Дата реструктуризації

Дата реструктуризації - дата укладання банком додаткового(их) договору(ів) з фізичною особою - боржником (поручителем/заставодавцем)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2018

Кредитна заборгованість фізичної особи

Кредитна заборгованість фізичної особи - боржника - сума грошових вимог банку до фізичної особи - боржника, що включає основну суму боргу, процентів за користування кредитом, комісійних винагород, передбачених кредитним договором

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2018

Пакет документів (Всі визначення терміна — 2)

Пакет документів - документи, що подаються фізичною особою - боржником для прийняття Фондом рішення про проведення реструктуризації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2018

Період реструктуризації (Всі визначення терміна — 2)

Період реструктуризації - проміжок часу, протягом якого застосовуються умови реструктуризації, з дати реструктуризації до дати, що передує або припадає на день закінчення строку ліквідації банку, визначеної рішенням виконавчої дирекції Фонду, що діяло станом на дату проведення реструктуризації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2018

Період реструктуризації - проміжок часу, протягом якого застосовуються умови реструктуризації, з дати реструктуризації до дати закінчення строку ліквідації банку, визначеної рішенням виконавчої дирекції Фонду, що діяло станом на дату проведення реструктуризації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2018

Реструктуризація (Всі визначення терміна — 4)

Реструктуризація - зміна істотних умов (зміна процентної ставки; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісійних винагород), черговості платежів) за кредитним договором та договором(ами) забезпечення шляхом укладання додаткового(их) договору(ів) з фізичною особою - боржником (поручителем/заставодавцем) з метою створення сприятливих умов для виконання зобов’язань за кредитним договором

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2018

Фізична особа (Всі визначення терміна — 9)

Фізична особа - боржник - фізична особа (крім фізичної особи - підприємця), яка не є пов’язаною з банком особою та звернулася до банку з клопотанням про проведення реструктуризації кредитної заборгованості

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.02.2018


вгору