Документ z0933-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.08.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.07.2011 N 806
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2011 р.
за N 933/19671

Про внесення змін до Порядку замовлення
документів про освіту державного зразка,
видачі та обліку їх карток

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 ( 1260-97-п )
"Про документи про освіту та вчені звання" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку замовлення документів про освіту
державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 N 811
( z0201-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.02.2004 за N 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і
науки України від 13.08.2007 N 737) ( z1129-07 ), такі зміни:
1.1. Нумерацію розділів арабськими цифрами замінити
нумерацією римськими цифрами;
1.2. Доповнити пункт 1.3 розділу I після абзацу одинадцятого
новими абзацами такого змісту: "диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку без
присвоєння кваліфікації); диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку з
присвоєнням кваліфікації);"; після абзацу п'ятнадцятого новими абзацами такого змісту: "диплом спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння
кваліфікації); диплом спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням
кваліфікації)". У зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий,
чотирнадцятий, п'ятнадцятий вважати чотирнадцятим, п'ятнадцятим,
шістнадцятим, сімнадцятим, а абзаци шістнадцятий, сімнадцятий -
двадцятим, двадцять першим відповідно.
2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) подати цей наказ
до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Є.М.Суліму.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Д.В.Табачниквгору