Б'єф (Всі визначення терміна — 3)

Б'єф — ділянка річки, що розташована вище або нижче від водопідпірної споруди (греблі).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Внутрішні водойми

Внутрішні водойми — озера, річки та їх придаткові системи, водосховища, ставки, канали, а також технічні водні об'єкти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Води транскордонні

Води транскордонні — водні об'єкти, які розташовані на кордоні або перетинають кордони щонайменше двох країн.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Водні живі ресурси (Всі визначення терміна — 11)

Водні живі ресурси — сукупність водних організмів, життя яких неможливе без перебування у воді.

До їх числа належать:

прісноводні, морські, анадромні риби на всіх стадіях розвитку;

круглороті;

морські ссавці;

водні безхребетні, у тому числі молюски, головоногі, черевоногі, двостулкові;

ракоподібні, черв'яки, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, інші водні тварини;

водорості, вищі водні рослини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Водойми (Всі визначення терміна — 3)

Водойми — сформовані природою або створені штучно об'єкти ландшафту чи геологічні структури, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, канал, водоносний горизонт).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Дозвіл на право здійснення любительського і спортивного рибальства (Всі визначення терміна — 2)

Дозвіл на право здійснення любительського і спортивного рибальства — документ, що видається за плату органами рибоохорони на право здійснення любительського і спортивного рибальства за умов спеціального використання водних живих ресурсів на спеціально визначених для цієї мети водоймах (їх ділянках).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Забруднювальна речовина

Забруднювальна речовина — речовина, що спричиняє погіршення якості води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Користувачі водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 6)

Користувачі водних живих ресурсів — підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які використовують водні живі ресурси.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Любительське і спортивне рибальство (Всі визначення терміна — 3)

Любительське і спортивне рибальство — вилов риби, добування водних безхребетних у спеціально визначених для цього водоймах (їх ділянках) з метою особистого споживання (за умови дотримання встановлених правил рибальства та водокористування).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Маломірні судна

Маломірні судна — плавзасоби, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства судновласника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Меліоративний лов (Всі визначення терміна — 6)

Меліоративний лов — вилучення певної кількості окремих видів водних живих ресурсів з метою кількісної та якісної оптимізації їх складу та покращення стану водних екосистем.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Прибережна захисна смуга (Всі визначення терміна — 4)

Прибережна захисна смуга — частина водоохоронної зони відповідної ширини уздовж річки, моря, навколо водойм, на якій установлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Придаткові системи водойм

Придаткові системи водойм — непроточні при найнижчому рівні води: протоки, гирла, озера та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Природно-заповідний фонд (Всі визначення терміна — 4)

Природно-заповідний фонд — ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і охороняються як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Промислове рибальство (Всі визначення терміна — 5)

Промислове рибальство — вид спеціального використання водних живих ресурсів, які перебувають у стані природної волі, шляхом їх вилучення (вилову, добування, збирання) із природного середовища з метою задоволення потреб населення і народного господарства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Рибогосподарські водойми (Всі визначення терміна — 3)

Рибогосподарські водойми — водні об'єкти, які використовуються чи можуть використовуватись для вирощування та лову (добування) водних живих ресурсів або мають значення для відтворення їх запасів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Рибогосподарські водойми загального користування (Всі визначення терміна — 3)

Рибогосподарські водойми загального користування — водні об'єкти, на яких здійснюється любительське і спортивне рибальство на умовах загального використання водних живих ресурсів без надання спеціального дозволу на їх використання та без закріплення цих водних об'єктів за окремими особами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Рибогосподарські водойми спеціального користування

Рибогосподарські водойми спеціального користування — водні об'єкти, на яких здійснюється любительське і спортивне рибальство на умовах надання спеціального дозволу на використання водних живих ресурсів та із закріпленням (або без такого) цих водних об'єктів за окремими особами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004

Спеціальне використання водних живих ресурсів (Всі визначення терміна — 6)

Спеціальне використання водних живих ресурсів — усі види використання водних живих ресурсів (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах (їх ділянках) загального користування), що здійснюються з їх вилученням з природного середовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2004


вгору