Про затвердження форм звітності про наявність та рух матеріальних цінностей державного резерву
Мінекономрозвитку України; Форма, Наказ, Звіт [...] від 17.08.2012928
Документ z1545-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2012  № 928


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1545/21857

Про затвердження форм звітності про наявність та рух матеріальних цінностей державного резерву

Відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв", підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634, пункту 23 Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року № 1129, з метою підвищення ефективності роботи державних підприємств, що належать до системи державного резерву, підприємств - відповідальних зберігачів та оптимізації обліку наявності матеріальних цінностей державного резерву НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми звітності, що додаються:

форму № 1 "Звіт про наявність матеріальних цінностей державного резерву";

форму № 2 "Інформація щодо переробки зерна та реалізації борошна";

форму № 3 "Інформація щодо завантаженості ємності для зберігання зерна та рух зерна";

форму № 4 "Інформація щодо фактичної наявності зерна, у тому числі зерна державного резерву".

2. Департаменту економіки оборони та безпеки (Неботов П.Г.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України Лелюка О.В.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


П.О. Порошенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
резерву України
О.В. Лелюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.08.2012  № 928


Форма № 1
(надсилається підприємствами
Державного агентства резерву
України та підприємствами -
відповідальними зберігачами
2 числа місяця, що настає
за звітним періодом)

Кому подається: Державне агентство резерву України
Підприємство _____________________
                                             (найменування)


ЗВІТ
про наявність матеріальних цінностей державного резерву
на ____________________________
(найменування підприємства)
станом на __________
                              (місяць)

№ з/п

Найменування матеріальних цінностей (номенклатура, марка, сорт, ґатунок, артикул, культура, клас, рік урожаю тощо)

Одиниця виміру

Кількість

У тому числі за датами вироблення

1

Умови зберігання
2

Умови зберігання
Керівник

_____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

"___" _______________ 20__ рокуДиректор
департаменту економіки
оборони та безпекиП.Г. Неботов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.08.2012  № 928


Форма № 2
(надсилається підприємствами
Державного агентства резерву
України до 5 числа місяця,
що настає за звітним періодом)

Кому подається: Державне агентство резерву України
Підприємство _____________________
                                             (найменування)


ІНФОРМАЦІЯ
щодо переробки зерна та реалізації борошна
на _____________________________
(найменування підприємства)
за _____________ 20__ року

(місяць)

Перероблено власного зерна, тонн

Вироблено борошна із власного зерна, тонн

Реалізовано борошна, тонн

Ціна реалізації, гривень за 1 тонну

Перероблено давальницького зерна, тонн

Вироблено борошна з давальницького зерна, тонн

Вартість переробки 1 тонни давальницького зерна, гривень

усього

пшениця

жито

усього

вищий сорт

1 сорт

2 сорт

жито

усього

вищий сорт

1 сорт

2 сорт

жито

вищий сорт

1 сорт

2 сорт

жито

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Керівник

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Директор
департаменту економіки
оборони та безпекиП.Г. Неботов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.08.2012  № 928


Форма № 3
(надсилається підприємствами
Державного агентства резерву
України кожного понеділка місяця,
що настає за звітним періодом)

Кому подається: Державне агентство резерву України
Підприємство _____________________
                                             (найменування)


ІНФОРМАЦІЯ
щодо завантаженості ємності для зберігання зерна
на ________________________ та рух зерна
(найменування підприємства)
за _____________ 20__ року

(місяць)

Ємність зерносховищ (фактична), тис. тонн

Наявність зерна на початок періоду, тис. тонн

Відсоток завантаженості ємності на початок періоду

Відвантажено зерна протягом періоду, тис. тонн

Отримано зерна протягом періоду, тис. тонн

Наявність зерна на кінець періоду, тис. тонн

Відсоток завантаженості ємності на кінець періоду

Усього прийнято зерна врожаю 20__ року (з початку 20__/__ маркетингового року), тис. тонн

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Керівник

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Директор
департаменту економіки
оборони та безпекиП.Г. Неботов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.08.2012  № 928


Форма № 4
(надсилається підприємствами
Державного агентства резерву
України до 7 числа місяця,
що настає за звітним періодом)

Кому подається: Державне агентство резерву України
Підприємство _____________________
                                             (найменування)


ІНФОРМАЦІЯ
щодо фактичної наявності зерна, у тому числі зерна державного резерву,
на _____________________________
(найменування підприємства)
станом на 01.__.20__ року

Культура

Кількість зерна державного резерву, тонн

Кількість давальницького зерна (без урахування зерна Аграрного фонду), тонн

Кількість зерна Аграрного фонду, тонн

Кількість власного зерна, тонн

Усього зерна, тонн

усього

до 20__ року закладення

20__ року закладення

20__ року закладення

20__ року закладення

20__ року закладення

Пшениця 1-го класуПшениця 2-го класуПшениця 3-го класуПшениця 4-го класуПшениця 5-го класуПшениця 6-го класуЖито 1-го класуЖито 2-го класуЖито 3-го класуЖито 4-го класуІнше (з розшифруванням кожної позиції)УсьогоДодаток: _____________________________________________________________________
                                (зазначаються пояснення щодо розбіжності (у разі наявності) між обліком Державного
                                                        агентства резерву України та фактичною наявністю зерна

_____________________________________________________________________________
                                                                                         державного резерву)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Керівник

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Директор
департаменту економіки
оборони та безпекиП.Г. Неботоввгору