Документ v0227282-10, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Н А К А З
15.03.2010 N 227/14

Про затвердження заходів МОЗ
та АМН України щодо виконання у 2010 році
Загальнодержавної програми "Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини" на період до 2016 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
21 жовтня 2009 р. N 1263-р ( 1263-2009-р ) "Про затвердження плану
заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини" на період до 2016 року" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Заходи МОЗ та НАМН України щодо виконання у
2010 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року
( 1065-17 ) (далі - Заходи, додаються).
2. Затвердити склад Координаційної ради з питань супроводу
Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року ( 1065-17 )
(далі - Координаційна рада, додається).
3. Директору Департаменту материнства, дитинства та
санаторного забезпечення Моісеєнко Р.О., заступнику начальника
лікувально-організаційного управління НАМН України Петриченку О.О.
забезпечити координацію та моніторинг стану виконання Заходів.
4. Директору Департаменту економіки, фінансів і
бухгалтерської звітності Левицькому О.І. передбачати щороку під
час формування проекту Державного бюджету України кошти на
здійснення Заходів, виходячи з можливостей бюджету згідно із
затвердженим обсягом фінансування.
5. Начальнику Управління моніторингу та супроводу державних
програм Єфіменко О.В. збирати та опрацьовувати заявки регіонів
відповідно до визначених для державного фінансування пунктів
заходів та здійснювати розподіл відповідно до потреб регіонів.
6. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
6.1. Розробити та затвердити у місячний термін регіональні
плани реалізації Заходів.
6.2. Передбачати під час формування проектів місцевих
бюджетів кошти для здійснення Заходів, а також сприяти залученню
для цієї мети коштів з інших джерел.
7. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, директорам
науково-дослідних установ МОЗ та АМН України, ректорам вищих
медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечити своєчасне виконання
Заходів.
8. Керівникам структурних підрозділів МОЗ, установі закладів
АМН України, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій до 20 січня
наступного за звітним роком, подавати до Департаменту материнства,
дитинства та санаторного забезпечення інформацію про хід виконання
заходів для інформування Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Лазоришинця В.В. та
віце-президента Академії медичних наук України Зозулю Ю.П.
Міністр охорони
здоров'я України В.М.Князевич
Президент Академії
медичних наук України О.Ф.Возіанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ
та НАМН України
15.03.2010 N 227/14

СКЛАД
Координаційної ради з питань
супроводу Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини"
на період до 2016 року
( 1065-17 )

Лазоришинець - Перший заступник Міністра охорони
Василь Васильович здоров'я України, Співголова
Зозуля - Віце-президент Національної Академії
Юрій Панасович медичних наук України Співголова
Петриченко - Заступник начальника лікувально-
Олександр Олександрович організаційного управління
Національної Академії медичних наук
України, Заступник голови
Моісеєнко - Директор Департаменту материнства,
Раїса Олександрівна дитинства та санаторного забезпечення
МОЗ України
Шух - Заступник голови Відповідальний
Людмила Анатоліївна Секретар, головний спеціаліст відділу
педіатричної допомоги Департаменту
материнства, дитинства та санаторного
забезпечення МОЗ України
Члени Ради
Бережний - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
В'ячеслав Володимирович України зі спеціальності "Педіатрія та
дитяча кардіоревматологія"
Антипкін - Голова Асоціації педіатрів України,
Юрій Геннадійович директор ДП "Інститут педіатрії,
акушерства та гінекології" НАМН
України
Корєнєв - Директор ДП "Інститут охорони здоров'я
Микола Михайлович дітей та підлітків" НАМН України
Шунько - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Єлизавета Євгенівна України зі спеціальності
"Неонатологія"
Крамарєв - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Сергій Олександрович України зі спеціальності "Дитячі
інфекційні хвороби"
Залеська - Заступник Директора Департаменту
Валентина Володимирівна материнства, дитинства та санаторного
забезпечення МОЗ України
Єфіменко - Начальник Управління моніторингу та
Олена Володимирівна супроводу державних програм МОЗ
України
Осташко - Начальник відділу педіатричної
Світлана Іванівна допомоги Департаменту материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
МОЗ України
Терещенко - Начальник відділу профілактики та
Альона Василівна медико-соціальних проблем в охороні
здоров'я матерів та дітей, заступник
Директора Департаменту материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
МОЗ України
Бондаренко - Заступник Генерального директора
Лариса Володимирівна Національної дитячої спеціалізованої
лікарні "ОХМАТДИТ"
Орлов - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Юрій Олександрович України зі спеціальності "Дитяча
нейрохірургія"
Мартинюк - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Володимир Юрійович України зі спеціальності "Дитяча
неврологія"
Донська - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Світлана Борисівна України зі спеціальності "Дитяча
гематологія"
Барінов - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Юрій Вікторович України зі спеціальності "Дитяча
офтальмологія"
Климнюк - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Григорій Іванович України зі спеціальності "Дитяча
онкологія"
Шейман - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Борис Семенович України зі спеціальності
"Токсикологія"
Зелінська - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Наталія Борисівна України зі спеціальності "Дитяча
ендокринологія"
Сеймівський - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Данило Антонович України зі спеціальності "Дитяча
урологія"
Горбатюк - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Ольга Михайлівна України зі спеціальності "Дитяча
хірургія"
Чернишова - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Людмила Іванівна України зі спеціальності "Дитяча
імунологія"
Левицький - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Анатолій Феодосійович України зі спеціальності "Дитяча
ортопедія та травматологія"
Косаківський - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Анатолій Лук'янович України зі спеціальності "Дитяча
отоларингологія"
Гладуш - Генеральний директор Національної
Юрій Іванович дитячої спеціалізованої лікарні
"ОХМАТДИТ"
Мешкова - Заступник Генерального директора
Олена Михайлівна Національної дитячої спеціалізованої
лікарні "ОХМАТДИТ"
Барінов - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
Юрій Вікторович України зі спеціальності "Дитяча
ортопедія та травматологія".
Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного забезпечення Р.О.Моісеєнко
Заступник начальника
лікувально-організаційного
управління НАМН України О.О.Петриченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ
та НАМН України
15.03.2010 N 227/14

ЗАХОДИ
МОЗ та АМН України щодо виконання
у 2010 році Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини"
на період до 2016 року
( 1065-17 )

---------------------------------------------------------------------------------- | Розділ Плану | Виконавці |Заходи Міністерства | Термін | Виконавці | | заходів | згідно з | охорони здоров'я |виконання| | | розпорядження |Розпорядженням | України | (роки) | | | Кабінету | Кабінету | | | | | Міністрів | Міністрів | | | | | України від | України | | | | | 21 жовтня |( 1263-2009-р )| | | | |2009 р. N 1263 | | | | | |( 1263-2009-р )| | | | | |---------------+---------------+--------------------+---------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------------------| |1. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей | |Охорона здоров'я | |--------------------------------------------------------------------------------| |1. Створення |МОЗ, АМН |1.1. Розробити | 2010 |Департамент | |безпечного | |клінічні протоколи | |материнства, | |сприятливого | |інтегрованого | |дитинства та | |для розвитку | |ведення хвороб | |санаторного | |дитини | |дитячого віку | |забезпечення МОЗ | |середовища, | | | |України, науково-| |збереження її | | | |дослідні установи| |здоров'я та | |--------------------+---------|МОЗ та НАМН | |життя, зокрема | |1.2. Провести | 2010 |України, вищі | |зниження до | |тренінги для | |медичні навчальні| |2016 року | |медичних працівників| |заклади та | |порівняно з | |3-х пілотних | |заклади | |1990 роком на | |регіонів щодо | |післядипломної | |дві третини | |впровадження на | |освіти, МОЗ АР | |рівня | |первинному рівні | |Крим, управління | |смертності | |надання медичної | |охорони здоров'я | |дітей віком до | |допомоги клінічних | |обласних, | |п'яти років | |протоколів | |Київської та | | | |інтегрованого | |Севастопольської | | | |ведення хвороб | |міських державних| | | |дитячого віку | |адміністрацій | | | |--------------------+---------|НДСЛ "ОХМАТДИТ" | | | |1.3. Здійснити | 2010 | | | | |пілотне впровадження| | | | | |на первинному рівні | | | | | |надання медичної | | | | | |допомоги клінічних | | | | | |протоколів | | | | | |інтегрованого | | | | | |ведення хвороб | | | | | |дитячого віку у 3-х | | | | | |областях | | | | | |--------------------+---------| | | | |1.4. Здійснювати |постійно | | | | |перегляд клінічних | | | | | |протоколів | | | | | |відповідно до | | | | | |встановлених вимог | | | | | |та внесення | | | | | |відповідно змін до | | | | | |навчальних програм | | | | | |підготовки медичних | | | | | |спеціалістів | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.5. Впроваджувати |постійно |Департамент | | | |заходи щодо | |материнства, | | | |запобігання | |дитинства та | | | |виникнення у дітей | |санаторного | | | |захворювань, | |забезпечення МОЗ | | | |спричинених йодною | |України, | | | |недостатністю: | |Департамент | | | | | |організації | | | | | |санітарно- | | | | | |епідеміологічного| | | | | |нагляду, науково-| | | | | |дослідні установи| | | | | |МОЗ та НАМН | | | | | |України МОЗ АР | | | | | |Крим, управління | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.5.1. Проводити |постійно |МОЗ АР Крим, | | | |щорічний моніторинг | |управління | | | |частоти зобу у дітей| |охорони здоров'я | | | |молодшого шкільного | |обласних, | | | |віку | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.5.2. Здійснювати |постійно |МОЗ, МОН, НАМН, | | | |заходи стосовно | |МОЗ АР Крим, | | | |використання | |управління | | | |йодованої харчової | |охорони здоров'я | | | |солі дитячим | |обласних, | | | |населенням шляхом | |Київської та | | | |введення її до | |Севастопольської | | | |раціонів харчування | |міських державних| | | |у закладах охорони | |адміністрацій | | | |здоров'я, | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладах,| | | | | |інших організованих | | | | | |дитячих колективах, | | | | | |незалежно від їх | | | | | |підпорядкування | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.5.3. Проводити |постійно |МОЗ, МОН, МОЗ АР | | | |групову та | |Крим, управління | | | |індивідуальну йодну | |охорони здоров'я | | | |профілактику | |обласних, | | | |лікарськими | |Київської та | | | |засобами, що містять| |Севастопольської | | | |сполуки йоду групам | |міських державних| | | |населення з | |адміністрацій | | | |підвищеною | | | | | |фізіологічною | | | | | |потребою у йоді (в | | | | | |першу чергу вагітним| | | | | |та жінкам, які | | | | | |годують груддю) | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.5.4. Підготувати | 2010 |МОЗ, НАМН | | | |пропозиції | |України | | | |Мінагрополітики, | | | | | |Мінпромполітики | | | | | |стосовно виробництва| | | | | |сумішей для дитячого| | | | | |харчування, які б | | | | | |забезпечили | | | | | |фізіологічне | | | | | |поступлення йоду | | | | | |дітям від 0 до | | | | | |3 років, які | | | | | |знаходяться на | | | | | |штучному | | | | | |вигодовуванні | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.5.5. Співпрацювати|постійно |Департамент | | | |з міжнародними | |материнства, | | | |державними і | |дитинства та | | | |недержавними | |санаторного | | | |організаціями та | |забезпечення МОЗ | | | |науковими установами| |України, | | | |з питань | |Департамент | | | |попередження | |організації | | | |виникнення у дітей | |санітарно- | | | |захворювань, | |епідеміологічного| | | |спричинених йодною | |нагляду, НАМН | | | |недостатністю | |України, МОЗ АР | | | | | |Крим, управління | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.5.6. Забезпечувати|постійно |Департамент | | | |підвищення | |кадрової | | | |кваліфікації | |політики, освіти | | | |медичних | |та науки, | | | |працівників, | |Департамент | | | |насамперед лікарів | |материнства, | | | |та середніх медичних| |дитинства та | | | |працівників, які | |санаторного | | | |надають первинну | |забезпечення МОЗ | | | |медико-санітарну | |України, НАМН | | | |допомогу, лікарів- | |України, вищі | | | |педіатрів, акушер- | |медичні навчальні| | | |гінекологів, дитячих| |заклади та | | | |ендокринологів та | |заклади | | | |інших | |післядипломної | | | |спеціальностей, а | |освіти, МОЗ АР | | | |також працівників | |Крим, управління | | | |освіти з питань | |охорони здоров'я | | | |профілактики | |обласних, | | | |йоддефіцитних | |Київської та | | | |захворювань | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.5.7. Проводити |постійно |МОЗ АР Крим, | | | |санітарно- | |управління | | | |просвітницьку роботу| |охорони здоров'я | | | |серед населення з | |обласних, | | | |питань запобігання | |Київської та | | | |виникнення йодної | |Севастопольської | | | |недостатності, | |міських державних| | | |Залучати засоби | |адміністрацій | | | |масової інформації, | |Вищі медичні | | | |навчальні заклади і | |навчальні заклади| | | |громадські | |та заклади | | | |організації до | |післядипломної | | | |інформування | |освіти | | | |населення з питань | | | | | |профілактики | | | | | |йоддефіцитних | | | | | |захворювань | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.6. Продовжити |постійно |Департамент | | | |впровадження заходів| |материнства, | | | |преконцепційної | |дитинства та | | | |профілактики, | |санаторного | | | |сучасних принципів | |забезпечення МОЗ | | | |ведення вагітності | |України, НАМН | | | |та перинатальної | |України, МОЗ АР | | | |охорони матері, | |Крим, управління | | | |плода та дитини | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.6. Впроваджувати | | | | | |заходи щодо | | | | | |профілактики | | | | | |ожиріння у дітей | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.6.1. Оптимізувати | 2010 |МОЗ АР Крим, | | | |заходи щодо | |управління | | | |виявлення ожиріння у| |охорони здоров'я | | | |дітей шляхом | |обласних, | | | |навчання лікарів | |Київської та | | | |застосуванню таблиць| |Севастопольської | | | |вікових індексів | |міських державних| | | |маси тіла у дітей, | |адміністрацій | | | |затверджених | | | | | |наказом МОЗ від | | | | | |03.02.2009 N 55 | | | | | |( v0055282-09 ) | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.6.2. Проводити |постійно |МОЗ АР Крим, | | | |санітарно- | |управління | | | |просвітницьку роботу| |охорони здоров'я | | | |серед населення з | |обласних, | | | |питань ожиріння у | |Київської та | | | |дітей (його | |Севастопольської | | | |небезпеки та | |міських державних| | | |профілактики) | |адміністрацій | | | | | |Вищі медичні | | | | | |навчальні заклади| | | | | |та заклади | | | | | |післядипломної | | | | | |освіти | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |1.6.3. Впроваджувати|постійно |МОН, Міністерство| | | |заходи для | |охорони здоров'я | | | |профілактики | |Автономної | | | |виникнення ожиріння | |Республіки Крим, | | | |у дітей шляхом: | |управління | | | |- забезпечення | |охорони здоров'я | | | |якісного шкільного | |обласних, | | | |харчування; | |Київської та | | | |- заборони продажу у| |Севастопольської | | | |школах та близько до| |міських державних| | | |них продуктів | |адміністрацій | | | |"швидкого | | | | | |харчування"; | | | | | |- забезпечення | | | | | |достатнього | | | | | |фізичного | | | | | |навантаження: | | | | | |доступності | | | | | |спортивних | | | | | |майданчиків, | | | | | |спортивних секцій | | | | | |тощо | | | |---------------+---------------+--------------------+---------+-----------------| |2. Підвищення |МОЗ, АМН |2.1. Розпочати | 2010 |Департамент | |якості та | |розробку індикаторів| |материнства, | |збільшення | |якості надання | |дитинства та | |обсягу медичних| |медичної допомоги | |санаторного | |послуг, що | |закладами охорони | |забезпечення МОЗ | |надаються | |здоров'я, що надають| |України, НАМН | |неповнолітнім | |медичну допомогу | |України, вищі | |дітям, зокрема | |дітям | |медичні навчальні| |зниження рівня | | | |заклади та | |смертності | | | |заклади | |неповнолітніх | | | |післядипломної | |дітей на | | | |освіти, МОЗ АР | |10 відсотків | | | |Крим, управління | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | | | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.2. Забезпечити |постійно |Департамент | | | |впровадження | |материнства, | | | |принципів сімейної | |дитинства та | | | |медицини в | |санаторного | | | |діяльність закладів | |забезпечення МОЗ | | | |охорони здоров'я для| |України, Академія| | | |обслуговування | |медичних наук | | | |дитячого населення | |України, МОЗ АР | | | |після прийняття | |Крим, управління | | | |Закону України "Про | |охорони здоров'я | | | |затвердження | |обласних, | | | |загальнодержавної | |Київської та | | | |програми "Сімейна | |Севастопольської | | | |медицина" | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.3. Підготувати | 2010 |МОЗ АР Крим, | | | |пропозиції щодо | |управління | | | |реорганізації | |охорони здоров'я | | | |педіатричної | |обласних, | | | |допомоги на | |Київської та | | | |вторинному рівні | |Севастопольської | | | |подання медичної | |міських державних| | | |допомоги шляхом | |адміністрацій | | | |створення | | | | | |відповідних центрів | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.4. Розпочати | 2010 |Департамент | | | |розробку клінічних | |материнства, | | | |протоколів стосовно | |дитинства та | | | |реабілітації дітей | |санаторного | | | |із хронічними | |забезпечення МОЗ | | | |захворюваннями | |України, НАМН | | | | | |України, вищі | | | | | |медичні навчальні| | | | | |заклади та | | | | | |заклади | | | | | |післядипломної | | | | | |освіти, | | | | | |Міністерство | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |Автономної | | | | | |Республіки Крим, | | | | | |управління | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | | | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.5 Проводити |постійно |МОЗ АР Крим, | | | |навчальні тренінги | |управління | | | |для медичних | |охорони здоров'я | | | |працівників щодо | |обласних, | | | |впровадження | |Київської та | | | |клінічних | |Севастопольської | | | |протоколів | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.6. Забезпечити |постійно |Міністерство | | | |організацію | |охорони здоров'я | | | |санаторно-курортного| |Автономної | | | |лікування дітей- | |Республіки Крим, | | | |інвалідів з цукровим| |управління | | | |діабетом, онко- та | |охорони здоров'я | | | |онкогематологічними | |обласних, | | | |захворюваннями | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.7. Розробити | 2010 |Департамент | | | |положення про "Школи| |материнства, | | | |самоконтролю | |дитинства та | | | |цукрового діабету" | |санаторного | | | | | |забезпечення МОЗ | | | | | |України | | | | | |Український | | | | | |науково- | | | | | |практичний центр | | | | | |ендокринної | | | | | |хірургії, | | | | | |трансплантації | | | | | |ендокринних | | | | | |органів і тканин | | | | | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.8. Підготувати | 2010 |МОЗ АР Крим, | | | |пропозиції стосовно | |управління | | | |організації у | |охорони здоров'я | | | |санаторіях, | |обласних, | | | |оздоровчих центрах | |Київської та | | | |та закладах охорони | |Севастопольської | | | |здоров'я, де | |міських державних| | | |проходять | |адміністрацій | | | |реабілітацію діти, | |Санаторно- | | | |які хворі на | |курортні заклади,| | | |цукровий діабет, | |підпорядковані | | | |"Школи самоконтролю | |МОЗ | | | |цукрового діабету" | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.5. Підготувати | 2010 |Департамент | | | |пропозиції щодо | |материнства, | | | |створення на базі | |дитинства та | | | |НДСЛ ОХМАТДИТ | |санаторного | | | |навчально-методичний| |забезпечення МОЗ | | | |центр для медичних | |України, | | | |працівників "Школи | |Департамент | | | |самоконтролю | |економіки та | | | |цукрового діабету" | |фінансів НДСЛ | | | |(медичних сестер, | |"ОХМАТДИТ" | | | |психологів) | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.6. Проводити |постійно |МОЗ АР Крим, | | | |навчання лікарів | |управління | | | |санаторіїв, | |охорони здоров'я | | | |оздоровчих центрів, | |обласних, | | | |де проходять | |Київської та | | | |реабілітацію діти з | |Севастопольської | | | |цукровим діабетом, | |міських державних| | | |онкологічними та | |адміністрацій, | | | |онкогематологічними | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | | | |захворюваннями з | | | | | |питань лікування | | | | | |дітей шляхом | | | | | |стажування на | | | | | |робочому місці у | | | | | |відповідних дитячих | | | | | |стаціонарах, НДСЛ | | | | | |"ОХМАТДИТ" | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.7. Проводити |постійно |МОЗ АР Крим, | | | |навчання | |управління | | | |педагогічного | |охорони здоров'я | | | |персоналу середніх | |обласних, | | | |та спеціальних | |Київської та | | | |навчальних закладів,| |Севастопольської | | | |інших дитячих | |міських державних| | | |установ з питань | |адміністрацій | | | |цукрового діабету у | | | | | |дітей, в т.ч. | | | | | |надання першої | | | | | |невідкладної | | | | | |допомоги | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.8. Вивчити | 2010 |Департамент | | | |санаторно-курортні | |материнства, | | | |та оздоровчі ресурси| |дитинства та | | | |регіонів та | |санаторного | | | |можливості щодо | |забезпечення МОЗ | | | |санаторно-курортного| |України, НДСЛ | | | |лікування та | |"ОХМАТДИТ" МОЗ АР| | | |оздоровлення дітей, | |Крим, управління | | | |хворих на цукровий | |охорони здоров'я | | | |діабет | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |2.9. Вивчити | 2010 |Департамент | | | |можливості закладів | |материнства, | | | |охорони здоров'я в | |дитинства та | | | |регіонах щодо | |санаторного | | | |надання медичної | |забезпечення МОЗ | | | |допомоги дітям з | |України, НДСЛ | | | |полі травмами та | |"ОХМАТДИТ" МОЗ АР| | | |розробити необхідну | |Крим, управління | | | |нормативно-правову | |охорони здоров'я | | | |базу | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | |---------------+---------------+--------------------+---------+-----------------| |3. Здійснення |МОЗ, АМН, |3.1. Щорічно |постійно |Департамент | |заходів із |Мінфін |оновлювати реєстри | |материнства, | |запобігання | |дітей, хворих | |дитинства та | |дитячій | |хронічні | |санаторного | |інвалідності та| |захворювання | |забезпечення МОЗ | |підвищення | |3.2. Створити нові | |України НДСЛ | |якості медичної| |реєстри дітей, | |"ОХМАТДИТ" МОЗ АР| |допомоги, що | |хворих на | |Крим, управління | |надається | |захворювання, що | |охорони здоров'я | |дітям- | |призводять до | |обласних, | |інвалідам, | |інвалідності | |Київської та | |зокрема | | | |Севастопольської | |зниження на 10 | | | |міських державних| |відсотків рівня| | | |адміністрацій | |смертності | |--------------------+---------+-----------------| |дітей із | |3.3. Створити і |постійно |Департамент | |уродженими | |постійно оновлювати | |материнства, | |вадами розвитку| |бази даних дітей з | |дитинства та | |віком до одного| |гіпофізарним | |санаторного | |року та віком | |гігантизмом, | |забезпечення МОЗ | |до 18 років | |нецукровим | |України НДСЛ | | | |діабетом, справжнім | |"ОХМАТДИТ" МОЗ АР| | | |передчасним статевим| |Крим, управління | | | |дозріванням, | |охорони здоров'я | | | |адреногенітальним | |обласних, | | | |синдромом, синдромом| |Київської та | | | |Шерешевського- | |Севастопольської | | | |Тернера | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |3.3. Здійснювати |постійно |Департамент | | | |підготовку техніко- | |материнства, | | | |економічного | |дитинства та | | | |обґрунтування | |санаторного | | | |закупівлі лікарських| |забезпечення МОЗ | | | |засобів та виробів | |України | | | |медичного | |Управління | | | |призначення | |моніторингу та | | | | | |супроводу | | | | | |державних програм| | | | | |Департамент | | | | | |економіки та | | | | | |фінансів | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |3.4. Вживати заходи |постійно |Відділ тендерних | | | |щодо закупівлі та | |закупівель | | | |пропорційного | |Управління | | | |розподілу між | |моніторингу та | | | |регіонами згідно з | |супроводу | | | |заявками та | |державних програм| | | |відповідно до | |Департамент | | | |потреби для | |материнства, | | | |медикаментозного | |дитинства та | | | |забезпечення дітей | |санаторного | | | |з: | |забезпечення МОЗ | | | |- первинним | |України | | | |(вродженим) | |Департамент | | | |імунодефіцитом | |економіки та | | | |- гемофілією | |фінансів МОЗ АР | | | |- синдромом | |Крим, управління | | | |Шерешевського- | |охорони здоров'я | | | |Тернера | |обласних, | | | |- муковісцидозом | |Київської та | | | |- епілепсією | |Севастопольської | | | |- дитячим | |міських державних| | | |церебральним | |адміністрацій | | | |паралічем | | | | | |- гіпофізарним | | | | | |нанізмом | | | | | |- гіпофізарним | | | | | |гігантизмом | | | | | |- нецукровим | | | | | |діабетом | | | | | |- справжнім | | | | | |передчасним статевим| | | | | |дозріванням | | | | | |- хронічною | | | | | |недостатністю | | | | | |наднирникових залоз | | | | | |(зокрема | | | | | |адреногенітальним | | | | | |синдромом) | | | | | |- хронічним вірусним| | | | | |гепатитом | | | | | |- фенілкетонурією | | | | | |- аутизмом | | | | | |- розсіяним | | | | | |склерозом | | | | | |- хворобою Гоше | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |3.5. Забезпечити |постійно |МОЗ АР Крим, | | | |масовий скринінг | |управління | | | |новонароджених дітей| |охорони здоров'я | | | |на фенілкетонурію та| |обласних, | | | |гіпотіреоз | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |3.6. Забезпечити |постійно |НАМН України НДСЛ| | | |проведення | |"ОХМАТДИТ" | | | |оперативного | | | | | |лікування дітей- | | | | | |інвалідів із: | | | | | |- сколіозом | | | | | |захворюваннями | | | | | |тазостегнових | | | | | |суглобів | | | | | |- незворотними | | | | | |вадами слуху, які | | | | | |потребують | | | | | |проведення | | | | | |кохлеарної | | | | | |імплантації та | | | | | |слухопротезування, | | | | | |дітей із втратою | | | | | |слуху III-IV ступеня| | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |3.7. Здійснити | 2010 |Департамент | | | |підготовчі заходи | |материнства, | | | |стосовно створення | |дитинства та | | | |Українського центру | |санаторного | | | |діагностики та | |забезпечення МОЗ | | | |лікування | |України НДСЛ | | | |ретинопатії у | |"ОХМАТДИТ" | | | |недоношених дітей | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |3.8. Вивчити | 2010 |Департамент | | | |можливості регіонів | |материнства, | | | |щодо надання | |дитинства та | | | |медичної допомоги | |санаторного | | | |дітям з | |забезпечення МОЗ | | | |ретинопатією | |України НДСЛ | | | | | |"ОХМАТДИТ" МОЗ АР| | | | | |Крим, управління | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |3.9. Вжити заходів |постійно |НАМН України, | | | |для проведення | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | | | |дітям-інвалідам | |МОЗ АР Крим, | | | |операцій з | |управління | | | |протезування ока | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |3.10 Розпочати | 2010 |МОЗ АР Крим, | | | |оснащення центрів | |управління | | | |медико-соціальної | |охорони здоров'я | | | |реабілітації для | |обласних, | | | |дітей-інвалідів | |Київської та | | | |системи охорони | |Севастопольської | | | |здоров'я сучасним | |міських державних| | | |обладнанням | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |3.11. Проводити |постійно |Департамент | | | |аналіз ефективності | |материнства, | | | |застосування | |дитинства та | | | |медикаментів для | |санаторного | | | |лікування дітей | |забезпечення МОЗ | | | | | |України НАМН | | | | | |України НДСЛ | | | | | |"ОХМАТДИТ" МОЗ АР| | | | | |Крим, управління | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |3.12. Для |постійно |МОЗ Крим, | | | |своєчасного | |управління | | | |виявлення адрено- | |охорони здоров'я | | | |генітального | |обласних, | | | |синдрому у дітей і | |Київської та | | | |зменшення | |Севастопольської | | | |смертності - | |міських державних| | | |проводити | |адміністрацій, | | | |обов'язкове | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | | | |визначення 17- | | | | | |гідроксипрогестерону| | | | | |у всіх дітей, | | | | | |особливо хлопчиків, | | | | | |які поступають до | | | | | |1 року життя у | | | | | |відділення | | | | | |невідкладної | | | | | |допомоги, | | | | | |реанімаційні, | | | | | |інфекційні тощо | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |3.13. Проводити |постійно |МОЗ АР Крим, | | | |залучення засобів | |управління | | | |масової інформації, | |охорони здоров'я | | | |навчальних закладів | |обласних, | | | |і громадських | |Київської та | | | |організацій до | |Севастопольської | | | |інформування | |міських державних| | | |населення з питань | |адміністрацій | | | |цукрового діабету з | | | | | |метою покращення | | | | | |виявлення цукрового | | | | | |діабету у дітей, | | | | | |запобігання | | | | | |смертності дітей з | | | | | |діабетом внаслідок | | | | | |відмови батьків від | | | | | |своєчасного | | | | | |лікування | | | |---------------+---------------+--------------------+---------+-----------------| |4. Забезпечення|Рада Міністрів |4.1. Розробити та | 2010 |Департамент | |проведення |АР Крим, |затвердити клінічний| |материнства, | |медичного |обласні, |протокол медичного | |дитинства та | |огляду всіх |Київська та |догляду за дитиною | |санаторного | |дітей |Севастопольська|віком від 3 до | |забезпечення МОЗ | | |міські державні|17 років | |України, МОЗ | | |адміністрації | | |України | | | | | |Управління | | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичної | | | | | |допомоги НАМН | | | | | |України | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |4.2. Створити | 2010 |МОЗ АР Крим, | | | |кабінети охорони | |управління | | | |зору дітей у | |охорони здоров'я | | | |закладах охорони | |обласних, | | | |здорові II рівня для| | Київської та | | | |запобігання | |Севастопольської | | | |виникненню у дітей | |міських державних| | | |дошкільного та | |адміністрацій | | | |шкільного віку | | | | | |порушень зору | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |4.3. Продовжити | 2010 |МОЗ АР Крим, | | | |роботу із створення | |управління | | | |мережі центрів | |охорони здоров'я | | | |(відділень, | |обласних, | | | |кабінетів) медико- | |Київської та | | | |соціальної допомоги | |Севастопольської | | | |дітям та молоді | |міських державних| | | |"Клініка, дружня до | |адміністрацій | | | |молоді" | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |4.4. Проводити для |постійно |Департамент | | | |лікарів, середнього | |материнства, | | | |медичного персоналу | |дитинства та | | | |тренінги з метою | |санаторного | | | |поширення досвіду | |забезпечення МОЗ | | | |роботи центрів | |України НДСЛ | | | |(відділень, | |"ОХМАТДИТ" МОЗ АР| | | |кабінетів) медико- | |Крим, управління | | | |соціальної допомоги | |охорони здоров'я | | | |дітям та молоді | |обласних, | | | |"Клініка, дружня до | |Київської та | | | |молоді" | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |4.5. Розробити та |постійно |Департамент | | | |видавати | |материнства, | | | |інформаційні буклети| |дитинства та | | | |та листівки для | |санаторного | | | |підлітків та їх | |забезпечення МОЗ | | | |батьків з питань | |України НАМН | | | |збереження здоров'я | |України НДСЛ | | | |підлітків | |"ОХМАТДИТ" МОЗ АР| | | | | |Крим, управління | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |4.6. Проводити |постійно |МОЗ АР Крим, | | | |навчальні семінари- | |управління | | | |тренінги для | |охорони здоров'я | | | |співробітників | |обласних, | | | |загальноосвітніх | |Київської та | | | |навчальних закладів | |Севастопольської | | | |з питань збереження | |міських державних| | | |здоров'я підлітків | |адміністрацій | | | | | |Профільні кафедри| | | | | |вищих медичних | | | | | |навчальних | | | | | |закладів | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |4.7. Забезпечити | 2010 |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | | | |створення та роботу | |МОЗ АР Крим, | | | |Інтернет-сайта для | |управління | | | |підлітків та їх | |охорони здоров'я | | | |батьків | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |4.8. Забезпечити |постійно |Департамент | | | |подальшу взаємодію з| |материнства, | | | |Міністерством | |дитинства та | | | |України у справах | |санаторного | | | |сім'ї, молоді та | |забезпечення МОЗ | | | |спорту та | |України | | | |Міністерством освіти| | | | | |та науки України | | | | | |--------------------+---------+-----------------| | | |4.9. Забезпечити |постійна |НДСЛ "ОХМАТДИТ" | | | |поширення у закладах| |МОЗ АР Крим, | | | |охорони здоров'я | |управління | | | |профілактичних | |охорони здоров'я | | | |заходів для | |обласних, | | | |інформування батьків| |Київської та | | | |про способи | |Севастопольської | | | |запобігання | |міських державних| | | |виникненню дефіциту | |адміністрацій | | | |йоду в дітей | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Міжнародне співробітництво | |--------------------------------------------------------------------------------| | | |5.1. Співпрацювати з| 2010 |Департамент | | | |Дитячим фондом | |материнства, | | | |ООН/ЮНІСЕФ, ВООЗ з | |дитинства та | | | |питань впровадження | |санаторного | | | |"дружніх до молоді" | |забезпечення МОЗ | | | |медичних послуг | |України | | | | | |Відділ | | | | | |європейської | | | | | |інтеграції та | | | | | |міжнародних | | | | | |зв'язків | |---------------+---------------+--------------------+---------+-----------------| | | |5.2. Сприяти участі |постійно |Департамент | | | |українських вчених, | |материнства, | | | |спеціалістів у | |дитинства та | | | |міжнародних | |санаторного | | | |конференціях, | |забезпечення МОЗ | | | |програмах обміну | |України Відділ | | | |спеціалістами, | |європейської | | | |стажування та інших | |інтеграції та | | | |наукових і | |міжнародних | | | |практичних заходах | |зв'язків | | | | | |Лікувально- | | | | | |організаційне | | | | | |управління НАМН | | | | | |України | | | | | |Управління | | | | | |міжнародних і | | | | | |міжвідомчих | | | | | |наукових зв'язків| | | | | |АМН України МОЗ | | | | | |АР Крим, | | | | | |управління | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних| | | | | |адміністрацій | ----------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного забезпечення Р.О.Моісеєнко
Заступник начальника
лікувально-організаційного
управління НАМН України О.О.Петриченковгору