Алкогольні напої (Всі визначення терміна — 11)

Алкогольні напої — продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Анулювання ліцензії (Всі визначення терміна — 5)

Анулювання ліцензії — позбавлення суб'єкта господарювання права на провадження діяльності, зазначеної в ліцензії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Біоетанол (Всі визначення терміна — 5)

Біоетанол — спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового-сирцю для використання як біопалива.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Вино виноградне

Вино виноградне - вино, вироблене з винограду, міцність якого набувається в результаті спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Вино плодово-ягідне

Вино плодово-ягідне - вино, вироблене з плодів та ягід, міцність якого набувається в результаті спиртового бродіння роздушених плодів та ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин плодово-ягідних кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Виноматеріали (Всі визначення терміна — 2)

Виноматеріали - продукти первинної переробки винограду, плодів та ягід, розчину натурального бджолиного меду, призначені для виробництва алкогольної продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Виноматеріали виноградні (Всі визначення терміна — 2)

Виноматеріали виноградні - виноматеріали, отримані шляхом первинної переробки винограду, призначені для виробництва вин виноградних та іншої виноробної продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Виноматеріали медові

Виноматеріали медові - виноматеріали, отримані шляхом розчинення натурального бджолиного меду в соках чи виноматеріалах плодово-ягідних, призначені для виробництва вин медових та іншої алкогольної продукції з меду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Виноматеріали плодово-ягідні

Виноматеріали плодово-ягідні - виноматеріали, отримані шляхом первинної переробки плодів та ягід, призначені для виробництва вин плодово-ягідних та іншої алкогольної плодово-ягідної продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирц

Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів — перелік виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який ведеться органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, і містить визначені цим Законом відомості про виробників спирту, лікеро-горілчаних виробів, тютюнових виробів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Єдиний державний реєстр місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) — перелік місць зберігання, який ведеться органами державної податкової служби України і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Ліцензія (спеціальний дозвіл)

Ліцензія (спеціальний дозвіл) — документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Медичне попередження

Медичне попередження — інформація про шкідливий вплив вживання тютюнових виробів на здоров'я людини, що міститься на пачках, коробках, сувенірних коробках, а також на упаковці (за виключенням прозорих обгорток), в якій тютюнові вироби знаходяться в пачках або коробках. Медичне попередження складається з чорної прямокутної рамки товщиною не менше ніж три міліметри та тексту, який вміщується в таку рамку. Медичні попередження можуть бути основними та додатковими.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Мінімальні оптово-відпускні ціни на алкогольні напої

Мінімальні оптово-відпускні ціни на алкогольні напої — ціни, які визначаються за кодами виробів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за 1 літр 100-відсоткового спирту, обраховані виходячи з найнижчої оптової ціни на вітчизняну або контрактної вартості на імпортну продукцію та податків і зборів, які відповідно до чинного законодавства підлягають сплаті з одиниці продукції вітчизняними виробниками й імпортерами, та з урахуванням вартості тари.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої

Мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої — ціни, які визначаються виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на цю продукцію та торговельної надбавки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Місце зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Місце зберігання — місце, яке використовується для зберігання спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Місце торгівлі

Місце торгівлі — місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів — без обмеження площі, для алкогольних напоїв — торговельною площею не менше 20 кв. м, обладнане електронними контрольно-касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно-касові книги (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Напої медові

Напої медові - напої, вироблені з натурального бджолиного меду, міцність яких набувається в результаті спиртового бродіння розчину натурального бджолиного меду, а в разі виготовлення напоїв медових кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Незаконне виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Незаконне виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового алкогольних напоїв та тютюнових виробів — виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Незаконний обіг спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Незаконний обіг спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів — імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Оптова торгівля (Всі визначення терміна — 2)

Оптова торгівля — діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам господарювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Пиво (Всі визначення терміна — 3)

Пиво — насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Пиво безалкогольне

Пиво безалкогольне — насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, одержаний під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами з об'ємною часткою спирту не більш як 0,5 відсотка, отриманий шляхом діалізу або переривання головного бродіння, або виготовлення пивного сусла зі зниженою часткою сухих речовин у початковому суслі, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2202.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Повний технологічний цикл виробництва

Повний технологічний цикл виробництва — сукупність приміщень, технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій, акредитованих органами виконавчої влади, уповноваженими відповідно до законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Призупинення ліцензії

Призупинення ліцензії — тимчасове позбавлення суб'єкта господарювання права на провадження зазначеної в ліцензії діяльності у разі несплати чергового платежу за ліцензію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Роздрібна торгівля (Всі визначення терміна — 4)

Роздрібна торгівля — діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Сировина (Всі визначення терміна — 6)

Сировина — предмети праці та природні компоненти, які підлягають подальшій переробці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Слабоалкогольні напої

Слабоалкогольні напої — алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Спирт етиловий (Всі визначення терміна — 7)

Спирт етиловий — спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТЗЕД та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Спирт етиловий питний

Спирт етиловий питний — спирт етиловий ректифікований, розбавлений водою за спеціальною технологією до визначеного стандартом вмісту алкоголю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Спирт етиловий ректифікований виноградний

Спирт етиловий ректифікований виноградний — спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю виноградного до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва виноградних вин і алкогольних напоїв.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Спирт етиловий ректифікований денатурований

Спирт етиловий ректифікований денатурований — спирт етиловий будь-якої міцності, змішаний з іншими речовинами, які роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цілей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Спирт етиловий ректифікований неденатурований

Спирт етиловий ректифікований неденатурований — спирт етиловий з вмістом спирту більше ніж 80 об.%, отриманий шляхом фракційної перегонки етилового спирту-сирцю або брагоректифікацією дозрілої бражки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Спирт етиловий ректифікований плодовий

Спирт етиловий ректифікований плодовий — спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю плодового до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва плодово-ягідних вин і алкогольних напоїв.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Спирт коньячний (Всі визначення терміна — 3)

Спирт коньячний — спирт, отриманий шляхом переробки коньячних виноматеріалів за спеціальною технологією для подальшої багаторічної витримки в дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Спирт плодовий (Всі визначення терміна — 3)

Спирт плодовий — спирт, отриманий шляхом переробки яблучних виноматеріалів за спеціальною технологією для виробництва алкогольних напоїв за коньячною технологією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2001

Спирт-сирець виноградний

Спирт-сирець виноградний — дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів виноградного виноробства, який є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого виноградного.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Спирт-сирець плодовий

Спирт-сирець плодовий — дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів плодово-ягідного виноробства, який є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого плодового.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Тютюнові вироби (Всі визначення терміна — 9)

Тютюнові вироби — сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013

Фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів — умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2013


вгору