Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 02.04.2013607/5
Документ z0534-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2016, підстава - z1568-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2013  № 607/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2013 р.
за № 534/23066

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2586/5 від 15.12.2015}

Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1990/5 від 23.09.2013
№ 289/5 від 07.02.2014
№ 570/5 від 26.03.2014
№ 1063/5 від 25.06.2015}

Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, підпункту 10 пункту 4 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 401, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703, Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141, НАКАЗУЮ:

1. Встановити, що у разі подання до територіальних органів Мін’юсту, посадовим особам органів місцевого самоврядування, адміністраторам центрів надання адміністративних послуг, нотаріусам заяв щодо державної реєстрації права власності або інших речових прав на нерухоме майно (далі - речові права на нерухоме майно), що виникають на підставі рішень судів, що набрали законної сили, де однією із сторін є юридична особа, та/або інший суб’єкт господарювання, та/або фізична особа - підприємець (крім випадків державної реєстрації права власності на підставі рішень судів у справах про спадкування); на підставі договорів іпотеки, що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя; на підприємства як єдині майнові комплекси; на новосформовані земельні ділянки лісогосподарського, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, водного та природно-заповідного фонду загальною площею понад 1 га; на земельні ділянки загальною площею понад 1 га, які відводяться за рахунок земель лісогосподарського, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, водного та природно-заповідного фонду (у тому числі із зміною цільового призначення); на підставі договорів про інвестування та/або договорів про спільну діяльність, однією із сторін у яких є держава в особі органу управління майном або територіальна громада в особі відповідного органу місцевого самоврядування або підприємства, установи, організації державної чи комунальної форми власності (крім випадків державної реєстрації права власності на об’єкти житлової нерухомості за фізичними особами); на об’єкти нерухомого майна загальною площею понад 5000 кв. метрів, що розташовані на земельній ділянці, рішення щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно приймаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Укрдержреєстру відповідно до додатка до цього наказу.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

Дія цього наказу не поширюється на випадки подання заяв щодо:

{Абзац другий пункту 1 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1990/5 від 23.09.2013, № 570/5 від 26.03.2014}

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 01 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;

{Абзац пункту 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

державної реєстрації права власності на нерухоме майно одночасно із заявами щодо державної реєстрації похідних від права власності речових прав на нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 01 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення.

{Абзац пункту 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1990/5 від 23.09.2013, № 1063/5 від 25.06.2015}

2. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М.

Міністр

О. Лавринович
Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
02.04.2013 № 607/5

ПОРЯДОК
взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб

{У тексті додатка слово "Укрдержреєстру" замінено словом "Мін’юсту" згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1063/5 від 25.06.2015}

1. Цей Порядок визначає процедуру взаємодії системи органів державної реєстрації прав та державних реєстраторів прав на нерухоме майно органів державної реєстрації прав, посадових осіб органів місцевого самоврядування, адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, нотаріусів під час прийняття заяв та під час проведення державної реєстрації права власності або інших речових прав на нерухоме майно (далі - речові права на нерухоме майно), що виникають:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014, № 1063/5 від 25.06.2015}

на підставі рішень судів, що набрали законної сили, де однією із сторін є юридична особа, та/або інший суб’єкт господарювання, та/або фізична особа - підприємець (крім випадків державної реєстрації права власності на підставі рішень судів у справах про спадкування);

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

на підставі договорів іпотеки, що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

на підприємства як єдині майнові комплекси;

{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

на новосформовані земельні ділянки лісогосподарського, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, водного та природно-заповідного фонду загальною площею понад 1 га;

на земельні ділянки загальною площею понад 1 га, які відводяться за рахунок земель лісогосподарського, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, водного та природно-заповідного фонду (у тому числі зі зміною цільового призначення);

на підставі договорів про інвестування та/або договорів про спільну діяльність, однією із сторін у яких є держава в особі органу управління майном або територіальна громада в особі відповідного органу місцевого самоврядування або підприємства, установи, організації державної чи комунальної форми власності (крім випадків державної реєстрації права власності на об’єкти житлової нерухомості за фізичними особами);

{Абзац сьомий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

{Абзац восьмий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

{Абзац дев’ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

{Абзац десятий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

на об’єкти нерухомого майна загальною площею понад 5000 кв. метрів, що розташовані на земельній ділянці;

{Абзац пункту 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1990/5 від 23.09.2013}

{Абзац дванадцятий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

Дія цього Порядку не поширюється на випадки подання заяв щодо:

{Абзац пункту 1 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1990/5 від 23.09.2013, № 570/5 від 26.03.2014}

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 01 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;

{Абзац пункту 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

державної реєстрації права власності на нерухоме майно одночасно із заявами щодо державної реєстрації похідних від права власності речових прав на нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 01 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення.

