Документ z1161-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.10.2017. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Національної академії
медичних наук України
28.08.2017  № 967/58


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2017 р.
за № 1161/31029

ПЕРЕЛІК
послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту

1. Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України»

№ з/п

Найменування послуги

Код за МКХ-10 (довідково)

1

Діагностика та лікування вроджених та набутих вад, наслідків травм верхньої кінцівки (у т. ч. кисті) та нижньої кінцівки (у т. ч. стопи) із застосуванням реконструктивно-відновних (у т. ч. етапних) оперативних втручань та/або мікрохірургічних технологій

Q-68.1
Q-66
Q-70
T-92
T-93
Z-42
Т-95

2

Діагностика та лікування хворих з патологічними станами, що потребують пластики невральних стволів плечового сплетення

Т-92

3

Діагностика та лікування вроджених та набутих (у т. ч. наслідків оперативного лікування) вад молочної залози з використанням реконструктивно-відновних втручань та/або мікрохірургічних технологій, у т. ч. включаючи доліковування з елементами пластичної хірургії

С-50
Q-83
Z42
D-24
Т-95

4

Діагностика та лікування вроджених та набутих вад, наслідків травм голови (у т. ч. обличчя) з використанням реконструктивно-відновних втручань та/або мікрохірургічних технологій

Q-10
Q-17
Q-18
Z-42
Т-95

5

Діагностика та лікування вроджених та набутих (у т. ч. наслідків травм) вад артеріальної та/або венозної системи, у т. ч. периферичних судин та капілярного русла (судинних мальформацій, ангіодисплазій)

Q-27
T-92
T-93
T-94
I-75
I-76
I-77

6

Діагностика та лікування облітеруючих, оклюзійних уражень артеріального судинного русла (у т. ч. наслідків емболії судин кінцівок), у т. ч. з використанням методів регенераторної медицини та/або клітинної трансплантації

I-70
I-73
I-74
I-75

7

Діагностика та лікування облітеруючих, оклюзійних уражень артеріального судинного русла (у т. ч. наслідків емболії судин кінцівок), у т. ч. з використанням методів ендоваскулярної хірургії

I-70
I-73
I-74
I-75

8

Діагностика та лікування «синдрому грудного виходу» та «драбинчастих м’язів», у т. ч. ускладнених форм

Q-76.5
Q-76.6

9

Діагностика та лікування варикозного розширення вен чоловічої венозної статевої системи, у т. ч. з використанням мікрохірургічних технологій

N-50.1
I-86.1

10

Діагностика та лікування пацієнтів із травматичними ушкодженнями нижніх та верхніх кінцівок, у т. ч. з неповною та/або повною травматичною ампутацією кінцівок

S-48
S-58
S-68
S-78
S-88
S-98

11

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями органів гепатодуоденопанкреатобіліарної зони, у т. ч. з використанням резекційно-відновних методів

C-24
C-25
C-26

12

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями підшлункової залози (у т. ч. з ураженням сусідніх органів), тканин заочеревини, у т. ч. з використанням резекційно-відновних методів та/або судинних реконструкцій

C-24
C-25
C-26
C-48

13

Діагностика та лікування хворих на хронічний панкреатит з використанням хірургічних технологій

K-86

14

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями шлунка з розповсюдженням нео-процесу, у т. ч. з виконанням мультирезектабельного оперативного втручання

C-16
C-24
C-25
C-26.8
C-48

15

Діагностика та лікування хворих з ураженням позапечінкових жовчних проток, у т. ч. з виконанням бігепатикоєюностомії

C-24
К-83

16

Діагностика та лікування хворих із злоякісними пухлинами органів черевної порожнини та/або заочеревного простору, у т. ч. з виконанням мультивісцеральних резекцій

C-24
C-25
C-26
C-48

17

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями наднирника (наднирників), у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій

C-74

18

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями органів грудної порожнини та середостіння, у т. ч. великих розмірів

С-33
C-34
С-37
C-38
С-39

19

Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця з одночасними злоякісними ураженнями стравоходу та/або шлунка, які потребують, у т. ч., комбінованих хірургічних втручань

I-20-25 + C15-16

20

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями та/або станами, які потребують трансплантації легенів (включаючи дії медичного характеру (обстеження, етап вилучення частини донорської легені/легенів та післяопераційне лікування) з живим родинним донором/донорами)

