Про затвердження Положення про Державну інспекцію зв'язку
НКРЗ; Рішення, Положення від 02.08.2007875
Документ z0964-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.01.2017, підстава - z1654-16

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
02.08.2007 N 875
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2007 р.
за N 964/14231
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації
N 626 ( z1654-16 ) від 29.11.2016 }
Про затвердження Положення
про Державну інспекцію зв'язку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку
N 380 ( z0828-10 ) від 26.08.2010 }

Відповідно до Законів України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) та "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 )
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про Державну інспекцію зв'язку
(далі - Положення), що додається.
2. Начальнику Державної інспекції зв'язку Кривенку С.І. у
встановленому порядку забезпечити подання цього рішення на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Адміністративному управлінню розмістити Положення на
веб-сайті НКРЗ та у наступному випуску офіційного бюлетеня НКРЗ.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову
НКРЗ Звєрєва В.П.
Голова В.Звєрєв
ПОГОДЖЕНО:
Голов Антимонопольного
комітету України О.Костусєв
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
02.08.2007 N 875
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2007 р.
за N 964/14231

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію зв'язку

1. Державна інспекція зв'язку (далі - ДІЗ) є органом
державного нагляду, який створено відповідно до статті 19 Закону
України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) та статті 15 Закону
України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ).
1.1. ДІЗ діє у складі Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ) та їй підпорядковується.
2. ДІЗ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Верховної Ради України,
Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями НКРЗ,
іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
2.1. ДІЗ у межах своїх повноважень здійснює державний нагляд
за дотриманням законодавства у сферах телекомунікацій,
користування радіочастотним ресурсом України та поштового зв'язку,
а також запобігання правопорушенням у відповідних сферах.
3. При здійсненні своєї діяльності ДІЗ може взаємодіяти з
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями, Державним підприємством "Український
державний центр радіочастот" (далі - УДЦР), відповідними органами
інших держав, бере за дорученням НКРЗ участь у міжнародному
співробітництві у галузі зв'язку.
4. Основними завданнями ДІЗ є:
4.1 участь у межах своєї компетенції в реалізації державної
політики в галузі зв'язку;
4.2 здійснення державного нагляду за дотриманням: 4.2.1 суб'єктами ринку телекомунікацій - законодавства про
телекомунікації, додержання ліцензійних умов, особливих умов
ліцензій, стандартів, інших нормативних документів у сфері
телекомунікацій; { Підпункт 4.2.1 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання
зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від 26.08.2010 } 4.2.2 користувачами радіочастотного ресурсу України -
законодавства про радіочастотний ресурс України та запобігання
правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у
смугах радіочастот загального користування; { Підпункт 4.2.2
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від
26.08.2010 } 4.2.3 операторами поштового зв'язку, їх відокремленими
підрозділами - законодавства у сфері поштового зв'язку, додержання
ліцензійних умов, стандартів, інших нормативних актів у сфері
поштового зв'язку; { Підпункт 4.2.3 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання
зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від 26.08.2010 } 4.2.4 дипломатичними представництвами, консульськими
установами іноземних держав, представництвами міжнародних
організацій в Україні - умов користування радіочастотним ресурсом
України, установлених спеціальними (тимчасовими спеціальними)
дозволами на експлуатацію радіоелектронних засобів; 4.2.5 запобігання правопорушенням у сферах телекомунікацій,
користування радіочастотним ресурсом України та поштового зв'язку.
5. ДІЗ відповідно до покладених на неї завдань:
5.1 організовує та здійснює нагляд за дотриманням: 5.1.1 суб'єктами ринку телекомунікацій, користувачами
радіочастотного ресурсу України та операторами поштового зв'язку -
законодавства відповідно у сферах телекомунікацій, користування
радіочастотним ресурсом України та поштового зв'язку; 5.1.2 операторами (провайдерами) телекомунікацій,
користувачами радіочастотного ресурсу України та операторами
поштового зв'язку - ліцензійних умов та особливих умов, визначених
у відповідних ліцензіях; 5.1.3 операторами (провайдерами) телекомунікацій - умов
експлуатації технічних засобів телекомунікацій в
телекомунікаційних мережах загального користування; 5.1.4 операторами (провайдерами) телекомунікацій -
установлених показників якості надання телекомунікаційних послуг,
а операторами поштового зв'язку - установлених показників якості
послуг поштового зв'язку; { Підпункт 5.1.4 пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від 26.08.2010 } 5.1.5 операторами (провайдерами) телекомунікацій -
законодавства про телекомунікації в частині взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж та використання номерного ресурсу
України; 5.1.6 операторами (провайдерами) телекомунікацій -
установленого нормативно-правовими актами порядку маршрутизації
трафіка на телекомунікаційних мережах; { Підпункт 5.1.6 пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з
питань регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від 26.08.2010 } 5.1.7 виробниками, постачальниками технічних засобів
телекомунікацій, а також операторами (провайдерами)
телекомунікацій - вимог нормативно-правових актів та нормативних
документів у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним
ресурсом України; 5.1.8 користувачами радіочастотного ресурсу України, у тому
числі дипломатичними представництвами, консульськими установами
іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в
Україні - умов, визначених у дозволах, у тому числі спеціальних
(тимчасових спеціальних) дозволах на експлуатацію радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв у смугах радіочастот
загального користування; 5.1.9 користувачами радіочастотного ресурсу України - умов
експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв; 5.1.10 операторами поштового зв'язку - вимог
нормативно-правових актів та нормативних документів щодо
застосування засобів поштового зв'язку в мережах поштового зв'язку
загального користування; 5.1.11 суб'єктами господарювання, які здійснюють ввезення,
отримання в поштових відправленнях з-за кордону радіоелектронних
засобів, випромінювальних пристроїв, що призначені для
застосовування на території України в смугах радіочастот
загального користування - вимог законодавства щодо ввезення,
отримання з-за кордону відповідних радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв; 5.1.12 суб'єктами господарювання, які здійснюють реалізацію
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, - вимог
законодавства України щодо реалізації радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, у тому числі порядку їх маркування; 5.1.13 здійснює контроль за наявністю передбачених законом
ліцензій, інших дозвільних документів у сферах телекомунікацій,
поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України;
{ Пункт 5 доповнено підпунктом 5.1.13 згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 380
( z0828-10 ) від 26.08.2010 }
5.2 проводить планові та позапланові перевірки дотримання
суб'єктами ринку телекомунікацій, користувачами радіочастотного
ресурсу України та операторами поштового зв'язку вимог ліцензійних
умов, особливих умов ліцензій законодавства відповідно у сферах
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та
надання послуг поштового зв'язку; за розпорядженням Голови НКРЗ перевіряє достовірність
відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій
на здійснення діяльності у сферах телекомунікацій, поштового
зв'язку, користування радіочастотним ресурсом України, дозволів та
відповідність заявника і поданих документів ліцензійним умовам.
{ Підпункт 5.2 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 380
( z0828-10 ) від 26.08.2010 } { Підпункт 5.2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 380
( z0828-10 ) від 26.08.2010 }
5.3 здійснює контроль за забезпеченням операторами
телекомунікацій сталості телекомунікаційних мереж загального
користування;
5.4 перевіряє додержання операторами телекомунікацій вимог
законодавства щодо проведення експертизи проектів будівництва,
реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж;
5.5 здійснює контроль за відповідністю договорів про
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж обов'язковим вимогам до
таких договорів;
5.6 готує і подає НКРЗ, а у разі потреби - правоохоронним
органам з інформуванням НКРЗ, матеріали для прийняття рішень за
результатами перевірок дотримання законодавства у сферах
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та
поштового зв'язку;
5.7 розробляє пропозиції щодо застосування законодавства з
питань, що належать до її компетенції, та вдосконалення цього
законодавства та подає їх на розгляд НКРЗ;
5.8 видає в межах своїх повноважень обов'язкові для виконання
приписи про усунення порушень законодавства у сферах
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та
поштового зв'язку, а також розпорядження про усунення порушень
відповідних ліцензійних умов та особливих умов, визначених у
ліцензіях;
5.9 проводить вимірювання параметрів телекомунікаційних
мереж; { Підпункт 5.9 пункту 5 в редакції Рішення Національної комісії з
питань регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від 26.08.2010 }
5.10 щоквартально звітує перед НКРЗ за результатами своєї
діяльності;
5.11 забезпечує у межах своїх повноважень відповідно до
законодавства реалізацію державної політики стосовно державної
таємниці, контроль за її збереженням в ДІЗ; { Підпункт 5.11 пункту 5 в редакції Рішення Національної комісії з
питань регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від 26.08.2010 }
5.12 організовує та здійснює в межах повноважень заходи щодо
запобігання, протидії корупції і злочинним проявам; { Пункт 5 доповнено підпунктом 5.12 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від
26.08.2010 }
5.13 забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізації; { Пункт 5 доповнено підпунктом 5.13 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від
26.08.2010 }
5.14 здійснює інші функції згідно із законодавством. { Пункт 5 доповнено підпунктом 5.14 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від
26.08.2010 }
6. ДІЗ для забезпечення виконання покладених на неї завдань і
функцій має право:
6.1 взаємодіяти з центральними органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, а також з правоохоронними
органами з питань виявлення та усунення порушень законодавства у
сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом
України та поштового зв'язку;
6.2 безоплатно отримувати від центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи,
матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання
функцій, покладених на ДІЗ; { Підпункт 6.2 пункту 6 в редакції Рішення Національної комісії з
питань регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від 26.08.2010 }
6.3 з метою здійснення державного нагляду безоплатно
одержувати в установленому законодавством порядку від суб'єктів
ринку телекомунікацій, користувачів радіочастотного ресурсу
України, операторів поштового зв'язку, суб'єктів господарювання,
які здійснюють реалізацію та ввезення з-за кордону
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, необхідну
інформацію, пояснення, копії документів, інші матеріали;
6.4 доступу, у встановленому порядку, її посадових осіб на
територію і в приміщення операторів (провайдерів) телекомунікацій,
виробників та постачальників технічних засобів телекомунікацій,
користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах частот
загального користування, дипломатичних представництв, консульських
установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в
Україні та операторів поштового зв'язку з метою обстеження і
з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних із здійсненням
державного нагляду; { Підпункт 6.4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 380
( z0828-10 ) від 26.08.2010 }
6.5 перевіряти наявність у суб'єктів ринку телекомунікацій
документів про підтвердження відповідності технічних засобів
телекомунікацій;
6.6 перевіряти наявність у користувачів радіочастотного
ресурсу України, суб'єктів господарювання, що здійснюють
реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,
а також увезення їх з-за кордону, документів про підтвердження
відповідності вироблених в Україні та ввезених з-за кордону
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;
6.7 перевіряти наявність у операторів поштового зв'язку
документів про підтвердження відповідності засобів поштового
зв'язку, що ними використовуються під час здійснення діяльності у
сфері поштового зв'язку;
6.8 отримувати від УДЦР матеріали, необхідні для виконання
своїх повноважень, і залучати його працівників до проведення
перевірок (за погодженням з керівництвом УДЦР);
6.9 залучати, у разі потреби, до участі в перевірках та
розгляду питань, що належать до її компетенції, у тому числі як
спеціалістів та експертів, фахівців центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних
органів, науково-дослідних установ, інших установ та організацій
(за погодженням з їх керівниками); брати участь у проведенні комплексних заходів державного
нагляду спільно з органами, повноваження яких на здійснення
заходів державного нагляду чи участь у комплексних заходах
передбачені законом. { Підпункт 6.9 пункту 6 доповнено абзацом
згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання
зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від 26.08.2010 } { Підпункт 6.9 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 380
( z0828-10 ) від 26.08.2010 }
6.10 складати протоколи про вчинення адміністративних
правопорушень у сферах телекомунікацій, користування
радіочастотним ресурсом України та поштового зв'язку;
6.11 розглядати справи про адміністративні правопорушення у
сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом
України та поштового зв'язку;
6.12 застосовувати в установленому законодавством порядку
санкції за порушення законодавства про телекомунікації та поштовий
зв'язок, користування радіочастотним ресурсом до суб'єктів ринку
телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, а також
користувачів радіочастотного ресурсу;
6.13 скликати, проводити та брати участь у нарадах, наукових
та науково-практичних конференціях і семінарах з питань, що
належать до її компетенції;
6.14 організовувати та координувати проведення
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань, що
належать до її компетенції, та сприяти впровадженню їх
результатів;
6.15 організовувати підвищення кваліфікації працівників ДІЗ,
а також брати участь у розробленні відповідних навчальних планів
та програм.
7. Посадові особи ДІЗ мають права та виконують обов'язки,
визначені законодавством.
8. ДІЗ очолює начальник, який має трьох заступників, у тому
числі одного першого.
8.1 Начальник ДІЗ та його заступники призначаються на посади
і звільняються з посад Головою НКРЗ. { Підпункт 8.1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 380
( z0828-10 ) від 26.08.2010 }
9. Начальник ДІЗ:
9.1 здійснює керівництво діяльністю ДІЗ та несе персональну
відповідальність перед НКРЗ за виконання покладених на ДІЗ
завдань;
9.2 розподіляє функціональні обов'язки між своїми
заступниками, визначає ступінь відповідальності своїх заступників
та начальників структурних підрозділів ДІЗ;
9.3 затверджує положення про структурні підрозділи ДІЗ та
посадові інструкції працівників ДІЗ;
9.4 призначає на посади та звільняє з посад керівників
структурних підрозділів та інших працівників ДІЗ, крім заступників
начальника ДІЗ;
9.5 притягує до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів ДІЗ та інших працівників ДІЗ, крім
заступників начальника ДІЗ;
9.6 представляє ДІЗ у відносинах із підприємствами,
установами та організаціями;
9.7 підписує видані у межах компетенції ДІЗ накази та
розпорядження, що носять організаційно-розпорядчий характер, та
організовує перевірку їх виконання;
9.8 у разі виявлення корупційного правопорушення чи
одержання інформації про вчинення такого правопорушення
працівниками ДІЗ у межах своїх повноважень вжити заходів щодо
припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити
про його вчинення керівника структурного підрозділу з питань
запобігання та протидії корупції НКРЗ та відповідні правоохоронні
органи; { Пункт 9 доповнено підпунктом 9.8 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від
26.08.2010 }
9.9 здійснює контроль за організацією заходів щодо
попередження та запобігання проявам корупційних правопорушень і
злочинним проявам. { Пункт 9 доповнено підпунктом 9.9 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від
26.08.2010 }
10. Усі працівники ДІЗ належать до категорій посад державних
службовців відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 11.08.2010 N 709 ( 709-2010-п ) "Питання Державної
інспекції зв'язку". { Пункт 10 в редакції Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від 26.08.2010 }
11. Граничну чисельність працівників ДІЗ затверджує НКРЗ за
поданням начальника ДІЗ в межах граничної чисельності працівників
НКРЗ, визначеної Кабінетом Міністрів України.
11.1 Структуру ДІЗ затверджує Голова НКРЗ за поданням
начальника ДІЗ. { Підпункт 11.1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 380
( z0828-10 ) від 26.08.2010 }
12. Штатний розпис і кошторис ДІЗ затверджує в установленому
законодавством порядку Голова НКРЗ за поданням начальника ДІЗ.
{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 380 ( z0828-10 ) від
26.08.2010 }
13. ДІЗ утримується за рахунок державного бюджету в межах
коштів, передбачених на утримання НКРЗ.
14. Умови оплати праці працівників ДІЗ визначаються Кабінетом
Міністрів України.
15. ДІЗ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах Державного казначейства України, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням та штампи.
Начальник ДІЗ С.І.Кривенковгору