Документ 1263-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 жовтня 2009 р. N 1263-р
Київ
Про затвердження плану заходів з виконання
у 2010 році Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини" на період
до 2016 року

1. Затвердити план заходів з виконання у 2010 році
Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року ( 1065-17 )
(далі - план заходів), що додається.
2. МОЗ, МОН, МКТ, Мінпраці, МВС, МЗС, Мін'юсту, Мінфіну,
Мінекономіки, Держкомнацрелігій, Держкомтелерадіо, Державному
департаменту з питань виконання покарань, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити:
виконання плану заходів за рахунок коштів, передбачених з
цією метою у Державному бюджеті України на 2010 рік, а також інших
джерел;
подання до 15 лютого 2011 р. Мінсім'ямолодьспорту інформації
про стан виконання плану заходів для внесення її на розгляд
Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства та інформування
Кабінету Міністрів України до 15 травня 2011 року;
подання Мінсім'ямолодьспорту до 15 березня 2010 р. пропозицій
стосовно виконання у 2011 році Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини" на період до 2016 року ( 1065-17 ) для узагальнення та
внесення до 1 червня на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям у
місячний строк розробити і затвердити регіональні плани заходів з
виконання у 2010 році Загальнодержавної програми "Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період
до 2016 року ( 1065-17 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2009 р. N 1263-р
ПЛАН
заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної
програми "Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини"
на період до 2016 року
( 1065-17 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Зміст основного | Найменування заходу | Відповідальні | Джерела |Прогнозний | | | завдання | | за виконання |фінансування| обсяг | | | | | |(державний, |фінансових | | | | | | місцевий | ресурсів | | | | | |бюджет, інші| для | | | | | | джерела) | виконання | | | | | | | завдань, | | | | | | | тис. | | | | | | | гривень | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Охорона здоров'я | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Створення |розроблення клінічних | МОЗ | | | | |безпечного |протоколів для медичних | Академія медичних наук | | | | |сприятливого для |працівників щодо | | | | | |розвитку дитини |інтегрованого ведення хвороб | | | | | |середовища, |у дітей | | | | | |збереження її | | | | | | |здоров'я та | | | | | | |життя, зокрема | | | | | | |зниження до 2016 | | | | | | |року порівняно з | | | | | | |1990 роком на дві| | | | | | |третини рівня | | | | | | |смертності дітей | | | | | | |віком до п'яти | | | | | | |років | | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |2. |Підвищення якості|1) розроблення клінічних | МОЗ | | | | |та збільшення |протоколів для медичних | Академія медичних наук | | | | |обсягу медичних |працівників щодо реабілітації| | | | | |послуг, що |дітей із складною патологією | | | | | |надаються |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |неповнолітнім |2) забезпечення | -"- | державний | 1920 | | |дітям, зокрема |першочергового санаторно- | | бюджет | | | |зниження рівня |курортного лікування дітей- | | | | | |смертності |інвалідів з цукровим | | | | | |неповнолітніх |діабетом, онко- та | | | | | |дітей на 10 |онкогематологічними | | | | | |відсотків |захворюваннями | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |3. |Здійснення |1) забезпечення масового | -"- | -"- | 10576,828 | | |заходів із |скринінгу новонароджених | | | | | |запобігання |дітей на фенілкетонурію та | | | | | |дитячій |гіпотиреоз | | | | | |інвалідності та |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |підвищення якості|2) медикаментозне | -"- | -"- | | | |медичної |забезпечення дітей з: | | | | | |допомоги, що |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |надається дітям- |первинним (вродженим) | | | 9850 | | |інвалідам, |імунодефіцитом | | | | | |зокрема зниження |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |на 10 відсотків |гемофілією | | | 53250 | | |рівня смертності |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |дітей із |синдромом Шерешевського- | | |36655,672 | | |уродженими вадами|Тернера | | | | | |розвитку віком до|-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |одного року та |муковісцидозом | | | 9313,92 | | |віком до 18 років|-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |епілепсією | | |6726,888 | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |дитячим церебральним | | |47616,688 | | | |паралічем | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |гіпофізарним нанізмом | | |46411,575 | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |гіпофізарним гігантизмом | | | 1122,77 | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |нецукровим діабетом | | | 939,904 | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |справжнім передчасним | | |1383,999 | | | |статевим дозріванням | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |хронічною недостатністю | | | 285,43 | | | |надниркових залоз (зокрема | | | | | | |адреногенітальним синдромом) | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |хронічним вірусним гепатитом | | | 342920 | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |фенілкетонурією | | |9331,857 | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |аутизмом | | | 3985,92 | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |розсіяним склерозом | | | 19580 | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |хворобою Гоше | | | 28770 | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |3) забезпечення проведення | МОЗ | державний | | | | |оперативного лікування дітей-| Академія медичних наук | бюджет | | | | |інвалідів із: | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |сколіозом | | | 8224 | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |захворюваннями тазостегнових | | | 300 | | | |суглобів | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |незворотними вадами слуху, | | | 42400 | | | |які потребують проведення | | | | | | |кохлеарної імплантації та | | | | | | |слухопротезування, дітей із | | | | | | |втратою слуху III-IV ступеня | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |4) створення міжрегіональних | МОЗ | -"- | 4640 | | | |центрів діагностики та | Мінфін | | | | | |лікування ретинопатії у | | | | | | |недоношених дітей | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |5) вжиття заходів для | МОЗ | -"- | 542,15 | | | |проведення дітям-інвалідам | Мінфін | | | | | |операцій з протезування ока | Академія медичних наук | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |6) оснащення центрів медико- | МОЗ | державний | 91840 | | | |соціальної реабілітації для | Мінфін | бюджет | | | | |дітей-інвалідів системи | Академія медичних наук | | | | | |охорони здоров'я сучасним | | | | | | |обладнанням | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |4. |Забезпечення |1) створення кабінетів |Рада міністрів Автономної | місцевий | 5451 | | |проведення |охорони зору дітей у закладах|Республіки Крим, обласні, | бюджет | | | |медичного огляду |охорони здоров'я II рівня для| Київська та | | | | |всіх дітей |запобігання виникненню у | Севастопольська міські | | | | | |дітей дошкільного та | держадміністрації | | | | | |шкільного віку порушень зору | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |2) продовження роботи із | -"- | | | | | |створення мережі центрів | | | | | | |(відділень, кабінетів) | | | | | | |медико-соціальної допомоги | | | | | | |дітям та молоді "Клініка, | | | | | | |дружня до молоді" | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |3) проведення для лікарів, | -"- | | | | | |середнього медичного | | | | | | |персоналу тренінгів з метою | | | | | | |поширення досвіду роботи | | | | | | |зазначених центрів стосовно | | | | | | |надання дітям та молоді | | | | | | |медичних послуг | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |4) проведення у закладах |Рада міністрів Автономної | | | | | |охорони здоров'я |Республіки Крим, обласні, | | | | | |профілактичних заходів з | Київська та | | | | | |метою інформування батьків | Севастопольська міські | | | | | |про способи запобігання | держадміністрації | | | | | |виникненню дефіциту йоду в | | | | | | |дітей | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |5. |Завершення до |здійснення закупівлі для | -"- | місцевий | | | |2016 року |відділень інтенсивної терапії| | бюджет | | | |переоснащення |та реанімації новонароджених | | | | | |медичним |дітей і дітей старшого віку: | | | | | |обладнанням | | | | | | |дитячих та |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |родопомічних |сучасного медичного | | | 40500 | | |закладів охорони |обладнання | | | | | |здоров'я шляхом | | | | | | |збільшення не | | | | | | |менш як у два | | | | | | |рази обсягів |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |виробництва та |спеціальних санітарних | | | 4550 | | |використання |транспортних засобів | | | | | |медичного |відповідно до потреби | | | | | |обладнання |регіонів | | | | | |вітчизняного | | | | | | |виробництва | | | | | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |Разом за підрозділом "Охорона здоров'я" | | |829088,601 | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | | | у тому числі | державний |778587,601 | | | | | | бюджет | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | | | | місцевий | 50501 | | | | | | бюджет | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |6. |Забезпечити |проведення засідання за | Мінсім'ямолодьспорт | | | | |доступ до |круглим столом за участю | | | | | |інформації та |представників неурядових | | | | | |комплексу послуг |організацій та фондів з | | | | | |для зменшення |питань протидії ВІЛ/СНІДу в | | | | | |ризику |Україні | | | | | |інфікування ВІЛ | | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |7. |Проведення в |1) проведення в | МОН | | | | |засобах масової |загальноосвітніх навчальних |Рада міністрів Автономної | | | | |інформації |закладах у Всесвітній день |Республіки Крим, обласні, | | | | |всеукраїнської |боротьби з ВІЛ/СНІДом | Київська та | | | | |інформаційної |(1 грудня) уроку на тему | Севастопольська міські | | | | |кампанії з питань|"Заради життя" | держадміністрації | | | | |формування |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |толерантного |2) реалізація у | МОН | | | | |ставлення до ВІЛ-|загальноосвітніх навчальних |Рада міністрів Автономної | | | | |інфікованих і |закладах проекту "Покращення |Республіки Крим, обласні, | | | | |хворих на СНІД |життя ВІЛ-позитивних дітей та| Київська та | | | | |дітей |їх сімей" | Севастопольська міські | | | | | | | держадміністрації | | | | | | | Всеукраїнська благодійна | | | | | | |організація "Всеукраїнська| | | | | | | мережа людей, що живуть | | | | | | | з ВІЛ/СНІД" | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |8. |Проведення |створення системи підготовки | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 250 | | |інформаційної |волонтерів для проведення | | бюджет | | | |компанії серед |роботи, пов'язаної з | | | | | |дітей старшого |підвищенням рівня обізнаності| | | | | |шкільного віку з |населення стосовно ВІЛ/СНІДу,| | | | | |метою запобігання|формування толерантного | | | | | |захворюванню на |ставлення до ВІЛ-інфікованих | | | | | |ВІЛ/СНІД |і хворих на СНІД дітей за | | | | | | |принципом "рівний-рівному" | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |9. |Проведення |1) проведення наукових | -"- | | | | |наукових |досліджень щодо визначення: | | | | | |досліджень з |ефективності влаштування | | | | | |питань вивчення |дітей, що постраждали | | | | | |особливостей |внаслідок епідемії | | | | | |поширення |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |ВІЛ/СНІДу серед |ВІЛ/СНІДу, у сімейні форми | | -"- | 300 | | |дітей та можливих|виховання | | | | | |наслідків цього |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |захворювання; |проблем сімей, які виховують | | -"- | 280 | | |розроблення |дітей з ВІЛ/СНІДом | | | | | |вітчизняних |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |засобів |ціннісних орієнтацій дітей в | | -"- | 305 | | |профілактики і |Україні | | | | | |діагностики ВІЛ- |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |інфекції у дітей |2) проведення моніторингу | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 80 | | |та жінок |здійснення догляду та | | бюджет | | | | |соціальної підтримки | | | | | | |ВІЛ-інфікованих дітей | | | | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |Разом за підрозділом "Протидія ВІЛ/СНІДу, | | державний | 1215 | | |туберкульозу та наркоманії" | | бюджет | | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |Разом за розділом I | | |830303,601 | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |у тому числі |державний |779802,601 | МОЗ |778587,601 | | | | |бюджет | | Мінсім'я- | 1215 | | | | | | | молодьспорт| | |---+-----------------+-------------+---------------+--------------------------+------------+-----------| | | | |місцевий |50501 | | | | | | |бюджет | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | II. Освіта | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Забезпечення |запровадження в | МОН | | | | |дітей-інвалідів |загальноосвітніх навчальних | МОЗ | | | | |послугами |закладах інклюзивного |Академія педагогічних наук| | | | |навчальних |навчання дітей з особливими |Рада міністрів Автономної | | | | |закладів |потребами |Республіки Крим, обласні, | | | | |незалежно від | | Київська та | | | | |стану здоров'я | | Севастопольська міські | | | | |таких дітей та їх| | держадміністрації | | | | |місця проживання | | | | | | |і виховання | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | III. Культурний і духовний розвиток дитини | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Створення рівних |1) розроблення критеріїв | МОН | | | | |умов для доступу |проведення моніторингу | МОЗ | | | | |кожної дитини до |ефективності функціонування | Мінсім'ямолодьспорт | | | | |послуг закладів |закладів соціальної сфери |Рада міністрів Автономної | | | | |соціально- | |Республіки Крим, обласні, | | | | |культурної сфери | | Київська та | | | | | | | Севастопольська міські | | | | | | | держадміністрації | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |2) проведення моніторингу | МКТ | | | | | |ефективності діяльності | Рада міністрів | | | | | |закладів культури | Автономної Республіки | | | | | | |Крим, обласні, Київська та| | | | | | | Севастопольська міські | | | | | | | держадміністрації | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |2. |Оновлення до |сприяння збільшенню обсягів | МКТ | | | | |2016 року |випуску дитячих друкованих | МОН | | | | |бібліотечного |видань, поповненню фондів | Держкомтелерадіо | | | | |фонду дитячої та |публічних бібліотек, зокрема |Рада міністрів Автономної | | | | |юнацької |у сільській місцевості |Республіки Крим, обласні, | | | | |літератури і | | Київська та | | | | |періодичних | | Севастопольська міські | | | | |видань для дітей | | держадміністрації | | | | |та підлітків, | | | | | | |зокрема в | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевості | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | IV. Захист прав дітей різних категорій | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Підвищення рівня |запровадження навчання молоді| Мінсім'ямолодьспорт | державний | 150 | | |народжуваності |та молодих сімей основам | | бюджет | | | | |відповідального батьківства, | | | | | | |догляду за дітьми, у тому | | | | | | |числі за дітьми з вадами | | | | | | |розвитку | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |2. |Підвищення рівня |1) проведення для працівників| Мінсім'ямолодьспорт | інші | 195,3 | | |культури сімейних|соціальної сфери з питань | | джерела | | | |стосунків і |роботи із сім'ями, дітьми та | | | | | |відповідальності |молоддю тренінгів щодо | | | | | |батьків за |формування відповідального | | | | | |виконання своїх |ставлення батьків до | | | | | |обов'язків шляхом|виховання та розвитку дітей | | | | | |активізації |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |участі батьків у |2) проведення навчання осіб, | Мінсім'ямолодьспорт | | | | |семінарах, |які виявили бажання стати | Рада міністрів | | | | |тренінгах, що |опікунами, піклувальниками, | Автономної | | | | |сприяють |прийомними батьками та |Республіки Крим, обласні, | | | | |формуванню |батьками-вихователями | Київська та | | | | |сімейних | | Севастопольська міські | | | | |цінностей | | держадміністрації | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |3) проведення заходів до Дня | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 170 | | | |захисту дітей | | бюджет | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |3. |Забезпечення |1) створення експеримен- | Мінсім'ямолодьспорт | інші | 2700 | | |доступності |тального центру соціальної | Київська | джерела | | | |соціальних послуг|підтримки для дітей та сімей | облдержадміністрація | | | | |для сімей з |у Макарівському районі | | | | | |дітьми |Київської області | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |2) розроблення методичних | Мінсім'ямолодьспорт | | | | | |рекомендацій із здійснення | | | | | | |соціального супроводження | | | | | | |сімей в разі влаштування | | | | | | |дитини або вибуття дитини з | | | | | | |дитячих будинків сімейного | | | | | | |типу та прийомних сімей; | | | | | | |сімей, що виховують дітей з | | | | | | |хронічними захворюваннями, | | | | | | |дітей-інвалідів; сімей, що | | | | | | |створені одинокими особами | | | | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |Разом за підрозділом "Соціальне забезпечення та| | | 3215,3 | | |підтримка сімей з дітьми" | | | | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | | | у тому числі | державний | 320 | | | | | | бюджет | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | | | | інші | 2895,3 | | | | | | джерела | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Запобігання соціальному сирітству, подолання | | | бездоглядності та безпритульності серед дітей | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. |Удосконалення |забезпечення підготовки | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 180 | | |системи |спеціалістів центрів | | бюджет | | | |соціальної роботи|соціальних служб для сім'ї, | | | | | |з сім'ями, що |дітей та молоді щодо | | | | | |мають дітей і |організації та проведення | | | | | |опинилися в |соціальної роботи з сім'ями, | | | | | |складних життєвих|що мають дітей і опинилися у | | | | | |обставинах |складних життєвих обставинах,| | | | | | |та створення системи надання | | | | | | |реабілітаційної допомоги | | | | | | |громадянам та сприяння | | | | | | |відновленню їх батьківських | | | | | | |прав | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |5. |Запобігання |створення соціальних центрів | Мінсім'ямолодьспорт | -"- | 2799,2 | | |відмові батьків |матері і дитини з метою | Рада міністрів | | | | |від дітей |надання соціальних послуг | Автономної | | | | |раннього віку, в |жінкам, які опинилися в | Республіки Крим, | | | | |тому числі дітей |складних життєвих обставинах | Волинська, Донецька, | | | | |з вродженими | | Кіровоградська обласні | | | | |вадами розвитку | | держадміністрації | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |6. |Своєчасне |1) активізація роботи з | МВС | | | | |виявлення |виявлення осіб, які залучають|Рада міністрів Автономної | | | | |бездоглядних та |дітей до жебракування, |Республіки Крим, обласні, | | | | |безпритульних |бродяжництва, пияцтва, | Київська та | | | | |дітей, їх |злочинної діяльності, та | Севастопольська міські | | | | |влаштування у |забезпечення притягнення | держадміністрації | | | | |сімейні форми |таких осіб до | | | | | |виховання |відповідальності | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |2) забезпечення влаштування | Мінсім'ямолодьспорт | | | | | |не менш як |Рада міністрів Автономної | | | | | |1000 дітей з притулків для |Республіки Крим, обласні, | | | | | |дітей та центрів соціально- | Київська та | | | | | |психологічної реабілітації | Севастопольська міські | | | | | |дітей у сімейні форми | держадміністрації | | | | | |виховання | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |3) розміщення в телевізійних | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 990 | | | |програмах інформації щодо | | бюджет | | | | |подолання дитячої | | | | | | |безпритульності і | | | | | | |бездоглядності, розшуку | | | | | | |зниклих дітей | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |7. |Встановлення |1) розроблення для | -"- | | | | |статусу дитини- |працівників притулків для | | | | | |сироти або |дітей служб у справах дітей | | | | | |дитини, |методичних рекомендацій щодо | | | | | |позбавленої |надання статусу дитини-сироти| | | | | |батьківського |та дитини, позбавленої | | | | | |піклування, не |батьківського піклування, та | | | | | |пізніш як через |влаштування дітей у сімейні | | | | | |два місяці після |форми виховання | | | | | |виявлення дитини,|-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |яка залишилася |2) проведення семінарів для | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 30 | | |без батьківського|спеціалістів служб у справах | | бюджет | | | |піклування |дітей з питань організації | | | | | | |роботи в притулках для дітей | | | | | | |служб у справах дітей | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |8. |Удосконалення |1) проведення семінару для | -"- | -"- | 30 | | |системи обліку |працівників служб у справах | | | | | |бездоглядних та |дітей та представників | | | | | |безпритульних |неурядових організацій з | | | | | |дітей (у |питань організації діяльності| | | | | |відповідних |закладів соціального захисту | | | | | |організаціях |для дітей, створених такими | | | | | |незалежно від |організаціями | | | | | |форми власності) |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |2) розроблення для | Академія | | | | | |соціального педагога | педагогічних наук | | | | | |навчального закладу | МОН | | | | | |методичних рекомендацій щодо | | | | | | |виявлення у дітей схильності | | | | | | |до бродяжництва | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |3) розроблення для | Академія | | | | | |соціального педагога | педагогічних наук | | | | | |навчального закладу | МОН | | | | | |методичних рекомендацій щодо | | | | | | |виявлення і ведення обліку | | | | | | |дітей, що перебувають у | | | | | | |складних життєвих обставинах | | | | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |Разом за підрозділом "Запобігання соціальному | | державний | 4029,2 | | |сирітству, подолання бездоглядності та | | бюджет | | | |безпритульності серед дітей" | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |9. |Реформування |1) розроблення проекту | Мінсім'ямолодьспорт | | | | |системи закладів |положення про заклад нового | | | | | |для дітей-сиріт |типу для дітей-сиріт та | | | | | |та дітей, |дітей, позбавлених | | | | | |позбавлених |батьківського піклування | | | | | |батьківського |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |піклування |2) розроблення проекту | МОН | | | | | |положення про центр освіти і | | | | | | |соціально-педагогічної | | | | | | |підтримки | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |10.|Розроблення та |проведення з працівниками | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 26,083 | | |запровадження |служб у справах дітей | | бюджет | | | |механізму із |семінару з питань здійснення | | | | | |забезпечення |контролю за умовами | | | | | |дітей-сиріт та |утримання, навчання та | | | | | |дітей, |виховання дитини, над якою | | | | | |позбавлених |встановлена опіка, піклування| | | | | |батьківського |та яка влаштована у прийомну | | | | | |піклування, |сім'ю або дитячий будинок | | | | | |високоякісним |сімейного типу | | | | | |харчуванням у | | | | | | |достатньому | | | | | | |обсязі, одягом; | | | | | | |забезпечення | | | | | | |відповідної | | | | | | |профілактики | | | | | | |захворюваності та| | | | | | |ефективного | | | | | | |лікування таких | | | | | | |дітей | | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |11.|Забезпечення |1) розроблення для служб у | -"- | | | | |функціонування |справах дітей методики | | | | | |системи |здійснення контролю за | | | | | |моніторингового |умовами проживання і | | | | | |нагляду за |виховання усиновлених дітей | | | | | |захистом прав |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |дітей-сиріт та |2) забезпечення супроводження| -"- | | | | |дітей, |та обслуговування Єдиної | | | | | |позбавлених |інформаційно-аналітичної | | | | | |батьківського |системи "Діти" | | | | | |піклування |(далі - система "Діти") з | | | | | | |метою обліку дітей-сиріт та | | | | | | |дітей, позбавлених | | | | | | |батьківського піклування, | | | | | | |дітей, які опинилися у | | | | | | |складних життєвих обставинах,| | | | | | |та осіб, які бажають взяти | | | | | | |їх на виховання | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |3) забезпечення ведення |Рада міністрів Автономної | | | | | |системи "Діти" |Республіки Крим, обласні, | | | | | | |Київська та | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | |держадміністрації | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |4) проведення для | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 90 | | | |спеціалістів служб у справах | | бюджет | | | | |дітей семінарів з питань | | | | | | |ведення системи "Діти" | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |12.|Розвиток сімейних|1) проведення соціальної | -"- | -"- | 3660 | | |форм виховання |рекламної та роз'яснювальної | | | | | |дітей-сиріт та |роботи з метою формування у | | | | | |дітей, |населення культури | | | | | |позбавлених |усиновлення дітей старшого | | | | | |батьківського |віку, створення прийомних | | | | | |піклування |сімей, дитячих будинків | | | | | |(усиновлення, |сімейного типу | | | | | |опіка та |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |піклування, |2) проведення заходів до Дня | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 270 | | |створення |усиновлення | | бюджет | | | |дитячих будинків |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |сімейного типу |3) підготовка пропозицій | -"- | | | | |шляхом збільшення|щодо внесення змін до | | | | | |втричі порівняно |Сімейного кодексу України | | | | | |з 2005 роком |стосовно зняття вікового | | | | | |кількості дітей, |обмеження для усиновлювачів у| | | | | |усиновлених |разі усиновлення дитини | | | | | |громадянами |родичами або чоловіком | | | | | |України |(дружиною) матері (батька) | | | | | | |дитини та усиновлення братів | | | | | | |та сестер | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |4) підготовка пропозицій щодо| -"- | | | | | |внесення змін до Сімейного | | | | | | |кодексу України стосовно | | | | | | |усиновлення дітей, залишених | | | | | | |у пологовому будинку, іншому | | | | | | |закладі охорони здоров'я | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |13.|Забезпечення |1) підготовка пам'ятки | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 162 | | |усиновлення 15 |усиновлювача | | бюджет | | | |відсотків, а до |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |2016 року - 25 |2) проведення для | -"- | -"- | 31,39 | | |відсотків дітей- |спеціалістів служб у справах | | | | | |сиріт та дітей, |дітей семінару "Національне | | | | | |позбавлених |усиновлення - пріоритетна | | | | | |батьківського |форма влаштування дітей-сиріт| | | | | |піклування |та дітей, позбавлених | | | | | | |батьківського піклування" | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |14.|Підвищення рівня |проведення для спеціалістів | -"- | -"- | 83,906 | | |влаштування |служб у справах дітей та | | | | | |дітей-сиріт та |центрів соціальних служб для | | | | | |дітей, |сім'ї, дітей та молоді | | | | | |позбавлених |семінарів з питань створення | | | | | |батьківського |і забезпечення діяльності | | | | | |піклування, у |прийомних сімей та дитячих | | | | | |будинки сімейного|будинків сімейного типу та | | | | | |типу і прийомні |реалізації права дитини на | | | | | |сім'ї у |сім'ю | | | | | |2010 році - до | | | | | | |40 відсотків, | | | | | | |у 2016 році - до | | | | | | |80 відсотків | | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |15.|Забезпечення |забезпечення проведення для | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 75 | | |доступу не менш |спеціалістів центрів | | бюджет | | | |як 95 відсоткам |соціальних служб для сім'ї, | | | | | |населення до |дітей та молоді семінарів, | | | | | |повної та |тренінгів з питань | | | | | |об'єктивної |підготовки батьків- | | | | | |інформації з |вихователів та прийомних | | | | | |питань |батьків, здійснення | | | | | |влаштування |соціального супроводження, | | | | | |дітей-сиріт та |створення та забезпечення | | | | | |дітей, |діяльності прийомних сімей та| | | | | |позбавлених |дитячих будинків сімейного | | | | | |батьківського |типу | | | | | |піклування, до | | | | | | |будинків | | | | | | |сімейного типу і | | | | | | |прийомних сімей | | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |16.|Забезпечення |створення соціальних | Мінсім'ямолодьспорт | -"- | 2687,1 | | |випускників шкіл-|гуртожитків для дітей-сиріт |Рада міністрів Автономної | | | | |інтернатів, які |та дітей, позбавлених | Республіки Крим, | | | | |потребують житла,|батьківського піклування |Миколаївська, Рівненська, | | | | |соціальним | | Черкаська обласні та | | | | |гуртожитком, | | Севастопольська міська | | | | |створення умов | | держадміністрації | | | | |для їх доступу до| | | | | | |психологічних, | | | | | | |соціально- | | | | | | |педагогічних, | | | | | | |соціально- | | | | | | |медичних, | | | | | | |юридичних, | | | | | | |інформаційних та | | | | | | |інших послуг | | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |17.|Удосконалення |супроводження у Верховній | Мінсім'ямолодьспорт | | | | |механізму |Раді проекту Закону України | | | | | |збереження |"Про внесення змін до деяких | | | | | |житлових та |законодавчих актів України | | | | | |майнових прав |щодо захисту житлових прав | | | | | |дітей-сиріт та |дітей-сиріт та дітей, | | | | | |дітей, |позбавлених батьківського | | | | | |позбавлених |піклування, а також осіб з їх| | | | | |батьківського |числа" (реєстраційний номер | | | | | |піклування |3676) | | | | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |Разом за підрозділом "Соціальний захист дітей- | | державний | 7085,479 | | |сиріт та дітей, позбавлених батьківського | | бюджет | | | |піклування" | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Захист дітей-інвалідів | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |18.|Створення умов |1) сприяння поширенню досвіду|Рада міністрів Автономної | | | | |для виховання та |благодійних та молодіжних |Республіки Крим, обласні, | | | | |догляду за |організацій щодо | Київська та | | | | |дитиною-інвалідом|взаємодопомоги батьків дітей-| Севастопольська міські | | | | |у сім'ї |інвалідів та надання | держадміністрації | | | | | |психологічної підтримки за | | | | | | |принципом "батьки для | | | | | | |батьків" | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |19.|Підтримка дітей- |1) надання правової допомоги | Мін'юст | | | | |інвалідів, |дітям-інвалідам через мережу |Рада міністрів Автономної | | | | |забезпечення їх |правових громадських |Республіки Крим, обласні, | | | | |соціального |приймалень, створених при | Київська та | | | | |супроводження з |територіальних управліннях | Севастопольська міські | | | | |метою |юстиції | держадміністрації | | | | |самореалізації |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |шляхом |2) розроблення положення про | МОН | | | | |забезпечення |спеціальний клас при | МОЗ | | | | |надання: |загальноосвітньому | Мінпраці | | | | |психологічних, |навчальному закладі для | | | | | |соціально- |навчання дітей, які | | | | | |педагогічних, |потребують корекції фізичного| | | | | |соціально- |та (або) розумового розвитку | | | | | |медичних, |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |юридичних, |3) узагальнення кращого |Академія педагогічних наук| | | | |інформаційних та |досвіду психолого- | МОН | | | | |інших послуг до |педагогічної діяльності в |Рада міністрів Автономної | | | | |2010 року не менш|Україні з питань інклюзивної |Республіки Крим, обласні, | | | | |як 80 відсоткам, |освіти дітей з особливими | Київська та | | | | |до |потребами | Севастопольська міські | | | | |2016 року - усім | | держадміністрації | | | | |дітям-інвалідам |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |відповідно до |4) проведення моніторингу | МОН | | | | |потреби |розвитку мережі районних |Академія педагогічних наук| | | | | |психолого-медико-педагогічних|Рада міністрів Автономної | | | | | |консультацій з метою |Республіки Крим, обласні, | | | | | |розроблення методичних | Київська та | | | | | |рекомендацій щодо їх | Севастопольська міські | | | | | |діяльності | держадміністрації | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |5) підготовка пропозицій щодо| Мінсім'ямолодьспорт | | | | | |збільшення державної допомоги| | | | | | |для дітей-інвалідів, які | | | | | | |виховуються у дитячих | | | | | | |будинках сімейного типу та | | | | | | |прийомних сім'ях, до трьох | | | | | | |прожиткових мінімумів | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України | | без законних представників | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |20.|Забезпечення |розроблення методичних | Академія | | | | |доступу дітей, |рекомендацій щодо організації| педагогічних наук | | | | |які перебувають |навчально-виховного процесу | МОН | | | | |на території |дітей, які перебувають на | | | | | |України без |території України без | | | | | |законних |законних | | | | | |представників, та|представників, та дітей- | | | | | |дітей-біженців до|біженців | | | | | |навчання | | | | | | |у школі або за | | | | | | |індивідуальною | | | | | | |навчальною | | | | | | |програмою і | | | | | | |програм розвитку | | | | | | |особистості | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Боротьба з використанням дитячої праці | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |21.|Розроблення та |проведення разом із | Мінпраці | | | | |запровадження |представниками професійних | Мінсім'ямолодьспорт Рада | | | | |механізму |спілок та організацій | міністрів Автономної | | | | |взаємодії органів|роботодавців спільних |Республіки Крим, обласні, | | | | |виконавчої влади |перевірок щодо дотримання | Київська та | | | | |та органів |законодавства про працю дітей| Севастопольська міські | | | | |місцевого |на підприємствах, в установах| держадміністрації | | | | |самоврядування, |та організаціях усіх форм | | | | | |професійних |власності | | | | | |спілок та | | | | | | |організацій | | | | | | |роботодавців, | | | | | | |інших | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій, до | | | | | | |сфери діяльності | | | | | | |яких належить | | | | | | |здійснення | | | | | | |заходів, | | | | | | |спрямованих на | | | | | | |боротьбу з | | | | | | |використанням | | | | | | |найгірших форм | | | | | | |дитячої праці | | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |22.|Запровадження |розроблення критеріїв та | Мінпраці | державний | 63,36 | | |починаючи з 2009 |проведення моніторингу | | бюджет | | | |року моніторингу |використання дитячої праці на| | | | | |використання |підприємствах, в установах та| | | | | |дитячої праці на |організаціях усіх форм | | | | | |підприємствах, в |власності | | | | | |установах та | | | | | | |організаціях усіх| | | | | | |форм власності | | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |23.|Забезпечення |надання психологічних послуг | МОН | | | | |надання послуг з |у межах навчального закладу |Рада міністрів Автономної | | | | |фізичної, |дітям, які залучалися до |Республіки Крим, обласні, | | | | |психологічної і |найгірших форм дитячої праці | Київська та | | | | |духовної | | Севастопольська міські | | | | |реабілітації | | держадміністрації | | | | |дітей, які були | | | | | | |залучені до | | | | | | |найгірших форм | | | | | | |дитячої праці | | | | | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |Разом за підрозділом "Боротьба з використанням | | державний | 63,36 | | |дитячої праці" | | бюджет | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |24.|Підвищення |1) проведення для батьків та | МОН | | | | |ефективності |дітей у загальноосвітніх |Рада міністрів Автономної | | | | |профілактичної та|навчальних закладах |Республіки Крим, обласні, | | | | |роз'яснювальної |семінарів, засідань за | Київська та | | | | |роботи, що |круглим столом з питань | Севастопольська міські | | | | |проводиться серед|жорстокого поводження з | держадміністрації | | | | |батьків з метою |дітьми | | | | | |запобігання |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |жорстокому |2) виготовлення соціальної | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 800 | | |поводженню з |реклами з питань запобігання | | бюджет | | | |дітьми |насильству та жорстокому | | | | | | |поводженню з дітьми, | | | | | | |подолання дитячої | | | | | | |бездоглядності і | | | | | | |безпритульності з метою | | | | | | |розміщення її на телеканалах,| | | | | | |засобах зовнішньої реклами | | | | | | |та для трансляції за | | | | | | |допомогою відеоінформаційних | | | | | | |систем | | | | | | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | |3) проведення тренінгів, | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 140 | | | |семінарів, конференцій з | | бюджет | | | | |метою запобігання торгівлі | | | | | | |дітьми, їх сексуальній | | | | | | |експлуатації та жорстокому | | | | | | |поводженню з ними для | | | | | | |представників державних та | | | | | | |недержавних організацій, | | | | | | |зокрема працівників сфери | | | | | | |туризму | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |25.|Удосконалення |розроблення положення про | МВС Мінсім'ямолодьспорт | | | | |процедури |спільні мобільні групи | МОН | | | | |виявлення дітей, |оперативного реагування на | МОЗ | | | | |які потерпіли |факти жорстокого поводження з| Мін'юст | | | | |від сексуальної |дітьми | | | | | |експлуатації, | | | | | | |інших форм | | | | | | |жорстокого | | | | | | |поводження з ними| | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |26.|Забезпечення |1) підготовка пропозицій щодо| Мін'юст | | | | |функціонування |ратифікації Конвенції Ради | МЗС | | | | |системи захисту |Європи про захист дітей від | МВС Мінсім'ямолодьспорт | | | | |дітей від |сексуальної експлуатації та | МОН | | | | |жорстокого |сексуального розбещення | | | | | |поводження, |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |проведення |2) введення до програм | МОН | | | | |відповідної |підготовки, перепідготовки і |Рада міністрів Автономної | | | | |профілактичної |підвищення кваліфікації |Республіки Крим, обласні, | | | | |роботи |педагогічних працівників | Київська та | | | | | |інститутів післядипломної | Севастопольська міські | | | | | |педагогічної освіти | держадміністрації | | | | | |навчальних курсів з протидії| | | | | | |торгівлі людьми | | | | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |Разом за підрозділом "Ліквідація торгівлі | | державний | 940 | | |дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм | | бюджет | | | |жорстокого поводження з ними" | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Захист прав дітей, які вчинили правопорушення | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |27.|Запровадження |розроблення | Мінсім'ямолодьспорт | | | | |новітніх методів |методичних рекомендацій щодо | | | | | |та форм роботи з |запобігання повторному | | | | | |дітьми, схильними|потраплянню дітей до | | | | | |до правопорушень |притулків для дітей служб у | | | | | | |справах дітей | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |28.|Підвищення рівня |проведення виховних заходів з|Рада міністрів Автономної | | | | |обізнаності дітей|питань правової освіти та |Республіки Крим, обласні, | | | | |шкільного віку з |тижнів правових знань у | Київська та | | | | |правових питань |загальноосвітніх навчальних | Севастопольська міські | | | | | |закладах | держадміністрації | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |29.|Удосконалення |забезпечення подання | МВС | | | | |порядку |щокварталу центральним та | | | | | |проведення |місцевим органам виконавчої | | | | | |моніторингу |влади статистичних даних про | | | | | |стану: дитячої |злочини та інші правопору- | | | | | |злочинності |шення, вчинені дітьми, із | | | | | |та злочинів, |зазначенням їх віку, статі, | | | | | |вчинених проти |місця перебування та | | | | | |дітей |злочинів, вчинених дорослими | | | | | | |стосовно дітей | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |дотримання прав, |підготовка пропозицій щодо | МОН | | | | |а також |внесення змін до Положення | | | | | |створення умов |про дисциплінарну кімнату | | | | | |для перебування |спеціальної загальноосвітньої| | | | | |дітей у |школи та спеціального | | | | | |приймальниках- |професійного училища для | | | | | |розподільниках |дітей і підлітків, які | | | | | |для дітей органів|потребують особливих умов | | | | | |внутрішніх справ,|виховання | | | | | |слідчих | | | | | | |ізоляторах, | | | | | | |спеціальних | | | | | | |виховних | | | | | | |установах | | | | | | |Державного | | | | | | |департаменту з | | | | | | |питань виконання | | | | | | |покарань, школах | | | | | | |соціальної | | | | | | |реабілітації та | | | | | | |професійних | | | | | | |училищах | | | | | | |соціальної | | | | | | |реабілітації | | | | | | |органів освіти | | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |30.|Забезпечення |забезпечення соціального |Рада міністрів Автономної | | | | |дотримання прав |патронажу та супроводження |Республіки Крим, обласні, | | | | |на житло |дітей, які відбувають | Київська та | | | | |відповідно до |покарання у спеціальних | Севастопольська міські | | | | |законодавства для|виховних установах та | держадміністрації | | | | |неповнолітніх, |звільняються з місць | | | | | |звільнених із |позбавлення волі | | | | | |спеціальних | | | | | | |виховних установ | | | | | | |Державного | | | | | | |департаменту з | | | | | | |питань виконання | | | | | | |покарань, а також| | | | | | |влаштування їх на| | | | | | |роботу чи | | | | | | |навчання | | | | | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |Разом за розділом IV | | |15333,339 | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | | у тому числі | державний |12438,039 | Мінсім'я- |12374,679 | | | | | бюджет | | молодьспорт| | | | | | | | Мінпраці | 63,36 | |---+-----------------+-----------------------------+------------+-------------+------------+-----------| | | | |інші джерела|2895,3 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | V. Участь дітей у житті суспільства | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Створення при |1) сприяння організації | МОН | | | | |кожній районній |діяльності Всеукраїнської |Рада міністрів Автономної | | | | |та міській раді |ради старшокласників - |Республіки Крим, обласні, | | | | |дорадчих органів |лідерів учнівського | Київська та | | | | |з представників |самоврядування "Школа | Севастопольська міські | | | | |молодіжних і |управлінської майстерності" | держадміністрації | | | | |дитячих |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |громадських |2) розроблення примірного | Мінсім'ямолодьспорт | | | | |організацій |положення про дорадчі органи | | | | | | |із представників молодіжних і| | | | | | |дитячих громадських | | | | | | |організацій при місцевих | | | | | | |органах виконавчої влади | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VI. Міжнародне співробітництво | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Забезпечення |забезпечення підписання плану| Мінсім'ямолодьспорт МОЗ | | | | |подальшої |співпраці між Урядом України | МОН | | | | |співпраці України|та Дитячим фондом ООН | МВС | | | | |з Дитячим фондом | | Мінпраці | | | | |ООН (ЮНІСЕФ), | | Мін'юст | | | | |іншими | | | | | | |міжнародними | | | | | | |організаціями з | | | | | | |питань захисту | | | | | | |прав дітей | | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |2. |Укладення нових |1) удосконалення механізму | Мін'юст | | | | |чи приєднання до |виконання Конвенції про | Мінсім'ямолодьспорт | | | | |чинних |цивільно-правові аспекти | | | | | |міжнародних |міжнародного викрадення дітей| | | | | |договорів у сфері|( 995_188 ) | | | | | |захисту прав |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |дитини |2) підготовка пропозицій щодо| -"- | | | | | |ратифікації Європейської | | | | | | |Конвенції з усиновлення дітей| | | | | | |( 994_676 ) | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VII. Проведення моніторингу, оцінки стану виконання програми та очікувані результати | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Завершення | | Мінсім'ямолодьспорт | інші | 50 | | |впровадження | | | джерела | | | |системи | | | | | | |управління даними| | | | | | |"DevInfo" як | | | | | | |інструменту | | | | | | |проведення | | | | | | |моніторингу та | | | | | | |оцінки виконання | | | | | | |соціальних | | | | | | |програм, | | | | | | |орієнтованих на | | | | | | |дітей | | | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| |2. |Забезпечення | | -"- | державний | 120 | | |підготовки, | | | бюджет | | | |видання та | | | | | | |поширення | | | | | | |щорічної доповіді| | | | | | |про становище | | | | | | |дітей в Україні | | | | | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |Разом за розділом VII | | | 170 | |---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | | у тому числі | державний бюджет | Мінсім'я- | 120 | | | | | | молодьспорт| | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | | | інші джерела | | 50 | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |Усього | | | | 845806,94 | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | |у тому числі | державний бюджет | 792360,64 | МОЗ | 778587,601| |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | | | | Мінсім'я- | 13709,679 | | | | | | молодьспорт| | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | | | | Мінпраці | 63,36 | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | | місцевий бюджет | 50501 | | | |---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------| | | | інші джерела | 2945,3 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору