Документ z1250-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.08.2017, підстава - z0930-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2008 N 1105
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2008 р.
за N 1250/15941

Про затвердження Типових
штатних нормативів спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)
для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового
розвитку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки
N 69 ( z0179-09 ) від 05.02.2009
N 948 ( z0930-17 ) від 03.07.2017 }

На виконання статті 45 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), Закону України "Про реабілітацію інвалідів в
Україні" ( 2961-15 ) та з метою упорядкування штатів спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типові штатні нормативи спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку (далі - Типові
штатні нормативи), що додаються.
2. Керівникам закладів надається право у разі виробничої
необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або
вводити посади, не передбачені штатними нормативами для даного
закладу, за рахунок посад інших структурних підрозділів в межах
фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний
період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах
однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо)
персоналу.
3. Зберегти в штатах спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку, посади медичного персоналу, які були у
наявності до затвердження цих Типових штатних нормативів.
4. Керівникам спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку, привести штатні розписи закладів у
відповідність до цього наказу.
У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду
можуть бути введені додаткові посади. { Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 948
( z0930-17 ) від 03.07.2017 }
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра П.Б.Полянського.
Міністр І.О.Вакарчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Л.Денісова
Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук
Голова ЦК Профспілки
працівників освіти і науки Л.С.Сачков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
05.12.2008 N 1105
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2008 р.
за N 1250/15941

ТИПОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або)
розумового розвитку

---------------------------------------------------------------- | Найменування посад | Кількість штатних одиниць | | |(максимальна) залежно від кількості | | | груп вихованців | | |------------------------------------| | | 4-5 | 6-7 |8-10 |11-15|16-22| 23 і | | | | | | | |більше| |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Заступник директора з | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |навчально-виховної | | | | | | | |(навчальної, виховної) | | | | | | | |роботи (крім шкіл | | | | | | | |(шкіл-інтернатів) | | | | | | | |для розумово відсталих | | | | | | | |дітей) | | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Заступник директора з | | | | | | | |навчально-виховної | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |(навчальної, виховної) | | | | | | | |роботи для шкіл | | | | | | | |(шкіл-інтернатів) | | | | | | | |для розумово відсталих | | | | | | | |дітей | | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Заступник директора з | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |господарської роботи | | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Завідувач господарства | 1 | 1 | - | - | - | - | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Педагог-організатор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Практичний психолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Соціальний педагог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Інструктор з фізкультури | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Керівник гуртка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Завідувач бібліотеки | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Бібліотекар | - | 0,5 | - | - | - | - | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Сестра медична | 0,5 | 0,75| 0,75| 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Сестра медична з | | | | | | | |дієтичного харчування | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Комірник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Шеф-кухар | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Підсобний робітник | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Кастелянка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Машиніст із прання та | | | | | | | |ремонту спецодягу | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |(білизни)(*) | | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Робітник з комплексного | | | | | | | |обслуговування й ремонту | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | |будівель | | | | | | | ----------------------------------------------------------------
--------------- (*) Коли білизна здається в пральню, то на заклад вводиться
одна одиниця машиніста із прання спецодягу (білизни).
{ Таблиця із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 69 ( z0179-09 ) від 05.02.2009 }
1. Штати спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку (далі школи-інтернати), формуються з урахуванням типу
навчального закладу, кількості учнів (вихованців), класів, груп,
режиму роботи, площі приміщень, будівель, споруд. При визначенні штатів школи-інтернату дошкільні групи
враховуються у загальній кількості груп.
2. Кількість вихователів у школах-інтернатах вводиться з
розрахунку 2 штатні одиниці на кожну групу вихованців. У школах-інтернатах, що мають дошкільні групи, кількість
вихователів встановлюється з розрахунку 3,28 одиниці на кожну
групу. Посада помічника вихователя вводиться з розрахунку 1,8
штатної одиниці на кожну дошкільну групу та додатково з режимом
роботи з 19-ї години вечора до 8-ї години ранку - 2,3 штатної
одиниці. Якщо дошкільні групи розміщені в суміжних спальних
приміщеннях, посада помічника вихователя з режимом роботи з 19-ї
години вечора до 8-ї години ранку вводиться з розрахунку 2,3
штатної одиниці на кожні 2 групи. { Абзац 2 пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 69
( z0179-09 ) від 05.02.2009 } На оплату заміни вихователів у період їх відпусток, у вихідні
та святкові дні в тих школах-інтернатах, де всі вихованці або їх
частина залишаються в інтернаті у цей період, передбачаються
асигнування, виходячи з режиму перебування дітей та норми роботи
на ставку вихователя 25 годин. У межах цих асигнувань можуть бути
введені додаткові посади вихователів.
3. У школах-інтернатах з кількістю 6 і більше груп один з
вихователів призначається старшим вихователем.
4. Посада вчителя-логопеда у школах-інтернатах для дітей з
порушеннями опорно-рухового апарату, для розумово відсталих дітей,
для дітей із затримкою психічного розвитку, сліпих дітей, дітей із
зниженим зором вводиться: з розрахунку 1 штатна одиниця на 25-30 учнів з тяжкими
порушеннями мовлення; у дошкільних групах шкіл-інтернатів - з розрахунку 1 штатна
одиниця на кожні 15 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням
мови або на кожні 12 дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
5. Посада вчителя-дефектолога вводиться: з розрахунку 1 штатна одиниця для роботи в слуховому кабінеті
у школах-інтернатах для глухих дітей; у школах-інтернатах, що мають дошкільні групи, укомплектовані
глухими та сліпими дітьми та дітьми зі зниженим слухом та зором,
дітьми із затримкою психічного розвитку, а також розумово
відсталими дітьми, - з розрахунку 1 штатна одиниця на кожну групу.
У школах-інтернатах для дітей із зниженим слухом вводиться посада
інструктора слухового кабінету.
6. Посада музичного керівника вводиться за наявності
дошкільних груп з розрахунку 0,25 штатної одиниці на кожну групу,
але не більше 1 штатної одиниці на заклад.
7. У школах-інтернатах вводиться посада інженера-електронника
або інженера-програміста з розрахунку: 0,5 штатної одиниці - за наявності навчального комп'ютерного
комплексу з кількістю комп'ютерів 6-10 одиниць; 1 штатна одиниця - за наявності навчального комп'ютерного
комплексу з кількістю комп'ютерів більше 10 одиниць. У навчальному закладі може бути введено не більше 1 штатної
одиниці інженера-електронника або інженера-програміста на заклад. У разі відсутності фахівців для укомплектування посади
інженера-електронника або інженера-програміста вчителям,
викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування
відповідної техніки, проводиться доплата за обслуговування
електронно-обчислювальної техніки.
8. У школах-інтернатах для дітей глухих та зі зниженим слухом
вводиться посада техніка для обслуговування слухокоригуючого
обладнання індивідуального та колективного користування з
розрахунку: 0,5 штатної одиниці - за наявності 3-8 класів; 1 штатна одиниця - за наявності 9 і більше класів.
9. У школах-інтернатах для дітей сліпих та зі зниженим зором
з числом 4-5 груп, у яких учні (вихованці) користуються
підручниками та навчальною літературою з рельєфним шрифтом,
установлюється 0,5 штатної одиниці посади бібліотекаря.
10. Посада лаборанта вводиться за наявності обладнаних
кабінетів з розрахунку: 1 штатна одиниця для 7-12-их класів, але не більше ніж 2
штатні одиниці на школу-інтернат; 0,5 штатної одиниці у школах-інтернатах з кількістю учнів
менше 100 осіб.
11. У школах-інтернатах усіх типів посада помічника
вихователя з режимом роботи з 21-ї години вечора до 7-ї години
ранку вводиться з розрахунку 2 штатні одиниці на кожний спальний
корпус. При розміщенні в спальному корпусі більше 100 вихованців -
2 штатні одиниці помічника вихователя на кожний поверх спального
корпусу. За наявності ізолятора, розташованого за межами спального
корпусу, додатково вводиться 2 штатні одиниці посади помічника
вихователя.
