Документ z1494-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2015  № 1229


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2015 р.
за № 1494/27939

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та з метою упорядкування умов оплати праці деяких працівників навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, такі зміни:

1) в абзаці другому підпункту 5 пункту 4 слова «їх заступників» виключити;

2) у додатку 5 позицію «Завідувач: навчально-виробничої майстерні, навчально-методичного кабінету, лабораторії» викласти в такій редакції:

«Завідувач: навчально-виробничої (навчальної) майстерні (господарства), навчально-методичного кабінету, лабораторії»;

3) в абзаці п’ятому виносок до додатка 6 слова «Асистенту вчителя-реабілітолога» замінити словами «Асистенту вчителя-реабілітолога, асистенту вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням».

4) у додатку 11 позицію «Касир, стенографістка ІІ категорії, друкарка І категорії, адміністратор, інспектор, інкасатор, комендант, секретар-друкарка, діловод, коректор, секретар навчального (навчально-методичного) відділу, лаборант, друкарка II категорії, секретар-стенографістка, експедитор з перевезення вантажів, оператор диспетчерської служби, старший табельник, паспортист, статистик, секретар навчальної частини, агент з постачання, експедитор, кресляр, нарядник, таксувальник, читець, архіваріус» після слів «секретар-друкарка,» доповнити словами «секретар, оператор комп’ютерного набору,».

2. В пункті 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2006 року № 404 «Про впорядкування умов оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2006 року за № 697/12571, слова «його заступників» та «їх заступників» виключити.

3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дерев’янка О.В.

Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Голови
Профспілки працівників освіти
і науки України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілокП. Розенко

Р.П. КачурО. МірошниченкоС.М. РоманюкС.М. Кондрюквгору