Документ z1062-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.06.2016, підстава - z0736-16

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2014  № 179


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2014 р.
за № 1062/25839

Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
№ 97 від 22.04.2016}

Відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стимулювання діяльності суб’єктів господарювання до зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, що додається.

2. Цей Порядок не поширюється на суб’єктів господарювання, що розробляють технологічні нормативи використання води для внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

3. Унести до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 листопада 2004 року № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2004 року за № 1556/10155, такі зміни:

абзац перший викласти у такій редакції:

«Цей документ визначає єдиний порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води (далі - ТНВПВ) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства (далі - підприємства), крім суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення.»;

пункти 10, 12 викласти у такій редакції:

«10. Проекти методик розробки поточних ІТНВПВ та галузевих ТНВПВ погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження, і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.»;

«12. Поточні ІТНВПВ розробляються кожним підприємством житлово-комунального господарства за методиками розробки поточних ІТНВПВ та/або за галузевими ТНВПВ, погоджуються зі структурними підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища, територіальними органами Держводагентства України і затверджуються органами місцевого самоврядування на строк до 5 років.».

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 лютого 2004 року № 33 «Про затвердження Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2004 року за № 1557/10156.

5. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (Дзезик С.С.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Білоусова А.Л.

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

Перший заступник Голови
Держенергоефективності

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг

Виконувач обов’язків Голови
Державного агентства водних ресурсів України

Міністр екології
та природних ресурсів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

С.М. КондрюкО. МірошниченкоМ.В. Пітцик


В.В. ГригоровськийС.Л. Дунайло


М.В. Яцюк


А.В. МохникМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
25.06.2014 № 179


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2014 р.
за № 1062/25839

ПОРЯДОК
розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання (виробництво, транспортування та постачання питної води споживачам) та/або централізованого водовідведення (відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод) (далі - підприємство).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

витоки води - мимовільне витікання води із різних частин водопровідної системи при порушенні її цілісності або герметичності;

втрати води - сукупність усіх видів витоків при виробництві, транспортуванні та постачанні питної води, у тому числі явних та невиявлених, а також необлікованих втрат води;

галузеві технологічні нормативи використання питної води (далі - галузеві ТНВПВ) - технологічні нормативи використання питної води, установлені в цілому для водопровідно-каналізаційного господарства України;

індивідуальні ТНВПВ (далі - ІТНВПВ) - технологічні нормативи використання питної води, установлені для кожного підприємства окремо;

необліковані втрати води - втрати води, які виникають внаслідок недосконалості роботи або відсутності засобів обліку, несанкціонованого відбору води, а також забору води для цілей пожежогасіння;

перспективні галузеві ТНВПВ - галузеві ТНВПВ, які мають бути досягнуті за рахунок удосконалення технологічних процесів підйому, виробництва та транспортування води у результаті впровадження енергоефективних технологій;

перспективні ІТНВПВ - ІТНВПВ, які мають бути досягнуті за рахунок удосконалення технологічних процесів підйому, виробництва та транспортування води у результаті впровадження енергоефективних технологій;

поточні галузеві ТНВПВ - галузеві ТНВПВ, що встановлюються для сучасного рівня технологій та стану систем водопостачання та водовідведення на основі узагальнення статистичних даних втрат та витрат питної води при господарській діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України та застосовуються для обмеження рівня допустимих значень поточних ІТНВПВ втрат та витрат води;

бзац дев’ятий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 97 від 22.04.2016}

поточні ІТНВПВ - ІТНВПВ, розраховані для сучасного рівня технологій та існуючого стану систем водопостачання та водовідведення;

технологічні витрати води - обсяги витрат води при підйомі, виробництві, транспортуванні та її постачанні, витрат на власні потреби підприємства, на утримання зон санітарної охорони, обсяги яких встановлені відповідно до цього Порядку та затверджені технологічним регламентом підприємства;

бзац одинадцятий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 97 від 22.04.2016}

уповноважений орган - орган державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, що здійснює державне регулювання комунальних послуг, - для підприємств, ліцензування діяльності яких здійснюється цим органом; орган місцевого самоврядування - для інших підприємств.

3. Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-водопровід «Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)», затвердженій наказом Державного комітету статистики України від 20 липня 2005 року № 198, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2005 року за № 841/11121.

ІІ. Галузеві ТНВПВ

1. Галузеві ТНВПВ поділяються на: поточні галузеві ТНВПВ та перспективні галузеві ТНВПВ; галузеві ТНВПВ втрат води та галузеві ТНВПВ витрат води. Значення галузевих ТНВПВ втрат води встановлюється окремо від значень галузевих ТНВПВ витрат води.

ункт 1 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 97 від 22.04.2016}

2. Значення поточних галузевих ТНВПВ втрат води становить 280 м-3 на 1000 м-3 піднятої води, а для систем, у яких загальна протяжність водоводів становить більше 25% від загальної довжини мереж, - 300 м-3 на 1000 м-3 піднятої води.

3. Значення перспективних галузевих ТНВПВ втрат води, яке повинне бути досягнуте у 2030 році, становить 150 м-3 на 1000 м-3 піднятої води.

4. Значення поточних галузевих ТНВПВ технологічних витрат води становить:

для підприємств, які використовують покупну воду, – 45 м-3 на 1000 м-3 піднятої води;

для підприємств, які використовують воду з підземних водозаборів без очищення, - 50 м-3 на 1000 м-3 піднятої води;

для підприємств, які використовують воду з підземних водозаборів і мають в технологічній схемі очищення фільтри знезалізнення, - 110 м-3 на 1000 м-3 піднятої води;

для підприємств, які використовують воду з поверхневих водозаборів і мають в технологічній схемі очищення швидкі фільтри, – 140 м-3 на 1000 м-3 піднятої води;

для підприємств, які використовують воду з поверхневих водозаборів і мають в технологічній схемі очищення контактні освітлювачі, – 185 м-3 на 1000 м-3 піднятої води.

Якщо підприємство має декілька типів водозаборів, то граничнодопустимий рівень технологічних витрат розраховується пропорційно кількості води, піднятої з кожного з них.

озділ ІІ доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 97 від 22.04.2016}

5. Значення перспективних галузевих ТНВПВ технологічних витрат води становить:

для підприємств, які використовують покупну воду, – 40 м-3/тис. м-3;

для підприємств, які використовують воду з підземних водозаборів без очищення, – 44 м-3/тис. м-3;

для підприємств, які використовують воду з підземних водозаборів і мають в технологічній схемі очищення фільтри знезалізнення, – 75 м-3/тис. м-3;

для підприємств, які використовують воду з поверхневих водозаборів і мають в технологічній схемі очищення швидкі фільтри, – 90 м-3/тис. м-3;

для підприємств, які використовують воду з поверхневих водозаборів і мають в технологічній схемі очищення контактні освітлювачі, – 110 м-3/тис. м-3.

Якщо підприємство має декілька типів водозаборів, то значення перспективних галузевих ТНВПВ технологічних витрат води розраховується пропорційно кількості води, піднятої з кожного з них.

озділ ІІ доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 97 від 22.04.2016}

6. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України переглядає значення встановлених галузевих ТНВПВ один раз на 5 років.

ІІІ. Індивідуальні ТНВПВ

1. ІТНВПВ поділяються на поточні та перспективні ІТНВПВ.

2. Поточні ІТНВПВ застосовуються для:

планування й організації контролю за водогосподарською діяльністю;

визначення обсягів реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для визначення їх собівартості та тарифів на ці послуги;

визначення нормативних обсягів використання питної води підприємством;

визначення додаткових об’ємів питної води та стічних вод, які надходять до системи водовідведення понад обсяги реалізації послуг з централізованого водовідведення;

обґрунтування потреби у воді для отримання дозволів на спеціальне водокористування.

3. ІТНВПВ встановлюються у таких одиницях:

для втрат питної води в системах водопостачання - у м-3 на 1000 м-3 піднятої води;

для технологічних витрат питної води в системах водопостачання - у м-3 на 1000 м-3 піднятої води;

для технологічних витрат питної води в системах водовідведення - у м-3 на 1000 м-3 відведених стічних вод.

4. ІТНВПВ встановлюються для:

втрат питної води;

технологічних витрат питної води в системах водопостачання;

технологічних витрат питної води в системах водовідведення.

5. Поточні ІТНВПВ не повинні перевищувати значень поточних галузевих ТНВПВ, встановлених у розділі ІІ цього Порядку, крім випадку, передбаченого підпунктом 3 пункту 10 розділу ІІІ цього Порядку.

ункт 5 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 97 від 22.04.2016}

6. Поточні ІТНВПВ технологічних витрат визначаються з урахуванням особливостей підйому, виробництва питної води, транспортування води, збору та очищення стічних вод, передбачених у технологічному регламенті підприємства.

ункт 6 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 97 від 22.04.2016}

7. Перспективні ІТНВПВ втрат води розраховуються підприємством, виходячи з умови досягнення перспективних галузевих ТНВПВ, визначених в пункті 3 розділу ІІ цього Порядку, за формулою

,


(1)

де

Тпер

-

проміжок часу (в роках) до досягнення галузевих перспективних ІТНВПВ (до 2030 року);


Тпоп

-

тривалість періоду, на який були затверджені попередні значення поточних ІТНВПВ;


Wпер, Wпоп

-

відповідно перспективні галузеві ТНВПВ та попередньо затверджені поточні ІТНВПВ.

8. Перспективні ІТНВПВ технологічних витрат встановлюються у порядку, визначеному для ТНВПВ втрат води пунктом 7 цього розділу, а у випадках зміни технології підйому, виробництва питної води, транспортування води, збору та/або очищення стічних вод – шляхом повторного розрахунку поточних ІТНВПВ технологічних витрат з урахуванням нових технологій.

ункт 8 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 97 від 22.04.2016}

9. Розрахунок ІТНВПВ здійснюється підприємствами самостійно або на підставі договорів з іншими суб’єктами господарювання, укладених відповідно до законодавства.

10. Для погодження та встановлення ІТНВПВ підприємство подає такі документи:

1) розрахунки ІТНВПВ, які прошиваються, а сторінки яких нумеруються. Ці розрахунки скріплюються печаткою підприємства і є невід’ємною частиною погодження ІТНВПВ;

2) документи, що підтверджують достовірність використаних у розрахунках поточних ІТНВПВ вихідних даних (дані звітності, довідки, за необхідності проектні матеріали), а також (за необхідності) план заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання питної води підприємством, із зазначенням показників перспективних ІТНВПВ (за роками); при повторному погодженні підприємство надає звіт щодо результатів виконання зазначеного плану заходів;

3) у разі необхідності фактичні дані інструментального аналізу технологічних витрат і втрат, зафіксованих засобами обліку (за наявності засобів обліку) за останній рік. При значній відмінності фактично виміряних і розрахованих поточних ІТНВПВ рішення щодо застосування того чи іншого значення приймає уповноважений орган.

11. Поточні ІТНВПВ підприємства погоджуються структурним підрозділом органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища та територіальним органом Держводагентства України або Головою Республіканського комітету Автономної Республіки Крим по водогосподарському будівництву та зрошуваному землеробству, після чого встановлюються уповноваженим органом відповідно до законодавства строком на п’ять років.

Форми титульних сторінок погодження поточних ІТНВПВ наведено у додатках 1 та 2 до цього Порядку.

12. У разі якщо протягом дії перспективних ІТНВПВ підприємство не довело значення поточних ІТНВПВ до рівня перспективних ІТНВПВ, уповноважений орган приймає рішення щодо встановлення наступного поточного ІТНВПВ такому підприємству.

13. Для підприємств, які окремо реалізують воду, що за своєю якістю не відповідає вимогам до питної води, технологічні нормативи використання такої води розраховуються та затверджуються окремо. Розрахунки проводяться з урахуванням особливостей процесів її виробництва і розподілення.

14. Підставою для дострокового перегляду або внесення змін до ІТНВПВ підприємства можуть бути:

зміни чинного законодавства України у сфері водопровідно-каналізаційного господарства;

зміна технології виробництва питної води;

зміни в технічному стані та кількості мереж і споруд водопостачання та водовідведення (збільшення чи зменшення кількості мереж і споруд на 10 і більше відсотків від загальної кількості мереж і споруд);

зміни технології очищення води, стічних вод та обробки осадів;

значна відмінність фактично виміряних і розрахованих ІТНВПВ;

зміна кількості засобів обліку води (не менше ніж на 10 %).

Заступник начальника
Управління
водопровідно-каналізаційного
господарства -
начальник відділу розвитку
водопровідно - каналізаційного
господарстваТ.А. Медведь
Додаток 1
до Порядку розроблення та затвердження
технологічних нормативів використання
питної води підприємствами, які надають
послуги з централізованого
водопостачання
та/або водовідведення
(пункт 11 розділу ІІІ)

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
використання питної води


Додаток 2
до Порядку розроблення та затвердження
технологічних нормативів використання
питної води підприємствами, які надають
послуги з централізованого
водопостачання
та/або водовідведення
(пункт 11 розділу ІІІ)

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
використання питної водивгору