{Абзац пункту 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

2. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно у випадках, передбачених у пункті 1 наказу, проводиться державними реєстраторами прав на нерухоме майно Мін’юсту відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 289/5 від 07.02.2014, № 570/5 від 26.03.2014}

3. Протягом одного робочого дня з дати прийняття заяви орган державної реєстрації прав, посадова особа органу місцевого самоврядування, адміністратор центру надання адміністративних послуг, нотаріус, який прийняв заяву, забезпечує виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування оригіналів документів, що подаються для проведення державної реєстрації прав, та копій документів, що пред’являються для державної реєстрації прав, засвідчені в установленому порядку та розміщення у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014, № 1063/5 від 25.06.2015}

Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації прав, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

Відповідність електронних копій оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, оригіналам таких документів у паперовій формі забезпечує особа, яка їх виготовила.

4. Орган державної реєстрації прав, посадова особа органу місцевого самоврядування, адміністратор центру надання адміністративних послуг, нотаріус у день прийняття відповідної заяви у випадках, передбачених пунктом 1 наказу, та виконання дій, передбачених пунктом 3 цього Порядку, за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно передає таку заяву на розгляд до Мін’юсту.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014, № 1063/5 від 25.06.2015}

5. Державний реєстратор прав на нерухоме майно Мін’юсту з дотриманням процедури, визначеної Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868, розглядає заяву, додані до неї електронні копії документів, поданих для державної реєстрації прав, та приймає відповідне рішення.

У випадку прийняття державним реєстратором прав на нерухоме майно Мін’юсту рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію, рішення про розгляд заяви, рішення про відмову в державній реєстрації один примірник рішення надсилається рекомендованим листом безпосередньо заявникові, а інший примірник - органу державної реєстрації прав за місцезнаходженням нерухомого майна.

У разі якщо заяву подано нотаріусу, посадовій особі органу місцевого самоврядування, адміністратору центру надання адміністративних послуг після прийняття рішення державним реєстратором Мін’юсту, особа, яка прийняла заяву, виготовляє відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868, два примірники рішення (крім рішення про відмову в державній реєстрації та рішення про державну реєстрацію). Один примірник рішення видається заявнику, а другий передається органу державної реєстрації прав за місцезнаходженням нерухомого майна. У разі прийняття рішення про відмову один примірник цього рішення виготовляється державним реєстратором Мін’юсту та направляється органу державної реєстрації за місцезнаходженням нерухомого майна, другий - особою, яка прийняла заяву, для видачі заявнику.

За умови відсутності у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно поштової адреси заявника, за якою надсилаються документи:

у разі якщо заяву подано органу державної реєстрації прав за місцезнаходженням нерухомого майна, обидва примірники рішення надсилаються цьому органу для подальшої видачі заявнику та долучення до облікової справи;

у разі якщо заяву подано за принципом екстериторіальності, один примірник рішення надсилається органу державної реєстрації за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна, а другий - органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву, для видачі заявнику.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 289/5 від 07.02.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1063/5 від 25.06.2015}

6. Орган державної реєстрації прав за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна після прийняття рішення державним реєстратором прав на нерухоме майно Мін’юсту забезпечує:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1063/5 від 25.06.2015}

внесення запису про державну реєстрацію на підставі рішення, прийнятого державним реєстратором прав на нерухоме майно Мін’юсту;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1990/5 від 23.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

виготовлення за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видачу або направлення рекомендованим листом з описом вкладення заявникові документів, передбачених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868 (свідоцтво про право власності на нерухоме майно та/або витяг про реєстрацію речових прав на таке майно), крім випадків, коли такі документи виготовляються особою, яка прийняла заяву;

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1063/5 від 25.06.2015}

виготовлення за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно рішення про державну реєстрацію прав у паперовому вигляді з проставленням напису «Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» для подальшого долучення до реєстраційної справи. Напис скріплюється підписом державного реєстратора прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву, із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 570/5 від 26.03.2014}

відкриття реєстраційної або облікової справи в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

У разі якщо заяву подано за принципом екстериторіальності, внесення запису про державну реєстрацію на підставі рішення, прийнятого державним реєстратором прав на нерухоме майно Мін’юсту, та видачу документів заявнику забезпечує орган державної реєстрації прав, який прийняв заяву.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1063/5 від 25.06.2015}

Органом державної реєстрації прав, який прийняв заяву, за зверненням заявника може бути видано рішення державного реєстратора Мін’юсту (крім рішення про державну реєстрацію прав), виготовлене за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав та засвідчене у спосіб, визначений в абзаці четвертому цього пункту.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1063/5 від 25.06.2015}

У разі видачі заявнику за його зверненням рішення про зупинення розгляду заяви таке рішення виготовляється у двох примірниках, один з яких видається заявнику. Другий примірник цього рішення, на якому проставляється відмітка про отримання його заявником, долучається до реєстраційної чи облікової справи. З цього примірника рішення виготовляється електронна копія шляхом його сканування, яка розміщується в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у день видачі такого рішення заявнику.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1063/5 від 25.06.2015}

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 289/5 від 07.02.2014}

7. У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації прав в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, орган державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву, або орган державної реєстрації прав за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна (у разі подання заяви нотаріусу, посадовій особі органу місцевого самоврядування, адміністратору центру надання адміністративних послуг) у день прийняття рішення за результатом її розгляду надсилає рішення чи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або свідоцтво про право власності на нерухоме майно на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві.

{Додаток доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1063/5 від 25.06.2015}

Голова Державної
реєстраційної служби


Д.М. Воронавгору