J-44
J-45
J-46
J-47
E-84
D-86
Q-33.4
Z-52

21

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями легенів, у т. ч. включаючи резекції легенів та/або пульмонектомію

С-33
C-34
С-37
C-38
С-39

22

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями щитоподібної залози, які потребують оперативного втручання

С-73
D-34

23

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями стравоходу та/або шлунка, які потребують реконструктивно-відновного втручання, у т. ч. відновлення прохідності шлунково-кишкового тракту сегментом шлунка та/або кишковою трубкою

C-15
C-16

24

Діагностика та лікування хворих з доброякісними новоутвореннями стравоходу та/або паліативна хірургія новоутворень стравоходу, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій

K-22.2
K-22.8

25

Діагностика та лікування хворих з доброякісними новоутвореннями стравоходу, шлунка, кишківника, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій

D-12
D-13

26

Діагностика та лікування хворих на ахалазію кардіального відділу шлунка, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій

K-22.0

27

Діагностика та лікування хворих з грижею стравохідного отвору діафрагми, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій

K-44

28

Діагностика та лікування хворих з ожирінням та іншими наслідками надлишкового харчування, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій

E-65
E-68

29

Діагностика та лікування хворих із синдромом «короткої» кишки

K-91.4

30

Діагностика та лікування хворих із злоякісними та доброякісними пухлинами кишківника (тонкої, ободової, прямої кишки, ректосигмоїдного з’єднання, заднього проходу, анального каналу), у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій

С-17
С-18
С-19
С-20
С-21
D-12

31

Діагностика та лікування хворих з великими та/або гігантськими вентральними грижами, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій та/або композитних матеріалів

K-40
К-41
К-42
К-43
К-44
К-45
К-46

32

Діагностика та лікування хворих з патологічними станами та/або захворюваннями, які потребують реконструктивно-відновних оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту

К-91
Z-93

33

Діагностика та лікування важких форм виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки

К-25
К-26

34

Діагностика та лікування хворих з вродженими, набутими вадами, захворюваннями печінки та іншими станами, що потребують трансплантації печінки від живого родинного донора (включаючи обстеження, етап вилучення частини донорської печінки та післяопераційне лікування)

Q-44.2
Q-44.3
Q-44.6
Q-44.7
C-22
C-23
C-24
K-70
К-71
К-72
К-73
К-74
К-77.0
B-94.2
Z-52.8

35

Діагностика та лікування хворих із запальними, паразитарними захворюваннями печінки та/або селезінки, що супроводжуються, у т. ч., утворенням кістозних, псевдокістозних порожнин, включаючи мініінвазивні оперативні втручання

A-06.4
К-75
B-67
D-73.3
D-73.4
D-73.8

36

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями печінки, що потребують резекційних оперативних втручань, у т. ч. із судинними реконструкціями та/або аутотрансплантацією печінки

B-67
C-22
C-23
C-24
K-93.8
К-75

37

Діагностика та лікування хворих із судинною патологією та/або вторинним ураженням судин при інших патологічних станах, у т. ч. з використанням ендоваскулярних втручань

І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25
І-70
І-71
І-72
І-73
І-74
І-75
І-76
І-77
І-78
І-79

38

Діагностика та лікування хворих з новоутвореннями заочеревного простору, у т. ч. з резекцією вісцеральних судин та/або судинною реконструкцією

C-48

39

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями, що супроводжуються портальною гіпертензією, з використанням методу портосистемного шунтування, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії

Q-44.2
Q-44.3
Q-44.6
Q-44.7
C-22
K-70
K-73
K-74
K-77.0
B-94.2
I-85
І-86

40

Діагностика та лікування хворих з місцево розповсюдженими злоякісними новоутвореннями підшлункової залози, у т. ч. з використанням методів розширених та/або No-touch панкреатодуоденальних резекцій

C-24
C-25
C-26
C-48

41

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони включно з розповсюдженням на органи заочеревного простору, у т. ч. з виконанням тотальної дуоденопанкреатектомії

C-24
C-25
C-26
C-48

42

Діагностика та лікування хворих з ускладненими формами гострого панкреатиту, у т. ч. включаючи мініінвазивні оперативні втручання

К-85

43

Діагностика та лікування хворих із злоякісними та доброякісними новоутвореннями підшлункової залози (включаючи дистальні резекції та або енукліацію пухлин підшлункової залози), у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій

C-25
D-13

44

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони, у т. ч. з використанням методу лапароскопічної панкреатодуоденальної резекції

C-24
C-25
C-26

45

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони з розповсюдженням на органи, анатомічні структури черевної порожнини та заочеревного простору, у т. ч. з використанням радикальної антеградної модульної панкреатоспленектомії

C-24
C-25
C-26
C-48

46

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями підшлункової залози, у т. ч. з використанням ендоскопічної цистодуоденостомії

К-85
K-86

47

Діагностика та лікування хворих із злоякісними та/або доброякісними новоутвореннями Фатерового сосочка, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій

C-24
D-13.5

48

Діагностика та лікування хворих з ураженням вірсунгової протоки, у т. ч. з використанням ендоскопічних, мініінвазивних технологій, у т. ч. стентування, вірсунготомія та/або видалення конкрементів вірсунгової протоки

C-25
K-80
K-81
K-82
K-83
K-84
K-85
K-86
K-87

49

Діагностика та лікування хворих з хворобами жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози, у т. ч. з використанням методів ділятації та/або стентування загальної жовчної протоки та/або ендоскопічної холедохолітотомії

K-81
K-82
K-83
K-84
K-85
K-86
K-87

50

Діагностика та лікування хворих з поєднаною патологією серцево-судинної системи, у т. ч. з використанням операції з реконструкції аортального клапана синтетичним або аутоперікардом з одночасним протезуванням висхідної аорти

І-20-25 + I71

51

Діагностика та лікування хворих з поєднаною патологією серцево-судинної системи, у т. ч. з використанням операції з реконструкції аортального клапана синтетичним або аутоперікардом з одночасним протезуванням висхідної аорти та аортокоронарним шунтуванням

І-20-25 + I71

52

Діагностика та лікування хворих з поєднаною патологією серцево-судинної системи, у т. ч. з використанням операції з реконструкції аортального клапана синтетичним або аутоперікардом з одночасним ремоделюванням висхідної аорти

І-20-25 + I71

53

Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця та/або кардіоміопатією, які потребують трансплантації серця

І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25
І-42

54

Діагностика та лікування хворих з атеросклерозом, у т. ч. з використанням симультанних оперативних втручань на різних артеріальних ділянках

I-70

55

Діагностика та лікування хворих з ураженнями лімфатичної системи, у т. ч. із застосуванням резекційно-пластичних оперативних втручань

І-89
І-97

56

Діагностика та лікування тяжких форм варикозної хвороби нижніх кінцівок та її ускладнень

І-83.2
І-87.0

57

Діагностика та лікування хворих з поєднанням патології серцево-судинної системи та органів шлунково-кишкового тракту

І-25 + C-15-26
К-20-31
К-35-38
К-40-46
К-70-77
К-80-87

58

Діагностика та лікування хворих з хронічною серцевою недостатністю з використанням регенеративної медицини та клітинної трансплантації

І-25
І-42

59

Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії

І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25

60

Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця, у т. ч. з використанням мініінвазивних технологій та/або операції «на працюючому серці»

І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25

61

Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця, у т. ч. з використанням ремоделювання лівого шлуночка та/або коронарного шунтування

І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25

62

Діагностика та лікування хворих з новоутвореннями серця

D-15.1
D-21.9
С-38

63

Діагностика та лікування хворих з ураженнями клапанного апарата серця та ендокардиту

І-34
І-35
І-36
І-37
І-39

64

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями та/або станами, що супроводжуються та/або ускладнились тромбоемболією легеневої артерії

І-05.0-І05.2
І-06.0-І06.2
І-07.0-І07.2
І-08.0-І08.3
І-26
І-33.0
І-34.0
І-34.2-І34.9
І-35.0-І35.9
І-36.0-І36.9
І-37.0-І37.9
І-42.0-І42.9

65

Діагностика та лікування хворих з аневризмою та/або розшаруванням аорти

I-71

66

Діагностика та лікування хворих з розповсюдженим атеросклеротичним ураженням судин, що включає гібридні операції (поєднання ендоваскулярних та відкритих оперативних втручань)

I-25
I-70
I-71

67

Діагностика та лікування хворих з реноваскулярною гіпертензією, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії

I-15

68

Діагностика та лікування хворих на хронічну ниркову недостатність з використанням трансплантаційних технологій від живого родинного донора, у т. ч. трансплантація особам до 18 років та/або АВО-несумісні трансплантації (включаючи обстеження, етап вилучення частини донорської нирки та післяопераційне лікування)

N-18
Z-52.4

69

Діагностика та лікування пацієнтів з пересадженим нирковим трансплантатом, які потребують реконструктивно-відновних та/або коригувальних оперативних втручань на сечовивідних шляхах

Z-94

70

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями нирки та ниркової миски, у т. ч. з використанням методу аутотрансплантації нирки

C-64
C-65

71

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями нирки та ниркової миски, у т. ч. з виконанням функціонально та органозберігаючих втручань (резекцій)

C-64
C-65

72

Діагностика та лікування хворих (у т. ч. дітей) з гідронефрозом із застосуванням реконструктивно-відновних (пластичних) операцій на мисково-сечовідному сегменті нирки

N-13

73

Діагностика та лікування хворих, які потребують формування (у т. ч. протезування) артеріовенозного доступу для наступного апаратного гемодіалізу, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії

N-17
N-18
N-19
Т-82

74

Діагностика та лікування хворих з аневризмою та/або розшаруванням грудного відділу аорти з використанням ендоваскулярного ендопротезування

I-71.1
I-71.2

75

Діагностика та лікування хворих з аневризмою та/або розшаруванням черевного відділу аорти з використанням ендоваскулярного ендопротезування

I-71.3
I-71.4

76

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони, які потребують емболізації (у т. ч. черезшкірної) гілок та/або ворітної вени

C-22
С-23
С-24
С-25

77

Діагностика та лікування хворих, які потребують ліквідації біліарної гіпертензії, у т. ч. включаючи черезшкірну черезпечінкову холангіостомію, ендоваскулярну емболізацію ворітної вени

Q-44.2
Q-44.3
Q-44.6
Q-44.7
K-70
K-73
K-74
К-77.0
K-81
K-82
K-83
K-84
K-85
K-86
K-87
B-94.2
C-24
C-25
C-26
C-48

78

Діагностика та лікування доброякісних новоутворень передміхурової залози, у т. ч. з використанням мініінвазивних (ендоваскулярних) втручань

D-29.1

79

Діагностика та лікування хворих із судинними хворобами кишківника, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії

K-55

80

Діагностика та лікування пацієнтів з пересадженими органами, які потребують реконструктивно-відновних та коригувальних оперативних втручань (у т. ч. ендоваскулярних) та/або консервативного лікування

Z-94

81

Профільні консультативно-діагностичні послуги


2. Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

№ з/п

Найменування послуги

Код за МКХ-10


Лікування складної нейрохірургічної патології з використанням високих технологій, у т. ч. за показаннями - хірургічного втручання:


1

ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ, СПІЛЬНІ ДЛЯ РІЗНИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ВИДІВ НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

G00 G99;
C00 D48


ІV ступінь
шунтуючі операції з ендоскопічною асистенцією;
ендоскопічні операції при гідроцефалії різного ґенезу (вентрикулоцистернотомія - перфорація ІІІ шлуночка).
V ступінь
втручання передніми доступами на грудному та поперековому відділах хребта.


2

ЗАГАЛЬНОХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ

S00 S09


IV ступінь
м’язово-шкірно-фасціальні пластики двома зустрічними клаптями при дефектах шкіри більше 1%;
екзартикуляції до кульшового суглоба.
V ступінь
тотальна резекція сідничної кістки, резекція великих вертелів стегнової кістки із аутопластикою дефекту;
підвертельна резекція стегнової кістки із аутопластикою;
екзартикуляція нижніх кінцівок із одномоментною пластикою;
видалення масивних параартикулярних осифікатів із резекцією суглобів.


3

ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ ЗА НОЗОЛОГІЯМИ


3.1

Черепно-мозкова травма та її наслідки
IV ступінь
видалення гострих оболонкових внутрішньочерепних гематом та гідром (супра- та субтенторіальних);
видалення внутрішньомозкових та множинних внутрішньочерепних гематом, а також вогнищевих забоїв головного мозку із розтрощенням мозкової речовини;
видалення післятравматичних внутрішньочерепних абсцесів, гранульом, втручання з приводу субдуральних емпієм;
видалення внутрішньомозкових сторонніх тіл;
пластика кісткового дефекту склепіння черепа;
ендоназальні втручання (виключаючи трансфеноїдальні) при назальній ліквореї.
V ступінь
втручання при черепно-мозковій травмі з ушкодженням венозних синусів;
комбіновані втручання при гострих краніофаціальних та краніоцервікальних травмах;
декомпресія зорових каналів, встановлення електродів для електростимуляції при ушкодженнях зорових нервів;
пластичні транскраніальні (транссфеноїдальні) втручання при назальній та вушній ліквореях;
пластичні операції при лобно-орбітальних кісткових дефектах, у т. ч. при передніх мозкових грижах.

S00 S09;
T00 T07

3.2

Ускладнена хребетно-спинномозкова травма та її наслідки
IV ступінь
відкриті операції з установлення електростимулюючих систем (епідурально чи інтрадурально).
V ступінь
декомпресивні операції із стабілізацією хребта на поперековому, грудному і шийному відділах;
видалення сторонніх тіл з хребтового каналу; усі типи стабілізуючих операцій на хребті у віддаленому періоді; трансоральні втручання.

S10 S19;
S30 S39

3.3

Травма та патологія периферичних нервів
IV ступінь
мікрохірургічний шов двох і більше нервів або пластика нерва при його поширеному дефекті;
видалення пухлин окремих нервів.
V ступінь
мікрохірургічні втручання при травматичних ушкодженнях плечового сплетення;
втручання при вогнепальних множинних ушкодженнях нервів із одномоментною пластикою або невротизацією при дефектах периферичних нервів;
втручання при високих ушкодженнях сідничного нерва;
втручання при пухлинах плечового сплетення.

G50 G59

3.4

Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення головного і спинного мозку
ІV ступінь
видалення конвекситальної супратенторіальної менінгеоми;
видалення пухлини гіпофіза транссфеноїдальним доступом;
часткове чи субтотальне видалення внутрішньомозкової пухлини півкуль великого мозку чи мозочка, у т. ч. метастатичної;
видалення кистозних пухлин півкуль великого мозку чи мозочка;
втручання при пухлинах кісток склепіння черепа, що здавлюють головний мозок;
видалення екстрамедулярної пухлини спинного мозку (за винятком вентрально розташованих та із екстравертебральним ростом);
мікрохірургічні (в т. ч. шунтуючі) втручання при гідромієлії, сирінгобульбії;
пункційна вертебропластика при "агресивних" гемангіомах хребта, метастатичному ураженні хребців (на двох рівнях).
V ступінь - субтотальне чи радикальне видалення:
пухлин основи черепа, що здавлюють структури головного мозку;
краніобазальних (краніоорбітальних, клиновидної кістки, нюхової ямки, пагорба турецького сідла) позамозкових пухлин;
пухлин гіпофіза транскраніальним доступом та краніофарінгеом;
внутрішньомозкових пухлин із медіанним розповсюдженням;
пухлин функціонально важливих ділянок великого мозку;
внутрішньошлуночкових пухлин та колоїдних кист;
парасагітальних пухлин та пухлин серпа мозку;
пухлин пінеальної локалізації;
позамозкових пухлин задньої черепної ямки, в т. ч. мозочка та ската;
солідних ангіоретикулом мозочка;
внутрішньомозкових пухлин стовбура мозку;
краніоспинальних пухлин;
позамозкових пухлин спинного мозку - вентрально розташованих або із екстравертебральним поширенням, епідуральних сарком;
мікрохірургічне видалення внутрішньомозкових інтрамедулярних та екстра-інтрамедулярних пухлин спинного мозку;
пухлин тіл хребців, що здавлюють спинний мозок;
пункційна вертебропластика при "агресивних" гемангіомах хребта, метастатичному ураженні хребця (на трьох і більше рівнях).

C00 C75;
C76 C80;
D10 D36

3.5

Патологія судин головного і спинного мозку
IV ступінь
видалення латеральної внутрішньомозкової інсульт-гематоми;
мікрохірургічні операції “bypass” - створення екстра-інтракраніальних артеріальних анастомозів при ішемічних ураженнях головного мозку;
атеромінтимектомія, ендартеректомія, тромбектомія при стенозивно-оклюзивних ураженнях магістральних артерій на шиї;
резекція остеофітів та фрагментів міжхребцевих дисків у шийному відділі при вертеброгенних компресіях хребцевих артерій.
V ступінь
мікрохірургічне та ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм, артеріовенозних мальформацій судин головного і спинного мозку;
ендоваскулярне виключення каротидно-кавернозних сполук;
ендоваскулярні втручання (дилятація, стентування, протезування) при стенозивно-оклюзивних ураженнях інтракраніальних та екстракраніальних магістральних судин;
резекція екстракраніальних магістральних судин при подовженнях магістральних артерій шиї з формуванням анастомозу;
видалення медіанних, змішаних та внутрішньошлуночкових інсульт-гематом.

I60 I69

3.6

Відновна та функціональна нейрохірургія, больові синдроми, за винятком вертеброгенних
IV ступінь
стереотаксичні операції кріодеструкції мозкових структур при епілепсії, в т. ч. з імплантацією електродів, трансплантацією ембріональної мозкової тканини;
стереотаксичні операції кріодеструкції або стимуляції при мимовільних рухах та порушеннях м’язового тонусу, в т. ч. при різних видах гіперкінезів, дитячому церебральному паралічі та інших формах вторинних дегенеративних захворювань нервової системи;
субпіальне видалення епілептогенного вогнища;
нейротрансплантація при органічних ураженнях головного мозку;
реінервація лицьового нерва;
хордотомія, мієлотомія, комісуротомія;
крізіотомія;
операції на головному і спинному мозку з імплантацією систем для постійної електростимуляції;
реконструктивні операції з трансплантацією м’язів, сухожиль.
V ступінь
мікрохірургічне видалення епілептогенного вогнища;
кальозотомія, гемісферектомія;
мікрохірургічні судинні декомпресії (операція Джанетта);
втручання на гассеровому вузлі, ретрогассеральне пересічення чутливої порції трійчастого нерва;
мікрохірургічні втручання при лицьовому спазмі, спастичній кривошиї;
ендоскопічні втручання на вегетативних гангліях та вегетативних стовбурах;
DREZ-операції при больових синдромах;
селективна невротомія С1-С6 при спастичній кривошиї.

G20 G26;
G50 G59

3.7

Запальні і паразитарні захворювання головного і спинного мозку та їх наслідки
IV ступінь
видалення внутрішньочерепних чи внутрішньохребетних абсцесів мозку, субдуральних емпієм;
видалення сифілітичної гуми, туберкуломи головного чи спинного мозку;
видалення ехінококу, цистицерків мозку.

A80 A89;
B95 B97

3.8

Вертеброгенні больові синдроми
IV ступінь
мікрохірургічні втручання (дискектомії) на грудному та шийному рівнях;
пункційна лазерна нуклеотомія на грудному чи шийному рівнях (один сегмент) або на поперековому рівні (два сегменти і більше);
ендоскопічні втручання на поперековому рівні (один сегмент);
декомпресивні операції при стенозах хребтового каналу;
пункційна вертебропластика при травматичних неускладнених компресійних переломах хребта, критичному остеопорозі (на двох рівнях).
V ступінь
оперативні втручання на шийному, грудному і поперековому рівнях з одномоментною стабілізацією;
ендоскопічні втручання на грудному чи шийному рівнях, у т.ч. з одномоментно ендоскопічною стабілізацією, лазерною термодископластикою;
втручання при багаторівневих компресійних синдромах із застосуванням пункційних лазерних, ендоскопічних та мікрохірургічних методик;
пункційна вертебропластика при травматичних неускладнених компресійних переломах хребта, критичному остеопорозі (на трьох рівнях);
пункційна вертебропластика з одночасною перкутанною транспедикулярною стабілізацією;
протезування міжхребцевих дисків рухомими та нерухомими системами;
стабілізуючі операції на хребті; трансоральні втручання.

G30 G32;
G90 G99

3.9

Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку
IV ступінь
втручання при вроджених спинномозкових та черепно-мозкових грижах (менінгорадикуло-, менінгомієло-, менінгоенцефалоцеле), синдромі Арнольда-Кіарі.
V ступінь
реконструктивні краніофаціальні втручання при уроджених вадах розвитку - краніостозах, синдромах Аперта, Крузона та при гіпертелоризмі

P10 P15;
P90 P96;
Q00 Q07;
Q80 Q89;
C00 C75;
D10 D36;
G90 G99;
S00 S09;
T66 T78вгору