Документ z1142-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.03.2018, підстава - z0216-18

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2016  № 1262


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2016 р.
за № 1142/29272

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 114 від 31.01.2018}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, статей 7, 26 і 38 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та підпункту 118 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами (додається).

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з 15 вересня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
01.08.2016  № 1262
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
31.01.2018 № 114)

АКТ,
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами

{Форма в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 114 від 31.01.2018}

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. Віткінвгору