Документ z1162-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.04.2017, підстава - z0276-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
15.08.2007 N 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2007 р.
за N 1162/14429
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 92 ( z0276-17 ) від 06.02.2017 }
Про затвердження Інструкції з перевірки
та оцінки готовності функціональних і територіальних
підсистем єдиної системи цивільного захисту

На виконання Закону України "Про правові засади цивільного
захисту" ( 1859-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від
26.10.2001 N 1446 ( 1446-2001-п ) "Про затвердження Положення про
Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки"
(із змінами) та з метою забезпечення готовності функціональних та
територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з перевірки та оцінки готовності
функціональних і територіальних підсистем єдиної системи
цивільного захисту (далі - Інструкція), що додається.
2. Начальникам ГУ (У) МНС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити на місцях
доведення вимог цього наказу до керівників територіальних і
функціональних підсистем єдиної системи цивільного захисту
регіонального та місцевого рівнів та виконання вимог цієї
Інструкції.
3. Начальнику Державної інспекції цивільного захисту та
техногенної безпеки полковнику внутрішньої служби Стоєцькому В.Ф.
та начальнику Управління правового забезпечення Матвієнку Р.П.
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта служби цивільного захисту
Романченка В.О.
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра В.М.Антонець
ПОГОДЖЕНО:    
Міністр охорони здоров'я України  Ю.О.Гайдаєв
В.о. Міністра освітиі науки України  Б.М.Жебровський
 
Міністр вугільної
промисловості України  С.Тулуб
Т.в.о. Міністра промислової
політики України  Д.В.Колєсніков
Міністр внутрішніх
справ України  В.Цушко
Міністр аграрної
політики України  Ю.Ф.Мельник
Міністр регіонального розвитку
та будівництва України  В.Г.Яцуба
 
Міністр з питань
житлово-комунального господарства
України  О.П.Попов
 
Міністр оборони України  А.С.Гриценко
Перший заступник Міністра
охорони навколишнього
природного середовища України  С.С.Куруленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
15.08.2007 N 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2007 р.
за N 1162/14429

ІНСТРУКЦІЯ
з перевірки та оцінки готовності
функціональних і територіальних підсистем
єдиної системи цивільного захисту

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена з метою забезпечення єдності
норм, порядку перевірки та оцінки готовності центральних та
місцевих органів виконавчої влади, місцевих органів
самоврядування, які забезпечують створення функціональних і
територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту (далі -
ЄСЦЗ) і керівництво ними під час надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та військового характеру.
1.2. Інструкція розроблена з урахуванням вимог Законів
України "Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), "Про
місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), "Про
аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ), "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ), інших державних і галузевих нормативно-правових актів,
які спрямовані на попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення
техногенної безпеки, готовності органів оперативного реагування до
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру.
1.3. В Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: об'єкт - центральні та місцеві органи виконавчої влади,
місцеві органи самоврядування, які забезпечують створення
функціональних і територіальних підсистем і керівництво ними під
час надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового
характеру на державному, регіональному та місцевому рівнях, їх
органи управління; об'єкт перевірки - об'єкт, на якому здійснюється перевірка; керівник об'єкта - будь-яка посадова особа, на яку
функціональними обов'язками або статутом покладені функції
управління об'єктом.
2. Головна мета та загальні вимоги
до проведення перевірки
2.1. Головною метою перевірки є оцінка діяльності щодо
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру, готовності центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, на яких покладено
завдання із координації дій та управління функціональними і
територіальними підсистемами ЄСЦЗ на державному, регіональному та
місцевому рівнях.
2.2. Загальними вимогами до проведення перевірки є: відповідність законодавчим та іншим нормативно-правовим
актам; об'єктивність; максимальне охоплення питань, що перевіряються; обов'язкове досягнення мети та завдань перевірки.
2.3. Організація перевірок покладається: на Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної
безпеки (далі - Інспекція) - функціональних та територіальних
підсистем ЄСЦЗ на державному, регіональному та місцевих рівнях.
Такі перевірки проводяться комплексною комісією МНС (далі -
Комісія); на територіальні органи Інспекції (далі - територіальні
інспекції) - функціональних і територіальних підсистем ЄСЦЗ на
місцевих рівнях за відповідним територіальним та відомчим
підпорядкуванням. Такі перевірки проводяться комплексними
комісіями територіальних органів управління МНС (далі -
територіальна комісія).
2.4. До складу Комісії залучаються посадові особи структурних
та територіальних органів управління МНС, а також посадові особи
підприємств, установ і організацій, які належать до сфери
діяльності МНС. До роботи в складі Комісії можуть залучатися представники
центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських
організацій за погодженням з їх керівниками та керівниками
об'єктів перевірки.
2.5. До складу територіальних комісій залучаються посадові
особи територіальних органів управління МНС та безпосередньо
підпорядкованих їм підрозділів. До роботи в складі територіальних комісій можуть залучатися
представники інших територіальних підрозділів центральних і
місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій за
погодженням з їх керівниками та керівниками об'єктів перевірки.
2.6. Перевірки залежно від мети, термінів, обсягів і завдань
поділяються на комплексні, контрольні та цільові.
2.7. Комплексні, контрольні та цільові перевірки поділяються
на планові та позапланові.
2.8. Мета, терміни, обсяги, завдання та об'єкти планових
комплексних, контрольних та цільових перевірок визначаються
перспективним планом проведення перевірок, річними та квартальними
планами роботи Інспекції та територіальних інспекцій (далі -
органи державного нагляду), які затверджуються відповідними
керівниками органів державного нагляду до 1 грудня року, що
передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що
передує плановому.
2.9. Витяги з планів проведення перевірок доводяться до
керівників територіальних і функціональних підсистем в обсязі, що
їх стосується.
2.10. Окремі питання з планів проведення перевірок мають бути
включені до перспективних та річних планів основних заходів з
підготовки функціональних і територіальних підсистем ЄСЦЗ на всіх
рівнях.
2.11. Для здійснення конкретної перевірки розробляється
програма перевірки, у якій відображаються: підстава, мета та основні питання (напрямки) перевірки; терміни і тривалість перевірки; перелік усіх структурних підрозділів та сил функціональних і
територіальних підсистем, які залучаються для перевірки; основні питання перевірки, уключаючи перелік і строки
практичних заходів, які проводяться під час перевірки (навчання,
тренування тощо); перелік обмежень, які застосовуються під час перевірки.
2.12. При проведенні позапланової перевірки з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її
проведення, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на
право перевірки.
2.13. Планові перевірки органи державного нагляду здійснюють
за умови письмового повідомлення керівника об'єкта перевірки про
проведення перевірки не пізніш як за десять днів до дня її
здійснення.
2.14. Повідомлення повинно містити: дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; найменування об'єкта перевірки, щодо діяльності якого
здійснюється перевірка; найменування органу державного нагляду.
2.15. Повідомлення разом з програмою перевірки надсилаються
поштою, рекомендованим листом чи телефонограмою (факсом) за
рахунок коштів органу державного нагляду або вручається особисто
керівнику чи вповноваженій особі об'єкта перевірки під підпис.
2.16. Програми комплексних перевірок надсилаються до
керівника об'єкта перевірки не пізніше ніж за 10 діб до початку
перевірки. Програми інших перевірок доводяться до керівника об'єкта
перевірки не пізніше ніж за 3 доби.
2.17. При розробці програми перевірки мають ураховуватися
пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та специфіка завдань, покладених
на об'єкти перевірки.
2.18. Термін (дата) проведення конкретної перевірки,
визначеної планом проведення перевірок, може змінюватися за
рішенням начальників (керівників) вищого рівня.
2.19. Тривалість проведення планових комплексних, контрольних
та цільових перевірок територіальних і функціональних підсистем
ЕСЦЗ на державному та регіональному рівнях не повинна перевищувати
15 діб.
2.20. Тривалість проведення планових комплексних, контрольних
та цільових перевірок територіальних і функціональних підсистем
ЕСЦЗ на місцевому рівні не повинна перевищувати 10 діб.
2.21. Тривалість проведення позапланових перевірок не повинна
перевищувати 10 діб. Продовження терміну позапланового заходу не
допускається.
2.22. Голова відповідної Комісії або територіальної комісії
(далі - комісії) за погодженням з особою, якою призначено
проведення перевірки, може вносити корективи до програми
перевірки, якщо на об'єкті перевірки виявлені порушення, пов'язані
з небезпекою для населення або персоналу, який працює. У цьому разі на пропозицію голови комісії керівником об'єкта
перевірки можуть залучатися додаткові спеціалісти, які дадуть
кваліфіковані пояснення та об'єктивну оцінку виявлених недоліків.
2.23. Для здійснення перевірки голова комісії має оформити
посвідчення на право перевірки, яке підписується керівником або
заступником керівника органу державного нагляду і засвідчується
печаткою. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку
здійснення перевірки.
2.24. У разі проведення перевірки режимних об'єктів голова
комісії та її члени повинні мати довідки про наявність необхідної
форми допуску до державної таємниці.
2.25. З метою перевірки готовності до практичних дій за
погодженням з керівником об'єкта перевірки під час перевірки
можуть проводитися планові тактико-спеціальні (спеціальні)
навчання, командно-штабні (штабні) тренування (навчання), а також
відпрацьовуватися ввідні з окремих питань. У цьому разі до початку перевірки розробляються відповідні
плани і графіки їх проведення.
2.26. З метою перевірки теоретичних знань населення діяти за
надзвичайних ситуацій під час перевірки проводяться відповідні
опитування. Для проведення опитувань перед початком перевірки має бути
розроблено та затверджено головою комісії перелік питань.
2.27. Перевірка має здійснюватися у присутності керівника
об'єкта перевірки або його заступника, або вповноваженої ним
особи.
2.28. Під час підготовки до перевірки члени комісії
зобов'язані: вивчити програму перевірки, наявні звітні та інші матеріали
про структуру і діяльність об'єкта перевірки (за наявності); не пізніше ніж за 3 дні (крім цільових перевірок) до виїзду
на перевірку розробити особистий план роботи в складі комісії та
представити його голові комісії.
2.29. За 2 дні до виїзду на перевірку (для цільових - за
добу) голова комісії проводить загальний інструктаж, під час якого
перевіряється готовність членів комісії до роботи, уточнюються
строки і порядок інформування про хід перевірки, а також питання,
що підлягають обов'язковому відображенню в акті перевірки.
2.30. За результатами перевірки голова комісії за участю
осіб, які здійснювали перевірку, в останній день перевірки складає
акт перевірки, у якому визначаються підстава, мета, термін,
перелік всіх структурних підрозділів та сил функціональних і
територіальних підсистем, які залучалися для перевірки, недоліки,
позитивні та негативні питання, виявлені в ході перевірки. 2.30.1. Акт перевірки складається у формі, яка дає змогу
відобразити всі питання, визначені програмою перевірки. 2.30.2. У кінці акта перевірки визначається, чи досягнута
мета перевірки, робляться загальні висновки, виставляється оцінка
готовності кожного структурного підрозділу функціональної і
територіальної підсистем, які залучалися для перевірки,
виставляється загальна оцінка та вносяться пропозиції щодо
усунення виявлених недоліків із зазначенням рекомендованих
термінів з їх усунення. 2.30.3. Два примірники акта перевірки підписуються всіма
особами, причетними до перевірки, керівником об'єкта перевірки і
затверджуються особою, яка організувала перевірку. 2.30.4. За потреби може бути виготовлено потрібну кількість
копій акта перевірки.
2.31. Голова комісії не пізніше 5 робочих днів після
закінчення перевірки представляє керівникові, яким призначено
проведення перевірки, акт перевірки.
2.32. На підставі акта перевірки в разі виявлення порушень,
які становлять загрозу життю або здоров'ю людей, протягом
20 робочих днів з дня завершення перевірки відповідно до
Інструкції про порядок та умови застосування запобіжних заходів
посадовими особами Державної інспекції цивільного захисту та
техногенної безпеки, затвердженої наказом МНС від 27.03.2006 N 170
( z0606-06 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
26.05.2006 за N 606/12480, складаються приписи про застосування
запобіжних заходів. 2.32.1. Один примірник оригіналу акта перевірки, затверджений
особою, якою призначено проведення перевірки, разом з приписами
про застосування запобіжних заходів протягом 5 робочих днів після
складення приписів надсилається поштою керівникові об'єкта для
вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень (недоліків). 2.32.2. За результатами перевірки відповідальною особою
об'єкта перевірки протягом 30 робочих днів від дати отримання акта
перевірки розробляється і затверджується відповідний план заходів
щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, з
урахуванням термінів, наведених в акті перевірки. 2.32.3. У разі неможливості усунення недоліків у зазначений в
акті термін у плані заходів щодо усунення недоліків визначаються
аргументована причина та реальні терміни їх усунення. 2.32.4. Копія плану заходів щодо усунення недоліків,
виявлених під час перевірки, протягом 2 робочих днів після
затвердження надається органу державного нагляду.
2.33. Стан виконання заходів, визначених планом заходів щодо
усунення недоліків контролює відповідний орган державного нагляду.
3. Порядок проведення комплексних перевірок
3.1. Комплексні перевірки здійснюються один раз на 5 років.
3.2. Комплексні перевірки мають включати обсяг усіх питань,
наведених у цій Інструкції.
3.3. На пропозицію керівника об'єкта перевірки особа, яка
організувала перевірку, може визначати перелік обмежень щодо
обсягу питань перевірки.
3.4. Результати комплексних перевірок територіальних і
функціональних підсистем ЄСЦЗ, загальні висновки та пропозиції не
пізніше 5 діб з дня складення акта перевірки доповідаються
Кабінетові Міністрів України.
4. Порядок проведення цільових перевірок
4.1. Цільові перевірки проводяться з метою вивчення
готовності функціональних, територіальних підсистем ЄСЦЗ до
виконання конкретних (цільових) завдань за умов загрози або
виникнення конкретного типу надзвичайної ситуації техногенного і
природного характеру, упровадження заходів захисту та
життєзабезпечення населення, яке потрапляє у зону ураження, а
також готовності до локалізації і ліквідації їх наслідків.
4.2. Проведення цільових перевірок здійснюється відповідно до
перспективного плану проведення перевірок, річних та квартальних
планів роботи органів державного нагляду, які розробляються з
урахуванням фактичних та прогнозних даних про умови загрози або
виникнення конкретних типів надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру на території України та відповідних вимог
пункту 2 цієї Інструкції. Цільові перевірки функціональних та територіальних підсистем
ЄСЦЗ на державному та регіональному рівнях можуть проводитися
також за дорученнями Кабінету Міністрів України, за рішеннями
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій або на пропозицію МНС, подану до Кабінету
Міністрів України.
4.3. Для проведення цільових перевірок може розроблятися
графік цільових перевірок об'єктів перевірок, який затверджується
відповідним заступником керівника спеціально вповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.
4.4. Програми цільових перевірок підписуються головою
відповідної комісії і затверджуються відповідним заступником
керівника спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань цивільного захисту і не пізніше ніж за 5 днів до
початку роботи відповідної комісії доводяться до керівників
відповідних об'єктів перевірок. Цільові перевірки функціональних та територіальних підсистем
ЄСЦЗ на місцевих рівнях можуть проводитися місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на
пропозицію територіальних органів управління МНС.
5. Порядок проведення контрольних перевірок
5.1. Для здійснення перевірки щодо усунення недоліків,
виявлених у ході комплексної або цільової перевірки, у терміни,
визначені актом перевірки, здійснюються контрольні перевірки, але
не раніше ніж за 15 днів.
5.2. Контрольні перевірки здійснюються відповідно до графіка
контрольних перевірок, який складається за висновками та
пропозиціями, викладеними в актах комплексних, контрольних та
цільових перевірок.
5.3. Проведення контрольних перевірок здійснюється відповідно
до програми контрольних перевірок, яка розробляється для кожного
конкретного об'єкта перевірки з урахуванням відповідних вимог
пункту цієї Інструкції.
5.4. Програми контрольних перевірок підписуються головою
відповідної комісії і затверджуються посадовою особою, яка
організувала перевірки, і не пізніше ніж за 5 днів до початку
роботи комісії доводяться до відповідних керівників
функціональної, територіальної підсистем ЄСЦЗ на регіональному та
місцевому рівнях.
5.5. За підсумками контрольних перевірок головою відповідної
комісії складається загальний акт, який має враховувати результати
усунення недоліків, виявлених у ході комплексних та цільових
перевірок.
6. Основні напрямки перевірок діяльності
функціональних підсистем ЄСЦЗ
Організація роботи функціональних підсистем ЄСЦЗ щодо
забезпечення заходів цивільного захисту, що плануються та
виконуються в інтересах територіальних підсистем ЄСЦЗ,
перевіряється за основними напрямками, визначеними Законом України
"Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), положеннями
про ці підсистеми та іншими нормативно-правовими актами, з
урахуванням питань, визначених у пунктах 8-11 цієї Інструкції.
