Документ z0926-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.07.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2013  № 278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2013 р.
за № 926/23458

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та абзацу п'ятого підпункту 6 пункту 4 Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 408, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, Типові галузеві норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях 23 вересня 1980 року № 269/П-10 (НПАОП 23.2-3.25-80).

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров’я України

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднаньР. Богатирьова
В. Акопян


М. Болотських


О.А. МиколайчукМ.Ю. БродськийО. Мірошниченко
Г.В. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
27.05.2013  № 278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2013 р.
за № 926/23458

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, виробнича діяльність яких пов'язана з виробництвом продуктів нафтоперероблення.

1.2. Ці Норми є обов'язковими для роботодавців та працівників, які зайняті виробництвом продуктів нафтоперероблення, що включає виробництво моторних палив, дистилятів, мастильних олив та консистентних мастил з нафти, продуктів для нафтохімічної промисловості та інших нафтопродуктів.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих виробництвом продуктів нафтоперероблення, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 (далі - Код згідно з ДК 003:2010).

1.4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками, які зайняті виробництвом продуктів нафтоперероблення.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги і класифікація".

Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6. ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

1.7. Забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

1.8. У цих Нормах використовуються умовні скорочення, наведені у ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.9. Контроль за виконанням роботодавцем своєчасного забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

1.10. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості

№ з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Назва професії, посади

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, тип, марка ЗІЗ за ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

1. Виробництво синтетичного спирту

1.1. Компримування і транспортування газу

1

8154

Апаратник абсорбції

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Черевики

З Ми

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

2

8159

8159

Апаратник
газорозділення
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

ЗМиТп100

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Черевики

МиТп

12

Фартух з поліхлорвінілу

МиМпЯж

6

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

3

8159

Обхідник лінійний

Костюм

ЗМи В

12

Берет

З

12

Чоботи кирзові

МиМпСм В

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Плащ з капюшоном

Вн

36

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

4

1222.2
3115
1222.2

Майстер
Механік
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

5

7233

7233

Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМи НмВ

12

Берет

З

12

Чоботи кирзові або

Вн

12

черевики

ЗМи

Рукавиці

Ми Тп100

2

Фартух з нагрудником

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

ТнМи

36

6

9322

Підсобний робітник

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

Ми В

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Фартух з нагрудником

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

ТнМи

36

1.2. Сіркоочищення

7

8154

Апаратник абсорбції

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Черевики

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

до зносу

При виконанні робіт у відділенні сіркоочищення:

Костюм

З Ми В

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці сукняні

Ми Тп100

2

Рукавички

Ву

чергові

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

8

8159

Апаратник виділення сірки

Костюм

З Ми Пм

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці або

Ми Тп100

2

рукавиці сукняні

Тп100

3

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

9

8154

Апаратник десорбції

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Черевики

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

10

8159

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

З Ми Вп

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Берет

З

12

Черевики

З Ми См

12

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

При виконанні робіт з приймання, зберігання і транспортування:

Костюм

З Ми Нм

12

Чоботи гумові

В Нм

12

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці сукняні

Тп100

2

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

11

1222.2
1222.2

9322

Майстер
Начальник зміни
(промисловість)
Підсобний робітник

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Підсобному робітнику на зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

ТнМи

36

12

7233

7233

Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

З Ми Нм

9

Чоботи гумові

В См

9

Рукавиці

Ми Нм

1

Берет

З

9

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор газозахисний

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

24

Шапка

ТнМи

24

13

8290

Зливальник-розливальник

Костюм

МиВнТп100

12

Фартух з поліхлорвінілу

черговий

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Нарукавники прогумовані

Ми

2

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

1.3. Розділення газу

14

8159

8152
8159

Апаратник
газорозділення
Апаратник сушіння
Апаратник охолодження

Костюм

ЗМиТп100

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці або

МиТп100

2

рукавиці сукняні

Тп 100

3

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

15

8163

7233

7233

Машиніст насосних
установок
Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

З Ми Нм

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В Нм

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Рукавички

Вн

чергові

Респіратор газозахисний

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

Навушники протишумові

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

Слюсарю з ремонту технологічних установок і слюсарю-ремонтнику узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

16

1222.2
1222.2

Майстер
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

17

9322

Підсобний робітник

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В См

9

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

1.4. Піроліз і компримування газу

18

8152
8159

Апаратник піролізу
Апаратник

Костюм

ЗМиТп100

12

Рукавиці

МиТп100

2

Берет

З

12

Черевики

ЗМи

12

Респіратор газозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

19

8159


9322

Апаратник підготовки
сировини та відпускання
напівфабрикатів і продукції
Підсобний робітник

Костюм

ЗМиЩ20

12

Фартух з нагрудником

Вн

6

Чоботи

В Щ20

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Нарукавники прогумовані

Ми

6

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

При виконанні робіт з приймання і відпускання лугу:

Костюм брезентовий замість костюма

ЗМи Тп100 Щ50

12

Додатково:

