Документ z1165-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.10.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.09.2014 № 1006


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2014 р.
за № 1165/25942

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537

Відповідно до частин першої та другої статті 32 Закону України «Про вищу освіту» та з метою дотримання принципів автономії та самоврядування вищих навчальних закладів, забезпечення якості надання освітніх послуг, стимулювання наукової діяльності НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319, такі зміни:

у пункті 4 наказу слова «вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)» виключити;

у Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319:

1) у главі 1:

пункт 1.1 після слів «їх використання у навчально-виховному процесі в» доповнити словами «дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних»;

у пункті 1.2 слова та цифри «Про вищу освіту», «від 16.11.2000 № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», «від 28.08.2003 № 1378 «Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками» виключити;

у підпунктах 1.4.9-1.4.11 пункту 1.4 слова «та студентів» виключити;

у пункті 1.10 слова «напрям підготовки або спеціальність» виключити;

пункт 1.12 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.13-1.16 вважати відповідно пунктами 1.12-1.15;

2) у главі 2:

у пункті 2.1 слова «та вищих» виключити;

абзац сьомий пункту 2.4 виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять сьомим;

3) у пункті 4.1 глави 4 слова «та вищих» виключити.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

В.о. Голови Державної інспекції України
з питань захисту прав споживачів

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


О. Мусій


О. СоколоваМ.Ю. Бродськийвгору