Документ z1268-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

23.08.2016  № 439


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2016 р.
за № 1268/29398

Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)

Відповідно до вимог статей 18, 44, 60, 63 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Унести до розділу III Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 29 листопада 2012 року № 624, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2150/22462 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 3.1:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«предмет та окремі умови договору;»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«тарифи, тарифні плани на послуги (пакети послуг) та порядок розрахунків за них;»;

2) підпункт 3.5.7 пункту 3.5 викласти в такій редакції:

«3.5.7. Мінімальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку або розраховані максимальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для рухомого (мобільного) зв’язку, які вимірюються відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT).».

2. Пункт 4.6 розділу IV Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 грудня 2013 року № 803, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2014 року за № 207/24984 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

«Обов’язковими вимогами до такого договору є зазначення предмета договору, номера та дати реєстрації сторін такого договору в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій як операторів телекомунікацій з надання послуг доступу до Інтернету, а в разі, якщо надання послуг доступу до Інтернету передбачає використання радіочастотного ресурсу України, номер ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс України», умов і порядку участі сторін у розгляді претензій, умов розірвання взаємоз’єднання.».

3. Департаменту зв’язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного
комітету України

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації УкраїниЮ. ТерентьєвЛ.О. Євдоченковгору