Фартух з поліхлорвінілу

Вн Щ50

черговий

Чоботи гумові

В Щ20

чергові

1.5. Синтез і ректифікація спирту сірчанокислотної гідратації

20

8154
8154
8153

Апаратник абсорбції
Апаратник гідролізу
Апаратник промивання

Костюм

ЗМи Щ20 Тп100

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

6

Чоботи гумові

К20 Щ20

9

Рукавиці КР

К50 Щ20

2

Рукавички латексні

К50 Щ50

чергові

Берет

З Тп100

9

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

21

8152

Апаратник перегонки

При виконанні робіт на епюраційних установках:

Костюм

Ми Тп100

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи гумові

ВК20Щ20

9

Рукавички

К50 Щ50

чергові

Рукавиці

К50 Щ20

2

Берет

З Тп100

9

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

22

8159


1222.2

1222.2

Апаратник підготовки
сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції
Начальник зміни
(промисловість)
Начальник відділення

Костюм

З Ми К20

12

Чоботи гумові

В К20

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

Апаратнику підготовки сировини додатково:

Фартух з нагрудником

ЗМиНм

6

Нарукавники прогумовані

МиНм

6

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

23

1222.2

Майстер

Костюм

З МиК20

12

Берет

З

12

Чоботи

В К20

12

Рукавиці

МиТп100

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

При виконанні роботи в цеху контрольно-вимірювальних приладів:

Калоші

В

9

24

3115

Механік

Костюм

Ми Тп100

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

25

72417212

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів
та автоматики
(електромеханіка)
Електрогазозварник

Костюм

Ми Тп100

9

Чоботи кирзові

В

9

Рукавички діелектричні

Эн Вн

чергові

Калоші діелектричні

Эн Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

9

Окуляри захисні закриті

до зносу

Електрогазозварнику додатково:

Костюм брезентовий замість костюма

Тр

12

Рукавиці брезентові

Тр

1

Щиток захисний для електрозварника

до зносу

Окуляри захисні закриті зі світлофільтрами

до зносу

Шолом захисний

до зносу

Наколінники

до зносу

Нарукавники

до зносу

Електрогазозварнику на зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Костюм електрозварника утеплений

Тн

36

Чоботи

Тн30 Мун100

24

Шапка

Тн

24

26

9322

Підсобний робітник

При виконанні робіт у відділеннях абсорбції, гідролізу, відпарювання і нейтралізації:

Костюм

Ми Тп100

6

Чоботи гумові

ВК20 Щ20

9

Рукавички

К50 Щ50

чергові

Рукавиці КР

К20 Щ50

2

Берет

З

6

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

При виконанні робіт у відділенні ректифікації спирту:

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

27

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

Ми Тп100

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ20

черговий

Берет

З

12

Чоботи гумові

В См

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці КР

Ми

2

1.6. Синтез і ректифікація спирту прямої гідратації

28

8154

Апаратник гідратації (хімічне виробництво)

Костюм

З Ми О

9

Чоботи гумові

В

9

Рукавички

Вн

3

Рукавиці

Ми Тп100

1

Берет

З

9

29

8152

Апаратник перегонки

Костюм

З Ми О

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

30

8163

Машиніст насосних установок

При виконанні робіт у відділеннях синтезу та ректифікації:

Костюм

З МиНм

9

Чоботи гумові

ВНмМв

9

Рукавички

Вн

3

Рукавиці

МиНмМв

1

Берет

З

9

Протигаз фільтрувальний

Зн

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

Навушники протишумові

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

31

1222.2

Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

32

9322

Підсобний робітник

Костюм

З МиНм

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Фартух з нагрудником

ЗМиНм

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

33

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Калоші діелектричні

Эн

чергові

1.7. Концентрування сірчаної кислоти

34

8152
8159


8151

7233

7233

Апаратник випаровування
Апаратник підготовки
сировини та відпускання
напівфабрикатів і продукції
Апаратник приготування
хімічних розчинів
Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМи КкТп400

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

6

Фартух з нагрудником

К50 Щ50

черговий

Чоботи кирзові

К50 Щ50

6

Рукавички

К50 Щ50

чергові

Нарукавники прогумовані

К50 Щ50

6

Берет

З

6

Протигаз фільтрувальний

черговий

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Каска захисна

до зносу

Підшоломник під каску

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

35

8154

Апаратник гашення вапна

Костюм

З Ми К50 Щ50

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

К50 Щ50

6

Чоботи кирзові

Ми Тп100

12

Рукавиці

Щ50

2

Нарукавники прогумовані

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

36

8163

Апаратник очищення стічних вод

Костюм

З МиВн

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

ВМи

12

Рукавиці

Ми Тп100

1

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

Каска захисна з підшоломником

чергова

Плащ з капюшоном

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

37

1222.2
1222.2

Майстер
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

Ми Тп100

9

Чоботи гумові

В

9

Рукавиці комбіновані

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

38

8163

3115

Машиніст вентиляційної та
аспіраційної установок
Механік

Костюм

ЗМиТп100

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Окуляри захисні закриті

до зносу

Навушники протишумові

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

39

8163

8163

8163

8163


7241


7241

Машиніст компресорних
установок
Машиніст холодильних
установок
Машиніст насосних
установок
Оператор з обслуговування
установок для
пилогазоуловлювання
Електромонтер з ремонту
та обслуговування
електроустаткування
Електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту устаткування

Костюм

ЗМи Нм

9

Берет

З

9

Черевики

ЗМиМвСм

9

Рукавички

МиМпНм

2

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Навушники протишумові

до зносу

Каска захисна

до зносу

Підшоломник під каску

12

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

Машиністу насосних установок під час перекачування кислот, лугів тощо додатково:

Білизна натільна - 2 комплекти

З

6

Фартух з нагрудником

ВнКкЩ50

6

Шолом сукняний

Кк

6

Чоботи гумові

ВКкЩ50

6

Рукавички

ВнКкЩ50

2

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Протигаз ізолювальний

черговий

Плащ прогумований з капюшоном

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

40

7212

Електрогазозварник

Костюм

Ми Тр

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

6

Фартух з нагрудником

ТрТиТв

6

Черевики

ТрТп Мун100

6

Чоботи гумові

В

чергові

Щиток захисний електрозварника

Эн

до зносу

Щиток захисний електрозварника

Эн

до зносу

Окуляри захисні із світлофільтрами

до зносу

Рукавиці діелектричні

Эн

до зносу

Калоші діелектричні

Ми Ти Тв

до зносу

Рукавиці комбіновані

Тп 100

2

Каска захисна з підшоломником

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Костюм електрозварника утеплений

ТрТн
ТрТн

24
24

Чоботи

Тн30

24

Шапка

ТнМи

24

1.8. Виробництво каталізаторів

41

8152
8273

Апаратник сушіння
Мельник

Костюм

З Ми Тв

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми Тв

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

42

8264

8152
8153
1222.2
1222.2

Апаратник просочування
(хімічне виробництво)
Апаратник прожарювання
Апаратник промивання
Майстер
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

Ми Тп100

9

Чоботи гумові

В

9

Фартух з поліхлорвінілу

черговий

Рукавички

Вн

1

Рукавиці

Тп 100

1

Нарукавники прогумовані

до зносу

Берет

З

9

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Протигаз фільтрувальний

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

43

8159


7233

7233

Апаратник підготовки
сировини та відпускання
напівфабрикатів і продукції
Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

З Ми Пн

12

Черевики

ЗМиТп100

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми Мп

2

Фартух з нагрудником

черговий

Нарукавники прогумовані

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

1.9. Виробництво вищих жирних спиртів методом алюмоорганічного синтезу

44

8333

Машиніст крана (кранівник)

Комбінезон

З МиМп

12

Рукавиці комбіновані

Ми Мп

2

Черевики

З Ми

12

Берет

З

12

Каска захисна з підшоломником

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

12

45

8159
8290

Лаборант хімічного аналізу
Пробовідбірник

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Туфлі або черевики

ЗМи

12

Шкарпетки

ЗМи

2

Рукавички

Вн

2

Нарукавники прогумовані

МиВн

6

Фартух з поліхлорвінілу

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

Щиток захисний прозорий

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

Пробовідбірнику додатково:

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

46

1222.2
1222.2
3115
1222.2

Майстер
Начальник цеху
Механік цеху
Начальник установки

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Черевики

Ми

12

Протигаз фільтрувальний

до зносу

Шолом захисний

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

47

8163

7233

8159

Машиніст технологічних
компресорів
Слюсар з ремонту
технологічних установок
Оператор товарний

Костюм

Зми Вн

9

Черевики

ЗМиНмСм Тп100

9

Берет

З

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Рукавички

Вн

чергові

Шолом із захисним екраном

З

черговий

Чоботи гумові

В

чергові

Нарукавники прогумовані

Зми Вн

6

Фартух з нагрудником

ЗМиВн

6

Протишумові навушники

до зносу

Протигаз фільтрувальний

до зносу

48

8155

8155

Машиніст технологічних
насосів
Оператор технологічних установок

Костюм

З Ми

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

Ми

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

МиНм

1

Нарукавники прогумовані

МиНм

6

Протишумові вкладиші

до зносу

Протигаз фільтрувальний

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

При роботі з кислотами та лугами:

Фартух з поліхлорвінілу

К50 Щ50

9

Костюм

МиК50Щ50

9

Рукавиці

МиТп 100

1

Шолом захисний з екраном

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

49

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм

З Ми

9

Черевики

Ми

9

Берет

З

9

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Шолом із захисним екраном

черговий

Протигаз фільтрувальний

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

50

8162

Чистильник

Костюм

Ми Тп100 Пм

12

Чоботи кирзові

К20 Щ20

12

Рукавиці

Ми Тп100

1

Берет

З

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Ми Тп100

черговий

Пояс запобіжний лямковий

черговий

Протигаз фільтрувальний

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Каска захисна з підшоломником

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

51

7241

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Костюм

З Ми

9

Черевики

Ми

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Рукавички діелектричні

Эн

до зносу

Калоші діелектричні

Эн

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Протигаз фільтрувальний

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

1.10. Склад спирту

52

8159


7233

7233

Апаратник підготовки
сировини та відпускання
напівфабрикатів і продукції
Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

МиВнЯж

12

Чоботи гумові

ВНмЯж

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиМпЯж

2

Рукавички

ВнОе

2

Нарукавники прогумовані

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Каска захисна з підшоломником

чергова

Фартух з поліхлорвінілу

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

53

1222.2
1222.2

Майстер
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Берет

З

12

1.11. Загальні професії

54

1222.2
3115
1222.2
3119

Майстер
Механік
Начальник відділення
Технолог

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

55

8163

8163

Машиніст компресорних
установок
Моторист електродвигунів

Костюм

З МиНм

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМвНсНм

12

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиПмМв

2

Навушники протишумові

до зносу

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

56

7241

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Окуляри захисні

Зн

до зносу

57

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

ЗМиВнПн

12

Чоботи гумові

МиВСм

12

Берет

ЗПн

12

Рукавиці

МиМп

2

Рукавички

МиМпВн

2

Під час прибирання місць загального користування додатково:

Фартух з нагрудником

МиВнЯж

12

Рукавички

ВнЯжЩ20

1

Респіратор газозахисний

до зносу

58

8162

Чистильник

Костюм

З МиПм

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи гумові

МиСм

12

Рукавиці

МиТп100

2

Берет

ЗПм

12

Каска захисна

до зносу

Підшоломник під каску

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

59

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

2. Виробництво синтетичного каучуку. Виробництво хлорпренового, ізопренового, спиртового, бутилового й інших синтетичних каучуків

2.1. Виробництво із застосуванням кислот

60

8159
1222.2
3115
1222.2

3119
9322
8159

7233

7233
7212

Апаратник
Майстер
Механік
Начальник зміни
(промисловість)
Технолог
Підсобний робітник
Ремонтувальник
полімеризаційного інвентарю
Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник
Електрогазозварник

Костюм

ЗМиКк Тп100

9

Фартух з нагрудником

К50 Щ50

черговий

Чоботи кирзові або черевики шкіряні

К50 Щ50

9

Рукавички

К50 Щ50

3

Рукавиці

Ми Тп100

1

Берет

З

9

Окуляри захисні козиркові

до зносу

Щиток захисний зварника

до зносу

Каска захисна з підшоломником

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Апаратнику при роботі з кислотою і приготуванні каталізатора додатково:

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Електрогазозварнику додатково:

Наколінники

до зносу

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

Електрогазозварнику замість куртки і штанів утеплених:

Костюм електрозварника утеплений

Тн

36

2.2. Виробництво без застосування кислот

61

8154
8159

8152
8154
8159
8152
8159

8162
8154
8163

Апаратник абсорбції
Апаратник балансових
установок
Апаратник випаровування
Апаратник дегідратації
Апаратник перегрівання
Апаратник прожарювання
Апаратник виділення
псевдобутилену
Апаратник теплоутилізації
Апаратник екстрагування
Машиніст насосних установок

Костюм

З МиВн

12

Черевики

МиВн

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиВ

2

Рукавички

Вн

2

Фартух з нагрудником

НмВн

черговий

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Навушники протишумові

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

62

8154

Апаратник дегідрування

Костюм

ЗМиО

12

Черевики

ЗМиО

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт на стадії контактних печей виробництва стиролу:

Костюм

З МиТп100

12

Черевики

ЗМи

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

1

63

8151

Апаратник дозування

Костюм

З Ми Яж

12

Черевики

ЗМиЯж

12

Рукавиці комбіновані

МиЯж

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт у каталізаторному цеху:

Костюм

З МиПн

6

Черевики

ЗМиПн

12

Респіратор пилогазозахисний

черговий

64

8159

8152
8159

8159

8159

Апаратник диспергування
лужних металів
Апаратник плавлення
Оброблювач натрієвих
болванок
Відливальник натрієвих
болванок
Складальник полімеризаційного інвентарю

Костюм

То Ти Тп 400 Ву

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ20

черговий

Чоботи кирзові

МиМун100

6

Рукавички

Вн Щ20

чергові

Рукавиці

Ми Тп100

1

Берет

З

6

Каска захисна

чергова

Окуляри захисні закриті

до зносу

Щиток захисний прозорий

черговий

Респіратор газозахисний

черговий

65

8151
8151

8159

Апаратник коагуляції
Апаратник приготування
емульсій
Апаратник формування синтетичного каучуку

Комбінезон

З Ми Вн

9

Чоботи гумові

В

9

Рукавиці комбіновані

Ми Вн

2

Берет

З

9

Фартух з нагрудником

Вн

6

Нарукавники прогумовані

Вн

2

66

8152

Апаратник конденсації

Костюм

З МиВн

12

Черевики

З МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

1

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт на реакторі:

Чоботи гумові

В

12

Рукавички

Вн

2

67

8154

Апаратник кристалізації

Костюм

З Ми

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Берет

З

9

Чоботи гумові

В

9

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

68

8153
8153

Апаратник віджимання
Апаратник відстоювання

Комбінезон

З Ми

12

Черевики

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп100

1

Нарукавники прогумовані

ВуТп100

до зносу

Фартух з поліхлорвінілу

6

69

8152

Апаратник перегонки

Костюм

ЗМиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт на стадії відгонки стиролу:

Калоші замість черевиків

В

12

70

8154

Апаратник полімеризації

Костюм

З МиО

12

Черевики

МиО

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

1

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт при виробництві бутилкаучуку:

Черевики на латунних цвяхах

МиВ

9

71

8159

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

З МиНм

12

Черевики

МиНм

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Рукавички

Вн

до зносу

Нарукавники прогумовані

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

Каска захисна

чергова

Фартух з поліхлорвінілу

6

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

72

8154

Апаратник приготування каталізатора

Костюм

З МиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці

МиТп100

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт при виробництві бутилкаучуку:

Черевики на латунних цвяхах

МиТп

9

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

При виконанні робіт у каталізаторному цеху і на відливанні болванок:

Комбінезон замість костюма

То Ти Тп 400 Ву

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ50

черговий

Нарукавники прогумовані

МиМп

до зносу

Чоботи кирзові

Вн Щ50

чергові

Рукавички

ВнЩ50

Берет

З

6

Капюшон з окулярами

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

73

8151

Апаратник приготування хімічних розчинів

Костюм

З МиК50 Щ50

12

Чоботи кирзові

ВК50Щ50

12

Рукавиці комбіновані

МиК50 Щ50

1

Берет

З

12

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

При виконанні робіт з виготовлення стабілізатора:

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

МиМп

1

При виконанні робіт з виготовлення розчинів, електроліту і емульсії:

Комбінезон замість костюма

ЗмиК50 Щ50

9

Чоботи гумові

ВК50Щ50

9

Рукавички

МиК50Щ50

2

Фартух з поліхлорвінілу

до зносу

Нарукавники прогумовані

МиМп

до зносу

Щиток захисний прозорий

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

74

8153
8151

Апаратник промивання
Апаратник змішування

Костюм або комбінезон

З Ми Вн

12

Чоботи гумові

В См

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми Вн

1

Рукавички

Вн

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

75

8159

8229

Вальцювальник
(хімічне виробництво)
Каландрувальник

Комбінезон

З МиВн

9

Чоботи на латунних цвяхах

Тп

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці

Ву

2

Берет

З

9

76

8153

Апаратник фільтрації

Костюм

З МиВн

9

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

9

Рукавички

Вн

2

77

8152

Апаратник сушіння

Костюм

ЗМиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Фартух з поліхлорвінілу

черговий

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт на стадії просівання і фасування:

Комбінезон замість костюма

З МиПн

9

При виконанні робіт на сушильних агрегатах:

Комбінезон

З МиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці

МиТп

1

Нарукавники прогумовані

до зносу

78

9411
8159
8229

Вагар
Просівальник
Сортувальник

Комбінезон

З МиПн

9

Черевики

МиПн

12

Берет

ЗПн

6

79

8334
8290
8159

9322

Водій електро- та автовізка
Маркувальник
Намотувальник
матеріалів і напівфабрикатів
Пудрівник

Комбінезон

З МиПн

12

Рукавиці комбіновані

МиПн

2

Черевики

МиПн

12

Берет

З

6

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

80

8159

8231


8159

Вивантажувач блоків
полімеру
Різальник еластомерів,
гумових та азбестових
виробів
Чистильник полімерізаційних стаканів

Комбінезон

ЗМи Тп100

12

Фартух з нагрудником

ВнТи

6

Черевики

Ми Тп

12

Рукавиці

Тп100

2

Нарукавники прогумовані

Вн

2

81

8231

Гумівник металовиробів

Комбінезон

З МиТп100

12

Чоботи кирзові

Ми Тп

12

Рукавиці

Тп100

1

Берет

З

6

Респіратор газозахисний

до зносу

При роботі всередині обладнання:

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Протигаз фільтрувальний

черговий

Окуляри захисні закриті

до зносу

Щиток захисний прозорий

до зносу

Наколінники

до зносу

Нарукавники

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

Тн

36

82

8159

Завантажувач-вивантажувач

Костюм

З МиНм

12

Черевики

МиСм

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

При виконанні робіт з перевантаження каталізатора у виробництві полідієну, ізопрену, ізобутилену і бутилкаучуку додатково:

Черевики на латунних цвяхах

МиСм

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

ТнМи

24

При виконанні робіт із завантаження-вивантаження осушувачів додатково:

Фартух з нагрудником

Вн

6

Нарукавники прогумовані

Вн

2

Чоботи гумові

В

9

При виконанні робіт із завантаження вакуум-мішалок:

Комбінезон замість костюма

З МиТп 100

6

Черевики шкіряні

Ми

6

Рукавиці

Тп

1

83

8273
8159
9322

Мельник
Просівальник
Укладальник-пакувальник

Комбінезон

З МиПн

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці

Тп

2

Берет

З

6

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

84

9322

Підсобний робітник

Костюм

З МиМп

12

Фартух з нагрудником

Вн

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

МиМп

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні підсобних робіт з видалення відходів виробництва стиролу:

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Напівчоботи

ВСм

9

85

8261

Розкладач сировини

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Рукавички

Ми

2

Берет

З

12

86

7233

Слюсар-ремонтник

При виконанні робіт з ремонту цехової апаратури та механізмів:

Комбінезон

З МиВнПн

9

Чоботи

ВЗ

12

Рукавиці комбіновані

МиМп

1

При виконанні робіт з внутрішнього очищення обладнання:

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Напівчоботи

В З

12

Рукавиці

МиМп

1

Берет

З

6

Респіратор газозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

87

8290

Зливальник-розливальник

Костюм

З МиВн

12

Черевики

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

Каска захисна з підшоломником

до зносу

При виконанні робіт із зливання-розливання у виробництві стиролу:

