Документ z1357-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2017  № 1189


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2017 р.
за № 1357/31225

Про затвердження тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту

Відповідно до пункту 26 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо врегулювання цін (тарифів)», пункту 36 розділу І Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі,  що додаються:

1) Тарифи на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги  державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології  імені О.О. Шалімова НАМН України»;

2) Тарифи на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»;

3) Тарифи на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги державної установи «Національний інститут серцево-судинної  хірургії   імені М.М. Амосова НАМН України»;

4) Тарифи на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України».

2. Управлінню координації центрів реформ забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  Ковтонюка П.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
28.09.2017 № 1189


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2017 р.
за № 1357/31225

ТАРИФИ*
на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України»

№ з/п

Найменування послуг

Код за МКХ-10 (довідково)

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ (гривень) за одиницю виміру

1

Діагностика та лікування вроджених та набутих вад, наслідків травм верхньої кінцівки (у т.ч. кисті) та нижньої кінцівки (у т.ч. стопи) із застосуванням реконструктивно-відновних (у т.ч. етапних) оперативних втручань та/або мікрохірургічних технологій

Q-68.1
Q-66
Q-70
T-92
T-93
Z-42
Т-95

Послуга

12494

2

Діагностика та лікування хворих з патологічними станами, що потребують пластики невральних стволів плечового сплетіння

Т-92

Послуга

12494

3

Діагностика та лікування вроджених та набутих (у т.ч. наслідків оперативного лікування) вад молочної залози з використанням реконструктивно-відновних втручань та/або мікрохірургічних технологій, у т.ч. включаючи доліковування з елементами пластичної хірургії

С-50
Q-83
Z 42
D-24
Т-95

Послуга

12494

4

Діагностика та лікування вроджених та набутих вад, наслідків травм голови (у т.ч. обличчя) з використанням реконструктивно-відновних втручань та/або мікрохірургічних технологій

Q-10
Q -17
Q -18
Z -42
Т-95

Послуга

12494

5

Діагностика та лікування вроджених та набутих (у т.ч. наслідків травм) вад артеріальної та/або венозної системи, у т.ч. периферичних судин та капілярного русла (судинних мальформацій, ангіодисплазій)

Q-27
T-92
T-93
T-94
I-75
I-76
I-77

Послуга

12494

6

Діагностика та лікування облітеруючих, оклюзійних уражень артеріального судинного русла (у т.ч. наслідків емболії судин кінцівок), у т.ч. з використанням методів регенераторної медицини та/або клітинної трансплантації

I-70
I-73
I-74
I-75

Послуга

12494

7

Діагностика та лікування облітеруючих, оклюзійних уражень артеріального судинного русла (у т.ч. наслідків емболії судин кінцівок), у т.ч. з використанням методів ендоваскулярної хірургії

I-70
I-73
I-74
I-75

Послуга

12494

8

Діагностика та лікування «синдрому грудного виходу» та «драбинчастих м’язів», у т.ч. ускладнених форм

Q-76.5
Q-76.6

Послуга

12494

9

Діагностика та лікування варикозного розширення вен чоловічої венозної статевої системи, у т.ч. з використанням мікрохірургічних технологій

N-50.1
I-86.1

Послуга

12494

10

Діагностика та лікування пацієнтів із травматичними ушкодженнями нижніх та верхніх кінцівок, у т.ч. з неповною та/або повною травматичною ампутацією кінцівок

S-48
S-58
S-68
S-78
S-88
S-98

Послуга

12494

11

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями органів гепатодуоденопанкреатобіліарної зони, у т.ч. з використанням резекційно-відновних методів

C-24
C-25
C-26

Послуга

12269

12

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями підшлункової залози (у т.ч. з ураженням сусідніх органів), тканин заочеревини, у т.ч. з використанням резекційно-відновних методів та/або судинних реконструкцій

C-24
C-25
C-26
C-48

Послуга

12269

13

Діагностика та лікування хворих на хронічний панкреатит з використанням хірургічних технологій

K-86

Послуга

12269

14

Діагностика та лікування хворих із злоякісним новоутворенням шлунка з розповсюдженням неопроцесу, у т.ч. з виконанням мультирезектабельного оперативного втручання

C-16
C-24
C-25
C-26.8
C-48

Послуга

13270

15

Діагностика та лікування хворих з ураженням позапечінкових жовчних проток, у т.ч. з виконанням бігепатикоєюностомії

C-24
К-83

Послуга

13668

16

Діагностика та лікування хворих із злоякісними пухлинами органів черевної порожнини та/або заочеревного простору, у т.ч. з виконанням мультивісцеральних резекцій

C-24
C-25
C-26
C-48

Послуга

13027

17

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями наднирника (наднирників), у т.ч. з використанням мініінвазивних технологій

C-74

Послуга

11941

18

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями органів грудної порожнини та середостіння, у т. ч. великих розмірів

С-33
C-34
С-37
C-38
С-39

Послуга

13270

19

Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця з одночасними злоякісними ураженнями стравоходу та/або шлунка, які потребують, у т.ч., комбінованих хірургічних втручань

I-20-25 + C15-16

Послуга

12888

20

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями та/або станами, які потребують трансплантації легень (включаючи дії медичного характеру (обстеження, етап вилучення частини донорської легені/легенів та післяопераційне лікування) з живим родинним донором/донорами)

J-44
J-45
J-46
J-47
E-84
D-86
Q-33.4
Z-52

Послуга

11941

21

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями легенів, у т. ч. включаючи резекції легенів та/або пульмонектомію

С-33
C-34
С-37
C-38
С-39

Послуга

13668

22

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями щитоподібної залози, які потребують оперативного втручання

С-73
D-34

Послуга

13270

23

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями стравоходу та/або шлунка, які потребують реконструктивно-відновного втручання, у т.ч. відновлення прохідності шлунково-кишкового тракту сегментом шлунка та/або кишковою трубкою

C-15
C-16

Послуга

13270

24

Діагностика та лікування хворих з доброякісними новоутвореннями стравоходу або/та паліативна хірургія новоутворень стравоходу, у т.ч. з використанням мініінвазивних технологій

K-22.2
K-22.8

Послуга

13270

25

Діагностика та лікування хворих з доброякісними новоутвореннями стравоходу, шлунка, кишківника, у т.ч. з використанням мініінвазивних технологій

D-12
D-13

Послуга

13270

26

Діагностика та лікування хворих на ахалазію кардіального відділу шлунка, у т.ч. з використанням мініінвазивних технологій

K-22.0

Послуга

13270

27

Діагностика та лікування хворих з грижею стравохідного отвору діафрагми, у т.ч. з використанням мініінвазивних технологій

K-44

Послуга

13270

28

Діагностика та лікування хворих з ожирінням та іншими наслідками надлишкового харчування, у т.ч. з використанням мініінвазивних технологій

E-65
E-68

Послуга

13270

29

Діагностика та лікування хворих із синдромом «короткої» кишки

K-91.4

Послуга

13270

30

Діагностика та лікування хворих із злоякісними та доброякісними пухлинами кішківника (тонкої, ободової, прямої кишки, ректосигмоїдного з’єднання, заднього проходу, анального каналу), у т.ч. з використанням мініінвазивних технологій

С-17
С-18
С-19
С-20
С-21
D-12

Послуга

13270

31

Діагностика та лікування хворих з «великими» та/або «гігантськими» вентральними грижами, у т.ч. з використанням мініінвазивних технологій та/або композитних матеріалів

K-40
К-41
К-42
К-43
К-44
К-45
К-46

Послуга

13270

32

Діагностика та лікування хворих з патологічними станами та/або захворюваннями, які потребують реконструктивно-відновних оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту

К-91
Z-93

Послуга

13270

33

Діагностика та лікування важких форм виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки

К-25
К-26

Послуга

13270

34

Діагностика та лікування хворих з вродженими, набутими вадами, захворюваннями печінки та іншими станами, що потребують трансплантації печінки від живого родинного донора (включаючи обстеження, етап вилучення частини донорської печінки та післяопераційне лікування)

Q-44.2
Q-44.3
Q-44.6
Q-44.7
C-22-24
K-70
К-71
К-72
К-73
К-74
К-77.0
B-94.2
Z-52.8

Послуга

13668

35

Діагностика та лікування хворих із запальними, паразитарними захворюваннями печінки та/або селезінки, що супроводжуються, у т.ч., утворенням кістозних, псевдокістозних порожнин, включаючи мініінвазивні оперативні втручання

A-06.4
К-75
B-67
D-73.3
D-73.4
D-73.8

Послуга

13668

36

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями печінки, що потребують резекційних оперативних втручань, у т.ч. із судинними реконструкціями та/або аутотрансплантацією печінки

B-67
C-22
C-23
C-24
K-93.8
К-75

Послуга

13668

37

Діагностика та лікування хворих із судинною патологією та/або вторинним ураженням судин при інших патологічних станах, у т.ч. з використанням ендоваскулярних втручань

І20-І25
І-70
І-71
І-72
І-73
І-74
І-75
І-76
І-77
І-78
І-79

Послуга

14855

38

Діагностика та лікування хворих з новоутвореннями заочеревного простору, у т.ч. з резекцією вісцеральних судин та/або судинною реконструкцією

C-48

Послуга

13027

39

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями, що супроводжуються портальною гіпертензією, з використанням методу портосистемного шунтування, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії

Q-44.2
Q-44.3
Q-44.6
Q-44.7
C-22
K-70
K-73
K-74
K-77.0
B-94.2
I85
І86

Послуга

14855

40

Діагностика та лікування хворих з місцево розповсюдженими злоякісними новоутвореннями підшлункової залози, у т.ч. з використанням методів розширених та/або No-touch панкреатодуоденальних резекцій

C-24
C-25
C-26
C-48

Послуга

12269

41

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони включно з розповсюдженням на органи заочеревного простору, у т.ч. з виконанням тотальної дуоденопанкреатектомії

C-24
C-25
C-26
C-48

Послуга

13027

42

Діагностика та лікування хворих з ускладненими формами гострого панкреатиту, у т.ч. включаючи мініінвазивні оперативні втручання

К-85

Послуга

12269

43

Діагностика та лікування хворих із злоякісними та доброякісними новоутвореннями підшлункової залози (включаючи дистальні резекції та/або енукліацію пухлин підшлункової залози), у т.ч. з використанням мініінвазивних технологій

C-25
D-13

Послуга

12269

44

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони, у т.ч. з використанням методу лапароскопічної панкреатодуоденальної резекції

C-24
C-25
C-26

Послуга

12269

45

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони з розповсюдженням на органи, анатомічні структури черевної порожнини та заочеревного простору, у т.ч. з використанням радикальної антеградної модульної панкреатоспленектомії

C-24
C-25
C-26
C-48

Послуга

12269

46

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями підшлункової залози, у т.ч. з використанням ендоскопічної цистодуоденостомії

К-85
K-86

Послуга

12269

47

Діагностика та лікування хворих із злоякісними та/або доброякісними новоутвореннями Фатерового сосочка, у т.ч. з використанням мініінвазивних технологій

C-24
D-13.5

Послуга

12269

48

Діагностика та лікування хворих з ураженням вірсунгової протоки, у т.ч. з використанням ендоскопічних, мініінвазивних технологій, у т.ч. стентування, вірсунготомія та/або видалення конкрементів вірсунгової протоки

C-25
K-80
K-81
K-82
K-83
K-84
K-85
K-86
K-87

Послуга

12269

49

Діагностика та лікування хворих з хворобами жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози, у т.ч. з використанням методів ділятації, та/або стентування загальної жовчної протоки, та/або ендоскопічної холедохолітотомії

K-81
K-82
K-83
K-84
K-85
K-86
K-87

Послуга

12269

50

Діагностика та лікування хворих з поєднаною патологією серцево-судинної системи, у т.ч. з використанням операції з реконструкції аортального клапана синтетичним або аутоперікардом з одночасним протезуванням висхідної аорти

І-20-25 + I71

Послуга

12888

51

Діагностика та лікування хворих з поєднаною патологією серцево-судинної системи, у т. ч. з використанням операції з реконструкції аортального клапана синтетичним або аутоперікардом з одночасним протезуванням висхідної аорти та аортокоронарним шунтуванням

І-20-25 + I71

Послуга

12888

52

Діагностика та лікування хворих з поєднаною патологією серцево-судинної системи, у т.ч. з використанням операції з реконструкції аортального клапана синтетичним або аутоперікардом з одночасним ремоделюванням висхідної аорти

І-20-25 + I71

Послуга

12888

53

Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця та/або кардіоміопатією, які потребують трансплантації серця

І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25
І-42

Послуга

12888

54

Діагностика та лікування хворих з атеросклерозом, у т.ч. з використанням симультанних оперативних втручань на різних артеріальних ділянках

I-70

Послуга

14855

55

Діагностика та лікування хворих з ураженнями лімфатичної системи, у т.ч. із застосуванням резекційно-пластичних оперативних втручань

І-89
І-97

Послуга

14855

56

Діагностика та лікування тяжких форм варикозної хвороби нижніх кінцівок та її ускладнень

І-83.2
І-87.0

Послуга

14855

57

Діагностика та лікування хворих з поєднанням патології серцево-судинної системи та органів шлунково-кишкового тракту

І-25 +
C-15-26
К-20-31
К-35-38
К-40-46
К-70-77
К-80-87

Послуга

14855

58

Діагностика та лікування хворих з хронічною серцевою недостатністю з використанням регенеративної медицини та клітинної трансплантації

І-25
І-42

Послуга

14855

59

Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця, у т.ч. з використанням ендоваскулярної хірургії

І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25

Послуга

14855

60

Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця, у т.ч. з використанням мініінвазивних технологій та/або операції «на працюючому серці»

І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25

Послуга

14855

61

Діагностика та лікування хворих з ішемічною хворобою серця, у т.ч. з використанням ремоделювання лівого шлуночка та/або коронарним шунтуванням

І-20
І-21
І-22
І-23
І-24
І-25

Послуга

14855

62

Діагностика та лікування хворих з новоутвореннями серця

D-15.1
D-21.9
С-38

Послуга

14855

63

Діагностика та лікування хворих з ураженнями клапанного апарата серця та ендокардиту

І-34
І-35
І-36
І-37
І-39

Послуга

14855

64

Діагностика та лікування хворих із захворюваннями та/або станами, що супроводжуються та/або ускладнились тромбоемболією легеневої артерії

І-05.0-І05.2
І-06.0-І06.2
І-07.0-І07.2
І-08.0-І08.3
І-26
І-33.0
І-34.0
І-34.2-І34.9
І-35.0-І35.9
І-36.0-І36.9
І-37.0-І37.9
І-42.0-І42.9

Послуга

14855

65

Діагностика та лікування хворих з аневризмою та/або розшаруванням аорти

I-71

Послуга

14855

66

Діагностика та лікування хворих з розповсюдженим атеросклеротичним ураженням судин, що включає гібридні операції (поєднання ендоваскулярних та «відкритих» оперативних втручань)

I-25
I-70
I-71

Послуга

14855

67

Діагностика та лікування хворих з реноваскулярною гіпертензією, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії

I-15

Послуга

11941

68

Діагностика та лікування хворих на хронічну ниркову недостатність з використанням трансплантаційних технологій від живого родинного донора, у т.ч. трансплантація особам до 18 років та/або АВО-несумісні трансплантації (включаючи обстеження, етап вилучення частини донорської нирки та післяопераційне лікування)

N-18
Z-52.4

Послуга

11941

69

Діагностика та лікування пацієнтів з пересадженим нирковим трансплантатом, які потребують реконструктивно-відновних та/або коригувальних оперативних втручань на сечовивідних шляхах

Z-94

Послуга

11941

70

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями нирки та ниркової миски, у т.ч. з використанням методу аутотрансплантації нирки

C-64
C-65

Послуга

11941

71

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями нирки та ниркової миски, у т.ч. з виконанням функціональних та органозберігаючих втручань (резекцій)

C-64
C-65

Послуга

11941

72

Діагностика та лікування хворих (у т.ч. дітей) з гідронефрозом із застосуванням реконструктивно-відновних (пластичних) операцій на мисково-сечовідному сегменті нирки

N-13

Послуга

11941

73

Діагностика та лікування хворих, які потребують формування (у т.ч. протезування) артеріовенозного доступу для наступного апаратного гемодіалізу, у т. ч. з використанням ендоваскулярної хірургії

N-17
N-18
N-19
Т-82

Послуга

11941

74

Діагностика та лікування хворих з аневризмою та/або розшаруванням грудного відділу аорти з використанням ендоваскулярного ендопротезування

I-71.1
I-71.2

Послуга

14855

75

Діагностика та лікування хворих з аневризмою та/або розшаруванням черевного відділу аорти з використанням ендоваскулярного ендопротезування

I-71.3
I-71.4

Послуга

14855

76

Діагностика та лікування хворих із злоякісними новоутвореннями гепатодуоденопанкреатобіліарної зони, які потребують емболізації (у т.ч. черезшкірної) гілок та/або ворітної вени

C-22
С-23
С-24
С-25

Послуга

13668

77

Діагностика та лікування хворих, які потребують ліквідації біліарної гіпертензії, у т.ч. включаючи черезшкірну черезпечінкову холангіостомію, ендоваскулярну емболізацію ворітної вени

Q-44.2
Q-44.3
Q-44.6
Q-44.7
K-70
K-73
K-74
К-77.0
K-81
K-82
K-83
K-84
K-85
K-86
K-87
B-94.2
C-24
C-25
C-26
C-48

Послуга

13668

78

Діагностика та лікування доброякісних новоутворень передміхурової залози, у т.ч. з використанням мініінвазивних (ендоваскулярних) втручань

D-29.1

Послуга

11941

79

Діагностика та лікування хворих із судинними хворобами кишківника, у т.ч. з використанням ендоваскулярної хірургії

K-55

Послуга

13270

80

Діагностика та лікування пацієнтів з пересадженими органами, які потребують реконструктивно-відновних та коригувальних оперативних втручань ( у т.ч. ендоваскулярних) та/або консервативного лікування

Z-94

Послуга

11941

81

Профільні консультативно-діагностичні послуги


Послуга

1012

__________
*Тарифи на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, які не можуть бути надані або надані в обмеженій кількості в інших закладах охорони здоров'я та надаються за рахунок коштів державного бюджету.
Крім фінансового забезпечення вартості одиниці послуги, установі - учаснику пілотного проекту в межах бюджетного фінансування пілотного проекту та відповідно до укладених договорів про медичне обслуговування фінансово забезпечується загальний обсяг витрат на придбання виробів медичного призначення та лікарських засобів, які були використані в рамках пілотного проекту відповідно до медичних стандартів, що впроваджуються згідно з Методикою розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженою наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313 (із змінами, внесеними наказом МОЗ України від 29 грудня 2016 року № 1422), та придбані відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг.

Заступник Міністра

П. Ковтонюквгору