Документ z1585-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2004 N 1058
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2004 р.
за N 1585/10184

Про затвердження форми заяви для включення
електронного інформаційного ресурсу
до Національного реєстру електронних
інформаційних ресурсів

На виконання пункту 9 Положення про Національний реєстр
електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 N 326 ( 326-2004-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму заяви, що подається власником
електронного інформаційного ресурсу для включення електронного
інформаційного ресурсу до Національного реєстру електронних
інформаційних ресурсів (додається).
2. Директору Державного департаменту з питань зв'язку та
інформатизації Кравцю І.В. забезпечити: - подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; - оприлюднення затвердженої форми заяви.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Нетудихату Л.І.
Міністр Г.Кірпа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
02.12.2004 N 1058
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2004 р.
за N 1585/10184
Адміністратору Національного
реєстру електронних
інформаційних ресурсів

ЗАЯВА
про реєстрацію електронного інформаційного ресурсу

Заявник _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи власника електронного
інформаційного ресурсу згідно зі статутом)
Керівник ____________________________________________________
(посада, П.І.Б. керівника юридичної особи)
Місцезнаходження юридичної особи * __________________________
(юридична адреса) Адреса для листування * _____________________________________
Телефон ** ________ Факс ** _________ E-mail _______________
Ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
Банківські реквізити:
Поточний рахунок N __________________________________________
у ________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)
МФО _________________________________________________________
Прошу зареєструвати електронний інформаційний ресурс ________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування електронного інформаційного ресурсу)
Дані про електронний інформаційний ресурс:
Розробник ___________________________________________________ __________________________________________________________________
(основні реквізити розробника: найменування, адреса, телефон)
Тема ________________________________________________________
Доменне ім'я ________________________________________________
Умови доступу _______________________________________________
Анотація ____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Ключові слова _______________________________________________ __________________________________________________________________
Мова ________________________________________________________
Формат ______________________________________________________
Обсяг інформації (у байтах) _________________________________
Джерело _____________________________________________________
Дата надання доступу користувачам __.__.________ р.
Інші відомості про електронний інформаційний ресурс для
внесення до Національного реєстру електронних інформаційних
ресурсів за пропозицією власника _________________________________ __________________________________________________________________
"___" ____________ 200_ р. _____________________ (дата заповнення заяви) (підпис заявника)
М.П.
Примітки: 1. Усі поля заяви заповнюються з використанням комп'ютера. 2. Заява подається в паперовому та електронному вигляді. * Зазначити поштовий індекс. ** Зазначити телефонний код населеного пункту.
Обведена лінією частина заяви заповнюється посадовими особами
Адміністратора Національного реєстру
------------------------------------------------------------------ | Відмітка про отримання заяви "__" ___ 200_ р. __ год. __ хв.| |________________________________________________________________| | (підпис, прізвище посадової особи Адміністратора | | Національного реєстру) | | | | Реєстраційний N ________________ | | | | Відмітка про внесення даних заяви до електронної бази| |"__" _______ 200_ р. | |________________________________________________________________| | (підпис, прізвище посадової особи Адміністратора | | Національного реєстру, яка вносила дані до електронної бази) | ------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Управління інформаційних систем О.А.Кальнийвгору