7. Основні напрямки перевірок діяльності
територіальних підсистем ЄСЦЗ
Основними напрямками перевірок діяльності територіальних
підсистем ЄСЦЗ є перевірка організації роботи щодо: участі в розробленні загальнодержавних нормативно-правових
актів, а також загальних критеріїв, норм, правил і стандартів з
питань цивільного захисту; розроблення місцевими органами виконавчої влади
нормативно-правових актів, необхідних для функціонування
територіальних підсистем; забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм сил і засобів
до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації; розроблення та забезпечення реалізації в межах своєї
компетенції заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям; навчання населення способам захисту в разі виникнення
надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій
та організації тренувань; аналізу ризиків виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та військового характеру, їх мінімізації,
виявлення джерел небезпеки, проведення ідентифікації та оцінки
масштабів надзвичайних ситуацій і можливих наслідків; розроблення і впровадження цільових і науково-технічних
програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям,
забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та
організацій, зменшення можливих матеріальних утрат у разі
виникнення надзвичайних ситуацій; створення та підтримання в постійній готовності мереж
спостереження і лабораторного контролю, здійснення контролю за
станом довкілля, санітарно-гігієнічного та епідемічного
благополуччя, забезпечення недопущення впливу на здоров'я людей
шкідливих факторів навколишнього середовища та наслідків
надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення
інфекційних захворювань, дотримання протиепідемічного режиму
суб'єктами господарювання, лікувальними закладами і населенням; збирання й аналітичного опрацювання інформації про
надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань
захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій; прогнозування й оцінки соціально-економічних наслідків
надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в
силах, засобах, матеріальних і фінансових ресурсах; створення, збереження та раціонального використання резерву
матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації; здійснення контролю за раціональним розміщенням потенційно
небезпечними об'єктами або об'єктами підвищеної небезпеки (далі -
ПНО або ОПН) з урахуванням можливих наслідків надзвичайних
ситуацій, розроблення і впровадження заходів щодо їх безаварійного
функціонування, створення комплексних схем захисту населених
пунктів та об'єктів від небезпечних природних процесів; проведення на регіональному рівні державної експертизи,
забезпечення нагляду за дотриманням вимог щодо захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій (у межах повноважень місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування); створення та організаційно-технічного поєднання постійно
діючих локальних систем оповіщення та інформування населення із
спеціальними системами спостереження в зонах можливого ураження,
організації централізованого використання мереж зв'язку,
радіомовлення, телебачення та інших технічних засобів передачі
інформації, що розташовані на відповідній території, у разі
виникнення надзвичайних ситуацій; оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та
населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій,
своєчасного та достовірного його інформування про фактичну
обстановку і вжиті заходи; комплексного освоєння підземного простору населених пунктів
для взаємопогодженого розміщення у ньому споруд і приміщень
соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з
урахуванням необхідності їх пристосування і використання для
укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; організації дообладнання з урахуванням вимог захисту
підвальних та інших заглиблених приміщень, будівництва заглиблених
споруд, інших капітальних об'єктів, пристосованих для виконання
завдань цивільного захисту, накопичення і підтримання у готовності
до використання фонду захисних споруд; захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій,
підготовки та здійснення евакуаційних заходів, навчання населення
діям при евакуації; запобігання або зменшення ступеня негативного психологічного
впливу та своєчасного надання ефективної психологічної допомоги
населенню; проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з
ліквідації надзвичайних ситуацій, організації життєзабезпечення
постраждалого населення; підготовки обґрунтованих звернень до Кабінету Міністрів
України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету
для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання необхідної
допомоги регіону; пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі
їх виникнення; здійснення заходів щодо надання першочергової допомоги
постраждалому населенню; реалізації у межах своєї компетенції визначених
законодавством прав у сфері захисту населення від наслідків
надзвичайних ситуацій, у тому числі осіб, що брали безпосередню
участь у ліквідації цих ситуацій; забезпечення населення, працівників та невоєнізованих
формувань засобами індивідуального захисту і приладами радіаційної
і хімічної розвідки.
8. Загальні напрямки перевірок готовності
функціональних і територіальних підсистем ЄСЦЗ
Загальними напрямками перевірок функціональних і
територіальних підсистем ЄСЦЗ є: наявність чинних законодавчих та інших нормативно-правових
актів з питань цивільного захисту та знання їх вимог керівниками
об'єктів; наявність та повнота розробки документів, визначених чинними
законодавчими, іншими нормативно-правовими актами з питань
цивільного захисту, здійснення контролю за їх виконанням; наявність результатів аналізу внутрішньої або зовнішньої
небезпеки та характер її впливу на діяльність об'єкта; наявність перспективних та річних планів розвитку цивільного
захисту та результатів оцінки соціально-економічних наслідків
надзвичайних ситуацій; наявність розроблених науково-технічних програм з питань
цивільного захисту та інших програм, спрямованих на запобігання
надзвичайним ситуаціям; наявність планів і комплексних схем захисту населених
пунктів, будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих,
протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд
спеціального призначення; наявність матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання
надзвичайним ситуаціям, наявність на них сертифікатів
відповідності та рішення керівника про порядок їх залучення для
ліквідації надзвичайних ситуацій відповідного рівня; урахування питань щодо фінансування заходів цивільного
захисту в місцевих та регіональних бюджетах; наявність наказів про призначення посадових осіб,
відповідальних за забезпечення виконання заходів цивільного
захисту; наявність форм документів, інструкцій та функціональних
обов'язків посадових осіб відповідних комісій, евакуаційних
органів, аварійно-рятувальних служб, формувань, інших підрозділів,
уміння їх діяти за надзвичайних ситуацій відповідно до вимог цих
документів; наявність систем раннього виявлення загрози надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, систем оповіщення
персоналу об'єктів і населення, договорів на їх
експлуатаційно-технічне обслуговування, стан готовності цих
систем; наявність фонограм і друкованих текстів звернень про
виникнення надзвичайної ситуації; наявність наказів про створення відповідних комісій та
евакуаційних органів, аварійно-рятувальних служб і формувань,
визначених чинним законодавством; забезпеченість особового складу аварійно-рятувальних служб,
формувань і відповідних комісій технікою, засобами індивідуального
захисту та іншим обладнанням, необхідним для роботи; наявність актів попередньої перевірки, планів усунення
недоліків та інших документів, спрямованих на їх усунення; створення та функціонування системи спостереження і
лабораторного контролю; знання персоналом (посадовими особами) об'єкта перевірки
(населенням) порядку дій за надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та воєнного характеру, порядку надання першої медичної
допомоги потерпілим, правил користування засобами індивідуального
та колективного захисту, уміння діяти в умовах надзвичайних
ситуацій; наявність куточків цивільного захисту та відповідних планів
навчання персоналу і населення; наявність та стан захисних споруд; наявність та стан пунктів управління; готовність відповідних комісій, евакуаційних органів,
аварійно-рятувальних служб і органів управління до виконання робіт
під час надзвичайних ситуацій.
9. Порядок оцінки діяльності функціональних
і територіальних підсистем ЄСЦЗ
Оцінка діяльності функціональних і територіальних підсистем
ЄСЦЗ здійснюється з урахуванням питань, наведених у пунктах 6-8
Інструкції, і заходів, спрямованих на: організацію роботи з виконання вимог законодавчих, інших
нормативно-правових державних актів з питань виконання заходів
цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
та забезпечення техногенної безпеки; організацію роботи з попередження надзвичайних ситуацій і
підвищення сталого функціонування підприємств, установ і
організацій в умовах надзвичайних ситуацій, контроль за
впровадженням заходів попередження; готовність органів управління та диспетчерських служб,
наявність та працездатність систем раннього виявлення загрози
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
оперативне оповіщення керівного складу та населення про їх
виникнення, своєчасність і достовірність інформування про можливу
та наявну обстановку, про запобіжні заходи та хід проведення
невідкладних робіт; створення, збереження і раціональне використання матеріальних
ресурсів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій,
визначення у відповідному бюджеті коштів фінансового резерву; організацію захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій, надання невідкладної психологічної, медичної та іншої
допомоги потерпілим; забезпечення готовності систем аналізу і прогнозування,
мережі спостереження і лабораторного контролю за радіаційним,
хімічним, бактеріологічним зараженням, підтримання їх у готовності
для функціонування за надзвичайних ситуацій; створення, забезпечення та підтримання у постійній готовності
сил і засобів цивільного захисту до запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків; підготовку керівного складу і населення до захисту в разі
виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних
ситуацій та організацію тренувань.
10. Критерії оцінки діяльності функціональних
і територіальних підсистем ЄСЦЗ
10.1. Організація роботи з виконання вимог законодавчих,
інших нормативно-правових актів з питань виконання заходів
цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
та забезпечення техногенної безпеки "відповідає вимогам", якщо: відповідно до організаційних документів створено комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
(далі - комісії ТЕБ та НС). Розроблено та затверджено положення
про функціональну або територіальну підсистеми ЄСЦЗ на відповідних
рівнях, організовано їх роботу; установленим порядком розроблено, погоджено, затверджено та
доведено до виконавців основні аварійні плани, робочі документи,
посадові інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи у
сфері цивільного захисту, здійснюється розробка відповідних
довідкових документів у сфері цивільного захисту, заплановані
практичні заходи враховують принципи необхідної достатності і
максимально можливого використання наявних сил і засобів; плани участі в заходах територіальної оборони (далі - ТрО)
відповідної зони ТрО відповідають запропонованим вимогам; розроблено та затверджено в установленому порядку понад 90%
паспортів ПНО (відповідно до наказу МНС від 18.12.2000 N 338
( z0062-01 ) "Про затвердження Положення про паспортизацію
потенційно небезпечних об'єктів", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.01.2001 за N 62/5253 (із змінами); відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.07.2002 N 956 ( 956-2002-п ) "Про ідентифікацію та декларування
безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (із змінами) проведено
ідентифікацію та розроблено декларації безпеки більше ніж на 95%
об'єктах підвищеної небезпеки; розроблено відповідні рішення про підготовку галузі, регіону
та відповідної ланки в поточному році; затверджено плани основних заходів і видано організаційні
вказівки щодо навчання населення (працівників) з питань цивільного
захисту в поточному році, організовано їх реалізацію; організовано проведення занять, навчань, тренувань з органами
управління та силами оперативного реагування на надзвичайні
ситуації; забезпечено участь у розробці проектів державних цільових і
науково-технічних програм, визначених рішеннями Уряду України, а
також у їхній реалізації. Ведеться робота з розробки та реалізації
територіальних програм з попередження і ліквідації надзвичайних
ситуацій; "обмежено відповідає вимогам", якщо: документи комісій ТЕБ та НС у деяких позиціях не мають
конкретних заходів, не сприяють своєчасному розв'язанню питань з
попередження можливих надзвичайних ситуацій і реагуванню на їх
виникнення; плани роботи комісій ТЕБ та НС складено без врахування
техногенного навантаження та небезпечних природних факторів,
притаманних відповідній території; не в повному обсязі розроблено основні аварійні плани, робочі
