Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України від 07.06.20171828/5
Документ z0698-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.06.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2017  № 1828/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 червня 2017 р.
за № 698/30566

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою удосконалення процесу складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), приватну нотаріальну діяльність, шляхом автоматизованого анонімного тестування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки  (Олійник О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. генерального директора
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
Р.В. Шіпка


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
07.06.2017 № 1828/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 червня 2017 р.
за № 698/30566

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У Порядку допуску осіб до складання кваліфікаційного іспиту та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року № 1905/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 926/19664 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 21 липня 2014 року № 1174/5):

1) пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Комісією затверджується графік проведення кваліфікаційного іспиту із зазначенням дати та часу його складання допущеними особами.»;

2) пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Для складання кваліфікаційного іспиту використовується електронна система для проведення електронного анонімного тестування (далі - система).

Кваліфікаційний іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, окреме автоматизоване робоче місце для адміністрування системи з підключеним до нього принтером та відповідне комунікаційне обладнання.

Серверна частина програмного забезпечення системи розміщується на технічних ресурсах адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Налаштування автоматизованих робочих місць осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, повинні забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та налаштування системи, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері системи, здійснюються адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.».

2. У Порядку складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), шляхом автоматизованого анонімного тестування, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 14 січня 2013 року № 93/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за № 116/22648:

1) пункт 1.2 розділу І викласти в такій редакції:

«1.2. Іспит проводиться шляхом проходження претендентами автоматизованого анонімного тестування відповідно до переліку обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), встановлених відповідно до законодавства.»;

2) пункт 3.1 розділу ІІІ  викласти в такій редакції:

«3.1. Для складання іспиту використовується електронна система для проведення  автоматизованого анонімного тестування (далі - система).

Іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця осіб, допущених до складення іспиту, окреме автоматизоване робоче місце для адміністрування системи з підключеним до нього принтером та відповідне комунікаційне обладнання.

Серверна частина програмного забезпечення системи розміщується на технічних ресурсах адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Налаштування автоматизованих робочих місць осіб, допущених до складення іспиту, повинні забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та налаштування системи, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері системи, здійснюються адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.».

3. У розділі V Порядку допуску до професії приватного виконавця, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 25 жовтня 2016 року № 3053/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 листопада  2016 року за № 1445/29575 (із змінами):

1) у пункті 1 слово «десять» замінити словом «сім»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Кваліфікаційною комісією затверджується графік проведення кваліфікаційного іспиту із зазначенням дати та часу його складання.»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Для складання кваліфікаційного іспиту використовується електронна система для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця (далі - Система тестування).

Кваліфікаційний іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, окреме автоматизоване робоче місце для адміністрування Системи тестування з підключеним до нього принтером та відповідне комунікаційне обладнання.

Серверна частина програмного забезпечення Системи тестування розміщується на технічних ресурсах адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Налаштування автоматизованих робочих місць осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, повинні забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та налаштування Системи тестування, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері Системи тестування, здійснюються адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.».

Директор  Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО.М. Олійниквгору