпорядкування Генеральному штабу Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018, № 628 від 14.12.2018}

осіб, які в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу військових частин безпосереднього підпорядкування Генеральному штабу Збройних Сил України.

{Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства оборони № 160 від 25.03.2016}

8. На Комісію Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту покладається вирішення питань про визнання учасниками бойових дій із числа військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову службу у Державній спеціальній службі транспорту, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

{Положення доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

9. На Комісії командувань видів Збройних Сил України покладається вирішення питань про визнання учасниками бойових дій із числа:

військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять військову службу у видах Збройних Сил України, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях, підпорядкованих видам Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018, № 628 від 14.12.2018}

осіб, які в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу відповідного виду Збройних Сил України.

{Пункт в редакції Наказу Міністерства оборони № 160 від 25.03.2016}

10. На Комісії військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів покладається вирішення питань про визнання учасниками бойових дій із числа осіб, звільнених зі Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту (які набули право на отримання статусу під час проходження військової служби у Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту), колишніх партизанів та підпільників,- за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку).

{Пункт в редакції Наказів Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018, № 335 від 11.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

11. Комісії зобов’язані:

приймати до розгляду заяви громадян про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

реєструвати заяви в спеціальній книзі обліку;

інформувати заявника про прийняття заяви до розгляду і дату засідання Комісії;

розглядати внесені на розгляд заяви та інші документи в місячний строк з дня їх отримання;

робити запити до відповідних архівних установ (за потреби), про що повідомляти заявника;

заслуховувати пояснення осіб, які подали заяви, свідків, представників організацій, установ та громадських організацій ветеранів, досліджувати інші докази особистої участі заявника в бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ (сил) або розмінуванні (траленні бойових мін);

доводити рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві, до відома громадянина в письмовій формі, а також роз’яснювати порядок його оскарження;

розглядати документи стосовно надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а в разі відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертати їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів чи особисто заявнику з метою подальшого доопрацювання;

{Абзац дев'ятий пункту 11 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

засідання Комісії проводити не рідше одного разу на місяць (за наявності документів).

12. Комісії приймають рішення щодо визнання громадян учасниками бойових дій на підставі таких документів:

заяв громадян або клопотань командирів (начальників);

довідок відповідного періоду, підписаних і завірених печаткою;

партизанського квитка;

посвідчення учасника підпілля;

посвідчення до знака “За розмінування”;

грамот, фотографій (оригіналів);

газетних матеріалів того періоду, який потребує підтвердження;

історичних довідок, документів та інших архівних матеріалів;

документів потрібного періоду, де зазначені прізвище, ім’я та по батькові заявника;

документів, які підтверджують службу чи роботу заявника у відповідний період;

інших документів, на підставі яких можливо зробити достовірний висновок про участь у бойових діях або розмінуванні (траленні бойових мін).

Крім того, підставою для надання статусу учасника бойових дій є такі документи:

1) для військовослужбовців, які були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки:

витяг із наказу (по особовому складу) Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача виду Збройних Сил України відповідно про призначення на посаду в частину, яка перебуває в складі національного контингенту;

витяг із відповідного розділу особової справи військовослужбовця про проходження військової служби в складі національного контингенту чи персоналу;

довідка про проходження військової служби в складі національного контингенту чи персоналу;

2) для військовослужбовців, які перебували у відрядженні в державах, де в той час велися бойові дії:

рішення Міністра оборони України або начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України про відрядження;

витяг із наказу (по стройовій частині) відповідного командира (начальника) про направлення у відрядження;

копії посвідчень про відрядження з відповідними відмітками про вибуття та прибуття;

3) для військовослужбовців, які брали участь у розмінуванні або траленні бойових мін:

витяг із наказу командира військової частини про призначення до групи розмінування (тралення бойових мін);

витяг із наказу командира військової частини про виїзд у складі групи на розмінування (тралення бойових мін);

акт про виконання робіт із розчищення місцевості (територіальних і нейтральних вод) від вибухонебезпечних речовин (бойових мін);

4) для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь  в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції не менше ніж 30 календарних днів:

{Абзац перший підпункту 4 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

витяг із наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - Антитерористичний центр при СБУ) або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції;

витяги із наказів командира військової частини (по стройовій частині) про вибуття для виконання завдань антитерористичної операції та прибуття після їх виконання;

витяги із наказів (по стройовій частині) керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції;

інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

витяги з директив, розпоряджень, журналів бойових дій, оперативних завдань, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень;

посвідчення про відрядження;

матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень;

{Підпункт 4 пункту в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

5) для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів:

документи, зазначені в підпункті 4 цього пункту;

витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією;

{Пункт доповнено новим підпунктом 5 згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

6) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби):

документи, зазначені в підпункті 4 цього пункту, крім витягу з наказу командира військової частини (по стройовій частині) про прибуття особи після виконання завдань антитерористичної операції;

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

{Пункт доповнено новим підпунктом 6 згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

7) для осіб, які проходять службу у військових частинах (органах, підрозділах), установах та організаціях або на підприємствах, які постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції:

{Абзац перший підпункту 7 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

витяг із наказу командира військової частини (по стройовій частині) про зарахування до списків військової частини;

{Абзац третій підпункту 7 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

витяг із наказу керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції;

витяг із наказу (по стройовій частині) керівника оперативного штабу  з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про прибуття до району проведення антитерористичної операції;

{Пункт доповнено новим підпунктом 7 згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

8) для осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах їх проведення не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах їх проведення:

довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

витяг з наказу Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

витяг з наказу командира військової частини (по стройовій частині) про вибуття до районів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення;

витяги з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття до районів здійснення цих заходів;

документи про направлення у відрядження до районів здійснення цих заходів;

{Пункт 12 доповнено новим підпунктом 8 згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

9) для осіб, які залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях на строк менше ніж 30 календарних днів:

документи, зазначені в підпункті 8 цього пункту;

витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів, що підтверджено Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України (об’єднаним командним пунктом об’єднаних сил);

{Пункт 12 доповнено новим підпунктом 9 згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

10) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби):

документи, зазначені в підпункті 8 цього пункту;

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

{Пункт 12 доповнено новим підпунктом 10 згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

11) для осіб, які в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу військових частин Збройних Сил України:

довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

документи, зазначені в підпункті 4 цього пункту;

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

у разі відсутності документів, зазначених у підпункті 4 цього пункту, - нотаріально завірені свідчення не менше двох свідків із числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) Збройних Сил, які разом із такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, у разі підтвердження військовими частинами Збройних Сил, залученими до проведення антитерористичної операції, факту взаємодії зазначених осіб (особисто або під час перебування у складі добровольчих формувань) із Збройними Силами;

{Абзац п'ятий підпункту 11 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази безпосередньої участі особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

{Пункт доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 160 від 25.03.2016; в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

12) для осіб, які перебували у полоні або в заручниках:

документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 4-12 цього пункту;

{Абзац другий підпункту 12 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактом потрапляння у полон або в заручники;

довідка Служби безпеки України про те, що полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.

{Пункт доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

13. За відсутності в заявника через незалежні від нього причини необхідних документів, які підтверджують його право на отримання статусу учасника бойових дій, дозволяється брати до уваги показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу чи працювали разом із заявником в одній військовій частині (установі, закладі) та визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни за цей період.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018, № 628 від 14.12.2018}

14. У разі відмови Комісією в наданні статусу учасника бойових дій особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, питання про надання такій особі зазначеного статусу може повторно вноситися на розгляд відповідної Комісії за рішенням Міністра оборони України.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

Комісії Міністерства оборони України подають на розгляд міжвідомчої комісії, утвореної Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія), документи зі спірних питань на осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, які потребують міжвідомчого врегулювання.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

15. У разі звернення особи до суду стосовно встановлення факту участі в бойових діях чи інших подіях, які дають право на визнання його учасником бойових дій, і прийняття судом відповідного позитивного рішення, таке рішення суду визнається як документ, що підтверджує право громадянина на визнання його учасником бойових дій. Копія рішення суду підлягає зберіганню разом з іншими документами.

16. Документи, які подаються на розгляд Комісій, готують відповідні кадрові органи (підрозділи персоналу) або особисто заявник.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

17. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Комісія приймає рішення у місячний строк з дня надходження документів. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі відсутності Голови Комісії на засіданні за його рішенням головує заступник.

{Пункт в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

18. Рішення Комісії оформлюється протоколом.

19. Протоколи засідання Комісії і документи здаються до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України.

20. Рішення, витяги з протоколів засідань Комісій Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів стосовно осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тижневий строк надсилаються до Комісії Міністерства оборони України з питань визнання учасниками бойових дій для контролю.

{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

21. Комісія позбавляє особу статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

{Абзац другий пункту 21 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення або надання недостовірних даних про особу;

{Абзац третій пункту 21 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

Рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій приймають ті Комісії, які його надавали, або їх правонаступники.

Підставою для позбавлення комісією статусу учасника бойових дій осіб, зазначених у пункті 2 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, є:

{Абзац шостий пункту 21 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд комісії для прийняття відповідного рішення;

{Абзац сьомий пункту 21 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок та інші документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або подання недостовірних даних про неї, надіслані ними на розгляд комісії для прийняття відповідного рішення;

{Абзац восьмий пункту 21 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

заява особи про позбавлення її статусу учасника бойових дій із зазначенням причини, надіслана нею на розгляд Комісії.

Про позбавлення особи статусу учасника бойових дій та припинення для неї пільг, передбачених статтею 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Комісія у тижневий строк надсилає:

до Комісії Міністерства оборони України інформацію за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний атоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117;

до військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласного, Київського міського військових комісаріатів або до військової частини за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку) особи, витяг  з протоколу, а також інформацію за формою, визначеною в додатку до Положення про ЄДАР.

Військовий комісар військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласний, Київський міський військові комісари, командир військової частини з отриманням витягу з протоколу про позбавлення особи статусу учасника бойових дій у десятиденний строк:

письмово повідомляє особу, стосовно якої прийнято рішення про позбавлення її статусу учасника бойових дій, про позбавлення її статусу учасника бойових дій із зазначенням причин такого рішення і роз’ясненням порядку його оскарження;

повідомляє органи соціального захисту населення за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій та припинення пільг, передбачених статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за формою, визначеною в додатку до Положення про ЄДАР;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 21 в редакції Наказу Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

організовує роботу з вилучення посвідчення учасника бойових дій або визнання його недійсним;

повідомляє Комісію, з якої надійшло повідомлення про позбавлення особи статусу учасника бойових дій, про проведену роботу.

Комісія Міністерства оборони України у місячний строк з дня прийняття рішення про позбавлення особи статусу учасника бойових дій відповідною Комісією інформує Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за формою, визначеною в додатку до Положення про ЄДАР.

У разі позбавлення особи статусу учасника бойових дій Комісія вносить відповідний запис до пункту протоколу, яким було надано цей статус (на вільному від тексту місці, а за відсутності такого - на зворотному боці сторінки), із зазначенням назви Комісії, дати та номера протоколу її засідання про позбавлення статусу.

Запис здійснюється чорним або фіолетовим чорнилом та засвідчується гербовою печаткою.

У разі якщо протоколи здані до державних архівних установ, Комісія інформує таку установу про позбавлення статусу.

{Пункт в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

22. Для забезпечення ведення єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, інформацію про осіб, яким надано статус учасника бойових дій (додатки 3 та 5 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - додатки 3, 5 до Порядку)), Комісії Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України, військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів надають до Комісії Міністерства оборони України з питань визнання учасниками бойових дій до 25 числа щомісяця.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018; в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

23. Комісії Міністерства оборони України, військової частини А0515 та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту інформують в місячний строк Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою, наведеною у додатках 3, 5 до Порядку.

{Пункт 23 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яциновгору