документи, посадові інструкції та інші організаційно-розпорядчі
документи у сфері цивільного захисту, відсутні деякі довідкові
документи у сфері цивільного захисту, заходи сплановано без
урахування принципів необхідної достатності і максимально
можливого використання наявних сил і засобів, не узгоджено із
завданнями, місцем, часом і строком їх виконання та не доведено до
виконавців; у планах участі в ТрО відповідної зони ТрО виявлено недоліки,
які можуть вплинути на виконання завдань ТрО; не визначено порядку участі й дій сил та засобів при
ліквідації надзвичайних ситуацій; на більше ніж на 60% з числа перевірених ПНО розроблено
паспорти ПНО; проведено ідентифікацію та декларування безпеки більше ніж на
70% об'єктах підвищеної небезпеки; рішення про підготовку галузі, регіону та відповідної ланки в
поточному році не відповідають вимогам керівних документів або
відпрацьовано не в повному обсязі; плани основних заходів та інші організаційні документи щодо
навчання населення (працівників) з питань цивільного захисту в
поточному році відпрацьовано не в повному обсязі або вони не
відповідають вимогам керівних документів; не в повному обсязі реалізовуються державні цільові та
науково-технічні програми, які визначені Урядом України, а також
територіальні програми з попередження та ліквідації надзвичайних
ситуацій, прийняті місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку
оцінки "обмежено відповідає вимогам" за трьома будь-якими
критеріями або є один із наведених недоліків: в аварійних планах, плані участі в ТрО відповідної зони ТрО
виявлено недоліки, що не дають змоги організовано в установлений
термін забезпечити безпеку населення (провести комплекс заходів
щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій); відсутні аварійні плани або плани участі в ТрО відповідної
зони ТрО.
10.2. Організація роботи з попередження надзвичайних ситуацій
і підвищення сталого функціонування об'єктів в умовах надзвичайних
ситуацій, контроль за впровадженням заходів попередження 10.2.1. Зазначена робота "відповідає вимогам", якщо: комісії ТЕБ та НС проводять роботу, передбачену планами з
урахуванням обстановки, що складається на відповідній території,
скоординовано роботу державних наглядових і контрольних органів
цивільного захисту для вирішення завдань цивільного захисту на
всіх рівнях; здійснюються розробка та реалізація цільових програм у сфері
попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру, захисту населення і територій від їх наслідків; організовано методичне керівництво з упровадження заходів
щодо підвищення стійкого функціонування об'єктів за надзвичайних
ситуацій; розроблено та впроваджуються заходи щодо попередження
надзвичайних ситуацій і забезпечення сталої роботи ПНО або ОПН,
систем життєзабезпечення населення в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій, підвищення стабільності функціонування
об'єктів соціального значення; забезпечено виконання вимог, наведених в акті перевірки, або
приписів про застосування запобіжних заходів, здійснюється
усунення порушень, виявлених під час перевірок; прогнозування надзвичайних ситуацій на відповідній території
здійснюється на науковій основі, прогнози вчасно доводяться до
відповідних користувачів та надаються органам виконавчої влади
вищого рівня. Упроваджено систему збору та обробки інформації про
джерела надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру; плануються й проводяться заходи щодо забезпечення
життєдіяльності населення за надзвичайних ситуацій; питання попередження надзвичайних ситуацій розглядаються на
засіданнях комісій ТЕБ та НС усіх рівнів, є звітні документи,
організований контроль виконання прийнятих рішень; проводиться робота з виконання вимог нормативно-технічної
документації та галузевих актів (правил), а також вимог державних
стандартів з питань захисту населення, попередження надзвичайних
ситуацій, підтримки стійкого функціонування за надзвичайних
ситуацій; затверджено переліки ПНО або ОПН, а також об'єктів системи
життєзабезпечення населення. Страховий фонд документації на них
створено; проводиться робота щодо обладнання ПНО системами раннього
виявлення загрози надзвичайних ситуацій і локальних систем
оповіщення населення; на всі об'єкти та окремі території, які підлягають постійному
й обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними
аварійно-рятувальними службами, укладено угоди; здійснюється обов'язкове страхування цивільної
відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, уключаючи
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність
на яких може призвести до аварій екологічного і
санітарно-епідеміологічного характеру; проводиться робота з виявлення причин промислових аварій і
пов'язаних з ними надзвичайних ситуацій, здійснюються аналіз та
розробка рекомендацій з їх запобігання; "обмежено відповідає вимогам", якщо: питання попередження надзвичайних ситуацій не є пріоритетними
в роботі комісії ТЕБ та НС, розглядаються на її засіданнях не
систематично, контроль виконання прийнятих рішень не організовано; не в повному обсязі організовано роботу зі сталого
функціонування об'єктів у разі виникнення надзвичайних ситуацій; прогнозування надзвичайних ситуацій організовано і
проводиться не в повному обсязі. Створений комп'ютерний банк даних
надзвичайних ситуацій не відповідає завданням прогнозування, не
впроваджено систему збору та обробки інформації про джерела
надзвичайних ситуацій; не в повному обсязі забезпечено виконання вимог, наведених в
акті перевірки, або приписів про застосування запобіжних заходів,
не в повній мірі організовано усунення порушень, виявлених під час
перевірки; заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та
забезпечення надійної роботи ПНО або ОПН, систем життєзабезпечення
населення та об'єктів соціального призначення за надзвичайних
ситуацій сплановані, але реалізовуються не в повному обсязі; територіальні цільові програми у сфері попередження
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
захисту населення і територій від їх наслідків не охоплюють усього
спектра небезпек для довкілля. Стан їх реалізації становить понад
50%; розроблені заходи у відповідних аварійних планах не охоплюють
усіх видів небезпеки; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями.
10.3. Забезпечення готовності органів управління,
оперативно-чергових (чергових) та диспетчерських служб, наявність
та працездатність систем раннього виявлення загрози надзвичайних
ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, своєчасність і
достовірність інформування про можливу та наявну обстановку, про
запобіжні заходи та хід проведення невідкладних робіт включає: готовність органів управління до дій за умов надзвичайних
ситуацій; готовність оперативно-чергових (чергових) та диспетчерських
служб в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій; готовність пунктів управління і систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення; організація збору, обробки, обміну інформацією та
інформування керівного складу, населення про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій, дії в умовах надзвичайних ситуацій. 10.3.1. Готовність органів управління до дій за умов
надзвичайних ситуацій "відповідає вимогам", якщо: розроблено документи, що визначають порядок приведення у
готовність органів управління до виконання завдань щодо
організації і проведення заходів з локалізації та ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. У
наявності організаційна, технічна та інша документація з питань
здійснення керівництва за надзвичайних ситуацій (накази,
інструкції, доповіді, довідники тощо); створено оперативні групи для дій за умов надзвичайних
ситуацій, які забезпечені необхідними засобами захисту, зв'язку,
транспортом тощо, вирішено питання життєзабезпечення для роботи в
польових умовах, організована їх підготовка; органи управління, оперативні групи, штаби з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій забезпечені необхідними формами
документів, іншими нормативно-технічними та довідковими
документами; органи управління здатні оперативно приймати обґрунтовані
управлінські рішення під час проведення навчань і тренувань або в
реальних умовах надзвичайних ситуацій; "обмежено відповідає вимогам", якщо: не в повному обсязі розроблені необхідні документи та
організаційно-технічна документація з питань управління в режимах
повсякденного функціонування, підвищеної готовності та в режимах
надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану (накази,
інструкції, доповіді, довідники тощо); оперативні групи та штаби з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій до дій за надзвичайних ситуацій підготовлені не в повній
мірі, а саме: наявні нормативно-технічні та довідкові документи не
дають змоги отримати необхідні дані для управління процесом
локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації конкретного типу
та організації заходів захисту населення, що потрапляє у зону
впливу небезпечних факторів; недостатня забезпеченість необхідним
комплектом засобів захисту, зв'язку, транспортом та елементами
життєзабезпечення для роботи в зонах надзвичайних ситуацій; органи управління припустилися певних прорахунків у прийнятті
управлінських рішень у ході проведення навчань і тренувань або в
реальних умовах надзвичайних ситуацій; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за одним будь-яким критерієм або за
таким критерієм: під час ліквідації надзвичайних ситуацій або під час
проведення навчань органи управління не впоралися з покладеними на
них обов'язками.вгору