Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Мінфін України; Наказ, Положення, Заява [...] від 14.11.20141130
Документ z1456-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.03.2018, підстава - z0151-18

{Абзац другий пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

контролюючий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування;

{Абзац третій пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

таке підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.

Для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, від дати державної реєстрації такого підприємства до спливу 12 календарних місяців, що настають за датою державної реєстрації такого підприємства, але не пізніше 31 грудня 2016 року, питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду (місяця). Якщо протягом такого звітного податкового періоду (місяця) новостворене сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляло сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) у цьому місяці, то вважається, що такий суб'єкт досяг перевищення та до нього застосовуються норми цього пункту, починаючи з першого числа такого звітного податкового періоду (місяця).

{Абзац п'ятий пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

6.5. У випадку, визначеному пунктом 6.4 цього розділу, з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, сільськогосподарське підприємство вважається таким, що сплачує податок на додану вартість за загальними правилами, встановленими розділом V Кодексу. Реєстрація такого платника ПДВ може бути анульована згідно з розділом V цього Положення.

{Пункт 6.5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

6.6. У випадку, визначеному пунктом 6.4 цього розділу, не пізніше 20 календарного дня з моменту досягнення перевищення сільськогосподарське підприємство зобов'язане подати до контролюючого органу, в якому воно було зареєстроване як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС (додаток 8).

Контролюючий орган протягом 3 робочих днів від дня отримання такої заяви виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних підставах за процедурами перереєстрації.

{Пункт 6.6 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата внесення відповідного запису до Реєстру, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 6.4 цього розділу.

{Пункт 6.6 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

{Пункт 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

6.7. Якщо сільськогосподарське підприємство не подає заяви (заяв) у строки, встановлені пунктом 6.6 цього розділу, та контролюючий орган за результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної перевірки встановить факт перевищення, то незалежно від строку, який пройшов із часу досягнення перевищення, контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС (додаток 9). На підставі такого рішення контролюючий орган виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних умовах за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення про виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення, але не пізніше 01 січня 2017 року.

{Пункт 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

6.8. Якщо за результатами документальної або камеральної перевірки контролюючий орган встановить, що підприємство не відповідало критеріям, встановленим пунктом 209.6 статті 209 розділу V Кодексу,, на момент подання заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, яка стала підставою для такої реєстрації, то контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС. На підставі такого рішення контролюючий орган виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних умовах за процедурами перереєстрації.

{Абзац перший пункту 6.8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є дата реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

6.9. Якщо сільськогосподарське підприємство після досягнення перевищення подало заяву про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах, але не повідомило, що причиною зняття з реєстрації є перевищення, або вказало неправильно місяць, в якому було допущено перевищення, то після встановлення такого факту контролюючим органом на підставі рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС у такому реєстрі проводиться коригування дати, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, на перше число місяця, в якому було допущено перевищення, але не пізніше 01 січня 2017 року. Дати реєстрації платником ПДВ, виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування не змінюються.

{Пункт 6.9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

ункт 6.10 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

ункт 6.11 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

ункт 6.12 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

ункт 6.13 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

ункт 6.14 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

ункт 6.15 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

6.10. Сільськогосподарське підприємство, яке станом на 31 грудня 2016 року (включно) зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, виключається з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування на підставі підпункту 4 пункту 2 розділу XIX Кодексу за самостійним рішенням контролюючого органу за формою № 6-РРС. На підставі такого рішення контролюючий орган вносить до реєстру платників податку на додану вартість записи про зняття підприємства з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією платником ПДВ на загальних підставах.

У такому разі дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є 01 січня 2017 року.

{Пункт 6.10 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

ункт 6.11 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

6.11. Якщо виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування проведене за самостійним рішенням контролюючого органу, то один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про таке виключення. Документи чи копії документів, на підставі яких контролюючий орган прийняв рішення про таке виключення, мають бути додані до цього примірника рішення.

{Абзац перший пункту 6.11 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 7 від 16.01.2018}

Протягом трьох робочих днів після перереєстрації один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування надсилається контролюючим органом такому підприємству за правилами, встановленими пунктами 5.6 - 5.9 розділу V цього Положення для направлення рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування у день їх підписання реєструються у журналі обліку рішень про виключення сільськогосподарських підприємств із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РЖС (додаток 10). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

6.12. Оскарження рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника ПДВ, зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, та/або рішення про виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування здійснюється за процедурами, визначеними пунктом 5.10 розділу V цього Положення.

У разі скасування анулювання реєстрації платника ПДВ - суб'єкта спеціального режиму оподаткування дати реєстрації платником ПДВ та реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування не змінюються.

У разі скасування виключення підприємства із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, що були проведені шляхом зняття підприємства з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та реєстрації як платника ПДВ на загальних підставах, дата реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування не змінюється. Якщо на дату скасування виключення підприємства із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування в особи є анульованою реєстрація як платника ПДВ, дата та причина виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування відповідає даті та причині анулювання реєстрації платником ПДВ.

Якщо після скасування виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське підприємство станом на 01 січня 2017 року буде зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування згідно з пунктами 6.10, 6.11 цього розділу.

{Пункт 6.12 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

VII. Порядок формування і надання витягів та довідок, оприлюднення відомостей з реєстру платників податку на додану вартість

7.1. Відповідно до пункту 183.13 статті 183 розділу V Кодексу з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією Державна фіскальна служба України щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті:

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника ПДВ;

інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників ПДВ анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.

Додатково до таких даних з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування оприлюднюються дані про дату реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, на які поширювалась дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, із зазначенням дати внесення запису про такі види діяльності, дату виключення з такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.

{Абзац четвертий пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

7.2. Якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано та відомості із Реєстру про таке анулювання були оприлюднені відповідно до цього Положення, то право доступу до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання вважається доведеною до відома заінтересованих осіб.

7.3. Якщо за самостійним рішенням контролюючого органу анульовано реєстрацію особи як платника ПДВ або виключено особу з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до її відома з дати:

отримання такою особою відповідного рішення про анулювання у випадку, передбаченому у пункті 5.7 розділу V цього Положення;

оприлюднення відомостей про таке анулювання відповідно до цього Положення у випадку, передбаченому у пункті 5.8 розділу V цього Положення.

7.4. За запитом платника ПДВ контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.

Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗВР (додаток 11) подається особисто платником ПДВ або уповноваженою на це особою або надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначаються критерії пошуку відомостей у Реєстрі (індивідуальний податковий номер платника ПДВ або податковий номер платника податків), а також вказується спосіб отримання витягу з Реєстру (поштою або безпосередньо в контролюючому органі).

Запит обов'язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.

Платники ПДВ, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

7.5. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 2-ВР (додаток 12) формується за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Реєстру, які є актуальними на дату формування витягу.

У формі витягу зазначаються:

найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника ;

індивідуальний податковий номер платника ПДВ;

дата податкової реєстрації;

термін дії реєстрації платника ПДВ;

{Абзац сьомий пункту 7.5 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

{Абзац восьмий пункту 7.5 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

{Абзац дев'ятий пункту 7.5 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

{Пункт 7.5 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}

У витягу найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника ПДВ вказуються повністю, усі поля витягу заповнюються способом комп'ютерного друку та виконуються українською мовою прописними літерами.

бзац пункту 7.5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016}

Витяг підписується посадовою особою контролюючого органу та скріплюється відповідною печаткою.

7.6. Витяг видається (направляється) платнику ПДВ у такому порядку:

1) якщо особа обрала спосіб отримання витягу поштою, він надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, указаним у запиті, з повідомленням про вручення за рахунок одержувача;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 7.6 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

2) у разі якщо особа обрала спосіб отримання витягу безпосередньо в контролюючому органі та протягом 2 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу запиту не отримала витяг з будь-яких причин, витяг зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків;

{Підпункт 2 пункту 7.6 розділу VII в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

3) якщо пошта не може вручити платнику ПДВ витяг у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти такий витяг, відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилався витяг, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення витягу. Така довідка разом із витягом зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. При цьому контролюючий орган здійснює заходи щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ згідно з Порядком обліку;

{Підпункт 3 пункту 7.6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

4) якщо особа подала запит в електронному вигляді, то Державна фіскальна служба України протягом 2 робочих днів від дати надходження такого запиту надсилає витяг на адресу електронної пошти платника ПДВ, з якої надійшов запит.

У випадках, визначених підпунктами 2, 3 цього пункту, платник ПДВ чи Представник платника може отримати витяг у контролюючому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації, або виникнення змін у даних про платника ПДВ, або зміни контролюючого органу, які зазначаються у витягу. Особа, яка отримує витяг, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

{Пункт 7.6 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

7.7. За запитом у електронній формі платників ПДВ, які подають податкові декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, контролюючі органи надають безоплатно протягом 3 робочих днів від дати надходження такого запиту інформацію, що оприлюднюється відповідно до пункту 7.1 цього розділу.

Усі розділи запиту про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗДР (додаток 13) підлягають заповненню.

У запиті щодо кожного контрагента - об'єкта запиту вказується індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

7.8. За результатами перевірки наявності записів у Реєстрі у довідці з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 2-ДР (додаток 14) щодо кожного об'єкта запиту надаються такі відомості:

найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника;

індивідуальний податковий номер платника ПДВ;

дата податкової реєстрації;

термін дії реєстрації платника ПДВ;

дата анулювання реєстрації;

причина анулювання реєстрації;

підстава для анулювання реєстрації;

дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування;

дата виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування;

дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.

Державна фіскальна служба України протягом 3 робочих днів від дати надходження запиту надсилає довідку на адресу електронної пошти платника ПДВ, з якої надійшов запит.

7.9. Використання даних Реєстру державними органами здійснюється відповідно до законодавства України.

Порядок і умови надання Державною фіскальною службою України відомостей з Реєстру про реєстрацію/анулювання реєстрації платників ПДВ державним органам встановлюються договорами про взаємодію чи інформаційне співробітництво.

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 3.5)

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку на додану вартість
(Форма № 1-ПДВ)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015, № 747 від 31.08.2015, № 503 від 25.05.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017}Додаток 2
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 3.16)


(Форма № 2-РЖ)

ЖУРНАЛ
реєстрації платників податку на додану вартість*
_________________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

Номер реєстрації заяви

Дата реєстрації заяви

Податковий номер / номер та серія паспорта**

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

Результат розгляду заяви (зареєстровано, відмовлено в реєстрації, запропоновано подати нову заяву)

Індивідуальний податковий номер платника

Дата реєстрації платником податку

Дата перереєстрації платника податку

Дата внесення до Реєстру запису про реєстрацію / перереєстрацію платника податку

1

2

3

4

5

6

7

8

9
__________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних осіб.
** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015, № 368 від 17.03.2017}Додаток 3
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 5.3)

ЗАЯВА
про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
(Форма № 3-ПДВ)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015, № 747 від 31.08.2015, № 373 від 18.03.2016, № 503 від 25.05.2016}Додаток 4
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 5.3)


Форма № 3-РЖ

ЖУРНАЛ
анулювання реєстрації платників податку на додану вартість*
____________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

Номер реєстрації заяви

Дата реєстрації заяви

Податковий номер / номер та серія паспорта**

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

Індивідуальний податковий номер платника

Результат розгляду заяви (прийнято рішення про анулювання, відмовлено в анулюванні реєстрації, запропоновано подати нову заяву)

Підстава для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

Дата анулювання реєстрації

Дата виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування

Дата внесення до Реєстру запису про анулювання реєстрації / виключення з реєстру спеціального режиму оподаткування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10__________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних осіб.
** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}Додаток 5
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 5.6)

РІШЕННЯ
про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
(Форма № 6-РПДВ)

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 7 від 16.01.2018}Додаток 6
до Положення
про реєстрацію платників
податку на додану вартість
(пункт 5.6)


Форма № 6-РЖ

ЖУРНАЛ
обліку рішень про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість*
____________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

Номер рішення

Дата затвердження рішення

Податковий номер / номер та серія паспорта**

Індивідуальний податковий номер платника

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

Дата реєстрації платником податку на додану вартість

Підстава для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

Дата анулювання реєстрації

Дата внесення до Реєстру запису про анулювання реєстрації

Спосіб та дата отримання примірника рішення платником (поштою або під розписку платника чи Представника платника)

Причина неможливості вручення примірника рішення платнику та дата складання відповідної довідки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
вгору