Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція, План, Заходи від 08.11.2017797-р

Бюджет участі (громадський бюджет)

Бюджет участі (громадський бюджет) - механізм взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, спрямований на залучення громадян до участі в бюджетному процесі, зокрема шляхом прямої демократії, через визначення пріоритетів бюджетних витрат чи подання проектів, об’єднання в проектні команди, голосування за такі проекти, здійснення контролю за їх реалізацією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Електронна готовність

Електронна готовність - здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, яка залежить від ресурсів, компетенцій, інфраструктури, нормативно-правового забезпечення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Електронна демократія (Всі визначення терміна — 2)

Електронна демократія - форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення та державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій в демократичних процесах, що дає змогу: посилити участь, ініціативність та залучення громадян на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні до публічного життя; поліпшити прозорість процесу прийняття рішень, а також підзвітність демократичних інститутів; поліпшити зворотну реакцію суб’єктів владних повноважень на звернення громадян; сприяти публічним дискусіям та привертати увагу громадян до процесу прийняття рішень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Електронна петиція

Електронна петиція - колективне звернення в електронній формі у вигляді тексту скарги (протесту) та/або пропозиції, на яку адресат (суб’єкт владних повноважень) публічно оголошує про свою позицію щодо згоди чи незгоди по суті петиції, інформує про аргументи у разі незгоди та організовує спільну з авторами та їх прихильниками роботу з розроблення та втілення плану реалізації петиції у разі згоди

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Електронна участь

Електронна участь - забезпечення права участі громадян і представників громадянського суспільства за їх власною ініціативою у розвитку самоврядування, формуванні та реалізації державної політики, її моніторингу та оцінці, у процесах прийняття рішень, що передбачає двосторонню електронну взаємодію суб’єктів владних повноважень і громадянського суспільства із застосуванням відповідних інформаційно-комунікаційних технологій та кібернетичного простору за прозорими процедурами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Електронне голосування

Електронне голосування - голосування з будь-якого публічного питання, зокрема участь в опитуваннях, виборах, референдумах, що передбачає використання електронних засобів для ідентифікації та підрахунку голосів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Електронне звернення

Електронне звернення - письмове звернення, надіслане з використанням Інтернету, електронних засобів зв’язку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Електронний плебісцит

Електронний плебісцит - форма консультаційного застосування шляхом інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів, що мають рекомендаційний характер для органів державної влади

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Електронний референдум

Електронний референдум - всеукраїнський або місцевий референдум з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, електронних засобів для прийняття громадянами рішень з важливих справ держави та суспільства на загальнодержавному та місцевому рівні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Електронні консультації

Електронні консультації - форма публічних консультацій, що передбачає, зокрема, оприлюднення проектів актів органів державної влади або питань, що потребують вирішення, для отримання пропозицій та зауважень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Інструменти електронної демократії

Інструменти електронної демократії - засоби для забезпечення формування та реалізації державної політики, розвитку самоврядування шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій в демократичних процесах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Підзвітність громадянину

Підзвітність громадянину - наявність правил, норм і механізму для відкритого доступу громадянам щодо діяльності суб’єктів владних повноважень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017

Участь (Всі визначення терміна — 2)

Участь - долучення громадян і представників громадянського суспільства за власною ініціативою до розвитку самоврядування, формування та реалізації державної політики, а також її моніторингу та оцінки, що передбачає двосторонню взаємодію суб’єктів владних повноважень і громадян, розгляд та/або врахування отриманих пропозицій за прозорими процедурами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.11.2017


вгору