Документ z1045-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2016  № 2299/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2016 р.
за № 1045/29175

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 січня 2013 року № 93/5

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), шляхом автоматизованого анонімного тестування, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 січня 2013 року № 93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за № 116/22648, що додаються.

2. Департаменту з питань судової роботи та банкрутства (Моісеєв Ю.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А.В.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26.07.2016 № 2299/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2016 р.
за № 1045/29175

ЗМІНИ
до Порядку складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), шляхом автоматизованого анонімного тестування

1. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.1:

абзац четвертий доповнити словами «другого рівня за ступенем магістра (далі - вища освіта)»;

в абзаці восьмому слово «повної» виключити;

2) в абзаці третьому пункту 2.2 слова «про вищу юридичну або економічну освіту» замінити словом «магістра».

2. У пункті 1 додатка до цього Порядку слова «про вищу юридичну або економічну освіту» замінити словом «магістра».

В.о. директора Департаменту
з питань судової роботи
та банкрутстваЮ.О. Моісеєввгору