Документ 518-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2006, підстава - v0380665-06

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 квітня 2006 р. N 518
Київ
Про державне замовлення на закупівлю товарів,
виконання робіт, надання послуг для
державних потреб у 2006 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1564 ( 1564-2006-п ) від 08.11.2006
Наказом Міністерства економіки
N 380 ( v0380665-06 ) від 22.12.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у
2006 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники:
здійснюють погашення бюджетної заборгованості з оплати
виконаного у попередні роки державного замовлення за рахунок
бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними
програмами на 2006 рік;
подають Міністерству економіки пропозиції стосовно внесення
змін до затверджених на поточний рік обсягів державного замовлення
не пізніше ніж до 15 листопада ц. р.
3. Державним замовникам, які мають бюджетну заборгованість з
оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, подавати
щомісяця до 5 числа Міністерству економіки і Міністерству фінансів
інформацію про стан її погашення.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2006 р. N 518
ОБСЯГИ
державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт,
надання послуг для державних потреб у 2006 році
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,
передбачених у державному бюджеті ( 3235-15 )
на фінансування державного замовлення в 2006 році
(у розрізі замовників)
(тис. гривень) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Державний | Усього | У тому числі за напрямами державного замовлення | | замовник | |--------------------------------------------------------------------| | | |у сфері |на |на по- |на одер-|на |на |на за- |на най- | | | |культури|випуск|ставку |жання |поставку|прове- |купівлю|важливіші | | | | |друко-|дорого-|приросту|продук- |дення |зерно- |новітні | | | | |ваної |цінних |запасів |ції со- |земель-|вих ку-|технології| | | | |про- |металів|корисних|ціаль- |ної ре-|льтур |за пріори-| | | | |дукції| |копалин |ного |форми |та |тетними | | | | | | |та топо-|призна- |та за- |інших |напрямами | | | | | | |графо- |чення |безпе- |продо- |розвитку | | | | | | |геоде- | |чення |вольчих|науки і | | | | | | |зичні | |охорони|товарів|техніки та| | | | | | |роботи | |земель-| |матеріаль-| | | | | | | | |них і | |но-техніч-| | | | | | | | |водних | |не забез- | | | | | | | | |ресур- | |печення | | | | | | | | |сів | |науки | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| | Усього |2524199,7|422655,5|186409|9225 |846492,8|304037,2|56503 |400000 |298877,2 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| | | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Апарат Верховної |20527,8 |20527,8 | | | | | | | | |Ради України | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінпаливенерго |11895,7 | | | | | | | |11895,7 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінекономіки |2227,5 | | | | | | | |2227,5 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |МКТ |59635 |59635 | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |МОН |225097,5 | |159599| | |21782,5 | | |43716 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |МОЗ |1903,1 | |150 | | | | | |1753,1 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінприроди |848018,9 | | | |846492,8| | | |1526,1 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінпраці |282963,2 | | | | |282254,7| | |708,5 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінпромполітики |19743,4 | | | | | | | |19743,4 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінагрополітики |5075,2 | |500 | | | | | |4575,2 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінтрансзв'язку |430,6 | | | | | | | |430,6 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |МНС |723,3 | | | | | | | |723,3 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінфін |9409,5 | | |9225 | | | | |184,5 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінбуд |30130,1 |25000 | | | | | | |5130,1 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінвуглепром |7710 | | | | | | | |7710 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Держкомтелерадіо |335492,7 |317492,7|18000 | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Держводгосп |10,9 | | | | | | | |10,9 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Держкомзем |56503 | | | | | |56503 | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Держспоживстандарт|3157,2 | | | | | | | |3157,2 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Держкомрезерв |400000 | | | | | | |400 000| | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Головдержслужба |2642,1 | | | | | | | |2642,1 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |НКАУ |59936 | | | | | | | |59936 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Національна |130447,5 | |8160 | | | | | |122287,5 | |академія наук | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Академія |861,9 | | | | | | | |861,9 | |педагогічних наук | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Академія |8477,6 | | | | | | | |8477,6 | |медичних наук | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Академія |512,4 | | | | | | | |512,4 | |правових наук | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Українська |667,6 | | | | | | | |667,6 | |академія аграрних | | | | | | | | | | |наук | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
у сфері культури
--------------------------------------------------------------------------------- | КПКВК | Галузь. Замовник. Назва | Одиниця | Обсяг |Орієнтовна|Вартість,| | | продукції | виміру | | середня |тис. | | | | | | вартість,|гривень | | | | | | гривень | | | | | | | | | |-------+---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Усього | | | |422655,5 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Створення та розповсюдження фільмів | | |-------+-------------------------------------------------------------+---------| |1801230|МКТ | | | |49250 | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Створення національних |одиниць/ |100/350/3510|432,5 |43250 | | |фільмів |частин/ | | | | | | |хвилин | | | | | | |екранного| | | | | | |часу | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |У тому числі: | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Ігрові (художні) кінофільми|- " - |20/172/1720 |1331 |26620 | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Ігрові (художні) |- " - |16/37/370 |350 |5600 | | |відеофільми | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Анімаційні фільми |- " - |11/11/120 |363,6 |4000 | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Неігрові |- " - |10/20/200 |39 |390 | | |(хронікально-документальні)| | | | | | |кінофільми | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Неігрові |- " - |15/28/280 |103 |1550 | | |(хронікально-документальні)| | | | | | |відеофільми | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Неігрові |- " - |11/32/320 |289 |3180 | | |(науково-пізнавальні) | | | | | | |кінофільми | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Неігрові |- " - |17/50/500 |112 |1910 | | |(науково-пізнавальні) | | | | | | |відеофільми | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Розповсюдження фільмів | | | |6000 | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |У тому числі: | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Проведення робіт по |кількість|53 |31,4 |1663 | | |тиражуванню фільмів |назв | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Виконання робіт з |- " - |25 |7,2 |180 | | |реставрації фільмових | | | | | | |матеріалів | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Відновлення оригіналів |кількість|70 |47,5 |3327 | | |вихідних матеріалів |назв | | | | | |українських фільмів на | | | | | | |кіноплівці та сучасних | | | | | | |носіях | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Виготовлення субтитрованих |- " - |125 |6,6 |830 | | |копій українських фільмів | | | | | | |для закордонних | | | | | | |представництв | | | | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Створення, придбання і популяризація творів мистецтва | | |-------+-------------------------------------------------------------+---------| |1801150|МКТ |1900 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Створення вистав, концертних програм |940 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Придбання творів образотворчого мистецтва |560 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Придбання творів драматичного мистецтва |150 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Придбання творів музичного мистецтва |250 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини | | |-------+-------------------------------------------------------------+---------| |2701090|Мінбуд |25000 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Велика Кенаса (Дворики з аркадами), м. Євпаторія, Автономна |650 | | |Республіка Крим | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Покровська церква, с. Піддубці Луцького району Волинської |1245 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Садиба Ганських, с. Верхівня Ружинського району Житомирської |500 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Монастир-скит, с. Манява Богородчанського району |300 | | |Івано-Франківської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Доменна піч в Урочищі Ангелів, Рожнятівський район |250 | | |Івано-Франківської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок Жолкевських, м. Жовква Львівської області |500 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок, с. Підгірці Бродівського району Львівської області |1081 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Костел Успення Пресвятої діви Марії, м. Угнів Сокальського |575 | | |району Львівської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Церква Святого Миколая, м. Белз Сокальського району |250 | | |Львівської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Церква Святої Параскеви, м. Белз Сокальського району |300 | | |Львівської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Вежа, м. Белз Сокальського району Львівської області |375 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Успенська церква, с. Осинове Новопсковського району |185 | | |Луганської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Аккерманська фортеця, м. Білгород-Дністровський Одеської |100 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Свято-Покровський собор, м. Ізмаїл Одеської області |400 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Спасо-Преображенська церква, с. Великі Сорочинці |1100 | | |Миргородського району Полтавської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок, м. Корець Рівненської області |550 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Михайлівська церква, смт Гоща Рівненської області |150 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Троїцька церква, с. Пустовійтівка Роменського району Сумської|2440 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок, м. Старокостянтинів Хмельницької області |382 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Успенський собор, м. Канів Черкаської області |3075 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Торгові ряди, м. Умань Черкаської області |243 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Вознесенська церква, смт Лужани Кіцманського району |500 | | |Чернівецької області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Георгіївська церква, смт Седнів Чернігівського району |654 | | |Чернігівської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Іллінська церква, смт Короп Чернігівської області |150 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Троїцька церква, с. Бігач Менського району Чернігівської |150 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Палац О. Рум'янцева-Задунайського, с. Вишеньки Коропського |570 | | |району Чернігівської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Благовіщенський собор, м. Ніжин Чернігівської області |300 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний заповідник "Замки Тернопілля", м. Збараж |1425 | | |Тернопільської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Палацовий комплекс, смт Вишнівець Збаразького району |959,3 | | |Тернопільської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок, м. Скалат Підволочиського району Тернопільської |400 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок, м. Збараж Тернопільської області |65,7 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Державний історико-архітектурний заповідник, м. Бережани |1100 | | |Тернопільської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Троїцький замковий костел-усипальниця, м. Бережани |600 | | |Тернопільської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Північно-західний корпус і західна вежа Замку, м. Бережани |500 | | |Тернопільської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний історико-архітектурний заповідник "Чернігів |500 | | |стародавній", м. Чернігів | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Борисоглібський собор |500 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний заповідник "Софія Київська", м. Київ |5000 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Корегування генерального плану Національного заповідника |50 | | |"Софія Київська", м. Київ | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Софійський собор, м. Київ |950 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Консисторія |980 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Пристінні келії |380 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Флігель бурси |205 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставраційно-ремонтні роботи фасадів пам'яток |100 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Корегування проекту інженерних мереж на території комплексу |260 | | |споруд Софійського собору | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Кирилівська церква |400 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Судацька фортеця |400 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Будинок митрополита |250 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Корпус N 3 |1025 | |-------+-------------------------------------------------------------+---------| |1802030|МКТ |8485 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Шевченківський національний заповідник, м. Канів Черкаської |5100 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Розроблення науково-проектної документації, проведення |5100 | | |реставраційних робіт будівлі музею Т. Г. Шевченка | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник,|765 | | |м. Київ | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Розроблення науково-проектної документації, проведення |64 | | |ремонтно-реставраційних робіт корпусу N 3 (Келії соборних | | | |ченців XVIII століття) | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Проведення ремонтно-реставраційних робіт корпусу N 83 |682 | | |(Онуфріївської вежі) | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Розроблення науково-проектної документації |19 | | |на проведення ремонтно-реставраційних робіт | | | |корпусу N 4 (Келії соборних ченців XVII - | | | |XVIII століття) | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя |1000 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація, консервація та музеєфікація козацької "Чайки" |100 | | |XVIII століття та судна "Бригантина" XVIII століття | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Проведення науково-проектних, реставраційних та |300 | | |реабілітаційних робіт із збереження та відновлення | | | |історичного ландшафту о. Хортиця | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Консервація та музеєфікація курганів |100 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Проведення реставраційно-реабілітаційних робіт з укріплення |400 | | |узбережжя о. Хортиця на території пам'яток археології | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Проведення науково-проектних робіт з музеєфікації пам'яток |100 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний заповідник "Давній Галич", м. Галич |350 | | |Івано-Франківської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація дзвіниці XVII століття комплексу церкви святого |70 | | |Пантелеймона | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація костелу кармелітів |50 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація та музеєфікація фундаменту Успенського собору |50 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація об'єктів Музею архітектури та побуту Прикарпаття |150 | | |у с. Крилос | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація пам'ятника Б. Хмельницького |30 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний заповідник "Херсонес Таврійський", |870 | | |м. Севастополь | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Розроблення науково-проектної документації, проведення |800 | | |реставраційно-консерваційних робіт фортеці Чембало (м. | | | |Балаклава) | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Розроблення науково-проектної документації на проведення |70 | | |реставраційно-консерваційних робіт фортеці Каламіта (м. | | | |Інкерман) | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Державний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької|400 | | |битви", с. Пляшева Радивилівського району Рівненської області| | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація іконостаса Михайлівської церкви XVII століття |400 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Інформаційні послуги | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Верховна Рада України |20527,8 | |-------+-------------------------------------------------------------+---------| |0111080|Висвітлення діяльності |годин |4969 |4131 |20527,8 | | |народних депутатів України | | | | | | |через засоби телебачення і | | | | | | |радіомовлення | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Держкомтелерадіо | | | |317492,7 | |-------+---------------------------+---------+------------+----------+---------| |1701080|Виробництво та |- " - |303149,3 | |317492,7 | |1701090|розповсюдження | | | | | |1701140|телерадіопрограм для | | | | | |1701150|державних потреб | | | | | |1701190| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на випуск друкованої продукції
---------------------------------------------------------------------------------- | КПКВК | Галузь. |Обсяг, |Орієн- |Вартість,| | | Замовник. |тис. |товна |тис. | | | Назва продукції |примір-|середня|гривень | | | |ників |варті- | | | | | |сть од-| | | | | |ного | | | | | |примір-| | | | | |ника, | | | | | |гривень| | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Усього |16023,4| |186409 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видання, придбання, зберігання і доставка |14569,4|8,8 |129184 | | |підручників для студентів вищих навчальних | | | | | |закладів, учнів загальноосвітніх та | | | | | |професійно-технічних навчальних закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Наукові видання |37 |50 |1850 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Енциклопедичні видання |30 |93,7 |2811 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видання для дітей та юнацтва |519 |8,7 |4520 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Науково-популярна література |156 |14,6 |2277 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Література мовами національних меншин |47 |32,1 |1509,6 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Твори класиків української літератури та |369 |11,7 |4300 | | |лауреатів Національної премії імені Тараса | | | | | |Шевченка | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Твори класиків зарубіжної літератури (в |206 |15,5 |3198,5 | | |перекладі українською мовою) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Довідкові та інформаційні видання |93 |23,5 |2194,5 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підготовка до друку | | |3499 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі за замовниками: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| |2201230|МОН | | |128534 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видання, придбання, зберігання і доставка | | |128534 | | |підручників для студентів вищих навчальних | | | | | |закладів, учнів загальноосвітніх та | | | | | |професійно-технічних навчальних закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видання підручників |14540,4|8,2 |119882,3 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для учнів спеціалізованих |146,4 |38 |5567,3 | | |загальноосвітніх навчальних закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для учнів 6 класу дванадцятирічної |8096,1 |7,5 |61125 | | |школи | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники і посібники, видані мовами |1439,7 |9,9 |14248 | | |національних меншин | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для учнів професійно-технічних |383,4 |10,4 |4000 | | |навчальних закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для учнів середньої школи |5312,2 |7,1 |37573,7 | | |(9-11 класи) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники і посібники, видані мовами |463,2 |7,8 |3618,5 | | |національних меншин | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для студентів вищих навчальних |485,1 |21,4 |10372,1 | | |закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Навчальні посібники серії "Шкільна бібліотека"|117,2 |10,5 |1231 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Оплата виконання державного замовлення | | |13,2 | | |перехідних угод | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Доставка навчальної літератури та зберігання | | |8379,2 | | |резервного фонду МОН | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Проведення конкурсів | | |272,5 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| |6541060|Національна академія наук | | |8160 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Випуск друкованої продукції | | |4661 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Наукові видання |37 |50 |1850 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видавництво "Наукова думка" |19 |71,1 |1350 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видавничий дім "Академперіодика" |18 |27,8 |500 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Енциклопедичні видання |30 |93,7 |2811 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Словники України (Український |15 |80,7 |1211 | | |мовно-інформаційний фонд Національної | | | | | |академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Енциклопедія історії України (Інститут |5 |100 |500 | | |історії України Національної академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Енциклопедія сучасної України (Інститут |10 |110 |1100 | | |енциклопедичних досліджень Національної | | | | | |академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підготовка до друку | | |3499 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Національна енциклопедія України "Українська | | |180 | | |універсальна енциклопедія" (Інститут | | | | | |енциклопедичних досліджень Національної | | | | | |академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |"Шевченківська енциклопедія" (Інститут | | |580 | | |літератури імені Т.Г. Шевченка | | | | | |Національної академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |"Історія української літератури" (Інститут | | |200 | | |літератури імені Т.Г. Шевченка Національної | | | | | |академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |"Національний атлас України" (Інститут | | |2339 | | |географії Національної академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |"Франківська енциклопедія" (Львівське | | |200 | | |відділення Інституту літератури імені | | | | | |Т.Г. Шевченка Національної академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| |1701110|Держкомтелерадіо | | |18000 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Випуск друкованої продукції за програмою |1389,2 |13 |18000 | | |"Українська книга" | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видання для дітей та юнацтва |518,5 |8,7 |4520 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Твори класиків української літератури та |368,5 |11,7 |4300 | | |лауреатів Національної премії імені Тараса | | | | | |Шевченка | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Твори класиків зарубіжної літератури (в |205,8 |15,5 |3198,5 | | |перекладі українською мовою) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Науково-популярна література |156 |14,6 |2277 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Довідкові та інформаційні видання |93,4 |23,5 |2194,9 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Література мовами національних меншин |47 |32,1 |1509,6 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| |2801110|Мінагрополітики | | |500 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Випуск друкованої продукції |20 |25 |500 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для студентів вищих навчальних |20 |25 |500 | | |закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| |2301090|МОЗ | | |150 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для студентів вищих навчальних |8,75 |17,14 |150 | | |закладів | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------| | |Виготовлення документів про освіту | |-------+------------------------------------------------------------------------| |2201170|МОН | | |31065 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Виготовлення документів про освіту |2985,58|10,41 |31065 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Документів про освіту для випускників |1392,03|17 |23664,5 | | |загальноосвітніх закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Додатків до документів про освіту для |1180,55|0,36 |425 | | |випускників загальноосвітніх закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Дипломів кваліфікованого робітника |240 |17 |4080 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Документів про освіту для випускників вищих |125 |17 |2125 | | |навчальних закладів (молодший спеціаліст) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Свідоцтв про присвоєння робітничої |25 |17 |425 | | |кваліфікації | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Свідоцтв про закінчення спеціальної |10 |4,2 |42 | | |загальноосвітньої школи | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Свідоцтв про присвоєння (підвищення) |7 |21,5 |150,5 | | |робітничої кваліфікації (річковий транспорт) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Атестатів доцента з подушечкою |5 |25,5 |127,5 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Атестатів професора з подушечкою |1 |25,5 |25,5 | ----------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на поставку дорогоцінних металів
Замовник - Мінфін
----------------------------------------------------- | КПКВК | Назва продукції | Вартість, | | | |тис. гривень| |-------+------------------------------+------------| | |Усього |9225 | |-------+------------------------------+------------| |3501100|Поставка дорогоцінних металів |9225 | -----------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на одержання приросту запасів корисних копалин та
топографо-геодезичні роботи
Замовник - Мінприроди
-------------------------------------------------------------- | КПКВК | Назва продукції |Одиниця |Обсяг|Вартість, | | | |виміру | |тис. гривень | |-------+---------------------+----------+-----+-------------| | |Усього | | |846492,8 | |-------+---------------------+----------+-----+-------------| |2404000|Державна геологічна | | |821442,8 | | |служба | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |У тому числі: | | | | |-------+---------------------+----------+-----+-------------| |2404030|Еколого-геологічні | | |5500 | | |дослідження та заходи| | | | |-------+---------------------+----------+-----+-------------| |2404020|Розвиток | | |565942,8 | | |мінерально-сировинної| | | | | |бази | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |У тому числі: | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Буріння артезіанських| | |35000 | | |свердловин | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Регіональне вивчення | | |75900 | | |надр | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |У тому числі | | | | | |геологічне картування| | | | | |територій: | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Геологічне довивчення|кв. |22950| | | |площ масштабу |кілометрів| | | | |1:200000 | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Гідрогеологічне |- " - |17290| | | |довивчення площ | | | | | |масштабу 1:200000 | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Геологічна зйомка на |- " - |1500 | | | |шельфі масштабу | | | | | |1:200000 | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Геологічне довивчення|- " - |674 | | | |площ і геологічна | | | | | |зйомка масштабу | | | | | |1:50000 | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Підготовка |- " - |6100 | | | |геофізичних основ під| | | | | |ГДП-200 і ГДП-50 | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Видання комплектів |комплектів|5 | | | |Державної геологічної| | | | | |карти масштабу | | | | | |1:200000 | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Наукове супроводження| | |35236,8 | | |робіт, розроблення | | | | | |новітніх технологій | | | | | |та технічних засобів,| | | | | |нормативно-правових | | | | | |і галузевих актів | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Виконання робіт з | | |9800 | | |надрокористування, | | | | | |державного | | | | | |геологічного контролю| | | | | |і моніторингу | | | | | |мінерально-сировинної| | | | | |бази | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Технічне та | | |31000 | | |інтелектуальне | | | | | |переоснащення галузі | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Роботи з вивчення і | | |3000 | | |прогнозування | | | | | |передвісників | | | | | |землетрусів | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Проведення робіт на | | |250000 | | |нафту і газ | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |У тому числі: | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Підготовка |одиниць |13 |49350 | | |перспективних |----------+-----| | | |нафтогазових об'єктів|млн. тонн |25 | | | | |умовного | | | | | |палива | | | | | |----------+-----| | | | |кв. |68 | | | | |кілометрів| | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Одержання приросту |млн. тонн |1 |50650 | | |запасів нафти і | | | | | |газового конденсату | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Роботи на нафту і газ|свердловин|2 |150000 | | |на шельфі Чорного і | | | | | |Азовського морів | | | | | |(геофізичні | | | | | |дослідження та | | | | | |буріння свердловин | | | | | |для підготовки | | | | | |приростів запасів на | | | | | |2007 - 2010 роки) | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Пошукові і | | |126006 | | |розвідувальні роботи | | | | | |із забезпечення | | | | | |держави економічно | | | | | |перспективними видами| | | | | |корисних копалин з | | | | | |метою зменшення їх | | | | | |імпорту, забезпечення| | | | | |збалансованості | | | | | |мінерально-сировинної| | | | | |бази держави для | | | | | |власних потреб та | | | | | |розвитку експортних | | | | | |можливостей | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |У тому числі | | | | | |одержання приросту | | | | | |ресурсів та запасів | | | | | |корисних копалин, | | | | | |крім визначених вище | | | | | |робіт на нафту і газ | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Метан вугільних |млрд. куб.|0,12 | | | |родовищ |метрів | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Кам'яне вугілля |млн. тонн |15 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Буре вугілля |- " - |2 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Торф |тис. тонн |100 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Уран |умовних |0,5 | | | | |одиниць | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Золото |- " - |1,2 | | | | | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Рідкісноземельні |- " - |0,1 | | | |метали | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Титан |- " - |1 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Хроміт |млн. тонн |50 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Бентонітові глини |- " - |2 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Каолін вторинний |- " - |12 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Тальк-магнезит |- " - |5 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Фосфорити |тис. тонн |1070 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Пегматит |- " - |45 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Опока |млн. тонн |17 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Бурштин |кілограмів|1500 | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |П'єзокварцова |- " - |300 | | | |сировина | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Камінь облицювальний |млн. куб. |0,4 | | | | |метрів | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Підземні питні води |тис. куб. |3000 | | | | |метрів на | | | | | |рік | | | |-------+---------------------+----------+-----+-------------| |2404040|Держзамовлення з | | |250000 | | |приросту запасів | | | | | |природного газу та | | | | | |регіональних | | | | | |геологорозвідувальних| | | | | |робіт (буріння | | | | | |параметричних | | | | | |свердловин для | | | | | |підготовки приростів | | | | | |запасів на 2007 - | | | | | |2010 роки) | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |У тому числі: | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Природний газ |млрд. куб.|5,134|225000 | | | |метрів | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Регіональне вивчення | | |25000 | | |нафтогазоносних надр | | | | |-------+---------------------+----------+-----+-------------| |2405000|Державна служба | | |25050 | | |геодезії, картографії| | | | | |та кадастру | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |У тому числі: | | | | |-------+---------------------+----------+-----+-------------| |2405020|Загальнодержавні | | |11900 | | |геодезичні та | | | | | |картографічні роботи | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Забезпечення | | |11900 | | |виконання державних | | | | | |програм, пов'язаних | | | | | |з: національною | | | | | |безпекою та обороною;| | | | | |розвитком економіки | | | | | |держави; проведенням | | | | | |земельної реформи; | | | | | |створенням | | | | | |кадастрових систем; | | | | | |екологічною безпекою;| | | | | |інформатизацією | | | | | |держави; наукою і | | | | | |освітою | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |У тому числі: | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Капітальні трансферти| | |1700 | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Комплекс робіт по |одиниць |1500 | | | |обстеженню та | | | | | |оновленню пунктів | | | | | |державної геодезичної| | | | | |мережі | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Комплекс робіт по |кв. |8840 | | | |створенню та |кілометрів| | | | |оновленню | | | | | |топографічних карт | | | | |-------+---------------------+----------+-----+-------------| |2405030|Демаркація та | | |13150 | | |делімітація | | | | | |державного кордону | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Виконання комплексу | | |13150 | | |топографо-геодезичних| | | | | |і картографічних | | | | | |робіт для демаркації | | | | | |та делімітації | | | | | |державного кордону | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |У тому числі: | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Капітальні трансферти| | |3150 | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Комплекс робіт по |погонних |220 | | | |виносу на місцевість |кілометрів| | | | |лінії державного | | | | | |кордону | | | | | |---------------------+----------+-----+-------------| | |Комплекс робіт по |кв. |8140 | | | |топографічному |кілометрів| | | | |картографуванню | | | | | |прикордонних | | | | | |територій | | | | --------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на поставку продукції соціального призначення
--------------------------------------------------------------------- |КПКВК |Замовник, назва |Одиниця|Обсяг |Орієнтовна|Вартість,| | |продукції |виміру | |середня |тис. | | | | | |вартість, |гривень | | | | | |гривень | | |-------+-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Усього | | | |304037,2 | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Мінпраці | | | |282254,7 | |-------+-----------------------+-------+------+----------+---------| |2507090|Забезпечення інвалідів | | | |197261,2 | | |протезно-ортопедичними | | | | | | |виробами, засобами | | | | | | |пересування та | | | | | | |реабілітації | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |У тому числі на: | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Протезно-ортопедичні | | | |113339,7 | | |вироби | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Засоби пересування |штук |25634 | |59914,7 | | |(коляски) | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Засоби реабілітації |- " - |124710| |15582,4 | | |інвалідів | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Закупівля технічних | | | |3500 | | |засобів реабілітації | | | | | | |для інвалідів зору | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Послуги по забезпеченню| | | |4924,4 | | |населення технічними | | | | | | |засобами реабілітації | | | | | | |(ремонт і доставка | | | | | | |технічного засобу | | | | | | |реабілітації, | | | | | | |здійснення контролю за | | | | | | |виготовленням та | | | | | | |видачею технічного | | | | | | |засобу реабілітації, | | | | | | |обслуговуванню | | | | | | |електронної системи | | | | | | |обліку технічного | | | | | | |засобу реабілітації) | | | | | |-------+-----------------------+-------+------+----------+---------| |2507030|Забезпечення інвалідів |- " - |4012 | |84400 | | |та | | | | | | |інвалідів-чорнобильців | | | | | | |автомобілями | | | | | |-------+-----------------------+-------+------+----------+---------| |2501090|Виготовлення бланків | | | |593,5 | | |посвідчень для | | | | | | |інвалідів, ветеранів | | | | | | |війни та праці, | | | | | | |соціальних інспекторів | | | | | | |нагрудних знаків та | | | | | | |посвідчень до них для | | | | | | |працівників системи | | | | | | |соціального захисту | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |МОН | | | |21782,5 | |-------+-----------------------+-------+------+----------+---------| |2201190|Інформатизація |одиниць|155 | |21782,5 | | |загальноосвітніх, | | | | | | |професійно-технічних і | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | |закладів, комп'ютериза-| | | | | | |ція професійно-техніч- | | | | | | |них та вищих навчальних| | | | | | |закладів, забезпечення | | | | | | |професійно-технічних і | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | |закладів сучасними | | | | | | |технічними засобами | | | | | | |навчання з природничо- | | | | | | |математичних і техноло-| | | | | | |гічних дисциплін | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |У тому числі: | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Розроблення програмних |- " - |37 | |9203,5 | | |засобів навчального | | | | | | |призначення та | | | | | | |впровадження їх в | | | | | | |навчально-виховний | | | | | | |процес | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |У тому числі: | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Інформатизація |- " - |4 |450875 |1803,5 | | |професійно-технічних | | | | | | |закладів | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Інформатизація |- " - |27 |207407 |5600 | | |загальноосвітніх | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Інформатизація вищих |- " - |6 |300000 |1800 | | |навчальних закладів I -| | | | | | |II рівнів акредитації | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Комп'ютеризація вищих |- " - |56 |79977 |4478,7 | | |навчальних закладів I -| | | | | | |II рівнів акредитації | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Комп'ютеризація |- " - |47 |80081 |3763,8 | | |професійно-технічних | | | | | | |закладів | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Придбання засобів |- " - |15 |153333 |2300 | | |навчання (кабінетів) | | | | | | |загальноосвітніх, | | | | | | |професійно-технічних | | | | | | |та вищих навчальних | | | | | | |закладів сучасними | | | | | | |технічними засобами | | | | | | |навчання з | | | | | | |природничо-математичних| | | | | | |і технологічних | | | | | | |дисциплін | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |У тому числі: | | | | | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Хімія |- " - |7 |157143 |1100 | | |-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Біологія |- " - |8 |150000 |1200 | |-------+-----------------------+-------+------+----------+---------| | |Розрахунки за | | | |2036,5 | | |перехідними | | | | | | |угодами з | | | | | | |інформатизації | | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів | | | | | ---------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення земельної реформи та
забезпечення охорони земельних ресурсів
Замовник - Держкомзем
------------------------------------------------------------------ |КПКВК |Замовник, назва |Одиниця |Обсяг|Вартість, | | |продукції |виміру | |тис. | | | | | |гривень | |-------+------------------------+------------+-----+------------| | |Усього | | |56503 | |-------+-------------------------------------------+------------| |5101030|Проведення земельної реформи |42303 | | |-------------------------------------------+------------| | |Розроблення і створення |господарств |142 |4698 | | |проектів організації | | | | | |території | | | | | |сільськогосподарських | | | | | |підприємств | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Розмежування земель |тис. |208,8|1857,7 | | |державної та комунальної|гектарів | | | | |власності | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Науково-технічні | | |2910 | | |розробки, методичне | | | | | |забезпечення і | | | | | |підготовка проектів | | | | | |нормативно-правових | | | | | |актів, пов'язаних із | | | | | |земельними відносинами | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Оновлення |- " - |864,4|1737,8 | | |планово-картографічного | | | | | |матеріалу | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Демаркація державного |тис. |0,6 |2500 | | |кордону |кілометрів | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Ведення державного | | |2491 | | |земельного кадастру | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |У тому числі: | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Капітальні видатки | | |1000 | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Проведення | | |13258,5 | | |інвентаризації та | | | | | |грошової оцінки земель | | | | | |населених пунктів та | | | | | |земель | | | | | |несільськогосподарського| | | | | |призначення за межами | | | | | |населених пунктів | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |У тому числі: | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Інвентаризація земель |тис. |3,5 |1400 | | |Чорноморського флоту |гектарів | | | | |Російської Федерації | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Грошова оцінка земель |- " - |486,2|5744,9 | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Інвентаризація |- " - |491,7|6113,6 | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Виготовлення державних |тис. |2500 |11250 | | |актів на право власності|комплектів | | | | |на землю | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Складання планів |населених |111 |1600 | | |земельно-господарського |пунктів | | | | |устрою населених пунктів| | | | |-------+-------------------------------------------+------------| |5101040|Збереження, відтворення та забезпечення |14200 | | |раціонального використання земельних | | | |ресурсів | | | |-------------------------------------------+------------| | |Проведення вишукувальних|тис. |0,1 |3385 | | |робіт, розроблення |гектарів | | | | |проектної документації | | | | | |та рекультивація | | | | | |порушених земель | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Проведення вишукувальних|- " - |0,8 |2512 | | |робіт, розроблення | | | | | |проектної документації | | | | | |та поліпшення | | | | | |малопродуктивних угідь | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Проведення вишукувальних|- " - |11,9 |2391,2 | | |робіт, розроблення | | | | | |проектної документації | | | | | |та консервація | | | | | |деградованих | | | | | |малопродуктивних земель | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Проведення вишукувальних| | |411,8 | | |робіт, розроблення | | | | | |проектної документації з| | | | | |будівництва | | | | | |протиерозійних | | | | | |гідротехнічних споруд | | | | | |------------------------+------------+-----+------------| | |Будівництво | | |5500 | | |протиерозійних | | | | | |гідротехнічних споруд | | | | ------------------------------------------------------------------

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на закупівлю зерна та інших продовольчих товарів
Замовник - Держкомрезерв
--------------------------------------------------------------------- | КПКВК | Назва продукції | Обсяг | Вартість, | | | | |тис. гривень| |-------+-------------------+--------------------------+------------| | |Усього | |400000 | |-------+-------------------+--------------------------+------------| |5121060|Зернові культури |буде визначений відповідно|400000 | | |та інші продовольчі|до цін, що діють на ринку | | | |товари |сільсько-господарської | | | | |продукції | | ---------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на найважливіші новітні технології
за пріоритетними напрямами розвитку науки
і техніки та матеріально-технічне забезпечення науки
----------------------------------------------------- | КПКВК | Державний замовник, | Обсяг | | | пріоритетний напрям розвитку | фінансу- | | | науки і техніки, найменування |вання, тис.| | | розробки | гривень | |-------+-------------------------------+-----------| | |Усього |298877,2 | | |-------------------------------+-----------| | |Розділ: Розроблення |20669,6 | | |найважливіших новітніх | | | |технологій за пріоритетними | | | |напрямами розвитку науки і | | | |техніки | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Проблеми демографічної політики|2600,9 | | |розвитку людського потенціалу | | | |та формування громадянського | | | |суспільства | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |5361030|Держспоживстандарт |222,3 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та науково-технічне|22,8 | | |обґрунтування проектів | | | |нормативно-правових актів, | | | |навчальних програм, методичних | | | |матеріалів та започаткування | | | |навчання аудиторів і менеджерів| | | |системи стандартів ХАССП | | | |(аналізу ризиків та контролю | | | |критичних точок) | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення правил, процедур та|87 | | |основоположних державних | | | |стандартів України, що | | | |забезпечують основні засади | | | |національної системи | | | |стандартизації, гармонізовані з| | | |відповідними керівними | | | |документами міжнародних та | | | |європейських організацій із | | | |стандартизації (ISO, IEC, CEN, | | | |CENELEC) | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення квантового |21,2 | | |дискримінатора для стандарту | | | |рубідієвого | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технологій, |21 | | |створення нового покоління | | | |еталонів довжини в | | | |нанометричному діапазоні | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення методики |26,3 | | |вимірювання частоти на базі | | | |фемтосекундних лазерів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технологій із |44 | | |застосуванням | | | |високоінтегрованих | | | |мікроструктур з реалізації | | | |ефекту Джозефсона | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201060|МОН |395 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та впровадження |70 | | |інформаційно-телекомунікаційної| | | |технології залучення інвестицій| | | |в науково-технічну сферу | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології оцінки |45 | | |бальнеологічного використання | | | |водойм пониззя Дніпра та | | | |контролю за їх станом | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та впровадження |50 | | |інноваційно-педагогічної | | | |технології в системі | | | |університетської освіти України| | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення новітніх технологій|70 | | |наскрізного навчання на основі | | | |інтеграції академічної науки та| | | |вищої освіти | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та впровадження |60 | | |корекційних та реабілітаційних | | | |методик та технологій навчання,| | | |розвитку і соціалізації дітей | | | |з аутизмом | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення механізму |50 | | |інноваційного управління | | | |підприємством на основі теорії | | | |інформаційної вартості | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення протипилового |50 | | |однопатронного фільтрувального | | | |респіратора "Шахтар" | | |-------+-------------------------------+-----------| |6581050|Академія правових наук |359,3 | | |-------------------------------+-----------| | |Правова культура в умовах |72,4 | | |становлення громадянського | | | |суспільства | | | |-------------------------------+-----------| | |Вдосконалення правового |153,1 | | |регулювання відносин у сфері | | | |інтелектуальної власності з | | | |метою приведення у | | | |відповідність з міжнародними | | | |актами | | | |-------------------------------+-----------| | |Проблеми захисту прав та |133,8 | | |законних інтересів потерпілих | | | |від злочинів | | |-------+-------------------------------+-----------| |1201070|Мінекономіки |1624,3 | | |-------------------------------+-----------| | |Прогнозування впливу |90 | | |накопичувальної системи на | | | |розвиток економіки | | | |-------------------------------+-----------| | |Вивчення загальних змін у |98 | | |соціально-економічній ситуації | | | |в країнах ЄС у зв'язку з його | | | |розширенням та розроблення | | | |наукових рекомендацій щодо | | | |подальшого розвитку | | | |двостороннього | | | |торговельно-економічного | | | |співробітництва України з | | | |країнами Європи | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення наукових |60 | | |рекомендацій щодо оцінки | | | |економічних наслідків для | | | |України подальшої фрагментації | | | |економічного простору СНД у | | | |зв'язку з формуванням ЄЕП | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення наукових |70 | | |рекомендацій щодо трансформації| | | |зони вільної торгівлі | | | |держав-учасниць ЄЕП у зв'язку з| | | |перспективою створення зони | | | |вільної торгівлі України з ЄС | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення і реалізація |75 | | |макроекономічної оптимізаційної| | | |моделі на основі таблиць | | | |"витрата-випуск" | | | |2006-2007 роки, перший етап | | | |-------------------------------+-----------| | |Вдосконалення методичних |80 | | |рекомендацій з прогнозування | | | |основних макроекономічних | | | |показників на коротко- і | | | |середньостроковий період в | | | |методології системи | | | |національних рахунків (СНР) | | | |2006-2007 роки, перший етап | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення цілісної системи |60 | | |організації економічної безпеки| | | |України | | | |2006-2007 роки, перший етап | | | |-------------------------------+-----------| | |Відслідкування процесів |60 | | |детінізації економіки України | | | |2006-2007 роки, перший етап | | | |-------------------------------+-----------| | |Наукова розробка системи |40 | | |показників для моделювання та | | | |прогнозування тенденцій | | | |економічного розвитку регіонів | | | |України | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-методичне та аналітичне|30 | | |супроводження розвитку | | | |транскордонного співробітництва| | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення проектів |70 | | |нормативно-правових актів з | | | |питань державного стимулювання | | | |розвитку депресивних територій | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-методичне |40 | | |супроводження розроблення | | | |Державної програми сталого | | | |соціально-економічного розвитку| | | |Автономної Республіки Крим та | | | |м. Севастополя до 2017 року | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення програмного |60 | | |забезпечення для здійснення | | | |розподілу капітальних видатків | | | |(капітальних вкладень) | | | |Державного бюджету України по | | | |головних розпорядниках | | | |бюджетних коштів | | | |-------------------------------+-----------| | |Рекомендації щодо економічних |100 | | |та інституційних передумов | | | |запровадження обов'язкової | | | |накопичувальної системи | | | |пенсійного страхування | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення заходів для |70 | | |досягнення оптимальної питомої | | | |ваги оплати праці у ВВП по | | | |Україні та у розрізі видів | | | |економічної діяльності | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідження економічних |100 | | |передумов та оцінка можливих | | | |наслідків створення зони | | | |вільної торгівлі між Україною | | | |та ЄС | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення стратегічного плану|104,3 | | |(концепції) розвитку | | | |зовнішньоекономічних відносин з| | | |Європейським Союзом, його | | | |державами-членами та іншими | | | |європейськими державами і | | | |стратегічними партнерами | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідження проблем розвитку |100 | | |енергетичних ринків України, | | | |розроблення напрямів їх | | | |стабілізації з урахуванням | | | |впливу внутрішніх і зовнішніх | | | |економічних та ресурсних | | | |факторів | | | |2006-2007 роки, перший етап | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідження та розроблення |50 | | |науково обґрунтованих | | | |пропозицій щодо забезпечення | | | |економічної безпеки | | | |українського ринку послуг | | | |транспорту та підвищення | | | |конкурентоспроможності | | | |національних перевізників | | | |2006-2007 роки, перший етап | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення системи |77 | | |інструментів стимулювання | | | |інвестиційної та інноваційної | | | |діяльності в Україні та | | | |компенсаційних механізмів для | | | |інвесторів, що працювали у | | | |спеціальному режимі | | | |2006-2007 роки, перший етап | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення нормативів |35 | | |забезпеченості населення | | | |торговельною площею у магазинах| | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення методології |75 | | |технологічного передбачення для| | | |визначення шляхів реформування | | | |науки 2006-2007 роки, перший | | | |етап | | | |-------------------------------+-----------| | |Наукові дослідження механізмів |80 | | |державного інвестування | | | |розвитку науково-технічної | | | |сфери (світовий та вітчизняний | | | |досвід) 2006-2007 роки, перший | | | |етап | | | |-------------------------------+-----------| | |Збереження навколишнього |3044,4 | | |середовища (довкілля) та сталий| | | |розвиток | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |1101030|Мінпаливенерго |2093,8 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології і |300 | | |обладнання для переробки і | | | |кондиціонування високоактивних | | | |відходів АЕС і відпрацьованого | | | |палива канальних реакторів | | | |великої потужності | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення комплексу |150 | | |оптимізаційних моделей динаміки| | | |техніко-економічного стану | | | |електроенергетики для пошуку | | | |ефективних параметрів | | | |управління галуззю в | | | |короткостроковій перспективі | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Розроблення методики розрахунку|200 | | |нормативних характеристик втрат| | | |електричної енергії | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Розроблення критеріїв та |100 | | |методів визначення показників | | | |надійності роботи електричних | | | |мереж | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Розроблення оптимальних |50 | | |технічних та алгоритмічних | | | |рішень для маловитратної | | | |модернізації автоматизованих | | | |систем керування енергоблоків | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Розроблення, виготовлення та |310 | | |проведення дослідницьких | | | |випробувань у промислових | | | |умовах експериментального | | | |зразка запально-захисного | | | |пристрою для розпалювальних | | | |пальників пиловугільних | | | |енергетичних котлів | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Розроблення та відпрацювання |490 | | |методології оперативного | | | |визначення фактичних показників| | | |енергоефективності та шкідливих| | | |викидів енергоблоків ТЕС за | | | |допомогою мобільної лабораторії| | |-------+-------------------------------+-----------| | |Розроблення технічних |110 | | |пропозицій для створення | | | |вітчизняного котла ЦКШ для | | | |спалювання бурого вугілля | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Розроблення моделей |100 | | |комплексних розрахунків | | | |котельних установок ТЕС | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Пальник для екологічно |283,8 | | |чистого та ефективного | | | |спалювання високозольного | | | |антрациту з термохімічною | | | |підготовкою палива | | |-------+-------------------------------+-----------| |5001030|Держводгосп |10,9 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення природоохоронних |10 | | |технологій, методів розрахунку | | | |та технічних засобів захисту | | | |територій і об'єктів від | | | |підтоплення і небезпечних | | | |інженерно-геологічних процесів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та наукове |0,9 | | |обґрунтування нових технологій | | | |очищення та розподілу води з | | | |поверхневих джерел в групових | | | |системах сільськогосподарського| | | |водопостачання | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601030|Мінпромполітики |250 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення пристрою та |110 | | |технології гідроабразивного | | | |подріблення високоактивних | | | |довгомірів АЕС | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення рецептур та |140 | | |технології виготовлення | | | |багатошарових плівок на основі | | | |полівінілхлориду для меблевої | | | |та інших галузей промисловості | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201060|МОН |145 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення екологічного |60 | | |механізму стабілізації | | | |природно-господарського стану | | | |оз. Світязь та прилеглих | | | |територій | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |40 | | |застосування гідроструминного | | | |руйнування конструкційних | | | |матеріалів у | | | |техногенно-небезпечних умовах | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення кадастрів |45 | | |пегматитів Західного Приазов'я | | | |та Середнього Придніпров'я як | | | |джерела комплексної мінеральної| | | |сировини | | |-------+-------------------------------+-----------| |1301030|Мінвуглепром |544,7 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення і виготовлення |300 | | |малогабаритної апаратури | | | |спектральної сейсморозвідки для| | | |вивчення верхньої частини | | | |геологічного розрізу | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення системи та засобів |244,7 | | |автоматизованого | | | |сейсмоакустичного моніторингу | | | |гірничого масиву на базі | | | |звукоізолюючої апаратури | | | |-------------------------------+-----------| | |Новітні біотехнології, |705 | | |діагностика і методи лікування | | | |найпоширеніших захворювань | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201060|МОН |525 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технологій |60 | | |отримання синтетичних | | | |порфіринів та створення на їх | | | |основі нових антимікробних | | | |препаратів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |60 | | |одержання комбінованих | | | |адаптогенних фармацевтичних | | | |препаратів на рослинній основі | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології очистки |60 | | |алкалоїдів і тритерпенів з | | | |імуномодулюючою та | | | |антипроліферативною активністю | | | |і визначення можливості їхнього| | | |застосування як лікарських і | | | |діагностичних препаратів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та створення |60 | | |голографічного сенсора | | | |хвильового фонду для | | | |діагностики зору людини | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |45 | | |виготовлення п'єзоелектричних | | | |датчиків з підвищеною | | | |роздільною здатністю для | | | |ультразвукових медичних | | | |сканерів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення методики та |50 | | |технології внутрішньочерепної | | | |біопсії для функціональної | | | |нейрохірургії на основі | | | |інтроскопічних зображень різних| | | |типів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення прецизійної |50 | | |сцинтиляційної системи для | | | |досліджень дії | | | |радіофармакологічних препаратів| | | |на піддослідних тваринах | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення біотехнології |50 | | |виробництва ентомопатогенного | | | |мікробного препарату | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення комплексної |40 | | |технології очистки і | | | |концентрування біологічно | | | |активної речовини-простатилену | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення екологічно |50 | | |безпечного комплексного | | | |мікробного препарату для | | | |очищення довкілля від нафти і | | | |нафтопродуктів | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601030|Мінпромполітики |180 | | |-------------------------------+-----------| | |Створення проекційної |180 | | |електронно-променевої трубки | | | |високої роздільної здатності | | | |для скануючого мікроскопа, що | | | |буде використовуватися в | | | |біомедицині та нанотехнологіях | | | |-------------------------------+-----------| | |Нові комп'ютерні засоби та |2316,3 | | |технології інформатизації | | | |суспільства | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |6381020|НКАУ |218 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення інформаційних |50 | | |технологій для обробки | | | |аерокосмічної інформації в | | | |інтересах вирішення прикладних | | | |народногосподарських завдань | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення нових методик |50 | | |тематичної обробки космічної | | | |інформації для дослідження | | | |морів та океанів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення нових методик для |68 | | |дистанційного зондування Землі | | | |радіофізичними методами | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення нових методик |50 | | |тематичної обробки | | | |аерокосмічної інформації для | | | |дослідження суходолу | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601030|Мінпромполітики |405 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та випробування в |90 | | |реальних умовах експлуатації | | | |дослідного зразка сучасного | | | |комплексу технічних засобів | | | |охорони та контролю | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення інформаційної |70 | | |технології моделювання і | | | |розрахунку теплових режимів | | | |перспективних конструкцій | | | |теплонавантажуваних елементів | | | |та пристроїв засобів | | | |обчислювальної техніки та | | | |керування | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення програмно-апаратних|35 | | |засобів автоматизованої системи| | | |контролю газових потоків на | | | |магістральних газопроводах на | | | |базі датчиків вітчизняного | | | |виробництва | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення економічного |100 | | |інтернет-сервера широкого | | | |призначення | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та підготовка |110 | | |виробництва світлодіодів на | | | |діапазон 1,06 - 1,55 мкм | | |-------+-------------------------------+-----------| |6581050|Академія правових наук |153,1 | | |-------------------------------+-----------| | |Житлове право у світі ринкових |153,1 | | |перетворень: стан та напрями | | | |вдосконалення на сучасному | | | |етапі в Україні | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201060|МОН |890 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології побудови|80 | | |нового покоління баз даних | | | |науково-технічної та | | | |інноваційної інформації на | | | |основі постреляційної системи | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення інформаційних |50 | | |технологій системи менеджменту | | | |якості підприємств з процесним | | | |типом виробництва на основі ISO| | | |9001-2000 | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та впровадження |60 | | |засобів для забезпечення | | | |електромагнітної сумісності та | | | |захисту інформації по колах | | | |енергозабезпечення | | | |-------------------------------+-----------| | |Комп'ютерні |60 | | |інформаційно-вимірювальні | | | |технології неруйнівного | | | |контролю виробів | | | |машинобудування в процесі їх | | | |виготовлення та експлуатації | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення програмно-апаратних|70 | | |комплексів обробки потокових | | | |даних для телекомунікацій | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення комп'ютерної системи |80 | | |управління фінансовими потоками| | | |бюджетної організації | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та впровадження |60 | | |інформаційної технології | | | |розрахунків | | | |напружено-деформованого стану | | | |ґрунтових масивів під час | | | |проектування бурових робіт | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |70 | | |автоматизованого моніторингу та| | | |аналізу результативності | | | |наукових досліджень, виконаних | | | |за рахунок бюджетного | | | |фінансування | | | |-------------------------------+-----------| | |Мультимедійні технології |40 | | |електронних видань в освіті та | | | |науці | | | |-------------------------------+-----------| | |Проектування та розроблення |40 | | |Інтернет-технологій і | | | |програмного забезпечення | | | |дистанційної системи тестування| | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення програмної системи |45 | | |паралельної обробки інформації | | | |на комп'ютерній мережі з | | | |підтримкою кластерної | | | |технології | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення інваріантних |50 | | |виконавчих механізмів для | | | |колісних та гусеничних машин і | | | |транспортних роботів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення аналітичної системи|50 | | |розвитку індустрії програмного | | | |забезпечення України | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення методики створення |40 | | |дидактично орієнтованих | | | |електронних видань і | | | |дослідження способів їх | | | |побудови | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення алгоритмів і |45 | | |програм підтримки технологій | | | |для захисту та персоналізації | | | |складних технічних систем | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення нових безеталонних |50 | | |засобів експресного контролю | | | |вологості сипучих матеріалів | | | |для будівельних та | | | |агропромислових технологій | | |-------+-------------------------------+-----------| |1101030|Мінпаливенерго |185 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення програмних аспектів|185 | | |і методів підвищення | | | |ефективності обладнання ТЕС з | | | |використанням новітніх | | | |технологій спалювання | | | |органічних видів палива | | |-------+-------------------------------+-----------| |3101040|Мінтрансзв'язку |265,2 | |3106100| | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |47,2 | | |функціонування національної РНС| | | |підвищеної надійності на базі | | | |мобільних станцій РНС "Чайка" | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідження шляхів реалізації |218 | | |та розвитку в Україні рішень | | | |Всесвітнього саміту з питань | | | |інформаційного суспільства з | | | |урахуванням пріоритетних | | | |напрямів IST-програм Євросоюзу | | |-------+-------------------------------+-----------| |1201070|Мінекономіки |200 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та створення |100 | | |інформаційної системи | | | |"Реєстрація та облік суб'єктів | | | |зовнішньоекономічної діяльності| | | |що мають сумнівну ділову | | | |репутацію та допустили | | | |порушення чинного законодавства| | | |України у сфері | | | |зовнішньоекономічних відносин" | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення моделі |100 | | |прогнозування демографічного | | | |розвитку України на | | | |довгострокову перспективу | | | |-------------------------------+-----------| | |Нові технології та |10700,4 | | |ресурсозберігаючі технології в | | | |енергетиці, промисловості та | | | |агропромисловому комплексі | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601030|Мінпромполітики |2457,3 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та підготовка до |39,3 | | |серійного виробництва нового | | | |покоління мікроелектронних | | | |датчиків тиску для потреб | | | |народного господарства України | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення нової технології |90 | | |коксування в коксовій батареї | | | |без уловлювання хімічних | | | |продуктів коксування з | | | |виробленням коксу та | | | |електричної енергії | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та впровадження |25 | | |енергозберігаючої технології | | | |теплої прокатки чорних металів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |70 | | |одержання оксиду заліза при | | | |регенерації травильних розчинів| | | |для виробництва феритів в | | | |електронній техніці | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення нових |60 | | |високоефективних видів | | | |гарячекатаних конструкційних | | | |низьковуглецевих сталей, | | | |диференційованих за групами | | | |міцності і категоріями | | | |витягування, у тому числі | | | |замість холоднокатаних | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та випробування в |20 | | |умовах експлуатації | | | |енергозберігаючих | | | |програмно-технічних засобів | | | |управління режимом | | | |електропічних установок чорної | | | |та кольорової металургії | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення сучасних систем |30 | | |охолодження доменних печей | | | |-------------------------------+-----------| | |Формування модифікованих шарів |160 | | |поверхні метала з метою | | | |отримання високоміцних структур| | | |з широкими функціональними | | | |властивостями | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |80 | | |отримання товстоплівкових | | | |терморезисторних елементів для | | | |біомедичних застосувань | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та впровадження |130 | | |універсальної випробувальної | | | |розривної машини (УРМ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення гумоармових опорних |112 | | |частин та дослідження їх | | | |екплуатаційних властивостей | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення комплекту апаратури |145 | | |контролю для автоматизованих | | | |багатоканальних систем | | | |ультразвукової дефектоскопії та| | | |товщинометрії | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |60 | | |виробництва і конструкцій | | | |взуття для туризму та активного| | | |відпочинку | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та освоєння |88 | | |ресурсозберігаючої технології | | | |виробництва трубної заготовки | | | |для труб із сталі 10Х12Г14СН4ЮМ| | | |(ЕП938У) | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та впровадження |60 | | |нової технології виготовлення | | | |керамічних фільтрів для | | | |очищення кольорових металевих | | | |розплавів та чавуну | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та випробування у |73 | | |виробничих умовах | | | |енергозберігаючих технологій та| | | |обладнання для автономного | | | |технологічного гарячого | | | |водопостачання підприємств | | | |легкої промисловості | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення малогабаритного |130 | | |лінійного акселерометра для | | | |навігаційних систем кораблів та| | | |суден | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення мікропроцесорної |225 | | |системи і алгоритмів керування | | | |енергозберігаючим | | | |високовольтним перетворювачем | | | |частоти і регульованим | | | |електроприводом | | | |загальнопромислового | | | |призначення | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технологічного |90 | | |обладнання для технології | | | |отримання виноградних спиртів | | | |із використанням інтенсивно | | | |діючого насаджуваного | | | |ретифікаційного апарату | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення технології термічного|70 | | |склеювання волокон з отриманням| | | |нетканого волокна типу | | | |"синтепон" | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та освоєння серійно|250 | | |придатних конструкції та | | | |технології виготовлення | | | |конкурентоспроможних емісійних | | | |катодних вузлів планарного типу| | | |для кольорових кінескопів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та підготовка до |100 | | |впровадження когенераційних | | | |установок потужністю до 0,5 МВт| | | |(електричної та теплової) на | | | |базі геотермальних енергоносіїв| | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення |70 | | |конкурентоспроможних способів | | | |підвищення зносостійкості | | | |композитних прокатних валків з | | | |високохромистого чавуна для | | | |станів гарячої прокатки | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |115 | | |видобутку бідних залізних руд | | | |верхніх горизонтів шахт | | | |Кривбасу | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та випробування |165 | | |ефективних теплообмінників зі | | | |зменшеною матеріалоємністю для | | | |промислового призначення | | |-------+-------------------------------+-----------| |2801050|Мінагрополітики |4215,1 | | |-------------------------------+-----------| | |Створення української м'ясної |50 | | |породи овець | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення гнучких технологічних|100 | | |процесів механізованих робіт | | | |виробництва продукції | | | |рослинництва | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення методів контролю |125 | | |нових хіміко-терапевтичних | | | |ветеринарних препаратів і | | | |кормових добавок, вивчення їх | | | |ефективності та залишкових | | | |кількостей в продуктах | | | |тваринного походження | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення біотехнології |100 | | |виготовлення концентрованої | | | |вакцини проти трихофітії ВРХ та| | | |інактивованої вакцини проти | | | |дерматомікозів м'ясоїдних | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення і впровадження |50 | | |ДНК-технології диференціації і | | | |ідентифікації сортів рослин | | | |-------------------------------+-----------| | |Розробити методичні |50 | | |рекомендації щодо впровадження | | | |системи управління безпечністю | | | |харчових продуктів на основі | | | |принципів НАССР на | | | |підприємствах харчової | | | |промисловості | | | |-------------------------------+-----------| | |Виконання комплексу досліджень |90 | | |з оцінки впливу гірничих | | | |виробок соляних шахт на стан | | | |земної поверхні і підготовка | | | |науково-обґрунтованих | | | |рекомендацій з консервації та | | | |ліквідації відпрацьованих | | | |дільниць та шахт з мінімальним | | | |впливом на довкілля | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення гнучких |90 | | |технологічних процесів | | | |діагностування та відновлення | | | |деталей сільськогосподарської | | | |техніки на ремонтних | | | |підприємствах агропромислового | | | |комплексу | | | |-------------------------------+-----------| | |Розробити систему технічного |100 | | |обслуговування і ремонту | | | |автотранспортних засобів в | | | |умовах агропромислового | | | |комплексу | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення системи зональних |135 | | |агротехнічних прийомів | | | |основного та поверхневого | | | |обробітку ґрунту з підбором та | | | |оптимізацією режимів роботи | | | |нових знарядь | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення експериментального |99,5 | | |проекту заводу з виготовлення | | | |біоорганічних добрив | | | |сільськогосподарських відходів | | | |методом керованої аеробної | | | |ферментації потужністю 20 тонн | | | |за добу із застосуванням | | | |новітніх біотехнологій | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення експериментального |97 | | |проекту зимової блочної теплиці| | | |площею 0,1 - 1 га | | | |-------------------------------+-----------| | |Розробити механізм |70 | | |інноваційного провайдингу в | | | |агропромисловому виробництві в | | | |умовах ринку | | | |-------------------------------+-----------| | |Формування методичної основи та|100 | | |складання технологічних кейсів | | | |в галузі рослинництва, | | | |тваринництва і механізації | | | |сільськогосподарського | | | |виробництва | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково обґрунтувати систему |50 | | |ведення сільського господарства| | | |на осушуваних землях для | | | |реформованого аграрного сектору| | | |України | | | |-------------------------------+-----------| | |Розробити основні напрями |167 | | |забезпечення оптимальної моделі| | | |землеробства в умовах порушених| | | |агроландшафтів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |150 | | |вирощування та системи | | | |сертифікації безвірусного | | | |садивного матеріалу плодових та| | | |ягідних культур в Україні | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення нових методів та |80 | | |прийомів підвищення врожайності| | | |і поліпшення якості зерна нових| | | |сортів пшениці | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технологічних і |70 | | |екологічних заходів для | | | |стабілізації виробництва | | | |високоякісного зерна зернових і| | | |зернобобових культур у Східному| | | |Лісостепу та Південному степу | | | |України | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення фізіологічне |109,2 | | |обґрунтованих прийомів годівлі | | | |та утримання африканських | | | |страусів різного віку | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та обґрунтування |80 | | |напрямів розвитку і важелів | | | |підтримки малого і середнього | | | |підприємництва | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення методу створення |60 | | |товарних стад м'ясної худоби на| | | |основі використання | | | |серопозитивних по лейкозу маток| | | |молочних порід | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та впровадження на |103 | | |рівні сучасних вимог | | | |селекційно-генетичних та | | | |технологічних методів | | | |підвищення виробництва | | | |продукції тваринництва та птиці| | | |в південному регіоні | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення засад використання |80 | | |сучасних ДНК-технологій в | | | |племінному тваринництві | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення новітніх технологій|117,4 | | |діагностики ретровірусів з | | | |метою вивчення епізоотології | | | |лімфосаркоматозу риб | | | |дніпровських водосховищ, | | | |-------------------------------+-----------| | |Наукове обґрунтування стратегії|60 | | |формування ринку зерна | | | |відповідно до вимог | | | |продовольчої безпеки України | | | |-------------------------------+-----------| | |Оцінка стану і прогнозування |220 | | |врожайності озимої пшениці на | | | |основі комплексної обробки | | | |наземної інформації та | | | |інформації дистанційного | | | |зондування землі (на прикладі | | | |Київської області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Наукове обґрунтування |70 | | |механізмів державного | | | |регулювання розвитку соціальної| | | |інфраструктури на сільських | | | |територіях | | | |-------------------------------+-----------| | |Нові роботи |1542 | |-------+-------------------------------+-----------| |2201060|МОН |2819,5 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технологічних |60 | | |рішень захисту холоднокатаного | | | |листового прокату металевими і | | | |полімерними покриттями під час | | | |його виробництва на | | | |підприємствах України | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |60 | | |переробки змішаних полімерних | | | |відходів в довгомірні вироби з | | | |використанням адіабатичного | | | |процесу | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |60 | | |виготовлення полегшених | | | |респіраторів з використанням | | | |ультразвукового зварювання | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |60 | | |отримання діагностикума для | | | |виявлення збудника | | | |бактеріального раку винограду | | | |-------------------------------+-----------| | | | | | |Розроблення систем автоматичної|60 | | |стабілізації підвищеної | | | |точності для транспортних | | | |засобів спеціального | | | |призначення на базі теорії | | | |нейронних мереж і фаззі-логіки | | | |-------------------------------+-----------| | | | | | |Розроблення новітньої |70 | | |технології виробництва | | | |термоелектричних елементів | | | |реєстрації для контролю | | | |функціонування продуктопроводів| | | |-------------------------------+-----------| | | | | | |Розроблення та впровадження |60 | | |автоматизованої технології | | | |контролю якості оптичних | | | |елементів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення магнітного |60 | | |мікроструктуратора поверхні | | | |металу | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення волоконно-оптичної |60 | | |вимірювальної системи для | | | |контролю за вмістом шкідливих | | | |газів в атмосфері | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення ефективних |60 | | |термоелектричних блоків | | | |охолодження | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |60 | | |зміцнення металевих деталей | | | |машин і механізмів | | | |магнітно-термохімічною обробкою| | | |в квазіпостійних та імпульсних | | | |зовнішніх магнітних полях | | | |високих напруженостей | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення системи дистанційного|70 | | |контролю та керування | | | |технологічними процесами на | | | |основі стільникового зв'язку | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |60 | | |виробництва ефективних | | | |каталізаторів для одержання | | | |цінних продуктів органічного | | | |синтезу (малеїновий і фталевий | | | |ангідриди, нітробензол) | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення високонадійного |70 | | |багатофункціонального | | | |діагностичного | | | |датчика-сигналізатора рушійних | | | |установок літаків та інших | | | |рухомих об'єктів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення фототермічних |60 | | |модулів для комбінованого | | | |виробництва електричної та | | | |теплової енергії | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення багатофункціональної |60 | | |бікамерної машини | | | |багатогалузевого призначення | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технологій та |80 | | |обладнання для очищення та | | | |пом'якшення води шляхом обробки| | | |її в електричних та магнітних | | | |полях | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології і |60 | | |обладнання для виробництва | | | |борошна із суцільного зерна (з | | | |висівками та зародками) | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення системи |50 | | |автоматизованого проектування | | | |конструкцій і технологій | | | |виготовлення взуття | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення новітньої |60 | | |технології для визначення | | | |джерел завад, що впливають на | | | |додаткові втрати в | | | |електрообладнанні та | | | |електричних мережах | | | |-------------------------------+-----------| | |Прилад з |70 | | |адсорбційно-напівпровідниковим | | | |сенсором для раннього виявлення| | | |пожежної небезпеки у | | | |приміщеннях | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення мобільної системи |60 | | |локації свищів в протяжних | | | |продуктопроводах, що працюють | | | |під тиском | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та впровадження |60 | | |технології зменшення викиду | | | |основного парникового газу СО2 | | | |водогрійними котлами великої і | | | |середньої потужностей | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення і дослідження |60 | | |нового динамічно настроюваного | | | |гравіметра для прецизійних | | | |навігаційних та гравіметричних | | | |систем | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення екологічно чистих |70 | | |технологій і устаткування для | | | |термічного вилучення речовин із| | | |утилізованих виробів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення новітніх джерел |60 | | |живлення інверторного типу для | | | |мікроплазмового різання металів| | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |60 | | |отримання монолітних | | | |МЕМС-структур на основі | | | |п'єзоелектричних плівок нітриду| | | |алюмінію для радіоелектронних | | | |пристроїв та систем зв'язку | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення інтенсифікованої |80 | | |енергозберігаючої технології | | | |одержання титану високої якості| | | |суміщеним методом "термічне | | | |відновлення - електроліз" | | | |-------------------------------+-----------| | |Вдосконалення технологічних |60 | | |режимів роботи агрегатів типу | | | |"ківш-піч" для зниження енерго-| | | |та ресурсовитрат в процесі | | | |позапічного доведення металу | | | |-------------------------------+-----------| | |Високоточні датчики тиску для |60 | | |систем автоматичного керування | | | |у теплоенергетиці, | | | |енергооблікованій та | | | |аерокосмічній техніці | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та дослідження |50 | | |системи регулювання тракторних | | | |дизелів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та виготовлення |65 | | |дослідних зразків | | | |високонадійних інтелектуальних | | | |рідкокристалічних екранів для | | | |авіаційної та космічної галузей| | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та дослідження |50 | | |екологічно чистого автомобіля з| | | |гібридною силовою установкою | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення нових інформаційних|40 | | |технологій та засобів | | | |автоматизованого проектування | | | |високоефективних | | | |автоматизованих технологічних | | | |ліній поліграфії | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |45 | | |створення інтеркаляційного | | | |редокс-акумулятора | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та впровадження |40 | | |системи мережевої | | | |інтенсифікації використання | | | |лазерного обладнання для | | | |розвитку машинобудівного | | | |комплексу України | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення конструкцій |50 | | |верстатів різання та динамічних| | | |насосів з робочими органами без| | | |механічних опор | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення нової |50 | | |кавітаційно-флотаційної | | | |технології очистки води та | | | |обладнання для її реалізації | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення технології |45 | | |безбасейнового штампування | | | |вибухом і типового | | | |технологічного процесу | | | |формоутворення просторових | | | |оболонок | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення сенсорів |45 | | |гідроакустичних антен та | | | |електроакустичних | | | |перетворювачів для суден | | | |різного класу | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення вбудованих |50 | | |економайзера та | | | |повітропідігрівача для | | | |моноблочного опалювального | | | |котла | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення енергозберігаючих |50 | | |технологій та обладнання для | | | |утилізації полімерних та | | | |волокнистих матеріалів | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення нового |50 | | |високоефективного пристрою | | | |газифікації паливної суміші для| | | |двигунів внутрішнього згорання | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення методики реєстрації|50 | | |емісії вуглекислого газу в | | | |технологіях рослинництва | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення малогабаритного |40 | | |пристрою для вимірювання | | | |шорсткості поверхонь | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |60 | | |прецизійних траєкторних | | | |вимірювань за сигналами | | | |глобальної навігаційної | | | |супутникової системи | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення новітньої |50 | | |універсальної промислової | | | |біотехнології переробки та | | | |знешкодження екологічно | | | |небезпечних харчових відходів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення |50 | | |апаратно-програмного комплексу | | | |прецизійної синхронізації шкал | | | |часу і частоти | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення газоаналітичного |60 | | |енергозберігаючого | | | |інформаційно-вимірювального | | | |комплексу з оптимізації | | | |процесів горіння | | |-------+-------------------------------+-----------| |1101030|Мінпаливенерго |460 | | |-------------------------------+-----------| | |Аналіз економічно доцільного та|45 | | |технічно обґрунтованого | | | |гідроенергетичного потенціалу | | | |річок Карпатського регіону | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення обмежувачів |215 | | |перенапруг (ОПН) на напругу | | | |35 - 110 кВ і вище в полімерних| | | |корпусах | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення та впровадження |200 | | |програмного комплексу | | | |визначення навантажень на шинах| | | |150 кВ та нижче розрахункової | | | |схеми ОЕС України для отримання| | | |збалансованого режиму з | | | |використанням масиву | | | |скоригованих телевимірювань | | |-------+-------------------------------+-----------| |2701050|Мінбуд |708,5 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення пілотного проекту |327 | | |отримання та утилізації біогазу| | | |станцій очистки стічних вод | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технологій |221 | | |виробництва виробів з | | | |ніздрюватих та легких бетонів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технологій |60 | | |виробництва великорозмірних | | | |керамічних блоків та засипних | | | |теплоізоляційних матеріалів на | | | |базі модифікованого спученого | | | |перліту | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення енергозберігаючої |100,5 | | |технології виробництва | | | |конкурентоспроможної керамічної| | | |цегли за рахунок використання | | | |вуглевмістких відходів | | |-------+-------------------------------+-----------| |3101040|Мінтрансзв'язку |40 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення експрес-аналізатора|40 | | |нового покоління для визначення| | | |детонаційної стійкості | | | |автомобільних бензинів | | | |-------------------------------+-----------| | |Нові речовини і матеріали |1302,6 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601030|Мінпромполітики |627,8 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та освоєння |26,4 | | |технологій виготовлення | | | |захисного антикорозійного | | | |покриття металевих поверхонь | | | |деталей, вузлів механізмів, | | | |конструкцій у промисловості | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та освоєння |140 | | |технології серійного | | | |виробництва потужних (до 20 Вт)| | | |імпульсних кремнієвих | | | |лавинопролітних діодів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення нових |111,4 | | |надвисокочастотних | | | |діелектричних матеріалів та | | | |елементної бази на їх основі | | | |для сучасних систем зв'язку | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |80 | | |виготовлення деталей сільського| | | |машинобудування шляхом | | | |деформації високоміцного чавуну| | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення та освоєння в |120 | | |виробництві економнолегованої | | | |сталі з підвищеною жаро- та | | | |теплостійкістю для роликів | | | |машин безперервного лиття | | | |заготовок (МБЛЗ) замість сталі | | | |24Х1М1Ф | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення вогнезахисного |100 | | |еластомерного композиційного | | | |матеріалу для різних галузей | | | |промисловості | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення базової |50 | | |конструкції та технології | | | |корпусування прецизійних | | | |мікроелектричних датчиків тиску| | | |для роботи в агресивних та | | | |стерильних середовищах | | |-------+-------------------------------+-----------| |1101030|Мінпаливенерго |100 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення матеріалів для |100 | | |захоронення відпрацьованого | | | |ядерного палива та | | | |радіоактивних відходів на | | | |основі боридів тугоплавких | | | |металів | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201060|МОН |574,8 | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |59,8 | | |збагачення окислених кварцитів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |60 | | |одностадійного каталітичного | | | |синтезу стиролу на основі | | | |вітчизняної сировини | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення новітніх технологій|60 | | |одержання біологічно активних | | | |фосфоровмісних сполук нового | | | |покоління для потреб | | | |фармакології та | | | |агропромислового комплексу | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |70 | | |одержання нових матеріалів на | | | |основі галогенидів для | | | |реєстрації теплових нейтронів | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології |60 | | |виробництва кристалів та | | | |наноструктур напівмагнітних | | | |напівпровідників з ефектом | | | |спінової взаємодії для | | | |застосування в оптоелектроніці | | | |-------------------------------+-----------| | |Кремнійорганічні покриття для |60 | | |високотемпературного захисту | | | |металів | | | |-------------------------------+-----------| | |Підвищення експлуатаційної |65 | | |надійності вузлів тертя літаків| | | |АН | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення нових |40 | | |наноструктурних халькогенідних | | | |склоподібних напівпровідників | | | |для функціональної | | | |оптоелектроніки | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення технології прямого |40 | | |одностадійного синтезу базових | | | |хімічних речовин з метану | | | |-------------------------------+-----------| | |Створення новітньої технології |60 | | |та обладнання для екстракції | | | |біоактивних препаратів з | | | |використанням надкритичного | | | |стану речовини | | | |-------------------------------+-----------| | |Розділ: Державні |176193,8 | | |науково-технічні програми та | | | |наукові частини державних | | | |цільових програм, галузеві | | | |програми | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Проблеми демографічної політики|4399,5 | | |розвитку людського потенціалу | | | |та формування громадянського | | | |суспільства | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма розвитку державної |2642,1 | | |служби на 2005 - 2010 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |6122020|Головдержслужба | | | |(Центр сприяння інституційному | | | |розвитку державної служби) | | | |-------------------------------+-----------| | |Комплексна програма утвердження|70 | | |України як транзитної держави у| | | |2002 - 2010 роках | | |-------+-------------------------------+-----------| |1201060|Мінекономіки | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма забезпечення |125,4 | | |безпеки руху на автомобільних | | | |дорогах, вулицях міст, інших | | | |населених пунктів і залізничних| | | |переїздах на 2003 - 2007 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |3101030|Мінтрансзв'язку | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма прогнозування|500 | | |науково-технологічного та | | | |інноваційного розвитку на | | | |2004 - 2006 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201050|МОН | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма розвитку позашкільних |20,5 | | |навчальних закладів на 2002 - | | | |2008 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |6551090|Академія педагогічних наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма розвитку і |257,7 | | |функціонування української мови| | | |на 2004 - 2010 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |6551090|Академія педагогічних наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Державні науково-технічні |495 | | |програми | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201050|МОН | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма створення і постійного|288,8 | | |оновлення національної | | | |нормативної бази з праці та | | | |професійної класифікації на | | | |2004 - 2007 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601130|Мінпромполітики | | | |-------------------------------+-----------| | |Збереження навколишнього |7376,4 | | |середовища (довкілля) та сталий| | | |розвиток | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма |723,3 | | |науково-технічного | | | |переоснащення системи | | | |гідрометеорологічних | | | |спостережень та базової мережі | | | |спостережень за забрудненням | | | |навколишнього природного | | | |середовища (Програма | | | |"Метеорологія") | | |-------+-------------------------------+-----------| |3207050|МНС | | | |(Державна гідрометеорологічна | | | |служба) | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна науково-технічна |1200 | | |програма розвитку | | | |топографо-геодезичної | | | |діяльності та національного | | | |картографування на 2003 - 2010 | | | |роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2401040|Мінприроди | | | |-------------------------------+-----------| | |Загальнодержавна програма |326,1 | | |формування національної | | | |екологічної мережі України на | | | |2000 - 2015 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2401040|Мінприроди | | | |-------------------------------+-----------| | |Загальнодержавна програма |300 | | |розвитку водного господарства | | |-------+-------------------------------+-----------| |2701030|Мінбуд | | | |-------------------------------+-----------| | |Загальнодержавна програма |853,6 | | |"Питна вода України" на | | | |2006 - 2020 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2701030|Мінбуд |630 | |-------+-------------------------------+-----------| |6561040|Академія медичних наук |223,6 | | |-------------------------------+-----------| | |Комплексна програма ліквідації |500 | | |наслідків підтоплення територій| | | |в містах і селищах України | | |-------+-------------------------------+-----------| |2701030|Мінбуд | | | |-------------------------------+-----------| | |Розроблення державної |1923,2 | | |науково-технічної програми з | | | |екологічної безпеки об'єктів | | | |вугільної промисловості | | |-------+-------------------------------+-----------| |1301060|Мінвуглепром | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма проведення |830,7 | | |досліджень в Антарктиці на | | | |2002 - 2010 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201290|МОН | | | |-------------------------------+-----------| | |Державні науково-технічні |719,5 | | |програми | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201050|МОН | | | |-------------------------------+-----------| | |Новітні біотехнології, |11507,9 | | |діагностика і методи лікування | | | |найпоширеніших захворювань | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма "Онкологія" |542,8 | | |на 2002 - 2006 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2301040|МОЗ |325,6 | |-------+-------------------------------+-----------| |6561040|Академія медичних наук |217,2 | | |-------------------------------+-----------| | |Програма профілактики і |1112,1 | | |лікування артеріальної | | | |гіпертензії в Україні | | |-------+-------------------------------+-----------| |2301040|МОЗ |365,5 | |-------+-------------------------------+-----------| |6561040|Академія медичних наук |746,6 | | |-------------------------------+-----------| | |Міжгалузева комплексна програма|1633,2 | | |"Здоров'я нації" на 2002 - 2011| | | |роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |6551090|Академія педагогічних наук |210,6 | |-------+-------------------------------+-----------| |6561040|Академія медичних наук |1422,6 | | |-------------------------------+-----------| | |Комплексна програма "Цукровий |2222,8 | | |діабет" | | |-------+-------------------------------+-----------| |2301040|МОЗ |451,2 | |-------+-------------------------------+-----------| |6561040|Академія медичних наук |1771,6 | | |-------------------------------+-----------| | |Національна програма |1635,6 | | |забезпечення профілактики | | | |ВІЛ-інфекції, допомоги та | | | |лікування ВІЛ-інфікованих і | | | |хворих на СНІД на 2004 - 2008 | | | |роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2301040|МОЗ |364,3 | |-------+-------------------------------+-----------| |6561040|Академія медичних наук |1271,3 | | |-------------------------------+-----------| | |Програма профілактики та |531,9 | | |лікування стоматологічних | | | |захворювань на 2002 - 2007 роки| | |-------+-------------------------------+-----------| |6561040|Академія медичних наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Національна програма розвитку |1108,5 | | |донорства крові та її | | | |компонентів на 2002 - 2007 роки| | |-------+-------------------------------+-----------| |6561040|Академія медичних наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма імунопрофілактики |901 | | |населення на 2002 - 2006 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |6561040|Академія медичних наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма "Про подальший |708,5 | | |розвиток вітчизняного | | | |виробництва технічних засобів | | | |реабілітації для осіб з вадами | | | |опорно-рухомого апарату" | | |-------+-------------------------------+-----------| |2501040|Мінпраці | | | |-------------------------------+-----------| | |Державні науково-технічні |1111,5 | | |програми | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201050|МОН | | | |-------------------------------+-----------| | |Нові комп'ютерні засоби та |7195,5 | | |технології інформатизації | | | |суспільства | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма розвитку найбільш |1752 | | |конкурентоспроможних напрямів | | | |мікроелектроніки в Україні | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601130|Мінпромполітики | | | |-------------------------------+-----------| | |Міжвідомча програма |218 | | |впровадження космічних | | | |технологій у створення та | | | |виготовлення | | | |високотехнологічної цивільної | | | |продукції для потреб | | | |внутрішнього ринку і на експорт| | | |(заборгованість за виконані | | | |роботи) | | |-------+-------------------------------+-----------| |6381090|НКАУ | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна науково-технічна |4371 | | |програма "Образний комп'ютер" | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541050|Національна академія наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Державні науково-технічні |627,5 | | |програми | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201050|МОН | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма забезпечення |227 | | |функціонування розвитку | | | |державної мережі моніторингу | | | |глобальних нових супутникових | | | |систем | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541050|Національна академія наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Новітні технології та |118081 | | |ресурсозберігаючі технології в | | | |енергетиці, промисловості та | | | |агропромисловому комплексі | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна науково-технічна |640,7 | | |програма "Ресурс" | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Державна програма забезпечення |100 | | |конкурентоспроможності | | | |національної економіки в | | | |процесі європейської та | | | |євроатлантичної інтеграції | | | |(розроблення концепції) | | |-------+-------------------------------+-----------| |1201060|Мінекономіки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201050|МОН |320 | |-------+-------------------------------+-----------| |6541050|Національна академія наук |300 | |-------+-------------------------------+-----------| |2701030|Мінбуд |20,7 | | |-------------------------------+-----------| | |Державна науково-технічна |900 | | |програма розроблення і | | | |впровадження технологій | | | |виробництва соєвих продуктів на| | | |2005 - 2007 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541050|Національна академія наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма "Дар" |60,1 | | |(розроблення) | | |-------+-------------------------------+-----------| |2801360|Мінагрополітики | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма поводження з твердими |575 | | |побутовими відходами | | |-------+-------------------------------+-----------| |2701030|Мінбуд | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма "Українське вугілля" |5242,1 | |-------+-------------------------------+-----------| |1301040|Мінвуглепром | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма державної підтримки |300 | | |розвитку нетрадиційних та | | | |відновлюваних джерел енергії та| | | |малої гідро- і теплоенергетики | | |-------+-------------------------------+-----------| |1101040|Мінпаливенерго | | | |-------------------------------+-----------| | |Комплексна науково-технічна |3748,9 | | |програма "Розроблення | | | |технологій та організація | | | |виробництва напівпровідникових | | | |мікросенсорів електронних | | | |приладів та систем на їх основі| | | |для екологічного моніторингу та| | | |енергозбереження" | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541050|Національна академія наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна науково-технічна |4547,8 | | |програма "Розвиток мікро- та | | | |оптоелектронних технологій в | | | |Україні на 2005 - 2007 роки" | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541050|Національна академія наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Комплексна державна програма |1839,5 | | |енергозбереження України | | |-------+-------------------------------+-----------| |1101040|Мінпаливенерго |1328 | |-------+-------------------------------+-----------| |2701030|Мінбуд |511,5 | | |-------------------------------+-----------| | |Національна енергетична |3123 | | |програма України до 2010 року | | |-------+-------------------------------+-----------| |1101040|Мінпаливенерго |2889,8 | |-------+-------------------------------+-----------| |1201060|Мінекономіки |233,2 | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма розвитку та |600 | | |реформування | | | |гірничо-металургійного | | | |комплексу на період до 2011 | | | |року | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601130|Мінпромполітики | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма розвитку |830 | | |лісогосподарського та | | | |лісопромислового комплексів | | | |України на період до 2015 року | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601130|Мінпромполітики | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна комплексна програма |1719,8 | | |розвитку авіаційної | | | |промисловості України до 2010 | | | |року | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601130|Мінпромполітики | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма розвитку |3000 | | |техніки та технологій | | | |надвисоких частот на 2005 - | | | |2009 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601130|Мінпромполітики | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма розвитку |1311,2 | | |промисловості на 2003 - 2011 | | | |роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601130|Мінпромполітики | | | |-------------------------------+-----------| | |Загальнодержавна комплексна |6000 | | |програма розвитку високих | | | |наукоємних технологій | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601130|Мінпромполітики | | | |-------------------------------+-----------| | |Загальнодержавна програма |1884,4 | | |реформування і розвитку | | | |житлово-комунального | | | |господарства на 2004 - 2010 | | | |роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |2701030|Мінбуд | | | |-------------------------------+-----------| | |Державні науково-технічні |3852,1 | | |програми з екологічної безпеки | | | |об'єктів енергетики | | | |(розроблення) | | |-------+-------------------------------+-----------| |1101300|Мінпаливенерго | | | |-------------------------------+-----------| | |Державні науково-технічні |2946,4 | | |програми | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201050|МОН | | | |-------------------------------+-----------| | |Міжвідомча науково-технічна |15000 | | |програма "Нанофізика та | | | |наноелектроніка" | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201070|МОН | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна науково-технічна |360 | | |програма "Створення та | | | |організація виготовлення | | | |бурового, нафтогазопромислового| | | |нафтопереробного устаткування | | | |і техніки для будівництва | | | |нафтогазопроводів з | | | |науково-технічною частиною на | | | |період до 2010 року" | | |-------+-------------------------------+-----------| |1101040|Мінпаливенерго | | | |-------------------------------+-----------| | |Загальнодержавна (національна) | | | |космічна програма | | |-------+-------------------------------+-----------| |6381040|НКАУ |59500 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Наукові космічні дослідження |8050 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |500 | | |"Іоносфера". Супутниковий та | | | |наземний моніторинг іоносфери | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |300 | | |"Космобіологія". Проведення | | | |фундаментальних та прикладних | | | |досліджень з космічної біології| | | |медицини та біотехнології | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |220 | | |"Інформація" (Інформація КНТ). | | | |Інформаційно-аналітичний | | | |супровід програми | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |250 | | |"Інформація". | | | |Інформаційно-аналітичний | | | |супровід програми | | | |-------------------------------+-----------| | |"Зондування". Вивчення |350 | | |глобальних та регіональних змін| | | |довкілля на основі дистанційних| | | |методів | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |580 | | |"Інтерферометр". Розроблення | | | |комплексу апаратури для | | | |оснащення антенних засобів | | | |Національного центру управління| | | |та випробувань космічних | | | |засобів. Проведення | | | |наземно-космічних | | | |радіоастрономічних досліджень | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна |420 | | |робота | | | |"Інтерферометр- | | | |Сатурн". Розроблення | | | |комплексу апаратури | | | |для оснащення | | | |антенних засобів | | | |Національного центру | | | |управління та | | | |випробувань космічних | | | |засобів. Проведення | | | |наземно-космічних | | | |радіоастрономічних | | | |досліджень | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|280 | | |"Сегмент". Виконання | | | |російсько-української програми | | | |спільних наукових та | | | |технологічних експериментів на | | | |російському сегменті "МКС" | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно- |230 | | |конструкторська | | | |робота | | | |"Сегмент-1". | | | |Виконання | | | |російсько-української | | | |програми спільних | | | |наукових та | | | |технологічних | | | |експериментів на | | | |російському сегменті | | | |"МКС" | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно- |290 | | |конструкторська | | | |робота | | | |"Сегмент-2". | | | |Виконання | | | |російсько-української | | | |програми спільних | | | |наукових та | | | |технологічних | | | |експериментів на | | | |російському сегменті | | | |"МКС" | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно- |200 | | |конструкторська | | | |робота | | | |"Сегмент-3". | | | |Виконання | | | |російсько-української | | | |програми спільних | | | |наукових та | | | |технологічних | | | |експериментів на | | | |російському сегменті | | | |"МКС" | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |1500 | | |"Аналіз". Науково-методичний | | | |супровід Загальнодержавної | | | |(національної) космічної | | | |програми України | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |230 | | |"Технологія". Розроблення | | | |науково-технологічних основ | | | |одержання досконалих | | | |напівпровідникових та | | | |композитних матеріалів у | | | |космосі, створення | | | |спеціалізованої технологічної | | | |апаратури та конструкцій | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |500 | | |"Освіта-КА". Український | | | |молодіжний супутник | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |400 | | |"Коронас" ("Коронас-Фотон"). | | | |Астрофізичні дослідження за | | | |допомогою міжнародної | | | |навколоземної сонячної | | | |обсерваторії | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |400 | | |"Співробітництво". Міжнародне | | | |співробітництво в | | | |ракетно-космічній галузі | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |300 | | |"Право". Створення наукових | | | |основ розвитку космічного права| | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |400 | | |"Система". Дослідження | | | |особливостей космічної | | | |діяльності в умовах | | | |глобалізації і комерціалізації | | | |-------------------------------+-----------| | |Інші |700 | | |-------------------------------+-----------| | |Дистанційне зондування Землі |1300 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|300 | | |"Моніторинг-П". Модернізація | | | |наземного комплексу приймання, | | | |архівації, оброблення та | | | |розповсюдження аерокосмічної | | | |інформації | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |500 | | |"Космокарта". Системні | | | |дослідження та впровадження | | | |аерокосмічних технологій | | | |дистанційного зондування Землі | | | |у практику господарської та | | | |управлінської діяльності | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |300 | | |"Умакс". Створення української | | | |мережі використання даних | | | |аерокосмічних спостережень | | | |Землі | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна |200 | | |робота "Умакс-1". | | | |Створення української | | | |мережі використання | | | |даних аерокосмічних | | | |спостережень Землі | | | |-------------------------------+-----------| | |Супутникові системи |300 | | |телекомунікації | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна |300 | | |робота "Либідь-ГСО". | | | |Формування та | | | |міжнародно-правове | | | |забезпечення | | | |національних | | | |супутникових мереж | | | |-------------------------------+-----------| | |Розвиток наземної |800 | | |інфраструктури | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|800 | | |"Навігація". Система космічного| | | |навігаційно-часового | | | |забезпечення України | | | |-------------------------------+-----------| | |Космічні комплекси |28557,5 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська |1157,5 | | |робота "Мікросупутник". | | | |Експериментальне відпрацювання | | | |космічного апарата та його | | | |складових частин. Виготовлення | | | |та запуск космічного апарата | | | |N 1. Забезпечення експлуатації | | | |космічного апарата МС ІТК | | | |"Мікросупутник" | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|500 | | |"Розвиток-С". Системні | | | |дослідження щодо перспектив | | | |розвитку космічних ракетних | | | |комплексів | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|200 | | |"Розвиток". Системні | | | |дослідження щодо перспектив | | | |розвитку космічних ракетних | | | |комплексів | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|26000 | | |"Січ-2". Створення та | | | |експлуатація космічної системи | | | |оптико-електронного | | | |спостереження "Січ-2" з | | | |космічного апарата | | | |мікросупутника МС-2-8 | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|350 | | |"Якість". Створення та | | | |впровадження галузевої системи | | | |забезпечення якості | | | |ракетно-космічної техніки | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідна робота |150 | | |"Стандарт". Розроблення та | | | |впровадження галузевої системи | | | |стандартизації НКАУ | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|200 | | |"Сертифікат". Впровадження та | | | |розвиток Української системи | | | |сертифікації космічної техніки | | | |-------------------------------+-----------| | |Розвиток базових елементів і |20492,5 | | |прогресивних технологій | | | |космічної техніки | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|15500 | | |"Хвиля". Створення уніфікованих| | | |бортових та наземних | | | |командно-вимірювальних, | | | |інформаційних, навігаційних | | | |космічних комплексів | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|50 | | |"Рось-1". Створення | | | |перспективної системи керування| | | |ракетами-носіями у частині | | | |інерціально-обчислювального | | | |ядра з проведенням льотних | | | |випробувань у складі | | | |ракети-носія 11К68 | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно- |3450 | | |конструкторська | | | |робота "Рось-1А". | | | |Створення | | | |перспективної системи | | | |керування | | | |ракетами-носіями у | | | |частині | | | |інерціально- | | | |обчислювального ядра | | | |з проведенням льотних | | | |випробувань у складі | | | |ракети-носія 11К68 | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно- |500 | | |конструкторська | | | |робота "Рось-1Б". | | | |Створення | | | |перспективної системи | | | |керування | | | |ракетами-носіями у | | | |частині | | | |інерціально- | | | |обчислювального ядра | | | |з проведенням льотних | | | |випробувань у складі | | | |ракети-носія 11К68 | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|442,5 | | |"Техма". Розвиток і | | | |удосконалення технології | | | |виробництва ракет-носіїв та | | | |космічних апаратів | | | |-------------------------------+-----------| | |Дослідно-конструкторська робота|400 | | |"Технолог". Розроблення та | | | |впровадження перспективних | | | |технологій і матеріалів | | | |радіоелектронної апаратури | | | |ракет-носіїв і космічних | | | |апаратів | | | |-------------------------------+-----------| | |Інші |150 | | |-------------------------------+-----------| | |Нові речовини і матеріали |27633,5 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-технічна програма |3557 | | |"Розроблення науково-технічних | | | |методів, засобів і | | | |автоматизованих систем контролю| | | |параметрів напівпровідникових | | | |матеріалів, структур і | | | |приладів" | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541050|Національна академія наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна науково-технічна |1813,2 | | |програма "Створення нових | | | |елементів і пристроїв | | | |електронної техніки | | | |спеціального призначення для | | | |виявлення компонентів ракетного| | | |палива та вибухових речовин, а | | | |також сучасних систем | | | |відображення інформації" | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541050|Національна академія наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Державна програма |18502,4 | | |фундаментальних і прикладних | | | |досліджень з проблем | | | |використання ядерних матеріалів| | | |та ядерних і радіаційних | | | |технологій у сфері розвитку | | | |галузей економіки на 2004 - | | | |2010 роки | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541050|Національна академія наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма створення еталонної |2251,8 | | |бази України | | |-------+-------------------------------+-----------| |5361040|Держспоживстандарт | | | |-------------------------------+-----------| | |Програма створення державних | | | |стандартних зразків складу і | | | |властивостей речовин і | | | |матеріалів в Україні | | |-------+-------------------------------+-----------| |5361040|Держспоживстандарт |225 | | |-------------------------------+-----------| | |Наукові розробки з проблем |384 | | |стандартизації | | |-------+-------------------------------+-----------| |5361040|Держспоживстандарт | | | |-------------------------------+-----------| | |Державні науково-технічні |900,1 | | |програми | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201050|МОН | | | |-------------------------------+-----------| | |Розділ: Фінансова підтримка |18207,9 | | |наукових об'єктів, що | | | |становлять національне надбання| | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Фундаментальні дослідження з |5033,6 | | |найважливіших проблем | | | |природничих, суспільних і | | | |гуманітарних наук | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201090|МОН |1890 | | |-------------------------------+-----------| | |Аеродинамічний комплекс на базі|200 | | |надзвукової аеродинамічної | | | |труби Т-6 Національного | | | |аерокосмічного університету | | | |імені М. Є. Жуковського | | | |"Харківський авіаційний | | | |інститут" | | | |-------------------------------+-----------| | |Когерентно-оптичний процесор |200 | | |зображень Астрономічної | | | |обсерваторії Харківського | | | |національного університету | | | |імені В. Н. Каразіна | | | |-------------------------------+-----------| | |Комплекс для дистанційного |110 | | |зондування навколоземного | | | |космічного простору | | | |Радіофізичної обсерваторії | | | |Харківського національного | | | |університету імені В. Н. | | | |Каразіна (с. Гайдари | | | |Зміївського району Харківської | | | |області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Лабораторія гамма-резонансної |80 | | |спектроскопії з аналізом | | | |електронів конверсії, гамма- і | | | |рентгенівського випромінювання | | | |Прикарпатського університету | | | |імені В. Стефаника | | | |(м. Івано-Франківськ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Багатоцільовий геофізичний |130 | | |комплекс для досліджень | | | |атмосфери та припливу метеорної| | | |речовини Харківського | | | |національного університету | | | |радіоелектроніки (с. | | | |Вільхуватка Балаклійського | | | |району Харківської області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Комплекс унікальних телескопів:|810 | | |радіотелескоп РТ-22, 2, | | | |6-метровий телескоп імені | | | |академіка Г. А. Шайна; баштовий| | | |сонячний телескоп БСТ-1; | | | |гамма-телескоп ГТ-48, | | | |автоматичний дзеркальний | | | |телескоп АЗТ-11; лазерний | | | |супутниковий віддалемір | | | |"Сімеїз-1873" Кримської | | | |астрофізичної обсерваторії (смт| | | |Кацівелі, смт Научний | | | |Автономної Республіки Крим) | | | |-------------------------------+-----------| | |Аксіальний меридіанний круг |155 | | |Миколаївської астрономічної | | | |обсерваторії | | | |-------------------------------+-----------| | |Іоносферний зонд Інституту |150 | | |іоносфери (м. Зміїв Харківської| | | |області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідний комплекс |55 | | |сканувальної тунельної та | | | |растрової електронної | | | |мікроскопії для наноструктурних| | | |досліджень Інституту магнетизму| | | |(м. Київ) | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601040|Мінпромполітики |100 | | |-------------------------------+-----------| | |Науково-дослідний комплекс |100 | | |інтегральної, голограмної та | | | |волоконної оптики | | | |Науково-дослідного | | | |інженерно-впроваджувального | | | |центру пріоритетних технологій | | | |оптичної техніки Спецприлад (на| | | |базі ВО "Завод "Арсенал", | | | |м. Київ) | | |-------+-------------------------------+-----------| |5361050|Держспоживстандарт |74,1 | | |-------------------------------+-----------| | |Національна еталонна база |74,1 | | |(державні еталони та | | | |лінійно-геодезичний полігон) | | | |Держспоживстандарту (м. Київ) | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541130|Національна академія наук |2969,5 | | |-------------------------------+-----------| | |Лазерні супутникові |120 | | |віддалеміри: "Київ-Голосіїв" | | | |Головної астрономічної | | | |обсерваторії (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Кацівелі-1893 Кримської |80 | | |лазерної обсерваторії при | | | |Головній астрономічній | | | |обсерваторії (смт Кацівелі | | | |Автономної Республіки Крим) | | | |-------------------------------+-----------| | |Комплекс для фізичних |110 | | |досліджень при наднизьких | | | |температурах Фізико-технічного | | | |інституту низьких температур | | | |імені Б. І. Вєркіна (м. Харків)| | | |-------------------------------+-----------| | |Ядерно-фізичні установки: |815,5 | | |дослідницький ядерний реактор з| | | |"гарячими камерами", ізохронний| | | |циклотрон "У-240" Наукового | | | |центру "Інститут ядерних | | | |досліджень" (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Дифрактометричний комплекс |75 | | |нового покоління Інституту | | | |металофізики імені | | | |Г. В. Курдюмова (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Радіотелескоп УТР-2 із системою|450 | | |інтерферометрів УРАН | | | |Радіоастрономічного інституту | | | |(м. Харків) | | | |-------------------------------+-----------| | |Мікротрон М-30 Інституту |130 | | |електронної фізики (м. Ужгород)| | | |-------------------------------+-----------| | |Магнітодинамічний комплекс |125 | | |відділення магнетизму Інституту| | | |електродинаміки (м. Харків) | | | |-------------------------------+-----------| | |Ядерно-фізичні установки |1064 | | |Національного наукового центру | | | |"Харківський фізико-технічний | | | |інститут" | | | |-------------------------------+-----------| | |Проблеми демографічної політики|6778,1 | | |розвитку людського потенціалу | | | |та формування громадянського | | | |суспільства | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201090|МОН |105 | | |-------------------------------+-----------| | |Фонд рукописів, стародруків, |20 | | |рідкисних видань та фонд | | | |"Буковинензія" наукової | | | |бібліотеки Чернівецького | | | |національного університету | | | |імені Юрія Федьковича | | | |-------------------------------+-----------| | |Археолого-ентнографічні |25 | | |колекції Луганського державного| | | |педагогічного університету | | | |імені Тараса Шевченка | | | |-------------------------------+-----------| | |Фонд стародруків, рідкісних |60 | | |видань та рукописів наукової | | | |бібліотеки Одеського | | | |національного університету | | | |імені І. І. Мечникова | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541130|Національна академія наук |6300 | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція "Скарби давньої |55 | | |історії України" Інституту | | | |археології (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Зібрання україніки та колекції |1050 | | |стародрукованих і рукописних | | | |видань Львівської наукової | | | |бібліотеки імені В. Стефаника | | | |-------------------------------+-----------| | |Фонд рукописів, стародруків, |4750 | | |рідкісних видань, історичних | | | |колекцій, архівний фонд України| | | |та депозитарій Національної | | | |бібліотеки України імені | | | |В. І. Вернадського (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Комплекс історичних пам'яток |125 | | |Національного | | | |історико-археологічного | | | |заповідника "Ольвія" | | | |(с. Парутине Очаківського | | | |району Миколаївської області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Архів рукописних фондів |75 | | |Інституту літератури імені | | | |Т.Г. Шевченка (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Архівні наукові фонди рукописів|55 | | |та фонозаписів Інституту | | | |мистецтвознавства, | | | |фольклористики та етнографії | | | |імені М. Т. Рильського | | | |(м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Наукові фондові колекції та |190 | | |музейна експозиція Музею | | | |етнографії та художнього | | | |промислу Інституту | | | |народознавства (м. Львів) | | |-------+-------------------------------+-----------| |6551080|Академія педагогічних наук |373,1 | | |-------------------------------+-----------| | |Документи |373,1 | | |педагогіко-психологічного та | | | |історико-культурного напряму | | | |XIX - XX століття (1850 - 1917 | | | |рр.) Державної | | | |науково-педагогічної бібліотеки| | | |України (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Збереження навколишнього |2532,9 | | |середовища (довкілля) та сталий| | | |розвиток | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201090|МОН |445 | | |-------------------------------+-----------| | |Гербарій Львівського |20 | | |національного університету | | | |імені Івана Франка | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція культур |90 | | |мікроорганізмів-продуцентів | | | |антибіотиків Львівського | | | |національного університету | | | |імені Івана Франка | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція тропічних і |75 | | |субтропічних рослин ботанічного| | | |саду Львівського національного | | | |університету імені Івана Франка| | | |-------------------------------+-----------| | |Дендрарій ботанічного саду |30 | | |Чернівецького національного | | | |університету імені Юрія | | | |Федьковича | | | |-------------------------------+-----------| | |Наукові фонди та музейна |20 | | |експозиція Зоологічного музею | | | |Львівського національного | | | |університету імені Івана Франка| | | |-------------------------------+-----------| | |Алчевська наукова лазерна |40 | | |станція спостережень штучних | | | |супутників Землі Донбаського | | | |гірничо-металургійного | | | |інституту (Ісаківське | | | |водосховище, Перевальський | | | |район Луганської області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція каміння |20 | | |Науково-дослідного | | | |геолого-мінералогічного музею | | | |Криворізького технічного | | | |університету | | | |-------------------------------+-----------| | |Гербарій Чернівецького |15 | | |національного університету | | | |імені Юрія Федьковича | | | |-------------------------------+-----------| | |Зоологічні колекції |15 | | |Чернівецького національного | | | |університету імені Юрія | | | |Федьковича | | | |-------------------------------+-----------| | |Гербарій Одеського |50 | | |національного університету | | | |імені І. І. Мечникова | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція морських та корисних |70 | | |для екологічної біотехнології | | | |штамів мікроорганізмів | | | |Одеського національного | | | |університету імені | | | |І. І. Мечникова | | |-------+-------------------------------+-----------| |3501220|Мінфін |184,5 | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція коштовного і |184,5 | | |декоративного каміння Музею | | | |коштовного і декоративного | | | |каміння (смт | | | |Володарськ-Волинський | | | |Житомирської області) | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541130|Національна академія наук |1801,8 | | |-------------------------------+-----------| | |Національний гербарій України |234 | | |(колекція рослин) та колекція | | | |культур шапинкових грибів | | | |Інституту ботаніки імені | | | |М. Г. Холодного (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | | | | | |Наукові зоологічні фондові |65,8 | | |колекції Інституту зоології | | | |імені І. І. Шмальгаузена | | | |(м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція тропічних і |325 | | |субтропічних рослин | | | |Національного ботанічного саду | | | |імені М. М. Гришка (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Експозиція "Степи України" |30 | | |Донецького ботанічного саду | | | |-------------------------------+-----------| | |Рослинно-тваринний комплекс |85 | | |Карадазького природного | | | |заповідника та фонд стародруків| | | |(XVII - XIX століття) | | | |бібліотеки заповідника | | | |(Феодосійський район Автономної| | | |Республіки Крим) | | | |-------------------------------+-----------| | |Наукові фонди та музейна |270 | | |експозиція Національного | | | |науково-природничого музею | | | |(м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Наукові фонди та музейна |190 | | |експозиція Державного | | | |природознавчого музею | | | |(м. Львів) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція гідробіонтів Світового|95 | | |океану Інституту біології | | | |південних морів імені | | | |О. О. Ковалевського | | | |(м. Севастополь) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція цінних зразків озимої |85 | | |пшениці та кукурудзи - сорти, | | | |популяції, унікальні мутантні | | | |та рекомбінаційні лінії, | | | |інбредні лінії Інституту | | | |фізіології рослин і генетики | | | |(м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція зародкової плазми |87 | | |рослин флори України та | | | |світової флори Інституту | | | |клітинної біології та | | | |генетичної інженерії (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Генетичний фонд деревних, |60 | | |чагарникових, трав'янистих і | | | |квіткових рослин | | | |дендрологічного парку | | | |"Олександрія" (м. Біла Церква | | | |Київської області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекції інтродуцентів деревних|35 | | |і кущових рослин | | | |дендрологічного парку | | | |"Софіївка" (м. Умань Черкаської| | | |області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекції інтродуцентів деревних|60 | | |рослин Державного | | | |дендрологічного парку | | | |"Тростянець" (с-ще Тростянець | | | |Ічнянського району | | | |Чернігівської області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекції інтродуцентів деревних|100 | | |та чагарникових рослин | | | |Криворізького ботанічного саду | | | |-------------------------------+-----------| | |Геологічний ландшафт та |80 | | |біологічна різноманітність | | | |біоти "Кам'яні могили" | | | |Українського степового | | | |природного заповідника (с. | | | |Назарівка Володарського району | | | |Донецької області) | | |-------+-------------------------------+-----------| |6561110|Українська академія аграрних |101,6 | | |наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Арборетум Нікітського |26,6 | | |ботанічного саду - | | | |Національного наукового центру | | | |Української академії аграрних | | | |наук (смт Нікіта Автономної | | | |Республіки Крим) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція тварин зоопарку |75 | | |біосферного заповідника | | | |"Асканія-Нова" імені | | | |Ф. Е. Фальц-Фєйна (смт | | | |Асканія-Нова Чаплинського | | | |району Херсонської області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Новітні біотехнології, |1941,4 | | |діагностика і методи лікування | | | |найпоширеніших захворювань | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |2301060|МОЗ |246,5 | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція штамів рикетсів та |216,5 | | |арбовірусів Львівського | | | |науково-дослідного інституту | | | |епідеміології та гігієни | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція штамів збудників |10 | | |туляремії, сибірки, лістеріозу,| | | |еризипелоїду, | | | |псевдотуберкульозу, дифтерії, | | | |бруцельозу Центральної | | | |санітарно-епідеміологічної | | | |станції (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція штамів мікроорганізмів|10 | | |Українського науково-дослідного| | | |протичумного інституту імені | | | |І.І. Мечникова (м. Одеса) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція штамів збудників |10 | | |холери О1 і не О1 Кримської | | | |протичумної станції | | | |(м. Сімферополь) | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541130|Національна академія наук |935 | | |-------------------------------+-----------| | |Банк клітинних ліній Інституту |80 | | |фізіології імені | | | |О. О. Богомольця (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Клітинний банк ліній з тканин |260 | | |людини і тварин Інституту | | | |експериментальної патології, | | | |онкології та радіобіології | | | |імені Р. Є. Кавецького | | | |(м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція мікроорганізмів |440 | | |Інституту мікробіології і | | | |вірусології імені | | | |Д. К. Заболотного (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Низькотемпературний банк |155 | | |біологічних об'єктів Інституту | | | |проблем кріобіології і | | | |кріомедицини (м. Харків) | | |-------+-------------------------------+-----------| |6561100|Академія медичних наук |283,3 | | |-------------------------------+-----------| | |Музей патогенних для людини |283,3 | | |мікроорганізмів Інституту | | | |епідеміології та інфекційних | | | |хвороб імені | | | |Л. В. Громашевського (м. Київ) | | |-------+-------------------------------+-----------| |6561110|Українська академія аграрних |476,6 | | |наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Амтелографічна колекція та |39,7 | | |колекція промислово цінних | | | |мікроорганізмів для виробництва| | | |Інституту винограду і вина | | | |"МАГАРАЧ" (с. Віліне | | | |Бахчисарайського району та | | | |м. Ялта Автономної Республіки | | | |Крим) | | | |-------------------------------+-----------| | |Банк генетичних ресурсів рослин|297,9 | | |Інституту рослинництва імені В.| | | |Я. Юр'єва (Устимівська дослідна| | | |станція Глобинського району | | | |Полтавської області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Банк штамів мікроорганізмів для|74,1 | | |ветеринарної медицини Інституту| | | |ветеринарної медицини (м. Київ)| | | |-------------------------------+-----------| | |Банк генетичних ресурсів тварин|38,9 | | |Інституту розведення і генетики| | | |тварин (с. Чубинське | | | |Бориспільського району | | | |Київської області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція корисних ґрунтових |26 | | |мікроорганізмів для підвищення | | | |урожайності | | | |сільськогосподарських культур | | | |Інституту сільськогосподарської| | | |мікробіології (м. Чернігів) | | | |-------------------------------+-----------| | |Нові комп'ютерні засоби та |535 | | |технології інформатизації | | | |суспільства | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201090|МОН |500 | | |-------------------------------+-----------| | |Автоматизований інформаційний |500 | | |фонд науково-дослідних та | | | |дослідно-конструкторських робіт| | | |і захищених дисертацій | | | |Українського інституту | | | |науково-технічної і економічної| | | |інформації (м. Київ) | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541130|Національна академія наук |35 | | |-------------------------------+-----------| | |Національна словникова база |35 | | |Українського | | | |мовно-інформаційного фонду | | | |(м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Нові технології та |1261,4 | | |ресурсозберігаючі технології в | | | |енергетиці, промисловості та | | | |агропромисловому комплексі | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |1101130|Мінпаливенерго |327 | | |-------------------------------+-----------| | |Науковий комплекс з дослідним |327 | | |ядерним реактором ДР-200 та | | | |лабораторною установкою | | | |"Підкритична збірка активної | | | |зони атомного реактора" | | | |Севастопольського інституту | | | |ядерної енергії та | | | |промисловості (Автономна | | | |Республіка Крим) | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201090|МОН |545 | | |-------------------------------+-----------| | |Експериментальна база |400 | | |дослідно-випробувального | | | |полігону Науково-дослідного та | | | |проектно-конструкторського | | | |інституту "Молнія" | | | |Національного політехнічного | | | |університету "Харківський | | | |політехнічний інститут" (смт | | | |Андріївка Балаклійського району| | | |Харківської області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Комплекс науково-дослідних |145 | | |установок та обладнання для | | | |фізичного моделювання режимів | | | |польоту літаків Міжгалузевого | | | |науково-дослідного інституту | | | |проблем фізичного моделювання | | | |режимів польоту літаків | | | |Національного аерокосмічного | | | |університету імені М. Є. | | | |Жуковського "Харківський | | | |авіаційний інститут" | | |-------+-------------------------------+-----------| |2801030|Мінагрополітики |300 | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція штамів патогенних для |150 | | |тварин мікроорганізмів | | | |Національного центру штамів | | | |мікроорганізмів Державного | | | |науково-контрольного інституту | | | |біотехнології і штамів | | | |мікроорганізмів (м. Київ) | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція світового генофонду |150 | | |роду Fagopyrum Mill | | | |Науково-дослідного інституту | | | |круп'яних культур Подільської | | | |державної аграрно-технічної | | | |академії | | | |(м. Кам'янець-Подільський) | | |-------+-------------------------------+-----------| |6591110|Українська академія аграрних |89,4 | | |наук | | | |-------------------------------+-----------| | |Колекція клітинних культур для |52,9 | | |ветеринарної медицини і | | | |біотехнології Інституту | | | |експериментальної і клінічної | | | |ветеринарної медицини (м. | | | |Харків) | | | |-------------------------------+-----------| | |Банк моноспецифічних |36,5 | | |імунодіагностикумів Інституту | | | |тваринництва (смт Кулиничі | | | |Харківського району Харківської| | | |області) | | | |-------------------------------+-----------| | |Нові речовини і матеріали |125,5 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601040|Мінпромполітики |125,5 | | |-------------------------------+-----------| | |Комплекс з вирощування |125,5 | | |монокристалічних плівок | | | |складних оксидів та дослідження| | | |їх фізико-хімічних властивостей| | | |Науково-виробничого | | | |підприємства "Карат" (м. Львів)| | | |-------------------------------+-----------| | |Розділ: Матеріально-технічне |83805,9 | | |забезпечення науки | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Нові технології та |82350,9 | | |ресурсозберігаючі технології в | | | |енергетиці, промисловості та | | | |агропромисловому комплексі | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |6541060|Національна академія наук |72278,9 | | |-------------------------------+-----------| | |Нафтова і газова промисловість |300 | | |(бітум, паливо пічне побутове) | | | |-------------------------------+-----------| | |Вугільна промисловість |270 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Продукція вугільної |270 | | |промисловості | | | |-------------------------------+-----------| | |Чорна металургія (прокат і |1015 | | |металеві вироби) | | | |-------------------------------+-----------| | |Лісова, деревообробна |2207 | | |промисловість | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Продукція лісової та |582 | | |деревообробної промисловості | | | |-------------------------------+-----------| | |Меблі службові та лабораторні |1625 | | |-------------------------------+-----------| | |Целюлозно-паперова |1365 | | |промисловість | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Папір в асортименті |1365 | | |-------------------------------+-----------| | |Промисловість будівельних |1880 | | |матеріалів | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Продукція промисловості |1880 | | |будівельних матеріалів | | | |-------------------------------+-----------| | |Хімічна та нафтохімічна |2370 | | |промисловість | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Продукція хімічної |1236,8 | | |промисловості | | | |-------------------------------+-----------| | |Гелій |300 | | |-------------------------------+-----------| | |Спирт етиловий |583,2 | | |-------------------------------+-----------| | |Хімреактиви |100 | | |-------------------------------+-----------| | |Склопосуд для хімлабораторій |150 | | |-------------------------------+-----------| | |Легка промисловість |1330 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Продукція легкої промисловості |760 | | |-------------------------------+-----------| | |Одяг та взуття спеціального |570 | | |призначення | | | |-------------------------------+-----------| | |Експедиційне спорядження |390 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Експедиційне обладнання |390 | | |-------------------------------+-----------| | |Важке, енергетичне, транспортне|621,6 | | |машинобудування | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Продукція важкого, |370 | | |енергетичного, транспортного | | | |машинобудування | | | |-------------------------------+-----------| | |Верстатне обладнання |251,6 | | | | | | |-------------------------------+-----------| | |Хімічне, нафтове і поліграфічне|300 | | |машинобудування | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Поліграфічне обладнання |300 | | |-------------------------------+-----------| | |Будівне і шляхове |115 | | |машинобудування | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Засувки чавунні, сталеві, |115 | | |фасоніна | | | |-------------------------------+-----------| | |Електротехнічна промисловість |465 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Світильники з люмінесцентними |235 | | |лампами, лампи дугові ртутні, | | | |натрієві, люмінесцентні, лампи | | | |розжарювання | | | |-------------------------------+-----------| | |Акумулятори |80 | | |-------------------------------+-----------| | |Кабелі силові, шнури та |90 | | |проводи освітлювані | | | |-------------------------------+-----------| | |Низьковольтна апаратура |30 | | |-------------------------------+-----------| | |Електрозварювальне обладнання |30 | | |-------------------------------+-----------| | |Автомобільна промисловість |1000 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Автомобілі вантажні та |1000 | | |вантажо-пасажирські | | | |-------------------------------+-----------| | |Сільськогосподарське і |158,2 | | |тракторне машинобудування | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Продукція |158,2 | | |сільськогосподарського і | | | |тракторного машинобудування | | | |-------------------------------+-----------| | |Приладобудування |5186,4 | | | | | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------+-----------| | |Газові- та електролічильники, |100 | | |контрольно-вимірювальні | | | |прилади | | | |-------------------------------+-----------| | |Радіовимірювальні прилади |540 | | |-------------------------------+-----------| | |Система охолодження СВ-01-М або|84 | | |еквівалент | | | |-------------------------------+-----------| | |Вакуумметр ІВ-2 або еквівалент |30 | | |-------------------------------+-----------| | |Насос магніторозрядний НМД або |26,5 | | |еквівалент | | | |-------------------------------+-----------| | |Вакуумметр ВМТ-001 або |60,5 | | |еквівалент | | | |-------------------------------+-----------| | |Вакуумний пост ВУП-5М або |357,2 | | |еквівалент (2 штуки) | | | |-------------------------------+-----------| | |Мас-спектрометр МІ-201-АТ-01 |1562,1 | | |або еквівалент | | | |-------------------------------+-----------| | |Система напуску газів СНА-2 або|17,6 | | |еквівалент | | | |-------------------------------+-----------| | |Лабораторне обладнання |573,5 | | |-------------------------------+-----------| | |Комплексні лабораторії для |700 | | |хіміко-аналітичних досліджень | | | |-------------------------------+-----------| | |Наукове та науково-технічне |955 | | |обладнання | | | |-------------------------------+-----------| | |Побутова техніка |150 | | |-------------------------------+-----------| | |Кондиціонери |30 | | |-------------------------------+-----------| | |Імпортне наукове обладнання |48250 | | |-------------------------------+-----------| | |Пусконалагоджувальні роботи та |4655,7 | | |надання послуг | | | |-------------------------------+-----------| | |Засоби комп'ютерної техніки |400 | |-------+-------------------------------+-----------| |2601030|Мінпромполітики |72 | | |-------------------------------+-----------| | |Калібратор КТЗ абсолютного |27 | | |тиску до 1600 кПа | | | |-------------------------------+-----------| | |Калібратор КТЗ перепаду тиску |27 | | |до 100 кПа | | | |-------------------------------+-----------| | |Пристрій для підключення |4 | | |чутливих елементів абсолютного | | | |тиску | | | |-------------------------------+-----------| | |Пристрій для підключення |5 | | |чутливих елементів перепаду | | | |тиску | | | |-------------------------------+-----------| | |Пристрій для підключення |5 | | |вимірювальних перетворювачів | | | |абсолютного тиску | | | |-------------------------------+-----------| | |Пристрій для підключення |4 | | |вимірювальних перетворювачів | | | |перепаду тиску | | |-------+-------------------------------+-----------| |2201040|МОН |10000 | |-------+-------------------------------+-----------| | |Мікроскоп електронний |2340 | | |ПЕМ-100-01 або еквівалент | | | |просвічувальний | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Ультрамікротом УМТП-7 або |88,4 | | |еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Спектрометр атомно-емісійний |549,396 | | |СЕВ-30 або еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Хроматограф модульний |432,42 | | |лабораторний СХ-04 або | | | |еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Вакуумний універсальний пост |487,224 | | |ВУП-5М-01 або еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Диспергатор ультразвуковий |59,688 | | |УЗДН-А або еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Мікроскоп електронний |1872,116 | | |растровий вимірювальний з | | | |енергодисперсійним | | | |аналізатором з еталонами | | | |РЕМ-106І або еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Мас-спектрометр ізотопний |1592,1 | | |твердофазний МІ1201АТ-01 або | | | |еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Система магнетронна |31,62 | | |розпилювальна МП-3 або | | | |еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Мікроскоп малогабаритний |780 | | |просвічувальний електронний | | | |ПЕМ-100-02 або еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Система комп'ютерного аналізу |173,044 | | |електронно-мікроскопічного | | | |зображення САІ-01А або | | | |еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Мас-спектрометр хімічний |139,836 | | |МХ-7304АМ або еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Аналізатор хлорид іона |59,976 | | |лабораторний АХІЛ-1 або | | | |еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Апаратура електронно-променева |672,678 | | |ЕЛА-6 або еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Система водоохолодження |69,7 | | |автономна СВ-01 або еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Вакуумметр ВМТ-001 або |20,148 | | |еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Насос магніторозрядний діодний |26,483 | | |НМД або еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Вакуумний універсальний пост |184,305 | | |(з турбомолекулярним насосом) | | | |ВУП-5М або еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Мікроскоп електронний |414 | | |растровий вимірювальний з | | | |енергодисперсійним | | | |аналізатором з еталонами | | | |РЕМ-106І (укомплектований | | | |безконтактним лазерним | | | |сканувальним мікроскопом ЛСМ) | | | |або еквівалент | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Система напуску газів |6,866 | | |автоматизована СНА-2 або | | | |еквівалент | | | |-------------------------------+-----------| | |Нові речовини і матеріали |1455 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі: | | |-------+-------------------------------+-----------| |2206030|МОН |1431 | | |-------------------------------+-----------| | |У тому числі для Київського | | | |національного університету | | | |імені Т. Шевченка: | | | |-------------------------------+-----------| | |Система зчитування та |216 | | |комп'ютерного аналізу зображень| | | |САЗ-1 (разом з | | | |пусконалагоджувальними | | | |роботами) | | | |-------------------------------+-----------| | |Спектрометр електронного |210 | | |парамагнітного резонансу СМ8 | | | |8400 в комплекті | | | |-------------------------------+-----------| | |Прес для підготовки зразків для|52,9 | | |рентгеноспектрального аналізу | | | |-------------------------------+-----------| | |Лабораторний механічний |30 | | |вібромлин | | | |-------------------------------+-----------| | |Піч шахтна на робочий діапазон |25 | | |температур 800-1350 град.С з | | | |автоматичними регуляторами | | | |-------------------------------+-----------| | |Цифрова фотограмметрична |90 | | |станція "Дельта" | | | |-------------------------------+-----------| | |Комплект супутникових |90 | | |геофізичних GPS-приймачів | | | |-------------------------------+-----------| | |Поставка автоматизованого |6,1 | | |рідинного | | | |хроматомас-спектрометра з | | | |діодно-матричним | | | |мас-селективним детектором та | | | |автосамплером (кредиторська | | | |заборгованість) | | | |-------------------------------+-----------| | |Комплексна установка |132 | | |дослідження і вимірювання | | | |фізіологічних, біологічних, | | | |цитофізіологічних та | | | |психофізіологічних показників | | | |діяльності людини і тварин | | | |-------------------------------+-----------| | |Двадцятипроцесорний |272,5 | | |обчислювальний кластер з | | | |науковим програмним | | | |забезпеченням | | | |-------------------------------+-----------| | |Програмно-апаратний комплекс |49,9 | | |для реєстрації та аналізу | | | |електрофізіологічних | | | |характеристик людини | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Вимірювальний комплекс для |139 | | |аналізу біологічних реакцій | | | |людини | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Комплект модернізації |29,1 | | |одноквадрупольного | | | |мас-аналізатора, мас-детектора | | | |для одночасного сканування у | | | |полі позитивної та негативної | | | |іонізації для приладу LCMS | | | |Agilent 1100 | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Комплект модернізації іонного |29,7 | | |джерела хімічної іонізації при | | | |атмосферному тиску для приладу | | | |LCMS Agilent 1100 | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Комплект модернізації |28,9 | | |електронного помножувача | | |-------+-------------------------------+-----------| | |Комплект запасних частин для |29,9 | | |технічного обслуговування | | | |оптичної комірки | | | |діодно-матричного детектора | | |-------+-------------------------------+-----------| |2601030|Мінпромполітики |24 | | |-------------------------------+-----------| | |Пластинчатороторні насоси |24 | | |2 НВР-60Д | | -----------------------------------------------------
{ Обсяги із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1564
( 1564-2006-п ) від 08.11.2006, Наказом Міністерства економіки
N 380 ( v0380665-06 ) від 22.12.2006 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2006 р. N 518
ПЕРЕЛІК
державних замовників на 2006 рік
Апарат Верховної Ради України
Мінпаливенерго
Мінекономіки
МКТ
МОН
МОЗ
Мінприроди
Мінпраці
Мінпромполітики
Мінагрополітики
Мінтрансзв'язку
МНС
Мінфін
Мінбуд
Мінвуглепром
Держкомтелерадіо
Держводгосп
Держкомзем
Держспоживстандарт
Держкомрезерв
Головдержслужба
НКАУ
Національна академія наук
Академія педагогічних наук
Академія медичних наук
Академія правових наук
Українська академія аграрних науквгору