Документ z0817-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.07.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.06.2004 N 224
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2004 р.
за N 817/9416

Про внесення доповнення до
Правил любительського
і спортивного рибальства

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про електроенергетику" ( 1330-15 )
та на виконання доручення Прем'єр-міністра України від
26.12.2003 р. N 82618 щодо перегляду та приведення
нормативно-правових актів у відповідність до зазначеного Закону
Н А К А З У Ю:
1. Абзац одинадцятий підпункту 5.3 Правил любительського
і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету
рибного господарства України від 15.02.99 N 19 ( z0269-99 )
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за
N 269/3562) (із змінами), після слів "гідротехнічні споруди"
доповнити словами "(крім забороненої зони та контрольованої зони
гідроелектротехнічних споруд, на яких установлений особливий режим
охорони)".
2. Державному департаменту рибного господарства (Алимов С.І.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на голову
Державного департаменту рибного господарства Алимова С.І.
Міністр В.А.Слаута
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України С.В.Поляков
Перший заступник Міністра
фінансів України Ф.О.Ярошенковгору