Документ z1001-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.07.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2012  № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2012 р.
за № 1001/21313

Про організацію надання послуг консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, у мобільних пунктах та мобільних амбулаторіях

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI, підпунктів 6.10, 6.30, 6.38 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Зміни до Порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол), затвердженого наказом МОЗ України від 19 серпня 2005 року № 415, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2005 року за № 1404/11684 (додаються).

1.2. Порядок організації надання послуг консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, у мобільних пунктах та мобільних амбулаторіях (додається).

2. Директору ДУ «Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України» забезпечити:

2.1. До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, збір інформації про кількість проведених в умовах мобільних пунктів та мобільних амбулаторій досліджень швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію, інфекції, що передаються статевим шляхом (далі - ІПСШ), гепатити В і С на підставі облікової медичної документації за формою № 510-6/о «Журнал реєстрації результатів досліджень за допомогою швидких тестів», затвердженою наказом МОЗ України від 21 грудня 2010 року № 1141, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057 (далі - форма № 510-6/о).

2.2. До 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, узагальнення та подання інформації до Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань та до Департаменту лікувально-профілактичної допомоги.

3. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України за напрямами «інфекційні хвороби» та «дерматовенерологія» у двомісячний термін внести пропозиції щодо порядку обліку та звітності результатів скринінгового тестування на гепатити В, С та ІПСШ за допомогою швидких тестів та алгоритмів їх підтвердження.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

4.1. Планування та проведення медичного огляду серед уразливих щодо інфікування ВІЛ груп населення на наявність ВІЛ-інфекції, гепатитів В і С та ІПСШ на засадах добровільного консультування і тестування із застосуванням швидких тестів в умовах мобільних пунктів та мобільних амбулаторій.

4.2. Збір інформації про кількість проведених в умовах мобільних пунктів, мобільних амбулаторій досліджень швидкими тестами окремо на ВІЛ-інфекцію, ІПСШ, гепатити В і С на підставі форми № 510-6/о до п’ятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, та подання до Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

4.3. Подання звітності закладами охорони здоров'я, на базі яких утворені мобільний пункт та мобільна амбулаторія або які уклали угоди про співпрацю з власниками автотранспорту, на базі яких сформовані мобільний пункт та мобільна амбулаторія, за формою № 510-6/о окремо на ВІЛ-інфекцію, ІПСШ, гепатити В і С до обласних, Кримського республіканського, Київського та Севастопольського міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, Кримського республіканського, Київського та Севастопольського міських дерматовенерологічних диспансерів відповідно до встановленого порядку щокварталу не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

5. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя забезпечити первинну, щорічні (1 раз на рік) перевірки та перевірки за епідемічними показаннями мобільного пункту, мобільної амбулаторії на відповідність вимогам санітарно-протиепідемічного режиму та дотримання умов безпеки праці з оформленням та виданням акта перевірки.

6. Директору Департаменту лікувально-профілактичної допомоги в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
санітарно-епідеміологічної служби України

Заступник Міністра
соціальної політики України

Заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України

Міністр оборони України

Голова Державної
служби статистики України

Перший заступник Голови
Державної пенітерціарної служби України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок
А.М. Пономаренко


Л. Дроздова


Б.М. Жебровський

Д.А. Саламатін


О.Г. Осауленко


С.М. Сидоренко


М.Ю. БродськийО. Мірошниченко


Г.В. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2012 р.
за № 1001/21313

ЗМІНИ
до Порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол), затвердженого наказом МОЗ України від 19 серпня 2005 року № 415, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2005 року за № 1404/11684

Пункт 5.2 розділу 5 викласти у такій редакції:

«5.2. ВИМОГИ ДО ПУНКТІВ КОНСУЛЬТУВАННЯ

5.2.1. Перед- та післятестове консультування може проводитись як в автономних пунктах ДКТ (кабінети довіри, ОГ, пункти обміну шприців, мобільні пункти та мобільні амбулаторії для роботи з важкодоступними групами та у сільській місцевості тощо), так і в закладах охорони здоров’я (жіночі консультації, шкірно-венерологічні, наркологічні, протитуберкульозні диспансери, територіальні поліклініки, центри з профілактики та боротьби зі СНІДом, станції переливання крові) за умови дотримання принципів ДКТ (розділ 3 цього Порядку).

Пункти консультування можуть бути як стаціонарними, так і мобільними. При організації та визначенні місць розташування та часів роботи пунктів консультування необхідно враховувати потреби потенційних пацієнтів (вагітних, молоді, СІН, ПКС, ЧСЧ).

5.2.2. Облаштування стаціонарних пунктів консультування

Консультування повинно проводитись в окремому непрохідному кабінеті. Під час проведення консультації двері кабінету повинні бути закритими для виключення можливості втручання сторонніх осіб та переривання консультації. Консультант не повинен відволікатись на телефонні дзвінки.

Кабінет повинен бути просторим, світлим, прибраним та провітреним, облаштованим зручними меблями. Внутрішній інтер’єр кабінету має бути затишним та заспокійливим.

Поряд з кабінетом бажано облаштувати місце очікування для пацієнтів з необхідною кількістю стільців, столиком з інформаційною літературою з питань профілактики ВІЛ/СНІДу. При запрошенні пацієнта до кабінету необхідно забезпечити конфіденційність щодо особистості пацієнта та звернення його за послугами ДКТ (не оголошувати П.І.Б. або інші відомості, за якими можна було б ідентифікувати цю особу іншими особами, що очікують консультування).

У державному та комунальному ЗОЗ бажано, щоб кабінет розміщувався поруч із маніпуляційним кабінетом.

5.2.3. Облаштування мобільних пунктів консультування.

Для забезпечення доступу важкодоступних груп (СІН, ПКС, сільського населення) до послуг ДКТ можуть створюватись мобільні пункти та мобільні амбулаторії.

Перед- та післятестове консультування в таких пунктах може проводитись у будь-якому місці, безпечному як для консультанта, так і для пацієнта, з урахуванням вимог конфіденційності.

При організації роботи мобільних пунктів мають бути забезпечені умови щодо забезпечення конфіденційності для того, щоб послуги консультування не були стигматизуючими для осіб, що звертаються за ними.

Оснащення мобільного пункту та мобільної амбулаторії здійснюється відповідно до Табеля матеріально-технічного оснащення мобільного пункту консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, та Табеля матеріально-технічного оснащення мобільної амбулаторії консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом.».

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзейвгору