Документ z0573-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.05.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2016  № 277


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2016 р.
за № 573/28703

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс на офіційне найменування та логотип державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія”

Відповідно до Закону України „Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” і з метою формування в дітей і молоді активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс на офіційне найменування та логотип державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія”, що додається.

2. Державному підприємству „Український дитячий центр „Молода гвардія” (Лебединський Е.Б.) забезпечити організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу на офіційне найменування та логотип державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія”.

3. Структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій з питань сім’ї та дітей забезпечити поширення інформації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на офіційне найменування та логотип державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” серед дітей та молоді, громадських об’єднань, у засобах масової інформації.

4. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (Хохленков І.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

Міністр

П. РозенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
23.03.2016  № 277


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2016 р.
за № 573/28703

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс на офіційне найменування та логотип державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія”

І. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу на офіційне найменування та логотип державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” (далі - Конкурс) серед дітей та молоді, громадських об’єднань.

2. Конкурс проводиться з метою формування в дітей і молоді активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, створення сучасного та актуального іміджу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

визначення найкращого найменування та найкращого логотипа для державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” (далі - ДП „УДЦ „Молода гвардія”), які будуть використовуватися в якості офіційної емблеми ДП „УДЦ „Молода гвардія”, в оформленні комплектів документації, веб-сайту, брендбука тощо;

формування у дітей та молоді національно-патріотичних світоглядних позицій та ідей;

створення умов для розвитку та самореалізації особистісного потенціалу підростаючого покоління;

активізація діяльності громадських об’єднань.

4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для дітей та молоді, громадських об’єднань тощо.

5. Вимоги до найменування:

лаконічність та зрозумілість;

благозвучність;

зручність у вимові.

При виборі найменування доцільно враховувати географічне розташування ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

6. Вимоги до логотипа:

оригінальність (зображення має бути особливим, не має наслідувати інші логотипи);

асоціативність (має відображати сферу функціонування ДП „УДЦ „Молода гвардія”);

художність та естетичність;

композиційність (взаєморозташування графічних символів, тексту), кольорове рішення (не більше 5 кольорів);

адаптивність (можливість використання логотипа в чорно-білому та кольоровому варіантах на різних носіях);

універсальність;

функціональність.

7. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Міністерство соціальної політики України.

Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

8. Інформація щодо проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та веб-сайті ДП „УДЦ „Молода гвардія”, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку Конкурсу.

ІІ. Порядок та строки проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у два етапи:

І етап - до 20 липня 2016 року;

ІІ етап - до 20 серпня 2016 року.

2. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно надіслати заявку за формою згідно з додатком до цього Положення до 01 липня 2016 року. Заявки, що не відповідають вказаним вимогам, не розглядаються.

3. Заявки для участі в Конкурсі приймаються в електронному вигляді у форматах jpg або tiff 300 dpi на адресу: metodviddil@ukr.net (з поміткою „На конкурс”).

4. Один учасник може представити на Конкурс кілька проектів (але не більше ніж три).

5. Заявки, надіслані на Конкурс, не повертаються і зберігаються в бібліотеці ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

6. За дотримання авторських прав на пропозиції щодо найменування та логотипа ДП „УДЦ „Молода гвардія”, надіслані на Конкурс, відповідає учасник Конкурсу.

7. Під час вибору найменування та логотипа ДП „УДЦ „Молода гвардія” буде враховуватись словесне найменування як складова частина фірмового найменування для ідентифікації характеру і напряму роботи ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

8. Конкурсна комісія розглядає подані учасниками заявки та визначає переможців І етапу Конкурсу, які отримують допуск до ІІ етапу Конкурсу.

9. На II етапі Конкурсу журі визначає переможців Конкурсу.

ІІІ. Конкурсна комісія та журі Конкурсу

1. З метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів Конкурсу на І та ІІ етапах утворюються конкурсна комісія та журі.

2. До складу конкурсної комісії входять представники Мінсоцполітики, ДП „УДЦ „Молода гвардія”, творчих спілок, громадських об’єднань, науковці (за згодою).

Склад конкурсної комісії затверджується наказом Мінсоцполітики.

3. Конкурсна комісія забезпечує проведення І етапу Конкурсу:

розглядає заявки учасників Конкурсу;

визначає переможців І етапу Конкурсу;

формує списки учасників ІІ етапу Конкурсу.

4. Конкурсна комісія оцінює заявки методом експертних оцінок.

5. Для проведення ІІ етапу Конкурсу утворюється журі.

6. До складу конкурсного журі входять представники Мінсоцполітики, ДП „УДЦ „Молода гвардія”, громадських об’єднань, інших заінтересованих установ та організацій, народні депутати (за згодою).

Склад журі затверджується наказом Мінсоцполітики.

ІV. Визначення переможців, нагородження, умови фінансування Конкурсу

1. Визначення переможців Конкурсу проводиться шляхом голосування членів журі за кожну роботу окремо.

2. Фінансування організації та проведення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів ДП „УДЦ „Молода гвардія”, а також за рахунок коштів із джерел, не заборонених законодавством.

3. Переможці Конкурсу, які посіли перші місця - за найкраще найменування та найкращий логотип ДП „УДЦ „Молода гвардія”, отримують грошову винагороду у сумі 5000 (п’ять тисяч) грн 00 коп. за рахунок коштів ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

Директор Департаменту
оздоровлення
та санаторно-курортного
лікування
І. Хохленков


Додаток
до Положення про Всеукраїнський конкурс
на офіційне найменування
та логотип державного підприємства
„Український дитячий центр
„Молода гвардія”
(пункт 2 розділу II)

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі на офіційне найменування та логотип державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія”

Інформація про учасника Конкурсу

Загальні відомості

П. І. Б. / найменування


Дата народження

Рід занять / професія


Контактні дані

Контактний телефон

Місце проживання / місцезнаходження


E-mail

Конкурсний проект

Кількість представлених проектів*


Пропозиції щодо найменування

Найменування, що пропонується


Обґрунтування найменування (актуальність, що символізує, можливі асоціації, з чим/ким пов’язане тощо)


Пропозиції щодо логотипа

Логотип, що пропонується (вербальні (словесні) та візуальні елементи)


Обґрунтування логотипа (пояснення символів, кольорів, змісту слів та буквенних скорочень)


Особистий підпис


__________
*За умови подання одним учасником декількох конкурсних проектів на кожен варіант найменування та логотипа заповнюється окрема заявка. До заявки додається зображення логотипа на окремому аркуші формату А4.вгору