12. Посада кухаря у школах-інтернатах вводиться з розрахунку
2 штатні одиниці на кожний навчальних заклад. За наявності у школі-інтернаті учнів з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів
(вихованців), що перебувають у школі-інтернаті у вихідні та
святкові дні додатково вводиться 0,5 штатних одиниці кухаря (за
наявності не менше 25 таких дітей). Крім того, за наявності в
школі-інтернаті двох і більше дошкільних груп встановлюється
додатково 0,5 штатної одиниці кухаря.
13. Якщо бухгалтерський облік ведеться не централізовано, то
в штати шкіл-інтернатів вводяться посади бухгалтерів, кількість
яких визначається відповідно до Міжгалузевих нормативів
чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
26.09.2003 N 269 ( v0269203-03 ).
14. У школах-інтернатах вводиться посада секретаря-друкарки з
розрахунку: 0,5 штатної одиниці, якщо у закладі менше 80 учнів; 1 штатна одиниця, якщо у закладі більше 80 учнів.
15. Посада прибиральника службових приміщень у
школах-інтернатах вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на
кожні 200 кв. м площі, що прибирається. Крім того, додатково вводиться 0,25 штатної одиниці посади
прибиральника службових приміщень на кожний підготовчий клас, а
також 0,25 штатної одиниці посади прибиральника службових
приміщень на кожні 1-4 класи.
16. У школах-інтернатах за наявності автотранспортних засобів
(автобусів) вводиться по 1 штатній одиниці водія на кожний
автотранспортний засіб (автобус), але не більш 5 штатних одиниць
на заклад. За наявності гужового транспорту вводиться 1 штатна
одиниця конюха або возія.
17. Посада двірника вводиться в штати шкіл-інтернатів
відповідно до встановлених законодавством норм площі, що
прибирається. У школах-інтернатах, які мають фруктовий сад чи
земельну ділянку з декоративними насадженнями площею не менше
1,5 га, додатково може вводитися посада садівника.
18. Кількість сторожів вводиться у школах, де немає
можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої
охорони, і визначається відповідно до Міжгалузевих норм
чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі,
затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 11.05.2004 N 105 ( v0105203-04 ).
19. У школах-інтернатах для дітей з порушеннями
опорно-рухового апарату вводиться одна посада техніка для ремонту,
обслуговування ортопедичного обладнання.
20. Кількість робітників з комплексного обслуговування й
ремонту будівель визначається відповідно до Міжгалузевих норм
чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі,
затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 11.05.2004 N 105 ( v0105203-04 ). У школах-інтернатах, що мають санітарно-очисні споруди
вводиться посада робітника з комплексного обслуговування й ремонту
будівель з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну з урахуванням
кількості робітників, передбачених цим пунктом. Якщо опалення приміщень шкіл-інтернатів не передано в систему
житлово-комунального господарства, то на опалювальний сезон
вводяться посади машиністів (кочегарів) котельні, операторів
котельні газової, опалювачів, виходячи з таких умов: за наявності центрального опалення: 2 штатні одиниці машиніста (кочегара) котельні в зміну в
кожній - в котельнях, що опалюються твердими видами палива з
поверхнею нагріву котлів понад 75 кв. м; 1 штатна одиниця оператора котельні в зміну - в котельнях з
газовим опаленням; 2 штатні одиниці оператора котельні в зміну - в котельнях без
автоматики безпеки; за наявності пічного опалення: 0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей, але не менше
ніж 0,5 штатної одиниці на школу-інтернат. У школах-інтернатах з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ),
що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна
одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель
а за наявності бойлерів та насосів - 1 штатна одиниця в зміну. Штатні одиниці робітників з обслуговування й ремонту
будинків, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний
сезон. Із загальної кількості машиністів (кочегарів) котельні,
операторів котельні і робітників з обслуговування й ремонту
будинків, передбачених цим пунктом, вводиться 1 штатна одиниця на
рік.
21. За наявності облаштованого гардеробного приміщення на
осінньо-зимовий період вводиться гардеробник на 200 окремих місць,
за наявності другої зміни вводиться додаткова кількість
гардеробників з розрахунку 1 штатна одиниця на 200 учнів
(вихованців), які навчаються в другу зміну.
22. У школах-інтернатах, в яких виховується не менше 25 осіб
з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
вводиться 0,5 штатної одиниці юрисконсульта.
Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліковвгору