Документ z1168-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.07.2019, підстава - v0894874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

13.06.2013  № 700


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за № 1168/23700

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 894 від 23.08.2018}

Про затвердження Порядку розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів систем розподілу

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 264 від 02.03.2018; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 26 від 18.01.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 2563 від 08.10.2015
№ 1117 від 14.09.2017
№ 264 від 02.03.2018
№ 26 від 18.01.2019}

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 року № 1136, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів систем розподілу (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 264 від 02.03.2018; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 26 від 18.01.2019}

2. Управлінню енергоринку в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України
М.Ю. Бродський


Е. Ставицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
13.06.2013  № 700
(у редакції постанови НКРЕКП
18.01.2019 № 26)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за № 1168/23700

ПОРЯДОК
розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів систем розподілу

1. Цей Порядок визначає алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, що виконують функції постачальника універсальних послуг (далі - ПУП) та постачальника «останньої надії» (далі - ПОН) на закріпленій території, операторів систем розподілу (у тому числі як правонаступників енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території) (далі - ОСР) на поточні рахунки ПУП, ПОН, ОСР та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії (далі - Оптовий постачальник).

2. Метою цього Порядку є забезпечення належного функціонування Оптового ринку електричної енергії України шляхом здійснення прозорих розрахунків на ньому.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про ринок електричної енергії», «Про електроенергетику» та Договорі між членами Оптового ринку електричної енергії України.

4. Кошти від споживачів електричної енергії, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ПУП, ПОН, ОСР, розподіляються уповноваженим банком на поточні рахунки ПУП, ПОН, ОСР та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Оптового постачальника з урахуванням вимог, визначених пунктами 5 - 9 цього Порядку.

5. У разі наявності заборгованості ОСР, виникнення заборгованості ПУП, ПОН перед Оптовим постачальником за куповану електричну енергію відповідно до фінансових зобов’язань з оплати електричної енергії Оптовий постачальник надає до 10:00 НКРЕКП довідку, підписану директором (заступником директора) та головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) Оптового постачальника, щодо сум заборгованості ПУП, ПОН та ОСР, що мають бути перераховані з поточних рахунків із спеціальним режимом використання ПУП, ПОН, ОСР на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Оптового постачальника:

на другий банківський день після виникнення заборгованості та на наступний банківський день здійснення остаточного розрахунку ПОН;

на третій банківський день після виникнення заборгованості та на наступний банківський день здійснення остаточного розрахунку ПУП;

з наступного банківського дня після набрання чинності цим Порядком та в подальшому першого числа кожного місяця щодо наявності заборгованості ОСР.

НКРЕКП на підставі довідок, отриманих від Оптового постачальника, затверджує та доводить до відома уповноваженого банку зміни до алгоритму розподілу коштів.

6. Сума заборгованості ПУП перед Оптовим постачальником визначається відповідно до фінансових зобов’язань з оплати електричної енергії між ПУП та Оптовим постачальником за поточний та попередні розрахункові періоди.

Фінансовими зобов’язаннями з оплати електричної енергії між ПУП та Оптовим постачальником є:

забезпечення оплати станом на 20 число розрахункового місяця у розмірі 10 % від вартості електричної енергії, замовленої ПУП на розрахунковий місяць;

забезпечення оплати станом на 25 число розрахункового місяця у розмірі 20 % від вартості електричної енергії, замовленої ПУП на розрахунковий місяць;

забезпечення оплати станом на останній банківський день розрахункового місяця у розмірі 30 % від вартості електричної енергії, замовленої ПУП на розрахунковий місяць;

забезпечення оплати станом на 05 число місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі 50 % від вартості електричної енергії, замовленої ПУП на розрахунковий місяць;

забезпечення оплати станом на 10 число місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі 70 % від вартості електричної енергії, замовленої ПУП на розрахунковий місяць;

забезпечення оплати станом на 14 число місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі 100 % вартості місячної товарної продукції (остаточний розрахунок).

7. Сума заборгованості ПОН перед Оптовим постачальником визначається відповідно до фінансових зобов’язань з оплати електричної енергії між ПОН та Оптовим постачальником за поточний та попередні розрахункові періоди. Фінансовими зобов’язаннями з оплати електричної енергії між ПОН та Оптовим постачальником є:

забезпечення оплати станом на 25 число розрахункового місяця в розмірі не меншому очікуваної вартості електричної енергії 10 діб поточного місяця;

забезпечення оплати станом на 05 число місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі не меншому очікуваної вартості 20 діб розрахункового місяця;

забезпечення оплати станом на 14 число місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі 100 % вартості місячної товарної продукції (остаточний розрахунок).

8. З коштів, які надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ПУП, ПОН, ОСР, які мають заборгованість перед Оптовим постачальником з оплати електричної енергії, уповноважений банк на підставі алгоритму розподілу коштів, встановленого НКРЕКП, перераховує кошти на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Оптового постачальника до досягнення суми, зазначеної у постанові НКРЕКП, з метою повного погашення заборгованості перед Оптовим постачальником за куповану електричну енергію.

9. У разі повного погашення заборгованості ПУП, ПОН, ОСР перед Оптовим постачальником за куповану електричну енергію Оптовий постачальник до 10:00 наступного банківського дня після повного погашення заборгованості ПУП, ПОН, ОСР надає НКРЕКП довідку, підписану директором (заступником директора) та головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) Оптового постачальника, щодо повного погашення заборгованості ПУП, ПОН, ОСР перед Оптовим постачальником за куповану електричну енергію.

НКРЕКП на підставі довідок, отриманих від Оптового постачальника, затверджує та доводить до відома уповноваженого банку зміни до алгоритму розподілу коштів.

10. Усі кошти від споживачів електричної енергії, які надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ПУП, ПОН, ОСР, перераховуються уповноваженим банком на поточні рахунки ПУП, ПОН, ОСР у разі відсутності заборгованості відповідно до пункту 5 цього Порядку або повного погашення суми заборгованості ПУП, ПОН, ОСР перед Оптовим постачальником за куповану електричну енергію відповідно до пунктів 8 та 9 цього Порядку.

11. Алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання ПУП, ПОН, ОСР затверджується НКРЕКП і доводиться до відома ПУП, ПОН, ОСР, Оптового постачальника та уповноваженого банку, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників Оптового ринку електричної енергії України.

Начальник
Управління енергоринку


Ю. Власенко

{Порядок в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 26 від 18.01.2019}
вгору