Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів
Мінекономрозвитку України; Наказ від 05.07.2017969
Документ z0934-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.07.2017  № 969


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2017 р.
за № 934/30802

Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" і Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Установити метрологічні вимоги до фасованих товарів:

до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення відповідно до ДСТУ OIML R 87 "Кількість фасованого товару в упаковках";

до задекларованої кількості нетто фасованих товарів відповідно до розділу 5 ДСТУ OIML R 79 "Товари фасовані. Вимоги до марковання".

2. Метрологічні вимоги, установлені пунктом 1 цього наказу, не застосовуються до упакованих одиниць, виготовлених відповідно до Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16 грудня 2015 року № 1193, за умови нанесення на них знака відповідності упакованої одиниці та Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 607, за умови нанесення на них знака відповідності мірної пляшки.

3. Установити, що фасовані товари, які були введені в обіг не пізніше ніж через три роки з дня набрання чинності цим наказом та не відповідають вимогам пункту 1 цього наказу, можуть надаватися на ринку до закінчення строку їх придатності.

4. Департаменту технічного регулювання забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубіввгору