Документ z2198-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.08.2015, підстава - z0775-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.12.2013 N 1708
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2013 р.
за N 2198/24730
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 642 ( z0775-15 ) від 17.06.2015 }
Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 29 квітня 2010 року N 365

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 04 вересня 2013 року N 655 ( 655-2013-п ) "Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р.
N 1260" та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до вимог законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України
від 29 квітня 2010 року N 365 ( z0336-10 ) "Про затвердження
Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу
освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2010 року
за N 336/17631, такі зміни: 1) у заголовку наказу слова "європейського зразка (DIPLOMA
SUPPLEMENT) та його опису" виключити; 2) у пункті 1 наказу слова "європейського зразка (DIPLOMA
SUPPLEMENT)" виключити; 3) пункт 2 наказу виключити. У зв'язку з цим пункти 3-6 вважати пунктами 2-5; 4) пункт 2 наказу викласти в такій редакції: "2. Державному підприємству "Інфоресурс" (Підліснюк В.Б.)
разом з інформаційно-технічним адміністратором ІВС "ОСВІТА"
забезпечити координацію роботи з організації замовлення,
виготовлення, видачі та обліку Додатків до дипломів про вищу
освіту для випускників вищих навчальних закладів України."; 5) у заголовку Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка
до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA
SUPPLEMENT), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 29 квітня 2010 року N 365 ( z0336-10 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2010 року
за N 336/17631 (далі - Порядок), слова "європейського зразка
(DIPLOMA SUPPLEMENT)" виключити; 6) абзац другий пункту 1.1 розділу I Порядку ( z0336-10 )
викласти в такій редакції: "Цей Порядок установлює процедуру замовлення, видачі та
обліку Додатка до диплома про вищу освіту, що виготовляється на
основі фотокомп'ютерних технологій."; 7) абзац п'ятий пункту 1.2 розділу I Порядку ( z0336-10 )
викласти в такій редакції: "Додаток до диплома про вищу освіту (далі - Додаток) - це
документ про освіту державного зразка, що видається випускникам
вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або
магістра, а також, за бажанням, випускникам, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, з метою надання
інформації, необхідної для об'єктивної оцінки кваліфікації
(ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про
вищу освіту. Додаток містить опис характеру, рівня, контексту,
змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено
особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до
якого додається Додаток, а також персональні дані про цю особу,
занесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти та
відтворені на паперовому носії."; 8) пункт 2.1 розділу II Порядку ( z0336-10 ) викласти в такій
редакції: "2.1. Основою для створення замовлення є дані щодо
випускників вищого навчального закладу."; 9) у назві та тексті додатків 1 і 2 до Порядку ( z0336-10 )
слова "європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)" виключити.
2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і
взаємодії із засобами масової інформації та громадськими
об'єднаннями (Марченко А.В.) у встановленому порядку зробити
відмітку у справах архіву.
3. Юридичному департаменту (Кравченко О.О.) подати цей наказ
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у
встановленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Суліму Є.М.
Міністр Д.В.Табачниквгору