Костюм

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

1

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

88

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

З МиВн

12

Чоботи гумові

В

9

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиМп

2

89

9322

Укладальник-пакувальник

Костюм

З Ми

12

Черевики

МиМун100

12

Рукавиці

Ми

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт з пакування каучуку:

Комбінезон замість костюма

ЗМи

9

90

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм

З Ми

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці

МиТп100

1

Каска захисна з підшоломником

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

91

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм

ЗМиНм

12

Фартух з нагрудником

Вн

6

Напівчоботи

МиНм

12

Рукавиці

МиТп

2

Берет

З

6

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні роботи з транспортування вакуум-мішалок:

Комбінезон замість костюма

З МиТп100

6

Черевики шкіряні

МиТп

6

92

8266

Формувальник деталей та виробів

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми Тп

2

Берет

З

6

93

8162

Чистильник

Комбінезон

З МиПн

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи кирзові

ВПн

12

Рукавиці

Тп

1

Берет

З

6

Каска захисна з підшоломником

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Екран захисний прозорий

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

94

8151

Шихтувальник (хімічне виробництво)

Костюм

З МиТи

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці комбіновані

МиТи

2

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт на складі вуглеводнів і шихтувальній станції:

Чоботи замість черевиків

ВНм

9

Рукавиці

ТпНм

3

При виконанні робіт у холодильному відділенні:

Костюм утеплений

З МиТн

9

Черевики на латунних цвяхах

МиТн20

9

Шапка

Тн

9

2.3. Виробництво тіоколу

95

8152

Апаратник варіння

Костюм

З МиТи

12

Черевики

МиТп

12

Берет

З

12

Рукавиці

ВнТи

1

96

8151
8153
8151
8153
8153

Апаратник коагуляції
Апаратник промивання
Апаратник розчинення
Апаратник центрифугування
Апаратник фільтрації

Костюм

ЗМи К20

12

Черевики

ЗмиК20

12

Берет

З

12

Рукавички

ВК20

1

Чоботи гумові

ВК20

12

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Фартух з нагрудником

черговий

97

8152
8154
8154
8151

Апаратник перегонки
Апаратник поліконденсації
Апаратник синтезу
Шихтувальник (хімічне виробництво)

Костюм

З Ми

9

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

9

Рукавиці

Вн

1

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Фартух з нагрудником

черговий

98

8152

Апаратник сушіння

Костюм

З МиТп100

9

Черевики

МиТп

12

Берет

З

9

Рукавички

ВнТп100

1

99

8231

Вальцювальник гумових сумішей

Костюм

З Ми

6

Рукавиці

Тп100

1

Берет

З

6

100

9322

Підсобний робітник

Костюм

З Ми

9

Чоботи

В

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

101

7233

7233

Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

З МиНм

9

Чоботи гумові

ВСм

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Рукавички

Вн

чергові

Окуляри захисні закриті

до зносу

102

8162

Чистильник

Костюм

З МиПн

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Напівчоботи

ВПн

12

Рукавиці

Тп100

1

Берет

З

6

Окуляри захисні закриті

до зносу

Екран прозорий захисний

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

2.4. Виробництво наіриту і севаніту. Абсорбція

103

8159

Апаратник

Костюм

З Ми

9

Черевики

Ми

9

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

2.4.1. Полімеризація латексу наіриту

104

8154
8151

8159
9322
7233

7233

Апаратник полімеризації
Апаратник приготування
емульсій
Завантажувач-вивантажувач
Підсобний робітник
Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник

Комбінезон

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Нарукавники прогумовані

Вн

до зносу

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

1

Берет

З

9

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Каска захисна з підшоломником

до зносу

2.4.2. Полімеризація севаніту

105

8152
8154
8159
9322
7233

7233

Апаратник перегонки
Апаратник полімеризації
Завантажувач-вивантажувач
Підсобний робітник
Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник

Комбінезон

З МиВн

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Черевики

МиВ

6

Рукавиці

Тп

1

Берет

З

6

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

2.4.3. Полімеризація наіриту

106

8151
7233

9322

Апаратник дозування
Слюсар з ремонту
технологічних установок
Укладальник-пакувальник

Комбінезон

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Черевики шкіряні

МиМун100

9

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Берет

З

6

107

8154
8151

8151

Апаратник полімеризації
Апаратник приготування
хімічних розчинів
Апаратник приготування емульсій

Костюм

З МиВн

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Нарукавники прогумовані

Вн

до зносу

Черевики

Ми

9

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Берет

З

6

Окуляри захисні закриті

до зносу

Щиток захисний прозорий

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

108

8151

8152
8159

8159

9322

Апаратник приготування
хімічних розчинів
Апаратник сушіння
Апаратник формування
синтетичного каучуку
Намотувальник матеріалів і
напівфабрикатів
Пудрівник

Костюм

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

черговий

Нарукавники прогумовані

Вн

2

Черевики

Ми

9

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

6

Окуляри захисні закриті

до зносу

Щиток захисний прозорий

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

109

9322

Укладальник-пакувальник

Костюм

З Ми

12

Фартух з нагрудником

Вн

6

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

2.5. Загальні професії виробництва каучуку

110

7241

Акумуляторник

Костюм

ЗМиК20 Щ20

12

Фартух з нагрудником

К50 Щ20

черговий

Берет

ЗК20 Щ20

12

Напівчоботи

ЗК50 Щ20

12

Рукавички

К50Щ20

2

Нарукавники прогумовані

К50Щ20

6

Шолом захисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

111

5123
7415

Буфетник
Сатураторник

Халат (білий)

З Ми

12

Шапочка

З

3

Туфлі шкіряні жіночі

Ми

12

Сатураторнику додатково:

Черевики шкіряні

МиСм

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

3

112

8264

9133

Машиніст із прання
та ремонту спецодягу
Робітник з обслуговування лазні

Халат

З МиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗВпСм

12

Рукавички

МиМп

3

Машиністу під час приготування розчинів для прання додатково:

Фартух з нагрудником

ВнЩ20

6

Рукавички

ВнЩ20

3

Чоботи гумові

ВМиЩ20

12

Нарукавники прогумовані

ВнЩ20

3

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

113

9152

Гардеробник

Халат

ЗМи

12

Рукавички

Ми

6

Тапочки

ЗМиСм

12

При прийманні забрудненого спецодягу для чищення, прання та ремонту додатково:

Фартух з нагрудником

ЗВнПм

12

Берет

З

12

Черевики

ЗВМиЯт

12

Рукавички

МиВн

6

Окуляри захисні

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

черговий

114

9142

Дезінфектор

Костюм

З МиЯж

12

Білизна натільна - 2 комплекти

ЗМи

12

Чоботи

ВЯж

12

Берет

З

12

Рукавички

ВнЯж

чергові

Респіратор газозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

115

9332

Візник

Костюм

З Ми

12

Фартух з нагрудником

Вн

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

116

9151

Кур'єр

Куртка

ЗМи

12

Плащ з капюшоном

З Ми Вн

черговий

Черевики

МиМпПн

12

Берет

З

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

117

8163

8163

8163

8163

8163

Машиніст вентиляційної та
аспіраційної установок
Машиніст газодувних
машин
Машиніст компресорних
установок
Машиніст насосних
установок
Моторист електродвигунів

Костюм

З МиПн

12

Черевики на латунних цвяхах

МипН

12

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Окуляри захисні закриті

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Навушники протишумові

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

24

118

9161

Робітник з благоустрою

Костюм

З Ми Вн

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

Ми Вн

2

Берет

З

12

Під час очищення градирень, відстійників, стічних колекторів додатково:

Костюм

ЗВуМи

12

Білизна натільна - 2 комплекти

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВуМи

12

Чоботи

ВМиСм

12

Рукавиці

ВуМи

2

Нарукавники прогумовані

6

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково:

Плащ з капюшоном

Вн

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

Рукавиці

ТнВуМи

3

119

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

З МиВ

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавички

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

120

9162

Прибиральник територій

Фартух з нагрудником

З Ми

12

Чоботи кирзові

МиМун25

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

24

Штани утеплені

Тн

24

Чоботи

Тн 30

24

Шапка

Тн

24

2.6. Газорятувальні станції у виробництві каучуку

121

8159

Апаратник виділення псевдобутилену

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп

2

122

9332

Візник

Костюм

З МиВнПн

12

Плащ з капюшоном

З Ми Вн

черговий

Фартух

МиТп

6

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

123

8290
1222.2
1226.2

Газорятівник
Майстер
Начальник станції (на несамостійному балансі)

Костюм

З Ми ВнПн

9

Черевики

МиВ

12

Берет

З

9

Куртка утеплена

Тн

чергова

Штани утеплені

Тн

чергові

Чоботи

Тн

чергові

Респіратор газозахисний

до зносу

124

7136

Слюсар-сантехнік

Костюм

ЗмиВн Тп100

12

Берет

З

12

Чоботи кирзові

МиМун100

12

Рукавиці брезентові

ЗМиВн Тп100

2

Нарукавники прогумовані

ЗВнМи

6

Окуляри захисні закриті

до зносу

Під час ремонту мереж каналізації, виконання робіт на станціях очищення стічних вод:

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

ВЯжСм

12

Рукавиці

ВнЯжЩ20

2

Фартух з нагрудником

черговий

Респіратор газозахисний

до зносу

Протигаз шланговий

черговий

Пояс запобіжний з карабіном

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

Рукавиці

Тн

12

125

8152
8159

Апаратник плавлення
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

ЗМи Тп100

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ20

черговий

Нарукавники прогумовані

Вн

2

Чоботи

К20 Щ20

12

Рукавички

К20 Щ20

3

Рукавиці

Ми Тп100

2

Берет

З

9

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Взуття утеплене

Тн30

36

Шапка

Тн

36

126

8154
8152

Апаратник дегідрування
Апаратник перегонки

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Білизна натільна - 2 комплекти

З

6

127

7233

Слюсар-ремонтник

Комбінезон

З Ми

9

Черевики

Ми

12

Берет

З

9

Рукавиці комбіновані

Ми

2

128

9322
8290

Підсобний робітник
Зливальник-розливальник

Костюм

Ми Тп100

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ20

черговий

Чоботи гумові

К20 Щ20

12

Нарукавники прогумовані

К20 Щ20

3

Рукавички

К20Щ20

1

Рукавиці

Ми Тп100

3

Берет

З

9

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

2.7. Виробництво каталізатора стиролконтакту

129

8154

Апаратник приготування каталізатора

Костюм

ЗМиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

1

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

2.8. Виробництво синтетичного каучуку і дивінілу гідруванням бутилену

130

8159

Апаратник

Фартух з нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

12

Рукавички

Вн

2

Берет

З

12

При роботі з кислотою:

Костюм

З Ми К80

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

При виконанні робіт з хімводоочистки додатково:

Костюм

ЗМиВу

9

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

131

8159

Завантажувач-вивантажувач

Костюм

З МиПн

12

Фартух з нагрудником

ВнПн

6

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Каска захисна з підшоломником

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

132

8163

Машиніст насосних установок

Комбінезон

З МиНм

12

Чоботи гумові

ВНм

12

Берет

З

12

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Навушники протишумові

до зносу

133

9322

Підсобний робітник

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

134

8159
9322

Просівальник
Укладальник-пакувальник

Комбінезон

З МиПн

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Берет

З

12

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

2.9. Виробництво моновінілацетилену

135

8159
9322

Апаратник
Підсобний робітник

Костюм

МиТп100 Щ20

12

Фартух з нагрудником

Вн Щ20

3

Чоботи

ВЩ20

9

Рукавички

Вн

3

Рукавиці комбіновані

МиЩ20

1

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

136

7233

7233

Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМи Щ20

12

Черевики

МиЩ20

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Щ20

1

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

2.10. Виробництво хлоропрену

137

8159
8159
8159


9322

Апаратник гідрохлорування
Апаратник димеризації
Апаратник підготовки
сировини та відпускання
напівфабрикатів і продукції
Підсобний робітник

Костюм

Ми Тп100

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

МиТп

6

Рукавиці комбіновані

МиТп100

1

Берет

З

9

Фартух з нагрудником

черговий

Нарукавники

6

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

24

Шапка

Тн

24

2.11. Виробництво метилетилпіридину і метилвінілпіридину

2.11.1. Відділення одержання паральдегіду

138

8159
8229

Апаратник
Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції

Костюм

ЗМи Тп100

12

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

9

Чоботи гумові

К20Щ20

12

Рукавиці

ВК20 Щ20

2

Рукавички

ТП 100

1

Берет

ЗК20 Щ20

12

Окуляри захисні закриті

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

139

8154

Апаратник дегідрування

Костюм

З Ми Вн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Берет

З

12

Рукавички

Вн

1

Респіратор газозахисний

до зносу

2.11.2. Відділення одержання метилетилпіридину

140

8159

Апаратник

Костюм

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Окуляри захисні закриті

до зносу

Берет

З

12

Рукавички

Вн

1

2.11.3. Відділення одержання метилвінілпіридину

141

8159

Апаратник

При виконанні робіт на стадії дегідрування і виділення:

Костюм

З МиВн

9

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Черевики

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Берет

З

12

Рукавички

Вн

1

При виконанні робіт у відділенні високотемпературного органічного теплоносія:

Костюм

З МиТп100

12

Черевики

МиТп

12

Рукавиці комбіновані

МиТп100

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Берет

З

6

Рукавички

Вн

1

142

8159


9322

Апаратник підготовки
сировини та відпускання
напівфабрикатів і продукції
Підсобний робітник

Костюм

З МиВн

12

Черевики

МиВ

12

Рукавиці комбіновані

МиВн

3

Окуляри захисні

Зн

до зносу

Берет

З

12

Рукавички

Вн

1

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

143

7212

Електрогазозварник

Костюм

З МиТр

12

Черевики

МиТр Мун100

12

Наколінники

до зносу

Окуляри захисні з світлофільтрами

до зносу

Фартух з нагрудником

черговий

Рукавиці брезентові

ТрТиТв Ми ТиТв

1

Рукавиці діелектричні

Эн

до зносу

Щиток захисний зварника

до зносу

Шолом захисний

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Костюм зварника
утеплений

ТнТр
Тн30МпТр

24
24

Чоботи

ТнТр

24

Шапка

ТнМи

24

144

1222.2
3115
1222.2

Майстер
Механік
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Окуляри захисні

ОО

до зносу

Берет

З

12

145

8163

Машиніст насосних установок

Костюм

ЗМи Нм

12

Черевики

МиНм

12

Костюм

ЗМиТп100

12

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавиці комбіновані

МиНм

2

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Берет

З

12

Рукавички

Вн

2

Навушники протишумові

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

Тн

36

146

7233

7233
8162

Слюсар з ремонту
технологічних установок
Слюсар-ремонтник
Чистильник

Костюм

З МиНм

6

Білизна натільна - 2 комплекти

З

12

Чоботи кирзові

МиМо Мун100

12

Рукавиці комбіновані

МиНм

1

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

Вн

6

Рукавички

Вн

1

Чистильнику додатково:

Екран захисний прозорий

до зносу

Наколінники

до зносу

Нарукавники прогумовані

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Протигаз фільтрувальний

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково: