Документ z1589-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.10.2016  № 1041


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 грудня 2016 р.
за № 1589/29719

Про встановлення медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності та затвердження форми первинної облікової документації й інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статті 51 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 2 пункту 64 плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, наведеного у додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», та з метою удосконалення надання медичної допомоги населенню НАКАЗУЮ:

1. Встановити медико-біологічні та соціально-психологічні показання для зміни (корекції) статевої належності, що додаються.

2. Затвердити форму первинної облікової документації № 066-3/о «Медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності» та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

3. Вимоги до діагностичних, лікувальних та реабілітаційних методів надання медичної допомоги особам, що мають медико-біологічні та соціально-психологічні показання для зміни (корекції) статевої належності, та їх послідовність визначаються галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03 лютого 2011 року № 60 «Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2011 року за № 239/18977.

6. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
05.10.2016  № 1041


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 грудня 2016 р.
за № 1589/29719

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПОКАЗАННЯ
для зміни (корекції) статевої належності

1. Медико-біологічними показаннями для зміни (корекції) статевої належності є психічний і поведінковий розлад «транссексуалізм» за Міжнародною класифікацією хвороб десятого перегляду.

2. Соціально-психологічними показаннями для зміни (корекції) статевої належності є дискомфорт або дистрес, що обумовлені розбіжністю між статевою ідентичністю індивідуума і статтю, встановленою йому при народженні (і пов’язаними з цим гендерною роллю та/або первинними і вторинними статевими ознаками).

В.о. директора
Медичного департаменту


С. Черняквгору