Документ z1227-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.04.2016, підстава - z0617-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.07.2013 N 1457/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2013 р.
за N 1227/23759

Про затвердження Змін
до деяких наказів Міністерства юстиції України
з питань діяльності територіальних органів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 1079/5 ( z0536-16 ) від 11.04.2016
N 1183/5 ( z0617-16 ) від 20.04.2016 }

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня
2013 року N 307 ( 307/2013 ) "Про заходи щодо забезпечення
здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади
на відповідній території" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції
України, що додаються.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н.О.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Сєдова А.Ю.
Міністр О. Лукаш
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державної реєстраційної служби України І.І.Завальна
Перший заступник Голови
Державної виконавчої служби України І.В.Миронюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.07.2013 N 1457/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2013 р.
за N 1227/23759

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства юстиції N 30/5 ( z0371-02 ) від
17.04.2002, до якого вносились зміни } 1. Внести до пункту 7
Типового положення про відділ державної реєстрації актів
цивільного стану районного, районного у місті, міського (міста
обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління
юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17
квітня 2002 року N 30/5 ( z0371-02 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 квітня 2002 року за N 371/6659 (у
редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 квітня 2008
року N 643/5), таку зміну:
після абзацу першого доповнити пункт абзацом другим такого
змісту: "Призначення на посаду та звільнення з посади заступника
начальника реєстраційної служби відповідного управління юстиції -
начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану
погоджується з головою відповідної місцевої державної
адміністрації.". У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. Внести до Положення про Головні управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5
( z0759-11 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23 червня 2011 року за N 759/19497 (зі змінами), такі зміни: 1) у пункті 10: абзац другий викласти в такій редакції: "Начальники головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі призначаються на посади та звільняються з
посад Міністром юстиції України за погодженням з головою
відповідної місцевої державної адміністрації."; абзац четвертий викласти в такій редакції: "Заступники начальника головного управління юстиції
призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції
України за погодженням з головою відповідної місцевої державної
адміністрації за поданням начальника відповідного головного
управління юстиції."; абзац шостий викласти в такій редакції: "Керівники структурних підрозділів головних управлінь
юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються
на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за
погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації
за поданням Голови ДВС, погодженим з начальником відповідного
головного управління юстиції"; абзац восьмий викласти в такій редакції: "Заступники керівників структурних підрозділів головних
управлінь юстиції, керівники структурних підрозділів районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують
реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та
звільняються з посад відповідно Головою ДВС за погодженням з
головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням
керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що
забезпечують реалізацію повноважень ДВС"; після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом дев'ятим
такого змісту: "Керівники структурних підрозділів примусового виконання
рішень головних управлінь юстиції призначаються на посади та
звільняються з посад Головою ДВС за поданням керівників
структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що
забезпечують реалізацію повноважень ДВС.". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами десятим - тринадцятим; абзаци десятий, одинадцятий викласти в такій редакції: "Керівники структурних підрозділів головних управлінь юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в
областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію
повноважень Укрдержреєстру, призначаються на посади та
звільняються з посад Міністром юстиції за погодженням з головою
відповідної місцевої державної адміністрації за поданням Голови
Укрдержреєстру. Заступники керівників структурних підрозділів головних
управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень
Укрдержреєстру, керівники відповідних структурних підрозділів
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують
реалізацію повноважень Укрдержреєстру, призначаються на посади та
звільняються з посад Головою Укрдержреєстру за погодженням з
головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням
керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в
областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію
повноважень Укрдержреєстру."; 2) у пункті 11: підпункт 11.4 після слів "Голови ДВС" доповнити словами
", розпоряджень голови відповідної місцевої державної
адміністрації"; підпункт 11.11 викласти в такій редакції: "11.11 вносить Міністру юстиції України пропозиції щодо
призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників,
начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції за
погодженням з головою відповідної місцевої державної
адміністрації, а також пропозиції про їх заохочення або
притягнення до дисциплінарної відповідальності.".
3. Внести до Положення про районні, районні у містах, міські
(міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління
юстиції ( z0760-11 ), затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 23 червня 2011 року N 1707/5 ( z0759-11 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року
за N 760/19498 (із змінами), такі зміни: 1) у пункті 9: абзац перший викласти в такій редакції: "9. Начальники управлінь юстиції призначаються на посади та
звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з
головами відповідних місцевих державних адміністрацій за поданням
начальника відповідного головного управління юстиції."; абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції: "Заступники начальників управлінь юстиції призначаються на
посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за
погодженням з головами відповідних місцевих державних
адміністрацій за поданням начальника відповідного головного
управління юстиції. Керівники структурних підрозділів управлінь юстиції, що
забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади
та звільняються з посад Головою ДВС за погодженням з головами
відповідних місцевих державних адміністрацій за поданням
керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що
забезпечують реалізацію повноважень ДВС."; 2) підпункт 10.3 пункту 10 після слів "Голови ДВС" доповнити
словами ", розпоряджень голови відповідної місцевої державної
адміністрації".
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 1183/5 ( z0617-16 ) від 20.04.2016 }
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 1183/5 ( z0617-16 ) від 20.04.2016 }
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади Н.О.Палійвгору