Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі
Мінекономрозвитку України; Наказ від 19.11.20151474
Документ z1461-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.08.2016, підстава - z0448-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.11.2015  № 1474


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2015 р.
за № 1461/27906

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 454 від 17.03.2016}

Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення державних закупівель НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 623/17918 (далі - Порядок), такі зміни:

1) у розділі ІІ:

у пункті 2.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2.1. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” та на основі Національного класифікатора України “Єдиний закупівельний словник” (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 квітня 2007 року № 76, за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання “категорія”) із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.”;

в абзаці другому слово “десятого” замінити словом “дев’ятого”;

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

“2.2. Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт”, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.”;

доповнити розділ пунктом 2.19 такого змісту:

“2.19. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг для реалізації заходів Міністерством інформаційної політики України у сфері захисту національного інформаційного простору здійснюється за обсягом та номенклатурою окремо для кожного заходу.”;

2) у розділі ІІІ слова і цифри “Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 “Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування”, затверджених рішенням колегії Державної служби автомобільних доріг України від 10.04.2006 № 16” замінити словами і цифрами “галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт”, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301”.

2. Установити, що:

1) положення абзацу першого пункту 2.1 Порядку застосовується з 01 січня 2016 року;

2) положення пункту 2.19 Порядку застосовуються до 31 грудня 2015 року.

3. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


Айварас Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України
К.М. Ляпінавгору