Документ z1175-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2019, підстава - z0101-19

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2017  № 1303


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2017 р.
за № 1175/31043

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 14 від 08.01.2019}

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 січня 2017 року № 40

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 362 "Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 січня 2017 року № 40 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2017 року за № 189/30057, такі зміни:

1) у назві та абзаці другому пункту 1 слова "вимог законодавства у сфері" замінити словами "Ліцензійних умов";

2) уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності, затверджену наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 січня 2017 року № 40, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2017 року за № 189/30057, викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту туризму та курортів (Мартиновська В.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчука М.І.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
С.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
16.01.2017 № 40
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.09.2017 № 1303)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльностівгору