Про внесення змін до Класифікації видів цільового призначення земель
Мінагрополітики України; Наказ від 28.09.2012587
Документ z1917-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.12.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.09.2012 N 587
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2012 р.
за N 1917/22229

Про внесення змін до Класифікації
видів цільового призначення земель

Відповідно до пункту "г" частини першої статті 15 та статті
19 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), пункту "ґ" частини
першої статті 14 Закону України "Про землеустрій" ( 858-15 ),
Положення про Державне агентство земельних ресурсів України,
затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року
N 445 ( 445/2011 ), та Положення про Міністерство аграрної
політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента
України від 23 квітня 2011 року N 500 ( 500/2011 ), та з метою
забезпечення обліку земель за видами їх цільового призначення у
державному земельному кадастрі Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Класифікації видів цільового
призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету
України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року N 548
( z1011-10 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
1 листопада 2010 року за N 1011/18306, що додаються.
2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Сеня О.В.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх справ України В.Ю.Захарченко
Перший заступник
Міністра інфраструктури України К.Єфименко
Виконуючий обов'язки
Міністра надзвичайних
ситуацій України В.Бут
Голова Державної служби
статистики України О.Г.Осауленко
В.о. Голови Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України О.Г.Цуркан
Голова Державного агентства
земельних ресурсів України С.М.Тимченко
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України Д.Л.Пляцук
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
28.09.2012 N 587
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2012 р.
за N 1917/22229

ЗМІНИ
до Класифікації видів цільового призначення земель
( z1011-10 )
У розділі II Класифікації видів цільового призначення земель,
затвердженої наказом Державного комітету України із земельних
ресурсів від 23 липня 2010 року N 548, зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 року за
N 1011/18306:
1. У позиції 03 Секції В "Землі житлової та громадської
забудови":
1.1. Після підрозділу 03.13 доповнити позицію новим
підрозділом такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | Код КВПЦЗ | Назва | Код розділу КВЕД | |---------------------| | ( va375202-05 ) | | розділ |підрозділ | | | |----------+----------+-----------------------+------------------| | |03.14 |Для розміщення та | 75 | | | |постійної діяльності | | | | |органів МНС | | ------------------------------------------------------------------ ".
У зв'язку з цим підрозділи 03.14, 03.15 вважати відповідно
підрозділами 03.15, 03.16.
1.2. Підрозділ 03.16 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | Код КВПЦЗ | Назва | Код розділу КВЕД | |---------------------| | ( va375202-05 ) | | розділ |підрозділ | | | |----------+----------+-----------------------+------------------| | |03.16 |Для цілей підрозділів | | | | |03.01-03.15 та для | | | | |збереження та | | | | |використання земель | | | | |природно-заповідного | | | | |фонду | | ------------------------------------------------------------------ ".
2. Позицію 15 Секції J "Землі промисловості, транспорту,
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення" викласти в
такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | Код КВПЦЗ | Назва | Код розділу КВЕД | |---------------------| | ( va375202-05 ) | | розділ |підрозділ | | | |----------+----------+-----------------------+------------------| |15 | |Землі оборони (землі, | 75 | | | |надані для розміщення | | | | |і постійної діяльності | | | | |військових частин, | | | | |установ, | | | | |військово-навчальних | | | | |закладів, підприємств | | | | |та організацій Збройних| | | | |Сил України, інших | | | | |військових формувань, | | | | |утворених відповідно | | | | |до законодавства | | | | |України) | | | | | | | | |15.01 |Для розміщення та | | | | |постійної діяльності | | | | |Збройних Сил України | | | | | | | | |15.02 |Для розміщення та | | | | |постійної діяльності | | | | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | |15.03 |Для розміщення та | | | | |постійної діяльності | | | | |Державної прикордонної | | | | |служби України | | | | | | | | |15.04 |Для розміщення та | | | | |постійної діяльності | | | | |Служби безпеки України | | | | | | | | |15.05 |Для розміщення та | | | | |постійної діяльності | | | | |Державної спеціальної | | | | |служби транспорту | | | | | | | | |15.06 |Для розміщення та | | | | |постійної діяльності | | | | |Служби зовнішньої | | | | |розвідки України | | | | | | | | |15.07 |Для розміщення та | | | | |постійної діяльності | | | | |інших, створених | | | | |відповідно до законів | | | | |України, військових | | | | |формувань | | | | | | | | |15.08 |Для цілей підрозділів | | | | |15.01-15.07 та для | | | | |збереження та | | | | |використання земель | | | | |природно-заповідного | | | | |фонду | | ------------------------------------------------------------------ ".
Директор
Департаменту землеробства О.А.Демидоввгору