Документ z0710-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.05.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2016  № 1461


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2016 р.
за № 710/28840

Про затвердження форми пропозиції та Критеріїв висунення кандидата на присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Відповідно до підпункту 1 пункту 7 та підпункту 1 пунукту 8 Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 (зі змінами), підпункту 11 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму пропозиції про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2) Критерії висунення кандидата на присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

2. Департаменту молодіжної політики (Бєляєва І.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. Жданов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
18.04.2016 № 1461


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2016 р.
за № 710/28840

(форма)

ПРОПОЗИЦІЯ
_____________________________________________
(найменування установи (організації, підприємства)
про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Дата отримання пропозиції


Адміністративно-територіальна одиниця (за місцем проживання кандидата на присудження Премії)


(заповнюється працівником Міністерства молоді та спорту України)

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата


Дата народження кандидата


Місце проживання, номер телефону кандидата


Електронна пошта кандидата


Найменування, місцезнаходження та номер телефону установи (організації, підприємства), яка висуває кандидата


Напрям, за яким висувається кандидат (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333)


Перелік проектів, кампаній, заходів, реалізованих кандидатом, досягнуті результати (результативні показники в цифровому вираженні, якщо такі є)


Керівник установи (організації)

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Директор департаменту
молодіжної політики


І.І. Бєляєвавгору