Документ v0502282-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.05.2014, підстава - v0310282-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2002 N 502
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 310 ( v0310282-14 ) від 08.05.2014 }
Про затвердження Тимчасових нормативів надання
медичної допомоги дитячому населенню в умовах
амбулаторно-поліклінічних закладів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 1091 ( v1091282-12 ) від 21.12.2012
N 286 ( v0286282-13 ) від 09.04.2013
N 868 ( v0868282-13 ) від 08.10.2013
N 276 ( v0276282-14 ) від 17.04.2014 }

На виконання Закону України "Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії" від 5 жовтня 2000 року N 2017-III
( 2017-14 ), з метою уніфікації вимог до обсягів і якості медичної
допомоги в амбулаторно-поліклінічних закладах України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасові нормативи надання медичної допомоги
дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів зі
спеціальностей: дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія,
дитяча гематологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматологія,
дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитячі інфекційні
хвороби, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія та
нейрохірургія, дитяча нефрологія, дитяча онкологія, дитяча
ортопедія-травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча
стоматологія, дитяча урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія,
окремі захворювання та генетичні синдроми (додається).
2. Міністру Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської, Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міських державних адміністрацій, керівникам
лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих МОЗ України,
забезпечити:
2.1. Впровадження в діяльність закладів охорони здоров'я
Тимчасових нормативів надання медичної допомоги дитячому населенню
в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів, починаючи з 2003
року.
2.2. Щороку, до 1 листопада, направляти до Українського
інституту громадського здоров'я пропозиції щодо внесення змін та
доповнень до Тимчасових нормативів надання медичної допомоги
дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів.
3. Українському інституту громадського здоров'я,
управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям Головного
управління організації медичної допомоги населенню, головним
позаштатним спеціалістам МОЗ України з дитячих лікарських
спеціальностей щороку переглядати та готувати пропозиції щодо
внесення змін до Тимчасових нормативів надання медичної допомоги
дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Гойду Н.Г.
Міністр А.В.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
28.12.2002 N 502

ТИМЧАСОВІ НОРМАТИВИ
надання медичної допомоги дитячому населенню
в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів

Розділ 1 Дитяча алергологія
Розділ 2 Дитяча гастроентерологія
Розділ 3 Дитяча гематологія
Розділ 4 Дитяча гінекологія
Розділ 5 Дитяча дерматологія
Розділ 6 Дитяча ендокринологія
Розділ 7 Дитяча імунологія
Розділ 8 Дитячі інфекційні хвороби
Розділ 9 Дитяча кардіоревматологія
Розділ 10 Дитяча неврологія та дитяча нейрохірургія
Розділ 11 Дитяча нефрологія
Розділ 12 Дитяча онкологія
Розділ 13 Дитяча ортопедія-травматологія
Розділ 14 Дитяча ортодонтія
Розділ 15 Дитяча отоларингологія
Розділ 16 Дитяча офтальмологія
Розділ 17 Дитяча психіатрія
Розділ 18 Дитяча пульмонологія
Розділ 19 Дитяча стоматологія
Розділ 20 Дитяча урологія
{ Розділ "Дитяча фтизіатрія" виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 1091 ( v1091282-12 ) від
21.12.2012 }
Розділ 22 Дитяча хірургія (загальна)
Розділ 22.1 Дитяча кардіохірургія
Розділ 22.2 Дитяча хірургія
Розділ 22.3 Дитяча щеплено-лицева хірургія
Розділ 23 Окремі дитячі захворювання та генетичні синдроми

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:
ЗАГАЛЬНА РЕДАКЦІЯ: Гойда Н.Г. - Д.м.н., Перший заступник Державного секретаря
МОЗ України Моісеєнко Р.О. - Начальник управління організації медичної
допомоги дітям і матерям МОЗ України Бережний В.В. - Д.м.н., проф., головний педіатр МОЗ України,
зав. кафедрою педіатрії N 2 КМАПО
ім. П.Л.Шупика
УКЛАДАЧІ: Педан В.Б. - Заступник начальника управління організації
медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України
Єфіменко О.В. - Провідний спеціаліст управління організації
медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України
Дудіна О.О. - К.м.н., завідувач відділення охорони здоров'я
матері і дитини УІГЗ Багдасарова І.В. - Д.м.н., проф., головний дитячий нефролог МОЗ
України, зав. відділом дитячої нефрології
Інституту нефрології АМН України Большова О.В. - К.м.н., ст.н.с., головний дитячий ендокринолог
МОЗ України, керівник відділу дитячої
ендокринної патології Українського Інституту
ендокринології та обміну речовин АМН України Вовк І.Б. - Д.м.н., проф., головний гінеколог дитячого та
підліткового віку МОЗ України, зав. відділом
Інституту ПАГ АМН України Волосовець О.П. - Д.м.н., проф., начальник Головного управління
освіти, науки та інформаційно-аналітичного
забезпечення МОЗ України, головний дитячий
кардіоревматолог МОЗ України, зав. кафедрою
госпітальної педіатрії Національного медичного
університету ім. О.О.Богомольця Гнатейко О.З. - Д.м.н., проф., головний дитячий генетик МОЗ
України, директор Львівського Інституту
спадкової патології Денисова М.Ф. - Д.м.н., проф., головний дитячий гастроентеролог
МОЗ України, керівник відділу гастроентерології
Інституту ПАГ АМН України Дерев'янко Л.А. - К.м.н., головний дитячий дерматолог МОЗ
України, доцент кафедри дитячої
дерматовенерології КМАПО ім. П.Л.Шупіка Дорошенко С.І. - Д.м.н., проф., головний дитячий ортодонт МОЗ
України, доцент кафедри ортодонтії,
ортопедичної стоматології Національного
медичного університету ім. О.О.Богомольця Дроздова В.Д. - К.м.н., ст.н.с. головний дитячий гематолог МОЗ
України, зав. відділом гематології дитячого
віку Київського Інституту гематології та
переливання крові Зіньковський М.Ф.- Д.м.н., проф., головний дитячий кардіохірург
МОЗ України, зав. відділенням хірургічного
лікування уроджених вад серця Інституту
серцево-судинної хірургії АМН України Климнюк Г.І. - К.м.н., головний дитячий онколог МОЗ України,
зав. відділенням дитячої онкології Інституту
онкології та радіології Костроміна В.П. - Д.м.н., проф., головний дитячий фтизіатр МОЗ
України, зав. відділенням профілактики та
лікування туберкульозу у дітей та підлітків
Інституту фтизіатрії та пульмонології
АМН України Крамарєв С.О. - Д.м.н., проф., головний дитячий інфекціоніст
МОЗ України, зав. кафедрою дитячих інфекційних
хвороб Національного медичного університету
ім. О.О.Богомольця Кривченя Д.Ю. - Д.м.н., проф., головний дитячий хірург МОЗ
України, зав. кафедрою дитячої хірургії
Національного медичного університету
ім. О.О.Богомольця Крись-Пугач А.П. - Д.м.н., проф., головний дитячий
ортопед-травматолог МОЗ України, керівник
клініки ортопедії і травматології дитячого і
підліткового віку Інституту ортопедії і
травматології Кузнєцов В.М. - К.м.н., проф., головний дитячий психіатр МОЗ
України, зав. кафедрою психіатрії КМАПО
ім. П.Л.Шупіка Лайко А.О. - Д.м.н., проф., головний дитячий отоларинголог
МОЗ України, зав. кафедрою дитячої
отоларингології КМАПО ім. П.Л.Шупіка Ласиця О.І. - Д.м.н., проф., головний дитячий алерголог МОЗ
України, зав. кафедрою педіатрії N 1 КМАПО
ім. П.Л.Шупіка Мартинюк В.Ю. - К.м.н., доцент, головний дитячий невролог МОЗ
України, директор Українського медичного центру
реабілітації дітей з ураженнями нервової
системи Орлов Ю.О. - Д.м.н., проф. головний Дитячий нейрохірург МОЗ
України, зав. дитячою нейрохірургічною клінікою
Інституту нейрохірургії АМН України Риков С.О. - К.м.н., доцент, головний дитячий офтальмолог
МОЗ України, головний лікар Київського Центру
мікрохірургії ока Сеймівський Д.А. - Д.м.н., головний дитячий уролог АМН України,
зав. відділом дитячої урології Інституту
урології АМН України Сокур П.П. - Д.м.н., проф., головний Дитячий пульмонолог МОЗ
України, доцент кафедри торокальної хірургії та
пульмонології КМАПО ім. П.Л.Шупіка Суліма О.Г. - Д.м.н., головний неонатолог МОЗ України,
проф. кафедри неонатології КМАПО ім. П.Л.Шупіка
Харьков Л.В. - Д.м.н., проф., головний дитячий
щелепно-лицьовий хірург МОЗ України,
зав. кафедрою дитячої щелепно-лицевої хірургії
Національного медичного університету
ім. О.О.Богомольця Хоменко Л.О. - Д.м.н., проф., головний дитячий стоматолог МОЗ
України, зав. кафедрою дитячої терапевтичної
стоматології Національного медичного
університету ім. О.О.Богомольця Чернишова Л.І. - Д.м.н., проф., головний дитячий імунолог МОЗ
України, зав. кафедрою дитячих інфекційних
хвороб з курсом дитячої клінічної імунології
КМАПО ім. П.Л.Шупика Отт В.Д. - Д.м.н. головний дитячий дієтолог МОЗ України,
зав. відділом Інституту ПАГ АМН України
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Український інститут громадського здоров'я
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Одеській державний медичний університет
Харківська медична академія післядипломної освіти
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
HBsAg - австралійський антиген
LE-клітини - клітини червоного вовчака
RW - реакція Вассермана
Ro-графія - рентгенографія
SH-групи - сульфгідрильні групи
АГ - артеріальна гіпертензія
АГП - антигемофільна плазма
АКК - амінокапронова кислота
АКШ - оартокоронарне шунтування
АЛК - дельта амінолевулінова кислота
АЛТ - аланінамінотрансфераза
АПТЧ - активований парціальний тромбопластиновий час
АПФ - ангіотензинперетворювальний фермент
АСТ - аспартатамінотрансфераза
АТ - артеріальний тиск
в/в - внутрішньовенний шлях уведення препарату
в/м - внутрішньом'язовий шлях уведення препарату
ВЕМ - велоергометрія
ВІЛ - вірус імунодефіциту людини
ГГТ - гаммаглютамілтранспептидаза
ГН - гонокок
ДАТ - діастолічний артеріальний тиск
ДС - дистрес-синдром
ЕГДС - езофагогастродуоденоскопія
ЕЕГ - електроенцефалографія
ЕІТ - електроімпульсна терапія
ЕКГ - електрокардіограма
ЕНМГ - електронейроміографія
ЕхоЕГ - ехоенфцефалографія
ІФА - імуноферментний аналіз
КВГ - коронаровентрикулографія
КОС - кислотно-основний стан
КП - копропорфірин
КТ - комп'ютерна томографія
КФК - креатинфосфокіназа
КХЧ - короткохвильовочастотна (терапія)
ЛДГ - лактатдегідрогеназа
ЛЕ - клітини (клітини червоного вовчака)
ЛПВЩ - ліпопротеїди високої щільності
ЛПДНЩ - ліпопротеїди низької щільності
ЛФ - лужна фосфатаза
ЛФК - лікувальна фізкультура
мг/(м.кв.) - міліграм препарату на 1 м.кв. поверхні тіла
ММХ - мікроміліхвильова (терапія)
МР - мікрореакція преципітації
НК - недостатність кровообігу
НР - нейтральна реакція
од/(м.кв.) - одиниць препарату на 1 м.кв. поверхні тіла
ОФВ1 - об'єм форсованого виходу за 1-у секунду
ОЦК - об'єм циркулюючої крові
п/ш - підшкірний шлях уведення препарату
ПІФ - пряма імунофлуресценція
ПОШ - піковий об'єм швидкості
ПТЧ - парціальний тромбопластиновий час
ПХТ - поліхіміотерапія
РВГ - реовазографія
РЕГ - реоенцефалографія
РЗК - реакція зв'язування комплементу
РІБТ - реакція іммобілізації блідих трепонем
РІФ - реакція імунофлуоресценції
рН - метрія - визначення водного показника
РСК - реакція сироватки крові
САТ - систолічний артеріальний тиск
СН - серцева недостатність
ТГ - тригліцериди
ТР - трихомонада
УЗД - ультразвукове дослідження
УФО - ультразвукове опромінення
УхоКГ - ехокардіографія
ф. - фактор
ФБС - фібробронхоскопія
ФГ - флюорографія
ФГС - фіброгастроскопія
ФЗД - функція зовнішнього дихання
ФК - функціональний час
ФКГ - фонокардіографія
ФСФ - фактор стабілізатора фібрину
ХНК - хронічна недостатність кровообігу
ХНН - хронічна ниркова недостатність
ХС - холестерин
ЧСЕКС - черезстравохідна електрокардіостимуляція
ШВЛ - штучна вентиляція легень
ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів
я/г - яйця глистів
ЯМР - ядерно-магнітний резонанс
ЯМРТ - ядерна магніто-резонансна томографія
ІССХ - Інститут серцево-судинної хірургії АМН України

ДИТЯЧА АЛЕРГОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| { Позицію 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 868 ( v0868282-13 ) від 08.10.2013 }
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|2 |Кропив'янка |L 50 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Елімінація алергенів |1. Ліквідація або | | | | | |хронічної |2. Загальний аналіз крові та |2. Антигістамінні |зменшення клінічних | | | | | |форми |сечі, калу на яйця глистів |препарати (парентерально |проявів | | | | | | |1 раз у 6 місяців |і per os) |2. Відсутність рецидивів | | | | | | |3. Імунологічне обстеження |3. Ентеросорбенти |чи їх полегшення | | | | | | |1-го рівня 1 раз на рік, |4. Жовчогінні |3. Постійне диспансерне | | | | | | |по можливості визначення |5. Ферменти |спостереження з оглядом | | | | | | |загального та специфічного |6. Аналіз калу на |1 раз на рік | | | | | | |Ig E |дисбактеріоз за показаннями |4. Можна зняти з обліку | | | | | | |4. Обстеження органів ШКТ |7. Мультипробіотики |при відсутності | | | | | | |5. Огляд спеціалістів |(симбітер та інші) |загострень протягом | | | | | | |(дерматолог, гастроентеролог)|При неефективності лікування |3 років | | | | | | |1 раз на рік |госпіталізація | | | | | | | |6. Огляд алерголога - | | | | | | | | |1 раз у 3 місяці з | | | | | | | | |проведенням первинної | | | | | | | | |алергодіагностики | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Гостра | |На догоспітальному етапі: | | | | | | |генералізова-| |- антигістамінні, ГКС | | | | | | |на форма | |парентерально. | | | | | | | | |Госпіталізація | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3 |Ангіоневротич- |Т 78.3 |Загострення у|1. Алергологічний анамнез |На догоспітальному етапі: |Клінічне видужання. | | | |ний набряк. | |вигляді |2. Клінічний огляд |Елімінація алергену по |Постійний диспансерний | | | |Набряк Квінке | |набряку |3. Огляд алерголога - |можливості, в/в ГКС, |нагляд - 3 роки при | | | | | |обличчя і/або|1 раз на рік |антигістамінні |відсутності загострень | | | | | |гортані. |4. Загальний аналіз крові, |(при необхідності внутрішньо | | | | | | |Іншої |сечі та калу на яйця глистів |м'язова) | | | | | | |локалізації |5. Консультація алерголога та|при потребі адреналін. | | | | | | | |інших спеціалістів за |Негайна госпіталізація | | | | | | | |необхідністю | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1. Алегрологічний анамнез |1. Виключення причинних |Клінічне видужання. | | | | | | |2. Клінічний огляд педіатра |алергенів |Постійний диспансерний | | | | | | |1 раз на рік, алерголога - |2. Санація вогнищ хронічної |нагляд - 3 роки | | | | | | |1 раз на рік |інфекції |при відсутності | | | | | | |3. Консультація інших | |загострень | | | | | | |спеціалістів за необхідністю | | | | | | | | |4. Загальний аналіз крові, | | | | | | | | |сечі та калу на яйця глистів,| | | | | | | | |простіші | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4 |Анафілактичний |Т 78.2 | |1. Клінічний огляд |На догоспітальному етапі: |Постійне диспансерне | | | |шок | | |2. Встановлення причинного |- покласти дитину горизонталь-|спостереження - 3 роки. | | | | | | |фактору при можливості |но, з піднятими ногами; |Хворий повинен | | | | | | | |- киснева терапія, при |обов'язково мати при | | | | | | | |обструкції дих. шляхів - |собі інформацію про | | | | | | | |ендотрахеальна трубка; |перенесення | | | | | | | |- ввести розчин адреналіну |анафілактичного шоку | | | | | | | |гідрохлориду 0,01 мл/кг, але | | | | | | | | |не більше 0,3 мл п/шк, при | | | | | | | | |необхідності повторювати | | | | | | | | |ін'єкції кожні 15 хв.; | | | | | | | | |- накласти джгут вище місця | | | | | | | | |ін'єкції, обколоти місце | | | | | | | | |ін'єкії 0,1-0,2 мл адреналіну,| | | | | | | | |послабляти джгут кожні 15 хв.;| | | | | | | | |- в/в струйно ГКС (2 мг/кг по | | | | | | | | |преднізолону), в/в чи в/м | | | | | | | | |блокатори Н1 та Н2 | | | | | | | | |рецепторів гістаміну | | | | | | | | |(димедрол 1-2 мг/кг, тавегіл, | | | | | | | | |супрастин, ранітидин та інші).| | | | | | | | |При необхідності закритий | | | | | | | | |масаж серця, штучна | | | | | | | | |вентиляція легенів | | | | | | | | |- негайна госпіталізація, | | | | | | | | |залишатись з хворим до | | | | | | | | |госпіталізації | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Після |1. Клінічний огляд |1. Виключення причинних |Клінічне видужання | | | | | |виписки із |2. Алергологічний анамнез |алергенів | | | | | | |стаціонару |3. Профілактичний інструктаж | | | | | | | | |дитини та батьків | | | | | | | | |4. Консультація алерголога | | | | | | | | |перед проведенням вакцинації,| | | | | | | | |введенням білкових | | | | | | | | |препаратів, медикаментів | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |5 |Алергічний |J 30.4 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Елімінація алергенів |Зменшення тривалості | | | |риніт, | | |2. Огляд алерголога, ЛОР |2. Антигістамінні препарати |загострення. | | | |неуточнений | | |3. Ro-графія придаткових |3. Базова терапія кромонами та|Продовження ремісії | | | | | | |пазух носа за потребою |глюкокортикостероїдами | | | | | | | |4. Загальний аналіз крові, |місцево | | | | | | | |сечі та калу на яйця глистів |4. Симптоматична терапія | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1. Клінічний огляд |1. Елімінація алергенів |Зменшення тривалості | | | | | | |2. Огляд ЛОР 1 раз у 6 міс. |2. Антигістамінні препарати |загострення. | | | | | | |3. Огляд алерголога 1 раз у |3. Базова терапія кромонами та|Продовження ремісії | | | | | | |3 міс. з первинним |глюкокортикостероїдами |Постійний диспансерний | | | | | | |проведенням специфічної |місцево |нагляд. | | | | | | |алергодіагностики |4. Симптоматична терапія |При відсутності | | | | | | |4. Ro-графія придаткових | |загострень протягом | | | | | | |пазух носа 1 раз на рік та | |3 років можна зняти з | | | | | | |за потребою | |обліку | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 |Диспепсія |К-30 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Дієта (стіл N 5) |Усунення клінічних та |При від- | | |(невиразкова, | | |2. ФГДС |2. Прокінетики |ендоскопічних проявів |сутності | | |дисмоторна) | | |3. Дослідження шлункової | | |ефекту від| | | | | |секреції | | |лікування | | | | | |4. Загальний аналіз крові, | | |госпіталі-| | | | | |сечі та калу на яйця глистів | | |зація в | | | | | |5. Аналіз калу на | | |спеціалі- | | | | | |дисбактеріоз при | | |зоване | | | | | |необхідності | | |відділення| | | | | |6. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(виразко- | | |1. Клінічний огляд |1. Дієта (стіл N 5) |Усунення клінічних та | | | |подібна) | | |2. ФГДС з прицільною |2. Прокінетики |ендоскопічних проявів | | | | | | |біопсією та морфологічним |3. Антациди або | | | | | | | |дослідженням біоптату |блокатори Н2-рецепторів | | | | | | | |(при можливості) | | | | | | | | |3. Дослідження на наявність | | | | | | | | |H.pylori за можливістю | | | | | | | | |4. Рентгенологічне | | | | | | | | |дослідження | | | | | | | | |шлунково-кишкового тракту за | | | | | | | | |необхідністю | | | | | | | | |5. Дослідження шлункової | | | | | | | | |секреції | | | | | | | | |6. Загальний аналіз крові та | | | | | | | | |сечі - 1 раз на рік або по | | | | | | | | |показанням | | | | | | | | |7. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога 2 рази на | | | | | | | | |рік | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1. Клінічний огляд педіатра |1. Дієта (стіл N 5) за |Усунення клінічних та | | | | | | |1 раз на рік |необхідністю |ендоскопічних проявів. | | | | | | |2. Консультація |2. Санація хронічних вогневищ |Диспансерне | | | | | | |гастроентеролога |інфекції |спостереження. | | | | | | |за необхідністю | |При відсутності | | | | | | | | |загострення | | | | | | | | |зняття з обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(Змішана) | | |1. Клінічний огляд |1. Дієта (стіл N 5) |Усунення клінічних та |При відсу-| | | | | |2. ФГДС з прицільною біопсією|2. Прокінетики |ендоскопічних проявів |тності | | | | | |та морфологічним дослідженням|3. Антациди або блокатори | |ефекту | | | | | |біоптату при можливості |Н2-рецепторів | |госпіталі-| | | | | |3. Дослідження на наявність | | |зація | | | | | |H.pylori за можливістю | | | | | | | | |4. Рентгенологічне | | | | | | | | |дослідження | | | | | | | | |шлунково-кишкового тракту за | | | | | | | | |показанням | | | | | | | | |5. Дослідження | | | | | | | | |шлункової секреції | | | | | | | | |6. Загальний аналіз крові, | | | | | | | | |сечі та калу на яйця глистів | | | | | | | | |7. Аналіз калу на | | | | | | | | |дисбактеріоз при необхідності| | | | | | | | |2. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |2 |Хвороба, |К-21 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія, стіл N 5 |Відсутність загострень | | | |супроводжувана | |патологічного|2. ФГДС - до і після |з обмеженням жирів |та ускладнень. | | | |гастроезофагеа-| |процесу |лікування |2. Прокінетики |Диспансерне | | | |льним рефлюксом| | |3. Визначення H.pylori |3. Спання з припіднятою |спостереження. | | | | | | |(при можливості) |головою |При відсутності | | | |Хвороба, | | |4. Реакція Грегерсена - |4. Не приймати їжу перед сном |загострень та ускладнень | | | |супроводжувана |К-21.9 | |за показаннями |5. Не носити тугий одяг |протягом 3 років | | | |гастроезофагеа-| | |5. РН-метрія - за | |зняття з обліку | | | |льним рефлюксом| | |показаннями | | | | | |без езофагіту | | |6. Загальний аналіз крові, | | | | | | | | |сечі та калу на яйця глистів | | | | | | | | |7. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога - | | | | | | | | |за показаннями | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |Хвороба, |К-21.0 | |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія, стіл N 5 |Усунення клінічних та |При відсу-| | |супроводжувана | | |2. ФГДС - до і після |з обмеженням жирів |ендоскопічних проявів. |тності | | |гастроезофагеа-| | |лікування |2. Спання з припіднятою |Диспансерне |ефекту від| | |льним рефлюксом| | |3. Визначення H.pylori |головою |спостереження |лікування | | |з ефігітом | | |одночасно з ФГДС при |3. Не приймати їжу перед сном |протягом 3 років. |госпіталі-| | |(1-2 ступеня) | | |можливості |4. Не носити тугий одяг |При відсутності |зація в | | | | | |4. Реакція Грегерсена |5. Прокінетики |загострень |спеціалі- | | | | | |- за показаннями |6. Антациди або блокатори |зняття з обліку |зоване | | | | | |5. РН-метрія - за показаннями|Н2-рецепторів | |відділення| | | | | |6. Загальний аналіз крові, | | | | | | | | |сечі та калу на яйця глистів | | | | | | | | |7. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога - | | | | | | | | |за показаннями | | | | | | | | |8. Дослідження шлункової | | | | | | | | |секреції (за необхідністю) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |Хвороба, |К 21.0 | |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія, стіл N 5 |Усунення клінічних та |При відсу-| | |супроводжувана | | |2. ФГДС - до і після |з обмеженням жирів |ендоскопічних проявів. |тності | | |гастроезофагеа-| | |лікування |2. Спати з припіднятою |Диспансерне |ефекту від| | |льним рефлюксом| | |3. Визначення H.pylori |головою |спостереження |лікування | | |з ефігітом | | |(при можливості) |3. Не приймати їжу перед сном |протягом 3 років. |госпіталі-| | |(3-4 ступеня) | | |4. Реакція Грегерсена |4. Не носити тугий одяг |При відсутності |зація в | | | | | |- за показаннями |5. Прокінетики |загострень |спеціалі- | | | | | |5. РН-метрія - за показаннями|6. Антациди або блокатори |зняття з обліку |зоване | | | | | |6. Дослідження шлункової |Н2-рецепторів або | |відділення| | | | | |секреції за показаннями |блокатори кротонової | | | | | | | |7. Загальний аналіз крові, |помпи | | | | | | | |сечі та калу на яйця глистів | | | | | | | | |8. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога - | | | | | | | | |за показаннями | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3 |Гастрит і |К-29 |ремісія |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія (стіл N 5) |Відсутність загострень |При загос-| | |дуоденіт | | |1 раз на рік |2. Вітамінотерапія |та ускладнень за час |тренні | | |(Хронічні | | |2. ФГДС та визначення |3. Санаторно-курортне |спостереження. |процесу та| | |гастрити | | |H.pylori (за показаннями) |лікування (за показаннями) |Диспансерне |відсутнос-| | |та дуоденіти) | | |3. РН-метрія (за показаннями)| |спостереження. |ті можли- | | | | | |4. Загальний аналіз крові, | |При відсутності проявів |востей | | | | | |сечі та калу на яйця глистів | |захворювання протягом |лікування | | | | | |1 раз на рік | |3 років - зняття з |в амбула- | | | | | |5. Реакція Грегерсена | |обліку |торно- | | | | | |(за показаннями) | | |поліклі- | | | | | |6. Консультація | | |нічних | | | | | |гастроентеролога | | |умовах | | | | | |(за показаннями) | | |госпіталі-| | | | | | | | |зація до | | | | | | | | |стаціонару| |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |загострення |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія (стіл N 5) |Усунення клінічних та | | | | | | |2. ФГДС та визначення |2. Вітамінотерапія |ендоскопічних проявів | | | | | | |H.pylori (за показаннями) |3. Антацади або блокатори |загострення | | | | | | |3. РН-метрія (за показаннями)|Н2-рецепторів або блокатори | | | | | | | |4. Загальний аналіз крові, |протонової помпи | | | | | | | |сечі та калу на яйця глистів |4. При наявності H.pylori - | | | | | | | |1 раз на рік |ерадикаційна терапія | | | | | | | |5. Реакція Грегерсена | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | | | | | |6. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4 |Виразка шлунка |К-25 |ремісія |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія (стіл N 5) |Відсутність загострення, |При загос-| | |(ерозія шлунку)| | |1 раз на рік |2. Вітамінотерапія |ускладнень та покращення |тренні | | | | | |2. ФГДС та визначення |3. Фітотерапія за необхідністю|ендоскопічної картини. |процесу та| | | | | |H.pylori (за показаннями) |4. Психотерапія |З диспансерного нагляду |відсутнос-| | | | | |3. РН-метрія (за показаннями)|5. Санаторно-курортне |не знімається |ті можли- | | | | | |4. Загальний аналіз крові та |лікування при необхідності | |востей | | | | | |сечі, калу на яйця глистів - | | |лікування | | | | | |1 раз на рік | | |в амбула- | | | | | |5. Реакція Грегерсена | | |торно- | | | | | |- за показаннями | | |полікліні-| | | | | |6. Консультація | | |чних | | | | | |гастроентеролога | | |умовах | | | | | |(при необхідності) | | |госпіталі-| | | | | | | | |зація до | | | | | | | | |стаціонару| |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |5 |Виразка |К-26 |ремісія |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія (стіл N 5) |Відсутність загострення |При загос-| | |дванадцятипалої| | |2. ФГДС та визначення |2. Вітамінотерапія |та ускладнень за час |тренні | | |кишки | | |H.pylori (за показаннями) |1 раз в 6 місяців |спостереження |процесу та| | |(дуоденальна | | |3. РН-метрія - 1 раз на рік |3. Фітотерапія |З диспансерного нагляду |відсутнос-| | |виразка та | | |4. одночасно з ФГДС |4. Санаторно-курортне |не знімається |ті можли- | | |ерозія | | |5. Загальний аналіз крові та |лікування | |востей | | |дванадцятипалої| | |сечі - 1 раз на рік |5. Психотерапія | |лікування | | |кишки) | | |6. Реакція Грегерсена - | | |в амбула- | | | | | |за показаннями | | |торно- | | | | | |7. Консультація | | |полікліні-| | | | | |гастроентеролога - | | |чних | | | | | |щоквартально | | |умовах | | | | | | | | |госпіталі-| | | | | | | | |зація до | | | | | | | | |стаціонару| |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |загострення |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія (стіл N 1а, |Усунення клігічних та |При загос-| | | | | |2. ФГДС та визначення |N 1б, N 1, N 5) |ендоскопічних проявів |тренні | | | | | |H.pylori за показаннями |2. Антациди або блокатори |загострення |госпіталі-| | | | | |3. Дослідження шлункової |Н2-рецепторів або блокатори | |зація в | | | | | |секреції за показаннями |протонової помпи | |спеціалі- | | | | | |4. Загальний аналіз крові та |3. Ерадикаційна терапія | |зоване | | | | | |сечі при відхиленні від норми|H.pylori за показаннями | |відділення| | | | | |- 1 раз в 10 днів до |4. Психотерапія | | | | | | | |нормалізації показників | | | | | | | | |5. Аналіз калу на скриту | | | | | | | | |кров (за показаннями) | | | | | | | | |6. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога | | | | | | | | |при необхідності | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |6 |Інший |К-86.1 |ремісія |1. Клінічне обстеження |1. Дієтотерапія (стіл N 5) |Відсутність рецидивів та |Відсут- | | |хронічний | | |1 раз в рік |2. Санація вогнищ |нормальні параклінічні |ність | | |панкреатит | | |2. УЗД органів травлення - |хронічної інфекції |показники. |пара- | | |(Хронічний | | |1 раз в рік (за показаннями) |3. Санаторно-курортне |Диспансерний нагляд |клінічних | | |панкреатит) | | |3. Загальний аналіз крові, |лікування - за показаннями | |ознак | | | | | |сечі 1 раз на рік | | |загострен-| | | | | |4. Визначення рівня амілази в| | |ня на | | | | | |крові та сечі | | |протязі | | | | | |(за показаннями) | | |1-2 років | | | | | |5. Копрограмма 1 раз в рік, | | | | | | | | |при показаннях щоквартально | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(Гіперфермент- | |фаза |1. Клінічне обстеження - |1. Дієтотерапія (стіл N 5п) |1. Ліквідація клінічних |При загос-| | |ний тип) | |стихання |1 раз в 2 тижні |2. Антациди |симптомів захворювання |тренні | | | | |загостреннь |2. Рівень амілази в крові - |3. М-холінолітики |2. Нормалізація |захворюва-| | | | | |1 раз в міс. |4. Ферментотерапія |лабораторних показників |ння - | | | | | |3. Рівень амілази в сечі - |5. Вітамінні препарати | |госпіталі-| | | | | |1 раз в міс. |6. ЛФК | |зація | | | | | |4. Загальний аналіз крові - | | | | | | | | |1 раз в міс. | | | | | | | | |5. Загальний аналіз сечі - | | | | | | | | |1 раз в міс. | | | | | | | | |6. Копрограма - 1 раз в міс. | | | | | | | | |7. УЗД органів травлення - | | | | | | | | |1 раз в 3 міс. | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(Гіпоферментний| |фаза |1. Клінічне обстеження - |1. Дієтотерапія (стіл N 5п) |1. Ліквідація клінічних |При загос-| | |тип) | |стихання |1 раз в 2 тижні |2. Холекінетики |симптомів захворювання |тренні | | | | |загостреннь |2. Рівень амілази в крові - |3. Цитопротектори |2. Нормалізація |захворюва-| | | | | |1 раз в міс. |4. Ферментні препарати: |лабораторних показників |ння - | | | | | |3. Рівень амілази в сечі - |(креон, панзінорм-форте, | |госпіталі-| | | | | |1 раз в міс. |панкреаль, панкреатин). | |зація | | | | | |4. Загальний аналіз крові - |5. Мультипробіотики | | | | | | | |1 раз в міс. |(сімбітер та інші) | | | | | | | |5. Загальний аналіз сечі - | | | | | | | | |1 раз в міс. | | | | | | | | |6. Копрограма - 1 раз в міс. | | | | | | | | |7. УЗД органів травлення - | | | | | | | | |1 раз в 3 міс. | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |7 |Синдром |К-58 |загострення |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія відповідно |Відсутність загострень |При відсу-| | |роз'ятрених | | |2. Загальний аналіз крові |до форми захворювання (закріп |та нормальзація стільця. |тності | | |кишок | | |3. Загальний аналіз сечі |або проноси), з виключенням |Диспансерний нагляд. |ефекту - | | | | | |4. Копрограма, аналіз калу |продуктів, що не переносяться |При відсутності |госпіталі-| | | | | |на скриту кров |хворими |загострень протягом |зація | | | | | |5. Ректороманоскопія |2. Препарати, що нормалізують |3 років зняття з обліку | | | | | | |(за показаннями) |моторну функцію кишковика: | | | | | | | |6. Аналіз калу на |мебеверін, гіасцина | | | | | | | |дисбактеріоз |бутилбромід 2-3 тижні | | | | | | | |7. Аналіз калу на глисти та |Пре-мультипробіотики | | | | | | | |простіші |(сімбітер та інші) за | | | | | | | |8. В ході дослідження |показаннями | | | | | | | |необхідно виключити органічну|Ферменти (за показаннями) | | | | | | | |патологію |6. Цитомукопротектори за | | | | | | | |9. Консультація невролога |показаннями | | | | | | | |(за показаннями) |7. Фізіотерапія | | | | | | | | |(за показаннями) | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |8 |Хвороба Крона |К-50 |ремісія |1. Клінічний огляд - |1. Дієтотерапія індивідуальна,|Відсутність загострення |При загос-| | | | | |1 раз в 6 місяців |в межах стола N 4 |за час спостереження. |тренні | | |Виразковий |К-51 | |2. Загальний аналіз крові |2. Антизапальні ліки |З диспансерного нагляду |захворюва-| | |коліт | | |1 раз в 6 міс. |(салофальк, сульфасалозін), |не знімаються |ння - | | |(неспецифічний)| | |3. Загальний аналіз сечі |преднізолон - за | |госпіталі-| | | | | |4. Копрограма - за |показаннями, по призначенню | |зація в | | | | | |показаннями |лікаря стаціонару | |спеціалі- | | | | | |5. Біохімічні дослідження |3. Мультипробіотик (сімбітер) | |зоване | | | | | |крові: протеінограма, АлАТ, |- за показаннями | |відділення| | | | | |АсАТ, коагулограма - |4. Вітаміни (А, Е, U та ін.) | | | | | | | |за показаннями |5. Фітотерапія (відвар | | | | | | | |6. Реакція Грегерсона |протизапальних, | | | | | | | |- за показаннями |імуностимулюючих трав) | | | | | | | |7. Аналіз калу на | | | | | | | | |дисбактеріоз - за показаннями| | | | | | | | |8. УЗД органів травлення - | | | | | | | | |за показаннями | | | | | | | | |9. Ректороманоскопія | | | | | | | | |- за показаннями | | | | | | | | |10. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога | | | | | | | | |1 раз в 6 міс. | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |9 |Целіакія |К 90.0 |ремісія |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія з виключенням |Відсутність |При загос-| | | | | |2. Загал. ан. крові - |продуктів, які містять глютен |прогресування хвороби |тренні | | | | | |1 раз в 6 міс. |з підвищеним на 10-15% |(анемії, дистрофії, |захворюва-| | | | | |3. Аналіз крові на вміст |вмістом білків; |остеопорозу) за час |ння - | | | | | |кальцію (при необхідності) |індивідуально вводять в раціон|спостереження. |госпіталі-| | | | | |3. Заг. ан. сечі |молоко, овочі, фрукти та ягоди|Диспансерний нагляд |зація в | | | | | |4. Копрограма - |2. Ферменти за показаннями | |спеціалі- | | | | | |за показаннями |3. Пробіотики (сімбітер) - | |зоване | | | | | |5. Аналіз кала на |за показапннями | |відділення| | | | | |дисбактеріоз - за показаннями|4. Препарати заліза та | | | | | | | |6. Глікемічна крива з |кальція - за показаннями | | | | | | | |навантаженням лактозою - |5. Полівітаміни | | | | | | | |за показаннями |6. Фізіотерапія (масаж) | | | | | | | |7. УЗД органів травлення - | | | | | | | | |за показаннями | | | | | | | | |8. Імунограма - | | | | | | | | |за показаннями | | | | | | | | |9. Кісткова денцетометрія | | | | | | | | |(при можливості) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |10 |Інші хвороби |К-82 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Дієта (стіл N 5) |Нормалізація |При відсу-| | |жовчного міхура| | |2. Загальний аналіз крові, |2. ЛФК |моторноевапкуаторної |тності | | |(Дискінезія | | |сечі, копограма |3. Прогулянки |функції жовчовивідних |ефекту | | |жовчного | | |3. Багатомоментне фракційне |4. Полівітаміни |шляхів. |госпіталі-| | |міхура: | | |УЗД з жовчогінним сніданком |5. Масаж комірцевої зони N 3-4|Диспансерне |зація | | |гіпокінетичний | | |(при необхідності) |6. Жовчогінний чай - 1-1,5 міс|спостереження при | | | |тип) | | |4. Фракційне дуоденальне |Сліпе зондування - 1-2 рази на|відсутності загострення | | | | | | |зондування з подальшею |тиждень N 12 |протягом 3 років | | | | | | |мікроскопією, біохімічним та |7. Після курсу жовчогінного |зняття з обліку | | | | | | |бактеріологічним |чаю на протязі місяця, | | | | | | | |дослідженням жовчі |слаботермальні мін. води | | | | | | | | |переважно сульфат-магнієві, | | | | | | | | |сульфат-кальцієві | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |Гіперкінетичний| |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Дієта (стіл N 5) |Нормалізація |При відсу-| | |тип | | |2. Загальний аналіз крові, |2. ЛФК |моторноевапкуаторної |тності | | | | | |сечі, копрограма |3. Прогулянки |функції жовчовивідних |ефекту | | | | | |3. Багатомоментне фракційне |4. Полівітаміни |шляхів |госпіталі-| | | | | |УЗД з жовчогінним |6. Масаж комірцевої зони N 3-4| |зація | | | | | |сніданком (при необхідності) |7. Жовчогінний чай | | | | | | | |4. Фракційне дуоденальне |холекінетичної дії 1-1,5 міс. | | | | | | | |зондування з подальшею |8. Мінеральні води після | | | | | | | |мікроскопією, біохімічним та |курсу фітотерапії | | | | | | | |бактеріологічним |протягом 1 міс. | | | | | | | |дослідженням жовчі | | | | | | | | |4. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога - | | | | | | | | |при необхідності | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |11 |Хронічний |К 81.1 |ремісія |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія (стіл N 5) |Відсутність загострення |При загос-| | |холецистит | | |2. Загальний аналіз |2. Гігієнічна гімнастика |та ускладнень за час |тренні | | | | | |крові, сечі - 1 раз в рік |- постійно |спостереження. |захворюва-| | | | | |3. Копрограма |3. Щоденні прогулянки |Диспансерний нагляд. |ння - | | | | | |4. УЗД органів черевної |4. Фітотерапія з урахуванням |При відсутності |госпіталі-| | | | | |порожнини |типу дискінезії - 1-1,5 міс. |загострень зняття з |зація в | | | | | |(при необхідності) |(при необхідності) |обліку через 3 роки |спеціалі- | | | | | |5. Фракційне дуоденальне |5. Фізіопроцедури | |зоване | | | | | |зондування з подальшою |(за показаннями) | |відділення| | | | | |мікроскопією, біохімічним та |6. Після курсу фітотерапії - | | | | | | | |бактеріологічним дослідженням|призначення мінеральної води | | | | | | | |жовчі (за показаннями) |з урахуванням кислотності | | | | | | | |6. Аналіз крові на АлАТ, |шлунку та типу дискінезії | | | | | | | |АсАТ, тимолову, ЛФ, |7. Санаторно-курортне | | | | | | | |загальний білок та фракції, |лікування (за показаннями) | | | | | | | |загальний білірубін | | | | | | | | |7. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |12 |Жовчнокам'яна |К-80 |ремісія |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія (ст. N 5) |Відсутність загострення |При заго- | | |хвороба | |(латентна |2. Загальний аналіз крові, |2. При дисхолії курси |за час спостереження. |стренні | | |(холелітіаз) | |стадія) |сечі - 1 раз в рік |(1-2 міс. з перервою 3-4 міс.)|З диспансерного нагляду |захворю- | | | | | |3. Копрограма - 1 раз в |соєва дієта (антилітогенна |не знімаються |вання - | | | | | |3-6 міс. Біохімічне |дієта) | |госпіталі-| | | | | |дослідження крові - АлАТ, |3. Препарати | |зація в | | | | | |АсАТ, тимолова, холестерин, |урсодезокси-холієвої кислоти | |спеціалі- | | | | | |загальний білок та його |загальним курсом до 6 міс. | |зоване | | | | | |фракції - 1 раз в рік. |4. Жовчогінна терапія з | |відділення| | | | | |Ліпідні фракції крові |урахуванням типу дискінезії | |(можливо в| | | | | |(при можливості) |тільки після зникнення | |хірургічне| | | | | |5. Багатомоментне фракційне |конкрементів в жовчному міхурі| |відділення| | | | | |УЗД (за показаннями) | | |- за пока-| | | | | |6. Дуоденальне зондування | | |заннями) | | | | | |тільки після УЗД з | | | | | | | | |урахуванням розмірів | | | | | | | | |конкрементів (за показаннями)| | | | | | | | |7. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога, хірурга | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |13 |Хронічний |К-73 |фаза |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія (стіл N 5) |Зниження чи нормалізація | | | |гепатит, НКІР | |неповної |2. Загальний аналіз крові, |2. Імуносупресивна терапія |показників | | | |(аутоімунний | |ремісії |сечі - 1 раз на міс. |(кортикостероїди, |мезенхімально-запального,| | | |гепатит) | | |Аналіз калу на дисбактеріоз |цитостатики за схемою, |цитолітичного синдрому, | | | | | | |за показаннями |призначеною в стаціонарі) |зменшення чи нормалізація| | | | | | |3. Біохімічні дослідження |3. Гепатопротектори |розмірів печінки та | | | | | | |крові: білірубін, АлАТ, АсАТ,|4. Препарати |селезінки | | | | | | |тимолова проба, |урсодезоксіхолевої | | | | | | | |протеінограма, коагулограма, |кислоти при холестазі | | | | | | | |цукор, кальцій, фосфор - |5. Засоби, що регулюють | | | | | | | |1 раз в міс. |гемолімфородинаміку | | | | | | | |4. Імунологічне дослідження |(троксевазин та ін.) | | | | | | | |крові - 1 раз в 3 міс. |6. Антиоксиданти (вітамін Е | | | | | | | |(за показаннями) |та ін.) | | | | | | | |5. УЗД органів черевної |7. Антисекреторні | | | | | | | |порожнини - 1 раз на 3 міс., |(гастроцепін, інгібітори | | | | | | | |за показаннями - частіше |протонової помпи) | | | | | | | |6. ФГДС - 1 раз в 3-6 міс. |за показаннями | | | | | | | |7. Контроль АТ - |8. Корекція порушень | | | | | | | |2 рази на тиждень |Ca-P обміну (вітаміни D3, | | | | | | | |8. Консультація |препарати Ca) | | | | | | | |гастроентеролога - |9. Мультипробіотики | | | | | | | |1 раз в міс. |(сімбітер - за показаннями | | | | | | | | |10. Ентеросорбенти - за | | | | | | | | |показаннями | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1. Клініч. обстеження |1. Дієтотерапія (стіл N 5) |Відсутність загострення |При загос-| | | | | |- 1 раз в 3 міс. |2. Кортикостероїди, |та ускладнень за час |тренні | | | | | |2. Заг. ан. крові, сечі - |цитостатики |спостереження. |захворюва-| | | | | |1 раз в 3 міс. |(підтримуючі дози) |Диспансерний нагляд |ння чи | | | | | |3. Біохімічні дослідження |3. Гепатопротектори (курсами) | |розвитку | | | | | |крові: білірубін, АлАТ, АсАТ,|4. Засоби, що регулюють | |ускладнень| | | | | |тимолова проба, |гемолімфодинаміку, | |- госпита-| | | | | |протеінограма, |антиоксиданти, вітаміни - | |лізація в | | | | | |коагулограма, цукор - |за показаннями | |спеціалі- | | | | | |1 раз в 3 міс. | | |зоване | | | | | |4. Імунологічне | | |відділення| | | | | |дослідження крові - | | | | | | | | |1 раз в 6 міс. | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | | | | | |5. УЗД органів черевної | | | | | | | | |порожнини - за показаннями | | | | | | | | |6. ФГДС за показаннями | | | | | | | | |7. Контроль АТ за | | | | | | | | |показаннями | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |14 |Інший та |К-74.6 |субкопенсова-|1. Клінічний огляд з |1. Дієтотерапія (стіл N 5) |Відсутність загострення |При резис-| | |неуточнений | |ний |контролем АТ 1 раз в місяць |2. Контроль за розпочатою |та ускладнень за час |тентності | | |цироз печінки. | | |2. Заг. ан. крові 1 раз в міс|в стаціонарі терапією |спостереження. |до терапії| | |Цироз (печінки)| | |3. Заг ан. сечі |(діуретики, гемостатики |Диспансерний нагляд |прогресу- | | | | | |4. Кал на скриту кров |за призначеною схемою) | |ванні | | | | | |- 1 раз в міс. |3. Гепатопротектори | |патологіч-| | | | | |5. Біохімічні дослідження |Антиоксиданти (вітамін Е | |ного | | | | | |крові: білірубін, АлАТ АсАТ, |та ін.) | |процесу | | | | | |тимолова проба, |4. Корекція порушень Ca-P | |показана | | | | | |протеінограма, електроліти, |обміну (вітаміни D3, | |госпіталі-| | | | | |сечовина, креатинин, |препарати Ca) | |зація в | | | | | |коагулограма, кальцій, |5. Мультипробіотики | |спеціалі- | | | | | |фосфор - 1 раз на міс., |(себітер та ін.) за | |зоване | | | | | |при необхідності - частіше |показаннями | |відділення| | | | | |6. УЗД органів травлення - |6. Препарати, що регулюють | | | | | | | |1 раз в 2-3 міс., |гемолімфодинаміку | | | | | | | |при необхідності - частіше |7. При наявності | | | | | | | |7. ФГДС - 1 раз в 3-6 міс. |холестатичного синдрому - | | | | | | | |8. Контроль діурезу |препарати урсодезокси- | | | | | | | |при наявності |холієвої кислоти | | | | | | | |набряково-асцитичного |8. Вітамінотерапія | | | | | | | |синдрому |9. Ентеросорбенти | | | | | | | |9. Ректороманоскопія - |(за показаннями) | | | | | | | |за показаннями |10. При порушенні в | | | | | | | |10. Консультація |коагулограмі його корекція | | | | | | | |хірурга 1 раз в 3 міс. | | | | | | | | |(при необхідності - частіше) | | | | | | | | |11. Консультація | | | | | | | | |гастроентеролога | | | | | | | | |1 раз в міс. при | | | | | | | | |необхідності | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |компенсований|1. Клінічний огляд з |1. Дієтотерапія (стіл N 5) |Відсутність загострень, |При резис-| | | | | |контролем АТ 1 раз в місяць |2. Гепатопротектори |прогресувань та |тентності | | | | | |2. Заг. ан. крові - |(зі зміною їх) |ускладнень за час |до терапії| | | | | |1 раз в 3 міс. |3. Щоквартально - |спостереження |прогресу- | | | | | |3. Заг ан. сечі |препарати, що регулюють | |ванні | | | | | |4. Біохімічні дослідження |гемолім-фодинаміку | |патологіч-| | | | | |крові: білірубін, АлАТ АсАТ, |(троксевазин та ін.) | |ного | | | | | |тимолова проба, |4. Вітамінотерапія | |процесу | | | | | |протеінограма, електроліти, |5. При наявності | |показана | | | | | |сечовина, креатинин, |холестатичного синдрому - | |госпіталі-| | | | | |коагулограма. Аналіз калу на |препарати | |зація в | | | | | |скриту кров 1 раз в 3 міс. |урсодезокси-холієвої к-ти | |спеціалі- | | | | | |5. Аналіз калу на | | |зоване | | | | | |дисбактеріоз - за показаннями| | |відділення| | | | | |6. УЗД органів черевної | | | | | | | | |порожнини - 1 раз в 3-6 міс. | | | | | | | | |7. ФГДС - 1 раз в 3-6 міс. | | | | | | | | |8. Ректороманоскопія - | | | | | | | | |за показаннями | | | | | | | | |9. Консультація хірурга, | | | | | | | | |гастроентеролога, | | | | | | | | |інших спеціалістів | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | | | | | |1 раз в 3 міс. | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА ГЕМАТОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |1 |Залізо |Д.50 |Фаза |На огляді педіатра: |Режим амбулаторно- |Клінічні - соматичне | | | |дефіцитні |Д.50.0- |розгорнутих |анамнестичні дані - характер |лікувальний: корекція |здоров'я, відсутні | | | |анемії |Д.50.9 |клініко- |вигодовування, склад |вигодовування для дітей до |ознаки сидеропенії. | | | | | |гематологіч- |харчування, приріст ваги, |1 року, раціональний прикорм -|Лабораторні - | | | |Вітаміно- |Д.51 |них проявів. |млявість, анорексія або |творог, овочевий відвар, |Нв > 110-120 г/л, | | | |дефіцитні |Д.51.0- |Анемія I, II,|пониження апетиту; вподобання|овочеве пюре, овочевий суп, |Ер. > 3,5х(10 в степені | | | |(В12, фолієва) |Д.51.9 |III ступеню |крейди, блідість, задишка; |м'ясо, жовток, фрукти, соки. |12)/л. | | | | |Д.52 |важкості |стан печінки і селезінки; |Для дітей старшого віку |Ретикулоцити < 10%о, | | | | |Д.52.0 | |шлунково-кишкового тракту, |розширення дієти: м'ясо, риба,|відсутність | | | | |Д.52.9 | |тахікардія; |перші страви на м'ясному |анізо-пойкілоцитозу | | | | |Д.53 | |стан нервової системи, |бульйоні, яйця, каші: |еритроцитів, вікова | | | | | | |менструальні функції у |гречана, пшенична, вівсяна; |норма формули крові, | | | | | | |дівчаток; характер стільця. |печені овочі, свіжі овочі, |сироваткове залізо > 20 | | | | | | |Клінічні: увага на ознаки - |фрукти. |ммоль/л. | | | | | | |млявість, стомлювальність, |Кисломолочні продукти, |Рівень феритину > 40 | | | | | | |пониження апетиту, пристрасть|молочний шоколад. При |ммоль/л. | | | | | | |до крейди, нудота, блідість |наявності дисбактеріозу |Інструментальні: | | | | | | |шкіри та слизових, задишка, |мультипробіотик (симбітер та |відсутні ознаки гастриту.| | | | | | |ламкість нігтів та волосся, |інші). Лікування курсом |Секреторна функція | | | | | | |зміни слизової язика, |1,5-2,5 місяця препаратами |шлунку нормальна, | | | | | | |розширення межі серця, |заліза (сульфат заліза, |відсутні ознаки | | | | | | |тахікардія, систолічний шум, |лактат заліза, аскорбінат |хронізації загострування.| | | | | | |печінка та селезінка не |заліза) у вікових дозах. |ЕКГ - норма. | | | | | | |збільшені, інколи діарея. |Аскорбінова кислота, фолієва |Клініко-гематологічна | | | | | | |Огляд педіатра один раз на |кислота, вітамін В12. |стабілізація, одужання. | | | | | | |тиждень до стадії стабільних |Препарати, які нормалізують |При стійкій | | | | | | |гематологічних показників. |секреторну функцію шлунку. |клініко-гелатологічній | | | | | | |Аналіз крові: гемоглобін, |Мінеральні води (згідно |ремісії протягом одного | | | | | | |еритроцити, кольоровий |патологічного стану |року - зняття з обліку | | | | | | |показник, гематокрит, |секреторної функції шлунку). | | | | | | | |середній об'єм еритроцитів, |Відвар трав: звіробою, м'яти, | | | | | | | |середня концентрація |ромашки. Санаторно-курортне | | | | | | | |гемоглобіну в еритроцитах, |лікування, оздоровлення у | | | | | | | |патологічні форми |санаторіях загального типу. | | | | | | | |еритроцитів; ретікулоцити |Анемія III і II ступеню - на | | | | | | | |(%о) - 2 рази на місяць. |першому місяці лікування | | | | | | | |Лейкоцитарна формула крові |звільняється від занять у | | | | | | | |1 раз на місяць. Рівень |школі. Звільнення від занять | | | | | | | |заліза в сироватці крові або |фізкультурою на 6 міс. | | | | | | | |феритину під час діагностики.| | | | | | | | |За показаннями: біохімічні | | | | | | | | |показники обміну заліза - | | | | | | | | |ЗЗЗС, ЛЗЗС, коефіцієнт | | | | | | | | |насичення трансферину - під | | | | | | | | |час діагностики. | | | | | | | | |Аналіз кала: реакція | | | | | | | | |Грегерсена, на яйця | | | | | | | | |гельмінтів, дизбактеріоз. | | | | | | | | |Інструментальні: секреторна | | | | | | | | |функція шлунка - рН-метрія. | | | | | | | | |УЗД серця, ЕКГ, УЗД органів | | | | | | | | |черевної порожнини - за | | | | | | | | |показаннями. Гастроскопія, | | | | | | | | |колоноскопія - за | | | | | | | | |показаннями. Біопсія слизової| | | | | | | | |шлунка, кишковика - за | | | | | | | | |уточненими показаннями. | | | | | | | | |Консультація гінеколога для | | | | | | | | |дівчаток-підлітків. | | | | | | | | |Консультація гематолога за | | | | | | | | |показаннями | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Фаза |Огляди педіатра 1 раз на 3 |Режим загальний, оздоровчий, |Клінічні ознаки хвороби | | | | | |клініко- |міс. |перебування на свіжому |відсутні. | | | | | |гематологіч- |Консультація гематолога за |повітрі, розширення занять |Лабораторно: | | | | | |ної |показаннями. Аналіз крові: |фізичною культурою, спортом. |Нв > 110-120 г/л, | | | | | |стабілізації:|Нв, еритроцити, ретикулоцити |Дієта збагачена м'ясними |еритроцити > 3,5х(10 в | | | | | |група ризику |(%о) - 1 раз на 1 міс. |продуктами, овочами та |12-му степені) л, | | | | | |серед новона-|Рівень феритину або |фруктами. Для дівчаток- |ретикулоцити < 10%о, | | | | | |роджених та |сироваткового заліза через |підлітків препарати заліза |сиророваткове залізо | | | | | |немовлят |6 міс. Контроль УЗД серця, |щомісяця 1 тиждень після |> 60 ммоль/л, | | | | | |першого року |ЕКГ - при розладах через 3 |менструації протягом 6 міс. |рівень феритину | | | | | |життя та |міс. Контрольна гастроскопія |Препарати секреторної функції |> 20 ммоль/л. | | | | | |дівчаток- |при патології через 6 міс. |шлунку курсами 2-3 тижні |Відсутні патологічні | | | | | |підлітків |Огляди гінеколога для |восени та навесні. |зміни слизової шлунку | | | | | | |підлітків 1 раз на 3 міс. |Полівітаміни. |та кишковика. | | | | | | | |Для немовлят, новонароджених |Відсутність | | | | | | | |від матерів з анемією |прогресування процесу. | | | | | | | |вагітності у III триместрі: |Диспансерізація 1 рік. | | | | | | | |профілактичний курс |При відсутності | | | | | | | |препаратами заліза (актиферин,|клініко-лабораторних | | | | | | | |сульфат заліза) - 1 мг/кг на |ознак зняття з обліку | | | | | | | |добу два перші місяці життя. | | | | | | | | |Додатковий прикорм: творог, | | | | | | | | |кефір, жовток варений, | | | | | | | | |овочевий суп, пюре, соки, | | | | | | | | |фрукти. | | | | | | | | |Мінеральні води, відвар трав: | | | | | | | | |звіробою, м'яти, ромашки. | | | | | | | | |Санаторно-курортне лікування, | | | | | | | | |оздоровлення у санаторіях | | | | | | | | |загального типу. Заняття | | | | | | | | |фізкультурою в загальній | | | | | | | | |групі | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |2 |Апластична |Д.60 |Стан клініко-|Клінічний стан задовільний |Режим домашній - на першому |Клінічні: загальний | | | |анемія |Д.60- |гематологіч- |(немає ознак тяжкої анемії, |році нагляду; оздоровлюючий - |стан задовільний; | | | |(вроджена, |Д.60.9 |ної |відсутні кровотечі, немає |на 2-3 році. Дієта збагачена |відсутні токсичні | | | |набута). |Д.61 |стабілізації |інфекційних ускладнень). |вітамінами. Лікування: |поліорганні ускладнення; | | | |Функціональні |Д.61.0- |або ремісії |Трансфузійна залежність - |сандімун в дозі 3,0-5,0-10,0 |геморагічний синдром та | | | |порушення |Д.61.9 |(повної, |трансфузії еритроцитної маси,|мл/кг ваги на добу щодня |синдром імунного | | | |поліморфно- |Д.64.4 |неповної, |тромбоцитарного концентрату. |курсом 6-24 місяця з оцінкою |дефіциту. | | | |ядерних |Д.71 |часткової) |Гематологічна стабілізація. |токсичності; кортикостероїди, |Гематологічні: | | | |лейкоцитів. |Д.72.0- | |Нв>90 г/л; |препарати - цитокінів |повна ремісія | | | |Агранулоцитоз |Д.72.99 | |Еритроцити >3.0х(10 в 12-му |(еритропоетин; гранулоцитарний|(Нв>100 г/л; | | | | |Д.70 | |степені)/л; |або макрофагадьно- |еритроцити > 3,5х10/л; | | | | | | |Лейкоцити >3.0х(10 в 12-му |гранулоцитарний |ретикулоцити > 10%о; | | | | | | |степені)/л; |колонієстимулюючий фактор) - |лейкоцити > 4,0х10/л; | | | | | | |Гранулоцити >1,0х(10 в 12-му |за показаннями. Вітаміни: |гранулоцити > 1,5х10/л; | | | | | | |степені)/л; |фолієва кислота, вітамін В12, |тромбоцити > 80,0х10/л); | | | | | | |Тромбоцити >50,0х(10 в 12-му |вітамін В6. За показаннями - |Неповна ремісія | | | | | | |степені)/л; |супроводжуюча терапія |(наприклад, трансфузійна | | | | | | |Аналіз крові розгорнутий (з |інфекцій (бактеріальних, |залежність); | | | | | | |визначеннями рівню тромбоци- |грибкових, вірусних, особливо |часткова ремісія | | | | | | |тів, ретикулоцитів) - 1 раз |вірусного гепатиту) за |(недостатність 1-ї або | | | | | | |на місяць. Мієлограма, |показаннями, антибіотики, |2-х ліній гемопоезу). | | | | | | |трепанобіопсія кісткового |віролекс, антимікотики, |Відсутність | | | | | | |мозку за показаннями перебігу|інтерферони, сандоглобулін. |прогресування процесу. | | | | | | |хвороби. Аналіз кала на |Симптоматична терапія |Одужання. | | | | | | |дисбактеріоз. Біохімічні |(гастриту, гіпертензії, |Вихід на інвалідність. | | | | | | |дослідження: на курсі |гепато-панкреатопатії, |Тривалість спостереження | | | | | | |сандімуном креатинін кожні |гіперглюкоземії, |для набутої апластичної | | | | | | |2 тижні, біл., АЛТ, АСТ, ГГГ,|серцево-судинної |анемії - 5 років; | | | | | | |лужна фосфатаза, глюкоза 2-3 |недостатності, ниркової |для вродженої апластичної| | | | | | |рази на рік. Імунобіологічні |дисфункції) за показаннями. |анемії - на протязі | | | | | | |дослідження: HBS; HCV; EBV; |Імуномодулююча фітотерапія. |всього життя; | | | | | | |CMV; HIV - 2 рази на рік; |Корекція дисбактеріозу |для агранулоцитоза - | | | | | | |Артеріальний тиск - |мультипробіотиком. |3 роки | | | | | | |максимально часто, не |Трансфузійна терапія: | | | | | | | |рідше 1 разу на місяць. УЗД |еритроцитна маса при рівні | | | | | | | |серця, ЕКГ, УЗД органів |Нв < 70 г/л; тромбоцитарний | | | | | | | |черевної порожнини 1-2 рази |концентрат при рівні | | | | | | | |на рік. Рівень циклоспорину у|тромбоцитів <20,0х(10 в 9-му | | | | | | | |плазмі крові на курсі |степені)/л. | | | | | | | |сандімуном - щомісяця. Огляди|Санаторно-курортне лікування, | | | | | | | |педіатром, гематологом - 1 |оздоровлення після закінчення | | | | | | | |раз на місяць; невропатологом|курсу циклоспорином у | | | | | | | |- 1 раз у 3 місяці; |спеціалізованому закладі, | | | | | | | |інфекціоністом, кардіологом, |в т.ч. гірських курортах. | | | | | | | |гінекологом - за показаннями |На курсі циклоспорином | | | | | | | | |навчання в домашніх умовах. | | | | | | | | |Психологічна реабілітація. | | | | | | | | |Звільнення від занять | | | | | | | | |фізкультурою | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3 |Анемії |Д.55 |Стан клініко-|Клінічні: відсутність ознак |Режим обмежений, щадний. |Від'ємність ознак | | | |гемолітичні |Д.55- |гематологіч- |гемолітичного кризу |Дієта збагачена вітамінами, |гемолітичного процесу, | | | |(вроджені |Д.55.9 |ної ремісії |(млявість, слабкість, |соки, фрукти. |вторинного гемосидерозу, | | | |ферменто- та |Д.58 |або хронічний|погіршення апетиту, болі в |Медикаментозне лікування: |імунного дефіциту. | | | |мембранопатії; |Д.58.0- |перебіг, |животі, блювота, блідість, |кортикостероїди (низькими |Лабораторні: | | | |набуті |Д.58.9 |нестійка |тахікардія, задишка, |дозами, "пульс-терапія"); |Нв > 100 г/л; | | | |аутоімунні); |Д.59 |гематологічна|іктеричність шкіри та склер; |імуно-супресанти (сандімун, |еритроцити > 3,0х(10 в | | | |дизеритропо- |Д.59.0- |стабілізація |збільшення печінки, |селлсепт, азатіоприн, 6-МП, |12-му степені) л; | | | |етичні |Д.59.99 | |селезінки; темна сеча). |вінкристин) за показаннями. |ретик.< 30%о. | | | | |Д.64.4 | |Гематологічна стабілізація: |Для хворих після спленектомії |Нормальні показники | | | | |Д.64.9; | |Нв > 90 г/л; |- 2 роки підтримуюча |білірубіна, АЛТ, АСТ, | | | |Гемоглобінопа- |Д.56.0- | |еритроцити > 3,0х(10 в 12-му |пеніціліно профілактика. |креатиніну, глюкози, | | | |тії |Д.56.9 | |степені)/л; |Для хворих з вторинним |нормальний аналіз сечі. | | | | | | |ретикулоцити < 30%о; |гемосидерозом курси |Від'ємність ознак | | | | | | |тромбоцити > 100,0х(10 в 9-му|дефералізації 2-3 рази на рік.|гіперспленізму. | | | | | | |степені)/л. |Лікування вторинної |Відсутність | | | | | | |Лабораторні: аналіз крові |нефропатії. Вітамінотерапія: |прогресування процесу. | | | | | | |(Нв, еритроцити n х (10 в |фолієва кислота, аскорбінова |Одужання. Вихід на | | | | | | |12-му ступені) л, Ht; |кислота. Гепатопротектори. |інвалідність. | | | | | | |середній об'єм еритроцитів; |Кардіотрофічні препарати. |Вроджені з обліку не | | | | | | |середня концентрація Нв; |Мінеральні води, лужні. |знімаються. | | | | | | |наявність патологічних форм |Збір трав "печінковий чай", |Набуті - 3 роки. | | | | | | |еритроцитів; нормоцити в |"сечостимулюючий чай", |При стійкій | | | | | | |периферичній крові; |спориша, толокнянки, відвар |клініко-гематологічній | | | | | | |ретикулоцити (%о) - 1 раз на |вівса. |ремісії протягом | | | | | | |3 місяця (за показаннями |Санаторно-курортне лікування |3-х років зняття з обліку| | | | | | |щомісяця). Біохімічні: рівень|у спеціалізованих | | | | | | | |феритину або сироваткового |закладах, оздоровлення під час| | | | | | | |Fe 2 рази на рік. Білірубін, |ремісії понад 12 місяців. За | | | | | | | |його фракції, АЛТ, АСТ, ГГТ, |показаннями додатковий день | | | | | | | |лужна фосфатаза, глюкоза, |звільнення від занять у школі | | | | | | | |креатинін, сечовина 1 раз в |щотижня. Підготовча група для | | | | | | | |3-6 місяців. |фізкультури. Тривалість | | | | | | | |Імунологічні: проба Кумбса, |спостереження: уроджені форми | | | | | | | |аутоантитіла, ЦІК, |- без термінів; аутоімунні - 5| | | | | | | |імунограма 2 рази на рік. |років | | | | | | | |Обстеження на HBS, HCV, CMV, | | | | | | | | |HIV 1-2 рази на рік. Аналіз | | | | | | | | |сечі - 1 раз на 3 місяці. | | | | | | | | |УЗД серця, ЕКГ 1 раз на рік. | | | | | | | | |УЗД органів черевної | | | | | | | | |порожнини - 2 рази на рік. | | | | | | | | |Огляди гематолога 1 раз на | | | | | | | | |3 місяці; невролога та | | | | | | | | |нефролога 1 раз на рік | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4 |Гострий |С.95.0- |Стан |Клінічний огляд гематолога, |Режим - з обмеженням |Задовільний клінічний | | | |лейкоз |С.95.7 |кістково- |педіатра - на 1-му та 2-му |контактів, за показаннями - |стан без ознак прогресії | | | |(лімфобластний;|С.90.1 |мозкової |році ремісії 1 раз на міс. |домашній. Дієта - збагачена |процесу. В компенсованому| | | |мієлобластний) |С.90.1; |ремісії |На 3-му, 4-му та 5-му роках |вітамінами, м'ясо, риба, сир, |стані токсичні наслідки | | | | |С.91.5; | |- 1 раз на 3 міс. |молочні продукти, печені |хіміотерапії по органах | | | | |С.91.9; | |Від'ємні ознаки прогресії |овочі, свіжі овочі, фрукти, |і системах. | | | | |С.92.0; | |хвороби: незадовільний |соки. Медикаментозне |Лабораторні: в | | | | |С.92.4- | |загальний стан, |лікування: за програмою ГЛЛ / |мієлограмі < 5% бластних | | | | |С.92.7; | |стомлюваність, головний біль,|не-В-НЗЛ - підтримуюча |клітин, повноцінна | | | | |С.94.0- | |болі у кінцівках |хіміотерапія - 6-МП |реконструкція всіх | | | | |С.94.2 | |та суглобах, гіперплазія |(50 мг/м. кв. щодня), |ліній гемопорезу. | | | | | | |лімфовузлів локальна чи |метотрексат (20 мг/м. кв. |Нв > 90 г/л; | | | | | | |системна, фебрилітет, |щотижня) протягом 2-х років |еритроцити > 3,0х(10 в | | | | | | |кровотечі чи екстравазати на |від початку лікування. |12-му ступені)/л; | | | | | | |шкірі, гіперплазія печінки, |За програмою ГМЛ - підтримуюча|Лейкоцити > 3,0х(10 в | | | | | | |селезінки, збільшення |терапія 6-ТГ (40 мг/м. кв. |9-му ступені)/л; | | | | | | |розмірів яєчок у хлопчиків, |щодня), цитозар (40 мг/м. кв. |Тромбоцити > 100х(10 в | | | | | | |лікворно-гіпертензійний |4 дня щомісяця) до 18 місяців |9-му ступені)/л; | | | | | | |синдром, периферічні неврити.|від початку лікування. |Гранулоцити > 1,0х(10 в | | | | | | |Лабораторні: аналіз крові |В-клітинні - лейкози/лімфоми |9-му ступені)/л. | | | | | | |загальний, тромбоцити - 1 раз|без підтримуючої терапії. |Відсутні інфекційні, | | | | | | |на тиждень під час фази |Посиндромні реабілітаційні |грибкові ураження | | | | | | |підтримуючої терапії, після |заходи проти міокардіодистро- |імунокомпроментоварного | | | | | | |закінчення 1 раз на міс., на |фії, гепатиту, панкреатопатії,|стану хворих. | | |5 |Мієлодиспласти-|Д.64.0; | |3-му, 4-му роках спостережен-|нефропатії, енцефалопатії, |Біохімічні показники | | | |чний синдром |Д.64.1- | |ня - 1 раз на 2-3 міс. |нейропатії, стану імунного |крові в нормативних | | | | |Д.64.3; | |Біохімічні дослідження: |дефіциту з інфекційними та |межах. | | | | |Д.46.1- | |білірубін, фракції |грибковими ушкодженнями, |Рентген-контроль, УЗД, | | | | |Д.46.4 | |білірубіну, АЛТ, АСТ, ГГТ, |дисбактеріозу, порушення |КТ-обстеження без ознак | | | | | | |лужна фосфатаза, СРБ, |менструальної функції у |гіперпластичного | | | | | | |глюкоза, креатинін, сечовина |підлітків-дівчаток. |синдрому. | | | | | | |- 1 раз на 3 міс. під час |Немедикаментозні заходи: |Безрецидивна | | | | | | |підтримуючої терапії, |трави - гепатопротектори, |довготермінова ремісія. | | | | | | |після закінчення - 2 рази на |нефропротектори, лужні |Постійний диспансерний | | |6 |Неходжкінські |С.83.0- | |рік. Обстеження на HBS, HCV, |мінеральні води. |нагляд | | | |злоякісні |С.83.9; | |CMV, EBV, HIP 2 рази на рік, |При В-НЗЛ - програмний | | | | |лімфоми |С.85.0- | |на 1-му, 2-му та 3-му році, |моніторинг УЗД, КТ по | | | | | |С.85.9; | |у подальшому - за показання- |локалізації ураження. | | | | | | | |ми. Аналіз кала на |Санаторно-курортне лікування | | | | | | | |дисбактеріоз |у спеціалізованих закладах | | | | | | | |(за показаннями). |щороку. Медико-соціальна | | | | | | | |Коагулограма, імунограма, |реабілітація: додатковий день | | | | | | | |мієлограма показана на етапі |звільнення від занять у школі | | | | | | | |закінчення підтримуючої |щотижня, за показаннями - | | | | | | | |терапії, у подальшому за |навчання у домашніх умовах. | | | | | | | |показаннями. Трепанобіопсія -|Психологічна реабілітація. | | | | | | | |за показаннями, люмбальна |Звільнення від фізкультури | | | | | | | |пункція - за показаннями. | | | | | | | | |Функціональні: ЕЕГ - за | | | | | | | | |показаннями, ЕКГ, УЗД серця | | | | | | | | |кожні 6 міс. на 1-му та 2-му | | | | | | | | |році ремісії, у подальшому - | | | | | | | | |1 раз на рік. | | | | | | | | |Інструментальні: фіброгаст- | | | | | | | | |роскопія; дослідження | | | | | | | | |очного дна та середовищ ока | | | | | | | | |за показаннями. УЗД органів | | | | | | | | |черевної порожнини кожні | | | | | | | | |6 міс. на 1-му, 2-му та 3-му | | | | | | | | |році, у по дальшому - 1 раз | | | | | | | | |на рік. Очне дно 2 рази на | | | | | | | | |рік. Рентгенографія грудної | | | | | | | | |порожнини, КТ - за | | | | | | | | |показаннями (при лімфомах | | | | | | | | |кожні 6 міс. на 1-му році | | | | | | | | |нагляду). | | | | | | | | |Огляди фахівців: гематолога | | | | | | | | |не менш 1 разу на 3 міс., | | | | | | | | |невропатолога - 1 раз на 6 | | | | | | | | |міс., кардіолога, гінеколога,| | | | | | | | |уролога, ендокринолога - за | | | | | | | | |показаннями | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |7 |Хронічний |С.92.1 |Хронічна |Клінічні огляди педіатра чи |Режим оздоровчий. Дієта |Клінічні - | | | |мієлолейкоз |С.93.1 |фаза |гематолога з увагою до ознак |збагачена вітамінами. |задовільний стан. | | | |(ювенільна | |захворювання.|прогресії процесу: загальний |Медикаментозні заходи: |Відсутність ознак | | | |форма, адультна| |Стан |стан, млявість, |цитостатична терапія - гідреа,|прогресії хвороби. | | | |форма) | |клініко- |стомлюваність, лихоманка, |бусульфан, мієлосан за |Лабораторні: в | | | | | |гематологіч- |болі і відчуття тяжкості в |показаннями; |мієлограмі < 10% | | | | | |ної ремісії |животі; блідість, геморагіч- |інтерферонотерапія |бластних клітин, | | | | | | |ний с/м; схуднення; |(Інтрон А 5-10 млн. ОД |цитогенетична ремісія: | | | | | | |гіперплазія периферичних |підшкірно 3 рази на тиждень, |Ph-позитивні клітини в | | | | | | |лімфовузлів, печінки та |за показаннями - щодня), |кістковому мозку < 34%; | | | | | | |селезінки. Під час терапії |6-12-24 місяця. |Нв > 100 г/л; | | | | | | |інтерфероном огляди 2 рази на|Реабілітаційні заходи |еритроцити > 3,0х(10 в | | | | | | |місяць. |токсичних ускладнень |12-му степені)/ л; | | | | | | |У стані повної ремісії - |(міокардіопатія, гепатопатія, |Лейкоцити - від 5,0 до | | | | | | |1 раз на місяць. |нефропатія, імунні розлади) |10,0х(10 в 9-му степені) | | | | | | |Аналіз крові, тромбоцити під |посиндромно. Санація |/л; | | | | | | |час інтерферонотерапії 1-2 |хронічних вогнищ запалень. |Тромбоцити від | | | | | | |рази на місяць. Мієлограма, |Немедикаментозні: лужні |100 до 700х(10 в | | | | | | |цитогенетичний контроль |мінеральні води, трави- |9-му степені) / л. | | | | | | |(молекулярно-біологічна |гепатопротектори, |УЗД-контроль без ознак | | | | | | |детекція Ph позитивних |нефропротектори, |спленомегалії. | | | | | | |клітин кісткового мозку) |саноторно-курортне лікування у|Безрецидивна | | | | | | |1 раз на рік, за показаннями |спеціалізованих закладах. |довготермінова повна | | | | | | |- частіше. Імунологічні |Медико-соціальна |ремісія. Гематологічна | | | | | | |обстеження за показаннями. |реабілітація: додатковий |компенсація. Постійний | | | | | | |ЕКГ, УЗД серця 1 раз на рік, |вихідний день у школі щотижня,|диспансерний нагляд для | | | | | | |УЗД черевної порожнини кожні |психологічна реабілітація, |вродженого мієлолейкозу. | | | | | | |6 міс. Огляди фахівців - |звільнення від занять спортом |Стійка | | | | | | |кардіолога, невропатолога, | |клініко-гематологічна | | | | | | |ендокринолога, гінеколога - | |ремісія протягом | | | | | | |за показаннями | |3-х років при набутих | | | | | | | | |лейкозах є підставою для | | | | | | | | |зняття з обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |8 |ЛГМ (хвороба |С.81.0- |Стан ремісії |Клінічний огляд: увага до |Режим оздоровчий на 1-му та |Клінічні - не має ознак | | | |Ходжкіна). |С.81.9 |з урахуванням|ознак прогресування пухлини |2-му році, у подальшому - |прогресування процесу. | | | |Стадії | |первинної |- загальне знедужання, втрата|загальний. Дієта повноцінна. |В аналізі крові: не має | | | |розповсюдження | |стадії |ваги, лихоманка, пітливість, |Медикаментозні заходи: |нейтрофільного зсуву, | | | |процесу IA-IVБ | |розповсюджен-|шкіряний зуд, розміри |посиндромне лікування |еозинофілії. | | | | | |ня процесу |лімфовузлів по локалізації |токсичних наслідків |ШОЕ менше 20 мм/год. | | | | | | |первинного вогнища, а також |хіміо-променевої терапії. |Інструменталіні - | | | | | | |всі локалізації, які можуть |Санація хронічних вогнищ |відсутні ознаки | | | | | | |бути досягнуті оглядом; |запалення. Немедикаментозні: |гіперплазії лімфовузлів | | | | | | |розміри печінки та селезінки.|на 1-му році - мінеральні |(> 1 см у діаметрі), | | | | | | |Огляди педіатра чи гематолога|води, трави |гіперплазії селезінки. | | | | | | |1 раз на 1 місяць на 1-му, |гепатопротекторної групи. |Безрецидивна | | | | | | |2-му роках, у подальшому |Санаторно-курортне лікування |довготермінова ремісія. | | | | | | |1 раз на 3 місяці. Після 5-го|у спеціалізованих закладах. |Постійний дистансерний | | | | | | |року нагляду - 1 раз на 6 |Медико-соціальна реабілітація:|нагляд, з обліку | | | | | | |місяців. Загальний аналіз |за показаннями додатковий день|не знімаються | | | | | | |крові, ШОЕ, коагулограма 1 |звільнення від занять у школі | | | | | | | |раз на 3 міс. на 1-му та 2-му|щотижня; психологічна | | | | | | | |році; 1 раз на 6 міс. на 3-му|реабілітація. Обмеження занять| | | | | | | |та 4-му році, у подальшому - |спортом протягом 5-ти років | | | | | | | |1 раз на рік. Рентгенографія,| | | | | | | | |УЗД первинно уражених | | | | | | | | |регіонів та черевної | | | | | | | | |порожнини кожні 3 місяці на | | | | | | | | |1-му і 2-му році, кожні | | | | | | | | |6 міс. на 3-му і 4-му році, | | | | | | | | |у подальшому - щорічно. | | | | | | | | |ЯМРТ первинно уражених | | | | | | | | |регіонів - кожні 6 міс. на | | | | | | | | |1-му та 2-му році, щорічно - | | | | | | | | |на 3-му і 4-му році, у | | | | | | | | |подальшому - за показаннями. | | | | | | | | |За умов ураження легень: КТ | | | | | | | | |грудної порожнини, після | | | | | | | | |опромінення легень контроль | | | | | | | | |функцій легень кожні 6 міс. -| | | | | | | | |на 1-му і 2-му році, щорічно | | | | | | | | |- на 3-му і 4-му році, | | | | | | | | |у подальшому - за показаннями| | | | | | | | |За умов опромінення шиї - УЗД| | | | | | | | |щитоподібної залози, | | | | | | | | |тиреоїдні гормони: ТТГ, Т4, | | | | | | | | |Т3 - кожні 6 міс. на 1-му та | | | | | | | | |2-му році, у подальшому - | | | | | | | | |щорічно. ЕКГ та УЗД серця | | | | | | | | |кожні 2 роки. Хлопчикам у | | | | | | | | |віці 16-18 років - | | | | | | | | |дослідження гормонів: | | | | | | | | |пролактина, тестостерону, у | | | | | | | | |дівчаток при аменореї після | | | | | | | | |15 років - естрадіол, | | | | | | | | |пролактин. | | | | | | | | |Огляди фахівців - кардіолога,| | | | | | | | |ендокринолога - перші три | | | | | | | | |роки 1 раз на рік | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |9 |Тромбоцито- |Д-69; |Стан повної |Клінічні: загальний стан |Режим загальний з обмеженням |Стан задовільний, без | | | |пенічна |Д.89.1; |гематологіч- |задовільний, наявність і |рухової активності (спорт, гра|ознак геморагічного | | | |пурпура |М.32.1; |ної |характеристики |з м'ячем, каруселі, плигання, |синдрому. | | | | |Д.69.0 -|стабілізації,|геморагічного синдрому |гімнастичне знаряддя, скейт, |АТ у нормі. | | | | |Д.69.1; |неповна |(екстравазати на шкірі, |роликові ковзани). |Відсутні порушення з | | | | |Д.69.3 -|гематологічна|їх локалізація та |Дієта збагачена вітамінами, |боку ЦНС. Рівень | | | | |Д.69.4; |стабілізація,|розповсюдженість, гематоми, |гіпоалергенна; |тромбоцитів > 100х(10 в | | | | |Д.82.0; |хронічна |кровотечі, особливо носові та|Медикаментозні: |9-му ступені)/л (але не | | | | |Д.69.5 -|форма з |маткові); артеріальний тиск, |кортикостероїди - за |менше 50х(10 в 9-му | | | | |Д.69.9 |рецидивуючим |стан ЦНС. |показаннями (у низьких дозах: |ступені)/л). | | | | | |перебігом. |Аналіз крові з визначенням |1-2 мг/кг ваги, |Не має проявів | | | | | | |тромбоцитів - 1 раз на місяць|"пульс"-терапія по 3-4 дні |тромбоцитопатії. | | | | | |"Суха форма" |перші 6 міс. нагляду (при |тижня; метипред-депо). |Відсутність хронізації | | | | | |(без кровотеч|наявності геморагічного |Інтерферони - за показаннями. |захворювання та виходу | | | | | |та геморагіч-|синдрому - 1 раз на тиждень),|Після спленектомії пеніціліно-|на інвалідність. | | | | | |них проявів |потім на протязі 1-го року - |профілактика |Одужання. | | | | | |на верхній |1 раз у 3 міс. При хронічних |(метоксифенілпеніцілін) - |Постійний диспансерний | | | | | |частині |формах імунологічні |протягом 2 років, безперервно.|нагляд при стійкій | | | | | |тулуба, |обстеження на інфекції: |Симптоматичні: діцинон |клініко-гематологічній | | | | | |особливо |TOXO G, GMV; EBV; HIV (IgG) |(етамзілат), Е-АКК, ПАМБА, |ремісії - зняття | | | | | |в ділянці |за показаннями HBS; HCV. |глицерам, лагохілус. |з обліку | | | | | |голови) |Після спленектомії - |Немедикаментозні: мінеральні | | | | | | | |імунограма 1 раз на рік |води лужні, лагохілус, | | | | | | | |протягом 3-х років. ЕКГ на |кропива, чорноплідна горобина,| | | | | | | |1-му і 2-му році - 1 раз на |горіхи, кунжутна олія. | | | | | | | |рік. ЕЕГ, УЗД головного мозку|Санаторно-курортне оздоровлен-| | | | | | | |за показаннями. |ня в спеціалізованих закладах.| | | | | | | |Інструментальні - за |Медико-соціальна реабілітація:| | | | | | | |показаннями. У дівчаток |при хронічних формах один | | | | | | | |старше 12 років - УЗД |додатковий день відпочинку у | | | | | | | |придатків понад 1 раз на рік,|школі щотижня, звільнення від | | | | | | | |при наявності маткових |занять фізкультурою та | | | | | | | |кровотеч - 1 раз на 3-6 міс. |фізичних навантажень. При | | | | | | | |Очне дно - 1 раз на 6 міс. |хронічних формах з | | | | | | | |при хронічній формі. |рецидивуючим перебігом - | | | | | | | |Огляди педіатра чи гематолога|оформлення інвалідності на | | | | | | | |- перші 6 міс. нагляду - 1 |2 роки з пересвідченням кожні | | | | | | | |раз на місяць (при наявності |2 роки. Тривалість | | | | | | | |геморагічного синдрому - |спостереження - 3 роки за умов| | | | | | | |щотижня), у подальшому - на |за умов стійкої гематологічної| | | | | | | |протязі першого року - 1 раз |ремісії | | | | | | | |на 3 міс.; 2-го, 3-го року - | | | | | | | | |1 раз на 6 міс. Хронічні | | | | | | | | |форми - 1 раз на місяць. | | | | | | | | |Огляди невролога - 1 раз на | | | | | | | | |6 міс. Огляди гінеколога - | | | | | | | | |1 раз на 3-6 міс. | | | | | | | | |Огляди офтальмолога (гострота| | | | | | | | |зору, очне дно) - 1 раз на | | | | | | | | |6 міс. Ендокринолог, | | | | | | | | |кардіоревматолог, | | | | | | | | |інфекціоніст - за показаннями| | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |10 |Гемофілія |Д.66; |Стан |Увага на клінічні ознаки: |Режим залежить від стану |Клінічний стан | | | |типу А; В; С. |Д.67; |клінічної |загальний стан, наявність |хворого та ступеню тяжкості |задовільний, відсутність | | | |Хвороба |Д.68.0 -|ремісії, стан|геморагічного синдрому |захворювання: від загального, |кровотеч, гемартрозів, | | | |Віллебранда |Д.68.4 |загострення |(кровотечі, гемартрози, |з обмеженням рухової |остеоартрозів, | | | | |Д.68.9 |хвороби, |гематоми), функціональний |активності до домашнього |периферичних набряків, | | | | | |рецидивуючий |стан рухового апарату; обсяг |(напівліжкового). Дієта |розладів функції ЦНС. | | | | | |перебіг |рухової активності та режиму;|загальна із збільшеним вмістом|Лабараторні: | | | | | | |стан зубів. Аналіз крові, |м'ясних, рибних компонентів та|рівень VIII фактора | | | | | | |тромбоцити, показники |вітамінів, печені овочі, свіжі|вище 5%. Відсутні ознаки | | | | | | |зсідання крові, ШОЕ - 2 рази |овочі, фрукти, соки. |функціональної | | | | | | |на рік. При реалізації |Медикаментозні заходи: |недостатності суглобів; | | | | | | |лабораторного забезпечення |профілактичні - при тяжких |задовільний стан рухової | | | | | | |автоматичним коагулометром |формах захворювання (рівень |активності дитини. | | | | | | |- дослідження рівню факторів |VIII/IX - факторів менше 2%) |Відсутність прогресування| | | | | | |VIII-IX або XI 1 раз на |введення препаратів |захворювання та | | | | | | |місяць, рівень антикоагулянту|концентрату VIII або IX |необхідності в | | | | | | |2 рази на рік. |фактору або кріопреципітату |оперативному лікуванні | | | | | | |Імунограма 2 рази на рік. |або свіжозамороженої плазми |остеоартрозів, | | | | | | |Імунологічні обстеження на |(гемофілія В) з розрахунку 20 |ускладнених | | | | | | |інфекції: HBS, HCV, ВІЛ |ОД/кг ваги 2 рази на місяць, |контрактурами рухового | | | | | | |1-2 рази на рік. |(за показаннями 1 раз на |апарату. З диспансерного | | | | | | |Функціональні: обстеження |тиждень); при легких формах - |нагляду не знімається | | | | | | |функціонального забезпечення |1 раз на 1-2 місяці. За умов | | | | | | | |всіх суглобів 1 раз на |травми - невідкладно у дозі | | | | | | | |місяць (при легких формах - |20-40 ОД/кг ваги залежно від | | | | | | | |1 раз на 3-6 міс.). |локалізації травми. | | | | | | | |Інструментальні: |При наявності антикоагулянту -| | | | | | | |колоноскопія, |разова доза збільшується у | | | | | | | |фіброгастроскопія |10 разів; курсова терапія | | | | | | | |за особливими показаннями з |кортикостироїдами; курси | | | | | | | |підготовкою). УЗД черевної |імуноферезної елімінації; | | | | | | | |порожнини, головного мозку, |азатіоприн за показаннями. | | | | | | | |ЕЕГ, КТ головного мозку, |За умов планованої екстракції | | | | | | | |рентгенографія суглобів - за |зубів підготовка з введенням | | | | | | | |показаннями. Огляди |концентрату VIII або IX | | | | | | | |гематолога чи педіатра 1 раз |факторів, кріопреципітату чи | | | | | | | |на місяць (при легких формах |свіжозамороженої плазми | | | | | | | |1 раз на 3 міс.). |перед операцією та перші 6 | | | | | | | |Огляди ортопеда, стоматолога,|годин після в дозі 20-40 ОД/кг| | | | | | | |ЛОР 1 раз на 3 місяці. |ваги за показаннями кожні | | | | | | | |Огляди невролога 2 рази на |8 годин повторно. | | | | | | | |рік. Ендокринолог, |Санація хронічних вогнищ | | | | | | | |інфекціоніст та інші |запалення. | | | | | | | |спеціалісти - за показаннями |Немедикаментозні заходи: | | | | | | | | |у осінньо-весняну пору року | | | | | | | | |курси вітамінотерапії; | | | | | | | | |заходи проти остеопорозу; | | | | | | | | |трави гепатопротекторної дії, | | | | | | | | |лагохілус, кропива. | | | | | | | | |Реабілітаційні ортопедичні | | | | | | | | |заходи: при функціональній | | | | | | | | |недостатності суглобів | | | | | | | | |(масаж, етапна редрессація | | | | | | | | |суглобів, магнітотерапія, | | | | | | | | |лазеротерапія). | | | | | | | | |Санаторно-курортне лікування | | | | | | | | |виключно у спеціалізованих | | | | | | | | |закладах (здебільшого за | | | | | | | | |профілем ураження рухового | | | | | | | | |апарату) із забезпеченням | | | | | | | | |гемостатичними заходами. | | | | | | | | |Забезпечення хворого в | | | | | | | | |домашніх умовах двома дозами | | | | | | | | |препаратів | | | | | | | | |антигемофільного фактору. | | | | | | | | |Медична підготовка родичів | | | | | | | | |хворого для самостійного | | | | | | | | |введення препаратів | | | | | | | | |внутрішньовенно. За | | | | | | | | |умов перебування хворого на | | | | | | | | |домашньому режимі - шкільне | | | | | | | | |навчання вдома. | | | | | | | | |Тривалість спостереження - з | | | | | | | | |обліку не знімаються. | | | | | | | | |Інваліди дитинства | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |11 |Інші порушення |Д.68.2; |Стан |Увага на клінічні ознаки: |Режим загальний з обмеженням |Клінічний стан | | | |зсідання крові |Д.68.4 -|клінічної |загальний стан, наявність |рухової активності, занять |задовільний, без ознак | | | |та тромбоцито- |Д.58.9 |ремісії, |геморагічного синдрому та |спортом (плигання, стрибки, |геморагічного синдрому. | | | |патії (набуті | |хронічна |його характеристики |гімнастичне знаряддя, гра з |Лабораторно: показники | | | |та уроджені | |форма з |(розповсюдженість |м'ячем, гойдалки, каруселі, |коагулограми, функції | | | |форми) | |рецидивуючим |екстравазатів, гематоми, |ковзани, скейт, велосипед). |тромбоцитів в межах | | | | | |перебігом |кровотечі), функціональний |Дієта повноцінна, збагачена |норми. Відсутність | | | | | | |стан суглобів, стан зубів, |кальцієм, вітамінами, свіжі |хронізації та | | | | | | |носоглотки,характеристика |фрукти, соки, горіхи, вироби з|рецидивуючого перебігу | | | | | | |менструальних кровотеч у |желатином. |захворювання. | | | | | | |дівчаток-підлітків. |Медикаментозні заходи: |Диспансерний нагляд на | | | | | | |Аналіз крові, тромбоцити, |підтримуюча терапія - |протязі 1 року. | | | | | | |показники зсідання крові 1 |трансфузії кріопреципітату та |Стійка | | | | | | |раз на 3 місяці, |свіжо-замороженої плазми за |клініко-гематологічна | | | | | | |коагулограма, |показаннями (рецидивуючі |ремісія протягом 1 року | | | | | | |тромбоцитограма, |форми) 1-2 рази на місяць. |є підставою для зняття | | | | | | |коагулогічне обстеження |Курсова терапія вазопрессином.|з обліку | | | | | | |функції тромбоцитів |Симптоматичні: діцинон | | | | | | | |(агрегація, адгезивність, |(етамзілат), Е-АКК, ПАМБА, | | | | | | | |ретракція, тромбоеластограма)|місцево - гемостатична губка, | | | | | | | |- за показаннями (не менш |тромбін. | | | | | | | |1 разу на 2 роки), при |Немедикаментозні: ортопедичні | | | | | | | |наявності лабораторного |заходи проти функціональної | | | | | | | |забезпечення. |недостатності суглобів; | | | | | | | |Інструментальні: |лагохілус, кропива, кунжутна | | | | | | | |колоноскопія, |олія. | | | | | | | |фіброгастроскопія за |Санаторно-курортне лікування | | | | | | | |особливими показаннями. УЗД |виключно у спеціалізованих | | | | | | | |придатків у дівчаток- |закладах. | | | | | | | |підлітків 1 раз у 6 місяців. |Спостереження: з обліку | | | | | | | |ЕЕГ, РЕГ - за показаннями. |не знімаються уроджені форми, | | | | | | | |Огляди гематолога або |для набутих - 3 роки за умов | | | | | | | |педіатра - 1 раз на 3 міс.; |стабільної ремісії | | | | | | | |невропатолога, гінеколога, | | | | | | | | |ортопеда, стоматолога - | | | | | | | | |2 рази на рік | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |12 |Обмінно- |С.96.0; |Стан клініко-|Клінічний огляд: загальний |Режим: залежить від ступеню |Задовільний клінічний | | | |проліферативні |С.96.1; |гематологіч- |стан, втрата ваги, |тяжкості захворювання - від |стан без ознак | | | |ретикульзи |С.85.7 |ної ремісії |нездужання, млявість, |загального з обмеженням |прогресування | | | |(хвороба Гоше, |Д.76.0; | |лихоманка, болі у кістках, |рухової активності |захворювання. | | | |хвороба |Д.76.1- | |болі та почуття тяжкості у |(велосипед, стрибки, гойдалки,|У компенсованому стані | | | |Німана-Піка). |Д.76.3 | |животі, екзофтальм, |ковзани, скейт) до домашнього.|симптоми нецукрового | | | |Системний | | |новоутворення м'яких тканин |Дієта повноцінна, збагачена |діабету. Відсутні ознаки | | | |ретикуло- | | |та дефекти кісток, |вітамінами, мінерами. |гіперспленізму. | | | |гістіоцитоз | | |геморагічний синдром, |Медикаментозні заходи: |(Нв > 100 г/л, | | | |(хвороба | | |екземоподібні висипання на |підтримуюча терапія, за |тромбоцити > 100х(10 в | | | |Літтеререра- | | |шкірі, гіперплазія |показаннями - цитостатиками |9-му ступені)/л). | | | |Зіве, хвороба | | |периферичних лімфовузлів, |(6-МП, метотрексат); |Відсутні | | | |Крісчен- | | |печінки та селезінки, |реіндукційні курси |рентгенологічні | | | |Шюллера, | | |полідіпсія, об'єм випитої |хіміотерапії; кортикостироїди.|характеристики вогнищ | | | |еозинофільна | | |рідини на добу, поліурія, |Імуномодулятори - циклоспорин |остеолізу, специфічної | | | |гранульома) | | |стан ЦНС. |А, інтерферони курсом 3-6-12 |інфільтрації легень. | | | | | | |Аналіз крові, тромбоцити - |місяців. Для хвороби Гоше - |Диспансерний нагляд 1 рік| | | | | | |1 раз на 3 місяці. |замістовна терапія (цередаза) |Стійка | | | | | | |Мієлограма, трепанобіопсія - |- (за умов реєстрації та |клініко-гематологічна | | | | | | |за показаннями. Біопсія |забезпечення препарату). |ремісія протягом 1 року. | | | | | | |новоутворень, лімфовузлів за |Профілактика та лікування |Термін спостереження: | | | | | | |показаннями. |остепорозу. Адіурекрин при |з обліку не знімаються | | | | | | |Моніторинг діурезу та випитої|синдромі нецукрового діабету. | | | | | | | |рідини за добу - щотижня |Курси вітамінотерапії. | | | | | | | |(родичами). Рентгенографія |Симптоматична терапія | | | | | | | |кісток залежно від типу |геморагічного синдрому. Після | | | | | | | |захворювання 1 раз на рік. |спленектомії - безперервна | | | | | | | |УЗД органів черевної |пеніцілліно-профілактика | | | | | | | |порожнини 2 рази на рік. |(ФАО-пеніциллін) - 2 роки. | | | | | | | |ЕКГ - 1 раз у 2 роки. |Санація хронічних вогнищ | | | | | | | |КТ, ЯМРТ головного мозку за |запалення. | | | | | | | |показаннями. Очне дно 2 рази |Немедикаментозні: ортопедичні | | | | | | | |на рік. |заходи проти порушень рухового| | | | | | | |Огляди гематолога, педіатра, |апарату; при гіперспленізмі - | | | | | | | |невролога 1 раз на 3 місяці; |трансфузії еритроцитарної | | | | | | | |ортопеда, ендокринолога, ЛОР |маси (анемія III ступеню), | | | | | | | |- 2 раз на рік |тромбоцитарного концентрату | | | | | | | | |(кровотечі при тромбоцитопенії| | | | | | | | |нижче 20х(10 в 9-му спетені л)| | | | | | | | |Фітопрепарати гепатопротектор-| | | | | | | | |ної дії, кропива, лагохілус, | | | | | | | | |чорноплідна горобина. | | | | | | | | |Санаторно-курортне лікування | | | | | | | | |в спеціалізованих закладах. | | | | | | | | |Медико-соціальна реабілітація:| | | | | | | | |посиндромна реабілітація | | | | | | | | |поліорганних уражень, за | | | | | | | | |показаннями - додатковий | | | | | | | | |вихідний день у школі щотижня | | | | | | | | |або навчання у домашніх | | | | | | | | |умовах. | | | | | | | | |Протипоказання для спорту та | | | | | | | | |фізичних навантажень | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |13 |Лейкемоїдні | |Період |Клінічний огляд: загальний |Режим загальний, дієта |Клінічний стан | | | |реакції | |розгорнутих |стан, нездужання, млявість, |повноцінна, за показаннями - |задовільний. | | | | | |гематологіч- |лихоманка, висипка на шкірі, |гіпоалергенна. Медикаментозні |Стабілізація | | | | | |них ознак; |болі у горлі, гіперплазія |заходи: за показаннями - |гематологічних | | | | | |період |лімфовузлів, локалізована чи |антибактеріальна терапія, |показників у нормативних | | | | | |стабілізації;|системна, гіперплазія печінки|кортикостероїди, |межах. Відсутність | | | | | |хронічний |та селезінки. Анамнестичні |десенсибілізуюча терапія, |рецидивуючого перебігу. | | | | | |перебіг |дані про наявність полінозів,|санація вогнищ хронічної |Тривалість | | | | | | |алергічних реакцій, |інфекції, протигельмінтозна; |спостереження - 1 рік | | | | | | |попередніх захворювань |імунні препарати (інтерферони,|після стабілізації | | | | | | |(лікування кортикостероїдами,|внутрішньовенний | | | | | | | |протисудомними препаратами, |імуноглобулін, | | | | | | | |імунними препаратами), |імуномодулятори). | | | | | | | |туберкулінові проби. |Немедикаментозні: | | | | | | | |За показаннями - реакція |фітопрепарати | | | | | | | |Манту. Лабораторні: у |десенсибілізуючої дії, | | | | | | | |гострому періоді аналіз |детоксикаційні заходи | | | | | | | |крові, тромбоцити - 1 раз на |(ентеросорбенти, сліпі | | | | | | | |тиждень; у періоді |дуоденальні зондування, | | | | | | | |стабілізації - 1 раз на |жовчогінні, гепатопротектори, | | | | | | | |місяць - 2 місяці. Мієлограма|мінеральні води, | | | | | | | |за показаннями. Аналіз кала |фізпроцедури за показаннями | | | | | | | |на яйця гельмінтів, лямблій -|(електрофорез, діатермія). | | | | | | | |за показаннями. Серологічні, |Санаторно-курортне лікування у| | | | | | | |імунологічні обстеження на |стані стабілізації | | | | | | | |інфекції IgM, IgG на TOXO G, |гематологічних ознак у | | | | | | | |токсокароз, EBV, CMV, HIV 1, |санаторних установах | | | | | | | |2; HBS, HCV. ЕКГ, УЗД |загального типу. | | | | | | | |органів черевної порожнини, |Медико-соціальна реабілітація | | | | | | | |огляд ЛОР - за показаннями. |за показаннями органних | | | | | | | |Дуоденальне зондування за |уражень | | | | | | | |показаннями. Огляди педіатра,| | | | | | | | |гематолога (за показаннями) | | | | | | | | |в гострому періоді 2 рази на | | | | | | | | |місяць, у подальшому - 1 раз | | | | | | | | |на 2-3 місяці. Огляд ЛОР - | | | | | | | | |1 раз у 3 міс. | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |14 |Лімфоаденопатії|Д.75 |Стан без |Клінічний огляд з уваги на |Режим загальний. Дієта |Клінічний стан | | | |реактивні | |ознак |ознаки активності |повноцінна, за показаннями - |задовільний без проявів | | | | | |активності |гіперпластичного процесу: |гіпоалергенна. Медикаментозні |прогресування процесу. | | | | | |патологічного|загальний стан, нездужання, |заходи: санація вогнищ, |Лабораторні дані у межах | | | | | |процесу |млявість, втрата ваги, |гострого або хронічного |норми. Відсутні ознаки | | | | | | |погіршення апетиту, |запалення; за показаннями - |патології органів і | | | | | | |лихоманка або субфебрилітет, |десенсибілізуюча терапія; |систем, в т.ч. імунного | | | | | | |анамнестичні дані про |імунні препарати (інтерферони,|дефіциту. | | | | | | |туберкулінові проби, котячі |імуноглобулін, |Медико-соціальна | | | | | | |подряпини чи укуси тварин, |імуномодулятори). |реабілітація, тривалість | | | | | | |гіперплазія (локалізована чи |Немедикаментозні: |спостереження 1 рік. | | | | | | |системна) периферичних |фітопрепарати десенсибілізую- |При стійкій клінічній | | | | | | |лімфовузлів, болі в животі, |чої дії, детоксикаційні |ремісії зняття з обліку | | | | | | |обстеження органів черевної |заходи, за показаннями - | | | | | | | |порожнини, розміри печінки, |фізіопроцедури | | | | | | | |селезінки, об'ємні |(електрофорез, УЗ-терапія, | | | | | | | |новоутворення, геморагічний |УВЧ-терапія, інгаляції); | | | | | | | |синдром (кровотечі, шкірна |загально-оздоровчі заходи | | | | | | | |висипка). |та загартовування дитини. | | | | | | | |Лабораторні: аналіз крові, |Санаторно-курортне лікування в| | | | | | | |тромбоцити 1 раз на 1-3 міс. |установах загального типу | | | | | | | |За показаннями - імунологічне| | | | | | | | |обстеження на інфекції: IgM, | | | | | | | | |IgG на TOXO G, EBV, CMV, HIV,| | | | | | | | |ВІЛ, сифіліс, мікоплазми - на| | | | | | | | |час діагностики та контролю | | | | | | | | |через 3-6 місяців. | | | | | | | | |Ревмотести, ЛЕ-клітини, ЦІК | | | | | | | | |- на час діагностики. | | | | | | | | |Рентгенографія легень 1 раз | | | | | | | | |на рік. УЗД органів черевної | | | | | | | | |порожнини та заочеревинного | | | | | | | | |простору 2 рази на рік. | | | | | | | | |Імунограма 1-2 рази на рік. | | | | | | | | |Реакція Манту за | | | | | | | | |показаннями. КТ - за | | | | | | | | |показаннями. Мієлограма, | | | | | | | | |біопсія лімфовузлів - за | | | | | | | | |показаннями. Огляд педіатра, | | | | | | | | |гематолога - за | | | | | | | | |показаннями, інфекціоніста - | | | | | | | | |1 раз у 3 міс. | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА ГІНЕКОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |1 |Доброякісне |Д 27 |Безсимптомний|1. Клінічний огляд |1. Оперативне лікування із |1. Загоєння | | | |утворення | |перебіг |2. Загальний аналіз крові і |загальним знеболенням |післяопераційної рани, | | | |яєчника | |захворювання |сечі, ан. крові на цукор |(лапароскопічне |відсутність інфільтратів | | | | | | |3. Група крові, резус фактор,|або шляхом лапаротомії) |в малому тазі, | | | | | |Порушення |RW, ВІЛ за показаннями |2. Антибактеріальна та |нормалізація загального | | | | | |менструально-|4. Бактеріоскопічне та |загальноукріплююча терапії, |стану та лабораторних | | | | | |го циклу |бактеріоскопічне дослідження |фізіотерапія |показників | | | | | | |вмісту вагіни | |2. Диспансерне | | | | | |Гострий |5. Аналіз калу на яйця глист | |спостереження - 1 рік | | | | | | |6. Консультація педіатра, | |3. При стійкій ремісії | | | | | | |отоларинголога | |та відновленні циклічних | | | | | | |7. УЗД органів малого тазу | |менструацій - | | | | | | |та ШКТ, ЕКГ | |зняття з обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |2 |Синдром |Е 28.2 |Хронічна |1. Клінічний огляд |1. Стимулююча негормональна |1. Нормалізація | | | |полікістозних | |ановуляція, |2. Загальний аналіз крові і |терапія |менструальної функції | | | |яєчників | |порушення |сечі, ан. крові на цукор |2. Гомеопатичні препарати |2. Диспансерне | | | | | |менструально-|3. Бактеріоскопічне та |3. Рефлексотерапія, |спостереження - 1 рік | | | | | |го циклу, |бактеріологічне дослідження |фізіотерапія |3. При нормалізації | | | | | |гірсутний |вмісту вагіни |4. За показаннями - |менструальної функції - | | | | | |синдром |4. Визначення у сечі 17-КС; |гормональне лікування |зняття з обліку | | | | | | |естрадіолу, ЛГ, ФСГ, |5. Хірургічна лапароскопія | | | | | | | |прогестерону, пролактину в |(при необхідності) | | | | | | | |крові | | | | | | | | |5. Аналіз калу на яйця | | | | | | | | |глистів | | | | | | | | |6. УЗД органів малого тазу | | | | | | | | |7. Проведення | | | | | | | | |диференціально-діагностичних | | | | | | | | |проб, кольпоцитограма | | | | | | | | |(тести функціональної | | | | | | | | |діагностики) | | | | | | | | |8. Рентгенологічне обстеження| | | | | | | | |турецького сідла | | | | | | | | |9. Консультація педіатра, | | | | | | | | |ендокринолога, | | | | | | | | |отоларинголога, генетика | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3 |Затримка |Е 30.0 | |1. Клінічний огляд |1. Стимулююча негормональна |1. Нормалізація | | | |статевого | | |2. Загальний аналіз крові і |терапія |менструальної функції | | | |дозрівання | | |сечі, ан. крові на цукор |2. Гомеопатичні препарати |2. Диспансерне | | | | | | |3. Бактеріоскопічне та |3. Рефлексотерапія, |спостереження - 1 рік | | | | | | |бактеріологічне дослідження |фізіотерапія |3. При нормалізації | | | | | | |вмісту вагіни |4. За показаннями - |менструальної функції - | | | | | | |4. Аналіз калу на яйця |гормональне лікування |зняття з обліку | | | | | | |глистів. | | | | | | | | |Визначення у сечі 17-КС; | | | | | | | | |естрадіолу, ЛГ, ФСГ, | | | | | | | | |прогестерону, пролактину в | | | | | | | | |крові | | | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу | | | | | | | | |6. Проведення диференціально-| | | | | | | | |діагностичних проб, | | | | | | | | |кольпоцитограма (тести | | | | | | | | |функціональної діагностики) | | | | | | | | |7. Рентгенологічне обстеження| | | | | | | | |турецького сідла | | | | | | | | |8. Консультація педіатра, | | | | | | | | |ендокринолога, | | | | | | | | |отоларинголога, генетика | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4 |Передчасне |Е 30.1 | |1. Клінічний огляд |1. Симптоматична терапія |1. Призупинення | | | |статеве | | |2. Загальний аналіз крові і |2. При повному передчасному |передчасного статевого | | | |дозрівання | | |сечі, ан. крові на цукор |статевому розвитку - |розвитку, зворотній | | | | | | |3. Бактеріоскопічне та |гормональне гальмування до |розвиток статевих ознак | | | | | | |бактеріологічне дослідження |9-10 років |2. Постійне диспансерне | | | | | | |вмісту вагіни | |спостереження | | | | | | |4. Аналіз калу на яйця | |з контролем | | | | | | |глистів | |антигонадотропної | | | | | | |5. Визначення у сечі 17-КС; | |терапії до завершення | | | | | | |естрадіолу, ЛГ, ФСГ, | |пубертації | | | | | | |прогестерону, пролактину, | |3. Огляд невропатолога, | | | | | | |11-ОКС в крові | |окуліста та інших | | | | | | |6. УЗД органів малого тазу | |спеціалістів | | | | | | |7. Кольпоцитограма (тести | |(за показаннями) | | | | | | |функціональної діагностики) | |1 раз на рік. | | | | | | |8. Рентгенологічне обстеження| |Огляд ендокринолога | | | | | | |турецького сідла | |1 раз на 6 міс. | | | | | | |9. Консультація педіатра, | | | | | | | | |ендокринолога, | | | | | | | | |отоларинголога, генетика, | | | | | | | | |статевий хроматин, | | | | | | | | |каріо-типування | | | | | | | | |(при необхідності) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |5 |Гострий |N 70.0 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. 1 0Антибактеріальна терапія |1. Нормалізація | | | |сальпінгіт | |перебіг |2. Загальний аналіз крові, |2. Десенсибілізуюча терапія |загального стану, | | | |та оофорит | |захворювання |ан. крові на цукор, |3. Дезінтоксикаційна терапія |клінічних аналізів, | | | | | | |біохімічний ан. крові | |ліквідація запальних | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі, | |вогнищ | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | |2. Диспансерне | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | |спостереження - 1 рік | | | | | | |бактеріологічне дослідження | |3. При стійкій ремісії - | | | | | | |вмісту вагіни | |зняття з обліку | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу | | | | | | | | |6. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинголога, при | | | | | | | | |необхідності - хірурга та ін.| | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |6 |Хронічний |N 70.1 |Хронічний |1. Клінічний огляд |Розсмоктуюча терапія, |1. Нормалізація | | | |сальпінгіт та | |перебіг |2. Загальний аналіз крові, |підвищення імунітету |загального стану, | | | |оофорит, | |захворювання |ан. крові на цукор, | |клінічних аналізів, | | | |Гідросальпінкс | | |біохімічний ан. крові | |ліквідація запальних | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі, | |вогнищ | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | |2. Диспансерне | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | |спостереження - 1 рік | | | | | | |бактеріологічне дослідження | |3. При стійкій ремісії - | | | | | | |вмісту вагіни | |зняття з обліку | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу | | | | | | | | |6. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинголога, при | | | | | | | | |необхідності - хірурга та ін.| | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |7 |Гостре |N 71.0 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Антибактеріальна |1. Нормалізація | | | |запальне | |перебіг |2. Загальний аналіз крові, |2. десенсибілізуюча |загального стану, | | | |захворювання | |захворювання |ан. крові на цукор, |3. дезінтоксикаційна терапія |клінічних аналізів, | | | |матки | | |біохімічний ан. крові | |ліквідація запальних | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі, | |вогнищ | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | |2. Диспансерне | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | |спостереження - 1 рік | | | | | | |бактеріологічне дослідження | |3. При стійкій ремісії - | | | | | | |вмісту вагіни | |зняття з обліку | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу | | | | | | | | |6. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинголога, при | | | | | | | | |необхідності - хірурга та ін.| | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |8 |Хронічне |N 71.1 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Розсмоктуюча терапія |1. Нормалізація | | | |запальне | |перебіг |2. Загальний аналіз крові, |2. Підвищення загального |загального стану, | | | |захворювання | |захворювання |ан. крові на цукор |імунітету |клінічних аналізів, | | | |матки | | |3. Загальний аналіз сечі та | |ліквідація запальних | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | |вогнищ | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | |2. Диспансерне | | | | | | |бактеріологічне дослідження | |спостереження - 1 рік | | | | | | |вмісту вагіни | |3. При стійкій ремісії - | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу | |зняття з обліку | | | | | | |6. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинголога, при | | | | | | | | |необхідності - хірурга та ін.| | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |9 |Кіста |N 75.0 |Хронічний |1. Клінічний огляд |Направлення на стаціонарне |Диспансерний нагляд - | | | |бартолінової | | |2. Загальний аналіз крові, |лікування |3 місяці після | | | |залози | | |ан. крові на цукор, | |стаціонарного | | | | | | |біохімічний ан. крові | |лікування | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі, | | | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | | | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. RW, ВІЛ за показаннями | | | | | | | | |6. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинтолога | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |10 |Абсцес |N 75.1 |Гострий |1. Клінічний огляд |Направлення на стаціонарне |Диспансерний нагляд - | | | |бартолінової | | |2. Загальний аналіз крові, |лікування |3 місяці після | | | |залози | | |крові на цукор | |стаціонарного | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | |лікування | | | | | | |калу на яйця глистів | | | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. RW, ВІЛ за показаннями | | | | | | | | |6. Бактеріологічне | | | | | | | | |дослідження вмісту абсцесу з | | | | | | | | |визначенням чутливості до | | | | | | | | |антибіотиків | | | | | | | | |7. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинголога | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |11 |Гострий вагініт|N 76.0 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Загальнозміцнюючі заходи |1. Нормалізація | | | | | | |2. Загальний аналіз крові, |2. Місцеве лікування |клінічного стану та | | | | | | |ан. крові на цукор, RW, ВІЛ |3. Гігієнічні процедури |аналізів, ліквідація | | | | | | |(за показаннями) |4. Фізіотерапія |запальних вогнищ | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | |2. Диспансерне | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | |спостереження - 1 рік | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | |3. При стійкій ремісії - | | | | | | |бактеріологічне дослідження | |зняття з обліку | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. Консультація педіатра | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |12 |Підгострий та |N 76.1 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Загальнозміцнюючі заходи |1. Нормалізація | | | |хронічний | |хронічного |2. Загальний аналіз крові, |2. Місцеве лікування |клінічного стану та | | | |вагініт | |перебігу, |ан. крові на цукор, RW, ВІЛ |3. Гігієнічні процедури |аналізів, ліквідація | | | | | |хронічний |(за показаннями) |4. Фізіотерапія |запальних вогнищ | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та |5. Мультипробіотик - симбітер |2. Диспансерне | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів |- інтравагінально |спостереження - 1 рік | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | |3. При стійкій ремісії - | | | | | | |бактеріологічне дослідження | |зняття з обліку | | | | | | |вмісту вагіни. Аналіз | | | | | | | | |мікрофлори вагіни на | | | | | | | | |дисбактеріоз | | | | | | | | |5. Консультація педіатра | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |13 |Гострий вульвіт|N 76.2 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Загальнозміцнюючі заходи |1. Нормалізація | | | | | | |2. Загальний аналіз крові, |2. Місцеве лікування |клінічного стану та | | | | | | |ан. крові на цукор, RW, ВІЛ |3. Гігієнічні процедури |аналізів, ліквідація | | | | | | |(за показаннями) |4. Фізіотерапія |запальних вогнищ | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | |2. Диспансерне | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | |спостереження - 1 рік | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | |3. При стійкій ремісії - | | | | | | |бактеріологічне дослідження | |зняття з обліку | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. Консультація педіатра | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |14 |Підгострий та |N 76.3 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Загальнозміцнюючі заходи |1. Нормалізація | | | |хронічний | |хронічного |2. Загальний аналіз крові, |2. Місцеве лікування |клінічного стану та | | | |вульвіт | |перебігу, |ан. крові на цукор, RW, ВІЛ |3. Гігієнічні процедури |аналізів, ліквідація | | | | | |хронічний |(за показаннями) |4. Фізіотерапія |запальних вогнищ | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | |2. Диспансерне | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | |спостереження - 1 рік | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | |3. При стійкій ремісії - | | | | | | |бактеріологічне дослідження | |зняття з обліку | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. Консультація педіатра | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |15 |Абсцес вульви |N 76.4 |Гострий |1. Клінічний огляд |Направлення на лікування в |1. Відсутність запальної | | | | | | |2. Загальний аналіз крові, |стаціонар |інфільтрації, загоєння | | | |Фурункул вульви| | |ан. крові на цукор, RW, ВІЛ | |рани, нормалізація | | | | | | |(за показаннями) | |лабораторних показників | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | |2. Диспансерний нагляд | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | |після стаціонарного | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | |лікування - один рік | | | | | | |бактеріологічне дослідження | |3. При відсутності | | | | | | |вмісту вагіни | |запального процесу | | | | | | |5. Бактеріологічне | |вульви - зняття з обліку | | | | | | |дослідження вмісту абсцесу на| | | | | | | | |мікрофлору з визначенням | | | | | | | | |чутливості до антибіотиків | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |16 |Фолікулярна |N 83.0 |Безсимптомний|1. Клінічний огляд |1. Гормональна терапія |1. Відсутність кісти при | | | |кіста яєчника | | |2. Загальний аналіз крові, |(гестагени, КОК) протягом 3-6 |УЗД | | | | | |Гострий |ан. крові на цукор, |місяців |2. Диспансерне | | | | | | |біохімічні аналізи крові, | |спостереження - 1 рік, | | | | | | |група крові, резус-фактор, | |після чого - зняття з | | | | | | |RW, ВІЛ (за показаннями) | |обліку | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | | | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | | | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу, | | | | | | | | |ЕКГ та обстеження органів ШКТ| | | | | | | | |6. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинголога | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |17 |Кіста жовтого |N 83.1 |Безсимптомний|1. Клінічний огляд |1. Гормональна терапія |1. Відсутність кісти при |При | | |тіла | | |2. Загальний аналіз крові, |(гестагени, КОК) протягом 3-6 |УЗД |неефектив-| | | | |Гострий |ан. крові на цукор, |місяців |2. Диспансерне |ності | | | | | |біохімічні аналізи крові, | |спостереження - 1 рік, |лікування | | | | | |група крові, резус-фактор, | |після чого - зняття з |- госпіта-| | | | | |RW, ВІЛ (за показаннями) | |обліку |лізація в | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | | |стаціонар | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | | | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу, | | | | | | | | |ЕКГ та обстеження органів ШКТ| | | | | | | | |6. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинголога | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |18 |Поліп тіла |N 84.0 |Безсимптомний|1. Клінічний огляд |Направлення на лікування в |1. Нормалізація | | | |матки | | |2. Загальний аналіз крові, |стаціонар |менструального циклу | | | | | |Незначні |ан. крові на цукор, | |2. Диспансерне | | | | | |кров'янисті |біохімічні аналізи крові, | |спостереження - один рік | | | | | |виділення |група крові, резус-фактор, | |3. При нормалізації | | | | | | |RW, ВІЛ (за показаннями) | |менструального циклу - | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | |зняття з обліку | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | | | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу, | | | | | | | | |ЕКГ | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |19 |Поліп шийки |N 84.1 |Безсимптомний|1. Клінічний огляд |Направлення на лікування в |1. Нормалізація стану | | | |матки | | |2. Загальний аналіз крові, |стаціонар |хворої та нормальна | | | | | |Незначні |ан. крові на цукор, | |контрольна кольпоскопія | | | | | |кров'янисті |біохімічні аналізи крові, | |2. Диспансерне | | | | | |виділення |група крові, резус-фактор, | |спостереження - один рік | | | | | | |RW, ВІЛ (за показаннями) | |3. При відсутності | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | |рецидиву - зняття з | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | |обліку | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу, | | | | | | | | |ЕКГ | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |20 |Поліп вульви |N 84.3 |Безсимптомний|1. Клінічний огляд |Направлення на лікування в |1. Нормалізація стану | | | | | | |2. Загальний аналіз крові, |стаціонар |хворої та нормальна | | | | | |Незначні |ан. крові на цукор, | |контрольна кольпоскопічна| | | | | |кров'янисті |біохімічні аналізи крові, | |картина | | | | | |виділення |група крові, резус-фактор, | |2. Диспансерне | | | | | | |RW, ВІЛ (за показаннями) | |спостереження - один рік | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | |3. При відсутності | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | |рецидиву - зняття з | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | |обліку | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу, | | | | | | | | |ЕКГ | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |21 |Лейкоплакія |N 90.4 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Загальнозміцнююча терапія |1. Нормалізація стану | | | |вульви. | | |2. Загальний аналіз крові, |2. Десенсибілізуючі препарати |вульви | | | |Дистрофія | | |ан. крові на цукор, |3. Вітамінотерапія |2. Диспансерне | | | |вульви. | | |біохімічні аналізи крові, |4. Фізіотерапія, включаючи |спостереження до початку | | | |Крауроз вульви | | |група крові, резус-фактор, |лазеротерапію |менархе | | | | | | |RW, ВІЛ (за показаннями) |5. Мазеві прокладки |3. Контрольний огляд - | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та |6. Мультипробіотики - |щорічно | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів |симбітер - ітравагінально | | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. Аналіз на вагінальний | | | | | | | | |дисбактеріоз | | | | | | | | |6. УЗД органів малого тазу, | | | | | | | | |ЕКГ | | | | | | | | |7. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинголога, | | | | | | | | |дерматовенеролога | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |22 |Первинна |N 91.0 |Порушення |1. Клінічний огляд |1. Загальнозміцнююча терапія |1. Досягнення | | | |аменорея | |менструації у|2. Загальний аналіз крові, |2. Стимулююча негормональна |менструально-подібної | | | | | |пубертатний |ан. крові на цукор, |терапія |реакції при гормональній | | | | | |період |визначення прогестерону, |3. Фізіотерапія |терапії | | | | | | |естрадіолу, ЛГ, ФСГ, |4. Рефлексотерапія |2. Диспансерне | | | | | | |пролактину в крові |5. Гомеопатичні засоби |спостереження - один рік | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та |6. При неефективності - |3. При нормальній | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів, |гормональна терапія |менструальній функції - | | | | | | |визначення у сечі 17-КС | |зняття з обліку | | | | | | |4. УЗД органів малого тазу | | | | | | | | |5. Рентгенологічне обстеження| | | | | | | | |турецького сідла | | | | | | | | |6. Кольпоцитограма (тести | | | | | | | | |функціональної діагностики) | | | | | | | | |7. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |8. Консультація педіатра, | | | | | | | | |ендокринолога, | | | | | | | | |отоларинголога, генетика | | | | | | | | |9. Визначення статевого | | | | | | | | |хроматину, каріотипування | | | | | | | | |(при необхідності) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |23 |Вторинна |N 91.1 |Вторинна |1. Клінічний огляд |1. Загальнозміцнююча терапія |1. Досягнення | | | |аменорея | |відсутність |2. Загальний аналіз крові, |2. Стимулююча негормональна |менструально-подібної | | | | | |менструації |ан. крові на цукор, |терапія |реакції при гормональній | | | | | | |визначення прогестерону, |3. Фізіотерапія |терапії | | | | | | |естрадіолу, ЛГ, ФСГ, |4. Рефлексотерапія |2. Диспансерне | | | | | | |пролактину в крові |5. Гомеопатичні засоби |спостереження - один рік | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та |6. При неефективності - |3. При нормальній | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів, |гормональна терапія |менструальній функції - | | | | | | |визначення у сечі 17-КС | |зняття з обліку | | | | | | |4. УЗД органів малого тазу | | | | | | | | |5. Рентгенологічне обстеження| | | | | | | | |турецького сідла | | | | | | | | |6. Кольпоцитограма (тести | | | | | | | | |функціональної діагностики) | | | | | | | | |7. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |8. Консультація педіатра, | | | | | | | | |ендокринолога, | | | | | | | | |отоларинголога, генетика | | | | | | | | |9. Визначення статевого | | | | | | | | |хроматину, каріотипування | | | | | | | | |(при необхідності) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |24 |Первинна |N 91.3 |Мізерні |1. Клінічний огляд |1. Загальнозміцнююча терапія |1. Досягнення | | | |олігоменорея | |або нечасті |2. Загальний аналіз крові, |2. Стимулююча негормональна |менструально-подібної | | | | | |менструації |ан. крові на цукор, |терапія |реакції при гормональній | | | | | |самого |визначення прогестерону, |3. Фізіотерапія |терапії | | | | | |початку |естрадіолу, ЛГ, ФСГ, |4. Рефлексотерапія |2. Диспансерне | | | | | | |пролактину в крові |5. Гомеопатичні засоби |спостереження - один рік | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та |6. При неефективності - |3. При нормальній | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів, |гормональна терапія |менструальній функції - | | | | | | |визначення у сечі 17-КС | |зняття з обліку | | | | | | |4. УЗД органів малого тазу | | | | | | | | |5. Рентгенологічне обстеження| | | | | | | | |турецького сідла | | | | | | | | |6. Кольпоцитограма (тести | | | | | | | | |функціональної діагностики) | | | | | | | | |7. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |8. Консультація педіатра, | | | | | | | | |ендокринолога, | | | | | | | | |отоларинголога, генетика | | | | | | | | |9. Визначення статевого | | | | | | | | |хроматину, каріотипування | | | | | | | | |(при необхідності) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |25 |Вторинна |N 91.4 |Вторинні |1. Клінічний огляд |1. Загальнозміцнююча терапія |1. Досягнення | | | |олігоменорея | |мізерні |2. Загальний аналіз крові, |2. Стимулююча негормональна |менструально-подібної | | | | | |або нечасті |ан. крові на цукор, |терапія |реакції при гормональній | | | | | |менструації |визначення прогестерону, |3. Фізіотерапія |терапії | | | | | | |естрадіолу, ЛГ, ФСГ, |4. Рефлексотерапія |2. Диспансерне | | | | | | |пролактину в крові |5. Гомеопатичні засоби |спостереження - один рік | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та |6. При неефективності - |3. При нормальній | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів, |гормональна терапія |менструальній функції - | | | | | | |визначення у сечі 17-КС | |зняття з обліку | | | | | | |4. УЗД органів малого тазу | | | | | | | | |5. Рентгенологічне обстеження| | | | | | | | |турецького сідла | | | | | | | | |6. Кольпоцитограма (тести | | | | | | | | |функціональної діагностики) | | | | | | | | |7. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |8. Консультація педіатра, | | | | | | | | |ендокринолога, | | | | | | | | |отоларинголога, генетика | | | | | | | | |9. Визначення статевого | | | | | | | | |хроматину, каріотипування | | | | | | | | |(при необхідності) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |26 |Надмірні |N 92.2 |Надмірна |1. Клінічний огляд |1. Протизапальна терапія |1. Зупинення маткової |При | | |менструції в | |кровотеча, |2. Загальний аналіз крові, |при необхідності |кровотечі, регуляція |профузній | | |період | |пов'язана зі |ан. крові на цукор, група |2. Симптоматична терапія |менструальної функції |матковій | | |статевого | |становленням |крові та резус-фактор, |3. При неефективності - |2. Диспансерне |кровотечі | | |дозрівання. | |менструально-|біохімічний аналіз крові, |гормональна терапія |спостереження - один рік |(по невід-| | |Пубертатна | |го періоду |коагулограма, визначення |4. Протирецидивне лікування: |3. При нормальній |кладним | | |менорагія. | | |гонадотропних та статевих |негормональна стимулююча |менструальній функції - |показан- | | |Пубертатна | | |гормонів яєчника в крові |вітамінотерапія, |зняття з обліку |ням) - | | |кровотеча | | |3. Загальний аналіз сечі та |гомеопатичні препарати | |лікувально| | | | | |аналіз калу на яйця глистів |5. Після отримання | |-діагнос- | | | | | |4. Бактеріоскопічне та |результатів ПГД - гормональна | |тичне | | | | | |бактеріологічне дослідження |терапія на протязі 3-6 місяців| |вишкрібан-| | | | | |вмісту вагіни |вишкрібання | |ня стінок | | | | | |5. УЗД органів малого тазу | | |порожнини | | | | | |6. Кольпоцитограма (тести | | |матки, ПГД| | | | | |функціональної діагностики) | | |в стаціо- | | | | | |7. Консультація педіатра, ен-| | |нарі | | | | | |докринолога, отоларинголога | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |27 |Первинна |N 94.4 |Болісні |1. Клінічний огляд |1. Спазмолітики, розсмоктуюча,|1. Ліквідація дисменореї | | | |дисменорея | |місячні з |2. Загальний аналіз крові, |десенсибілізуюча, загально- |2. Диспансерне | | | | | |менархе |ан. крові на цукор, |зміцнююча терапія, |спостереження - 1 рік. | | | | | | |визначення естрадіолу, |протизапальні препарати |При стійкій ремісії | | | |Вторинна |N 94.5 |Вторинні |прогестерону в крові |нестероїдного походження, |зняття з обліку | | | |дисменорея | |болісні |3. Загальний аналіз сечі та |фізіотерапія, рефлексотерапія,| | | | | | |місячні |аналіз калу на яйця глистів |гомеопатичні засоби, | | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та |антиоксиданти (Віт. Е) | | | | | | | |бактеріологічне дослідження |2. Антибактеріальна терапія | | | | | | | |вмісту вагіни |(за показаннями) - при | | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу, |вторинній дисменореї, | | | | | | | |щитовидної залози, |обумовленою запальними | | | | | | | |електроенцефалограма |захворюваннями внутрішніх | | | | | | | |6. Рентгенограма турецького |статевих органів | | | | | | | |сідла |3. При неефективності - | | | | | | | |7. Консультація педіатра, |гормонотерапія | | | | | | | |невролога, окуліста, | | | | | | | | |отоларинголога | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |28 |Природжена |Q 52.0 |Безсимптомний|1. Клінічний огляд |Направлення в стаціонар на |1. Відтворення піхви | | | |відсутність | |до віку |2. Загальний аналіз крові, |оперативне лікування перед |2. Покращення стану, | | | |піхви | |менархе |ан. крові на цукор, |вступом в шлюб |відновлення відтоку | | | | | | |біохімічні аналізи крові, | |менструальної крові | | | | | | |групи крові, резус-фактор, | |3. Диспансерне | | | | | | |RW, ВІЛ (за показаннями) | |спостереження - один рік | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | | | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | | | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу, | | | | | | | | |нирок | | | | | | | | |6. ЕКГ, діагностична лапаро- | | | | | | | | |скопія (за показаннями) | | | | | | | | |7. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинголога, генетика | | | | | | | | |8. Визначення статевого | | | | | | | | |хроматину (каріотипу за | | | | | | | | |показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |29 |Подвоєння піхви|Q 52.1 |Безсимптомний|1. Клінічний огляд |Направлення в стаціонар для |1. Відтворення піхви | | | | | |до віку |2. Загальний аналіз крові, |оперативного лікування після |2. Покращення стану, | | | | | |менархе |ан. крові на цукор, |встановлення діагнозу |відновлення відтоку | | | | | | |біохімічні аналізи крові, | |менструальної крові | | | | | | |група крові, резус-фактор, | |3. Диспансерне | | | | | | |RW, ВІЛ (за показаннями) | |спостереження - один рік | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | | | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | | | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу, | | | | | | | | |нирок | | | | | | | | |6. ЕКГ, діагностична лапаро- | | | | | | | | |скопія (за показаннями) | | | | | | | | |7. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинголога, генетика | | | | | | | | |8. Визначення статевого | | | | | | | | |хроматину (каріотипу за | | | | | | | | |показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |30 |Дівоча |Q 52.3 |Безсимптомний|1. Клінічний огляд |Направлення в стаціонар для |1. Відтворення піхви | | | |перетинка, що | |до віку |2. Загальний аналіз крові, |оперативного лікування після |Покращання стану, | | | |повністю | |менархе |ан. крові на цукор, |встановлення діагнозу |відновлення відтоку | | | |закриває вхід | | |біохімічні аналізи крові, | |менструальної крові | | | |у піхву | | |група крові, резус-фактор, | |2. Диспансерне | | | | | | |RW, ВІЛ (за показаннями) | |спостереження - один рік | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | | | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | | | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | | | | | | | | |бактеріологічне дослідження | | | | | | | | |вмісту вагіни | | | | | | | | |5. УЗД органів малого тазу, | | | | | | | | |нирок | | | | | | | | |6. ЕКГ, діагностична лапаро- | | | | | | | | |скопія (за показаннями) | | | | | | | | |7. Консультація педіатра, | | | | | | | | |отоларинголога, генетика | | | | | | | | |8. Визначення статевого | | | | | | | | |хроматину (каріотипу за | | | | | | | | |показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |31 |Зрощення |Q 52.5 |Хронічний |1. Клінічний огляд |Направлення в стаціонар для |1. Відсутність зрощення, | | | |соромітних губ | | |2. Загальний аналіз крові, |оперативного лікування |гіперемії слизової | | | | | | |ан. крові на цукор | |вульви | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі та | |2. Диспансерне | | | | | | |аналіз калу на яйця глистів | |спостереження - | | | | | | |4. Бактеріоскопічне | |6 місяців після | | | | | | |дослідження вмісту вагіни | |стаціонарного лікування | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |32 |Удар зовнішніх |S 30.2 |Закрита |1. Клінічний огляд |Направлення на стаціонарне |1. Розсмоктування | | | |статевих | | |2. Загальний аналіз крові, |лікування |гематоми. Загоєння ран, | | | |органів (Травма| | |ан. крові на цукор, група | |відновлення функції | | | |зовнішніх | | |крові, резус-фактор | |2. Диспансерне | | | |статевих | | |3. Загальний аналіз сечі та | |спостереження - | | | |органів) | | |аналіз калу на яйця глистів | |6 місяців після | | | |Відкрита рана |S 31.4 |Відкрита |4. Консультація судового | |стаціонарного лікування | | | |піхви та вульви| | |медичного експерта (при | | | | | | | | |підозрі на статевий злочин) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |33 |Стороннє тіло у|Т 19.2 |Без вульво- |1. Клінічний огляд |Направлення на стаціонарне |1. Видалення стороннього | | | |вульві та піхві| |вагініту |2. Загальний аналіз крові, |лікування |тіла піхви та | | | | | | |ан. крові на цукор | |зникнення вульвовагініту | | | | | |З вульво- |3. Загальний аналіз сечі та | |2. Диспансерне | | | | | |вагінітом |аналіз калу на яйця глистів | |спостереження - | | | | | | |4. Бактеріоскопічне та | |3 місяців після | | | | | | |бактеріологічне дослідження | |стаціонарного лікування. | | | | | | |вмісту вагіни на мікрофлору | |При відсутності | | | | | | |5. Консультація педіатра, | |запалення - | | | | | | |отоларинголога, | |зняття з обліку | | | | | | |психоневролога | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |1 |Ранній сифіліс |А 51 | |1. Клінічний огляд |1. Пеніцилінотерапія |1. Клінічне одужання та |А 50 ПС | | |Первинний |А 51.0- | |дерматовенеролога |(дюрантні та напівдюрантні |негативація |лікується | | |сифіліс |А 51.9 | |2. Виявлення блідої спірохети|препарати згідно чинної |серологічних показників |в | | |статевих | | |в тканьовому ексудаті методом|інструкції) |2. Диспансерне |стаціонарі| | |органів | | |мікроскопії в темному полі |2. Виявлення джерела |спостереження (КСК та | | | |Первинний | | |3. Аналіз крові на КСР, ІФА, |інфікування |зняття з обліку згідно | | | |сифіліс | | |РІФ, при одноразовому |3. В разі статевого шляху |обліку згідно додатку 1) | | | |відхідникової | | |негативному результаті КСР |зараження - обстеження |3. "Методики лікування і | | | |ділянки | | |повторюють кожні 7-10 днів |статевого партнера |профілактики інфекцій, | | | |Первинний | | |протягом 4 тижнів або до | |які передаються | | | |сифіліс іншої | | |отримання позитивного | |статевим шляхом" | | | |локалізації | | |результату | |чинного наказу | | | |Вторинний | | |4. Загальний аналіз крові, | | | | | |сифіліс шкіри | | |сечі, калу на яйця глистів | | | | | |та слизових | | |5. Консультація педіатра за | | | | | |оболонок | | |показаннями | | | | | |Інший вторинний| | | | | | | | |сифіліс | | | | | | | | |Ранній сифіліс,| | | | | | | | |латентний | | | | | | | | |Ранній сифіліс,| | | | | | | | |неуточнений | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |2 |Гонококова |А 54 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Антибактеріальна терапія |1. Клінічне одужання |У дівчаток| | |інфекція | |Підгострий |дерматовенеролога |згідно чинної інструкції |2. Відсутність збудника |тільки | | |Гонококова |А 54.0 |Торпідний |2. Аналіз крові на КСР |(при масі тіла понад 45 кг |при мікроскопічному та |культура- | | |інфекція | | |3. Мікроскопічне дослідження |застосовуються схеми лікування|культуральному |льне | | |нижнього | | |мазків на гонококи з уретри, |для дорослих з урахуванням |дослідженнях |досліджен-| | |відділу | | |вагіни та/чи шийки матки і |протипоказів до призначення |3. Диспансерному |ня з виз- | | |сечостатевого | | |прямої кишки (пофарбування |препаратів |спостереженню не підлягає|наченням | | |тракту без | | |по Граму) |2. При виявленні гонореї у | |фермен- | | |абсцедування | | |4. Культуральне дослідження |новонароджених - обстеження | |тативних | | |переуретральних| | |для виділення чистої культури|матері | |власти- | | |або придаткових| | |типових грам-негативних |3. В разі статевого шляху | |востей | | |залоз | | |диплококів |зараження - обстеження | |гонокока | | |Інші гонококові|А 54.8 | |5. Обстеження на супутні ІПСШ|статевого партнера | |Лікування | | |інфекції | | |6. Загальний аналіз крові, | | |офтальмії | | |Гонококова |А 54.9 | |сечі та калу на яйця глистів | | |новонаро- | | |інфекція, | | | | | |джених в | | |неуточнена | | | | | |стаціонарі| | | | | | | | |При | | | | | | | | |ускладне- | | | | | | | | |ному | | | | | | | | |перебігу -| | | | | | | | |госпіталі-| | | | | | | | |зація | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3 |Інші, |А 56 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Для дітей до 8-ми років: |1. Клінічне одужання |При ускла-| | |спричинені | |Підгострий |дерматовенеролога |макроліди згідно чинної |2. Відсутність збудника |дненому | | |хламідіями | |Торпідний |2. Аналіз крові на КСР |інструкції (дози визначаються |та негативація |перебігу -| | |хвороби, що | | |3. Виявлення антигену Chl. |за масою тіла згідно з |серологічних показників |госпіталі-| | |передаються | | |Trachomatis методом РІФ в |методиками для кожного |3. Диспансерному |зація | | |статевим шляхом| | |зішкребах слизової уретри, |препарату) |спостереженню не підлягає| | | |Урогенітальний | | |вагіни чи шийки матки |2. Для дітей 8 років і старше:| | | | |хламідіоз | | |4. Серологічні дослідження |використовують схеми | | | | | | | |крові на виявлення |антибактеріальної терапії | | | | | | | |хламідійних антитіл, |дорослих згідно чинної | | | | | | | |діагностично значима динаміка|інструкції | | | | | | | |титру антитіл |3. В разі статевого шляху | | | | | | | |5. Обстеження на супутні ІПСШ|зараження - обстеження | | | | | | | |6. Загальний аналіз крові, |статевого партнера | | | | | | | |сечі та калу на яйця глистів | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4 |Трихомоноз |А 59 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Лікування згідно чинної |1. Клінічне одужання |При ускла-| | | | |Підгострий |дерматовенеролога |інструкції |2. Відсутність збудника |дненому | | | | |Торпідний |2. Ан. крові на КСР |2. Метронідазол або його |3. Диспансерному |перебігу | | | | | |3. Дослідження мазків |аналоги згідно з методиками |спостереженню не підлягає|госпіталі-| | | | | |виділень у краплі |для кожного препарату | |зація | | | | | |ізотонічного розчину хлориду |3. В разі статевого шляху | | | | | | | |натрію (нативний метод) та/чи|зараження - обстеження | | | | | | | |пофарбованого мазка |статевого партнера | | | | | | | |4. При негативному | | | | | | | | |результаті: культуральне | | | | | | | | |дослідження з посівом | | | | | | | | |виділень на специфічні | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |5. Загальний аналіз крові, | | | | | | | | |сечі, аналіз калу на яйця | | | | | | | | |глистів | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |5 |Аногенітальні |А 60 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Ацикловір зовнішньо і |1. Клінічне одужання | | | |герпесвірусні | |Підгострий |дерматовенеролога |системно згідно з чинною |2. Диспансерному | | | |інфекції | |Торпідний |2. Ан. крові на КСР, |інструкцією |спостереженню не підлягає| | | |(герпес | | |досліження вмісту пухирців |2. При рецидивах - | | | | |простий) | | |на бліду трепонему |імуно-вірусологічне | | | | | | | |3. Обстеження на супутні ІПСШ|дослідження | | | | | | | |4. При частих рецидивах - |3. Обстеження статевого | | | | | | | |імуно-вірусологічне |партнера | | | | | | | |обстеження | | | | | | | | |5. Загальний аналіз крові, | | | | | | | | |сечі, аналіз калу на яйця | | | | | | | | |глистів | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |6 |Бородавки |А 63.0 | |1. Клінічний огляд |1. Кріотерапія |1. Клінічне одужання |ВПЛ 6 і 11| | |(венеричні) | | |дерматовенеролога |2. Солкодерм |2. Диспансерному |можуть | | |анальної | | |2. Аналіз крові на КСР |3. Електрокоагуляція |спостереженню не підлягає|викликати | | |ділянки та | | |3. Обстеження на супутні ІПСШ|4. Лазеротерапія | |ларингіа- | | |статевих | | |4. Біопсія або цитологічне |5. Обстеження на ІПСШ | |льний | | |органів | | |дослідження |6. В разі статевого шляху | |папілома- | | |(гострокінцеві | | | |зараження - обстеження | |тоз у | | |кондиломи) | | | |статевого партнера | |дітей | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |7 |Неуточнені |А 64 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Для дітей до 8-ми років: |1. Клінічне одужання | | | |хвороби, що | |Підгострий |дерматовенеролога |макроліди згідно чинної |2. Відсутність збудника | | | |передаються | |Торпідний |2. Аналіз крові на КСР |інструкції (дози визначаються |3. Диспансерному | | | |статевим шляхом| | |3. Виявлення антигену |за масою тіла згідно з |спостереженню не підлягає| | | |(Мікоплазмоз) | | |M.hominis та/чи |методиками для кожного | | | | |(Уреаплазмоз) | | |Ur.urealiticum методом РІФ в |препарату) | | | | | | | |зішкребах слизової уретри, |2. Для дітей 8 років і | | | | | | | |вагіни чи шийки матки |старше: використовують схеми | | | | | | | |4. Обстеження на супутні ІПСШ|антибактеріальної терапії | | | | | | | |5. Загальний аналіз крові та |дорослих згідно чинної | | | | | | | |сечі, аналіз калу на яйця |інструкції | | | | | | | |глистів |3. В разі статевого шляху | | | | | | | | |зараження - обстеження | | | | | | | | |статевого партнера | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |8 |Неуточнені |А 64 |Підгострий |1. Клінічний огляд |1. Метронідазол або його |1. Клінічне одужання | | | |хвороби, що | |Торпідний |дерматовенеролога, гінеколога|аналоги згідно з методиками |2. Нормалізація | | | |передаються | | |дитячого та підліткового віку|для кожного препарату |лабораторних показників | | | |статевим шляхом| | |2. Ан. крові на КСР |2. В разі статевого шляху |3. Диспансерному | | | |(Бактеріальний | | |3. Обстеження на супутні ІПСШ|зараження - обстеження |спостереженню не підлягає| | | |вагіноз) | | |4. Тест з 10% КОН |статевого партнера | | | | | | | |5. Виявлення ключових клітин |3. Еубіотики (за показаннями) | | | | | | | |у нативному та пофарбованому | | | | | | | | |препаратах | | | | | | | | |6. Дослідження рН | | | | | | | | |вагінального вмісту | | | | | | | | |(більше 4,5) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |9 |Кандидоз вульви|В |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Зовнішнє лікування (креми, |1. Клінічне одужання | | | |і вагіни |37.3+ |Підгострий |дерматовенеролога, гінеколога|розчини) згідно з чинною |2. Негативні результати | | | | | |Торпідний |дитячого та підліткового віку|інструкцією |мікроскопічного та | | | | | | |2. Аналіз крові на КСР |2. Системні антикандидозні |культурального досліджень| | | |Кандидоз шкіри |В 37.2 | |3. Обстеження на супутні ІПСШ|препарати згідно з методиками | | | | |і нігтя | | |4. Дослідження мазків: |для кожного препарату | | | | | | | |виявлення псевдоміцелію та/чи|3. Інтравагінально | | | | |Кандидоз інших |В 37.4 | |спор грибів роду Candida в |антикандидозні препарати, | | | | |урогенітальних | | |нативному та/чи пофарбованому|мультипробіотик | | | | |локалізацій | | |препаратах |(за показаннями) | | | | | | | |5. Культуральна діагностика | | | | | | | | |на гриби роду Candida | | | | | | | | |6. Дослідження рН | | | | | | | | |вагінального вмісту | | | | | | | | |(норма 4,5) | | | | | | | | |7. Консультація педіатра - | | | | | | | | |за показами | | | | | | | | |8. Дослідження крові на | | | | | | | | |цукор, в т.ч. з навантаженням| | | | | | | | |9. Посів калу на дисбактеріоз| | | | | | | | |10. Загальний аналіз крові, | | | | | | | | |сечі та калу на яйця глист | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |10 |Вірусні |В 07 | |1. Клінічний огляд |1. Кріодеструкція |1. Диспансерному | | | |бородавки | | |дерматовенеролога |2. Електрокоагуляція |спостереженню не підлягає| | | | | | | |3. Лазеротерапія |2. Клінічне одужання | | | | | | | |4. Психотерапія | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |11 |Контагіозний |В 08.1 | |1. Клінічний огляд |1. Видавлювання вмісту |1. Диспансерному | | | |молюск | | |дерматовенеролога |пінцетом |спостереженню не підлягає| | | | | | | |2. Видалення кюреткою |2. Клінічне одужання | | | | | | | |3. Кріодеструкція | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |12 |Дерматофітії |В 35 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Системні антимікотики при |1. Клінічне одужання, | | | | | |Підгострий |дерматовенеролога |дерматофітії в/ч голови та при|негативні результати | | | | | |Хронічний |2. Мікроскопічна і |інших дисемінованих формах |мікроскопічного та | | | | | | |культуральна діагностика |2. Зовнішнє лікування |культурального | | | | | | |патологічного матеріалу на |антифунгальними препаратами |дослідження на | | | | | | |паразитарні гриби |3. При дерматофітії в/ч голови|паразитарні гриби | | | | | | |3. Люмінесцентна діагностика |- шампуні з кетоконазолом |2. Диспансерне | | | | | | |4. При системному | |спостереження при | | | | | | |застосуванні антимікотиків - | |мікозах гладкої шкіри | | | | | | |біохімічне дослідження крові | |1 міс., при мікозах в/ч | | | | | | |- до лікування і в процесі | |голови - 3 міс. | | | | | | |лікування | | | | | | | | |5. Загальний аналіз крові, | | | | | | | | |сечі та калу на яйця глист | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |13 |Висівкоподібний|В 36.0 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Зовнішнє лікування |1. Клінічне одужання, | | | |лишай | |Хронічний |дерматовенеролога |антимікотичними кремами |негативні результати | | | | | |Р0цидивуючий |- проба Бальцера |(імідазольна група), |мікроскопічного та | | | | | | |2. Мікроскопічна і |кератолітиками |культурального | | | | | | |культуральна діагностика |2. Шампуні з кетоконазолом |дослідження | | | | | | |патологічного матеріалу на |3. При хронічно-рецидивуючому |2. Диспансерне | | | | | | |паразитарні гриби |перебігу: системні |спостереження | | | | | | |3. Люмінесцентна діагностика |антикандидозні препарати |протягом 1 міс. | | | | | | |4. При системному |згідно з методиками для | | | | | | | |застосуванні антимікотиків - |кожного препарату | | | | | | | |біохімічне дослідження крові | | | | | | | | |- до лікування і в процесі | | | | | | | | |лікування (кожні 10 днів) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |14 |Кандидоз шкіри |В 37.2 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Зовнішнє лікування |1. Клінічне одужання, | | | |і нігтя | |Підгострий |дерматовенеролога |антифунгальними кремами |негативні результати | | | |Кандидоз інших |В 37.8 |Хронічний |2. Мікроскопічна і |(імідазольна група) |мікроскопічного та | | | |локалізацій | | |культуральна діагностика |2. При хронічно-рецидивуючому |культурального | | | | | | |патологічного матеріалу на |перебігу: системні |дослідження | | | | | | |гриби роду Candida |антикандидозні препарати |2. Диспансерне | | | | | | |3. Дослідження крові на |згідно з методиками для |спостереження | | | | | | |цукор, в т.ч. з навантаженням|кожного препарату |протягом 1 міс. | | | | | | |4. Загальний аналіз крові, |3. При наявності дисбактеріозу| | | | | | | |сечі та калу на яйця глист |кишечника - мультипробіотики | | | | | | | |5. При хронічно- |(симбітер) | | | | | | | |рецидивуючому перебігу: | | | | | | | | |6. Консультація педіатра | | | | | | | | |7. Посів калу на дисбактеріоз| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |15 |Педикульоз і |В 85 | |1. Клінічний огляд педіатра |1. Ізоляція хворого |1. Клінічне одужання | | | |фтиріоз | | |або дерматовенеролога |2. Санітарно-епідемічні заходи|2. Диспансерному | | | | | | |2. Виявлення вошей та/чи їх |3. Застосування інсектицидів |спостереженню не підлягає| | | | | | |яєць |4. Огляд всіх контактних осіб | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |16 |Короста |В 86 | |1. Клінічний огляд педіатра, |1. Ізоляція хворого |1. Клініко-лабораторне | | | | | | |дерматовенеролога |2. Санітарно-епідемічні |одужання | | | | | | |2. Мікроскопічне виявлення |заходи: антипаразитарні креми,|2. Відсутність рецидиву | | | | | | |коростяного кліща у сумнівних|емульсії, мазі, аерозолі |протягом 1,5 міс. є | | | | | | |випадках |3. Огляд всіх контактних осіб |підставою для | | | | | | | | |зняття з обліку | | | | | | | | |3. Диспансерне | | | | | | | | |спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |17 |Недостатність |Е 50 |Хронічний |1. Клінічний огляд педіатра, |1. Вітамін А внутрішньо |1. Клінічне одужання | | | |вітаміну А | | |дерматовенеролога |2. Зовнішньо: зволожуючі, |2. Диспансерному | | | |Інші прояви |Е 50.8 | |2. Консультація офтальмолога |поживні, вітамінізовані, |спостереженню не підлягає| | | |недостатності | | | |кератолітичні креми | | | | |вітаміну А | | | |3. Продукти харчування з | | | | |- фолікулярний | | | |підвищеним вмістом вітаміну А | | | | |кератоз | | | | | | | | |- ксеродерма | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |18 |Імпетиго |L 01 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Зовнішньо: мазі з |1. Клінічне одужання | | | | | |Підгострий |дерматовенеролога |антибіотиками, антисептики |2. Негативний результат | | | | | |Хронічний |2. Бактеріологічне |2. Антибіотики широкого |культурального | | | | | | |дослідження вмісту були |спектру дії внутрішньо |обстеження | | | | | | |(гнійника) |(за показаннями) |3. Диспансерному | | | | | | |3. Загайний аналіз крові та | |спостереженню не підлягає| | | | | | |сечі, аналіз калу на яйця | | | | | | | | |глист | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |19 |Дерматит |L 13.0 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Дієта з виключенням з їжі |1. Клініко-лабораторна |При | | |герпетиформний | |рецидивуючий |дерматовенеролога |клейковини та йодовмісних |ремісія |неефектив-| | |Хвороба Дюрінга| | |2. Загальний аналіз крові з |продуктів |2. Огляд дерматолога |ності | | | | | |визначенням кількості |2. Виключення йодовмісних |1 раз на 6 міс. |терапії - | | | | | |еозинофілів |препаратів та інших галоїдів |3. Диспансерне |госпіталі-| | | | | |3. Дослідження вмісту |3. Сульфонові препарати |спостереження до |зація | | | | | |пухирів на еозинофілію |4. Зовнішнє лікування з |повного одужання | | | | | | |4. Патогістологічне |застосуванням антимікробних | | | | | | | |дослідження пунктату |засобів | | | | | | | |5. Виявлення аутоантитіл до | | | | | | | | |імуноглобуліну А в дермі | | | | | | | | |методом імунофлюорисценції | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | | | | | |6. Позитивний шкірний тест | | | | | | | | |Ядассона с 50% маззю калію | | | | | | | | |йодиду | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |20 |Субкорнеальний |L 13.1 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Сульфонові препарати |1. Клініко-лабораторна |При | | |пустульозний | |рецидивуючий |дерматовенеролога |2. Ароматичні ретиноїди |ремісія |неефектив-| | |дерматит | | |2. Загальний аналіз крові |3. Зовнішнє лікування з |2. Огляд дерматолога |ності | | |Хвороба | | |(в т.ч. на еозінофіли) |застосуванням антимікробних |1 раз на 6 міс. |терапії - | | |Снеддона- | | |3. Імунограма |засобів |3. Диспансерне |госпіталі-| | |Уїлькінсона | | |(за показаннями) | |спостереження до |зація | | | | | | | |повного одужання | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |21 |Атопічний |L 20 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Елімінація алергену |1. Клініко-лабораторна |При | | |дерматит | |рецидивуючий |дерматовенеролога |2. Гіпоалергенна дієта |ремісія |неефектив-| | | | | |2. Консультація алерголога, |3. Антигістамінні препарати |2. Диспансерний огляд |ності | | | | | |імунолога |4. Седативні препарати |1 раз у 6 міс. |терапії - | | | | | |3. Загальний аналіз крові з |5. Зовнішнє лікування | |госпіталі-| | | | | |визначенням еозинофілів |(традиційними дерматологічними| |зація | | | | | |4. Визначення IgE загального |методами: паста Лассара, | | | | | | | |та антигенспецифічного |іхтіолова мазь тощо) | | | | | | | |5. Аналіз калу на |6. Гормональні мазі слабкої, | | | | | | | |дисбактеріоз |середньої та сильної дії | | | | | | | |6. Вивчення функціонального |(диференційовано) | | | | | | | |стану гепатобіліарної та |7. Мультипробіотики | | | | | | | |шлунково-кишкової системи |8. Мембраностабілізатори | | | | | | | | |(налкром, задітен та інші) | | | | | | | | |9. Купання з розчинами | | | | | | | | |антисептиків природного | | | | | | | | |походження | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |22 |Себорейний |L 21 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Антигістамінні препарати |1. Клінічна ремісія | | | |дерматит | |рецидивуючий |дерматовенеролога або |2. Зовнішнє лікування із |2. Видужання | | | | | | |педіатра |використанням цинкового масла,|3. Диспансерне | | | | | | |2. Загальний аналіз крові та |гормональних препаратів |спостереження | | | | | | |сечі |слабкої дії |протягом хвороби | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |23 |Пелюшковий |L 22 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Виключити застосування |1. Одужання | | | |(підгузниковий)| |Підгострий |дерматовенеролога або |памперсів |2. Диспансеризації | | | |дерматит | |Хронічний |педіатра |2. Дотримання гігієнічного |не підлягає | | | | | | | |режиму | | | | | | | | |3. Зовнішня протизапальна | | | | | | | | |терапія, антибактеріальні, | | | | | | | | |антифунгальні креми | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |24 |Псоріаз |L 40 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Вітамінотерапія |1. Клініко-лабораторна |При | | | | |рецидивуючий |дерматовенеролога |2. Зовнішнє лікування з |ремісія |неефектив-| | | | | |2. Консультація імунолога, |використанням |2. Постійне диспансерне |ності | | | | | |алерголога (за показаннями) |кератопластичних та |спостереження |терапії - | | | | | |3. Загальний аналіз крові та |гормональних препаратів |протягом хвороби |госпіталі-| | | | | |сечі |3. Ретиноїди | |зація | | | | | |4. Вивчення стану |4. Цитостатики | | | | | | | |гепатобіліарної системи та |5. Антиметаболіти | | | | | | | |шлунково-кишкового тракту |6. УФО, ПУВА-терапія | | | | | | | |5. Аналіз калу на |7. Препарати рослинного | | | | | | | |дисбактеріоз |походження | | | | | | | |6. Біохімічні дослідження |8. Мультипробіотики | | | | | | | |крові ( за показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |25 |Парапсоріаз |L 41 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Антигістамінні та |1. Клінічне одужання | | | | | |Підгострий |дерматовенеролога |десенсибілізуючі препарати |2. Диспансерне | | | | | |Хронічний |2. Огляд алерголога, імуноло-|2. Антибіотики |спостереження | | | | | | |га (за показаннями). |(за показаннями) |протягом 1 року | | | | | | |3. Загальний аналіз крові та |3. Зовнішнє лікування | | | | | | | |сечі |(гормональні креми) | | | | | | | | |4. УФО | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |26 |Пітиріаз |L 42 |Підгострий |1. Клінічний огляд |1. Запобігати подразненню |1. Клінічне одужання | | | |рожевий Жибера | | |дерматовенеролога |шкіри |2. Диспансерному | | | | | | | |2. Антигістамінні препарати - |спостереженню не | | | | | | | |(за показаннями) |підлягає | | | | | | | |3. Індиферентні збовтувані | | | | | | | | |суміші | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |27 |Лишай червоний |L 43 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Седативні препарати |1. Клінічне одужання | | | |плоский | |рецидивуючий |дерматовенеролога |2. Зовнішнє лікування |2. Диспансерне | | | | | | |2. Консультація |гормональними та |спостереження | | | | | | |гастроентеролога |кератолітичними препаратами |протягом хвороби | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |28 |Пітиріаз |L 44.0 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Вітаміни А, Е внутрішньо |1. Клінічне одужання | | | |червоний | | |дерматовенеролога |2. Зовнішнє лікування |2. Диспансерному | | | |волосяний | | | |кератолітичними |спостереженню не підлягає| | | |висівкоподібний| | | |препаратами | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |29 |Кропив'янка |L 50 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Гіпосенсибілізуючі та |1. Клінічне одужання | | | | | |Підгострий |дерматовенеролога або |антигістамінні препари |2. Диспансерному | | | | | |Хронічний |педіатра |2. Кортикостероїди системно |спостереженню не | | | | | | |2. Обстеження алерголога |(за показаннями) |підлягає гострий | | | | | | | | |та підгострий перебіг | | | | | | | | |3. При хронічном | | | | | | | | |перебігу постійний | | | | | | | | |диспансерний нагляд | | | | | | | | |4. При відсутності | | | | | | | | |загострень протягом | | | | | | | | |3 років можливе зняття | | | | | | | | |з обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |30 |Еритема |L 51 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Кортикостероїди системно |1. Клінічне одужання |При | | |багатоформна | |Підгострий |дерматовенеролога |(за показаннями) |2. Диспансерному |неефектив-| | | | |Хронічний |2. Консультація інфекціоніста|2. Саліцилати внутрішньо |спостереженню не підлягає|ності | | | | | |3. Загальний аналіз крові та |3. Зовнішньо: антисептики | |терапії - | | | | | |сечі | | |госпіталі-| | | | | | | | |зація | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |31 |Гніздова |L 63 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Препарати цинку |1. Клінічне одужання | | | |алопеція | | |дерматовенеролога |2. Вітаміни групи В, |2. Диспансерне | | | | | | |2. Консультація невролога, |полівітаміни |спостереження протягом | | | | | | |ЛОР, гастроентеролога |3. Седативні препарати |хвороби | | | | | | |(за показаннями) |4. Кортикостероїди системно | | | | | | | |3. Аналіз крові та сечі |(за показаннями) | | | | | | | |4. Аналіз калу на яйця |5. Зовнішньо: гормональні та | | | | | | | |глистів та інші |подразнюючі засоби | | | | | | | |5. Вивчення стану |6. Фіз. методи лікування: | | | | | | | |гепатобіліарної системи та |індуктотермія, електрофорез з | | | | | | | |шлунково-кишкового тракту |нікотиновою кислотою | | | | | | | |(за показаннями) |7. Санація вогнищ хронічної | | | | | | | | |інфекції | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |32 |Вугрі |L 70 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Антибіотикотерапія |1. Клінічне одужання | | | | | | |дерматовенеролога |(за показаннями) |2. Диспансерне | | | | | | |2. Консультація ендокриноло- |2. Ретиноїди |спостереження | | | | | | |га (за показаннями) |3. Вітаміни групи В, А, Е |протягом хвороби | | | | | | |3. Соскоб на демодекс |4. Зовнішнє лікування: | | | | | | | |фоллікульорум |мазі з ретиноїдами, | | | | | | | | |антибіотиками, | | | | | | | | |антимікробними засобами | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |33 |Вітиліго |L 80 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Каротиноїди |1. Зменшення клінічних | | | | | | |дерматовенеролога |2. Зовнішньо стероїди |проявів або зникнення | | | | | | |2. Люмінесцентна діагностика |3. ПУВА-терапія |депігментації шкіри | | | | | | |3. Консультація генетика |4. Фотозахисні засоби |2. Диспансерне | | | | | | |4. Дослідження |5. Мультипробіотики |спостереження постійне | | | | | | |функціонального стану | |1 раз на рік | | | | | | |гепатобіліарної системи | | | | | | | | |кишково-шлункового тракту | | | | | | | | |5. Аналіз калу на | | | | | | | | |дисбактеріоз | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |34 |Локалізована |L 94.0 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Антибіотикотерапія |1. Відсутність | | | |склеродермія | | |дерматовенеролога |(за показаннями) |подальшого | | | |Лінійна |L 94.1 | |2. Консультація педіатра (за |2. Вітаміни А, Е, С, |розповсюдження | | | |склеродермія | | |показаннями) |полівітаміни |патологічного процесу, | | | | | | |3. Біохімічне дослідження |3. Вазодилятори |стабілізація стану | | | | | | |крові |4. Ферментні препарати |2. Постійне диспансерне | | | | | | |4. Консультація кардюревма- |5. Зовнішнє: мазі з гепарином,|спостереження | | | | | | |толога, ЛОРа |ферментами, тощо |1 раз на рік | | | | | | | |6. Фіз. методи: електрофорез з| | | | | | | | |лідазою, вітамінами А, Е, | | | | | | | | |антикоагулянтами, масаж з | | | | | | | | |вітамінізованним кремом, | | | | | | | | |парафін | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |35 |Червоний вовчак|L 93 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Зовнішньо стероїди |1. Диспансерне |При | | |(хронічний) | | |дерматовенеролога |2. Плаквініл, полівітаміни |спостереження протягом |неефектив-| | |(Дискоідна, | | |2. Спостереження дитячого |3. Цитостатики за показами |хвороби дитячого |ності | | |дисимінована | | |кардіоревматолога, педіатра |4. Зовнішньо мазі, креми |кардіоревматолога, |терапії - | | |та інші | | |3. Консультація імунолога та| |педіатра 1 раз у 6 міс. |госпіталі-| | |шкірні форми) | | |інших спеціалістів | |2. Огляд дерматолога |зація | | | | | |4. Загальний аналіз крові та | |1 раз на рік | | | | | | |сечі | | | | | | | | |5. Білкові фракції крові | | | | | | | | |6. Аналіз крові на LE клітини| | | | | | | | |7. Виявлення антитіл до | | | | | | | | |нативної ДНК | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |36 |Природжений |Q 80 | |1. Клінічний огляд |1. Вітамін А внутрішньо |1. Позитивна динаміка | | | |іхтіоз | | |2. Огляд дерматовенеролога |2. Зовнішнє лікування: |клінічної картини | | | | | | |3. Консультація генетика за |креми і мазі з додаванням |захворювання | | | | | | |показами |кератолітичних засобів |2. Постійне диспансерне | | | | | | | |(саліцилової кислоти, |спостереження | | | | | | | |молочної кислоти, сечовини) |1 раз на рік | | | | | | | |3. Догляд за шкірою |3. Соціальна реабілітація| | | | | | | |(пом'якшуючі засоби) | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |37 |Бульозний |Q 81 | |1. Клінічний огляд |1. Глюкокортикоїдні гормони |1. Покращання клінічної | | | |епідермоліз | | |2. Огляд дерматовенеролога |за показами |картини | | | | | | |3. Консультація генетика за |2. Антибіотики широкого |2. Постійне диспансерне | | | | | | |показаннями |спектру дії - за показами |спостереження | | | | | | |4. Патогістологічне |3. Вітаміни А та Е внутрішньо |3. Огляд генетика, | | | | | | |дослідження біоптату шкіри |4. Зовнішнє лікування: креми |дерматолога до 1 року - | | | | | | |5. Консультація імунолога за |чи мазі з антибіотиками та |1 раз в 3 міс. | | | | | | |показаннями |ферментними препаратами, |Після 1 року - | | | | | | | |антисептики |1 раз в 6 міс. | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |38 |Ксеродерма |Q 82.1 | |1. Клінічний огляд |1. Фотозахист |1. Покращання клінічної | | | |пігментна | | |2. Консультація |2. Ароматичні ретиноїди |картини | | | | | | |дерматовенеролога, онколога, |3. Своєчасне видалення пухлин |2. Постійне диспансерне | | | | | | |офтальмолога |(кріо-, лазеро-, |спостереження | | | | | | | |електродеструкція) |3. Огляд генетика, | | | | | | | | |дерматолога | | | | | | | | |1 раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |39 |Мастоцитоз |Q 82.2 | |1. Клінічний огляд |1. Запобігати прийому |1. Покращання клінічної | | | | | | |2. Консультація |гістамінолібераторів; |картини | | | | | | |дерматовенеролога |травматичних впливів; |2. Постійне диспансерне | | | | | | | |високих, низьких температур |спостереження | | | | | | | |2. Антигістамінні препарати |3. Огляд генетика, | | | | | | | | |дерматолога | | | | | | | | |1 раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |40 |Нетримання |Q 82.3 |Стаб. з |1. Клінічні ознаки - |1. Режим: загальний |1. Стабілізація |Про | | |пігмента | |тенденцією до|еритематозно-везикульозне |2. Дієта: загальна |клінічної картини |неефектив-| | |(Incontinentia | |погіршення |висипання на шкірі (різної |3. Вітаміни, мікроелементи |2. Огляд генетика, |ність | | |pigmenti) | | |локалізації), які |4. Лікування катаракти, |дерматолога до 1 року - |амбулатор-| | | | | |переростають у пігментні |судомного синдрому, алопеції |1 раз в 3 міс. |ного | | | | | |плями |(за показами) |Після 1 року - |лікування | | | | | |2. Аналіз крові, сечі |5. Лікування інтеркурентної |1 раз в 6 міс. | | | | | | |(1 раз в місяць) |інфекції |3. Соціальна | | | | | | |3. Консультація генетика, |6. Спостереження: пожиттєве |реабілітація | | | | | | |дерматолога, стоматолога, | | | | | | | | |офтальмолога, невролога, | | | | | | | | |інших (за показами) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |41 |Ектодермальна |Q 82.4 |Стаб. з |1. Клінічні ознаки - |1. Виключити контакт з |1. Зменшення явищ | | | |дисплазія | |тенденцією до|гіпогідроз, гіподоптія, |підвищеною температурою |гіпогідрозу, алопації | | | |(агідротична) | |погіршення з |гіпотрихоз |зовнішнього середовища |2. Покращення | | | | | |можливим |2. Rtg-верхньої і нижньої |2. Дієта: загальна, збагачена |розумової активності | | | | | |летальним |щелепи |кальцієм |3. Інвалідність | | | | | |заключенням |3. ЕхоЕГ (за показами) |3. Жарознижуючі засоби, |при різкому порушенні | | | | | | |4. Вимірювання температури |вітаміни, мікроелементи |терморегуляції | | | | | | |тіла (тричі на день) |4. Протезування ротової |4. Огляд генетика, | | | | | | |5. Консультація генетика, |порожнини |дерматовенеролога до | | | | | | |невролога, стоматолога |5. Лікування інтеркурентних |1 року - 1 р. в 3 міс. | | | | | | |(пульмонолога, |захворювань (обов'язково у |Після 1 року - | | | | | | |гастроентеролога, дерматолога|стаціонарних умовах) |1 раз в 6 міс. | | | | | | |за показами) |6. Профілактика рахіту віт. D3|5. Соціальна реабілітація| | | | | | |6. Ан. крові і сечі 1 раз в |7. Спостереження пожиттєве | | | | | | | |місяць | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |42 |Інші уточнені |Q 82.8 | |1. Клінічний огляд |1. Ароматичні ретиноїди |1. Покращання | | | |природжені | | |2. Консультація |2. Антибіотики системно |клінічної картини | | | |вади розвитку | | |дерматовенеролога |3. Зовнішньо: дезинфікуючі |2. Постійне диспансерне | | | |шкіри | | |3. Патогістологічне |засоби, кортикостероїдні мазі |спостереження | | | |Доброякісна | | |дослідження шкіри | |3. Огляд генетика, | | | |сімейна | | | | |дерматовенеролога | | | |пухирчатка | | | | |1 раз в 6 міс. | | | |(хронічна) | | | | |4. Соціальна реабілітація| | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |43 |Інші уточнені |Q 82.8 | |1. Клінічний огляд |1. Ароматичні ретиноїди |1. Покращання | | | |природжені вади| | |2. Консультація генетика, |2. Вітамін А, Е внутрішньо |клінічної картини | | | |шкіри | | |дерматовенеролога |3. Зовнішньо: кератолітики |2. Постійне диспансерне | | | |Фолікулярний | | |3. Патогістологічне | |спостереження | | | |кератоз | | |дослідження біоптата шкіри | |3. Огляд 1 раз в 3 роки | | | |(Дар'є-Вайта) | | | | |4. Соціальна реабілітація| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДИТЯЧА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |1 |Інсуліно- |E10 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія |1. Зникнення діабетичних | | | |залежний | | |2. Огляд ендокринолога |2. Інсулінотерапія |скарг, нормалізація | | | |цукровий діабет| | |3. Загальний аналіз крові та |3. Інша медикаментозна |рівня глікемії, | | | | | | |сечі 1 раз на 6 місяців. |терапія, включаючи ліпотропні |глюкозурія до 10,0 - | | | | | | |4. Цукор в крові 1 раз на |препарати, ангіопротектори, |15,0 г/л, глікований | | | | | | |міс. |вітаміни, фізіотерапевтичні |гемоглобін до 9%. | | | | | | |5. Цукор в сечі, ацетон 1 |засоби та інші (за |2. Нормалізація | | | | | | |раз на міс. |показаннями) |фізичного і статевого | | | | | | |6. Біохімічні дослідження: | |розвитку. | | | | | | |глікований гемоглобін, | |3. Постійне диспансерне | | | | | | |креатинін, білірубін, | |спостереження | | | | | | |холестерин 1 раз на 6 міс. | |4. Огляд ендокринолога | | | | | | |7. Огляд окуліста, | |один раз на місяць. | | | | | | |невролога, фтизіатра 1 раз | | | | | | | | |на 6 міс. | | | | | | | | |8. Оцінка фізичного і | | | | | | | | |статевого розвитку 1 раз на | | | | | | | | |рік | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |2 |Природжений |E03.1 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Левотироксин. |1. Зникнення симптомів | | | |гіпотиреоз без | | |2. Огляд ендокринолога |2. Психостимулюючі препарати |гіпотиреозу | | | |зоба | | |3. Консультація невролога |та іншими спеціалістами (за |(нормалізація серцевого | | | | | | |4. Загальний аналіз крові, |показаннями) |ритму, зникнення | | | | | | |сечі 1 раз на 3 міс. Після | |набряків, сухості шкіри, | | | | | | |виписки із стаціонару, в | |закріплень). | | | | | | |подальшому 1 раз у 6 місяців | |2. Постійне диспансерне | | | | | | |5. Рентгенографія черепа в | |спостереження | | | | | | |бічній проекції 1 раз на 1-3 | |3. Огляд ендокринолога 1 | | | | | | |роки. | |раз на міс. дітей до 2-х | | | | | | |6. Рентгенографія кистей рук | |років; 1 раз на 3 міс. - | | | | | | |при затримці росту 1 раз на | |до 3-х років; 1 раз на 6 | | | | | | |рік. | |міс. - старших віком | | | | | | |7. УЗД щитоподібної залози 1 | |4. Консультація | | | | | | |раз на 6 міс. | |невролога, окуліста 1 | | | | | | |8. Оцінка фізичного, | |раз на 6 міс. | | | | | | |статевого і психомоторного | | | | | | | | |розвитку 1 раз на рік. | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3 |Неуточнений |E04.1 | |1. Клінічний огляд |1. Направлення дитини з |1. Своєчасність | | | |одновузловий | | |2. Огляд ендокринолога |вузловим зобом в Інститут |направлення для | | | |зоб (вузловий | | |3. Загальний аналіз крові |ендокринології та обміну |дообстеження і лікування | | | |зоб) | | |раз на 6 міс. |речовин для дообстеження і |2. Огляд ендокринолога 1 | | | | | | |4. Загальний аналіз сечі 1 |вирішення питання про тактику |раз на 6 міс. | | | | | | |раз на 6 міс. |лікування. |3. Диспансерне | | | | | | |5. УЗД щитоподібної залози 1 |2. При необхідності, контроль |спостереження протягом 2 | | | | | | |раз на 6 міс. |терапії левотироксином у |років після проведеного | | | | | | | |прооперованих дітей. |оперативного лікування. | | | | | | | | |4. При відсутності | | | | | | | | |порушення функції | | | | | | | | |щитоподібної залози і | | | | | | | | |рецидиву вузлового зобу | | | | | | | | |- зняття з обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4 |Тиреотоксикоз |E05 |Декомпенсація|1. Клінічний огляд |1. Тиреостатичні препарати. |1. Зникнення клінічних | | | |(гіпертиреоз) | | |2. Огляд ендокринолога |2. Кардіальна терапія. |симптомів тиреотоксикозу | | | | | | |3. Загальний аналіз крові |3. Седативна терапія. |(відновлення ваги, | | | | | | |(на фоні прийому | |нормалізація пульсу, | | | | | | |тиреостатичних препаратів) 1 | |зникнення очних | | | | | | |раз на 10 днів. | |симптомів та ін.) | | | | | | |4. Загальний аналіз сечі 1 | |2. Огляд ендокринолога 1 | | | | | | |раз на міс. | |раз на міс. | | | | | | |5. ЕКГ - 1 раз на 2 місяці. | |3. Диспансерне | | | | | | |6. Огляд окуліста, | |спостереження протягом 2 | | | | | | |невропатолога 1 раз на 3 | |років після ліквідації | | | | | | |місяці. | |клінічних і лабораторних | | | | | | |7. УЗД щитоподібної залози | |ознак гіпотеріозу | | | | | | |1 раз на 2-3 міс. | |завдяки консервативному | | | | | | | | |або оперативному | | | | | | | | |лікуванню. | | | | | | | | |4. При наявності | | | | | | | | |ускладнень - | | | | | | | | |гіпотеріозу, | | | | | | | | |гіпопаратеріозу після | | | | | | | | |тиреотоксичної офтальмо і| | | | | | | | |енцефальноофтальмопатії | | | | | | | | |- постійне диспансерне | | | | | | | | |спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |5 |Аутоімунний |E06.3 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Левотироксин. |1. Зменшення розмірів | | | |тиреоідит | | |2. Огляд ендокринолога |2. Імуномодулятори. |щитоподібної залози. | | | | | | |3. Загальний аналіз крові 1 |3. Антигістамінні препарати |2. Зменшення титру | | | | | | |раз на 6 міс. |та ін. |антитіл до | | | | | | |4. Загальний аналіз сечі 1 | |тиреоглобуліну. | | | | | | |раз на 6 міс. | |3. Нормалізація | | | | | | |5. ЕКГ - 1 раз на 6 міс. | |структури і розмірів | | | | | | |6. УЗД щитоподібної залози 1 | |щитоподібної залози. | | | | | | |раз на 6 міс. | |4. Огляд ендокринолога 1 | | | | | | |7. Імунограма 1 раз на 6 | |раз на 3 міс. | | | | | | |міс. | |5. Диспансерне | | | | | | | | |спостереження протягом | | | | | | | | |двох років після | | | | | | | | |ліквідації симптомів | | | | | | | | |аутоімунного тиреоідиту | | | | | | | | |6. При ускладненні | | | | | | | | |аутоімунного тиреоідиту | | | | | | | | |гіпотеріозом - Постійне | | | | | | | | |диспансерне | | | | | | | | |спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |6 |Злоякісне |C73 | |1. Клінічний огляд |1. Направлення дітей з |1. Своєчасність | | | |новоутворення | | |2. Огляд ендокринолога |додатковими утвореннями в |направлення для | | | |щитоподібної | | |3. Загальний аналіз крові 1 |щитоподібній залозі для |дообслідування і | | | |залози | | |раз на 3 місяці. |дообслідування і хірургічного |лікування. | | | | | | |4. Загальний аналіз сечі 1 |лікування в Київський |2. Огляд ендокринолога 1 | | | | | | |раз на 3 міс. |інститут ендокринології та |раз на місяць на першому | | | | | | |5. УЗД шиї 1 раз на 3 міс. |обміну речовин |році захворювання; 1 раз | | | | | | |6. R-графія органів грудної |2. Контроль терапії |на 3 місяці - постійно. | | | | | | |порожнини 1 раз на рік. |левотироксином, при |3. Постійне диспансерне | | | | | | | |необхідності, препаратами |спостереження з | | | | | | | |кальцію, віт. D3 і інш. У |контролем супресивної | | | | | | | |прооперованих хворих. |терапії тиреоїдними | | | | | | | | |гормонами | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |7 |Інші форми |E04 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Направлення на |1. Зменшення розмірів | | | |нетоксичного | | |2. Огляд ендокринолога |дообстеження а обласний |щитоподібної залози. | | | |зоба | | |3. Загальний аналіз сечі 1 |ендокринологічний диспансер |2. Огляд ендокринолога 1 | | | |(ендемічний і | | |раз на 4 міс. |та Київський інститут |раз на 4 міс. | | | |спорадичний | | |4. УЗД щитоподібної залози 1 |ендокринології та обміну |3. Загальний аналіз | | | |зоб) | | |раз на 4 міс. |речовин. |крові 1 раз на 4 міс. | | | | | | | |2. Контроль терапії |4. Диспансерне | | | | | | | |левотироксином при |спостереження протягом 5 | | | | | | | |встановленому діагнозі. |років після проведеного | | | | | | | | |оперативного лікування | | | | | | | | |при відсутності | | | | | | | | |клінічних і лабораторних | | | | | | | | |ознак порушення функції | | | | | | | | |наднирників | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |8 |Синдром |E24 | |1. Клінічний огляд |1. Направлення на |1. Ліквідація симптомів | | | |(Іценка-) | | |2. Огляд ендокринолога |дообстеження і лікування в |гіперкортицизму | | | |Кушинга | | |3. Загальний аналіз крові 1 |інститут ендокринології. |2. Огляд ендокринолога 1 | | | |(пухлини | | |раз на 2 міс. | |раз на 2 міс. на протязі | | | |наднирників) | | |4. Загальний аналіз сечі 1 | |першого року після | | | | | | |раз на 6 міс. | |оперативного лікування; | | | | | | |5. Цукор крові 1 раз на 3 | |1 раз на 6 міс. на | | | | | | |міс. | |протязі 5 років. | | | | | | |6. R-графія черепа в бічній | | | | | | | | |проекції 1 раз на 1-3 роки. | | | | | | | | |7. R-графія кистей рук 1 раз | | | | | | | | |на рік. | | | | | | | | |8. Консультація уролога, у | | | | | | | | |дівчат - гінеколога, | | | | | | | | |окуліста - 1 раз на рік. | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |9 |Адрено- |E25 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Направлення на обстеження |1. Ліквідація симптомів | | | |генітальні | | |2. Огляд ендокринолога |в Інститут ендокринології та |гіперандрогенізації, | | | |порушення | | |3. При необхідності огляд |обміну речовин. |нормалізація темпів | | | | | | |гінеколога, уролога. |2. Контроль лікування при |росту і статевого | | | | | | |4. Загальний аналіз крові 1 |раніше встановленому |розвитку. | | | | | | |раз на 6 міс. |діагнозі. |2. Постійне диспансерне | | | | | | |5. Загальний аналіз сечі 1 | |спостереження | | | | | | |раз на 6 міс. | |3. Огляд ендокринолога 1 | | | | | | |6. Цукор крові 1 раз на 3 | |раз на місяць на першому | | | | | | |міс. | |році життя, 1 раз на 3 | | | | | | |7. Цукор в сечі 1 раз на 3 | |міс. - старших дітей. | | | | | | |міс. | |При необхідності огляд | | | | | | |8. R-графія кистей рук 1 раз | |гінеколога, уролога 1 | | | | | | |на рік. | |раз на рік. | | | | | | |9. Оцінка фізичного і | | | | | | | | |статевого розвитку 1 раз на | | | | | | | | |рік. | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |10 |Первинна |E27.1 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Направлення для |1. Ліквідація симптомів | | | |недостатність | | |2. Огляд ендокринолога, |дообстеження в інститут |гіпокортицизму. | | | |кіркової | | |невролога |ендокринології та обміну |2. Постійне диспансерне | | | |речовини | | |3. Темне забарвлення шкіри, |речовин. |спостереження | | | |наднирникових | | |загальна слабкість, низький |2. Контроль терапії глюко- і |3. Огляд ендокринолога 1 | | | |залоз | | |тиск дають підставу |мінералокортикоїдами при |раз на 2 міс., невролога | | | |(гіпокортицизм)| | |запідозрити гіпокортицизм. |раніше встановленому |1 раз на 6 міс. | | | | | | |4. Загальний аналіз крові 1 |діагнозі. | | | | | | | |раз на 6 міс. | | | | | | | | |5. Загальний аналіз сечі 1 | | | | | | | | |раз на 6 міс. | | | | | | | | |6. Цукор крові раз на 2 міс. | | | | | | | | |7. Цукор в сечі 1 раз на 2 | | | | | | | | |міс. | | | | | | | | |8. Калій, натрій крові 1 раз | | | | | | | | |на 2 міс. | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |11 |Діабет |E23.2 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Контроль терапії |1. Ліквідація симптомів | | | |нецукровий | | |2. Огляд ендокринолога, |препаратами вазопресину |нецукрового діабету. | | | | | | |невролога, окуліста, |при встановленому |2. Постійне диспансерне | | | | | | |нефролога. |діагнозі. |спостереження | | | | | | |3. Загальний аналіз крові 1 | |3. Огляд ендокринолога 1 | | | | | | |раз на 6 міс. | |раз на 3 міс, невролога, | | | | | | |4. Загальний аналіз сечі, | |окуліста, нефролога - 1 | | | | | | |аналіз сечі за Зимницьким 1 | |раз на 6 міс. | | | | | | |раз на 6 міс. | | | | | | | | |5. Оцінка кількості випитої | | | | | | | | |і виділеної рідини 1 раз на | | | | | | | | |міс. | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |12 |Хвороба |E24.0 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Направлення хворих з |1. Ліквідація симптомів | | | |(Іценка-) | | |2. Огляд ендокринолога, |підозрою на гіперкортицизм на |гіперкортицизму | | | |Кушинга | | |невролога, окуліста. |обстеження і лікування в |2. Постійне диспансерне | | | | | | |3. Загальний аналіз крові 1 |Київський інститут |спостереження | | | | | | |раз на 3 міс. |ендокринології та обміну |3. Огляд ендокринолога 1 | | | | | | |4. Загальний аналіз сечі 1 |речовин. |раз на 3 міс., | | | | | | |раз на 3 міс. | |невролога, окуліста 1 | | | | | | |5. Цукор крові 1 раз на 3 | |раз на 6 міс. | | | | | | |міс. | | | | | | | | |6. Цукор сечі 1 раз на 3 | | | | | | | | |міс. | | | | | | | | |7. R-графія черепа на бічній | | | | | | | | |проекції 1 раз на рік. | | | | | | | | |8. R-графія кистей рук 1 раз | | | | | | | | |на рік. | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |13 |Неопущення |Q53.9 | |1. Клінічний огляд |1. При вирішенні питання про |1. Ліквідація | | | |яєчка, | | |2. Огляд ендокринолога |консервативне лікування, |крипторхізму. | | | |неуточнене. | | |3. Огляд дітей з одно- і |контроль терапії |2. Після ліквідації | | | |Крипторхізм | | |двостороннім крипторхізмом |гонадотропними гормонами. |крипторхізму завдяки | | | | | | |ендокринологом, урологом, |2. При наявності показань |консервативному або | | | | | | |дитячим хірургом 1 раз на 4 |своєчасне направлення для |оперативному лікуванню, | | | | | | |міс. |оперативного лікування. |диспансерний нагляд до | | | | | | |4. Загальний аналіз крові 1 | |появи ознак | | | | | | |раз на 6 міс. | |самостійного своєчасного | | | | | | |5. Загальний аналіз сечі 1 | |статевого розвитку. | | | | | | |раз на 6 міс. | |3. При наявності проявів | | | | | | | | |первинного | | | | | | | | |гіпогонадизму - постійне | | | | | | | | |диспансерне | | | | | | | | |спостереження з | | | | | | | | |контролем терапії | | | | | | | | |андрогенами. | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |14.|Передчасне |E30.1 | |1. Клінічний огляд |1. Направлення хворих з |1. Нормалізація темпів | | | |статеве | | |2. Огляд ендокринолога, |передчасним статевим |фізичного і статевого | | | |дозрівання | | |невролога, окуліста, при |розвитком для дообстеження в |розвитку. | | | | | | |необхідності, уролога, |Київський інститут |2. Постійне диспансерне | | | | | | |гінеколога. |ендокринології і обміну |спостереження з | | | | | | |3. Загальний аналіз крові 1 |речовин, лікарню Охматдит, |контролем | | | | | | |раз на 6 міс. |дитячі обласні лікарні. |антигонадотропної | | | | | | |4. Загальний аналіз сечі 1 |2. Контроль терапії |терапії до завершення | | | | | | |раз на 6 міс. |антигонадотропними |пубертації. | | | | | | |5. R-графія черепа в бічній |препаратами при встановленому |3. Огляд ендокринолога, | | | | | | |проекції 1 раз на 1-3 роки. |діагнозі. |невролога, окуліста, при | | | | | | |6. R-графія кистей рук 1 раз | |необхідності, уролога, | | | | | | |на рік. | |гінеколога 1 раз на 6 | | | | | | |7. Оцінка фізичного і | |міс. | | | | | | |статевого розвитку 1 раз на | | | | | | | | |6 міс. | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |15 |Карликовість, |E34.3 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Направлення для |1. Нормалізація росту і | | | |не | | |2. Огляд ендокринолога, |дообстеження в Київський |статевого розвитку. | | | |класифікована в| | |невролога, при необхідності |інститут ендокринології та |2. Постійне диспансерне | | | |інших рубриках | | |у дівчат - гінеколога. |обміну речовин. |спостереження з | | | |(нанізм | | |3. Загальний аналіз крові 1 |2. Контроль за лікуванням |контролем терапії | | | |гіпофізарний) | | |раз на 6 міс. |(введення гормону росту, |пангіпопітуїтаризму, | | | | | | |4. Загальний аналіз сечі 1 |адекватної дози тиреоїдних |призначеного в | | | | | | |раз на 6 міс. |препаратів, гонадотропних |інституті | | | | | | |5. R-графія черепа в бічній |гормонів, андрогенів та ін.). |ендокринології. | | | | | | |проекції 1 раз на 1-3 роки. | |3. Огляд ендокринолога, | | | | | | |6. R-графія кистей рук 1 раз | |невролога, при | | | | | | |на рік | |необхідності у дівчат - | | | | | | |7. Оцінка ступеню затримки | |гінеколога 1 раз на 6 | | | | | | |росту 1 раз на рік. | |міс. | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |16 |Синдроми |Q87.1 |Стаб. з |1. Клінічні ознаки - |1. Режим: загальний |1. Інвалідність при | | | |природжених вад| |тенденцією до|низькорослість за рахунок |2. Дієта: збагачена білками, |відсутності ефекту мед. | | | |розвитку, що | |погіршення |вкорочення кінцівок |вітамінами, мікроелементами |корекції | | | |проявляються | | |2. Rtg хребта, грудної |3. Гормон росту (за |2. Постійне диспансерне | | | |переважно | | |клітки, кінцівок за показами |показами), анаболіки, |спостереження | | | |карликовістю | | |3. Визначення гормону росту |вітаміни, АТФ |3. Огляд генетика, | | | | | | |(проба з інсуліном) |4. Хірургічна корекція |ендокринолога 1 раз в 6 | | | | | | |4. Цитогенетичне обстеження |(апарат Єлізарова) кінцівок. |міс. | | | | | | |5. Аналіз крові і сечі 1 раз |5. ЛФК, масаж | | | | | | | |в місяць |6. Санаторно-курортне | | | | | | | |6. Консультація |лікування - бальнеологічного | | | | | | | |ендокринолога, ортопеда |профілю | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |17 |Ендокринне |E34.9 |Хронічний |1. Клінічний огляд |Направлення для обстеження, |Максимальне | | | |порушення, | | |2. Огляд ендокринолога. |встановлення діагнозу і |пристосування до | | | |неуточнене | | |3. Загальний аналіз крові 1 |вирішення питання про вибір |вибраної статі. Постійне | | | |(аномалія | | |раз на 6 міс. |статі в Київський Інститут |диспансерне | | | |статевого | | |4. Загальний аналіз сечі 1 |ендокринології та обміну |спостереження з | | | |розвитку) | | |раз на 6 міс. |речовин. |контролем терапії | | | | | | |5. Рентгенографія кистей рук |Контроль терапії статевими |статевими гормонами з | | | | | | |1 раз на рік. |гормонами при встановленому |максимальною соціальною | | | | | | |6. Рентгенографія черепа в |діагнозі. |і сексуальною адаптацією | | | | | | |бічній проекції 1 раз на | |до вибраної статі до | | | | | | |рік. | |завершення пубертації. | | | | | | | | |Огляд ендокринолога 1 | | | | | | | | |раз на 3 міс. на першому | | | | | | | | |році життя; потім 1 | | | | | | | | |раз на 6 міс. | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |18 |Гермафродитизм,|Q56.0 |Стаб. |1. Клінічні ознаки - |1. Режим: загальний |1. Зниження явищ | | | |некласифікова- | | |наявність чоловічих і |2. Дієта: загальна |андрогенізації та | | | |ний в інших | | |жіночих гонад |3. Медикаментозні: |усвідомлення своєї статі | | | |рубриках | | |2. Цитогенетичне дослідження |антиандрогени (за показами) |(відповідно до фенотипу) | | | | | | |3. УЗД органів малої миски |лікування інтеркурентних |2. Показники | | | | | | |в н. Органів |інфекцій (за показами в |гормонального обстеження | | | | | | |4. Лапараскопія органів |стаціонарних умовах) - |в межах вікової норми | | | | | | |малої миски |профілактика рахіту - замісна |3. Постійне диспансерне | | | | | | |5. Аналіз крові на |гормонотерапія (за показами у |спостереження | | | | | | |тестостерон, протестерон, |період пубертату) - вітамін |4. Огляд відповідних | | | | | | |естрадіол (1 раз/6 міс.) |D3 |спеціалістів вузького | | | | | | |6. Аналіз добової сечі по |4. Немедикаментозні: |профілю 1 раз на рік. | | | | | | |17-КС (1 раз/3 міс.) |оперативне лікування аномалій |5. Соціальна | | | | | | |7. Аналіз крові та сечі (1 |внутрішніх та зовнішніх |реабілітація | | | | | | |раз в міс.) |геніталій (після 3 річного | | | | | | | |8. Консультація |віку) | | | | | | | |ендокринолога, інших |5. Санаторно-курортне | | | | | | | |спеціалістів (за показами) |лікування, оздоровлення: на | | | | | | | |9. Визначення онкомаркерів |курортах загального профілю | | | | | | | |(ЕФП та інші) |6. Тривалість спостереження: | | | | | | | | |пожиттєво | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |19 |Синдроми |Q87.3 |Стаб. з |1. Клінічні ознаки - МВВР з |1. Режим: загальний |1. Відсутність корекції | | | |природжених |Q87.4 |тенденцією до|гігантизмом та порушенням |2. Дієта: збагачена білками, |вади серцево-судинної | | | |вад, що | |погіршення |поведінки |вітамінами, мікроелементами |системи | | | |проявляються | | |2. Rtg хребта, грудної |3. Хірургічна корекція вад |2. Постійне диспансерне | | | |надмірним | | |клітки |розвитку серця (за показами) |спостереження | | | |ростом | | |3. КГ, ЯМР (за показами) |4. ЛФК, масаж |3. Огляд генетика, | | | |(гігантизмом) | | |4. ЕКГ, ЕхоКГ, ЕЕГ, ЕхоЕГ |5. Санаторно-курортне |ендокринолога 1 раз в 3 | | | |на ранніх | | |(за показами) |лікування на курортах |міс. | | | |етапах розвитку| | |5. Визначення гормону росту |загального типу |4. Соціальна | | | |(синдром | | |6. Аналіз крові і сечі 1 раз |6. Лікування інтеркурентних |реабілітація | | | |Марфана) | | |в міс. |інфекцій (за необхідності в | | | | | | | |7. Консультація |стац. умовах) | | | | | | | |ендокринолога, ортопеда, |7. Профілактика рахіту віт. | | | | | | | |офтальмолога, кардіолога, |D3 | | | | | | | |нефролога (за показами) |8. Спостереження пожиттєве | | | | | | | |8. Цитогенетичне обстеження | | | | | | | | |за показаннями | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |20 |Інші аномалії |Q97 |Стаб. |1. Клінічні ознаки - статеві |1. Режим: загальний |1. Відсутність порушень | | | |статевих | | |порушення та соціальна |2. Дієта: загальна |з боку вторинних | | | |хромосом, | | |дизадаптація |3. Лікування інтеркурентних |статевих ознак | | | |жіночий | | |2. Цитогенетика |інфекцій |2. Постійне диспансерне | | | |фенотип, не | | |3. УЗД геніталій |4. Профілактика рахіту віт. |спостереження | | | |класифіковані | | |4. НСГ |D3 |3. Огляд генетика, | | | |в інших | | |5. Аналіз крові і сечі 1 раз |5. Гормонотерапія |ендокринолога 1 раз 3 | | | |рубриках | | |в міс. |6. Хірургічна корекція вад |міс. | | | | | | |6. Визначення рівня гормонів |розвитку (за необхідністю) |4. Соціальна | | | | | | |у крові ТСГ, ЛГ, естрадіол, |7. Поміщення в спеціалізовані |реабілітація | | | | | | |прогестерол |навчальні заклади | | | | | | | |7. Ендокринолог, інші за |8. Спостереження пожиттєве | | | | | | | |показаннями | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |21 |Інші аномалії |Q98 |Стаб. |1. Клінічні ознаки - високий |1. Режим: загальний |1. Розвиток вторинних | | | |статевих | | |зріст, гіпоплазія стат. |2. Дієта: загальна |статевих ознак, | | | |хромосом, | | |орг., асоціальна повед. |3. Лікування адрогенами, |відсутність психічних | | | |чоловічий | | |2. Цитогенетика |ноотропами і вітамінами групи |відхилень | | | |фенотип, не | | |3. УЗД внутр. орг. |В. |2. Постійне диспансерне | | | |класифіковані | | |4. НСГ |4. Хірургічна корекція при |спостереження | | | |в інших | | |5. Аналіз крові і сечі 1 раз |гінекомастії |3. Огляд генетика 1 раз | | | |рубриках | | |в міс. |5. Навчання у |6 міс. | | | | | | |6. Визначення рівня гормонів |спеціалізованому закладі і |4. Соціальна | | | | | | |у крові ТСГ, ЛГ, тестостерон |психологічна корекція |реабілітація | | | | | | |7. Консультація |6. Пожиттєве спостереження | | | | | | | |ендокринолога, андролога, | | | | | | | | |психіатра | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |22 |Інші хромосомні|Q99 |Стаб. |1. Клінічні ознаки - МПВР в |1. Режим: загальний |1. Розвиток вторинних | | | |аномалії, не | | |поєднанні (або без) з |2. Дієта: загальна |статевих ознак, | | | |класифіковані | | |порушенням статевого і |3. Ноотропіл, вітаміни групи |відсутність психічних | | | |в інших | | |розумового розвитку |В, АТФ, гормонотер. |відхилень | | | |рубриках | | |2. Цитогенетика |4. Хірургічна корекція вад |2. Постійне диспансерне | | | | | | |3. Консультація генетика, |розвитку |спостереження | | | | | | |кардіолога, ендокринолога, |5. Лікування інтеркурентних |3. Огляд генетика, | | | | | | |невролога (по потребах) |інфекцій |психіатра ендокринолога | | | | | | | |6. Профілактика рахіту віт. |1 раз 6 міс. | | | | | | | |D3 |4. Соціальна | | | | | | | |7. Навчання в спеціалізованих |реабілітація | | | | | | | |навчальних закладах при | | | | | | | | |зниж. інтелекту. | | | | | | | | |8. Спостереження пожиттєве | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА ІМУНОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження. | | | | | | | | | Підстава для зняття | | | | | | | | | з обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 |Імунодефіцити з|D80 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим спец. група з |1. Клінічні: | | | |переважною | |фаза |збір анамнезу хвороби |фізкультури, скорочення |відсутність загострень | | | |недостатністю | |(мінімальні |(кількість епізодів бактері- |навчального дня, навчання на |інфекційного синдрому | | | |антитіл | |прояви |альних інфекцій, їх перебіг);|дому, додаткові вихідні дні |(пневмоній, отиту, | | | |Спадкова |D80.0 |інфекційного |вакцинального анамнезу, |(при необхідності) |мальабсорбції) або | | | |гіпогаммаглобу-| |синдрому у |сімейного анамнезу |2. Збалансоване харчування |відсутність прогресування| | | |лінемія | |дітей з |(генеологічне дерево) |3. |патологічного процесу та | | | |Несімейна |D80.1 |недостатністю|загальний огляд, оцінка |- проведення замісної терапії |подовження ремісії | | | |гіпогаммаглобу-| |антитіл) |фізичного розвитку за |препаратами імуноглобулінів |2. Підтримання рівня IgG | | | |лінемія | | |центільною шкалою, фізикальне|(в/м ІГ, в/в ІГ щомісячно) |сироватки крові > 3-4 г/л| | | |Імунодефіцит |D80.5 | |обстеження - 1 р./3 міс. |- антибактеріальна терапія: |між введенням імуноглобу-| | | |з підвищеним | | |2. Лабораторні: |- при відсутності замісної |ліну, | | | |рівнем імуно- | | |загальний аналіз крові з |терапії (постійно); |постійне диспансерне | | | |глобуліну М | | |підрахунком абсолютної |- при її недостатній |спостереження | | | |(Ig M) | | |кількості лімфоцитів та |ефективності (за 1-2 тижні до | | | | |Інші імунодефі-|D80.8 | |нейтрофілів - 1 р./6 міс. |наступного введення імуногло- | | | | |цити з переваж-| | |IgA, M, G сироватки крові |буліну); | | | | |ним порушенням | | |дворазово з інтервалом не |- при підвищеному ризику | | | | |антитіл | | |менше 2-х тижнів (при |інфекційних захворювань | | | | |Імунодефіцит з |D80.8 | |встановленні діагнозу); |(курсами по 1-2 тижні); | | | | |переважним | | |IgA, M, G сироватки крові |антилямбліозна терапія - | | | | |порушенням | | |1 р./тиждень перші 3 міс. від|при наявності лямблій. | | | | |антитіл, | | |початку замісної імунотерапії|Мультипробіотик симбітер (за | | | | |неуточнений | | |та при зміні дози; |показаннями) | | | | | | | |1 р./міс. - у подальшому |Вібраційний масаж, ЛФК | | | | | | | |кількість B-лімфоцитів - |(при рецидивуючій пневмонії, | | | | | | | |1р./рік |бронхоектатичній хворобі) | | | | | | | |АЛТ, АСТ 1р./6 міс. при |Щорічне оздоровлення в | | | | | | | |проведенні замісної |санаторіях, в т.ч. спеціалізо-| | | | | | | |імунотерапії |ваних - за показаннями | | | | | | | |білкові фракції сироватки |Медико-соціальна реабілітація | | | | | | | |крові - 1р./рік (при | | | | | | | | |неможливості визначення | | | | | | | | |рівнів імуноглобулінів) | | | | | | | | |ФГДС - 1 р./рік | | | | | | | | |обстеження на лямблії - | | | | | | | | |1 р./рік | | | | | | | | |баквисів фекалій при проявах | | | | | | | | |діарейного синдрому | | | | | | | | |аналіз калу на дисбактеріоз | | | | | | | | |баквисів мокроти з | | | | | | | | |визначенням | | | | | | | | |антибіотикочутливості | | | | | | | | |4. Інструментальні: | | | | | | | | |- Rh-графія, томографія | | | | | | | | |органів грудної клітини - | | | | | | | | |1 р./рік | | | | | | | | |- функція зовнішнього дихання| | | | | | | | |1р./6 міс. | | | | | | | | |- аудіометрія - 1 р./6 міс. | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) не менше | | | | | | | | |1 р./рік: | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- гастроентеролог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | | | | | |- фтизиатр | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 2 |Вибірний |D80.3 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим спец. група з |1. Клінічні: | | | |дефіцит | |фаза |- Збір анамнезу хвороби |фізкультури, скорочення |відсутність загострень | | | |імуноглобуліну | |(мінімальні |(кількість перенесених |навчального дня, навчання на |інфекційного синдрому | | | |G (Ig G) | |прояви |бактеріальних інфекцій, їх |дому, додаткові вихідні дні |(пневмоній, отиту, | | | |Вибірний |D80.4 |інфекційного |перебіг); вакцинального |(при необхідності) |мальабсорбції) або | | | |дефіцит | |синдрому у |анамнезу, сімейного анамнезу |2. Збалансоване харчування |відсутність прогресування| | | |імуноглобуліну | |дітей з |(генеологічне дерево) |3. |патологічного процесу та | | | |M (Ig M) | |недостатністю|- загальний огляд, оцінка |- проведення замісної терапії |подовження ремісії | | | |Недостатність |D80.6 |антитіл) |фізичного розвитку за |препаратами імуноглобулінів |2. Підтримання рівня IgG | | | |антитіл з | | |центільною шкалою, фізикальне|(в/м ІГ, в/в ІГ) |сироватки крові > 3-4 г/л| | | |близьким до | | |обстеження - 1 р./3 міс. |- антибактеріальна терапія: |між введенням імуноглобу-| | | |нормального | | |2. Лабораторні: |- при відсутності замісної |ліну, | | | |рівня імуногло-| | |- загальний аналіз крові з |терапії (постійно); |постійне диспансерне | | | |буліну або з | | |підрахунком абсолютної |- при її недостатній |спостереження | | | |гіпергаммагло- | | |кількості лімфоцитів та |ефективності (за 1-2 тижні до | | | | |булінемією | | |нейтрофілів - 1 р./6 міс. |наступного введення імуногло- | | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові |буліну); | | | | | | | |дворазово з інтервалом не |- при підвищеному ризику | | | | | | | |менше 2-х тижнів (при |інфекційних захворювань | | | | | | | |встановленні діагнозу) |(курсами по 1-2 тижні); | | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові |антилямбліозна терапія - | | | | | | | |1 р./тиждень перші 3 міс. від|при наявності лямблій. | | | | | | | |початку замісної імунотерапії|4. Вібраційний масаж, ЛФК | | | | | | | |та при зміні дози; |(при рецидивуючій пневмонії, | | | | | | | |1 р./міс. - у подальшому |бронхоектатичній хворобі) | | | | | | | |- субкласи IgG (1, 2, 3, 4) |5. Оздоровлення в санаторіях, | | | | | | | |(при встановленні діагнозу) |в т.ч. спеціалізованих - за | | | | | | | |- АЛТ, АСТ 1р./6 міс. при |показаннями. | | | | | | | |проведенні замісної |6. Медико-соціальна | | | | | | | |імунотерапії |реабілітація | | | | | | | |- білкові фракції сироватки | | | | | | | | |крові 1р./рік (при | | | | | | | | |неможливості визначення | | | | | | | | |рівнів імуноглобулінів) | | | | | | | | |- ФГДС, біопсія слизової ШКТ | | | | | | | | |- 1 р./рік (при можливості) | | | | | | | | |- обстеження на лямблії - | | | | | | | | |1 р./рік | | | | | | | | |- баквисів фекалій при | | | | | | | | |проявах діарейного синдрому | | | | | | | | |- баквисів мокроти з | | | | | | | | |визначенням | | | | | | | | |антибіотикочутливості | | | | | | | | |4. Інструментальні: | | | | | | | | |- Rh-графія, томографія | | | | | | | | |органів грудної клітини | | | | | | | | |1 р./рік | | | | | | | | |- функція зовнішнього дихання| | | | | | | | |1р./6 міс. | | | | | | | | |- аудіометрія 1 р./6 міс. | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) не менше | | | | | | | | |1 р./рік: | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- гастроентеролог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | | | | | |- фтизиатр | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 3 |Вибірковий |D80.2 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим спец. група з |Клінічні: | | | |дефіцит імуно- | |фаза |- Збір анамнезу хвороби |фізкультури, скорочення |подовження ремісії або | | | |глобуліну A | |(мінімальні |(кількість бактеріальних |навчального дня, навчання на |відсутність прогресування| | | |(IgA) | |прояви) |інфекцій, їх перебіг); |дому, додаткові вихідні дні |інфекційного синдрому, | | | | | | |вакцинального анамнезу |(при необхідності) |мальабсорбції, симптомів | | | | | | |сімейного анамнезу |2. Збалансоване харчування |алергії, ДБСТ; | | | | | | |(генеологічне дерево) |3. |постійне диспансерне | | | | | | |- загальний огляд, оцінка |антибактеріальна терапія |спостереження | | | | | | |фізичного розвитку за |при підвищеному ризику | | | | | | | |центільною шкалою, фізикальне|розвитку інфекційних | | | | | | | |обстеження - 1 р./6 міс. |захворювань (курси 1-2 тижні);| | | | | | | |2. Лабораторні: |антилямбліозна - при наявності| | | | | | | |- загальний аналіз крові з |лямблій. | | | | | | | |підрахунком абсолютної |Мультипробіотик Симбітер | | | | | | | |кількості лімфоцитів та |(за показаннями) | | | | | | | |нейтрофілів - 1 р./6 міс. |5. Оздоровлення в санаторіях, | | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові |в т.ч. спеціалізованих - за | | | | | | | |дворазово з інтервалом не |показаннями. | | | | | | | |менше 2-х тижнів (при |Медико-соціальна реабілітація.| | | | | | | |встановленні діагнозу) | | | | | | | | |у подальшому - 1 р./рік | | | | | | | | |- ФГДС, біопсія слизової ШКТ | | | | | | | | |- 1 р./рік (при синдромі | | | | | | | | |мальабсорбції) | | | | | | | | |- обстеження на лямблії - | | | | | | | | |1 р./рік (при синдромі | | | | | | | | |мальабсорбції) | | | | | | | | |- баквисів фекалій при | | | | | | | | |проявах діарейного синдрому | | | | | | | | |- аналіз калу на дисбактеріоз| | | | | | | | |- баквисів мокроти з | | | | | | | | |визначенням | | | | | | | | |антибіотикочутливості (при | | | | | | | | |рецидивуючій пневмонії) | | | | | | | | |4. Інструментальні: | | | | | | | | |- Rh-графія, томографія | | | | | | | | |органів грудної клітини - | | | | | | | | |1 р./рік (при рецидивуючій | | | | | | | | |пневмонії) | | | | | | | | |- функція зовнішнього дихання| | | | | | | | |1р./6 міс. (при рецидивуючій | | | | | | | | |пневмонії) | | | | | | | | |- аудіометрія - 1 р./6 міс. | | | | | | | | |(при рецидивуючих отитах) | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) не менше | | | | | | | | |1 р./рік: | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- гастроентеролог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | | | | | |- алерголог | | | | | | | | |- ревматолог | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 4 |Транзиторна |D80.7 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим: |1. Клінічні: | | | |гіпогаммаглобу-| |фаза |- Збір анамнезу хвороби |- загальний |подовження ремісії та | | | |лінемія | |(мінімальні |(кількість бактеріальних |- протипоказано перебування у |відсутність прогресування| | | | | |прояви) |інфекцій, їх перебіг); |дитячих дошкільних установах -|інфекційного синдрому, | | | | | | |вакцинального анамнезу, |при важкому перебігу |(пневмоній, отиту, | | | | | | |сімейного анамнезу |2. Збалансоване харчування |мальабсорбції) | | | | | | |(генеологічне дерево) |3. Проведення замісної |При проведенні замісної | | | | | | |- загальний огляд, оцінка |терапії імуноглобулінами (в/м |терапії: | | | | | | |фізичного розвитку за |ІГ, в/в ІГ) - при важкому |2. Рівень IgG сироватки | | | | | | |центільною шкалою, фізикальне|перебігу щомісячно |крові > 3-4 г/л між | | | | | | |обстеження - 1 р./3 міс. |- при наявності клініки |введенями імуноглобулінів| | | | | | |2. Лабораторні: |імунодефіциту антибактеріальна|3. Відсутність прогресу- | | | | | | |- загальний аналіз крові з |терапія: |вання змін показників | | | | | | |підрахунком кількості |- при відсутності замісної |зовнішнього дихання | | | | | | |лімфоцитів, нейтрофілів, |терапії (постійно); |диспансерне спостереження| | | | | | |тромбоцитів - 1 р./6 міс. та |- при недостатній ефективності|до нормалізації рівня | | | | | | |при загостренні інфекційного |(за 1-2 тижні до наступного |імуноглобулінів | | | | | | |процесу |введення імуноглобуліну); | | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові |- при підвищеному ризику | | | | | | | |дворазово з інтервалом не |розвитку інфекційних | | | | | | | |менше 2-х тижнів (при |захворювань (курсами по 1-2 | | | | | | | |встановленні діагнозу); |тижні); | | | | | | | |у подальшому - 1 р./6 міс. |- антилямбліозна терапія - при| | | | | | | |- при проведенні замісної |наявності лямблій. | | | | | | | |терапії - |4. Вібраційний масаж, ЛФК | | | | | | | |IgA, M, G сироватки крові |(при рецидивуючій пневмонії). | | | | | | | |1 р./тиждень перші 3 міс. від|6. Медико-соціальна | | | | | | | |початку замісної терапії та |реабілітація | | | | | | | |при зміні дози; | | | | | | | | |- АЛТ, АСТ - 1р./6 міс. при | | | | | | | | |проведенні замісної терапії | | | | | | | | |- білкові фракції сироватки | | | | | | | | |(в разі неможливості | | | | | | | | |визначення імуноглобулінів | | | | | | | | |сироватки крові) | | | | | | | | |- обстеження на лямблії - | | | | | | | | |1 р./рік | | | | | | | | |- баквисів фекалій при | | | | | | | | |проявах діарейного синдрому | | | | | | | | |4. Інструментальні: | | | | | | | | |- ФГДС, біопсія слизової ШКТ | | | | | | | | |- 1 р./рік (при синдромі | | | | | | | | |мальабсорбції) | | | | | | | | |- Rh- та томографія легень - | | | | | | | | |1 р./рік (при рецидивуючій | | | | | | | | |пневмонії) | | | | | | | | |- функція зовнішнього дихання| | | | | | | | |1р./6 міс. (при рецидивуючій | | | | | | | | |пневмонії) | | | | | | | | |- аудіометрія - 1 р./6 міс. | | | | | | | | |(при рецидивуючій пневмонії) | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) - не менше | | | | | | | | |1 р./6 міс.: | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- гастроентеролог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 5 |Комбіновані |D81 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим - протипоказано |1. Клінічні: | | | |імунодефіцити | |фаза |- Збір анамнезу хвороби |перебування у дитячих |подовження ремісії та | | | | | |(мінімальні |(кількість бактеріальних та |організованих колективах, |зменшення частоти | | | | | |прояви |вірусних інфекцій, їх |скорочення навчального дня, |загострень інфекційного | | | | | |інфекційного |перебіг); вакцинального |навчання на дому, додаткові |синдрому або відсутність | | | | | |синдрому) |анамнезу, реакцій на |вихідні дні (при необхідності)|прогресування патологіч- | | | | | | |щеплення, сімейного анамнезу |2. Збалансоване харчування |ного процесу | | | | | | |(генеологічне дерево) |3. Постійна профілактична |2. Рівень IgG сироватки | | | | | | |- загальний огляд, оцінка |пневмоцистної пневмонії |крові > 3-4 г/л між | | | | | | |фізичного розвитку за |триметопримом- |введенями імуноглобулінів| | | | | | |центільною шкалою, фізикальне|сульфаметаксозолом - |постійне диспансерне | | | | | | |обстеження 1 р./3 міс. |антибіотики, протигрибкові, |спостереження | | | | | | |2. Лабораторні: |противірусні препарати (при | | | | | | | |- загальний аналіз крові з |необхідності) | | | | | | | |підрахунком абсолютної |- проведення щомісячної | | | | | | | |кількості нейтрофілів та |замісної терапії імуноглобу- | | | | | | | |лімфоцитів - 1 р./3 міс. |лінами. | | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові |4. Масаж, ЛФК (при | | | | | | | |дворазово з інтервалом не |необхідності) | | | | | | | |менше 2-х тижнів (при |5. Оздоровлення в санаторіях, | | | | | | | |встановленні діагнозу); |в т.ч. спеціалізованих - за | | | | | | | |у подальшому - 1 р./6 міс. |показаннями. | | | | | | | |- при проведенні замісної |6. Медико-соціальна | | | | | | | |терапії - |реабілітація. | | | | | | | |IgA, M, G сироватки крові | | | | | | | | |1 р./тиждень перші 3 міс. від| | | | | | | | |початку замісної терапії | | | | | | | | |та при зміні дози; | | | | | | | | |- АЛТ, АСТ - 1р./6 міс. при | | | | | | | | |проведенні замісної терапії | | | | | | | | |- підрахунок абсолютної та | | | | | | | | |відносної кількості Т- та | | | | | | | | |В-лімфоцитів та їх | | | | | | | | |субпопуляцій - 1 р./6 міс. | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) не менше | | | | | | | | |1 р./6 міс.: | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- гастроентеролог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | | | | | |- фтизіатр | | | | | | | | |- консультація в центрі | | | | | | | | |пересадки кісткового мозку | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 6 |Синдром |D82.0 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим - спец. група |1. Клінічні: | | | |Віскотта- | |фаза |- Збір анамнезу хвороби |з фізкультури, скорочення |подовження ремісії або | | | |Олдріча | |(мінімальні |(кількість бактеріальних |навчального дня, навчання на |відсутність прогресування| | | | | |прояви) |інфекцій, їх перебіг); |дому, додаткові вихідні дні |інфекційного синдрому | | | | | | |вакцинального анамнезу, |(при необхідності) |постійне диспансерне | | | | | | |сімейного анамнезу |2. Збалансоване харчування |спостереження | | | | | | |(генеологічне дерево) |3. Антибактеріальна терапія | | | | | | | |- загальний огляд, оцінка |при підвищеному ризику | | | | | | | |фізичного розвитку за |розвитку інфекційних | | | | | | | |центільною шкалою, фізикальне|захворювань (курсами 1-2 | | | | | | | |обстеження 1 р./6 міс. |тижні) - протигрибкова, | | | | | | | |2. Лабораторні: |- протигрибкова, противірусна | | | | | | | |- загальний аналіз крові з |терапія (при необхідності) | | | | | | | |підрахунком тромбоцитів та |- проведення щомісячної | | | | | | | |абсолютної кількості |замісної терапії препаратами | | | | | | | |лімфоцитів та нейтрофілів - |імуноглобулінів - при | | | | | | | |1 р./6 міс. |рецидивуючих бактеріальних | | | | | | | |- підрахунок кількості |інфекціях. | | | | | | | |"малих" тромбоцитів - 1р./рік|4. ЛФК - постійно. | | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові |5. Оздоровлення в санаторіях, | | | | | | | |дворазово з інтервалом не |в т.ч. спеціалізованих - за | | | | | | | |менше 2-х тижнів (при |показаннями. | | | | | | | |встановленні діагнозу); |6. Медико-соціальна | | | | | | | |у подальшому - 1 р./рік |реабілітація. | | | | | | | |- відносної та абсолютної | | | | | | | | |кількості Т- та В-лімфоцитів | | | | | | | | |та субпопуляцій - 1 р./рік | | | | | | | | |Інструментальні: | | | | | | | | |- Rh-графія органів грудної | | | | | | | | |клітини - 1 р./рік | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) - не менше | | | | | | | | |1 р./6 міс.: | | | | | | | | |- гематолог | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- алерголог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | | | | | |- генетик (при встановленні | | | | | | | | |діагнозу) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 7 |Синдром Ді |D82.1 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим - диференційований: |1. Клінічні: | | | |Георге | |фаза |- Збір анамнезу хвороби |- не рекомендується |подовження ремісії або | | | | | |(мінімальні |(кількість бактеріальних та |перебування у дитячих |відсутність прогресування| | | | | |прояви |вірусних інфекцій, їх |дошкільних колективах |інфекційного синдрому | | | | | |інфекційного |перебіг); вакцинального |- скорочення навчального дня, |постійне диспансерне | | | | | |синдрому) |анамнезу, реакцій на |навчання на дому, додаткові |спостереження | | | | | | |щеплення, сімейного анамнезу |вихідні дні (при необхідності)| | | | | | | |(генеологічне дерево) |2. Збалансоване харчування | | | | | | | |- загальний огляд, оцінка |3. | | | | | | | |фізичного розвитку за |- постійна профілактика | | | | | | | |центільною шкалою, фізикальне|пневмоцистної пневмонії | | | | | | | |обстеження 1 р./3 міс. |триметоприм- | | | | | | | |2. Лабораторні: |сульфаметаксозолом | | | | | | | |- загальний аналіз крові з |(пожиттєво); | | | | | | | |підрахунком абсолютної |- антибіотики, протигрибкові, | | | | | | | |кількості нейтрофілів та |протигерпетичні препарати - за| | | | | | | |лімфоцитів - 1 р./6 міс. та |показаннями | | | | | | | |при загостренні інфекційного |- постійна замісна терапія | | | | | | | |синдрому |препаратами кальцію та | | | | | | | |- кальцій та фосфор сироватки|вітаміну Д3 | | | | | | | |крові - 1 р./6 міс. |- щомісячна замісна терапія | | | | | | | |- рівень паратгормону (при |імуноглобулінами | | | | | | | |встановленні діагнозу) |Оздоровлення в санаторіях, в | | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові -|т.ч. спеціалізованих - за | | | | | | | |дворазово з інтервалом не |показаннями | | | | | | | |менше 2-х тижнів (при |6. Медико-соціальна | | | | | | | |встановленні діагнозу); |реабілітація | | | | | | | |у подальшому - 1 р./рік | | | | | | | | |- підрахунок абсолютної та | | | | | | | | |відносної кількості Т- та | | | | | | | | |В-лімфоцитів та | | | | | | | | |субпопуляцій - 1 р./рік | | | | | | | | |4. Інструментальні: | | | | | | | | |- Rh-графія, томографія | | | | | | | | |органів грудної клітини - | | | | | | | | |1 р./рік | | | | | | | | |- УЗІ тимусу (при | | | | | | | | |встановленні діагнозу) | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) - не рідше | | | | | | | | |1 р./6 міс.: | | | | | | | | |- кардіолог | | | | | | | | |- кардіохірург | | | | | | | | |- генетик (при встановленні | | | | | | | | |діагнозу) | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- гастроентеролог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | | | | | |- фтизіатр | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 8 |Імунодефіцит з |D82.2 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим: - |1. Клінічні: | | | |карликовістю | |фаза |- Збір анамнезу хвороби |- протипоказано перебування у |подовження ремісії або | | | |за рахунок | |(мінімальні |(кількість бактеріальних та |дитячих дошкільних колективах |відсутність прогресування| | | |коротких | |прояви |вірусних інфекцій, їх |- скорочення навчального дня, |інфекційного синдрому | | | |кінцівок | |інфекційного |перебіг); вакцинального |навчання на дому, додаткові |постійне диспансерне | | | | | |синдрому) |анамнезу, реакцій на |вихідні дні (при необхідності)|спостереження | | | | | | |щеплення, сімейного анамнезу |2. Збалансоване харчування | | | | | | | |(генеологічне дерево) |3. Ацикловір - при вітряній | | | | | | | |- загальний огляд, оцінка |віспі | | | | | | | |фізичного розвитку за |- активна антибактеріальна | | | | | | | |центільною шкалою, фізикальне|терапія при виникненні | | | | | | | |обстеження - 1 р./6 міс. |інфекцій | | | | | | | |2. Лабораторні: |4. Вібраційний масаж, ЛФК | | | | | | | |- загальний аналіз крові з |(при необхідності) | | | | | | | |підрахунком кількості |5. Оздоровлення в санаторіях, | | | | | | | |еритроцитів, гемоглобіну, |в т.ч. спеціалізованих - за | | | | | | | |нейтрофілів та лімфоцитів - |показаннями | | | | | | | |1 р./6 міс. |6. Медико-соціальна | | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові -|реабілітація | | | | | | | |дворазово з інтервалом не | | | | | | | | |менше 2-х тижнів (при | | | | | | | | |встановленні діагнозу); | | | | | | | | |у подальшому - 1 р./рік | | | | | | | | |- визначення популяцій Т- та | | | | | | | | |В-лімфоцитів та | | | | | | | | |субпопуляцій - 1 р./рік | | | | | | | | |4. Інструментальні: | | | | | | | | |- Rh-графія кісток (при | | | | | | | | |встановленні діагнозу) | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) - не рідше | | | | | | | | |1 р./6 міс.: | | | | | | | | |- ендокринолог | | | | | | | | |- дерматолог | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 9 |Імунодефіцит |D82.3 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим: |1. Клінічні: | | | |внаслідок | |фаза |- збір анамнезу хвороби |- протипоказано перебування у |подовження ремісії та | | | |спадкового | |(мінімальні |(кількість бактеріальних та |дитячих дошкільних колективах |відсутність прогресування| | | |дефекту, | |прояви |вірусних інфекцій, їх |- скорочення навчального дня, |інфекційного синдрому | | | |зумовленого | |інфекційного |перебіг); вакцинального |навчання на дому, додаткові |(пневмоній, отиту) | | | |вірусом | |синдрому) |анамнезу, реакцій на |вихідні дні (при |2. Рівень IgG сироватки | | | |Епштейна-Барра | | |щеплення, сімейного анамнезу |необхідності) |крові > 3-4 г/л між | | | | | | |(генеологічне дерево) |2. Збалансоване харчування |введеннями імуноглобулі- | | | | | | |- загальний огляд, оцінка |3. Ацикловір - з метою |нів | | | | | | |фізичного розвитку за |лікування Епштейн-Барр |3. Відсутність | | | | | | |центільною шкалою, фізикальне|вірусної інфекції |прогресування змін | | | | | | |обстеження - 1 р./6 міс. |- антибактеріальна терапія |показників зовнішнього | | | | | | |2. Лабораторні: |(при необхідності) |дихання | | | | | | |- загальний аналіз крові з |- проведення щомісячної |постійне диспансерне | | | | | | |підрахунком кількості |замісної терапії препаратами |спостереження | | | | | | |еритроцитів, гемоглобіну, |імуноглобулінів (в/в ІГ, в/м | | | | | | | |нейтрофілів та лімфоцитів - |ІГ) | | | | | | | |1 р./6 міс. |4. Вібраційний масаж, ЛФК | | | | | | | |- антитела EBV-EA, EBV-EBNA, |(при необхідності) | | | | | | | |анти-VCA-IgG, анти-VCA-IgM |5. Оздоровлення в санаторіях, | | | | | | | |(при встановленні діагнозу) |в т.ч. спеціалізованих - за | | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові -|показаннями | | | | | | | |дворазово з інтервалом не |6. Медико-соціальна | | | | | | | |менше 2-х тижнів (при |реабілітація | | | | | | | |встановленні діагнозу); | | | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові -| | | | | | | | |1 р./тиждень перші 3 міс. від| | | | | | | | |початку замісної терапії та | | | | | | | | |при зміні дози; | | | | | | | | |у подальшому - 1 р./6 міс. | | | | | | | | |- підрахунок абсолютної та | | | | | | | | |відносної кількості Т- та | | | | | | | | |В-лімфоцитів та | | | | | | | | |субпопуляцій - 1 р./рік | | | | | | | | |4. Інструментальні: | | | | | | | | |- Rh-графія, томографія | | | | | | | | |органів грудної клітини - | | | | | | | | |1 р./рік | | | | | | | | |- оцінка функції зовнішнього | | | | | | | | |дихання - 1 р./рік | | | | | | | | |- УЗІ печінки - 1 р./рік | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) - не рідше | | | | | | | | |1 р./6 міс.: | | | | | | | | |- генетик (при встановленні | | | | | | | | |діагнозу) | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- гематолог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | | | | | |- консультація в центрі | | | | | | | | |пересадки кісткового мозку | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |10 |Синдром |D82.4 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим: |1. Клінічні: | | | |гіперімуно- | |фаза |- Збір анамнезу хвороби |- протипоказано перебування у |подовження ремісії та | | | |глобуліну E | |(мінімальні |(кількість бактеріальних та |дитячих дошкільних колективах |відсутність прогресування| | | |(Ig E) | |прояви |вірусних інфекцій, їх |- скорочення навчального дня, |інфекційного синдрому | | | | | |інфекційного |перебіг); вакцинального |навчання на дому, додаткові |постійне диспансерне | | | | | |синдрому) |анамнезу, реакцій на |вихідні дні (при необхідності)|спостереження | | | | | | |щеплення, сімейного анамнезу |2. Збалансоване харчування | | | | | | | |(генеологічне дерево) |3. Постійна антибактеріальна | | | | | | | |- загальний огляд, оцінка |профілактика стафілококової | | | | | | | |фізичного розвитку за |інфекції; | | | | | | | |центільною шкалою, фізикальне|- протигрибкові препарати (при| | | | | | | |обстеження - 1 р./6 міс. |необхідності) | | | | | | | |2. Лабораторні: |4. Вібраційний масаж, ЛФК (при| | | | | | | |- загальний аналіз крові з |необхідності) | | | | | | | |підрахунком абсолютної |5. Оздоровлення в санаторіях, | | | | | | | |кількості еозинофілів, |в т.ч. спеціалізованих - за | | | | | | | |нейтрофілів та лімфоцитів - |показаннями | | | | | | | |1 р./6 міс. |6. Медико-соціальна | | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові -|реабілітація | | | | | | | |дворазово з інтервалом не | | | | | | | | |менше 2-х тижнів (при | | | | | | | | |встановленні діагнозу); | | | | | | | | |у подальшому - 1 р./6 міс. | | | | | | | | |- загальний IgE сироватки | | | | | | | | |крові - дворазово (при | | | | | | | | |встановленні діагнозу); у | | | | | | | | |подальшому - 1 р./рік | | | | | | | | |- обстеження фагоцитарної | | | | | | | | |ланки, НСТ тест - 1 р./рік | | | | | | | | |- баквисів мокротиння та | | | | | | | | |вмісту абсцесів (при | | | | | | | | |необхідності) | | | | | | | | |4. Інструментальні: | | | | | | | | |- Rh-графія, томографія | | | | | | | | |органів грудної клітини - | | | | | | | | |1 р./рік | | | | | | | | |- оцінка функції зовнішнього | | | | | | | | |дихання - 1 р./рік | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) - не рідше | | | | | | | | |1 р./6 міс.: | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | | | | | |- алерголог | | | | | | | | |- хірург | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |11 |Імунодефіцит, |D82.8 |Неактивна |В залежності від переважання | |Покращання показників В | | | |пов'язаний з | |фаза |дефіциту В-клітинної чи | |і Т ланки імунітету | | | |іншими значними| |(мінімальні |Т-клітинної ланок імунітету | |Відсутність проявів | | | |дефектами | |прояви |див. D80.0-80.9 або D81.0- | |інфекційного синдрому | | | |Імунодефіцит, |D82.9 |інфекційного |81.9 | |постійне диспансерне | | | |пов'язаний | |синдрому) | | |спостереження 1 р./рік | | | |із значним | | | | | | | | |дефектом, | | | | | | | | |неуточнений | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |12 |Загальний |D83 |Неактивна |- загальний аналіз крові з |Режим - спец. група з |1. Клінічні: | | | |варіабельний | |фаза |підрахунком абсолютної |фізкультури, скорочення |подовження ремісії або | | | |імунодефіцит | |(мінімальні |кількості лімфоцитів та |навчального дня, навчання на |відсутність прогресування| | | | | |прояви |нейтрофілів - 1 р./6 міс. |дому, додаткові вихідні дні |інфекційного синдрому | | | | | |інфекційного |- IgA, M, G сироватки крові -|(при необхідності) |(пневмоній, отиту, | | | | | |синдрому) |дворазово з інтервалом не |2. Збалансоване харчування |мальабсорбції) | | | | | | |менше 2-х тижнів (при |3. Проведення замісної терапії|2. Рівень IgG сироватки | | | | | | |встановленні діагнозу); |препаратами імуноглобулінів |крові > 3-4 г/л між | | | | | | |- IgA, M, G сироватки крові -|(в/м ІГ, в/в ІГ) |введеннями імуноглобулі- | | | | | | |1 р./тиждень перші 3 міс. від|- антибактеріальна терапія: |нів | | | | | | |початку замісної терапії та |- при відсутності замісної |3. Відсутність | | | | | | |при зміні дози; |терапії (постійно); |прогресування змін | | | | | | |1 р./міс. у подальшому |- при її недостатній |показників зовнішнього | | | | | | |- відносної та абсолютної -|ефективності (за 1-2 тижні до |дихання | | | | | | |кількості Т- та В-лімфоцитів |наступного введення |постійне диспансерне | | | | | | |та субпопуляцій - 1 р./рік |імуноглобулінів); |спостереження | | | | | | |- АЛТ, АСТ - 1р./6 міс. при |- при підвищеному ризику | | | | | | | |проведенні замісної терапії |розвитку інфекційних | | | | | | | |- білкові фракції сироватки |захворювань (курсами по 1-2 | | | | | | | |крові - 1р./рік (при |тижні); | | | | | | | |неможливості визначення |- антилямбліозна терапія - | | | | | | | |рівнів імуноглобулінів) |при наявності лямблій | | | | | | | |обстеження на лямблії - |4. Вібраційний масаж, ЛФК | | | | | | | |1 р./рік (при синдромі |(при рецидивуючій пневмонії та| | | | | | | |мальабсорбції) |бронхоектатичній хворобі) | | | | | | | |- баквисів фекалій при |5. Оздоровлення в санаторіях, | | | | | | | |проявах діарейного синдрому |в т.ч. спеціалізованих - за | | | | | | | |- баквисів мокроти з |показаннями | | | | | | | |визначенням |6. Медико-соціальна | | | | | | | |антибіотикочутливості (при |реабілітація | | | | | | | |рецидивуючій пневмонії) | | | | | | | | |4. Інструментальні: | | | | | | | | |- ФГДС, біопсія слизової ШКТ | | | | | | | | |- 1 р./рік | | | | | | | | |- Rh-графія, томографія | | | | | | | | |органів грудної клітини - | | | | | | | | |1 р./рік | | | | | | | | |- функція зовнішнього дихання| | | | | | | | |1р./6 міс. | | | | | | | | |- аудіометрія - 1 р./6 міс. | | | | | | | | |(при рецидивуючих отитах) | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) - не рідше | | | | | | | | |1 р./рік: | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- гастроентеролог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | | | | | |- фтизиатр | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |13 |Інші |D84.0 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим - спец. група |1. Клінічні: | | | |імунодефіцити. | |фаза |- Збір анамнезу хвороби |з фізкультури, скорочення |подовження ремісії | | | |Дефект | |(мінімальні |(кількість бактеріальних |навчального дня, навчання на |інфекційного синдрому або| | | |функціонального| |прояви |інфекцій, їх перебіг); |дому, додаткові вихідні дні |відсутність прогресування| | | |антигену - 1 | |інфекційного |вакцинального анамнезу, |(при необхідності) |постійне диспансерне | | | |лімфоцитів | |синдрому) |сімейного анамнезу |2. Збалансоване харчування |спостереження | | | |ЛФА-1 | | |(генеологічне дерево) |3. Активна антибактеріальна | | | | | | | |- загальний огляд, оцінка |терапія при виникненні | | | | | | | |фізичного розвитку за |інфекційного синдрому | | | | | | | |центільною шкалою, фізикальне|4. Вибрацийній масаж, ЛФК | | | | | | | |обстеження - 1 р./6 міс. |(при необхідності) | | | | | | | |2. Лабораторні: |5. Оздоровлення в санаторіях, | | | | | | | |- загальний аналіз крові з |в т.ч. спеціалізованих - за | | | | | | | |підрахунком абсолютної |показаннями. | | | | | | | |кількості лімфоцитів, |6. Медико-соціальна | | | | | | | |моноцитів та нейтрофілів - |реабілітація. | | | | | | | |1 р./6 міс. та при | | | | | | | | |загостренні інфекційного | | | | | | | | |процесу | | | | | | | | |- обстеження фагоцитарної | | | | | | | | |функції, НСТ тест - 1 р./рік | | | | | | | | |- баквисів мокротиння та | | | | | | | | |вмісту шкірних язв, абсцесів | | | | | | | | |(при необхідності) | | | | | | | | |4. Інструментальні: | | | | | | | | |- Rh-графія органів грудної | | | | | | | | |клітини - 1 р./рік | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) - не рідше | | | | | | | | |1 р./рік: | | | | | | | | |- дерматолог | | | | | | | | |- стоматолог | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |14 |Дефект у |D84.1 |Неактивна |1. Клінічні: |1. Режим: |1. Клінічні: | | | |системі | |фаза |- Збір анамнезу хвороби |- протипоказано перебування у |подовження ремісій | | | |комплементу | |(мінімальні |(кількість бактеріальних |дитячих дошкільних колективах |інфекційного синдрому або| | | | | |прояви |та вірусних інфекцій, їх |- скорочення навчального дня, |відсутність прогресування| | | | | |інфекційного |перебіг); вакцинального |навчання на дому, додаткові |постійне диспансерне | | | | | |синдрому) |анамнезу, реакцій на |вихідні дні (при необхідності)|спостереження | | | | | | |щеплення, сімейного анамнезу |2. Збалансоване харчування | | | | | | | |(генеологічне дерево) |3. Антибактеріальна | | | | | | | |- загальний огляд, оцінка |профілактика пневмококової та | | | | | | | |фізичного розвитку за |менінгококової інфекції - | | | | | | | |центільною шкалою, фізикальне|постійно (при рецидивуючих | | | | | | | |обстеження - 1 р./6 міс. |менінгітах та сепсісах). | | | | | | | |2. Лабораторні: |4. Вібраційний масаж, ЛФК (при| | | | | | | |- загальний аналіз крові з |необхідності) | | | | | | | |підрахунком кількості |5. Оздоровлення в санаторіях, | | | | | | | |еритроцитів, гемоглобіну, |в т.ч. спеціалізованих - за | | | | | | | |нейтрофілів та лімфоцитів - |показаннями | | | | | | | |1 р./6 міс. |6. Медико-соціальна | | | | | | | |- загальна гемолітична |реабілітація | | | | | | | |активність сироватки крові | | | | | | | | |(CH50) - 1 р./рік | | | | | | | | |- рівень C3 та C4 компонентів| | | | | | | | |комплементу - 1 р./рік | | | | | | | | |4. Інструментальні: | | | | | | | | |- Rh-графія, томографія | | | | | | | | |органів грудної клітини - | | | | | | | | |1 р./рік | | | | | | | | |6. Огляди фахівців (при | | | | | | | | |необхідності) - не рідше | | | | | | | | |1 р./6 міс.: | | | | | | | | |- інфекціоніст | | | | | | | | |- пульмонолог | | | | | | | | |- ЛОР | | | | | | | | |- ревматолог | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |15 |Інші |D84.8 |Неактивна |В залежності від переважання | |Відсутність проявів | | | |уточнені | |фаза |дефіциту В-клітинної чи | |інфекційного синдрому | | | |імунодефіцитні | |(мінімальні |Т-клітинної ланок імунітету | |постійне диспансерне | | | |порушення | |прояви |див. D80.0-80.9 або D81.0- | |спостереження | | | |Імунодефіцит, |D84.9 |інфекційного |81.9 | | | | | |неуточнений | |синдрому) | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| Клініко-діагностичних | Лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 |Інші |A02 |Гострий |1. Клінічне обстеження |1. Оральна регідратація |1. Ліквідація симптомів |При | | |сальмонельозні | | |2. Загальний аналіз крові |2. Антибактеріальна терапія |захворювання |неефектив-| | |інфекції | | |та сечі |3. Ентеросорбція |2. Бактеріологічна |ності | | |Шигельоз |A0З | |3. Бактеріологічні |4. Пробіотики (Симбітер та |санація калу, сечі |терапії в | | |Інші |A04 | |дослідження калу в гострому |інші) |3. Диспансерне |перші дні | | |бактеріальні | | |періоді. При шигельозі посів |5. Ферменти, що в своєму |спостереження протягом |чи | | |кишкові | | |калу в періоді |складі не містять компонентів |3-х місяців |погіршанні| | |інфекції | | |реконвалесценції, |жовчі | |стану - | | |Вірусні та |A08 | |сальмонельозі - посів калу | | |госпіта- | | |інші уточнені | | |та сечі 1 раз в періоді | | |лізація | | |кишкові | | |реконвалесценції | | | | | |інфекції | | |4. Копрограма | | | | | |Діарея та |A09 | |5. Огляд педіатра чи дитячого| | | | | |гастроентерит | | |інфекціоніста кожного дня | | | | | |здогадно | | |до стабілізації стану | | | | | |інфекційного | | |6. Огляд ЛОР, хірурга та ін. | | | | | |походження | | |- за показаннями | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 2 |Хронічний |B18 |Хронічний |1. Клінічне обстеження під |Обов'язкова |1. Ліквідація симптомів |1. Хворі з| | |вірусний | |Фаза |час противірусної терапії |1. Дієтотерапія (5-5а стіл за |захворювання |клінічними| | |гепатит | |реплікації |1 раз у 2 тижні і після її |Певзнером) |2. Нормалізація |проявами | | | | |вірусу |закінчення протягом 2 років |2. Препарати альфа-інтерферону|біохімічних показників |активного | | | | | |1 раз на місяць |3. Ламівудин при вірусному |(активність АЛТ, лужна |запального| | | | | |2. При відсутності |гепатиті B; |фосфатаза, холестрин, |процесу в | | | | | |противірусної терапії - 1 раз|4. Комбінована терапія |рівень білку та інші); |печінці і | | | | | |у 6 місяців |вірусного гепатиту C альфа- |3. Елімінація вірусу |декомпен- | | | | | |3. Загальний аналіз крові |інтерферону з рибавірином |гепатиту |сації | | | | | |1 раз у 2 тижні під час |дозволена після 18 років. |4. Диспансерне |(жовтуха, | | | | | |противірусної терапії і 1 раз|Допоміжна |спостереження протягом 2 |інтоксика-| | | | | |на місяць 2 роки після неї |1. Ентерособенти; |років після проведення |ція, дис- | | | | | |4. При відсутності |2. Антиоксиданти (вітамін E та|терапії при умовах |пепсичний,| | | | | |противірусної терапії - |інші); |ремісії |геморагіч-| | | | | |1 раз у 6 місяців |3. Ферментотерапія; | |ний | | | | | |5. Біохімічне дослідження |4. Пробіотики (Симбітер та | |синдром та| | | | | |крові (рівень АЛТ), 1 раз у |інші); | |інші) гос-| | | | | |2 тижні під час противірусної|5. Гепатопротектори; | |піталізу- | | | | | |терапії і 1 раз на місяць |6. Препарати | |ються до | | | | | |2 роки після неї; |урсодезокихолієвої кислоти | |стаціонару| | | | | |протеінограма, холестерин, | | |2. При | | | | | |лужна фосфатаза 1 раз на | | |погіршанні| | | | | |місяць перші 3 місяці | | |стану | | | | | |лікування, потім 1 раз на 3 | | |хворого | | | | | |місяці | | |показана | | | | | |6. При відсутності | | |госпіталі-| | | | | |противірусної терапії | | |зація; | | | | | |визначення рівня АЛТ 1 раз | | |3. Проти- | | | | | |у 6 місяців | | |вірусна | | | | | |7. Визначення рівня | | |терапія | | | | | |тіреотропного гормону | | |признача- | | | | | |(ТТГ) в крові кожні 6 | | |ється у | | | | | |місяців лікування | | |спеціалі- | | | | | |8. Визначення HBsAg, HBeAg | | |зованих | | | | | |анти HBe антитіла, ДНК | | |гепатоло- | | | | | |HBV при вірусному гепатиті | | |гічних | | | | | |B та РНК HCV при вірусному | | |центрах і | | | | | |гепатиті C 1 раз у 3 місяці | | |проводить-| | | | | |під час противірусної терапії| | |ся перші 2| | | | | |і 2 роки після неї | | |тижні у | | | | | |9. УЗД органів черевної | | |спеціалі- | | | | | |порожнини 1 раз у 3 місяці | | |зованих | | | | | |під час противірусної | | |інфекцій- | | | | | |терапії і 1 раз у 6 місяців | | |них стаці-| | | | | |2 роки після неї | | |онарах; | | | | | |10. При відсутності | | |4. Спосте-| | | | | |противірусної терапії - 1 раз| | |реження за| | | | | |на 6 місяців | | |хворим | | | | | |11. Біопсія печінки до | | |після | | | | | |початку противірусної | | |виписки з | | | | | |терапії (по можливості) | | |інфекцій- | | | | | |12. При відсутності | | |ного ста- | | | | | |противірусної терапії | | |ціонару та| | | | | |повторна біопсія печінки | | |при хроні-| | | | | |через 4-6 років (по | | |чному | | | | | |можливості) | | |гепатиті в| | | | | | | | |інтеграти-| | | | | | | | |вній фазі | | | | | | | | |здійснює- | | | | | | | | |ться в | | | | | | | | |дитячій | | | | | | | | |полікліни-| | | | | | | | |ці лікарем| | | | | | | | |-інфекціо-| | | | | | | | |ністом ра-| | | | | | | | |зом з | | | | | | | | |лікарем- | | | | | | | | |гастроен- | | | | | | | | |терологом | | | | | | | | |5. Біопсія| | | | | | | | |печінки | | | | | | | | |проводить-| | | | | | | | |ся у спе- | | | | | | | | |ціалізова-| | | | | | | | |них | | | | | | | | |центрах | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Фаза |1. Клінічне обстеження не |1. Дієта, стіл 5 по Певзнеру | | | | | | |інтеграції |рідше 1 раз у 6 місяців |2. Гепатопротектори | | | | | | |вірусу |2. Загальний аналіз |3. Есенціальні фосфоліпіди | | | | | | | |крові, сечі, 1 раз у 6 |4. Антиоксиданти (вітамін E та| | | | | | | |місяців |інші) | | | | | | | |3. Визначення активності АЛТ |5. Препарати | | | | | | | |1 раз у 6 місяців |урсодезоксихолієвої кислоти | | | | | | | |4. Визначення HBsAg, HBeAg | | | | | | | | |анти HBe антитіл, ДНК HBV | | | | | | | | |при вірусному гепатиті B | | | | | | | | |та РНК HCV при вірусному | | | | | | | | |гепатиті C 1 раз у 6 місяців | | | | | | | | |5. УЗД органів черевної | | | | | | | | |порожнини 1 раз у 6 місяців | | | | | | | | |6. Біопсія печінки (по | | | | | | | | |можливості) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 3 |Вітряна віспа |B01 |Гострий |1. Клінічне обстеження |1 . Противірусна терапія |1. Ліквідація симптомів |При | | |(varecella) | | |кожного дня до стабілізації |(ремантадин, інтерферон, |захворювання |відсутнос-| | |Оперізувальний |B02 | |стану |індуктори інтерферону та інші)|2. Нормалізація |ті ефекту | | |лишай (herpes | | |2. Загальний аналіз крові, |При оперезуючому лишаї - |лабораторних показників |від ліку- | | |zoster) | | |сечі. При інфекційному |ацикловір |3. Підлягають |вання, | | |Кір |B05 | |мононуклеозі 1 раз на тиждень|2. Оральна дезінтоксикаційна |диспансерному |погіршанні| | |Краснуха |B06 | |загальний аналіз крові |терапія |спостереженню протягом |стану та | | |(корова) | | |3. ЕКГ (при необхідності) |3. Імуномодулююча терапія |1-го місяця |приєднан- | | |Інші вірусні |B08 (з | |4. Рентгенографія легень |(рослинні адаптогени) | |ні усклад-| | |інфекційні |виключе-| |(при необхідності) |4. Десенсибілізуюча терапія | |нень - | | |хвороби, які |нням | |5. Вірусологічні дослідження |5. При інфекційному | |госпіталі-| | |характеризу- |B08.0 | |слизу з ротоглотки - при ГРВІ|мононуклеозі з синдромом | |зація | | |ються ушкод- |B08.0 | |6. Огляд ЛОР, невролога та |гострого тонзиліту - | |Епідеміч- | | |женнями шкіри |B08.1) | |інші (за необхідністю) |антибактеріальна терапія | |ний | | |та слизових | | |7. При ангіні - мазок на BL |6. Вітамінотерапія | |паротит з | | |оболонок, не | | |в перший день звертання за |7. При інфекціях, які | |менінгі- | | |класифіковані | | |медичною допомогою |ускладнені бронхітом, | |том, панк-| | |в інших рубри- | | |8. Консультація дерматовене- |пневмонією - легкою формою, | |реатитом, | | |ках | | |ролога, дитячого гінеколога |ангіною, показана | |орхітом - | | |Неуточнена |B09 | |(за показаннями) |антибактеріальна терапія | |підлягають| | |вірусна | | | |8. Симптоматична терапія | |госпіталі-| | |інфекція, яка | | | | | |зації | | |характеризуєть-| | | | | | | | |ся ушкодженням | | | | | | | | |шкіри та слизо-| | | | | | | | |вих оболонок | | | | | | | | |Епідемічний |B26 | | | | | | | |паротит | | | | | | | | |Інфекційний |B27 | | | | | | | |мононуклеоз | | | | | | | | |Гострі |J00-J06 | | | | | | | |респіраторні | | | | | | | | |інфекції верх- | | | | | | | | |ніх дихальних | | | | | | | | |шляхів | | | | | | | | |Грип, |J10 | | | | | | | |спричинений | | | | | | | | |ідентифікова- | | | | | | | | |ним вірусом | | | | | | | | |грипу | | | | | | | | |Грип, вірус не |J11 | | | | | | | |ідентифікова- | | | | | | | | |ний | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 4 |Кошлюк (легкі |A37 |Гострий |1. Клінічне обстеження |1. Антибактеріальна терапія |1. Ліквідація симптомів |При ускла-| | |форми) | | |кожного дня до стабілізації |2. Аеротерапія |захворювання |дненому | | | | | |стану |3. Відхаркуючі препарати |2. Нормалізація |перебігу -| | | | | |2. Загальний аналіз крові не |4. Десенсибілізуюча терапія |лабораторних показників |госпіта- | | | | | |менше 2 раз, загальний аналіз|5. Вітамінотерапія |3. Підлягають |лізація | | | | | |сечі |6. Симптоматична терапія |диспансерному | | | | | | |3. Бактеріологічне | |спостереженню протягом | | | | | | |дослідження слизу із зіва | |1-го місяця | | | | | | |на коклюшну паличку | | | | | | | | |4. Рентгенографія легень | | | | | | | | |(при необхідності) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 5 |Скарлатина |A38 |Гострий |1. Клінічне обстеження |1. Антибактеріальна терапія |1. Ліквідація симптомів |При ускла-| | |Стрептококова |A40 | |кожного дня до стабілізації |2. Десенсибілізуюча терапія |захворювання |дненому | | |септименція | | |стану |3. Вітамінотерапія |2. Нормалізація |перебігу -| | |Гострий |J03 | |2. Загальний аналіз крові, |4. Дезінтоксикаційна терапія |лабораторних показників |госпіта- | | |тонзиліт | | |сечі не менше 2 разів |5. Симптоматична терапія |3. Диспансерному |лізація | | |(легкі форми) | | |3. ЕКГ | |спостереженню | | | | | | |4. При ангіні - мазок із зіву| |не підлягає при | | | | | | |на BL | |відсутності змін в | | | | | | | | |серцево-судинній та | | | | | | | | |сечостатевій системі | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 6 |Хвороба |B20 |Ремісія після|1. Клінічний огляд |1. Специфічна антиретровірусна|1. Своєчасне направлення |1. Стаціо-| | |зумовлена | |стаціонарного|2. Загальний аналіз крові, |терапія при наявності |на III рівень |нарна | | |вірусом | |лікування |сечі 1 раз на місяць дітям до|клінічних ознак захворювання |2. Подовження ремісії |медична | | |імунодефіциту | | |6 міс., в подальшому 1 раз на|(категорія В, С) та |3. Постійне диспансерне |допомога | | |людини (ВІЛ), | | |рік за показаннями |імуносупресії |спостереження |надається | | |яка проявляєть-| | |3. Визначення імуноглобулінів|2. Профілактика та лікування | |за умови | | |ся інфекційними| | |крові 1 раз у 6 міс. дітям до|опортуністичних інфекцій | |виявлення | | |та паразитарни-| | |року |3. Загальнозміцнююча терапія | |ознак про-| | |ми хворобами | | |4. Визначення CD4+, CD8+ |4. Вітамінотерапія | |гресування| | | | | |1 раз у 1-3-6-12 місяців в | | |ВІЛ-інфек-| | | | | |залежності від стану хворого | | |ції/СНІДу | | | | | |5. Нейросонографія на першому| | |дітей, які| | | | | |році життя 1 раз у 6 міс. | | |народжені | | | | | |6. Аналіз калу на я/г | | |від ВІЛ- | | | | | |7. Додаткові обстеження | | |інфікова- | | | | | |згідно з перебігом хвороби | | |них мате- | | | | | |(рентгенографія та інші) | | |рів та | | | | | |8. Огляд 1 раз на рік | | |хворі на | | | | | |стоматологом, неврологом, | | |СНІД на | | | | | |офтальмологом, отоларинголо- | | |обстеження| | | | | |гом. Іншими спеціалістами - | | |і лікуван-| | | | | |за показаннями | | |ня незале-| | | | | | | | |но від | | | | | | | | |клініки | | | | | | | | |направляю-| | | | | | | | |ться на | | | | | | | | |III рівень| | | | | | | | |2. ВІЛ-ін-| | | | | | | | |фіковані | | | | | | | | |без кліні-| | | | | | | | |чних ознак| | | | | | | | |хвороби - | | | | | | | | |обов'язко-| | | | | | | | |ва госпі- | | | | | | | | |талізація | | | | | | | | |2 рази на | | | | | | | | |рік | | | | | | | | |3. ВІЛ- | | | | | | | | |інфіковані| | | | | | | | |з клініч- | | | | | | | | |ними | | | | | | | | |ознаками | | | | | | | | |захворю- | | | | | | | | |вання - | | | | | | | | |госпіталі-| | | | | | | | |зація 2 | | | | | | | | |рази на | | | | | | | | |рік | | | | | | | | |4. ВІЛ- | | | | | | | | |інфіковані| | | | | | | | |з опорту- | | | | | | | | |ністичними| | | | | | | | |інфекціями| | | | | | | | |- госпіта-| | | | | | | | |лізація | | | | | | | | |при загос-| | | | | | | | |тренні чи | | | | | | | | |прогресу- | | | | | | | | |ванні опо-| | | | | | | | |ртуністич-| | | | | | | | |них інфек-| | | | | | | | |цій | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 7 |Безсимптомне |Z21 |Ремісія |1. Клінічний огляд |1. Хворим на СНІД - специфічна|1. Відсутні прогресування|1. При | | |носійство | | |2. Загальний аналіз крові, |антиретровірусна терапія |ВІЛ-інфекції та |збереженні| | |вірусу | | |сечі 1 раз на місяць дітям до|2. Профілактика та лікування |опортуністичних інфекцій |антитіл та| | |імунодефіциту | | |6 міс., аналіз калу на я/г |опортуністичних інфекцій |2. Постійний диспансерний|наявності | | |людини (ВІЛ) | | |3. Визначення анти |3. Загальнозміцнююча терапія |нагляд |клінічної | | | | | |ВІЛ-антитіл 1 раз у 3 місяці |4. Вітамінотерапія |3. При зникненні анти |картини - | | | | | |дітям до 18 міс. | |ВІЛ-антитіл до 18 міс. |госпіталі-| | | | | |4. Визначення імуноглобулінів| |життя - зняття з обліку |зація | | | | | |крові 1 раз у 6 місяців | |4. При збереженні анти | | | | | | |дітям до року | |ВІЛ-антитіл та | | | | | | |5. Визначення CD4+, CD8+ | |відсутності клініко- | | | | | | |1 раз у 1-3-6-12 місяців | |лабораторних ознак СНІДу | | | | | | |6. НСГ на першому році життя | |- клініко-лабораторне | | | | | | |1 раз у 6 місяців | |обстеження 2 рази на рік | | | | | | |7. Додаткові обстеження | | | | | | | | |згідно з перебігом хвороби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 8 |Аскаридоз |B77 |Гострий |1. Огляд педіатра на початку |1. Призначення |1. Ліквідація симптомів |При необ- | | |Трихіуріаз |B79 | |захворювання, після курсу |протигельмінтних препаратів |захворювання та |хідності | | |Ентеробіоз |B80 | |лікування та через 3 тижні |2. Десенсібілізуюча терапія |ускладнень |призначаю-| | | | | |після лікування |(при показаннях) |2. Відсутність гельмінтів|ться | | | | | |2. Загальний аналіз крові та |3. Індивідуальні гігієнічні |та їх яєць у |повторні | | | | | |сечі |процедури |досліджуваному матеріалі |курсо- | | | | | |3. Дослідження калу чи | |3. Диспансерному |лікування | | | | | |зскребу (при ентеробіозі) | |спостереженню не підлягає|в умовах | | | | | |із слизової оболонки анусу | | |стаціонару| | | | | |на гельмінти та їх яйця: | | | | | | | | |з початку захворювання та не | | | | | | | | |менше 3 разів з інтервалом 5 | | | | | | | | |днів через 3 тижні після | | | | | | | | |курсу лікування | | | | | | | | |4. При лямбліозі крім аналізу| | | | | | | | |калу додатково досліджують | | | | | | | | |жовч на наявність цист | | | | | | | | |лямблій: спочатку та через 3 | | | | | | | | |тижні після лікування | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |1 |Клас IX - | |Неактивна |Анамнез. Скарги, оцінка |Вторинна профілактика |Відсутність повторних |При | | |ХВОРОБИ СИСТЕМИ| |фаза |загального стану, стану |рецидивів біциліном-5 або |ревмоатак. |рецидивую-| | |КРОВООБІГУ | | |серцево-судинної системи |бензатинбензилпеніциліном та |Відсутність |чому | | | | | |(зменшення чи наростання змін|нестероїдними протизапальними |клініко-лабораторних |перебігові| | |Хронічні |I 05- | |з боку серця та судин, |препаратами (при ваді серця не|ознак активності |ревматич- | | |ревматичні |I 09 | |характер шуму, кардіалгій, |менше ніж 5 років). |запального процесу. |ного | | |хвороби серця | | |наявність задишки). Оцінка |При рецидивуючому перебігові |Відсутність ознак |процесу, | | |Ревматичні |I 05 | |стану мигдаликів, зубів, |процесу - НПЗП призначаються |серцево-судинної |прогресії | | |хвороби | | |навколо-носових пазух. ЕКГ, |10-денними курсами щомісячно |недостатності. |ознак | | |мітрального | | |ФКГ, пульсометрія, |у сукупності із призначенням |Зменшення частоти |серцево- | | |клапана | | |вимірювання АТ, термометрія, |хінолонових препаратів - |захворюваності ангінами |судинної | | |Ревматичні |I 06 | |клінічний аналіз крові та |12-18 міс. |та ГРІ. |недостат- | | |хвороби | | |сечі, біохімічні дослідження |Дотримання режиму. Раціональне|Відсутність ознак |ності | | |аортального | | |гострофазових показників |харчування. Аерація. |формування вад серця. |стаціонар-| | |клапана | | |(протеїнограма, С-РБ, |Вітамінотерапія. Додатковий |Адаптація до фізичних |не | | |Ревматичні |I 07 | |серомукоїди, сіалова к-та, |вихідний день (за |навантажень. |лікування,| | |хвороби | | |ДФА, азот сечовини, |показаннями). |Відповідні вікові терміни|направлен-| | |тристулкового | | |сечовина, креатинін, |Лікування ангін із |для строку диспансерного |ня до | | |клапана | | |електроліти) та імунологічні |застосуванням антибактеріаль- |спостереження |Інституту | | |Ураження |I 08 | |дослідження (титр АСЛО, АСГ, |них засобів. |(до 18 років) |ССХ АМН | | |декількох | | |АСК) - 2 рази на рік. |Санація хронічних вогнищ |Педіатр, |України | | |клапанів | | |ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 1 раз на рік,|інфекції. |кардіоревматолог - після |для | | |Інші ревматичні|I 09 | |за показаннями - частіше. |При наявності ознак хронічної |ревмоатаки щомісячно |вирішення | | |хвороби серця | | |Рентгенографія органів |серцевої недостатності |протягом кварталу, потім |питання | | | | | |грудної порожнини - за |(стадія компенсації) - курси |1 раз на квартал. |щодо про- | | | | | |показаннями. |інотропних препаратів |При збереженні активності|тезування | | | | | |Оцінка адаптації ССС до |(серцеві глікозиди, трофічні |процесу, при безперервно-|ураженого | | | | | |фізичних навантажень |дози) під контролем ЕКГ, |рецидивуючому перебігові |клапану | | | | | | |сечогінні, інгібіторі АПФ. |та вадах серця із | | | | | | | |Два рази на рік призначення |ознаками серцевої | | | | | | | |курсів кардіометаболітів |недостатності - | | | | | | | |(фосфаден, мілдронат, |за показаннями, кратність| | | | | | | |рибоксин та інші). |оглядів індивідуальна. | | | | | | | |За умови неактивності процесу |За умови наявності | | | | | | | |санаторно-курортне лікування |набутої вади серця | | | | | | | |у спеціалізованих місцевих |кардіохірург - 1 раз на | | | | | | | |санаторіях та санаторіях |рік. За необхідності - | | | | | | | |АР Крим. |частіше. | | | | | | | |Загартовуючі процедури, |Отоларинголог, | | | | | | | |заняття ЛФК. |стоматолог - 1 раз на рік| | | | | | | |При ваді серця та серцевій |Після перенесеної ангіни | | | | | | | |недостатності - індивідуальне |або ГРІ педіатр та | | | | | | | |навчання. |кардіоревматолог | | | | | | | |Заняття фізкультурою: |спостерігають дитину | | | | | | | |після атаки: на першому році |щотижднево протягом | | | | | | | |- звільнення, на другому - |місяця з контролем | | | | | | | |підготовча група за умови |клініко-біохімічних та | | | | | | | |нормалізації показників |інструментальних | | | | | | | |функціонування |показників. | | | | | | | |серцево-судинної системи. |Підстава для зняття з | | | | | | | |Дітям, що перенесли ревматизм |обліку - досягнення | | | | | | | |без кардита або кардит - |вищезазначеного віку при | | | | | | | |вторинна профілактика до |стійкій відсутності | | | | | | | |18-річного віку |клініко-лабораторних | | | | | | | | |ознак активності | | | | | | | | |запального процесу. | | | | | | | | |При сформованій ваді | | | | | | | | |серця - вторинна | | | | | | | | |профілактика ревматизму | | | | | | | | |проводиться пожиттєво | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |2 |Хронічний | |Хронічий |Анамнез. Скарги, оцінка |Первинна профілактика |Відсутність клінічних | | | |тонзиліт | |перебіг |загального стану, стану |ревматизму. |ознак ревматизму. | | | |(стан після | | |серцево-судинної системи. |Санація хронічних вогнищ |Відсутність | | | |тонзилектомії) | | |Оцінка стану мигдаликів, |інфекції. |клініко-лабораторних | | | |Хворі із групи |J 35.0 | |зубів, наколоносових пазух. |Сезонна профілактика |ознак активності | | | |ризику по | | |ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, |біциліном-5 або |запального процесу. | | | |захворюванню на| | |вимірювання АТ, термометрія, |бензатин-бензилпеніциліном |Стабілізація чи регрес | | | |ревматизм | | |клінічний аналіз крові та |(за показаннями). |патологічних змін ЕКГ та | | | |(тонзилогенна | | |сечі, біохімічні дослідження |Вторинна профілактика |ЕхоКГ. | | | |інтоксикація, | | |гострофазових показників |інфекційного ендокардиту |Відсутність лабораторних | | | |в тому числі з | | |(протеїнограма, С-РБ, |антибактеріальними засобами. |ознак стрептококової | | | |міокардіо- | | |серомукоїди, сіалова к-та, |Щеплення показані. |інфекції. | | | |дистрофією) | | |ДФА, азот сечовини, сечовина,|Дотримання режиму праці і |Постійне диспансерне | | | | | | |креатинін, електроліти) та |відпочинку, раціональне |спостереження за | | | | | | |імунологічні дослідження |харчування. Аерація. |дітьми з хронічним | | | | | | |(титр АСЛО) - 1 раз на рік |Вітамінотерапія. |тонзилітом. | | | | | | | |Після перенесеної ангіни - |Огляд педіатра, | | | | | | | |заняття фізкультурою у |кардіоревматолога, | | | | | | | |підготовчій групі протягом |оториноларинголога, | | | | | | | |3 міс., далі - звичайний |стоматолога - | | | | | | | |руховий режим |2 рази на рік, | | | | | | | | |невролога - 1 раз на рік.| | | | | | | | |Після перенесеної ангіни | | | | | | | | |або ГРІ педіатр та | | | | | | | | |кардіоревматолог | | | | | | | | |спостерігають дитину | | | | | | | | |1 раз на тиждень протягом| | | | | | | | |місяця. | | | | | | | | |Зняття з обліку через | | | | | | | | |6 міс. після | | | | | | | | |тонзилектомії за умов | | | | | | | | |стійкої нормальної | | | | | | | | |температури тіла, | | | | | | | | |відсутності | | | | | | | | |клініко-лабораторних | | | | | | | | |ознак активності | | | | | | | | |запального процесу та | | | | | | | | |проявів інтоксикаційного | | | | | | | | |синдрому | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3 |Хвороби, що |I 10- |Хронічний |Анамнез. Скарги, оціка |Дотримання режиму праці і |Зменшення або відсутність|При | | |характеризують-|I 15 |перебіг |загального стану, стану |відпочинку, раціональне |ознак артеріальної |прогресії | | |ся підвищеним | | |серцево-судинної та нервової |харчування. Аерація. |гіпертензії та |гіпертен- | | |кров'яним | | |системи. При кожному огляді -|Вітамінотерапія. |цереброваскулярних |зії та | | |тиском | | |пульсометрія, вимірювання АТ,|За показаннями - призначення |порушень. Зменшення або |проявів | | |Есенціальна |I 10 | |оцінка термометрії. |гіпотензивних препаратів |відсутність ознак |ускладнень| | |(первинна) | | |ЕКГ, ФКГ, клінічний аналіз |(спазмолітики, бета-блокатори,|серцево-судинної, |направлен-| | |гіпертензія | | |крові та сечі 2 рази на рік, |інгібітори АПФ та інші) з |ниркової недостатності. |ня до | | |Гіпертензивна |I 11 | |за показаннями - повторні. |урахуванням рівня підвищення |Адаптація до фізичних |спеціалі- | | |хвороба серця | | |Стан очного дна при кожному |АТ і його постійності. |навантажень. |зованого | | |(гіпертонічна | | |огляді. |Седативні і немедикаментозні |Постійне диспансерне |відділення| | |хвороба з | | |ЕхоКГ, ДехоКГ, УЗД нирок - |засоби (фітотерапія). |спостереження. |обласної | | |переважним | | |1 раз на рік, за показаннями |Санація хронічних вогнищ |Огляд педіатра, |дитячої | | |ураженням | | |повторні. |інфекції. |кардіоревматолога - 1 раз|лікарні | | |серця) | | |Біохімічні дослідження |Психотерапія. |на рік при відсутності | | | |Гіпертензивна |I 12 | |гострофазових показників |При вторинній артеріальний |ускладнень, 1 раз в 3 | | | |(гіпертонічна) | | |(протеїнограма, С-РБ, |гіпертензії - лікування |місяці - при наявності | | | |хвороба з | | |серомукоїди, сіалова к-та, |основного захворювання. |ускладнень (серце, нирки,| | | |переважним | | |ДФА) та рівень азоту |Спеціальна фізкультурна група.|ЦНС). | | | |ураженням нирок| | |сечовини, креатиніну 1 раз на|При вторинній АГ звільнення |Оториноларинголог, | | | |Гіпертензивна |I 13 | |рік, за показаннями повторні.|від фізичного навантаження. |офтальмолог, невролог - | | | |(гіпертонічна) | | |При вторинній артеріальній |Протипоказана праця на сонці. |2 рази на рік, за | | | |хвороба з | | |гіпертензії - обстеження |При вторинній злоякісній АГ - |показаннями частіше. | | | |переважним | | |функціонального стану тієї чи|індивідуальне навчання. |Нефролог, кардіохірург, | | | |ураженням серця| | |іншої системи (нирки, |Тривалість спостереження при |ендокринолог, інші | | | |і нирок | | |ендокринна система, ЦНС тощо)|вторинній АГ постійно |спеціалісти - за | | | |Вторинна |I 15 | | | |показаннями. | | | |гіпертензія | | | | |Після перенесеної ангіни | | | | | | | | |або ГРІ - педіатр, | | | | | | | | |кардіоревматолог 1 раз на| | | | | | | | |2 тижні протягом місяця. | | | | | | | | |Зняття з обліку - через | | | | | | | | |2 роки після стійкої | | | | | | | | |нормалізації АТ та за | | | | | | | | |умов відсутності | | | | | | | | |ураження серця та інших | | | | | | | | |органів-мішеней. У інших | | | | | | | | |випадках з обліку не | | | | | | | | |знімаються | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4 |Ішемічна |I 20- |Хронічний |Анамнез. Скарги, оцінка |Дотримання режиму праці і |Зменшення ознак |При | | |хвороба серця |I 25 |перебіг |загального стану, стану |відпочинку, раціональне |коронарної недостатності,|прогресії | | |Стенокардія |I 20 | |серцево-судинної системи. |харчування. Аерація. |частоти ангінальних |серцево- | | |Хронічна |I 25 | |При кожному огляді - |Вітамінотерапія. За |нападів. Зменшення або |судинної | | |ішемічна | | |пульсометрія, вимірювання АТ.|показаннями - призначення |відсутність ознак |недостат- | | |хвороба серця | | |ЕКГ, ЕКГ-проби, ФКГ, |коронаролітиків, |артеріальної гіпертензії.|ності та | | | | | |клінічний аналіз крові та |нітропрепаратів, |Стабілізація чи регрес |гіпертен- | | | | | |сечі 2 рази на рік, |кардіометаболітів, засобів, |патологічних змін ЕКГ та |зії | | | | | |за показаннями - повторні. |нормализуючих ліпідний обмін, |ЕхоКГ. |направлен-| | | | | |Стан очного дна при кожному |гіпотензивних препаратів |Зменшення або відсутність|ня до | | | | | |огляді. |(спазмолітики, бета-блокатори,|ознак серцево-судинної |спеціалі- | | | | | |ЕхоКГ, ДехоКГ - 1 раз на рік,|інгібітори АПФ, інших) з |недостатності. |зованого | | | | | |за показаннями - повторні. |урахуванням супутнього |Адаптація до фізичних |відділення| | | | | |Біохімічні дослідження |підвищення АТ і його |навантажень. |обласної | | | | | |гострофазових показників |постійності. |Педіатр, кардіоревматолог|дитячої | | | | | |(протеїнограма, С-РБ, |Профілактика ожиріння та |- 1 раз на 3 місяці з |лікарні чи| | | | | |серомукоїди, сіалова к-та, |шкідливих звичок (паління, |обов'язковим оглядом на |кардіохі- | | | | | |ДФА) та рівень ліпідів, |вживання алкоголю). |період іспитив, за |рургічного| | | | | |азоту сечовини, креатиніну - |Седативні і немедикаментозні |показаннями частіше. |центру | | | | | |1 раз на рік, за показаннями |засоби. |Оториноларинголог, | | | | | | |повторні. |Санація хронічних вогнищ |офтальмолог, невролог - | | | | | | |Після перенесеної ангіни, ГРІ|інфекції. |2 рази на рік, за | | | | | | |необхідний контроль за усіма |Санаторно-курортне лікування у|показаннями частіше. | | | | | | |показниками |спеціалізованих санаторіях |Нефролог, кардіохірург, | | | | | | | |(місцевий, обласний рівень) |ендокринолог, інші | | | | | | | |Психотерапія. |спеціалісти - за | | | | | | | |Спеціальна фізкультурна група |показаннями. | | | | | | | |із звільненням від фізичного |Після перенесеної ангіни | | | | | | | |навантаження. |або ГРІ - педіатр, | | | | | | | |Протипоказана праця на сонці. |кардіоревматолог 1 раз на| | | | | | | |За показаннями індивідуальне |2 тижні протягом місяця. | | | | | | | |навчання |Дитячим | | | | | | | | |кардіоревматологом з | | | | | | | | |обліку не знімаються | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |5 |Легеневе серце |I 26- |Хронічний |Анамнез. Скарги, оцінка |Дотримання режиму праці і |Зменшення або відсутність|При | | |і порушення |I 28 |перебіг |загального стану, стану |відпочинку, раціональне |ознак легеневої |прогресії | | |легеневого | | |серцево-судинної та |харчування. Аерація. |гіпертензії. Зменшення |легеневої | | |кровообігу | | |респіраторної систем. При |Вітамінотерапія. |або відсутність ознак |гіпертен- | | |Інші форми |I 27 | |кожному огляді - |За показаннями - призначення |серцево-судинної |зії та | | |легенево- | | |пульсометрія, вимірювання АТ,|гіпотензивних препаратів |недостатності. |серцево- | | |серцевої | | |оціка термометрії. ЕКГ, ФКГ, |(спазмолітики, бета-блокатори,|Відсутність |судинної | | |недостатності | | |клінічний аналіз крові та |інгібітори АПФ, інші |клініко-лабораторних |недостат- | | |Первинна |I 27.0 | |сечі 2 рази на рік, за |препарати) з урахуванням рівня|ознак активності |ності | | |легенева | | |показаннями - повторні. |легеневої гіпертензії і його |запального процесу. |направлен-| | |гіпертензія | | |ЕхоКГ, ДехоКГ - 1 раз на рік,|постійності. |Стабілізація чи регрес |ня до | | |Кіфосколіотична|I 27.1 | |за показаннями - повторні |Седативні та немедикаментозні |патологічних змін ЕКГ та |спеціалі- | | |хвороба серця | | | |засоби. |ЕхоКГ. |зованого | | |Інші хвороби |I 28 | | |Санація хронічних вогнищ |Адаптація до фізичних |відділення| | |легеневих судин| | | |інфекції. |навантажень. |обласної | | | | | | |Психотерапія. |Відсутність прогресування|дитячої | | | | | | |При вторинній легеневій |та виходу на |лікарні чи| | | | | | |гіпертензії - лікування |інвалідність. |кардіохі- | | | | | | |основного захворювання. |Постійне диспансерне |рургічного| | | | | | |Санаторно-курортне лікування |спостереження. |центру | | | | | | |за показаннями. |Огляд педіатра, | | | | | | | |Спеціальна фізкультурна група.|кардіоревматолога - 1 раз| | | | | | | |При прогресії ЛГ - |на 3 місяці, за | | | | | | | |звільнення від фізичного |показаннями частіше. | | | | | | | |навантаження. |Рентгенографія органів | | | | | | | |Протипоказана праця на сонці. |грудної порожнини за | | | | | | | |За показаннями - індивідуальне|показаннями. | | | | | | | |навчання. |Біохімічні дослідження | | | | | | | |Тривалість спостереження - |гострофазових показників | | | | | | | |постійно |(протеїнограма, С-РБ, | | | | | | | | |серомукоїди, сіалова | | | | | | | | |к-та, ДФА) та рівень | | | | | | | | |азоту сечовини, | | | | | | | | |креатиніну - 1 раз на | | | | | | | | |рік, за показаннями | | | | | | | | |повторні. | | | | | | | | |При вторинній легеневій | | | | | | | | |гіпертензії - обстеження | | | | | | | | |функціонального стану | | | | | | | | |тієї чи іншої системи | | | | | | | | |(легені, нирки, | | | | | | | | |ендокринна система, ЦНС | | | | | | | | |тощо). | | | | | | | | |Після перенесеної ангіни,| | | | | | | | |ГРІ необхідний контроль | | | | | | | | |за усіма показниками. | | | | | | | | |Огляд кардіохірурга, | | | | | | | | |пульмонолога, | | | | | | | | |ортопеда-травматолога - | | | | | | | | |2 рази на рік, за | | | | | | | | |показаннями частіше. | | | | | | | | |Оториноларинголог, | | | | | | | | |офтальмолог, невролог - | | | | | | | | |1 раз на рік, за | | | | | | | | |показаннями частіше. | | | | | | | | |Нефролог, ендокринолог, | | | | | | | | |інші спеціалісти - за | | | | | | | | |показаннями. | | | | | | | | |Після перенесеної ангіни | | | | | | | | |або ГРІ - педіатр, | | | | | | | | |кардіоревматолог 1 раз на| | | | | | | | |2 тижні протягом місяця | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |6 |Інші хвороби |I 30- |Хронічний |Анамнез. Скарги, оцінка |Характер та переодичність |Зменшення або відсутність|При | | |серця |I 52 |перебіг, |загального стану, стану |лікування суворо |ознак серцево-судинної |прогресії,| | |Інші хвороби |I 31 |відсутність |серцево-судинної системи. |індивідуальні. |недостатності. |легеневої | | |перикарда | |активності |ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, |Дотримання режиму. Раціональне|Відсутність септичних |гіпертен- | | |Хронічний |I 31.0 |запального |вимірювання АТ, оцінка |харчування. Аерація. |ускладнень. |зії та | | |адгезивний | |процесу |термометрії, клінічний аналіз|Вітамінотерапія. |Відсутність |серцево- | | |перикардит | | |крові та сечі 2 рази на рік, |Санація хронічних вогнищ |клініко-лабораторних |судинної | | |Хронічний |I 31.1 | |за показаннями - повторні. |інфекції. |ознак активності |недостат- | | |конструктивний | | |ЕхоКГ - 2 рази на рік, |Вторинна профілактика |запального процесу. |ності | | |перикардит | | |за показаннями - повторні. |інфекційного ендокардиту |Стабілізація чи регрес |направлен-| | |Інші уточнені |I 31.8 | |Біохімічні дослідження |антибактеріальними засобами. |патологічних змін ЕКГ та |ня до | | |хвороби | | |гострофазових показників |При наявності ознак хронічної |ЕхоКГ. |спеціалі- | | |перикарда | | |(протеїнограма, С-РБ, |серцевої недостатності (стадія|Відсутність |зованого | | | | | |серомукоїди, сіалова к-та, |компенсації) - курси |прогресування та виходу |відділення| | | | | |ДФА) - 2 рази на рік, за |інотропних препаратів (серцеві|на інвалідність. |обласної | | | | | |показаннями - повторні. |глікозидитрофічні дози), |Адаптація до фізичних |дитячої | | | | | |Рентгенографія органів |сечогінні засоби, інгібітори |навантажень. |лікарні чи| | | | | |грудної порожнини - за |АПФ під контролем ЕКГ та АТ. |Постійне диспансерне |кардіохі- | | | | | |показаннями. |За показаннями - 2 рази на рік|спостереження. |рургічного| | | | | |Після перенесеної ангіни, ГРІ|призначення курсів |Огляд педіатра, |центру | | | | | |необхідний контроль за усіма |кардіометаболітів (фосфаден, |кардіоревматолога - | | | | | | |показниками |мілдронат, рибоксин та інші). |протягом перших 4 місяців| | | | | | | |Лікування ангін із |після виписки із | | | | | | | |застосуванням |стаціонару - 1 раз на | | | | | | | |антибактеріальної терапії. |місяць, потім протягом | | | | | | | |За показаннями лікування у |року - 1 раз на квартал, | | | | | | | |спеціалізованому санаторії |у подальшому - 2 рази на | | | | | | | |(місцевий, обласний рівень). |рік, за показаннями | | | | | | | |ЛФК, при відсутності ознак |частіше. | | | | | | | |недостатності кровообігу |Кардіохірург - 2 рази на | | | | | | | |заняття у спеціальній |рік, за показаннями | | | | | | | |фізкультурній групі. |частіше. | | | | | | | |Вирішення питання щодо режиму |Оториноларинголог, | | | | | | | |учбового процесу - |стоматолог - 2 рази на | | | | | | | |індивідуально з урахуванням |рік, за показаннями | | | | | | | |недостатності кровообігу, |частіше. | | | | | | | |додатковий вихідний день, |Після перенесеної ангіни | | | | | | | |скорочення тривалості |або ГРІ - педіатр, | | | | | | | |учбового дня. |кардіоревматолог 1 раз на| | | | | | | |За показаннями - індивідуальне|2 тижні. | | | | | | | |навчання. |Зняття з обліку | | | | | | | |Тривалість спостереження - |(за узгодженням з | | | | | | | |постійно |кардіохірургом) не | | | | | | | | |раніше як через 3 роки | | | | | | | | |при сприятливому | | | | | | | | |перебігові, відсутності | | | | | | | | |ознак хронічної серцевої | | | | | | | | |недостатності, в інших | | | | | | | | |випадках не знімаються | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |7 |Інші хвороби |I 30- |Після |Анамнез. Скарги, оцінка |Характер та періодичність |Відсутність септичних |При | | |серця |I 52 |встановлення |загального стану, стану |лікування суворо |ускладнень. |прогресії | | |Неревматичні |I 34 |діагнозу |серцево-судинної системи. |індивідуальні. |Відсутність |серцево- | | |ураження | | |ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, |Дотримання режиму. |клініко-лабораторних |судинної | | |мітрального | | |системи. ЕКГ, ФКГ, |Раціональне харчування |ознак активності |недостат- | | |клапана | | |пульсометрія, |Аерація. Вітамінотерапія. |запального процесу. |ності | | |Недостатність |I 34.0 | |вимірювання АТ, оцінка |Санація хронічних вогнищ |Відсутність |направлен-| | |мітрального | | |термометрії, клінічний аналіз|інфекції. |стрептококової інфекції. |ня до | | |клапана | | |крові (обов'язково |При малих оперативних |Зменшення ступеня |спеціалі- | | |Пролапс |I 34.1 |Хронічний |згортуваність та рівень |втручаннях - вторинна |пролабування або |зованого | | |мітрального | |перебіг, |тромбоцитів крові) та сечі |профілактика інфекційного |відсутність ускладнень. |відділення| | |(клапана) | |відсутність |2 рази на рік, за |ендокардиту при наявності |Стабілізація чи регрес |обласної | | |Неревматичний |I 34.2 |активності |показаннями - повторні. |мітральної (трикуспідальної) |патологічних змін ЕКГ та |дитячої | | |стеноз | |запального |ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 рази на |регургітації. |ЕхоКГ. |лікарні чи| | |мінтрального | |процесу |рік, за показаннями повторні.|При наявності ознак |Відсутність |кардіохі- | | |(клапана) | | |Біохімічні дослідження |хронічної серцевої |прогресування та виходу |рургічного| | |Інші |I 34.8 | |гострофазових показників |недостатності (стадія |на інвалідність. |центру | | |неревматичні | | |(протеїнограма, С-РБ, |компенсації) - курси |Зменшення або відсутність| | | |ураження | | |серомукоїди, сіалова к-та, |інгібіторів АПФ, сечогінних, |ознак серцево-судинної | | | |мітрального | | |ДФА) - 1 раз на рік, за |інотропних препаратів під |недостатності. | | | |(клапана) | | |показаннями повторні. |контролем ЕКГ та АТ. |Адаптація до фізичних | | | |Неревматичні |I 35 | |Після перенесеної ангіни, ГРІ|При наявності стрептококової |навантажень. | | | |ураження | | |необхідний контроль |інфекції, ризику розвитку |Постійне диспансерне | | | |аортального | | |бактеріемії та за усіма |ревматизму - профілактика |спостереження. | | | |клапана | | |показниками |розвитку ревматизму - |Огляд педіатра, | | | |Аортальний |I 35.0 | | |профілактика біциліном-5 або |кардіоревматолога - | | | |(клапанний) | | | |бензатинбензилпеніцилінон; |протягом перших 4 місяців| | | |стеноз | | | |весною і восени - курси НПЗП. |після виписки із | | | |Аортальна |I 35.1 | | |За показаннями - 2 рази на |стаціонару - 1 раз на | | | |(клапанна) | | | |рік призначення курсів |місяць, потім протягом | | | |недостатність | | | |кардіометаболітів (фосфаден, |року - 1 раз на квартал, | | | |Аортальний |I 35.2 | | |мілдронат, рибоксин), |у подальшому - 2 рази на | | | |(клапанний) | | | |вегетотропних та седативних |рік, за показаннями | | | |стеноз з | | | |засобів. |частіше. | | | |недостатністю | | | |Лікування ангін із |При наявності вади серця | | | |Інші ураження |I 35.8 | | |застосуванням |кардіохірург - 2 рази на | | | |аортального | | | |антибактеріальної терапії. |рік, за показаннями | | | |клапана | | | |ЛФК, при відсутності ознак |частіше. | | | |Неревматичні |I 36 | | |недостатності кровообігу |Оториноларинголог, | | | |ураження | | | |заняття у спеціальній |стоматолог - 2 рази на | | | |тристулкового | | | |фізкультурній групі. |рік, за показаннями | | | |клапана | | | |При "німих" ПМК і |частіше. | | | |Неревматичний |I 36.0 | | |гемодинамічно незначимих |Після перенесеної ангіни | | | |стеноз | | | |формах ПМК - звичайний руховий|або ГРІ - педіатр, | | | |тристулкового | | | |режим. |кардіоревматолог 1 раз на| | | |клапана | | | |Лікування ангін із |тиждень протягом першого | | | |Неревматична |I 36.1 | | |застосуванням |місяця після хвороби. | | | |недостатність | | | |антибактеріальної терапії. |При наявності вади серця | | | |тристулкового | | | |За показаннями лікування у |та хронічної серцевої | | | |клапана | | | |спеціалізованому санаторії. |недостатності дитячим | | | |Неревматичний |I 36.2 | | |Вирішення питання щодо режиму |кардіоревматологом з | | | |стеноз | | | |учбового процесу - |обліку не знімаються. | | | |тристулкового | | | |індивідуально з урахуванням |При "німих" ПМК і | | | |(клапана) з | | | |недостатності кровообігу, |гемодинамічно незначимих | | | |недостатністю | | | |додатковий вихідний день, |формах ПМК - 3 роки з | | | |Інші |I 36.8 | | |скорочення тривалості учбового|моменту встановлення | | | |неревматичні | | | |дня. |діагнозу | | | |ураження | | | |За показаннями - індивідуальне| | | | |тристулкового | | | |навчання | | | | |клапана | | | | | | | | |Ураження |I 37 | | | | | | | |клапана | | | | | | | | |легеневого | | | | | | | | |стовбура | | | | | | | | |Стеноз |I 37.0 | | | | | | | |клапана | | | | | | | | |легеневого | | | | | | | | |стовбура | | | | | | | | |Недостатність |I 37.1 | | | | | | | |клапана | | | | | | | | |легеневого | | | | | | | | |стовбура | | | | | | | | |Стеноз клапана |I 37.2 | | | | | | | |легеневого | | | | | | | | |стовбура з | | | | | | | | |недостатністю | | | | | | | | |Інші ураження |I 37.8 | | | | | | | |клапану | | | | | | | | |легеневого | | | | | | | | |стовбура | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |8 |Інші хвороби |I 30- |Після |Анамнез. Скарги, оцінка |Дотримання режиму. |Відсутність |При появі | | |серця |I 52 |встановлення |загального стану, стану |Раціональне харчування. |клініко-лабораторних |лихоманки | | |Ендокардит, |I 38 |діагнозу |серцево-судинної системи. |Аерація. Вітамінотерапія. |ознак активності |та ознак | | |клапан не | | |ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, |Вторинна профілактика |запального процесу. |інтокси- | | |уточнений | |Хронічний |вимірювання АТ, оцінка |ендокардиту при "малих" |Відсутність септичних |кації, | | |(перенесений) | |перебіг |термометрії, клінічний аналіз|хірургічних втручаннях. |ускладнень. |прогресії | | |Ендокардит і |I 39 | |крові (обов'язково |Характер та періодичність |Зменшення або відсутність|серцево- | | |ураження | |Хронічна |згортуваність та рівень |лікування суворо |ознак серцево-судинної |судинної | | |клапанів серця | |серцево- |тромбоцитів крові) та сечі |індивідуальні. |недостатності. |недостат- | | |при хворобах, | |судинна |2 рази на рік, за |При наявності стрептококової |Стабілізація чи регрес |ності | | |класифікованих | |недостатність|показаннями - повторні. |інфекції, ризику розвитку |патологічних змін ЕКГ та |направлен-| | |в інших | | |ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 рази на |ревматизму - профілактика |ЕхоКГ. |ня до | | |рубриках | | |рік, за показаннями повторні.|біциліном-5 або |Відсутність прогресування|спеціалі- | | | | | |Біохімічні дослідження |бензатинбензилпеніциліном; |та виходу на |зованого | | | | | |гострофазових показників |весною і восени - курси НПЗП. |інвалідність. |відділення| | | | | |(протеїнограма, С-РБ, |Санація хронічних вогнищ |Адаптація до фізичних |обласної | | | | | |серомукоїди, сіалова к-та, |інфекції. |навантажень. |дитячої | | | | | |ДФА) - 2 рази на рік, за |При наявності ознак хронічної |Постійне диспансерне |лікарні чи| | | | | |показаннями повторні |серцевої недостатності |спостереження. |кардіохі- | | | | | | |(стадія компенсації) - курси |Педіатр, |рургічного| | | | | | |інотропних препаратів |кардіоревматолог - |центру | | | | | | |(серцеві глікозиди трофічні |протягом перших 4 місяців| | | | | | | |дози), сечогінні засоби, |після виписки із | | | | | | | |інгібітори АПФ під контролем |стаціонару - 1 раз на | | | | | | | |ЕКГ та АТ. |місяць, потім протягом | | | | | | | |За показаннями - 2 рази на рік|року - 1 раз на квартал, | | | | | | | |призначення курсів |у подальшому - 2 рази на | | | | | | | |кардіометаболітів (фосфаден, |рік, за показаннями | | | | | | | |мілдронат, рибоксин). |частіше. | | | | | | | |Лікування ангін із |Після перенесеної ангіни,| | | | | | | |застосуванням |ГРІ необхідний контроль | | | | | | | |антибактеріальної |бактеріемії та за усіма | | | | | | | |терапії. |показниками. | | | | | | | |За показаннями лікування у |При наявності вади серця | | | | | | | |спеціалізованому санаторії |кардіохірург - 1 раз на | | | | | | | |(місцевий, обласний, державний|рік, за показаннями | | | | | | | |рівень). |частіше. | | | | | | | |ЛФК, при відсутності ознак |Оториноларинголог, | | | | | | | |недостатності кровообігу |стоматолог - 2 рази на | | | | | | | |заняття у спеціальній |рік, за показаннями | | | | | | | |фізкультурній групі. |частіше. | | | | | | | |Вирішення питання щодо режиму |Після перенесеної ангіни | | | | | | | |учбового процесу - |або ГРІ - педіатр, | | | | | | | |індивідуально з урахуванням |кардіоревматолог 1 раз на| | | | | | | |недостатності кровообігу, |тиждень протягом першого | | | | | | | |додатковий вихідний день, |місяця після хвороби. | | | | | | | |скорочення тривалості учбового|Дітям, що вилікувалися | | | | | | | |дня. |від ендокардиту | | | | | | | |За показаннями - індивідуальне|проводиться вторинна | | | | | | | |навчання |профілактика ендокардиту | | | | | | | | |при "малих" хірургічних | | | | | | | | |втручаннях | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |9 |Інші не |I 95- |Після |Анамнез. Скарги, оцінка |Дотримання режиму. |Зменшення або відсутність|При | | |уточнені |I 99 |встановлення |загального стану, стану |Раціональне харчування. |ознак серцево-судинної |прогресії | | |хвороби системи| |діагнозу та |серцево-судинної системи. |Аерація. Вітамінотерапія. |недостатності. |серцево- | | |кровообігу | |виписки з |При кожному огляді - ЕКГ, |Характер та періодичність |Відсутність |судинної | | |Гострий |I 40 |стаціонару |ФКГ, вимірювання АТ, оцінка |лікування суворо |клініко-лабораторних |недостат- | | |міокардит | | |термометрії. |індивідуальні. |ознак активності |ності | | |Міокардит при |I 41 |Хронічний |Клінічний аналіз крові та |При наявності стрептококової |запального процесу. |направлен-| | |хворобах, | |перебіг |сечі 2 рази на рік, за |інфекції, ризику розвитку |Стабілізація чи регрес |ня до | | |класифікованих | | |показаннями - повторні. |ревматизму - профілактика |патологічних змін ЕКГ та |спеціалі- | | |в інших | |Хронічна |ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 1 раз на рік,|біциліном-5 або |ЕхоКГ. |зованого | | |рубриках (після| |серцево- |за показаннями повторні. |бензатинбензилпеніциліном; |Відсутність |відділення| | |перенесеного | |судинна |Біохімічні дослідження |весною і восени - курси НПЗП. |прогресування та виходу |обласної | | |міокардиту) | |недостатність|гострофазових показників |При хронічному перебігові |на інвалідність. |дитячої | | | | | |(протеїнограма, С-РБ, |процесу - НПЗП призначаються |Адаптація до фізичних |лікарні | | | | | |серомукоїди, сіалова к-та, |10-денними курсами щомісячно |навантажень. | | | | | | |ДФА) - 2 рази на рік, за |у сукупності із |Постійне диспансерне | | | | | | |показаннями повторні. |призначенням хінолонових |спостереження. | | | | | | |Рентгенографія органів |препаратів 12-18 міс.). |Педіатр, | | | | | | |грудної порожнини - за |Санація хронічних вогнищ |кардіоревматолог - | | | | | | |показанням. |інфекції. |протягом перших 4 місяців| | | | | | |Після перенесеної ангіни, ГРІ|При наявності ознак |після виписки із | | | | | | |необхідний контроль за усіма |хронічної серцевої |стаціонару - 1 раз на | | | | | | |показниками |недостатності (стадія |місяць, потім протягом | | | | | | | |компенсації) - курси |року - 1 раз на квартал, | | | | | | | |інотропних препаратів (серцеві|у подальшому - 2 рази на | | | | | | | |глікозиди трофічні дози), |рік, за показаннями | | | | | | | |сечогінні засоби, інгібітори |частіше. | | | | | | | |АПФ під контролем ЕКГ та АТ. |Оторіноларинголог, | | | | | | | |За показаннями - 2 рази на |стоматолог - 1 раз на | | | | | | | |рік призначення курсів |рік, за показаннями | | | | | | | |кардіометаболітів (фосфаден, |частіше. | | | | | | | |мілдронат, рибоксин). |Після перенесеної ангіни | | | | | | | |Лікування ангін із |або ГРІ - педіатр, | | | | | | | |застосуванням |кардіоревматолог - 1 раз | | | | | | | |антибактеріальної терапії. |на 2 тижні. | | | | | | | |За показаннями лікування у |Зняття з обліку через | | | | | | | |спеціалізованому санаторії |1 рік після перенесенного| | | | | | | |(місцевий, обласний, державний|гострого міокардиту за | | | | | | | |рівень). |умов відсутності | | | | | | | |ЛФК, при відсутності ознак |клінічних ознак серцевої | | | | | | | |недостатності кровообігу |недостатності, стійкої | | | | | | | |заняття у спеціальній |відсутності лабораторних | | | | | | | |фізкультурній групі, потім |ознак активності | | | | | | | |підготовча, при задовільній |запального процесу, змін | | | | | | | |адаптації до фізичного |на ЕКГ та ЕхоКГ. | | | | | | | |навантаження - основна група. |В інших випадках не | | | | | | | |Вирішення питання щодо режиму |знімаються | | | | | | | |учбового процесу - | | | | | | | | |індивідуально з урахуванням | | | | | | | | |недостатності кровообігу, | | | | | | | | |додатковий вихідний день, | | | | | | | | |скорочення тривалості | | | | | | | | |учбового дня, при | | | | | | | | |сприятливому перебігові | | | | | | | | |на 2-му році хвороби - | | | | | | | | |режим звичайний | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |10 |Інші не |I 95- |Хронічний |Анамнез. Скарги, оцінка |Характер та періодичність |Зменшення або відсутність|При | | |уточнені |I 99 |перенбіг |загального стану, стану |лікування суворо |ознак серцево-судинної |прогресії | | |хвороби системи| | |серцево-судинної системи. |індивідуальні. |недостатності. |серцево- | | |кровообігу | |Хронічна |При кожному огляді - ЕКГ, |Вторинна профілактика |Відсутність |судинної | | |Кардіоміопатія |I 42 |серцево- |ФКГ, пульсометрія, |інфекційного ендокардиту. |клініко-лабораторних |недостат- | | |Кардіоміопатії |I 43 |судинна |вимірювання АТ, оцінка |Дотримання режиму. Раціональне|ознак активності |ності | | |при хворобах, | |недостатність|термометрії. |харчування. Аерація. |запального процесу. |направлен-| | |класифікованих | | |Клінічний аналіз крові та |Вітамінотерапія. |Стабілізація чи регрес |ня до | | |в інших | | |сечі 2 рази на рік, за |Санація хронічних вогнищ |патологічних змін ЕКГ та |спеціалі- | | |рубриках | | |показаннями - повторні. |інфекції. |ЕхоКГ. |зованого | | |(тонзилогенна, | | |ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 рази на |При наявності ознак хронічної |Відсутність |відділення| | |ендокринно- | | |рік, за показаннями повторні.|серцевої недостатності |прогресування та виходу |обласної | | |обмінна, | | |Біохімічні дослідження |(стадія компенсації) - курси |на інвалідність. |дитячої | | |метаболічна | | |гострофазових показників |інотропних препаратів, |Адаптація до фізичних |лікарні | | |тощо) | | |(протеїнограма, С-РБ, |сечогінні, інгібітори АПФ під |навантажень. | | | | | | |серомукоїди, сіалова к-та, |контролем ЕКГ та АТ. |Постійне диспансерне | | | | | | |ДФА) - 2 рази на рік, за |За показаннями - 2 рази на |спостереження. | | | | | | |показаннями повторні. |рік призначення курсів |Педіатр, | | | | | | |Рентгенографія органів |кардіометаболітів (фосфаден, |кардіоревматолог - | | | | | | |грудної порожнини - за |мілдронат, рибоксин). |протягом перших 4 місяців| | | | | | |показаннями. |Лікування |після виписки із | | | | | | |Після перенесеної ангіни, ГРІ|ангін із застосуванням |стаціонару - 1 раз на | | | | | | |необхідний контроль за усіма |антибактеріальної |місяць, потім протягом | | | | | | |показниками |терапії. |року - 1 раз на квартал, | | | | | | | |За показаннями лікування у |у подальшому - 2 рази на | | | | | | | |спеціалізованому санаторії. |рік, за показаннями | | | | | | | |Щеплення протипоказані. |частіше. | | | | | | | |ЛФК, при відсутності ознак |Кардіохірург - 1 раз на | | | | | | | |недостатності кровообігу |рік, за показаннями | | | | | | | |вирішується питання про |частіше. | | | | | | | |заняття у спеціальній |Оториноларинголог, | | | | | | | |фізкультурній групі. |стоматолог - 2 рази на | | | | | | | |Вирішення питання щодо |рік, за показаннями | | | | | | | |режиму учбового процесу - |частіше. | | | | | | | |індивідуально з урахуванням |Після перенесеної ангіни | | | | | | | |недостатності кровообігу, |або ГРІ - педіатр, | | | | | | | |додатковий вихідний день, |кардіоревматолог 1 раз | | | | | | | |скорочення тривалості учбового|на 2 тижні. | | | | | | | |дня, при сприятливому |При первинних | | | | | | | |перебігові на 2-му році |кардіоміопатіях - дитячим| | | | | | | |хвороби - режим звичайний. |кардіоревматологом з | | | | | | | |Тривалість спостереження - |обліку не знімаються. | | | | | | | |постійна |При вторинних | | | | | | | | |кардіоміопатіях - | | | | | | | | |знімаються з обліку через| | | | | | | | |1 рік за умови | | | | | | | | |ліквідації основного | | | | | | | | |захворювання, що призвело| | | | | | | | |до розвитку патології | | | | | | | | |серцево-судинної | | | | | | | | |системи, відсутності | | | | | | | | |клінічних ознак серцевої | | | | | | | | |недостатності, стійкої | | | | | | | | |відсутності лабораторних | | | | | | | | |ознак активності | | | | | | | | |запального процесу, змін | | | | | | | | |на ЕКГ та ЕхоКГ | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |11 |Інші не |I 95- |Хронічний |Анамнез. Скарги, оцінка |Характер та періодичність |Зменшення або відсутність|При | | |уточнені |I 99 |перебіг, |загального стану, стану |лікування суворо індивідуальні|ознак серцевої дизритмії,|синкопаль-| | |хвороби системи| |відсутність |серцево-судинної системи. |(призначення антиаритмічних |Відсутність синкопальних |них | | |кровообігу | |активності |При кожному огляді - ЕКГ |засобів тільки за |станів та приступів |станах, | | |Блокади |I 44 |запального |(додатково у положенні стоячи|показаннями). |пароксизмальної |приступах | | |передсердно- | |процесу, |та проби з фізичним |Санація хронічних вогнищ |тахікардії та миготливої |прогресії | | |шлуночкова та | |синкопальних |навантаженням), ФКГ, |інфекції. |аритмії. |серцево- | | |лівої ніжки | |станів, |пульсометрія, вимірювання АТ,|Дотримання режиму. |Зменшення або відсутність|судинної | | |передсердно- | |приступів |оцінка термометрії. |Раціональне харчування. |ознак серцево-судинної |недостат- | | |шлункового | |пароксизмаль-|Клінічний аналіз крові та |Аерація. Вітамінотерапія. |недостатності. |ності | | |пучка (Гіса) | |ної |сечі 2 рази на рік, за |За показаннями 2 рази на рік |Відсутність |направлен-| | |Інші порушення |I 45 |тахікардії |показаннями - повторні. |призначення метаболітів |клініко-лабораторних |ня до | | |провідності | | |ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 рази на |(фосфаден, мілдронат, рибоксин|ознак активності |спеціалі- | | |Пароксизмальна |I 47 |Хронічна |рік, за показаннями повторні.|та інші), вегетотропних і |запального процесу. |зованого | | |тахікардія | |серцево- |Холтерівське моніторування |седативних засобів. |Стабілізація чи регрес |відділення| | |Фібриляція та |I 48 |судинна |за показаннями. |Лікування ангін із |патологічних змін ЕКГ та |обласної | | |тріпотіння | |недостатність|Біохімічні дослідження |застосуванням |ЕхоКГ. |дитячої | | |передсердь | | |гострофазових показників |антибактеріальної |Відсутність |лікарні чи| | |Інші порушення |I 49 | |(протеїнограма, С-РБ, |терапії. |прогресування та виходу |кардіохі- | | |серцевого ритму| | |серомукоїди, сіалова к-та, |Санаторно-курортне лікування |на інвалідність. |рургічного| | | | | |ДФА) - 1 раз на рік, за |(місцевий, обласний, |Адаптація до фізичних |центру | | | | | |показаннями повторні. |державний рівень) при |навантажень. | | | | | | |Рентгенографія органів |наявності показань та |Постійне диспансерне | | | | | | |грудної порожнини - за |відсутності синкопальних |спостереження. | | | | | | |показаннями. |станів, приступів |Педіатр, | | | | | | |Після перенесеної ангіни, ГРІ|пароксизмальної тахікардії, |кардіоревматолог - | | | | | | |необхідний контроль за усіма |ознак серцево-судинної |протягом перших 3 місяців| | | | | | |показниками |недостатності. |після виявлення | | | | | | | |ЛФК, при відсутності ознак |захворювання - 1 раз на | | | | | | | |недостатності кровообігу та |місяць, потім протягом | | | | | | | |стійкої аритмії заняття у |року - 1 раз на квартал, | | | | | | | |спеціальній фізкультурній |у подальшому - 2 рази на | | | | | | | |групі. |рік, за показаннями | | | | | | | |Вирішення питання щодо режиму |частіше. | | | | | | | |учбового процесу - |Оториноларинголог, | | | | | | | |індивідуально з урахуванням |стоматолог - 1 рази на | | | | | | | |стійкості порушень серцевого |рік, за показаннями | | | | | | | |ритму та провідності і |частіше. | | | | | | | |недостатності кровообігу |Психоневролог - | | | | | | | | |за показаннями. | | | | | | | | |Кардіохірург - за | | | | | | | | |показаннями. | | | | | | | | |Після перенесеної ангіни | | | | | | | | |або ГРІ - педіатр, | | | | | | | | |кардіоревматолог 1 раз | | | | | | | | |на 2 тижні. | | | | | | | | |При стійких порушеннях | | | | | | | | |серцевого ритму та | | | | | | | | |ознаках хронічної | | | | | | | | |серцевої недостатності | | | | | | | | |дитячим | | | | | | | | |кардіоревматологом з | | | | | | | | |обліку не знімаються. | | | | | | | | |При відсутності | | | | | | | | |вищезазначеного та | | | | | | | | |нормалізації серцевого | | | | | | | | |ритму і провідності | | | | | | | | |диспансерне | | | | | | | | |спостереження | | | | | | | | |продовжується протягом 2 | | | | | | | | |років з моменту | | | | | | | | |встановлення діагнозу | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |12 |Інші не |I 95- |Після |Анамнез. Скарги, оцінка |Дотримання режиму праці і |Зменшення або відсутність| | | |уточнені |I 99 |встановлення |загального стану, стану |відпочинку, раціональне |ознак артеріальної | | | |хвороби системи| |діагнозу |серцево-судинної системи. |харчування. Аерація. |гіпотензії. | | | |кровообігу | | |При кожному огляді - |Вітамінотерапія. |Адаптація до фізичних | | | | | |Хронічний |пульсометрія, вимірювання АТ,|Призначення фармакологічних |навантажень. | | | |Гіпотензія |I 95 |перебіг |оцінка термометрії. |препаратів тільки за |Постійне диспансерне | | | |Ідіопатична |I 95.0 | |Оцінка стану мозкового |показаннями і з урахуванням |спостереження. | | | |гіпотензія | | |кровообігу ДЕХОкраніографія |рівня зниження АТ і його |Педіатр, | | | |Ортостатична |I 95.1 | |та інші методи |постійності. |кардіоревматолог - 1 раз | | | |гіпотензія | | | |Немедикаментозні засоби та |на 4 місяці з | | | |Інші види |I 95.8 | | |адаптогени. |обов'язковим оглядом на | | | |гіпотензії | | | |Санація хронічних вогнищ |період іспитів, за | | | |Гіпотензія |I 95.9 | | |інфекції. |показаннями частіше. | | | |неуточнена | | | |Психотерапія. |Оториноларинголог, | | | | | | | |При вторинній артеріальній |офтальмолог, невролог - | | | | | | | |гіпотензії - лікування |2 рази на рік, за | | | | | | | |основного захворювання. |показаннями частіше. | | | | | | | |Спеціальна фізкультурна група.|Ендокринолог, інші | | | | | | | |При вторинній артеріальній |спеціалісти - за | | | | | | | |гіпотензії звільнення від |показаннями. | | | | | | | |фізичного навантаження. |ЕКГ, ФКГ, клінічний | | | | | | | |Санаторно-курортне лікування |аналіз крові та сечі | | | | | | | |у місцевих кардіологічних |2 рази на рік, за | | | | | | | |санаторіях. |показаннями - повторні. | | | | | | | |Протипоказана праця на сонці. |ДЕ-ХОкраніографія - 1 раз| | | | | | | |При прогресуючій вторинній |на рік. | | | | | | | |гіпотензії індивідуальне |ЕхоКГ, ДехоКГ - 1 раз на | | | | | | | |навчання |рік, за показаннями | | | | | | | | |повторні. | | | | | | | | |Біохімічні дослідження | | | | | | | | |гострофазових показників | | | | | | | | |(протеїнограма, С-РБ, | | | | | | | | |серомукоїди, сіалова | | | | | | | | |к-та, ДФА) та рівень | | | | | | | | |азоту сечовини, | | | | | | | | |креатиніну - 1 раз на | | | | | | | | |рік, за показаннями | | | | | | | | |повторні. | | | | | | | | |При вторинній | | | | | | | | |артеріальній гіпотензії -| | | | | | | | |обстеження | | | | | | | | |функціонального стану | | | | | | | | |ендокринної системи тощо.| | | | | | | | |Зняття з обліку можливе | | | | | | | | |через 2 роки за умов | | | | | | | | |стійкої нормалізації АТ, | | | | | | | | |відсутності | | | | | | | | |пароксизмального перебігу| | | | | | | | |та ефективного лікування | | | | | | | | |основного захворювання, | | | | | | | | |що привело до вторинної | | | | | | | | |артеріальної гіпотензії. | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |13 |Інші не |I 95- |Після |Анамнез. Скарги, оцінка |Дотримання режиму. |Зменшення або відсутність|При | | |уточнені |I 99 |встановлення |загального стану, стану |Раціональне харчування. |ознак серцево-судинної |прогресії | | |хвороби системи| |діагнозу, |серцево-судинної системи |Аерація. Вітамінотерапія. |недостатності. |ознак | | |кровообігу | |виписки з | |Санація хронічних вогнищ |Відсутність |серцево- | | | | |стаціонару | |інфекції. |клініко-лабораторних |судинної | | |Посткардіо- |I 97.0 |Хронічна | |Вторинна профілактика |ознак активності |недостат- | | |ревматичний | |серцево- | |інфекційного ендокардиту. |запального процесу. |ності | | |синдром | |судинна | |При наявності ознак хронічної |Стабілізація чи регрес |стаціонар-| | |Інші |I 97.1 |недостатність| |серцевої недостатності |патологічних змін ЕКГ та |не | | |функціональні | | | |(стадія компенсації) - курси |ЕхоКГ. |лікування,| | |порушення | | | |інотропних препаратів |Відсутність септичних |направлен-| | |після операцій | | | |(серцеві глікозиди - трофічні |ускладнень. |ня до | | |на серці | | | |дози, діуретики, інгібітори |Адаптація до фізичних |Інституту | | |Інші порушення |I 97.8 | | |АПФ) під контролем ЕКГ та АТ. |навантажень. |ССХ АМН | | |системи | | | |Два рази на рік за показаннями|Постійне диспансерне |України | | |кровообігу | | | |призначення курсів |спостереження. |для | | |після медичних | | | |кардіометаболітів (фосфаден, |Педіатр, |вирішення | | |процедур, не | | | |мілдронат, рибоксин та інші). |кардіоревматолог - 1 раз |питання по| | |класифіковані | | | |Лікування ангін із |на квартал, |кардіохі- | | |в інших | | | |застосуванням |за показаннями частіше. |рургічній | | |рубриках | | | |антибактеріальної терапії. |Кардіохірург - 2 рази на |корекції | | | | | | |За показаннями лікування у |рік, за показаннями | | | | | | | |спеціалізованому санаторії |частіше. | | | | | | | |(місцевий, обласний та |Оториноларинголог, | | | | | | | |державний рівень). |стоматолог - 2 рази на | | | | | | | |ЛФК, при відсутності ознак |рік за показаннями | | | | | | | |недостатності кровообігу - |частіше. | | | | | | | |заняття у спеціальній |Після перенесеної ангіни | | | | | | | |фізкультурній групі. |або ГРІ - педіатр, | | | | | | | |Вирішення питання щодо |дитячий каріоревматолог | | | | | | | |організації учбового процесу -|1 раз на 2 тижні. | | | | | | | |індивідуально з урахуванням |ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, | | | | | | | |ознак недостатності |вимірювання АТ, | | | | | | | |кровообігу, додатковий |оцінка термометрії, | | | | | | | |вихідний день, скорочення |клінічний аналіз крові та| | | | | | | |тривалості учбового дня |сечі 2 рази на рік, за | | | | | | | | |показаннями - повторні. | | | | | | | | |ЕхоКГ - 2 рази на рік, за| | | | | | | | |показаннями повторні. | | | | | | | | |Біохімічні дослідження | | | | | | | | |гострофазових показників | | | | | | | | |(протеїнограма, С-РБ, | | | | | | | | |серомукоїди, сіалова | | | | | | | | |к-та, ДФА) - 2 рази на | | | | | | | | |рік, за показаннями | | | | | | | | |повторні. | | | | | | | | |Рентгенографія органів | | | | | | | | |грудної порожнини - | | | | | | | | |за показаннями. | | | | | | | | |Після перенесеної ангіни,| | | | | | | | |ГРІ необхідний контроль | | | | | | | | |за усіма показниками. | | | | | | | | |З диспансерного обліку | | | | | | | | |не знімаються | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |14 |КЛАС XIII | |Після |Анамнез. Скарги, оцінка |Дотримання режиму. |Відсутність активності |При | | |ХВОРОБИ | |встановлення |загального стану, стану |Раціональне харчування. |запального процесу |прогресії | | |КІСТКОВО- | |діагнозу та |суглобів і серцево-судинної |Аерація. Вітамінотерапія. |Зменшення порушень |порушень | | |М'ЯЗОВОЇ | |виписки із |системи (зменшення чи |Санація хронічних вогнищ |опорно-рухового апарату |опорно- | | |СИСТЕМИ І | |стаціонару |наростання змін з боку |інфекції. |та уражень внутрішніх |рухового | | |СПОЛУЧНОЇ | | |суглобового апарату), стану |При наявності ознак |органів, відсутність |апарату | | |ТКАНИНИ | |Хронічний |внутрішніх органів та зору. |мінімальної активності |ознак серцево-судинної |та/або | | |Інфекційні |М 00- |перебіг, |ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, |запального процесу та |недостатності. |уражень | | |артропатії |М 03 |відсутність |за показаннями - повторні. |уражень внутрішніх органів і |Відсутність септичних |внутрішніх| | |Ювенільний |М 08 |або |ЕхоКГ, УЗД нирок та |опорно-рухового апарату курси |ускладнень. |органів, | | |артрит | |мінімальна |черевної порожнини, |кортикостероїдів, |Адаптація до |серцево- | | |Ювенільний |М 09 |активність |та зору. ЕКГ, ФКГ, |нестероїдних протизапальних |фізичних навантажень. |судинної | | |артрит при | |запального |за показаннями - повторні. |засобів, призначення |Постійне диспансерне |недостат- | | |хворобах, | |процесу |Клінічний аналіз крові та |хінолонових препаратів - |спостереження. |ності | | |класифікованих | | |та сечі, біохімічні |12-18 міс., лікування |Педіатр, |стаціонар-| | |в інших | | |дослідження гострофазових |остеопорозу, дисбактеріозу |кардіоревматолог - 1 раз |не | | |рубриках | | |показників (протеїнограма, |(мультипробіотик Симбітер), |на квартал, за |лікування | | |Артрози |М 15- | |С-РБ, серомукоїди, |продовження базисної терапії, |показаннями частіше. |у спеціа- | | | |М 19 | |сіалова к-та, ДФА, АЛТ, |що була призначена в |Ортопед-травматолог - |лізованому| | |Поліартеріїт |М 30 | |прямий та непрямий білірубін,|стаціонарі. |1 раз на рік, за |відділенні| | |вузликовий та | | |азот сечовини, сечовина, |Профілактика рецидивів |показаннями частіше. |обласної | | |пов'язані стани| | |креатинін, електроліти), |(за наявності хронічних |За наявності набутої вади|дитячої | | |Інші |М 31 | |за показаннями частіше. |вогнищ інфекції) |серця кардіохірург - |лікарні | | |некротизуючі | | |Аналіз крові на ревматодідний|біциліном-5 або |1 раз на рік. | | | |васкулопатії | | |фактор анти.ДНК, анти.тіла, |бензатинбензилпеніциліном. |За показаннями частіше | | | |Системний |М 32 | |анти.нуклеарний, |При ознаках хронічної |Оториноларинголог, | | | |червоний вовчак| | |фактор креатинфосфокіназа |серцевої недостатності |стоматолог - 2 рази на | | | |Дерматоміозит |М 33 | |(за показаннями). |(стадія компенсації) - курси |рік за показаннями | | | |Системний |М 34 | |Рентгенографія суглобів, |наступних препаратів |частіше. | | | |склероз | | |органів грудної порожнини - |(серцеві глікозиди - трофічні |Після перенесеної ангіни | | | |Інше системне |М 35 | |за показаннями. |дози, діуретики, інгібітори |або ГРІ - педіатр, | | | |ураження | | |Пункція суглобів за |АПФ) під контролем ЕКГ та АТ. |дитячий кардіоревматолог | | | |сполучної | | |показаннями. |Лікування артеріальної |1 раз на 2 тижні. | | | |тканини | | |Кисткова денситометрія за |гіпертензії, ХНД загально- |ЕКГ, ФКГ, пульсометрія - | | | |Системні |М 35 | |показаннями. |прийнятими методами. |2 рази на рік, за | | | |ураження | | |Після перенесеної ангіни, ГРІ|Два рази на рік за показаннями|показаннями - повторні. | | | |сполучної | | |необхідний контроль за усіма |призначення курсів |ЕхоКГ, УЗД нирок та | | | |тканини при | | |показниками |кардіометаболітів (фосфадент, |черевної породнини - | | | |хворобах, | | | |мілдронат, рибоксин). |1 раз на рік, | | | |класифікованих | | | |Психотерапія. |за показаннями повторні. | | | |Інші системні | | | |Лікування ангін із |Клінічний аналіз крові та| | | |ураження | | | |застосуванням |сечі, біохімічні | | | |сполучної | | | |антибактеріальної терапії. |дослідження гострофазових| | | |тканини | | | |Фізіотерапевтичні засоби, |показників | | | | | | | |масаж. |(протеїнограма, С-РБ, | | | | | | | |За показаннями лікування у |серомукоїди, | | | | | | | |спеціалізованому санаторії. |сіалова к-та, ДФА, АЛТ, | | | | | | | |ЛФК, відсутності ознак |прямий та непрямий | | | | | | | |уражень внутрішніх органів та |білірудін, азот сечовини,| | | | | | | |опорно-рухового апарату, |сечовина, креатинін, | | | | | | | |недостатності кровообігу - |електроліти) - 2 рази на | | | | | | | |заняття у спеціальній |рік, за показаннями | | | | | | | |фізкультурній групі. |частіше. | | | | | | | |Вирішення питання щодо |Аналіз крові на | | | | | | | |організації учбового процесу -|ревматоїдний фактор | | | | | | | |індивідуально з урахуванням |анти.ДНК, анти.тіла, | | | | | | | |недостатності кровообігу, |анти.нуклеарний фактор, | | | | | | | |додатковий вихідний день, |креатинфосфокіназа (за | | | | | | | |скорочення тривалості |показаннями). | | | | | | | |учбового дня. |Рентгенографія суглобів, | | | | | | | |За показаннями індивідуальне |органів грудної порожнини| | | | | | | |навчання |- за показаннями. | | | | | | | | |Кисткова денситометрія за| | | | | | | | |показаннями. Після | | | | | | | | |Після перенесеної ангіни,| | | | | | | | |ГРІ необхідний контроль | | | | | | | | |за усіма показниками. | | | | | | | | |Дитячим | | | | | | | | |кардіоревматологом з | | | | | | | | |обліку не знімаються, за | | | | | | | | |винятком реактивних | | | | | | | | |артритів через 1 рік за | | | | | | | | |умов стійкої відсутності | | | | | | | | |лабораторних ознак | | | | | | | | |активності запального | | | | | | | | |процесу, клінічних змін з| | | | | | | | |боку суглобів | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА НЕВРОЛОГІЯ ТА ДИТЯЧА НЕЙРОХІРУРГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| { Позицію 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 286 ( v0286282-13 ) від 09.04.2013 }
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
{ Позицію 2 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 286 ( v0286282-13 ) від 09.04.2013 }
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
{ Позицію 3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 286 ( v0286282-13 ) від 09.04.2013 }
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
{ Пункт 4 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 276 ( v0276282-14 ) від 17.04.2014 }
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|5 |Гідроцефалія |G 09 |Хронічний |1. Клінічний огляд |Після консультації дитячого |1. Видужання, клінічне | | | |Вроджена |Q 03 |перебіг |2. Консультація дитячого |нейрохірурга |покращання | | | |гідроцефалія | | |нейрохірурга |1. Відповідна посиндромна |2. Соціальна адаптація | | | |(синдром | | |3. Загальноприйняті аналізи |терапія з використанням |3. На першому році життя | | | |Денді-Уокера | | |крові, сечі, калу |медикаментозних засобів: |не рідше 1-го разу в | | | |та інші) | | |4. Очне дно |- дегідратаційних |квартал. В подальшому - | | | | | | |5. Вимірювання розмірів |- вазоактивних |не рідше 2-х разів на | | | | | | |голови |- ноотропних |рік | | | | | | |6. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) |- розсмоктуючих |4. З диспансерного | | | | | | |7. Рентгенографія черепа |- вітамінотерапія |обліку не знімаються | | | | | | |(за показаннями) |за показаннями: | | | | | | | |8. Нейросонографія (НСГ) |- антихолінестеразні | | | | | | | |Огляд: педіатр, хірург, |- антиспастичні | | | | | | | |генетик (за показаннями) |- седативні та інші | | | | | | | |та інші. |2. ЛФК, масаж | | | | | | | |Додатково за показаннями: |3. Фізіотерапевтичні | | | | | | | |- комп'ютерна томографія |методики | | | | | | | |головного, спинного мозку |Додатково: | | | | | | | |(КТ) |- лікування у медичного | | | | | | | |- магнітно-резонансна |психолога, логопеда, | | | | | | | |томографія головного, |педагога-дефектолога | | | | | | | |спинного мозку (МРТ) |- визначення можливостей | | | | | | | |- електроенцефалографія (ЕЕГ)|медико-соціальної | | | | | | | |- допплерографія (ДЕГ) |реабілітації хворої дитини та | | | | | | | |- електрокардіограма (ЕКГ) |складання індивідуальної | | | | | | | | |щорічної реабілітаційної | | | | | | | | |програми | | | | | | | | |- навчання батьків | | | | | | | | |методикам реабілітації | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| { Позицію 6 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 286 ( v0286282-13 ) від 09.04.2013 }
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
{ Позицію 7 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 286 ( v0286282-13 ) від 09.04.2013 }
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
{ Позицію 8 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 286 ( v0286282-13 ) від 09.04.2013 }
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|9 |Мігрень |G 43 | |1. Клінічний огляд |Контроль за виконанням |1. Клінічне покращання | | | | | | |2. Загальноприйняті аналізи |призначень згідно |2. Видужання | | | | | | |крові, сечі, калу |з випискою неврологічного |3. Диспансерне | | | | | | |3. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) |відділення обласної (міської) |спостереження протягом | | | | | | |4. Очне дно |дитячої лікарні або |2 років після останнього | | | | | | |5. Контроль артеріального |амбулаторного центру: |приступу | | | | | | |тиску |1. Дотримання відповідного |4. Огляд залежно від | | | | | | |6. Електрокардіограма (ЕКГ) |вікові режиму |частоти приступів | | | | | | |7. Допплерографія (ДЕГ) |2. Санація хронічних вогнищ |головного болю, але не | | | | | | |8. Консультація педіатра, |інфекції |рідше 2-х разів на рік | | | | | | |ЛОРа, стоматолога на предмет |3. Медикаментозні засоби |5. При видужанні - | | | | | | |виключення хронічних вогнищ |відповідно до ведучого |зняття з обліку | | | | | | |інфекції та патології |синдрому: | | | | | | | |внутрішніх органів. |- анальгетики | | | | | | | |При резистентних до лікування|- альфа-агоністи (ерготамін) | | | | | | | |та рецидивуючих формах з |- антисеротонінові препарати | | | | | | | |метою виключення синдромного |- триптани | | | | | | | |характеру захворювання |- блокатори кальцієвих каналів| | | | | | | |додаткове обстеження: |- вітамінотерапія | | | | | | | |- комп'ютерна томографія |- ноотропи | | | | | | | |головного, спинного мозку |- вазоактивні препарати групи | | | | | | | |(КТ) |белоїду, седативні, | | | | | | | |- магнітно-резонансна |антидепресанти | | | | | | | |томографія головного, |4. Фізіотерапевтичні методики | | | | | | | |спинного мозку (МРТ) |5. Масаж, ЛФК. | | | | | | | |- електроенцефалографія (ЕЕГ)|Додатково до відповідних | | | | | | | |- визначення рівня |медикаментозних засобів: | | | | | | | |катехоламінів. |- лікування у медичного | | | | | | | |Огляд за показаннями: |психолога | | | | | | | |дитячий ендокринолог, |- за показаннями: | | | | | | | |дитячий психіатр, медичний |нетрадиційні методики | | | | | | | |психолог та інші |лікування | | | | | | | | |(рефлексотерапія та інші) | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |10 |Ураження |G 50- | |1. Клінічний огляд |1. Відповідна посиндромна |1. Видужання, стійка | | | |нервів, |G 52 | |2. Загальноприйняті аналізи |терапія з використанням |компенсація | | | |нервових | | |крові, сечі, калу |медикаментозних засобів: |стійка | | | |корінців | | |3. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) |- протизапальних |2. З диспансерного | | | |та сплетінь | | |4. Очне дно |- дегідратаційних |нагляду знімаються | | | |Виключено: | | |5. Рентгенографічні |- десинсебілізуючих |через 2 роки за умови | | | |поточні | | |обстеження |- вітамінотерапія |відсутності патології | | | |травматичні | | |6. Електроміографія (ЕМГ) |- біостимулятори |нервової системи | | | |ураження; | | |(за показаннями) |- транквілізатори |3. Постійний | | | |запальна | | |Огляд за показаннями: |- анальгетики |диспансерний огляд | | | |поліневропатія | | |дитячий нейрохірург, |- антихолінестеразні |протягом 1 місяця після | | | |(G 61); | | |дитячий травматолог-ортопед, |2. ЛФК, масаж |виписки із стаціонару. | | | |ураження | | |педіатр, ЛОР, дитячий |3. Фізіотерапевтичні методики |В подальшому - не рідше | | | |лицьового нерва| | |стоматолог |4. "Міотон", "Міоритм" та інші|2-х разів на рік. | | | |запальної | | |Додатково за показаннями: |5. За показаннями |Диспансеризація хворих з | | | |етіології | | |- комп'ютерна томографія |нетрадиційні методики |ураженням зорового та | | | |(G 51); | | |головного, спинного мозку |лікування |слухового нервів у | | | |акушерський | | |(КТ) |(рефлексотерапія та інші) |профільних фахівців | | | |параліч | | |- магнітно-резонансна |6. Визначення можливостей | | | | |(G 83.2) | | |томографія головного, |медико-соціальної | | | | |Ураження |G 54 | |спинного мозку (МРТ) |реабілітації хворої дитини та | | | | |нервових | | | |складання індивідуальної | | | | |корінців та | | | |щорічної реабілітаційної | | | | |сплетінь | | | |програми з використанням | | | | |Остеохондроз |М 42 | | |санаторно-курортної служби | | | | |хребта | | | |дитячого неврологічного | | | | |Інші дорсопатії|М 50- | | |профілю | | | | | |М 54 | | |7. Навчання батьків | | | | | | | | |методикам реабілітації | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |11 |(Прогресуючі | | |1. Клінічний огляд |1. Контроль за виконанням |1. Клінічне покращання, | | | |захворювання | | |2. Загальноприйняті аналізи |призначень згідно з випискою |соціальна адаптація | | | |нервової | | |крові, сечі, калу |з неврологічного відділення |2. З диспансерного обліку| | | |системи | | |3. Очне дно |обласної (міської) дитячої |не знімається | | | |(спадкові, | | |Електрокардіограма (ЕКГ). |лікарні або медичного |3. Постійний диспансерний| | | |дегенеративні, | | |Огляд за показаннями: |висновку дитячого невролога: |нагляд з оглядом | | | |демієлінізуючі | | |педіатр, хірург, дитячий |- вітамінотерапія |невролога не рідше | | | |та інші) | | |травматолог-ортопед, |- антихолінестеразні |2 разів на рік | | | |Системні |G 10- | |лікар ЛФК, медичний психолог,|- вазоактивні | | | | |атрофії, що |G 13 | |педагог-дефектолог та інші. |- біостимулятори | | | | |уражають | | |Додатково за показаннями: |за показаннями: | | | | |переважно | | |- комп'ютерна томографія |- нестероїдні гормони | | | | |центральну | | |головного, спинного мозку |- амінокислотні суміші та ін. | | | | |нервову систему| | |(КТ) |2. Масаж, ЛФК | | | | |Екстрапіраміда-|G 20- | |- магнітно-резонансна |3. Фізіотерапевтичні методики | | | | |льні та інші |G 26 | |томографія головного, |Додатково: | | | | |порушення | | |спинного мозку (МРТ) |- масаж, ЛФК (з використанням | | | | |функцій руху | | |- електроміографія (ЕМГ) |спеціальних методик) | | | | |Інші |G 31- | |- біохімічні аналізи крові |- лікування у медичного | | | | |дегенеративні |G 32 | |(креатинфосфокіназа та інші) |психолога, логопеда | | | | |хвороби | | |- консультація генетика, |- за показаннями - | | | | |нервової | | |медико-генетичне |нетрадиційні методики | | | | |системи. | | |консультування родини |лікування | | | | |Віддаленні |Е 70- | | |(голкорефлексотерапія та інші)| | | | |наслідки |Е 83 | | |- визначення можливостей | | | | |порушень | | | |медико-соціальної | | | | |обміну речовин,| | | |реабілітації хворої дитини та | | | | |які спричиняють| | | |складання індивідуальної | | | | |патологію | | | |щорічної реабілітаційної | | | | |нервової | | | |програми | | | | |системи. | | | |- навчання батьків методикам | | | | |Поліневропатії |G 60- | | |реабілітації | | | | |та інші |G 64 | | |- консультація фахівців, | | | | |ураження | | | |які підпорядковані | | | | |периферичної | | | |Міністерству праці та | | | | |нервової | | | |соціальної політики на предмет| | | | |системи. | | | |визначення можливостей | | | | |Хвороби |G 70- | | |соціальної адаптації | | | | |нервово- |G 73 | | | | | | | |м'язового | | | | | | | | |з'єднання та | | | | | | | | |м'язів. | | | | | | | | |Демієлінізуючі |G 35- | | | | | | | |хвороби |G 37 | | | | | | | |центральної | | | | | | | | |нервової | | | | | | | | |системи. | | | | | | | | |Повіліні |А 81 | | | | | | | |вірусні | | | | | | | | |інфеції | | | | | | | | |центральної | | | | | | | | |нервової | | | | | | | | |системи | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |12 |Злоякісне |С 47 | |1. Клінічний огляд |Після консультації |1. Видужання, стійка | | | |новоутворення | | |2. Консультація дитячого |дитячого нейрохірурга. |компенсація | | | |периферичних | | |нейрохірурга |1. Відповідна посиндромна |2. Соціальна адаптація | | | |нервів та | | |3. Загальноприйняті аналізи |терапія з використанням |3. З диспансерного обліку| | | |вегетативної | | |крові, сечі, калу |медикаментозних засобів |не знімається | | | |нервової | | |4. Очне дно |2. ЛФК, масаж |4. Постійний диспансерний| | | |системи. | | |5. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) |3. Фізіотерапевтичні методики |нагляд. На першому році | | | |Злоякісне |С 70 | |6. Рентгенографія черепа |Додатково: |- раз в 3 міс., | | | |новоутворення | | |(за показаннями) |- масаж, ЛФК (з використанням |в подальшому - 1 раз в | | | |оболон мозку. | | |7. Нейросонографія (НСГ) |спеціальних методик: мануальна|6 місяців | | | |Злоякісне |С 71 | |Огляд: педіатр, хірург та ін.|терапія та інші) | | | | |новоутворення | | |Додатково за показаннями: |- лікування у медичного | | | | |головного | | |- комп'ютерна томографія |психолога, логопеда, | | | | |мозку. | | |головного, спинного мозку |педагога-дефектолога | | | | |Злоякісне |С 72 | |(КТ) |- за показаннями - | | | | |новоутворення | | |- магнітно-резонансна |нетрадиційні методики | | | | |спинного мозку,| | |томографія головного, |лікування | | | | |черепно- | | |спинного мозку (МРТ) |(рефлексотерапія та інші) | | | | |мозкових | | |- електроенцефалографія (ЕЕГ)|- визначення можливостей | | | | |нервів та | | |- допплерографія (ДЕГ) |медико-соціальної | | | | |інших частин | | |- електрокардіограма (ЕКГ) |реабілітації хворої дитини та | | | | |центральної | | |- огляд фахівців на предмет |складання індивідуальної | | | | |нервової | | |визначення показань до |щорічної реабілітаційної | | | | |системи. | | |спеціальних методик |програми з використанням | | | | |Вторинне |С 79.3 | |обстеження та лікування: |санаторно-курортної служби | | | | |злоякісне | | |дитячий травматолог-ортопед, |дитячого неврологічного | | | | |новоутворення | | |медичний психолог, лікар ЛФК,|профілю | | | | |головного мозку| | |педагог-дефектолог, логопед |- навчання батьків | | | | |та мозкових | | |та інші |методикам реабілітації | | | | |оболон | | | | | | | | |Вторинне |С 79.4 | | | | | | | |злоякісне | | | | | | | | |новоутворення | | | | | | | | |інших та | | | | | | | | |неуточнених | | | | | | | | |частин нервової| | | | | | | | |системи. | | | | | | | | |Доброякісне |D 32 | | | | | | | |новоутворення | | | | | | | | |оболон мозку. | | | | | | | | |Доброякісне |D 33 | | | | | | | |новоутворення | | | | | | | | |головного мозку| | | | | | | | |та інших частин| | | | | | | | |центральної | | | | | | | | |нервової | | | | | | | | |системи. | | | | | | | | |Доброякісне |D 36 | | | | | | | |новоутворення | | | | | | | | |інших та | | | | | | | | |неуточнених | | | | | | | | |локалізацій. | | | | | | | | |Новоутворення |D 42 | | | | | | | |невизначенного | | | | | | | | |або невідомого | | | | | | | | |характеру | | | | | | | | |оболон мозку. | | | | | | | | |Новоутворення |D 43 | | | | | | | |невизначеного | | | | | | | | |або невідомого | | | | | | | | |характеру | | | | | | | | |головного мозку| | | | | | | | |та центральної | | | | | | | | |нервової | | | | | | | | |системи. | | | | | | | | |Периферичних |D 48.2 | | | | | | | |нервів та | | | | | | | | |вегетативної | | | | | | | | |нервової | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |(Стан після | | | | | | | | |нейрохірургіч- | | | | | | | | |ного лікування | | | | | | | | |з приводу | | | | | | | | |новоутворення | | | | | | | | |нервової | | | | | | | | |системи) | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: Державній статистичній звітності підлягають
наступні хвороби нервової системи: - Запальні хвороби центральної нервової системи: G 00, G 03,
G 04, G 06, G 08, G 09 - Епілепсія. Епілептичні синдроми: G 40 - G 41 - Хвороби периферичної нервової системи: G 50 - G 52, G 54 - Дитячий церебральний параліч: G 80
{ Розділ "Дитяча неврологія та дитяча нейрохірургія" із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 286
( v0286282-13 ) від 09.04.2013, N 276 ( v0276282-14 ) від
17.04.2014 }
ДИТЯЧА НЕФРОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |1 |Гострий |N 00 |Період |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія: стіл 5 |1. Зворотній розвиток: | | | |нефритичний | |зворотного |2. Загальний аналіз крові |2. Постгоспітальне лікування |відсутність | | | |синдром | |розвитку |1 р. в місяць |згідно рекомендацій |екстраренальних | | | |Ізольована |R 80 | |3. Загальний аналіз сечі |стаціонару |симптомів, покращання | | | |протеїнурія | | |1 р. в 10 дн., аналіз сечі за|- мембраностабілізатори, |або відсутність сечового | | | |(гострий | | |Нечипоренком 1 р. в 14 дн., |- препарати амінохінолінового |синдрому | | | |гломерулонефрит| | |визначення добової |ряду |2. Відсутність ефекту та | | | |нефритичний | | |протеїнурії 1 р. в місяць, |3. Санація хронічних вогнищ |прогресування сечового | | | |синдром, | | |проба за Зимницьким 1 р. в |інфекції |синдрому, виникнення чи | | | |ізольований | | |квартал |4. Планове обстеження в |зростання ознак | | | |сечовий | | |4. Визначення креатиніну та |стаціонарі на 6, 12 місяці |порушення функції нирок | | | |синдром) | | |сечовини сироватки крові |від початку захворювання, |3. Диспансерне | | | | | | |1 р. в квартал |потім - щорічно |спостереження | | | | | | |5. Визначення |5. Школа на дому |(обстеження в | | | | | | |артеріального тиску |6. Профщеплення згідно |нефрологічному | | | | | | |6. Огляд спеціалістами: ЛОР, |загального графіку |відділенні) на першому | | | | | | |офтальмолог - при | |році - один раз на 6 | | | | | | |необхідності іншими | |місяців, другому та | | | | | | |спеціалістами | |третьому 1 раз на рік. | | | | | | |7. Постійне спостереження | |При стійкій | | | | | | |нефрологом | |клініко-лабораторній | | | | | | | | |ремісії протягом 3 років | | | | | | | | |- зняття з обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |2 |Нефротичний |N 04 |Період |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія: стіл 5 |1. Зворотній розвиток: | | | |синдром | |зворотного |2. Загальний аналіз крові |2. Постгоспітальне |2. Повна ремісія, | | | |Спадкова |N 07 |розвитку |1 р. на тиждень або місяць |лікування згідно рекомендаціям|відсутність | | | |нефропатія, не | | |3. Загальний аналіз сечі |стаціонару: |екстраренальних | | | |класифікована | | |1 р. в 5 дн., аналіз сечі за |- кортикостероїди; |симптомів, покращання | | | |в інших | | |Нечипоренко 1 р. в 7 дн., |- цитостатики; |або відсутність сечового | | | |рубриках | |Період |визначення добової |- делагіл (в підтримуючих |синдрому | | | |Гломерулярні |N 08 |часткової |протеїнурії 1 р. 5-7 дн., |дозах); |3. Часткова ремісія | | | |порушення при | |та повної |за Зимницьким 1 р. в місяць |- антиагреганти; |(покращення сечового | | | |хворобах, | |клініко- |4. Визначення креатиніну та |- антикоагулянти |синдрому, повна або | | | |класифікованих | |лабораторної |сечовини сироватки крові, |- інгібітори АПФ |часткова ліквідація | | | |в інших | |ремісії |загальний білок сироватки |3. Щоквартальне обстеження в |екстраренальних проявів) | | | |рубриках | | |крові 1 р. на 1-3 місяці |нефрологічному стаціонарі |4. Перехід в хронічну | | | |Інші уточнені |Q 87.8 | |5. Визначення артеріального |(на фоні лікування |форми (ранній рецидив, | | | |синдроми | | |тиску |підтримуючими дозами |часткова ремісія) | | | |природжених | | |6. Огляд спеціалістами: ЛОР, |препаратів), двічі на рік |5. Відсутність ефекту та | | | |вад, не | | |офтальмолог - при |після їх відміни, |прогресування сечового | | | |класифіковані | | |необхідності іншими |щорічно в наступному |синдрому, виникнення чи | | | |в інших | | |спеціалістами |4. Школа на дому, після |зростання ознак порушення| | | |рубриках | | |7. ЕКГ, УЗД |відміни препаратів - |функції нирок | | | |Алергічна |D 69.0 | |8. Визначення АЛТ, АСТ |відвідання школи в |6. Формування ХНН | | | |пурпура | | |1 р. в місяць (при |міжепідемічний період |7. З диспансерного | | | |(з переважним | | |хронічному гепатиті) |5. Санація хронічних вогнищ |нагляду не знімається. | | | |враженням | | | |інфекції |Обстеження в стаціонарі | | | |нирок) | | | | |в період патогенетичного | | | |Хронічний |K 73 | | | |лікування кожні 3 | | | |гепатит, не | | | | |місяці. Після відміни | | | |класифікований | | | | |препаратів на першому | | | |в інших | | | | |році огляд 1 раз в 6 | | | |рубриках | | | | |місяців в подальшому | | | | | | | | |1 раз на рік | | | | | | | | |8. З диспансерного | | | | | | | | |обліку не знімається | | | | | | | | |9. Обстеження в | | | | | | | | |стаціонарі 1 раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3 |Рецидивна та |N 02 |Відсутність |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія |1. Ліквідація сечового | | | |персистувальна | |клінічних |2. Загальний аналіз крові |2. Санація вогнищ інфекції |синдрому, збереження | | | |гематурія | |проявів |1 р. в місяць |3. Корекція кристалурії |протягом року | | | |Спадкова |N 07 |Часткова |3. Загальний аналіз сечі |(алопурінол, цистон, |нормальних аналізів. | | | |нефропатія, не | |або повна |1 р. в 10 дн., аналіз сечі за|фітолізін, тощо) |Збереження сечового | | | |класифікована | |клініко- |Нечипоренком 1 р. в 14 дн., |4. Корекція кислотно-лужного |синдрому | | | |в інших | |лабораторна |визначення добової |стану (мінеральні води, |2. Перехід у конкретну | | | |рубриках | |ремісії |протеїнурії 1 р. в місяць., |соляна кислота тощо) |нозологічну форму, | | | |Тулубоінтер- |N 12 | |за Зимницьким 1 р. в 3 міс. |5. Мембраностабілізатори та |інші нозології | | | |стиціальний | |Зворотній |4. Визначення креатиніну та |препарати амінохінолінового | | | | |нефрит, не | |або |сечовини сироватки крові, |ряду згідно рекомендаціям | | | | |уточнений як | |прогресуючий |загальний білок сироватки |стаціонару | | | | |гострий чи | |перебіг |крові 1 р. на 1-3 місяці |6. Обстеження в стаціонарі | | | | |хронічний | | |5. Визначення |щорічно | | | | |Ізольована |R 80 | |артеріального тиску |7. Загальний режим | | | | |протеїнурія | | |6. Огляд спеціалістами: ЛОР, | | | | | |Інші відхилення|R 82 | |офтальмолог - при | | | | | |від норми, | | |необхідності іншими | | | | | |виявлені при | | |спеціалістами | | | | | |досліджені сечі| | |7. Постійне спостереження | | | | | |Інші уточнені |Q 87.8 | |нефрологом | | | | | |синдроми | | |8. ЕКГ, УЗД | | | | | |природжених | | |9. Аудіометрія щорічно | | | | | |вад, не | | |(при синдромі Альпорта) | | | | | |класифіковані в| | | | | | | | |інших рубриках | | | | | | | | |Інші ниркові |N 15 | | | | | | | |тубулоінтер- | | | | | | | | |стиціальні | | | | | | | | |хвороби | | | | | | | | |Ураження |N 25 | | | | | | | |внаслідок | | | | | | | | |ниркової | | | | | | | | |тубулярної | | | | | | | | |функції (токси-| | | | | | | | |коалергічна | | | | | | | | |нефропатія; | | | | | | | | |дизметаболічна | | | | | | | | |алергія; | | | | | | | | |спадковий | | | | | | | | |нефрит; синдром| | | | | | | | |Альпорта без | | | | | | | | |нефротичного | | | | | | | | |синдрому; | | | | | | | | |інтерстиціаль- | | | | | | | | |ний нефрит) | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4 |Хронічна |N 18 |Прогресуючий |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія, |1. Тривалість | | | |ниркова | |перебіг |2. Загальний аналіз крові |режим з обмеженнями |додіалізного періоду та | | | |недостатність | | |1 р. в 7 дн. |2. Протианемічна терапія |рівень соціальної | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі |3. Дезінтоксикаційна терапія |адаптації | | | | | | |1 р. в 10 дн., аналіз сечі за|4. Гіпотензивна терапія |2. З диспансерного обліку| | | | | | |Нечипоренком, Зимницьким |5. Ентеросорбенти (активоване |не знімається | | | | | | |1 р. в місяць |вугілля, ентеросгель, пектини |3. Обстеження в | | | | | | |4. Визначення креатиніну та |тощо) |стаціонарі 1 раз на рік | | | | | | |сечовини сироватки крові, |6. Корекція Са-Р обміну | | | | | | | |електролітів 1 р. в місяць |7. Корекція кислотно-лужного | | | | | | | |5. Визначення |стану | | | | | | | |артеріального тиску |8. Антигеморагічна терапія | | | | | | | |6. Огляд спеціалістами: ЛОР, |9. Санація вогнищ інфекції | | | | | | | |офтальмолог - при |10. Обстеження в стаціонарі | | | | | | | |необхідності іншими |щорічно | | | | | | | |спеціалістами |11. Школа на дому | | | | | | | |7. Постійне спостереження | | | | | | | | |нефрологом | | | | | | | | |8. ЕКУ, УЗД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |5 |Зморщена нирка |N 26 |Прогресуючий |1. Клінічний огляд |1. Гіпотензивні препарати при |1. Тривалість | | | |неуточненого | |перебіг |2. Загальний аналіз крові |необхідності |додіалізного періоду та | | | |генезу | | |1 р. в квартал |2. Вітамінотерапія |відсутність загострень | | | | | | |3. Загальний аналіз сечі |3. Санація вогнищ інфекції |первинного захворювання | | | | | | |1 р. в 10 дн., аналіз сечі за|4. Режим з обмеженням |2. З диспансерного | | | | | | |Нечипоренком, визначеня |фізичних навантажень |обліку не знімається | | | | | | |добової протеінурії, проба за| |3. Обстеження в | | | | | | |Зимницьким 1 р. в квартал | |стаціонарі 1 раз на рік | | | | | | |4. Визначення креатиніну та | | | | | | | | |сечовини сироватки крові | | | | | | | | |1 р. в квартал | | | | | | | | |5. ЕКГ, УЗД | | | | | | | | |6. Огляд спеціалістами: | | | | | | | | |уролог, хірург, при | | | | | | | | |необхідності - іншими | | | | | | | | |7. Визначення | | | | | | | | |артеріального тиску | | | | | | | | |8. Постійне спостереження | | | | | | | | |нефрологом | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |6 |Інші ураження |N 28 |Часткова |1. Клінічний огляд |1. Вітамінотерапія |1. Тривалість | | | |нирки та | |або повна |2. Загальний аналіз крові |2. Гіпотензивна терапія - за |додіалізного періоду та | | | |сечоводу, не | |клініко- |3. Загальний аналіз сечі, |показниками |відсутність приєднання | | | |класифіковані | |лабораторна |аналіз сечі за Нечипоренком, |3. Лікувальна фізкультура |мікробного запалення | | | |в інших | |ремісія |визначення добової |4. Санація вогнищ інфекції |нирок | | | |рубриках | | |протеінурії, проба за |5. Режим з обмеженням фізичних|2. З диспансерного обліку| | | |Ізольована |R 80 | |Зимницьким |навантажень |не знімається | | | |протеїнурія | | |4. Визначення креатиніну та |6. Щорічне обстеження в умовах|3. Обстеження в | | | |Агенезія та |Q 60 | |сечовини сироватки крові |стаціонару |стаціонарі 1 раз на рік | | | |інші редукційні| | |5. ЕКГ, УЗД | | | | | |дефекти нирки | | |6. Огляд спеціалістами: | | | | | |Кістозна |Q 61 | |уролог, хірург, при | | | | | |хвороба нирок | | |необхідності - іншими | | | | | |Інші |Q 63 | |7. Визначення | | | | | |природжені вади| | |артеріального тиску | | | | | |розвитку нирки | | |8. Постійне спостереження | | | | | |(нефроптоз; | | |нефрологом | | | | | |ортостатична | | | | | | | | |протеінурія; | | | | | | | | |кіста нирки; | | | | | | | | |полікістозне | | | | | | | | |захворювання; | | | | | | | | |агенезія та | | | | | | | | |інші редукційні| | | | | | | | |дефекти нирки, | | | | | | | | |інші природжені| | | | | | | | |вади розвитку | | | | | | | | |нирки) | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |7 |Гострий |N 10 |Неактивна |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія |1. Повна ремісія: | | | |тубулоінтер- | |стадія, |2. Загальний аналіз крові |2. Антибактеріальна терапія |відсутність | | | |стиціальний | |латентний |1 р. в 5-7 дн. |в проф. режимі |екстраренальних ознак, | | | |нефрит | |перебіг |3. Загальний аналіз сечі |3. Фітотерапія (трави з |сечового синдрому та | | | |Хронічний |N 11 | |1 р. в 5 дн., |з уросептичним ефектом) |асимптоматичної | | | |тубулоінтер- | | |аналіз сечі за Нечипоренком |4. Загальний режим з |бактеріурії | | | |стиціальний | | |1 р. в 7 дн., проба за |обмеженням фізичних |2. Часткова ремісія | | | |нефрит | | |Зимницьким 1 р. в 14 дн. |навантажень |та латентний перебіг: | | | | | | |4. Визначення креатиніну та |5. Щорічне обстеження в умовах|відсутність клінічних | | | | | | |сечовини сироватки крові, |стаціонару |ознак чи наявність | | | | | | |загальний білок сироватки |6. Санація хронічних вогнищ |неспецифічного | | | | | | |крові 1 р. в 7-10 дн. |інфекції |симптомокомплексу | | | | | | |5. Посів сечі на флору та | |інтоксикації/ чи | | | | | | |чутливість до антибіотиків | |бактеріурії | | | | | | |6. УЗД, ЕКГ | |3. Рецидивуючий перебіг: | | | | | | |7. Екскреторна, мікційна | |чергування повної | | | | | | |цистограма за показниками | |ремісії чи загострень | | | | | | |8. Огляд спеціалістами: | |4. Прогресування: | | | | | | |уролог, при необхідності - | |розвиток парціальної | | | | | | |іншими | |ниркової недостатності | | | | | | |9. Визначення | |з подальшим формуванням | | | | | | |артеріального тиску | |ниркової недостатності | | | | | | |10. Постійне спостереження | |5. При стійкій | | | | | | |нефрологом | |клініко-лабораторній | | | | | | | | |ремісії та нормалізації | | | | | | | | |функції - зняття з | | | | | | | | |обліку через 3 роки | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |8 |Спадкова |N 07 |Латентний |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія |1. Тривалість | | | |нефропатія, не | |прогресуючий |2. Загальний аналіз крові |2. Корекція кислотно-лужного |додіалізного періоду | | | |класифікована в| |перебіг |3. Загальний аналіз сечі, |стану (мінеральні води, |2. Рівень | | | |інших рубриках | | |аналіз сечі за Нечипоренком |соляна кислота, тощо) |фізичнорозумового | | | |Тубулоінтер- |N 16.3* | |1 р. в 14 дн., визначення |3. Вітамінотерапія |розвитку | | | |стиціальні | | |добової протеінурії, добова |4. Симптоматична терапія |3. Компенсація | | | |ураження нирок | | |глюкозурія, ортостатична |(мембраностабілізатори, |електролітного обміну | | | |при порушенні | | |проба, проба за Зимницьким |делагіл) |4. Відсутність формування| | | |обміну речовин | | |1 р. в квартал |5. Дезінтоксикаційна терапія |конкрементів у сечових | | | |Камені сечового|N 22 | |4. Визначення креатиніну та |(сорбенти та інші) |шляхах | | | |тракту при | | |сечовини сироватки крові, |6. Замісна хронічна терапія |5. З диспансерного | | | |хворобах, | | |електролітів 1 р. в квартал |7. Режим з обмеженням |обліку не знімається | | | |класифікованих | | |5. ЕКГ, УЗД |фізичних навантажень |6. Обстеження в | | | |в інших | | |6. Огляд спеціалістами: ЛОР, |8. Щорічне обстеження в умовах|стаціонарі 1 раз на рік | | | |рубриках | | |офтальмолог, кардіолог, |стаціонару | | | | |Ураження |N 25 | |ендокринолог - при |9. Санація вогнищ інфекції | | | | |внаслідок | | |необхідності | | | | | |ниркової | | |7. Визначення | | | | | |тубулярної | | |антропометричних даних | | | | | |функції | | |8. Визначення артеріального | | | | | |Нефрогенний |N 25.1 | |тиску | | | | | |нецукровий | | |9. Постійне спостереження | | | | | |діабет | | |нефрологом | | | | | |Поліурія |R 35 | | | | | | | |Ізольована |R 80 | | | | | | | |протеїнурія | | | | | | | | |Глюкозурія |R 81 | | | | | | | |Інші відхилення|R 82 | | | | | | | |від норми, | | | | | | | | |виявлені при | | | | | | | | |дослідженні | | | | | | | | |сечі | | | | | | | | |Інші порушення |R 72 | | | | | | | |обміну | | | | | | | | |амінокислот | | | | | | | | |(порушення | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | |амінокислот: | | | | | | | | |цистиноз; | | | | | | | | |цистинурія; | | | | | | | | |синдром | | | | | | | | |Фанконі; | | | | | | | | |гліцинурія; | | | | | | | | |хвороба | | | | | | | | |Хартнапа. | | | | | | | | |Ниркова | | | | | | | | |глюкозурія, | | | | | | | | |первинна | | | | | | | | |гіпероксалурія,| | | | | | | | |нефрогенний | | | | | | | | |нецукровий | | | | | | | | |діабет) | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |9 |Гломерулярні |N 08.2* |зворотний |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія |1. Повна ремісія: | | | |порушення при | |розвиток |2. Загальний аналіз крові, |2. Фітотерапія (трави з |відсутність | | | |хворобах крові |D 59.3 |прогресуючий |тромбоцити, ретікулоцити |гемостатичним ефектом) |екстраренальних ознак | | | |та імунних | |перебіг |1 р. 10 дн., тривалість та |3. Посиндромна терапія |захворювання та | | | |порушеннях | | |час кровотечі 1 р. на місяць |антикоагуляети, антиагреганти,|сечового синдрому. | | | |Гемолітично- | | |3. Загальний аналіз сечі |делагіл, протианемічні |Відсутність ефекту - | | | |уремічний | | |1 р. в 7 дн., аналіз сечі за |препарати, сорбенти, |формування ХНН | | | |синдром | | |Нечипоренком 1 р. в 14 дн., |інгібітори АПФ - за |2. З диспансерного | | | | | | |визначення добової |рекомендаціями стаціонару) |обліку не знімається | | | | | | |протеїнурії 1 р. в 14 дн., |4. Домашній режим або |3. Обстеження в | | | | | | |проба за Зимницьким 1 р. в |обмеження фізичних навантажень|стаціонарі 1 раз на рік | | | | | | |місяць |5. Щорічне обстеження в | | | | | | | |4. Визначення креатиніну та |умовах стаціонару | | | | | | | |сечовини сироватки крові, |6. Санація вогнищ інфекції | | | | | | | |загальний білок сироватки | | | | | | | | |крові, коагулограма, | | | | | | | | |загальний білок сироватки | | | | | | | | |крові, печінкові проби | | | | | | | | |1 р. в 6 місяців | | | | | | | | |5. ЕКГ, УЗД | | | | | | | | |6. Екскреторна урографія, | | | | | | | | |мікційна цистограма | | | | | | | | |7. Огляд спеціалістами: ЛОР, | | | | | | | | |гематолог - при необхідності | | | | | | | | |8. Визначення | | | | | | | | |артеріального тиску | | | | | | | | |9. Постійне спостереження | | | | | | | | |нефрологом | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |10 |Гінертензивна |I 12 |Латентний |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія |1. Контрольована | | | |(гіпертонічна) | |або |2. Загальний аналіз крові |2. Гіпотензивні препарати |гіпертензія | | | |хвороба з |I 15.0 |прогресуючий |3. Загальний аналіз сечі, |3. Діуретики |2. Злоякісна гіпертензія | | | |переважним |I 15.1 |перебіг |аналіз сечі за Нечипоренком, |4. Симптоматична терапія |3. З диспансерного | | | |ураженням нирок| | |визначення добової |(мембраностабілізатори, |обліку не знімається | | | |Реноваскулярна | | |протеінурії 1 р. в місяць, |кардіотропні препарати за |4. Обстеження в | | | |гіпертензія | | |проба за Зимницьким 1 р. в |показниками) |стаціонарі 1 раз на рік | | | |Гіпертензія, що| | |квартал |5. Щорічне обстеження в умовах| | | | |є вторинною | | |4. Визначення креатиніну та |стаціонару | | | | |щодо інших | | |сечовини сироватки крові |6. Режим з обмеженням фізичних| | | | |уражень нирок | | |5. ЕКГ, УЗД |навантажень | | | | | | | |6. Огляд спеціалістами: |7. Санація вогнищ інфекції | | | | | | | |кардіолог, офтальмолог, | | | | | | | | |невропатолог, при | | | | | | | | |необхідності - іншими | | | | | | | | |7. Визначення артеріального | | | | | | | | |тиску 2-3 рази на день | | | | | | | | |8. Постійне спостереження | | | | | | | | |нефрологом | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |11 |Рецидивна та |N 02 |Період |1. Клінічний огляд |1. Дієтотерапія |1. Повна ремісія: | | | |персистувальна | |повної, |2. Загальний аналіз крові |2. Санація вогнищ інфекції |ліквідація | | | |гематурія | |часткової |1 р. в місяць |3. Симптоматична патогенетична|екстраренальних ознак, | | | |Хронічний |N 03 |клініко- |3. Загальний аналіз сечі |та протисклеротична терапія |сечового синдрому | | | |нефритичний | |лабораторної |1 р. в 7 дн., |згідно рекомендаціям |2. Часткова ремісія: | | | |синдром | |ремісії, |аналіз сечі за Нечипоренком |стаціонару (кортикостероїди, |ліквідація | | | |Ізольована |N 06 |прогресуючий |1 р. в 14 дн., визначення |цитостатики, антикоагулянти, |екстраренальних ознак | | | |протеїнурія з | |перебіг |добової протеінурії |антиагреганти, нестероїдні |при збереженні сечового | | | |уточненим | | |1 р. в 10 дн., |протизапальні препарати, |синдрому | | | |морфологічним | | |ортостатична проба, проба за |інгібітори АПФ, кардіо- та |3. Прогресування: | | | |ураженням | | |Зимницьким 1 р. в квартал |гепатотропні препарати - |приєднання набряків, | | | |Спадкова |N 07 | |4. Визначення креатиніну та |за показниками) |гіпертензія, біохімічних | | | |нефропатія, не | | |сечовини сироватки крові, |4. Режим з обмеженням |змін, формуванням | | | |класифікована | | |загальний білок сироватки |фізичних навантажень |хронічної ниркової | | | |в інших | | |крові 1 р. в квартал |5. Щорічне обстеження в |недостатності | | | |рубриках | | |5. ЕКГ, УЗД |умовах стаціонару |4. З диспансерного | | | |Гломерулярні |N 08* | |6. Визначення | |обліку не знімається | | | |порушення при | | |артеріального тиску | |5. Обстеження в | | | |хворобах, | | |7. Огляд спеціалістами: ЛОР, | |стаціонарі 1 раз на рік | | | |класифікованих | | |офтальмолог - при | | | | | |в інших | | |необхідності - іншими | | | | | |рубриках | | |спеціалістами | | | | | |Інші уточнені |Q 87.8 | |8. Постійне спостереження | | | | | |синдроми | | |нефрологом | | | | | |природжених | | | | | | | | |вад, не | | | | | | | | |класифіковані | | | | | | | | |в інших | | | | | | | | |рубриках | | | | | | | | |Гематурія |R 31 | | | | | | | |неуточнена | | | | | | | | |Ізольована |R 80 | | | | | | | |протеїнурія | | | | | | | | |(Хронічний | | | | | | | | |гломерулонефрит| | | | | | | | |(сечовий | | | | | | | | |синдром, | | | | | | | | |гематурична | | | | | | | | |форма) | | | | | | | | |Гломерулярні | | | | | | | | |порушення при: | | | | | | | | |1. системному | | | | | | | | |червоному | | | | | | | | |вовчакові; | | | | | | | | |2. | | | | | | | | |геморагічному | | | | | | | | |васкуліті; | | | | | | | | |3. спадковому | | | | | | | | |нефриті; | | | | | | | | |4. хронічному | | | | | | | | |гепатиті; | | | | | | | | |5. вузликовому | | | | | | | | |поліартеріїті | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА ОНКОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |1 |Злоякісне |С 64 |Догоспіталь- |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний | |Після | | |новоутворення | |ний етап |2. Лабораторне дослідження: |2. Дієта: збалансоване | |досліджен-| | |нирки за | | |- Заг. ан. крові, сечі; |харчування | |ня та | | |вийнятком | | |- Біохімічні аналізи |3. Санація вогнищ інфекції | |встановле-| | |ниркової миски | | |(білірубін, трансамінази, |4. Вакцинація проти | |ння | | |(Пухлина | | |електроліти, сечовина, |гепатиту В | |діагнозу -| | |Вільмса) | | |залишковий азот, кліренс | | |госпіталі-| | | | | |креатиніну, загальний | | |зація у | | | | | |білок); | | |дитяче | | | | | |- Коагулограма; | | |онкологіч-| | | | | |- Серологічні дослідження на | | |не | | | | | |вірусні гепатити, віруси | | |відділення| | | | | |герпеса, цитомегаловірус, | | | | | | | | |інші - за показаннями | | | | | | | | |3. Інструментальні | | | | | | | | |обстеження: | | | | | | | | |- ЕКГ, ЕхоКГ | | | | | | | | |- Екскреторна урографія; | | | | | | | | |- Рентгенографія ОГК; | | | | | | | | |- КТ легенів та органів | | | | | | | | |черевної порожнини | | | | | | | | |- УЗД органів черевної | | | | | | | | |порожнини та | | | | | | | | |зочеревинного простору | | | | | | | | |4. Консультація дитячого | | | | | | | | |онколога, уролога та ін. | | | | | | | | |спеціалістів за показаннями | | | | | | | | |показаннями | | | | | | | |Спостереження|1. Інструментальні |1. Режим: амбулаторний |1. Клінічні: |При | | | | |та |обстеження: |2. Дієта: збалансоване |відсутність рецидиву |рецидиві -| | | | |дослідження |ЕКГ, ЕхоКГ, |харчування з корекцією |або прогресування |госпіталі-| | | | |після |рентгенографія ОГК; |порушень обміну речовин та |процесу |зація | | | | |завершення |КТ легенів та органів |ускладнень лікування |2. Лабораторні: | | | | | |стаціонарного|черевної порожнини; |3. Санація вогнищ інфекції |задовільна функція нирки | | | | | |лікування |УЗД органів черевної |4. Санаторно-курортне |3. Зменшення або | | | | | | |порожнини та зачеревинного |лікування |ліквідація наслідків | | | | | | |простору |5. Медико-соціальна |хіміопроменевого | | | | | | |2. Інші: за показаннями |реабілітація (за показаннями) |лікування | | | | | | | | |4. Постійне диспансерне | | | | | | | | |спостереження (з оглядом | | | | | | | | |на першому році - один | | | | | | | | |раз на 3 місяці, другому | | | | | | | | |та третьому роках - один | | | | | | | | |раз на півроку), далі | | | | | | | | |- один раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |2 |Злоякісні |С 38 |Догоспіталь- |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний | |Після | | |новоутворення | |ний етап |2. Лабораторні обстеження: |2. Дієта: збалансоване | |обстеження| | |серця, | | |- Заг. ан. крові, сечі; |харчування | |та | | |середостіння | | |- Біохімічні аналізи |3. Санація вогнищ інфекції | |встановле-| | |та плеври | | |(білірубін, трансамінази, |4. Вакцинація проти | |ння | | |Злоякісне |С 74 | |електроліти, сечовина, |гепатиту В | |діагнозу -| | |новоутворення | | |залишковий азот, кліренс | | |госпіталі-| | |наднирника | | |креатиніну, загальний | | |зація у | | |Злоякісне |С 47 | |білок); | | |дитяче | | |новоутворення | | |- Визначення рівня | | |онкологіч-| | |перефериних | | |катехоламінів в сечі; | | |не | | |нервів та | | |- Коагулограма; | | |відділення| | |вегетативної | | |- Серологічні обстеження на | | | | | |нервної | | |вірусні гепатити, віруси | | | | | |системи | | |герпеса, цитомегаловірус, | | | | | |Злоякісне |С 48.0 | |інші - за показаннями | | | | | |новоутворення | | |3. Інструментальні | | | | | |м'яких тканин | | |обстеження: | | | | | |заочеревного | | |- ЕКГ, ЕхоКГ; | | | | | |простору та | | |- екскреторна урографія | | | | | |очеревини | | |(при ураженні | | | | | |(За морфологією| | |заочеревинного простору); | | | | | |нейробластома) | | |- Рентгенографія ОГК; | | | | | | | | |- КТ легенів та органів | | | | | | | | |черевної порожнини; | | | | | | | | |- УЗД органів черевної | | | | | | | | |порожнини та заочеревинного | | | | | | | | |простору; | | | | | | | | |- спірографія при ураженні | | | | | | | | |середостіння | | | | | | | | |4. Консультація дитячого | | | | | | | | |онколога, уролога та ін. | | | | | | | | |спеціалістів за показаннями | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Після |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний |1. Клінічні: |При | | | | |завершення |2. Лабораторні дослідження |2. Дієта: збалансоване |відсутність рецидиву або |рецидиві -| | | | |лікування в |3. Інструментальні |харчування з корекцією |прогресування процесу |госпіталі-| | | | |стаціонарі |обстеження: |порудень обміну речовин та |2. Лабораторні: |зація | | | | | |ЕКГ, ЕхоКГ; |ускладнень лікування |задовільна функція нирки | | | | | | |Рентгенографія ОГК; |3. Санація вогнищ інфекції |3. Зменшення або | | | | | | |КТ легенів та органів |4. Санаторно-курортне |ліквідація наслідків | | | | | | |черевної порожнини; |оздоровлення |хіміопроменевого | | | | | | |УЗД органів черевної |5. Медико-соціальна |лікування | | | | | | |порожнини та |реабілітація: психолог за |4. Постійне диспансерне | | | | | | |зочеревинного простору |показаннями |спостереження на першому | | | | | | |4. Інші: за показаннями | |році огляд - один раз на | | | | | | | | |3 місяці, другому та | | | | | | | | |третьому роках - один | | | | | | | | |раз на півроку, далі - | | | | | | | | |один раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(Тератобласто- |С 38 |Догоспіталь- |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний | |Після | | |ма) |С 74 |ний етап |2. Лабораторні дослідження: |2. Дієта: збалансоване | |досліджен-| | | |С 47 | |- Заг. ан. крові, сечі; |харчування | |ня та | | | |С 48.0 | |- Біохімічні аналізи |3. Санація вогнищ інфекції | |встановле-| | | | | |(білірубін, трансамінази, |4. Вакцинація проти | |ння | | | | | |електроліти, сечовина, |гепатиту В | |діагнозу -| | | | | |залишковий азот, кліренс | | |госпіталі-| | | | | |креатиніну, загальний | | |зація у | | | | | |білок); | | |дитяче | | | | | |- Коагулограма; | | |онкологіч-| | | | | |- Серологічні дослідження на | | |не | | | | | |вірусні гепатити, віруси | | |відділення| | | | | |герпеса, цитомегаловірус, | | | | | | | | |інші - за показаннями; | | | | | | | | |- визначення | | | | | | | | |альфа-фетопротеіну та | | | | | | | | |хоріонічного | | | | | | | | |гонадотропіну | | | | | | | | |3. Інструментальні | | | | | | | | |обстеження: | | | | | | | | |ЕКГ, ЕхоКГ | | | | | | | | |Рентгенографія ОГК; | | | | | | | | |КТ легенів та зони ураження | | | | | | | | |УЗД м'яких тканин зони | | | | | | | | |ураження | | | | | | | | |3. Консультація дитячого | | | | | | | | |онколога та ін. спеціалістів | | | | | | | | |за показаннями | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3 |Злоякісні |С 49 |Догоспіталь- |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний | |Після | | |новоутворення | |ний етап |2. Лабораторні дослідження: |2. Дієта: збалансоване | |досліджен-| | |інших типів | | |- Заг. ан. крові, сечі; |харчування | |ня та | | |сполученої і | | |- Біохімічні аналізи |3. Санація вогнищ інфекції | |встановле-| | |м'яких тканин | | |(білірубін, трансамінази, |4. Вакцинація проти | |ння | | |(Саркома | | |електроліти, сечовина, |гепатиту В | |діагнозу -| | |м'яких тканин) | | |залишковий азот, кліренс | | |госпіталі-| | | | | |креатиніну, загальний | | |зація у | | | | | |білок); | | |дитяче | | | | | |- Коагулограма; | | |онкологіч-| | | | | |- Серологічні дослідження на | | |не | | | | | |вірусні гепатити, віруси | | |відділення| | | | | |герпеса, цитомегаловірус, | | | | | | | | |інші - за показаннями; | | | | | | | | |3. Інструментальні | | | | | | | | |обстеження: | | | | | | | | |- ЕКГ, ЕхоКГ; | | | | | | | | |- Рентгенографія ОГК; | | | | | | | | |обстеження: | | | | | | | | |- КТ легенів та зони | | | | | | | | |ураження; | | | | | | | | |- Рентгенографія зони | | | | | | | | |ураження; | | | | | | | | |- УЗД м'яких тканин ураженої | | | | | | | | |ділянки | | | | | | | | |4. Консультація дитячого | | | | | | | | |онколога та ін. спеціалістів | | | | | | | | |за показаннями | | | | | | | |Після |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний |1. Клінічні: |При | | | | |завершення |2. Клініко-лабораторне та |2. Дієта: збалансоване |відсутність рецидиву або |рецидиві -| | | | |лікування в |інструментальне |харчування з корекцією |прогресування процесу |госпіталі-| | | | |стаціонарі |спостереження |порушень обміну речовин та |2. Лабораторні: |зація | | | | | |3. Лабораторні дослідження |ускладнень лікування |задовільна функція нирки | | | | | | |4. Інструментальні |3. Санація вогнищ інфекції |3. Зменшення або | | | | | | |обстеження: |4. Санаторно-курортне |ліквідація наслідків | | | | | | |- ЕКГ, ЕхоКГ; |оздоровлення |хіміопроменевого | | | | | | |- Рентгенографія ОГК; |5. Медико-соціальна |лікування | | | | | | |- КТ легенів та органів |реабілітація: психолог за |4. Постійне диспансерне | | | | | | |черевної порожнини; |показаннями |спостереження. | | | | | | |- УЗД зони ураження та | |На першому році огляд - | | | | | | |регіонарних лімфатичних | |один раз на 3 місяці, | | | | | | |вузлів | |другому та третьому | | | | | | | | |роках - один раз на | | | | | | | | |півроку, далі - | | | | | | | | |один раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4 |Злоякісні |С 40 |Догоспіталь- |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний |1. Клінічні: |Після | | |новоутворення | |ний етап |2. Лабораторні дослідження: |2. Дієта: збалансоване |відсутність рецидиву або |досліджен-| | |кісток та | | |- Заг. ан. крові, сечі; |харчування |прогресування процесу |ня та | | |суглобових | | |- Біохімічні аналізи |3. Санація вогнищ інфекції |2. Лабораторні: |встановле-| | |хрящів | | |(білірубін, трансамінази, |4. Вакцинація проти |задовільна функція нирки |ння | | |Злоякісне |С 41 | |електроліти, сечовина, |гепатиту В |3. Зменшення або |діагнозу -| | |новоутворення | | |залишковий азот, кліренс | |ліквідація наслідків |госпіталі-| | |кісток і | | |креатиніну, загальний | |хіміопроменевого |зація у | | |суглобових | | |білок); | |лікування |дитяче | | |хрящів інших | | |- Коагулограма; | |4. Постійне диспансерне |онкологіч-| | |та неуточнених | | |- Серологічні дослідження на | |спостереження. |не | | |локалізацій | | |гепатити, віруси герпеса, | |На першому році огляд - |відділення| | |(Саркоми | | |цитомегаловірус, | |один раз на 3 місяці, | | | |кісток) | | |інші - за показаннями | |другому та третьому | | | | | | |3. Інструментальні | |роках - один раз на | | | | | | |обстеження: | |півроку, далі - | | | | | | |ЕКГ, ЕхоКГ; | |один раз на рік | | | | | | |Рентгенографія ОГК; | | | | | | | | |КТ легенів та зони ураження; | | | | | | | | |УЗД м'яких тканин зони | | | | | | | | |ураження | | | | | | | | |4. Консультація дитячого | | | | | | | | |онколога, уролога та ін. | | | | | | | | |спеціалістів за показаннями | | | | | | | |Спостереження|1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний |1. Клінічні: |При | | | | |та |2. Клініко-лабораторне та |2. Дієта: збалансоване |відсутність рецидиву або |рецидиві -| | | | |дослідження |інструментальне |харчування з корекцією |прогресування процесу |госпіталі-| | | | |після |спостереження: |порушень обміну речовин та |2. Лабораторні: |зація | | | | |завершення |3. Лабораторні дослідження |ускладнень лікування |задовільна функція нирки | | | | | |лікування в |4. Інструментальні |3. Санація вогнищ інфекції |3. Зменшення або | | | | | |стаціонарі |обстеження: |4. Санаторно-курортне |ліквідація наслідків | | | | | | |ЕКГ, ЕхоКГ; |оздоровлення |хіміопроменевого | | | | | | |Рентгенографія ОГК; |5. Медико-соціальна |лікування | | | | | | |КТ легенів та зони ураження; |реабілітація: психолог за |4. Постійне диспансерне | | | | | | |УЗД м'яких тканин зони |показаннями |спостереження. | | | | | | |ураження | |На першому році огляд - | | | | | | | | |один раз на 3 місяці, | | | | | | | | |другому та третьому | | | | | | | | |роках - один раз на | | | | | | | | |півроку, далі - | | | | | | | | |один раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |5 |Злоякісне |С 69.2 |Догоспіталь- |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний | |Після | | |новоутворення | |ний етап |2. Лабораторні дослідження: |2. Дієта: збалансоване | |досліджен-| | |ока та його | | |- Заг. ан. крові, сечі; |харчування | |ня та | | |придатків | | |- Біохімічні аналізи |3. Санація вогнищ інфекції | |встановле-| | |(Ретинобласто- | | |(білірубін, трансамінази, |4. Вакцинація проти | |ння | | |ма) | | |електроліти, сечовина, |гепатиту В | |діагнозу -| | | | | |залишковий азот, кліренс | | |госпіталі-| | | | | |креатиніну, загальний | | |зація у | | | | | |білок); | | |дитяче | | | | | |- Коагулограма; | | |онкологіч-| | | | | |- Серологічні дослідження на | | |не | | | | | |гепатити, віруси герпеса, | | |відділення| | | | | |цитомегаловірус, | | | | | | | | |інші - за показаннями | | | | | | | | |3. Інструментальні | | | | | | | | |обстеження: | | | | | | | | |ЕКГ, ЕхоКГ; | | | | | | | | |Рентгенографія ОГК; | | | | | | | | |КТ легенів та черепа; | | | | | | | | |МРТ черепа та головного мозку| | | | | | | | |4. Консультація дитячого | | | | | | | | |онколога та ін. | | | | | | | | |спеціалістів за показами | | | | | | | |Спостережен- |1. Клініко-лабораторне та |1. Режим: амбулаторний |1. Клінічні: |При | | | | |ння та |інструментальне |2. Дієта: збалансоване |відсутність рецидиву або |рецидиві -| | | | |дослідження |спостереження |харчування з корекцією |прогресування процесу |госпіталі-| | | | |після |2. Клінічний огляд |порушень обміну речовин та |2. Лабораторні: |зація | | | | |завершення |3. Лабораторні дослідження |ускладнень лікування |задовільна функція нирки | | | | | |лікування в |4. Інструментальні |3. Санація вогнищ інфекції |3. Зменшення або | | | | | |стаціонарі |обстеження: |4. Санаторно-курортне |ліквідація наслідків | | | | | | |ЕКГ, ЕхоКГ; |оздоровлення |хіміопроменевого | | | | | | |Рентгенографія ОГК; |5. Медико-соціальна |лікування | | | | | | |МРТ черепа та головного |реабілітація: психолог за |4. Постійне диспансерне | | | | | | |мозку; |показаннями |спостереження. | | | | | | |офтальмоскопія | |На огляд на першому році | | | | | | |5. Інші за показаннями | |- один раз на 3 місяці, | | | | | | | | |другому та третьому | | | | | | | | |роках - один раз на | | | | | | | | |півроку, далі - один раз | | | | | | | | |на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Спостережен- |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний |1. Клінічні: |При | | | | |ня та |2. Клініко-лабораторне та |2. Дієта: збалансоване |відсутність рецидиву або |рецидиві -| | | | |дослідження |інструментальне |харчування з корекцією |прогресування процесу |госпіталі-| | | | |після |спостереження |порушень обміну речовин та |2. Лабораторні: |зація | | | | |завершення |3. Лабораторні дослідження |ускладнень лікування |задовільна функція нирки | | | | | |лікування в |4. Інструментальні |3. Санація вогнищ інфекції |3. Зменшення або | | | | | |стаціонарі |обстеження: |4. Санаторно-курортне |ліквідація наслідків | | | | | | |ЕКГ, ЕхоКГ; |оздоровлення |хіміопроменевого | | | | | | |Рентгенографія ОГК; |5. Медико-соціальна |лікування | | | | | | |КТ легенів та зони ураження; |реабілітація: психолог за |4. Постійне диспансерне | | | | | | |УЗД м'яких тканин зони |показаннями |спостереження на | | | | | | |ураження | |першому році - один раз | | | | | | |5. Інші за показаннями | |на 3 місяці, другому та | | | | | | | | |третьому роках - один | | | | | | | | |раз на півроку), далі - | | | | | | | | |один раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |6 |Злоякісне |С 22.2 |Догоспіталь- |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний | |Після | | |новоутворення | |ний етап |2. Лабораторні дослідження: |2. Дієта: збалансоване | |досліджен-| | |печінки та | | |- Заг. ан. крові, сечі; |харчування | |ня та | | |внутрішньо- | | |- Біохімічні аналізи |3. Санація вогнищ інфекції | |встановле-| | |печінкових | | |(білірубін, трансамінази, |4. Вакцинація проти | |ння | | |жовчних | | |електроліти, сечовина, |гепатиту В | |діагнозу -| | |протоків | | |залишковий азот, кліренс | | |госпіталі-| | |(Гепатобласто- | | |креатиніну, загальний | | |зація у | | |ма) | | |білок); | | |дитяче | | | | | |- Коагулограма; | | |онкологіч-| | | | | |- Серологічні дослідження на | | |не | | | | | |вірусні гепатити, віруси | | |відділення| | | | | |герпеса, цитомегаловірус, | | | | | | | | |інші - за показаннями | | | | | | | | |3. Інструментальні | | | | | | | | |обстеження: | | | | | | | | |ЕКГ, ЕхоКГ; | | | | | | | | |Рентгенографія ОГК; | | | | | | | | |КТ легенів, органів черевної | | | | | | | | |порожнини; | | | | | | | | |УЗД печінки та органів | | | | | | | | |зачеревного простору | | | | | | | | |4. Консультація дитячого | | | | | | | | |онколога та ін. | | | | | | | | |спеціалістів за показаннями | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Спостережен- |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний |1. Клінічні: |При | | | | |ня та |2. Клініко-лабораторне та |2. Дієта: збалансоване |відсутність рецидиву |рецидиві -| | | | |дослідження |інструментальне |харчування з корекцією |або прогресування |госпіталіз| | | | |після |спостереження |порушень обміну речовин та |процесу |ція | | | | |завершення |3. Лабораторні дослідження |ускладнень лікування |2. Лабораторні: | | | | | |лікування |4. Інструментальні |3. Санація вогнищ інфекції |задовільна функція нирки | | | | | | |обстеження: |4. Санаторно-курортне |3. Зменшення або | | | | | | |ЕКГ, ЕхоКГ; |оздоровлення |ліквідація наслідків | | | | | | |Рентгенографія ОГК; |5. Медико-соціальна |хіміопроменевого | | | | | | |КТ легенів та печінки; |реабілітація: психолог за |лікування | | | | | | |УЗД органів черевної |показаннями |4. Постійне диспансерне | | | | | | |порожнини та зочеревного | |спостереження на | | | | | | |простору | |першому році - один | | | | | | |5. Інші за показаннями | |раз на 3 місяці, | | | | | | | | |другому та третьому | | | | | | | | |роках - один раз на | | | | | | | | |півроку, далі - один | | | | | | | | |раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |7 |Злоякісні |С 76- |Догоспіталь- |1. Клінічний огляд |1. Режим: амбулаторний | |Після | | |новоутворення |С 80 |ний етап |2. Лабораторні дослідження: |2. Дієта: збалансоване | |досліджен-| | |неточно | | |- Заг. ан. крові, сечі; |харчування | |ня - | | |визначені, | | |- Біохімічні аналізи |3. Санація вогнищ інфекції | |госпіталі-| | |вторинні та | | |(білірубін, трансамінази, |4. Вакцинація проти | |зація у | | |неуточнених | | |електроліти, сечовина, |гепатиту В | |дитяче | | |локалізацій | | |залишковий азот, кліренс | | |онкологіч-| | |(Інші та | | |креатиніну, загальний | | |не | | |неуточнені | | |білок); | | |відділення| | |локалізації) | | |- Коагулограма; | | | | | | | | |- Серологічні дослідження на | | | | | | | | |вірусні гепатити, віруси | | | | | | | | |герпеса, цитомегаловірус, | | | | | | | | |інші - за показаннями | | | | | | | | |3. Інструментальні | | | | | | | | |обстеження: | | | | | | | | |ЕКГ, ЕхоКГ; | | | | | | | | |Рентгенографія ОГК; | | | | | | | | |КТ легенів та органів | | | | | | | | |черевної порожнини; | | | | | | | | |УЗД органів черевної | | | | | | | | |порожнини та заочеревного | | | | | | | | |простору | | | | | | | | |4. Консультація дитячого | | | | | | | | |онколога, уролога та ін. | | | | | | | | |спеціалістів за показаннями | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |1 |Нестійке стегно|Q 65.6 |Хронічний |1. Клінічне обстеження |1. Відведення та згинання |1. Відсутність |При | | |(схильність до | |перебіг |2. Перевірка симптому |стегон |клінічних симптомів |відсутнос-| | |природженого | | |вправлення - вивихування, |2. Відвідні ортези, |2. УЗД - норма, |ті | | |вивиху або | | |обмеження відведення |стремена Павліка |рентгенографія - норма |ефекту - | | |підвивиху | | |асиметрії |3. Спостереження протягом |3. Відсутність |хірургічне| | |стегна | | |3. УЗД, рентгенографія |року з оглядом ортопеда 1 раз |прогресування та |лікування | | |(дисплазія | | |суглобу |у 2-3 міс. |інвалідизації |з 2-х | | |кульового | | | | |4. Спостерігається |років | | |суглобу) | | | | |постійно, з | | | | | | | | |диспансерного нагляду | | | | | | | | |не знімається | | | | | | | | |5. Огляд | | | | | | | | |ортопеда-травматолога | | | | | | | | |1 раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |2 |Природжений |Q 65.0 |Хронічний |1. Клінічне обстеження. |1. Відведення та згинання |1. Відсутність |При | | |вивих стегна, | |перебіг |Перевірка симптому |стегон |клінічних симптомів |відсутнос-| | |однобічний | | |вправлення - вивихування, |2. Відвідні ортези, |2. УЗД - норма, |ті | | |Природжений |Q 65.1 | |обмеження відведення |стремена Павліка |рентгенографія - норма |ефекту - | | |вивих стегна, | | |асиметрії |3. Спостереження 6-12 міс., |3. Відсутність |хірургічне| | |двобічний | | |2. УЗД, рентгенографія |1 раз в 2 міс. з оглядом |прогресування та |лікування | | |Природжений |Q 65.2 | |3. Огляд дитячого хірурга, |ортопеда-травматолога |інвалідизації |з 2-х | | |вивих стегна, | | |ортопеда-травматолога |4. Відведення та згинання |4. Постійне диспансерне |років | | |неуточнений | | |1 раз в 2-3 міс. |стегон |спостереження | | | |Природжений |Q 65.3 | | | |5. Огляд | | | |підвивих | | | | |ортопеда-травматолога | | | |стегна, | | | | |1 раз на рік | | | |однобічний | | | | | | | | |Природжений |Q 65.4 |Період |1. Аналіз крові, сечі | | | | | |підвивих | |реконваліс- |2. Клінічне обстеження | | | | | |стегна, | |ценції |Перевірка обсягу рухів, ходи | | | | | |двобічний | |Після |3. УЗД, рентгенографія | | | | | |Природжений |Q 65.6 |оперативного | | | | | | |підвивих | |лікування | | | | | | |стегна, | | | | | | | | |неуточнений | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3 |Кінсько-варусна|Q 66.0 |Хронічний |1. Клінічно - положення |1. Обмеження фізичних |1. Правильне |При | | |клишоногість | |перебіг |переднього відділу стопи, |навантажень на уражену |формування стопи та |відсутнос-| | |П'ятково- |Q 66.4 | |відхилення п'яти, положення |кінцівку, спеціальна |правильна хода. |ті ефекту | | |вальгусна | | |стопи при навантаженні |фізкультурна група |Спостерігається |консерва- | | |клишоногість | | |2. Огляд |2. Гіпсові пов'язки, |постійно, з |тивого | | | | | |ортопедом-травматологом |ортопедичний тутор |диспансерного нагляду |лікування | | | | | |кожні 3-4 тижні протягом |(за потребою), масаж, ванни, |не знімається. |- хірур- | | | | | |6 міс., потім 1 раз в міс. |ЛФК. Електростимуляція |Огляд ортопедом- |гічне | | | | | |протягом 2 років, неврологом |малогомілкових м'язів, |травматологом кожний |лікування | | | | | |(за показаннями) |озокерит |місяць протягом |з 6 | | | | | | |3. Ортопедичне взуття |6 міс., потім кожні |місяців | | | | | | | |6 місяців протягом | | | | | | | | |3 років, в подальшому | | | | | | | | |1 раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Після |1. Клінічно - положення |1. Обмеження фізичних |1. Правильне формування | | | | | |оперативного |переднього відділу |навантажень на уражену |стопи та правильна хода | | | | | |лікування |стопи, відхилення |кінцівку, спеціальна |2. Відсутність | | | | | | |п'яти, положення стопи |фізкультурна група |прогресування та | | | | | | |при навантаженні |2. Гіпсові пов'язки, |інвалідності | | | | | | | |ортопедичний тутор |3. Огляд ортопедом | | | | | | | |(за потребою), масаж, ванни, |кожний місяць протягом | | | | | | | |ЛФК. Електростимуляція |6 міс., потім кожні | | | | | | | |малогомілкових м'язів, |6 міс. | | | | | | | |озокерит | | | | | | | | |3. Ортопедичне взуття | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4 |Природжена |Q 68.0 |Хронічний |1. Клінічно - асиметнічне |1. Руховий режим без обмежень |1. Правильне положення |При | | |деформація | |перебіг |положення голови, напруга |2. Лікувальна гімнастика |голови, відсутність |відсутнос-| | |груднино- | | |грудинно-ключично-сосковидно-|3. Електрофорез з лідазою, |обмеження рухів голови, |ті | | |ключично- | | |го м'яза, його затвердіння, |масаж |однакове напруження |ефекту - | | |соскоподібного | | |неоднакову консистенцію, | |грудинно-ключично- |хірургічне| | |м'яза | | |нахил голови | |сосковидного м'яза |лікування | | | | | | | |2. Постійне диспансерне |після | | | | | | | |спостереження |одного | | | | | | | |3. Огляд ортопедом після |року | | | | | | | |завершення лікування | | | | | | | | |1 раз на 6 міс., | | | | | | | | |потім - 1 раз на рік | | | | | | | | |4. Консультація | | | | | | | | |окуліста, ЛОР та ін. | | | | | | | | |(за необхідністю) | | | | | | | | |5. Спостерігається | | | | | | | | |постійно, з | | | | | | | | |диспансерного нагляду | | | | | | | | |не знімається | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Період |1. Клінічно - асиметнічне |1. Руховий режим без обмежень |1. Правильне положення | | | | | |реконваліс- |положення голови, напруга |2. Лікувальна гімнастика |голови, відсутність | | | | | |ценції |грудинно-ключично-сосковидно-|3. Електрофорез з лідазою, |обмеження рухів голови, | | | | | |Після |го м'яза, його затвердіння, |масаж |однакове напруження | | | | | |оперативного |неоднакову консистенцію, |4. Диспансерне спостереження |грудинно-ключично- | | | | | |лікування |нахил голови | |сосковидного м'яза | | | | | | |2. Рентгенографія перед | |2. Відсутність | | | | | | |оперативним лікуванням | |прогресування та | | | | | | | | |інвалідності | | | | | | | | |3. Постійне диспансерне | | | | | | | | |спостереження | | | | | | | | |4. Огляд ортопедом після | | | | | | | | |завершення лікування | | | | | | | | |кожні 3 місяця протягом | | | | | | | | |1 року, потім 1 раз на | | | | | | | | |рік. Консультація | | | | | | | | |окуліста, ЛОР та ін. | | | | | | | | |(за необхідністю) | | | | | | | | |5. Спостерігається | | | | | | | | |постійно, з | | | | | | | | |диспансерного нагляду | | | | | | | | |не знімається | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |5 |Природжені |Q 65 |Хронічний |1. Клінічний огляд |1. Обмеження навантаження |1. Нормальна вісь, |При | | |деформації | |перебіг |2. Антропометричні дані |2. Компенсація вкорочення |довжина кінцівок та |відсутнос-| | |стегна | | |3. Рентгенологічне |ортопедичними виробами, при |обсяг рухів в суглобах в |ті | | | | | |обстеження, КТГ, ЯМР |вкорочені більше 4 см. |межах норми |ефекту - | | | | | |(за необхідністю) |оперативне подовження |2. Відсутність |хірургічне| | | | | |4. Огляд |дистракційними апаратами |прогресування процесу та |лікування | | | | | |ортопеда-травматолога, |3. Санаторно-курортні заклади |виходу на інвалідність |- строки | | | | | |невролога, генетика та інших |ортопедичного профілю |3. Спостерігається |індивідуа-| | | | | |спеціалістів (при |4. Забезпечення ортопедичними |постійно, з |льно | | | | | |необхідності) |виробами на протязі росту |диспансерного нагляду | | | | | | | |дитини |не знімається | | | | | | | | |(огляд 1 раз на рік) | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |6 |Інші остеохонд-|Q 78 |Хронічне |1. Клінічні - вимірювання |1. Режим - оберігаючий, |1. Клінічні - |При | | |родисплазії | |захворювання |обсягу рухів в суглобах, |заняття з фізвиховання в |збереження правильної |відсутнос-| | |Енходроматоз |Q 78.4 | |довжини кінцівок, контроль |спецгрупі, ЛФК |осі та довжини кінцівок, |ті | | |(хвороба Ольє, | | |за віссю кінцівок |2. Дієта - збагачена |наявність нормального |ефекту - | | |синдром | | |2. Інструментальні - |продуктами кальцію та фосфору |обсягу рухів в суглобах |хірургічне| | |Маффуччі) | | |рентгенографія уражених |3. Медикаментозна - препарати |2. Інструментальні - |лікування | | |Інші уточнені |Q 78.8 | |сегментів |для укріплення міцності |стабілізація |- строки | | |остеохонд- | | | |кісток (віт. D, міакальцік, |патологічних процесів |індивідуа-| | |родисплазії | | | |та ін.) |при щорічному |льно, | | |Інші природжені|Q 74.0 | | |4. Ортопедичні апарати при |рентгенологічному |залежно | | |вади розвитку | | | |показаннях |обстеженні |від | | |верхньої (їх) | | | | |3. Відсутність |ступеню | | |кінцівки (ок), | | | | |прогресування процесу |деформації| | |включаючи | | | | |та виходу на | | | |плечовий пояс | | | | |інвалідність | | | |Ахондроплазія |Q 77.4 | | | |4. Тривалість | | | |(гіпохондро- | | | | |диспансерного | | | |плазія) | | | | |спостереження - до | | | |Поліостозна |Q 78.1 | | | |закінчення росту з | | | |фіброзна | | | | |оглядом | | | |дисплазія | | | | |ортопеда-травматолога | | | |(синдром | | | | |1 раз на рік | | | |Олбрайта | | | | | | | | |(-Мак-К'юна) | | | | | | | | |(-Штенберга) | | | | | | | | |Незавершений |Q 78.0 | | | | | | | |остеогенез | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |7 |Одинична кіста |М 85.4 |Хронічне |1. Клінічні: контроль за |1. Режим оберігаючий |1. Клінічні збереження |При | | |кістки | |захворювання |довжиною та віссю кінцівки | |правильної осі кінцівки |відсутнос-| | |Кіста кістки з |М 85.5 | |2. Інструментальні: | |2. Інструментальні - |ті | | |аневризмою | | |рентгенографія уражених | |рентгенологічно |ефекту - | | |Інша кіста |М 85.6 | |сегментів | |відновлення нормальної |хірургічне| | |кісток | | | | |форми та структури |лікування | | | | | | | |кістки | | | | | | | | |3. Тривалість | | | | | | | | |диспансерного | | | | | | | | |спостереження до | | | | | | | | |закінчення росту з | | | | | | | | |оглядом | | | | | | | | |ортопеда-травматолога | | | | | | | | |1 раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |8 |Ювенільний |М 91.1 |Хронічне |1. Клінічні: біль, слабість, |1. Режим - без навантаження |1. Правильна постава, |При | | |остеохондроз | |захворювання |кульгавість, припухлість, |ураженої кінцівки, звільнення |відсутність кульгавості, |відсутнос-| | |голівки | | |деяке підвищення місцевої |від літньої трудової |повноцінна опірність та |ті | | |стегнової | | |температури, поставу |практики, ЛФК, витяг |симетричних кінцівок |ефекту - | | |кістки (Легга- | | |2. Рентгенобстеження |2. Розвантажувальний режим, |2. Спостерігається |хірургічне| | |Кальве-Пертеса)| | |ураженого сегмента |ортопедичні устілки, шини |постійно, з |лікування | | |Ювенільний |М 92.5 | |(раз на 6 міс.) |3. Фізіотерапевтичне |диспансерного нагляду | | | |остеохондроз | | | |лікування (електрофорез, |не знімається | | | |великогоміл- | | | |теплові процедури) |3. Огляд | | | |кової та | | | |4. Дієта із підвищеним |ортопедом-травматологом | | | |малогомілкової | | | |вмістом Ca, Р, |або дитячим хірургом в | | | |кісток | | | |антиостеопоротичні препарати |гострому періоді - | | | |(Осгуда- | | | | |1 раз на 3 міс., потім | | | |Шлаттера) | | | | |1 раз на рік до | | | |Ювенільний |М 92.4 | | | |закінчення росту | | | |остеохондроз | | | | | | | | |надколінка | | | | | | | | |(Келера) | | | | | | | | |Ювенільний |М 92.6 | | | | | | | |остеохондроз | | | | | | | | |заплесна | | | | | | | | |(човноподібної | | | | | | | | |кістки (Келера)| | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |9 |Інші природжені|Q 74.0 |Хронічне |1. Вісь кінцівки, атрофія |1. Обмеження рухового режиму, |1. Нормальні опірність |При | | |вади розвитку | |захворювання |тканини. Вкорочення ноги. |ЛФК, з урахуванням |та вісь кінцівки, |відсутнос-| | |верхньої (іх) | | |Рентгенобстеження |ортопедичного режиму |відсутність атрофії, |ті | | |кінцівки (ок), | | |(зони Лоозера), клінічне |звільнення від літньої |трофічних порушень |ефекту - | | |включаючи | | |обстеження |трудової практики |2. Спостерігається |хірургічне| | |плечовий пояс | | | |2. Диспансерне |постійно, з |лікування | | |Інші уточнені |Q 74.8 | | |спостереження на весь період |диспансерного нагляду |з другого | | |природжені вади| | | |росту |не знімається |року | | |розвитку | | | | |3. Огляд |життя | | |кінцівки (ок) | | | | |ортопедом-травматологом | | | | | | | | |або дитячим хірургом | | | | | | | | |1 раз на 6 міс. | | | | | | | | |Після оперативного | | | | | | | | |лікування - перший рік | | | | | | | | |1 раз на 3 міс., | | | | | | | | |потім 1 раз на 6 міс. | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |10 |Інші природжені|Q 65.8 |Хронічне |1. Клінічний огляд |1. Обмеження навантаження |1. Відсутність |При | | |деформації | |захворювання |2. Антропометрія |2. Лікування ортопедичними |прогресування |відсутнос-| | |стегна | | |3. Загальний аналіз крові, |виробами |деформації, відновлення |ті ефекту | | |(варусне | | |сечі |3. Санаторно-курортне |рухів в ураженому суглобі|та при | | |положення | | |4. Рентгенографія |лікування в санаторії |2. Відсутність |ШДУ менше | | |(coxa vara) | | |1 раз в рік |ортопедичного профілю |прогресування процесу |110 | | | | | |5. Огляд невролога, |4. Забезпечення ортопедичними |при рентгенологічному |градусів -| | | | | |ендокринолога та інших |виробами на протязі росту |дослідженні |хірургічне| | | | | |спеціалістів за |дитини |3. Спостерігається |лікування | | | | | |показаннями | |постійно, з |з 3 років | | | | | | | |диспансерного нагляду | | | | | | | | |не знімається | | | | | | | | |4. Огляд | | | | | | | | |ортопед-травматолога | | | | | | | | |1 раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |11 |Параліч Ерба |Р 14.0 |Стадії |1. Клінічні - вимірювання |1. Режим - оберігаючий, масаж.|1. Клінічні - |При | | |внаслідок | |відновлення |обсягу рухів та сили м'язів |ЛФК, використання ортезів за |відновлення обсягу рухів |відсутнос-| | |пологової | | |в уражених сегментах |призначенням |в суглобах ураженої |ті | | |травми | | |2. Інструментальні - |2. Медикаментозна - за |кінцівки |ефекту - | | |Параліч |Р 14.1 | |електроміографія уражених |погодженням з невропатологом: |2. Спостерігається |хірургічне| | |Клюмпке | | |м'язів |вітаміни групи В, прозерін, |постійно, з |лікування | | |внаслідок | | |3. Ортопедичні ортези |дібазол і т.п. |диспансерного нагляду |з 3-х | | |пологової | | |4. Консультація невролога |3. Санаторно-курортне |не знімається |років | | |травми | | |(за показаннями) |лікування у профільних |3. Тривалість | | | |Інші пологові |Р 14.3 | | |санаторіях |диспансерного | | | |травми | | | | |спостереження - до | | | |плечового | | | | |закінчення росту | | | |сплетення | | | | |4. Огляд | | | | | | | | |ортопеда-травматолога | | | | | | | | |1 раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |12 |Хронічний |М 86.3 |Хронічне |1. Клінічні - наявність |1. Обмеження навантаження на |1. Одужання, відсутність |При | | |багатово- | |захворювання |загострення запальних змін, |хвору кінцівку, обмеження |прогресування |відсутнос-| | |гнищевий | | |динаміку остаточних змін |робіт, пов'язаних з фізичним |укорочення, атрофії |ті | | |остеомієліт | | |(укорочення, атрофія, |навантаженням, звільнення від |2. Зменшення або |ефекту - | | |Хронічний |М 86.4 | |обмеження рухів в суглобах, |літньої трудової практики |відсутність осьових |хірургічне| | |остеомієліт з | | |порушення осі кінцівки) |2. ЛФК, масаж, ортопедичний |відхилень, деформацій |лікування.| | |дренованим | | |2. Рентгенографія ураженого |тутор при деформації і |3. Тривалість |Строки | | |синусом | | |сегмента, загальний |осьових відхиленнях |спостереження 3 роки |лікування | | |Інший хронічний|М 86.5 | |клінічний аналіз крові і |3. Компенсація вкорочення |після одужання (при |визначаю- | | |гематогенний | | |сечі | |відсутності осьових |ться | | |остеомієліт | | |3. Огляд педіатра, | |відхилень, деформацій, |тяжкістю | | |Інший |М 86.6 | |дитячого хірурга і | |порушенні функцій). |ураження | | |остеомієліт | | |ортопеда-травматолога | |При наявності зазначених | | | | | | |2 рази на рік | |вище змін диспансерне | | | | | | |4. Аналіз крові 1 раз на | |спостереження на весь | | | | | | |3 міс. | |період росту з оглядом | | | | | | | | |1 раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |13 |Сколіоз |М 41 |Хронічне |1. Ортопедичне обстеження |1. Ортопедичний режим |1. Одужання, покращання |При | | |Природжений |Q 76.3 |захворювання |2. Функція зовнішнього |2. ЛФК |постави, відсутність |відсутнос-| | |сколіоз, | | |дихання |3. Фізіотерапія |скарг |ті | | |зумовлений | | |3. Рентгенографія |4. Санаторно-курортне |2. Відсутність |ефекту - | | |вадою розвитку | | |4. Огляд дитячого хірурга, |лікування у дитячих |прогресування та |хірургічне| | |кісток | | |ортопеда-травматолога, |ортопедичних закладах |інвалідизації |лікування | | | | | |фахівця з лікувальної |5. Ортодедичний корсет |3. Диспансерне | | | | | | |гімнастики. | |спостереження до | | | | | | |5. Спостереження педіатра, | |закінчення росту 2 рази | | | | | | |кардіолога, пульмонолога | |на рік | | | | | | |та ін. (за показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |14 |Спондилоліз |М 34.0 |Хронічне |1. Ортопедичне обстеження |1. Ортопедичний режим |1. Покращення постави, |При | | |Спондилолістез |М 43.1 |захворювання |2. Функція зовнішнього |2. ЛФК |відсутність скарг |відсутнос-| | |Природжений |Q 76.2 | |дихання |3. Фізіотерапія |2. Відсутність |ті ефекту | | |спондилолістез | | |3. Рентгенографія |4. Санаторно-курорне лікування|прогресування та |у тяжких | | | | | |4. Огляд дитячого хірурга, |у дитячих ортопедичних |інвалідизації |випадках -| | | | | |ортопеда-травматолога, |закладах |3. Диспансерне |хірургічне| | | | | |фахівця з лікувальної |5. Ортопедичний корсет |спостереження до |лікування | | | | | |гімнастики | |закінчення росту | | | | | | | | |2 рази на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |15 |Інші природжені|Q 76.4 |Хронічне | |1. Ортопедичний режим |1. Покращення постави, |При | | |вади хребта, не| |захворювання | |2. ЛФК |відсутність скарг |відсутнос-| | |пов'язані зі | | | |3. Фізіотерапія |2. Відсутність |ті ефекту | | |сколіозом - | | | |4. Санаторно-курорне лікування|прогресування та |у тяжких | | |(кіфоз і | | | |у дитячих ортопедичних |інвалідизації |випадках -| | |лордоз | | | |закладах |3. Диспансерне |хірургічне| | |природжений) | | | |5. Ортопедичний корсет |спостереження до |лікування | | | | | | | |закінчення росту з | | | | | | | | |оглядом 2 рази на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |16 |Природжена |Q 66.5 |Хронічне |1. Клінічно - динаміку |1. Помірне |1. Відсутність |При | | |плоска стопа | |захворювання |деформації, больовий синдром,|обмемеження ходьби |прогресування |відсутнос-| | |(pes planum) | | |трофічні зміни, висоту |2. ЛФК |деформацій |ті ефекту | | | | | |склепіння |3. Фізіотерапія |2. Зменшення больового |у тяжких | | | | | |2. Огляд педіатром, |4. Ортопедичні устілки |синдрому |випадках -| | | | | |ортопедом 1 раз на рік | |3. Зміцнення м'язів |хірургічне| | | | | | | |4. Диспансерне |лікування | | | | | | | |спостереження до | | | | | | | | |завершення росту з | | | | | | | | |оглядом 1 раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |17 |Віддалені |Т 91.3 |Хронічне |1. Клінічне обстеження, |1. Максимальна адаптація до |1. Відсутність |При | | |наслідки | |захворювання |неврологічний статус - |самообслуговування та |пролежнів, покращання |відсутнос-| | |травми | | |динаміку розвитку |переміщення, навчання на дому |функції сечостатевої |ті ефекту | | |спинного | | |неврологічного |2. Профілактика пролежнів та |системи, поліпшення |у тяжких | | |мозку | | |дефіциту, наявність |ускладнень з боку |залишкових рухових |випадках -| | | | | |пролежнів, контракту, |сечостатевої системи, |функцій |хірургічне| | | | | |порушення функції тазових |обробка шкіри |2. Постійне диспансерне |лікування | | | | | |органів |3. Відновлювані заходи по |спостереження з | | | | | | |2. Рентгенографія хребта, |покращанню залишкових рухових |оглядом 1 раз на рік | | | | | | |КТ, ЯМР (за показаннями) |функцій | | | | | | | |3. Аналіз крові та сечі |4. Забезпечення засобами по | | | | | | | |4. Огляд |переміщенню та | | | | | | | |ортопеда-травматолога, |самообслуговуванню | | | | | | | |педіатра, хірурга, невролога,| | | | | | | | |уролога 1 раз на 6 міс. | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |18 |Віддалені |Т 91.1 |Залишкові |1. Клінічний огляд, |1. Обмеження навантажень на |1. Відсутність |При | | |наслідки | |явища |наявність трофічних порушень |пошкоджену кінцівку. |контракту, трофічних |відсутнос-| | |перелому хребта| | |кінцівок |Виключення робіт, пов'язаних |змін, відновлення обсягу |ті ефекту | | |Віддалені |Т 92 | |2. Рентгенографія хребта, |з підвищеним фізичним |рухів, опірність |у тяжких | | |наслідки | | |кінцівок |навантаженням на ушкоджену |2. Постійне диспансерне |випадках -| | |травм верхньої | | |3. Спеціальні дослідження |кінцівку. ЛФК. Звільнення від |спостереження |хірургічне| | |кінцівки | | |(ЕКГ, вазографія) |літньої трудової практики |3. Огляд |лікування | | |Віддалені |Т 93 | | |2. Профілактика трофічних |ортопеда-травматолога, | | | |наслідки травм | | | |порушень, медикаментозне, |дитячого хірурга 1 раз | | | |нижньої | | | |фізіотерапевтичне і |на 6 міс., невролога за | | | |кінцівки | | | |фізіофункціональне лікування, |показами | | | | | | | |спрямоване на покращення | | | | | | | | |трофічних процесів | | | | | | | | |пошкодженої кінцівки, | | | | | | | | |прискорення консолідації, | | | | | | | | |відновлення рухів в суглобах | | | | | | | | |3. Санаторно-курортне | | | | | | | | |лікування | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |19 |Віддалені |Т 91.2 |Залишкові |1. Клінічний огляд, |1. Обмеження фізичних |1. Відсутність болі, |При | | |наслідки | |явища |наявність деформації тазу, |навантажень, бігу, стрибків, |порушення ходи, |відсутнос-| | |іншого перелому| | |укорочення кінцівки, |підняття тягарів. ЛФК. |контрактур, відновлення |ті ефекту | | |кісток грудної | | |контрактури кульшового |Виключення робіт, пов'язаних |обсягів рухів |- | | |клітки і таза | | |суглоба, болі, порушення |з підвищеним фізичним |2. Диспансерне |хірургічне| | | | | |ходи |навантаженням, тривалою |спостереження протягом |лікування | | | | | |2. Неврологічні |ходьбою |2 років після травми | | | | | | |ускладнення (паралічі, |2. Направлення до |3. Огляд | | | | | | |парези) |спеціалізованих лікувальних |ортопедом-травматологом, | | | | | | |3. Рентгенографія |закладів |педіатром, дитячим | | | | | | | |3. Стимуляція процесів |хірургом один раз на | | | | | | | |репарації, регенерації в |шість місяців, | | | | | | | |області пошкодження |неврологом за | | | | | | | |4. Попередження |показаннями | | | | | | | |дегенеративно-деструктивних | | | | | | | | |процесів в кульшовому суглобі | | | | | | | | |(фізіотерапевтичне лікування, | | | | | | | | |ЛФК, масаж) | | | | | | | | |5. Санаторно-курортне | | | | | | | | |лікування. Направлення в | | | | | | | | |спеціалізовані лікувальні | | | | | | | | |заклади | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |20 |Віддалені |Т 92.5 |Залишкові |1. Клінічний огляд, |1. Загальний руховий режим. |1. Відновлення активних |При | | |наслідки травм | |явища |відсутність активних рухів в |ЛФК. Виключення робіт, |рухів в пальцях, |відсутнос-| | |м'яза та | | |пальцях кисті, стопі, |пов'язаних з точними |відсутність контактур |ті ефекту | | |сухожилка | | |наявність контрактур, що |координованими рухами |2. Диспансерне |у тяжких | | |верхньої | | |порушують функцію |(при пошкодженнях кисті) |спостереження протягом |випадках -| | |кінцівки | | | |2. Запобігання розвитку |4 років після травми |хірургічне| | |Віддалені |Т 93.5 | | |контрактур, відновлення |(при повному відновленні |лікування | | |наслідки травми| | | |активних рухів (розробка |анатомо-функціональних | | | |м'яза та | | | |рухів, забезпечення ортезами) |показників) | | | |сухожилка | | | | |3. Огляд | | | |нижньої | | | | |ортопеда-травматолога | | | |кінцівки | | | | |1 раз на 6 місяців, | | | | | | | | |невролога | | | | | | | | |(за показаннями) | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |21 |Віддалені |Т 92.3 |Залишкові |1. Клінічний огляд, |1. Виключення робіт, |1. Відсутність порушень |При | | |наслідки | |явища |обмеження рухів в |пов'язаних з перевантаженням |2. Диспансерне |відсутнос-| | |вивиху, | | |пошкодженому суглобі, болі, |суглоба |спостереження 2 роки |ті ефекту | | |розтягання | | |прояви раннього артрозу, |2. Запобігання контрактур |3. Огляд ортопеда |- | | |та деформації | | |підвивихи, нестабільність |суглобів, нестабільності, |травматолога 1 раз на |хірургічне| | |верхньої | | |2. Рентгенографія |ранніх проявів артрозів |6 міс. |лікування | | |кінцівки | | |ураженого суглоба |(фізіотерапевтичне лікування, | | | | |Віддалені |Т 93.3 | | |електрофорез, теплові | | | | |наслідки | | | |процедури, розробка рухів, | | | | |вивиху, | | | |забезпечення ортезами) | | | | |розтягання | | | | | | | | |та деформації | | | | | | | | |нижньої | | | | | | | | |кінцівки | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |22 |Доброякісне |Д 16 |Хронічне |1. Клінічні: контроль за |1. Режим - оберігаючий, |1. Збереження правильної |Хірургічне| | |новоутворення | |захворювання |довжиною та віссю кінцівки |заняття з фізвиховання в |осі та довжини кінцівок, |лікування | | |кісток та | |(до та після |2. Інструментальні: |спецгрупі, ЛФК |наявність нормального |після | | |суглобових | |хірургічного |рентгенографія |2. Дієта - збагачена |обсягу рухів в суглобах |встановле-| | |хрящів | |лікування) | |продуктами кальцію та фосфору |2. Стабілізація |ння | | | | | | |3. Запобігання перебуванню на |відновних процесів |діагнозу | | | | | | |сонці. Протипоказання для |3. Тривалість | | | | | | | |застосування фізпроцедур |диспансерного | | | | | | | |4. Ортопедичні апарати при |спостереження - до | | | | | | | |показаннях |закінчення росту з | | | | | | | | |оглядом 1 раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |23 |Запала грудна |Q 67.6 |Хронічний |1. Ортопедичне обстеження |1. ЛФК |1. Відсутність |Хірургічне| | |клітка | |перебіг |2. Рентгенографія органів |2. Масаж |прогресування |лікування | | |Кільоподібна |Q 67.7 | |грудної клітки | |2. Відсутність значних |при | | |грудна клітка | | |3. Визначення функції | |порушень функції |III-IV | | | | | |зовнішнього дихання | |внутрішніх органів |ступені | | | | | |4. ЕКГ | |грудної клітини | | | | | | |5. ЕХО-кардіограма | |3. Постійний диспансерне | | | | | | |(за показаннями) | |спостереження до | | | | | | |6. Огляд дитячого | |закінчення росту | | | | | | |кардіоревматолога, | |4. Огляд | | | | | | |пульмонолога | |ортопеда-травматолога | | | | | | |(за показаннями) | |кожні 6 місяців, | | | | | | | | |після хірургічного | | | | | | | | |лікування раз на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |24 |Клішнеподібна |Q 71.6 |Хронічний |1. Клінічні ознаки: |1. Режим: загальний |1. Збільшення об'єму | | | |кисть | |перебіг |розщеплення кисті (часткова |2. Дієта: загальна |рухової активності | | | |(екстродакти- | | |чи повна відсутність одного |3. Хірургічна корекція кисті |2. Інвалідизація - при | | | |лія | | |чи кількох пальців) |(після завершення пубертату) |значних функціональних | | | | | | |2. Rtg-кисті |4. ЛФК, масаж |порушеннях | | | | | | |3. Аналіз крові, сечі |5. Лікування інтеркурентних |3. Постійне диспансерне | | | | | | |(1 раз в місяць) |захворювань |спостереження | | | | | | |4. Консультація генетика, |6. Профілактика рахіту - |4. Огляд генетика, | | | | | | |ортопеда, інших спеціалістів |вітамін D3 |ортопеда-травматолога | | | | | | |(за показами) |7. Медико-соціальна |1 раз в рік | | | | | | | |реабілітація - вибір професії,|5. Соціальна | | | | | | | |не пов'язаної з навантаженням |реабілітація | | | | | | | |на кисті | | | | | | | | |8. Спостереження - пожиттєво | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |25 |Інші дефекти, |Q 71.8 |Хронічний |1. Клінічні ознаки - |1. Режим: загальний |1. Збільшення об'єму | | | |що спричинюють | |перебіг |анатомічна відсутність - |2. Дієта: загальна, збагачена |рухової активності | | | |укорочення | | |часткова чи повна верхньої |кальцієм (сир, молоко) |2. Інвалідизація - при | | | |верхньої (їх) | | |кінцівки |3. Протезування верх. кінц. |значних функціональних | | | |кінцівки (ок) | | |2. Rtg-кукси верхньої |4. ЛФК |порушеннях | | | | | | |кінцівки |5. Лікування інтеркурентних |3. Постійне диспансерне | | | | | | |3. Аналіз крові, сечі |захворювань |спостереження | | | | | | |(1 раз в місяць) |6. Профілактика рахіту - |4. Огляд генетика, інших | | | | | | |4. Консультація ортопеда, |вітамін D3 |спеціалістів 1 раз в рік | | | | | | |інших спеціалістів |7. Медико-соціальна |5. Соціальна | | | | | | |(за показами) |реабілітація - допомога у |реабілітація | | | | | | | |виборі професії | | | | | | | | |8. Спостереження - пожиттєво | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |26 |Природжений |Q 74.3 |Хронічний |1. Клінічні ознаки - |1. Режим: загальний |1. Відновлення повної | | | |множинний | |перебіг |обмеження рухливості та |2. Дієта: збагачена білком, |рухливості суглобів | | | |артрогрипоз | | |деформація суглобів |вітамінами та мікроелементами |2. Огляд генетика, | | | | | | |2. Rtg-суглобів уражених |3. Профілактика рахіту - |ортопеда-травматолога | | | | | | |3. Аналіз крові (Са, Р) |вітамін D3 |та інших спеціалістів | | | | | | |4. Аналіз крові, сечі |4. ЛФК, масаж |(за показаннями) 1 раз | | | | | | |(1 раз в місяць) |5. Санаторно-курортне |на рік | | | | | | |5. Консультація генетика, |оздоровлення на курортах |3. Соціальна | | | | | | |ортопеда, інших |бальнеологічного профілю |реабілітація | | | | | | |спеціалістів |6. Ортопедичне взуття | | | | | | | |(за показами невролога) |7. Спостереження до повної | | | | | | | | |ліквідації захворювання | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА ОРТОДОНТІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |--------------------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | | клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |1 |Аномалії |К 07.3 |1. Збір анамнезу: виявлення спадковості, |1. Функціональні |1. Нормалізація | | | |положення зубів| |шкідливих звичок (смоктання пальця, губи |(профілактичні) методи: масаж |положення зубів | | | |(вестибулярне | |та ін.); раннього видалення тимчасових |альвеолярного відростка, |2. Покращання естетики | | | |положення | |зубів; травми щелепно-лицевої ділянки |міогімнастика, усунення |обличчя | | | |зубів) | |2. Зовнішний огляд обличчя: визначення |шкідливих звичок, санація |3. Нормалізація змикання | | | | | |лицевих ознак аномалії, форми лиця (фас, |порожнини рота та ін.), при |губ, вимови звуків, | | | | | |профіль), положення губ |ранньому видаленні тимчасових |жування | | | | | |3. Огляд порожнини рота: зуб розташований |зубів своєчасне зубне |4. Зняття з диспансерного| | | | | |поза зубною дугою з боку присінка рота; |протезування |обліку через 1 рік | | | | | |визначення стану коронкової частини і |2. Психотерапевтична |після стабілізації | | | | | |положення аномалійно розташованого зуба та |підготовка до ортодонтичного |міжоклюзійних співвідно- | | | | | |наявності для нього місця в зубному ряду |лікування |шень зубних рядів | | | | | |(є місце, обмежене або відсутнє) |3. Апаратурний метод | | | | | | |4. Виявлення порушень функції (жування, |лікування з використанням | | | | | | |мови та ін.) |знімної та незнімної | | | | | | |5. Проведення антропоменричних вимірювань |апаратури: | | | | | | |на діагностичних моделях щелеп |а) апарати для переміщення | | | | | | |6. Рентгенологічне дослідження |зубів (пластинка з | | | | | | |(ортопантомографія, панорамна |вестибулярною дужкою, апарат | | | | | | |рентгенографія щелеп та рентгенографія |Айзенберга, Осадчого, | | | | | | |зубів): віявлення форми та нахилу кореня |брекет-система та ін.) | | | | | | |аномалійно розсташованого зуба, стану його |б) при нестачі місця з зубному| | | | | | |пародонта та інших зубів; визначення |ряді використовують апарати | | | | | | |кількості зубів (наявності надкомплектного |для розширення зубних рядів в | | | | | | |або затриманого тимчасового зуба, |трансверзальному та | | | | | | |виявлення новоутворень) |сагітальному напрямках | | | | | | | |(пластинка з винтом, з | | | | | | | |омего-подібною петлею, апарат | | | | | | | |Андрезена-Хойпля та ін.) | | | | | | | |4. Хірургічний метод лікування| | | | | | | |за показаннями (видалення | | | | | | | |окремих зубів, частіше | | | | | | | |перших премолярів, рідше | | | | | | | |окремих передніх зубів, а | | | | | | | |також надкомплектних зубів, | | | | | | | |компакт остеотомія та ін.) | | | | | | | |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | | |лікування: вакуум терапія, | | | | | | | |низькочастотна лікувальна | | | | | | | |вібрація, | | | | | | | |МРТ-магніторезонансна | | | | | | | |рефлексотерапія, ультразвук, | | | | | | | |ультрафонофорез, електрофорез | | | | | | | |та ін. | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(оральне | |1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі |1. Функціональні |1. Нормалізація | | | |положення | |звички, раннє видалення тимпасових зубів, |(профілактичні) методи: масаж |положення зубів | | | |зубів) | |травми щелепно-лицевої ділянки |альвеолярного відростка, |2. Покращання естетики | | | | | |2. Зовнішній огляд обличчя: визначення |міогімнастика, усунення |обличчя | | | | | |лицевих ознак аномалії, форми лиця, |шкідливих звичок, санація |3. Нормалізація змикання | | | | | |положення губ |порожнини рота та ін.). |губ, вимови звуків, | | | | | |3. Внутрішньоротові ознаки: зуб |Своєчасне зубне протезування |жування | | | | | |знаходиться поза зубною дугою, |при ранньому видаленні |4. Зняття з диспансерного| | | | | |спостерігається зміщення зуба в бік |тимчасових зубів |обліку через 1 рік | | | | | |піднебіння на верхній щелепі або |2. Психотерапевтична |після стабілізації | | | | | |відсутністю місця в зубному ряді |підготовка до ортодонтичного |міжоклюзійних співвідно- | | | | | |(наявність надкомплектного зуба, |лікування |шень зубних рядів | | | | | |макродентія, раннє видалення тимчасових |3. Апаратурний метод лікування| | | | | | |зубів, наявність пухлин, звуження зубної |з використанням знімної та | | | | | | |дуги та ін.) |незнімної апаратури: апарати | | | | | | |4. Виявлення порушень функції (жування, |для переміщення зубів (капа | | | | | | |мови та ін.) |Шварца, капа Биніна, | | | | | | |5. Проведення вимірювань на діагностичних |спрямовуюча коронка Катца, | | | | | | |моделях щелеп |апарат Топеля-Осадчого, | | | | | | |6. Рентгенологічне дослідження |розмикаючі прикус пластинки з | | | | | | |(ортопантомографія, панорамна |протрагуючими активаторами, | | | | | | |рентгенографія щелеп та рентгенографія |брекет-система та ін.). При | | | | | | |зубів): виявлення форми та нахилу кореня |нестачі місця в зубному ряді -| | | | | | |аномалійно розсташованого зуба, стану його |апарати для подовження або | | | | | | |пародонта та інших зубів; визначення їх |розширення зубних рядів | | | | | | |кількості (наявності надкомплектного |(пластинка з винтом, з | | | | | | |або затриманого тимчасового зуба, |омегоподібною петлею, апарат | | | | | | |виявлення новоутворень) |Андрезена-Хойпля та ін.) | | | | | | | |4. Хірургічний метод | | | | | | | |лікування за показаннями | | | | | | | |(видалення окремих зубів, | | | | | | | |частіше перших премолярів, | | | | | | | |рідше окремих передніх зубів, | | | | | | | |а також надкомплектних зубів, | | | | | | | |компактостеотомія та ін.) | | | | | | | |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | | |лікування: вакуум терапія, | | | | | | | |низькочастотна лікувальна | | | | | | | |вібрація, | | | | | | | |МРТ-магніторезонансна | | | | | | | |рефлексотерапія, ультразвук, | | | | | | | |ультрафонофорез, електрофорез | | | | | | | |та ін. | | | | | | | |6. Протетичний метод | | | | | | | |лікування у старшому віці | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(мезіальне | |1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі |1. Функціональні |1. Нормалізація | | | |положення | |звички, раннє видалення тимчасових зубів, |(профілактичні) методи: масаж |положення зубів, форми | | | |зубів) | |травми щелепно-лицевої ділянки |альвеолярного відростка, |зубних дуг та прикусу | | | | | |2. Зовнішній огляд обличчя: визначення |міогімнастика, усунення |2. Покращання естетики | | | | | |лицевих ознак аномалії, форми лиця |шкідливих звичок, санація |обличчя | | | | | |3. Огляд порожнини рота: зміщення зуба |порожнини рота та ін. |3. Нормалізація змикання | | | | | |вперед по зубному ряду з наявністю або |Своєчасне зубне протезування |губ, вимови звуків, | | | | | |відсутністю місця в зубному ряді. |при ранньому видаленні |жування | | | | | |Виявлення в зубному ряді затриманих |тимчасових зубів |4. Зняття з диспансерного| | | | | |тимчасових та надкомплективних зубів, |2. Психотерапевтична |обліку через 1 рік | | | | | |нестачі місця |підготовка до ортодонтичного |після стабілізації | | | | | |4. Виявлення порушеннь функцій (вимова |лікування |міжоклюзійних співвідно- | | | | | |окремих звуків, жування, змикання губ) та |3. Апаратурний метод лікування|шень зубних рядів | | | | | |естетичні недоліки |з використанням знімної та | | | | | | |5. Проведення вимірювань на діагностичних |незнімної апаратури: апарати | | | | | | |моделях щелеп |для переміщення зубів | | | | | | |6. Рентгенологічні дослідження |(апарат Куриленко, апарат | | | | | | |(ортопантомографія, панорамна |Дорошенко, апарат Позднякової,| | | | | | |рентгенографія щелеп та рентгенографія |брекет-система та ін.). При | | | | | | |зубів). Визначення форми та нахилу кореня |нестачі місця в зубному ряді | | | | | | |та коронкової частини аномалійно |апарати для подовження або | | | | | | |розсташованого зуба |розширення зубних рядів | | | | | | | |(пластинка з винтом, з | | | | | | | |омего-подібною петлею, апарат | | | | | | | |Андрезена-Хойпля та ін.) | | | | | | | |4. Хірургічний метод | | | | | | | |лікування за показаннями | | | | | | | |(видалення окремих зубів, | | | | | | | |частіше перших премолярів, а | | | | | | | |також надкомплектних зубів, | | | | | | | |компакт остеомія та ін.) | | | | | | | |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | | |лікування: вакуум-терапія, | | | | | | | |низькочастотна лікувальна | | | | | | | |вібрація, | | | | | | | |МРТ-магніторезонансна | | | | | | | |рефлексотерапія, ультразвук, | | | | | | | |ультрафонофорез, електрофорез | | | | | | | |та ін. | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(дистальне | |1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі |1. Функціональні |1. Нормалізація | | | |положення | |звички, травми щелепно-лицевої ділянки, |(профілактичні) методи: масаж |положення зубів | | | |зубів) | |раннє видалення тимчасових зубів |альвеолярного відростка, |2. Покращання естетики | | | | | |2. Зовнішній вигляд обличчя: визначення |міогімнастика, усунення |обличчя | | | | | |лицевих ознак аномалії, форми лиця |шкідливих звичок, санація |3. Нормалізація змикання | | | | | |3. Огляд порожнини рота: зміщення зуба |порожнини рота та ін. |губ, вимови звуків, | | | | | |назад по зубному ряду з наявністю або |Своєчасне зубне протезування |жування | | | | | |відсутністю місця в зубному ряді. |при ранньому видаленні |4. Зняття з диспансерного| | | | | |Виявлення в зубному ряді затриманих |тимчасових зубів |обліку через 1 рік | | | | | |тимчасових та надкомплектних зубів, |2. Психотерапевтична |після стабілізації | | | | | |нестачі місця |підготовка до ортодонтичного |міжоклюзійних співвідно- | | | | | |4. Виявлення порушень функцій (вимова |лікування |шень зубних рядів | | | | | |окремих звуків, жування, змикання губ) та |3. Апаратурний метод | | | | | | |естетичні недоліки |лікування з використанням | | | | | | |5. Проведення вимірювань на діагностичних |знімної і незнімної апаратури:| | | | | | |моделях щелеп |апарати для переміщення | | | | | | |6. Рентгенологічні дослідження |зубів (апарат Куриленко, | | | | | | |(ортопантомографія, панорамна |брекет-система, апарат | | | | | | |рентгенографія щелеп та рентгенографія |Каламкарова). При нестачі | | | | | | |зубів). Визначення форми та нахилу кореня |місця в зубному ряді - апарати| | | | | | |та коронкової частини аномалійно |для подовження або розширення | | | | | | |розсташованого зуба |зубних рядів (пластинка з | | | | | | | |гвинтом, з омегоподібною | | | | | | | |петлею, апарат Андрезена- | | | | | | | |Хойпля та ін.) | | | | | | | |4. Хірургічний метод | | | | | | | |лікування за показаннями | | | | | | | |(видалення окремих зубів, | | | | | | | |частіше перших премолярів, а | | | | | | | |також надкомплектних зубів, | | | | | | | |компакт остеомія та ін.) | | | | | | | |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | | |лікування: вакуум-терапія, | | | | | | | |низькочастотна лікувальна | | | | | | | |вібрація, | | | | | | | |МРТ-магніторезонансна | | | | | | | |рефлексотерапія, ультразвук, | | | | | | | |ультрафонофорез, електрофорез | | | | | | | |та ін. | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(інфра- та | |1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі |1. Функціональні |1. Нормалізація | | | |супрапозиція | |звички, травми щелепно-лицевої ділянки, |(профілактичні) методи: масаж |положення зубів | | | |зубів) | |раннє видалення тимчасових зубів |альвеолярного відростка, |2. Покращання естетики | | | | | |2. Зовнішній огляд обличчя: визначення |міогімнастика, усунення |обличчя | | | | | |лицевих ознак аномалії, форми лиця |шкідливих звичок, санація |3. Нормалізація змикання | | | | | |3. Огляд порожнини рота: при супрапозиції |порожнини рота. |губ, вимови звуків, | | | | | |спостерігається високе, а при інфрапозиції |Своєчасне зубне протезування |жування | | | | | |низьке положення зуба по відношенню до |при ранньому видаленні |4. Зняття з диспансерного| | | | | |оклюзійної площини у вертикальному напрямку|тимчасових зубів |обліку через 1 рік | | | | | |4. Виявленя порушень функції (вимова |2. Психотерапевтична |після стабілізації | | | | | |окремих звуків, жування, змикання губ) та |підготовка до ортодонтичного |міжоклюзійних співвідно- | | | | | |естетичні недоліки |лікування |шень зубних рядів | | | | | |5. Проведення вимірювань по діагностичних |3. Апаратурний метод | | | | | | |моделях щелеп |лікування з використанням | | | | | | |6. Рентгенологічні дослідження |знімної і незнімної апаратури:| | | | | | |(ортопантомографія, панорамна |апарати для переміщення | | | | | | |рентгенографія щелеп та рентгенографія |зубів (дуги Енгля, | | | | | | |зубів) |брекет-система, апарат Шварца,| | | | | | | |оклюзійні пластинки); при | | | | | | | |нестачі місця - розширення | | | | | | | |або подовження зубних рядів | | | | | | | |(пластинка з гвинтом, з | | | | | | | |омегоподібною петлею, апарат | | | | | | | |Андрезена-Хойпля та ін.) | | | | | | | |4. Хірургічний метод | | | | | | | |лікування за показаннями | | | | | | | |(видалення окремих зубів, | | | | | | | |частіше перших премолярів, а | | | | | | | |також надкомплектних зубів, | | | | | | | |компакт остеотомія та ін.) | | | | | | | |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | | |лікування: вакуум-терапія, | | | | | | | |низькочастотна лікувальна | | | | | | | |вібрація, | | | | | | | |МРТ-магніторезонансна | | | | | | | |рефлексотерапія, ультразвук, | | | | | | | |ультрафонофорез, електрофорез | | | | | | | |та ін. | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(тортоаномалія)| |1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі |1. Функціональні |1. Нормалізація | | | | | |звички, травми щелепно-лицевої ділянки, |(профілактичні) методи: масаж |положення зубів | | | | | |раннє видалення тимчасових зубів |альвеолярного відростка, |2. Покращання естетики | | | | | |2. Зовнішній огляд обличчя: визначення |міогімнастика, усунення |обличчя | | | | | |лицевих ознак аномалії, форми лиця та |шкідливих звичок, санація |3. Нормалізація змикання | | | | | |положення губ |порожнини рота та ін. |губ, вимови звуків, | | | | | |3. Огляд порожнини рота: наявність |Своєчасне зубне протезування |жування | | | | | |повороту зуба (частіше постійних різців і |при ранньому видаленні |4. Зняття з диспансерного| | | | | |ікол) навколо його повздовжної осі з |тимчасових зубів |обліку через 1 рік | | | | | |наявністю або відсутністю місця в зубному |2. Психотерапевтична |після стабілізації | | | | | |ряді. Зуби розміщуються в зубній дузі або |підготовка до ортодонтичного |міжоклюзійних співвідно- | | | | | |поза нею. Виявлення надкомплектних та |лікування |шень зубних рядів | | | | | |затриманих тимчасових зубів |3. Апаратурний метод | | | | | | |4. Виявлення порушень функцій жування, |лікування з використанням | | | | | | |мови та ін. |знімної і незнімної апаратури:| | | | | | |5. Проведення вимірювань на діагностичних |апарати для переміщення | | | | | | |моделях щелеп |зубів (апарат Василенко, | | | | | | |6. Рентгенологічні дослідження |дуги Енгля, брикет-система | | | | | | |(ортопантомографія, панорамна |та ін.). При відсутності | | | | | | |рентгенографія щелеп та рентгенографія |місця в зубному ряді - | | | | | | |зубів). Визначення форми, нахилу кореня |апарати для розширення зубних | | | | | | |та стану кореневої частини аномалійно |рядів (пластинка з гвинтом, з | | | | | | |розсташованого зуба |омегоподібною петлею, апарат | | | | | | | |Андрезена-Хойпля та ін.) | | | | | | | |4. Хірургічний метод лікування| | | | | | | |за показаннями (видалення | | | | | | | |окремих зубів, частіше перших | | | | | | | |премолярів, а також | | | | | | | |надкомплектних зубів, | | | | | | | |компактостеотомія та ін.) | | | | | | | |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | | |лікування: вакуум терапія, | | | | | | | |низькочастотна лікувальна | | | | | | | |вібрація, | | | | | | | |МРТ-магніторезонансна | | | | | | | |рефлексотерапія, ультразвук, | | | | | | | |ультрафонофорез, електрофорез | | | | | | | |та ін. | | | | | | | |6. Протетичний метод | | | | | | | |лікування у старшому віці | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(треми та | |1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі |1. Функціональні |1. Нормалізація положення| | | |діастеми) | |звички, травми щелепно-лицевої ділянки |(профілактичні) методи: масаж |зубів | | | | | |2. Зовнішній огляд обличчя: визначення |альвеолярного відростка, |2. Покращення естетики | | | | | |лицевих ознак аномалії, форми лиця та |міогімнастика, усунення |обличчя | | | | | |положення губ |шкідливих звичок, санація |3. Нормалізація змикання | | | | | |3. Огляд порожнини рота: при діастремах |порожнини рота та ін. |губ, вимови звуків, | | | | | |спостерігаються проміжки між центральними |2. Психотерапевтична |жування | | | | | |різцями, при тремах - між усіма зубами. |підготовка до ортодонтичного |4. Зняття з диспансерного| | | | | |Наявність аномалій вуздечки верхньої та |лікування |обліку через 1 рік після | | | | | |нижньої губи, надкомплектних зубів, |3. Апаратурний метод лікування|стабілізації | | | | | |адентії бокових різців |з використанням знімної та |міжоклюзійних | | | | | |4. Виявлення порушень функцій та естетики |незнімної апаратури: пластинка|співвідношень зубних | | | | | |5. Проведення вимірювань на |з рукоподібними пружинами по |рядів | | | | | |діагностичних моделях щелеп |Калвелісу, пластинка з | | | | | | |6. Рентгенографічні дослідження |рухомими гачками по Куриленко,| | | | | | |(ортопантомографія щелеп та рентгенографія |апарат Дорошенко, кільця з | | | | | | |зубів) |крючками і резиновою тягою, | | | | | | | |брекет-система та ін. | | | | | | | |4. Хірургічний метод лікування| | | | | | | |за показаннями (пластика | | | | | | | |вуздечок губ, видалення | | | | | | | |надкомплектних і ретинованих | | | | | | | |зубів, порушення компактного | | | | | | | |шару піднебінного шва на | | | | | | | |передній ділянці, поглиблення | | | | | | | |присінку порожнини рота та | | | | | | | |ін.) | | | | | | | |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | | |лікування: вакуум-терапія, | | | | | | | |низькочастотна лікувальна | | | | | | | |вібрація, | | | | | | | |МРТ-магніторезонансна | | | | | | | |рефлексотерапія, ультразвук, | | | | | | | |ультрафонофорез, електрофорез | | | | | | | |та ін. | | | | | | | |6. Протетичний метод лікування| | | | | | | |(зміна форми коронок зубів | | | | | | | |шляхом протезування або | | | | | | | |реставрації композитами) | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(транспозиція) | |1. Збір анамнезу, скарги |1. Психотерапевтична |1. Нормалізація форми та | | | | | |2. Зовнішній огляд обличчя |підготовка |розмірів зубів | | | | | |3. Огляд порожнини рота: неправильне |2. Апаратурний метод лікування|2. Покращення естетики | | | | | |положення зубів, при якому зуби міняються |з використанням знімної та |обличчя | | | | | |місцями (наприклад, бокові різці і ікла або|незнімної апаратури за |3. Нормалізація змикання | | | | | |ікла і премоляри) як наслідок неправильної |показаннями |губ, вимови звуків, | | | | | |закладки зачатків зубів |3. Фізіотерапевтичний метод |жування | | | | | |4. Виявлення естетичних та функціональних |лікування: вакуум-терапія, |4. Зняття з диспансерного| | | | | |порушень |низькочастотна лікувальна |обліку через 1 рік після | | | | | |5. Проведення вимірювань на діагностичних |вібрація, |стабілізації | | | | | |моделях щелеп |МРТ-магніторезонансна |міжоклюзійних | | | | | |6. Рентгенологічні дослідження |рефлексотерапія, ультразвук, |співвідношень зубних | | | | | |(ортопантомографія, обзорні та прицільні |ультрафонофорез, електрофорез |рядів | | | | | |знімки) |та ін. | | | | | | | |4. Хірургічний метод | | | | | | | |лікування за показаннями | | | | | | | |(видалення окремих зубів, | | | | | | | |зубів, які знаходяться поза | | | | | | | |зубною дугою або повернуті | | | | | | | |навколо своєї осі, а також | | | | | | | |надкомплектних та затриманих | | | | | | | |тимчасових зубів) | | | | | | | |5. Протетичний метод лікування| | | | | | | |(зміна форми коронок зубів | | | | | | | |шляхом протезуання або | | | | | | | |реставрації композитами) | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |2 |Скупчення зубів|К 07.3 |1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі |1. Функціональні |1. Нормалізація форми | | | | | |звички, раннє видалення тимчасових зубів |(профілактичні) методи: масаж |зубних дуг та прикусу | | | | | |2. Зовнішній огляд обличчя |альвеолярного відростка, |2. Покращення естетики | | | | | |3. Огляд порожнини рота: відмічається тісне|міогімнастика, усунення |обличчя | | | | | |розміщення зубів з нестачею місця для них |шкідливих звичок, санація |3. Нормалізація змикання | | | | | |у зубній дузі, патологічні зміни тканин |порожнини рота та ін. |губ, вимови звуків, | | | | | |пародонту, порушення змикання губ, вимови |2. Психотерапевтична |жування | | | | | |окремих звуків, естетичні недоліки |підготовка до ортодонтичного |4. Зняття з диспансерного| | | | | |4. Проведення вимірювань на діагностичних |лікування |обліку через 1 рік після | | | | | |моделях щелеп |3. Апаратурний метод лікування|стабілізації | | | | | |5. Рентгенологічні дослідження |з використанням знімної та |міжоклюзійних | | | | | |(ортопантомографія, обзорні та прицільні |незнімної апаратури: апарати |співвідношень зубних | | | | | |знімки) |для переміщення зубів, при |рядів | | | | | | |нестачі місця в зубному ряді -| | | | | | | |апарати для подовження або | | | | | | | |розширення зубних рядів | | | | | | | |(пластинка з гвинтом, з | | | | | | | |омегоподібною петлею, апарат | | | | | | | |Андрезена-Хойпля, брекет- | | | | | | | |система та ін.) | | | | | | | |4. Хірургічний метод | | | | | | | |лікування (видалення окремих | | | | | | | |зубів, частіше премолярів, а | | | | | | | |також надкомплектних та | | | | | | | |затриманих тимчасових зубів, | | | | | | | |компактостеотомія та ін.) | | | | | | | |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | | |лікування: вакуум-терапія, | | | | | | | |низькочастотна лікувальна | | | | | | | |вібрація, | | | | | | | |МРТ-магніторезонансна | | | | | | | |рефлексотерапія, ультразвук, | | | | | | | |ультрафонофорез, | | | | | | | |електрофорез та ін. | | | | | | | |6. Комплексне лікування у | | | | | | | |суміжних спеціалістів | | | | | | | |(парадонтолога, стоматолога, | | | | | | | |педіатра, ендокринолога та | | | | | | | |ін.) | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3 |Аномалії |К 00.2 |1. Збір анамнезу: спадковість, затримка |1. Психотерапевтична |1. Нормалізація форми та | | | |розмірів та | |прорізування сусідніх зубів та травми |підготовка |розмірів зубів, | | | |форми зубів | |щелепно-лицевої ділянки |2. Апаратурний метод лікування|міжоклюзійних | | | |(макродентія) | |2. Зовнішний огляд обличчя |(виправлення положення окремих|співвідношень | | | | | |3. Огляд порожнини рота: відмічаємо |зубів та порушень прикусу, |2. Покращення естетики | | | | | |шипоподібні, конусовидні зуби, потворної |викликаних збільшенням |обличчя і зубів | | | | | |форми (наприклад, зуб у зубі), зуби |розмірів зубів) |3. Нормалізація змикання | | | | | |Гетчінсона, Фурн'є, Флюгера, мікро- або |3. Протетичний метод лікування|губ, вимови звуків, | | | | | |макродентизм (малі або надто великі зуби), |(виготовлення штучних коронок |жування | | | | | |зливні зуби або макроденти |для покращення форми зубів) |4. Зняття з диспансерного| | | | | |4. Виявлення естетичних та функціональних |4. Хірургічний метод лікування|обліку через 1 рік після | | | | | |порушень |(видалення окремих зубів, |стабілізації процесу | | | | | |5. Проведення вимірювань на діагностичних |гемісекція менш повноцінної | | | | | | |моделях щелеп |частини зливних зубів) | | | | | | |6. Рентгенологічні дослідження | | | | | | | |(ортопантомографія, обзорні та прицільні | | | | | | | |знімки). Виявлення типу злиття зубів за | | | | | | | |станом пульпових камер та протяжністю | | | | | | | |злиття з метою визначення їх найбільш | | | | | | | |повноцінної частини для збереження їх в | | | | | | | |зубному ряді | | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4 |Надкомплектні |К 00.1 |1. Збір анамнезу: спадковість, ретенція та |1. Психотерапевтична |1. Покращення естетики | | | |зуби | |порушення положення комплектних зубів, |підготовка |обличчя | | | | | |порушення формування зубних дуг та прикусу |2. Апаратурний метод лікування|2. Нормалізація змикання | | | | | |2. Зовнішній огляд обличчя |(виправлення положення окремих|губ, вимови звуків, | | | | | |3. Огляд порожнини рота: в тимчасовому |зубів та порушень прикусу, |жування | | | | | |прикусі спостерігається збільшення числа |спричинених наявністю |3. Усунення порушень, | | | | | |зубів більше ніж 20, а в постійному - |надкомплектних зубів) |викликаних наявністю | | | | | |більше 32. Частіше зустрічаються |3. Хірургічний метод лікування|надкомплектного зуба | | | | | |надкомплектні зуби на ділянці різців і |за показаннями (видалення |4. Зняття з диспансерного| | | | | |премолярів. Розрізняють надкомплектні зуби |надкомплектних, а іноді |обліку через 1 рік після | | | | | |по формі комплектних, шипоподібні та |комплектних зубів) |стабілізації процесу | | | | | |потворної форми | | | | | | | |4. Виявлення естетичних та функціональних | | | | | | | |порушень | | | | | | | |5. Проведення вимірювань на діагностичних | | | | | | | |моделях щелеп | | | | | | | |6. Рентгенологічні дослідження: | | | | | | | |ортопантомографія, обзорні та прицільні | | | | | | | |знімки (кількість та положення | | | | | | | |надкомплектних зубів; стан пародонту та | | | | | | | |коронкових і кореневих частин | | | | | | | |комплектних зубів) | | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |5 |Порушеня в |К 00.6 |1. Збір анамнезу: спадковість, прискорене |1. Психотерапевтична |1. Нормалізація | | | |прорізуванні | |або уповільнене прорізування зубів, |підготовка |прорізування зубів | | | |зубів | |наявність ендокринної, нервової та ін. |2. Функціональний |2. Покращення естетики | | | | | |системних захворювань, перенесених травм |(профілактичний) метод |обличчя | | | | | |та ін. |лікування. Своєчасне зубне |3. Нормалізація функції | | | | | |2. Зовнішній огляд обличчя |протезування при ранньому |жування, ковтання, | | | | | |3. Огляд порожнини рота: ретенція, яка |видаленні тимчасових зубів |дихання, мови, а також | | | | | |викликана ендокринним захворюванням, |3. Апаратурний метод лікування|функції смоктання у | | | | | |неправильною закладкою зачатка, затримкою |(ортодонтичні апарати для |новонароджених, коли в | | | | | |зміни тимчасового зуба, нестачею місця в |стимулювання прорізування |порожнині рота | | | | | |зубному ряді, фолікулярною кістою, |зубів) |новонародженого виявляють| | | | | |запальним процесом або травмою |4. Фізіотерапевтичний метод |від одного до чотирьох | | | | | |4. Рентгенологічні дослідження: |лікування: вакуум-терапія, |тимчасових зубів | | | | | |ортопантомографія, обзорні та прицільні |низькочастотна лікувальна |4. Зняття з диспансерного| | | | | |знімки (проста ретенція або напівретенція, |вібрація, |обліку через 1-2 роки | | | | | |стійка ретенція (горизонтальне положення |МРТ-магнітнорезонансна |після стабілізації | | | | | |зуба або його прорізування в протилежному |рефлексотерапія, ультразвук, |процесу. Діти з множинною| | | | | |напрямку) |ультрафонофорез, електрофорез |та повною ретенцією, | | | | | |5. Проведення вимірювань на |та ін. |зумовленою ендокринною | | | | | |діагностичних моделях щелеп |5. Хірургічний метод |патологією з | | | | | | |лікування: оголення коронки |диспансерного обліку не | | | | | | |ретинованого зуба, розсічення |знімаються | | | | | | |слизової оболонки ясен, | | | | | | | |декортикація, для подальшого | | | | | | | |закріплення кнопки або гачка | | | | | | | |і витяжіння за допомогою | | | | | | | |ортодонтичного апарата, | | | | | | | |видалення надкомплектного | | | | | | | |зуба, видалення тимчасових | | | | | | | |зубів у новонароджених з метою| | | | | | | |раціонального вигодовування | | | | | | | |дитини | | | | | | | |6. Протетичний метод | | | | | | | |лікування в старшому віці | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |6 |Адентія (повна)|К 00.01 |1. Збір анамнезу |1. Психотерапевтична |1. Нормалізація | | | | | |2. Зовнішній огляд обличчя: старече лице, |підготовка |зовнішньо-лицевих ознак | | | | | |крючкоподібний ніс, вкорочення нижньої |2. Протетичний метод лікування|2. Нормалізація жування, | | | | | |частини обличчя, виступаюче вперед |(зміщення дефектів зубних |ковтання, дихання, мови | | | | | |підборіддя, скудний волосяний покрив на |рядів повними знімними |3. Огляд дерматолога, | | | | | |голові у вигляді "пушка", відсутність брів,|протезами) |ендокринолога, | | | | | |шкіра суха і мацерована. Такі діти дуже |3. Хірургічний метод лікуваня |стоматолога - 1 раз на | | | | | |вразливі до інфекцій |(імплантація або |рік | | | | | |3. Внутрішньоротові ознаки: спостерігається|трансплантація зачатків зубів)|4. З диспансерного | | | | | |виражений недорозвиток або повна |4. Комплексне лікування у |нагляду не знімається | | | | | |відсутність альвеолярного відростка, |суміжних спеціалістів | | | | | | |плескате піднебіння |(отоларинголог, дерматолог, | | | | | | |4. Рентгенологічне дослідження: |педіатр, терапевт, генетик | | | | | | |телерентгенографія, ортопантомографія, |та ін.) | | | | | | |обзорні та прицільні знімки (повна |5. Диспансеризація | | | | | | |відсутність зачатків зубів, недорозвиток | | | | | | | |щелеп та ін.) | | | | | | | |5. Дослідження стану жувальних м'язів | | | | | | | |(електроміографія, міотонометрія) | | | | | | | |6. Консультація суміжних спеціалістів | | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(часткова) | |1. Збір анамнезу |1. Психотерапевтична |1. Нормалізація | | | | | |2. Зовнішній огляд обличчя: при відсутності|підготовка |зовнішньо-лицевих ознак | | | | | |декількох зубів без особливостей, при |2. Апаратурний метод лікування|2. Нормалізація | | | | | |вродженій відсутності значної кількості |з використанням знімної та |міжоклюзійних | | | | | |зубів можливі інші ектодермальні порушення |незнімної апаратури: для |співвідношень зубних | | | | | |(рідкий волосяний покрив, сухість шкіри, |виправлення положення окремих |рядів та висоти прикусу | | | | | |ламкість нігтів та ін.), порушення жування,|зубів, усунення діастем, |3. Нормалізація функції | | | | | |ковтання, мови |закриття проміжків між зубами |жування, ковтання, мови | | | | | |3. Внутрішньоротові ознаки: часткова |або їх створення для штучних |4. При множинній одентії | | | | | |відсутність зубів (порушення закладки |зубів, підвищення висоти |більше 4 зубів огляд | | | | | |зачатка або його загибель в ембріональний |прикусу |дерматолога, ендокриноло-| | | | | |та в постембріональний періо життя). |3. Протетичний метод лікування|га, отоларинголога, | | | | | |Часткову адентію (відсутність 1-2 зубів |(заміщення дефектів зубних |стоматолога - 1 раз на | | | | | |пов'язують з процесом фізіологічної |рядів мостовидними та |рік | | | | | |редукції жувального апарату. |частковими знімними протезами,|5. З диспансерного обліку| | | | | |Спостерігаються дефекти зубних рядів, |а також штучними коронками |не знімається | | | | | |порушення положення та форми зубів |для покращення форми подібних | | | | | | |4. Проведення вимірювань на діагностичних |і рудиментальних зубів) | | | | | | |моделях щелеп |4. Хірургічний метод лікування| | | | | | |5. Рентгенологічне дослідження: |за показаннями (імплантація | | | | | | |телерентгенографія, ортопантомографія, |або трансплантація зачатків | | | | | | |обзорні та прицільні знімки (відсутність |зубів) | | | | | | |зачатків зубів, недорозвиток щелеп) |5. Комплексне лікування у | | | | | | |6. Дослідження стану жувальних м'язів |суміжних спеціалістів | | | | | | |(електроміографія, міотонометрія) |(дерматолога, отоларинтолога, | | | | | | |7. Дослідження функції жування |педіатра та ін.) | | | | | | |(мастикаціографія, функціональні жувальні |6. Диспансеризація | | | | | | |проби та ін.) | | | | | | | |8. Консультація суміжних спеціалістів | | | | | | | |(отоларингологів, педіатрів, терапевтів, | | | | | | | |генетиків, імунологів та ін.) | | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |7 |Аномалії |К 07.2 |1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі |1. Функціональні |1. Нормалізація | | | |співвідношення | |звички, рання втрата тимчасових зубів, |(профілактичні) методи: |зовнішньо-лицевих ознак | | | |зубних дуг | |травми обличчя, вигодовування (штучне або |міогімнастика для м'язів |2. Нормалізація | | | |(мезіальний, | |грудне), вроджені вади обличчя |обличчя, масаж альвеолярного |міжоклюзійних | | | |прогенічний | |2. Зовнішній огляд обличчя: виступаючі |відростка, усунення шкідливих |співвідношень зубних | | | |прикус, | |вперед нижня губа і підборіддя, западання |звичок, правильне положення |рядів | | | |мезіальна | |верхньої частини обличчя |голови під час сну, своєчасне |3. Нормалізація функції | | | |оклюзія) | |3. Профіль набуває вигляду "півмісяця" |зубне протезування при |жування, ковтання, | | | | | |4. Огляд порожнини рота: у фронтальній |ранньому видаленню тимчасових |дихання, мови | | | | | |ділянці зворотне перекриття верхніх зубів |зубів, зашліфовування |4. Відсутність | | | | | |нижніми, сагітальна щілина між ними. В |тимчасових ікол та ін. |прогресування процесів | | | | | |бічних ділянках - мезіодистальне зміщення, |2. Психотерапевтичний метод |5. Диспансерне | | | | | |при якому нижні моляри - перший (постійний)|лікування |спостереження протягом | | | | | |або другий (тимчасовий) - займають |3. Апаратурний метод лікування|2-3 років | | | | | |медіальне положення по відношенню до |з використанням знімної та | | | | | | |верхніх молярів. Порушення функції |незнімної апаратури: апарат | | | | | | |ковтання, дихання, мови |Френкеля 3 типу, апарати | | | | | | |5. Проведення антропометричних вимірювань |Брюкля, Балтерса, Башарової, | | | | | | |на діагностичних моделях щелеп |Бімлера, Биніна, Андрезена- | | | | | | |6. Рентгенологічне дослідження: |Хойпля, підборідна праща, | | | | | | |ортопантомографія, обзорні та прицільні |брекет-система та ін. в | | | | | | |знімки |залежності від віку хворого, | | | | | | |7. Дослідження функції жування |ступеню вираженості зубо- | | | | | | |(мастикаціографія, функціональні жувальні |щелепної аномалії | | | | | | |проби та ін.) |4. Хірургічний метод лікування| | | | | | |8. Виявлення порушень мови: палатографія |за показаннями (видалення | | | | | | |(зміщення артикуляційних зон язика на |зубів, компактостеотомія, | | | | | | |піднебінні мезіально) |кортікотомія, хірургічна | | | | | | |9. Консультація суміжних спеціалістів |реконструкція прикусу та ін.) | | | | | | |(отоларинголога, педіатра, терапевта та |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | |та ін.) |лікування: вакуум-терапія, | | | | | | | |низькочастотна лікувальна | | | | | | | |вібрація, | | | | | | | |МРТ-магнітнорезонансна | | | | | | | |рефлексотерапія, ультразвук, | | | | | | | |ультрафонофорез, електрофорез | | | | | | | |та ін. | | | | | | | |6. Протетичний метод лікування| | | | | | | |(в старшому віці) | | | | | | | |7. Комплексне лікування у | | | | | | | |суміжних спеціалістів | | | | | | | |(логопеда, отоларинголога, | | | | | | | |педіатра та ін.) | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(дистальний, | |1. Клінічне обстеження |1. Функціональні |1. Нормалізація | | | |прогнатичний | |2. Збір анамнезу: виявлення спадковості |(профілактичні) методи: |зовнішньо-лицевих ознак | | | |прикус) | |даної зубощелепної аномалії, шкідливих |міогімнастика для м'язів |2. Нормалізація | | | | | |звичок (смоктанна нижньої губи, пустушки |обличчя, масаж альвеолярного |міжоклюзійних | | | | | |тощо), ранньої втрати тимчасових зубів, |відростка, усунення шкідливих |співвідношень зубних | | | | | |травми обличчя, штучного вигодовування, |звичок, правильне штучне |рядів | | | | | |вроджених вад обличчя (недорозвиток 1 та 2 |вигодовування, своєчасне зубне|3. Нормалізація функції | | | | | |зябрової дуги) |протезування при ранньому |жування, ковтання, | | | | | |3. Зовнішній огляд обличчя: визначення |видаленні тимчасових зубів та |дихання, мови | | | | | |лицевих ознак аномалій (виступання верхньої|ін. |4. Відсутність | | | | | |губи та верхніх передніх зубів, скошеність |2. Психотерапевтичний метод |прогресування процесів | | | | | |підборіддя та ін.). Визначення профілю |лікування |5. Диспансерне | | | | | |обличчя при проведенні проб за |3. Апаратурний метод лікування|спостереження протягом | | | | | |Ешлером-Бітнером та стану скромнево- |з використанням знімної та |2-3 років | | | | | |нижньощелепних суглобів. |незнімної апаратури: регулятор| | | | | | |4. Огляд порожнини рота: вивчення характеру|функції Френкеля 1 та 2 типу, | | | | | | |змикання зубних рядів в центральній оклюзії|пропульсор Мюлемана, апарати: | | | | | | |в 3-х взаємо перпендикулярних напрямках |Башарової, Андрезена-Хойпля, | | | | | | |(перекриття зубних рядів на передній та |Шварца, Данькова, Кламта, | | | | | | |бічних ділянках, величини сагітальної |лицеві дуги з позаротовою | | | | | | |щілини, форми зубних дуг, тощо) |тягою, брекет-система та ін. | | | | | | | |в залежності від віку хворого | | | | | | | |та ступеню вираженості | | | | | | | |зубощелепної аномалії | | | | | | | |4. Хірургічний метод лікування| | | | | | | |за показаннями (видалення | | | | | | | |зубів, компакт остеотомія, | | | | | | | |кортікотомія, хірургічна | | | | | | | |реконструкція прикусу та ін.) | | | | | | | |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | | |лікування | | | | | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | | | | | | | | | |глибокого прикусу), виражена супраментальна|3. Апаратурний метод |3. Нормалізація функції | | | | | |складка, потовщення нижньої губи |лікування з використанням |жування, ковтання, | | | | | |3. Внутрішньоротові ознаки: втрата |знімної та незнімної |дихання, мови | | | | | |різцево-горбкового контакту між |апаратури: пластинка на верхню|4. Відсутність | | | | | |фронтальними зубами, надмірне перекриття |щелепу з закусочною площадкою,|прогресування процесів | | | | | |передніх нижніх зубів верхніми з протрузією|апарат Андрезена-Хойпля, |5. Диспансерне | | | | | |або ретрузією передніх зубів верхньої |Балтерса, Шварца, Башарової, |спостереження протягом | | | | | |щелепи, при якому нижні різці торкаються |регулятор функції Френкля 1, 2|2-3 років | | | | | |своїми ріжучими поверхнями слизової |типу, брекет-система та ін. в | | | | | | |оболонки піднебіння, травмуючи її. |залежності від віку хворого | | | | | | |Порушення функції жування, ковтання, |та ступеню вираженості | | | | | | |дихання, мови |зубо-щелепної аномалії | | | | | | |4. Проведення антропометричних вимірювань |4. Хірургічний метод лікування| | | | | | |на діагностичних моделях щелеп |за показаннями (видалення | | | | | | |5. Рентгенологічне дослідження: |зубів, компакт остеотомія, | | | | | | |диференційна діагностика гнатичних та |кортікотомія, хірургічна | | | | | | |зубоальвеолярних форм, телерентгенографія, |реконструкція прикусу та ін.) | | | | | | |ортопантографія, прицільні знімки та ін. |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | |6. Дослідження функції жування |лікування: вакуум-терапія, | | | | | | |(мастикаціографія, функціональні жувальні |низькочастотна лікувальна | | | | | | |проби та ін.) та стану жувальних м'язів |вібрація, | | | | | | |(електроміографія, міотонометрія) |МРТ-магнітнорезонансна | | | | | | |7. Визначення артикуляційних зон на |рефлексотерапія, ультразвук, | | | | | | |піднебінні (палятографія) |ультрафонофорез, електрофорез | | | | | | | |та ін. | | | | | | | |6. Протетичний метод лікування| | | | | | | |(в старшому віці) | | | | | | | |7. Комплексне лікування у | | | | | | | |суміжних спеціалістів | | | | | | | |(логопеда, отоларинголога, | | | | | | | |педіатра та ін.) | | | |---+---------------+--------+-------------------------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | |(перехресний | |1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі |1. Функціональні |1. Нормалізація | | | |(косий) прикус)| |звички, рання втрата тимчасових зубів, |(профілактичні) методи: |зовнішньо-лицевих ознак | | | | | |травми обличчя, вроджені вади обличчя |міогімнастика для м'язів |2. Нормалізація | | | | | |2. Позаротові ознаки: асиметрія обличчя, |обличчя, масаж альвеолярного |міжоклюзійних | | | | | |зміщення підборіддя в бік |відростка, усунення шкідливих |співвідношень зубних | | | | | |3. Внутрішньоротові ознаки: зміщення |звичок, нормалізація штучного |рядів | | | | | |міжрізцевих ліній, порушення |вигодовування, своєчасне |3. Нормалізація функції | | | | | |трансверзальних співвідношень зубів у |зубне протезування при |жування, ковтання, | | | | | |бічних ділянках. Порушення функції жування,|ранньому видаленню тимчасових |дихання, мови | | | | | |ковтання, дихання, мови |зубів, зішліфовування |4. Відсутність | | | | | |4. Проведення клініко-діагностичних проб |горбків тимчасових зубів |прогресування процесів | | | | | |по Ільїній-Маркосян |2. Психотерапевтичний метод |5. Диспансерне | | | | | |5. Проведення антропометричних вимірювань |лікування |спостереження протягом | | | | | |на діагностичних моделях щелеп |3. Апаратурний метод лікування|2-3 років | | | | | |6. Рентгенологічне дослідження: |з використанням знімної та | | | | | | |телерентгенографія (диференційна |незнімної апаратури: капи з | | | | | | |діагностика гнатичних та зубоальвеолярних |оклюзійними накладками та | | | | | | |форм), ортопантомографія, прицільні |похилими площинами, апарат | | | | | | |знімки, рентгенографія |Андрезена-Хойпля, брекет- | | | | | | |скронево-нижньощелепних суглобів та ін. |система в залежності від віку | | | | | | |7. Визначення артикуляційних зон на |хворого та ступеню вираженості| | | | | | |піднебінні (палятографія) |зубощелепної аномалії | | | | | | |8. Дослідження стану жувальних м'язів |4. Хірургічний метод лікування| | | | | | |(електроміографія, міотонометрія) |за показаннями (видалення | | | | | | |9. Дослідження функції жування |зубів, компакт остеотомія, | | | | | | |(мастикаціографія, функціональні жувальні |кортікотомія, хірургічна | | | | | | |проби та ін.) |реконструкція прикусу та ін.) | | | | | | | |5. Фізіотерапевтичний метод | | | | | | | |лікування: вакуум-терапія, | | | | | | | |низькочастотна лікувальна | | | | | | | |вібрація, | | | | | | | |МРТ-магнітнорезонансна | | | | | | | |рефлексотерапія, ультразвук, | | | | | | | |ультрафонофорез, електрофорез | | | | | | | |та ін. | | | | | | | |6. Протетичний метод лікування| | | | | | | |(в старшому віці) | | | | | | | |7. Комплексне лікування у | | | | | | | |суміжних спеціалістів | | | | | | | |(логопеда, отоларинголога, | | | | | | | |педіатра та ін.) | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за | Перебіг або | Обсяг заходів | Критерії ефективності | Примітка | |з/п|форма за МКХ-10| МКХ-10 | активність |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість | | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних | лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 1.|Хронічний | Н66.1 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Активний режим |1. Зникнення гноєтечі з |При нее- | | |туботимпальний | |хронічного |2. Анамнез, оцінка характеру |2. Збалансоване харчування |вуха, нормалізація |фективно- | | |гнійний | |гнійного |виділень з вуха, оцінка стану|3. Застосовують під час |барабанної перетинки |сті | | |середній отит | |отиту |верхніх дихальних шляхів, |загострення антибіотики |2. Нормалізація аналізу |консерва- | | | | | |отоскопія, мікроотоскопія |(напівсинтетичні пеніциліни |крові |тивного | | |Хронічний | Н66.2 | |3. Аналіз крові, аналіз сечі;|або цефалоспоринову групу), |3. Стабілізація слухової |лікування | | |епітимпано- | | |під час загострення |а далі призначають |функції підтверджується |показане | | |антральний | | |бактеріологічне дослідження |антибіотики згідно |тональною, пороговою і |оперативне| | |гнійний | | |виділень із вуха |антибіотикограми на 14-16 |надпороговою аудіометрією|втручання | | |середній отит | | |4. Перевірка прохідності |днів |4. Постійне диспансерне | | | | | | |слухової за Воячеком, |4. У ніс судинозвужуючі |спостереження: педіатр, | | | | | | |Міллером |препарати на 8-10 днів |ЛОР - 2 рази на рік | | | | | | |5. Визначення стану слуху: |5. Туалет вуха за допомогою | | | | | | | |РМ, ШМ (в метрах), акуметрія,|3% розчину перекису водню або | | | | | | | |аудіометрія тональна, мовна, |лужних розчинів з наступним | | | | | | | |ігрова |туалетом і місцевим | | | | | | | |6. Рентгенографія в проекції |застосуванням антисептиків (у | | | | | | | |Шюллера, у дітей раннього |вигляді крапель, спрей, | | | | | | | |віку за Гефертом, Россманом, |мазей, емульсій чи шляхом | | | | | | | |за показаннями - КТ, МРТ |електрофорезу або фонофорезу) | | | | | | | |7. Огляд невролога, |6. Призначають місцево | | | | | | | |офтальмолога |глюкокортикоїди | | | | | | | |(за показаннями), педіатра | | | | | | | | |під час загострення отиту | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Період |1. Клінічний огляд |1. Санація верхніх дихальних |Стабілізація або | | | | | |ремісії |2. Аудіометрія |шляхів |покращання слуху | | | | | | |3. Консультація офтальмолога |2. Загальнозміцнююча терапія | | | | | | | |(за показаннями), |3. Сапуючи операції з | | | | | | | |педіатра 1 раз на рік |відновленням слуху або без | | | | | | | |4. Вестібулометрія |нього | | | | | | | |(за показниками) |4. Щорічно проводять 2 курси | | | | | | | |5. Акуметрія |консервативної терапії | | | | | | | | |5. Тривалість спостереження | | | | | | | | |ЛОР-лікарем до зникнення | | | | | | | | |гноєтечі з вуха протягом | | | | | | | | |одного року. | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | 2.|Гнійний | Н66.4 |Рецидив |1. Клінічний огляд |1. Активний режим |1. Зникнення гноєтечі із | | | |середній отит, | | |2. Анамнез, оцінка |2. Збалансоване харчування |вуха, нормальний стан | | | |неуточнений | | |загального стану, характер |3. Під час рецидиву |барабанної перетинки | | | |(рецидивуючий | | |виділень із вуха, отоскопія, |застосовують антибіотики |2. Нормалізація аналізу | | | |середній отит) | | |отомікроскопія |(напівсинтетичні пеніциліни |крові | | | | | | |3. Аналізи крові і сечі, |або цефалоспоринову групу) |3. Нормальна функція | | | | | | |дослідження імунного |за показанням на 10-12 днів |слуху | | | | | | |статусу, бактеріальне |В ніс - краплі чи аерозолі з |підтверджена акуметрією, | | | | | | |дослідження виділень із вуха |антисептиком, антибіотиком, |аудіометрією | | | | | | |4. Акуметрія тональна; |судинозвужуючі препарати, |4. Зникнення рецидиву | | | | | | |порогова, мовна та ігрова |антигістамінні, |захворювання при | | | | | | |аудіометрія |загальнозміцнюючі препарати. |раціональному лікуванні | | | | | | |5. Тимпанопункція, |Туалет вуха, промивання |5. Диспансерне | | | | | | |антропункція (за показан.) |барабанної порожнини |спостереження: ЛОР - 2 | | | | | | |6. Рентгенологічні методи |антибіотиками, |рази на рік | | | | | | |дослідження вуха, приносових |протеолітичними ферментами, | | | | | | | |пазух (за показанням) |кортикостероїдами | | | | | | | |7. Огляд педіатра, ЛОР, |4. Теплові процедури на вухо | | | | | | | |невролога, офтальмолога | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | | | | | |(при показаннях) під час | | | | | | | | |рецидиву захворювання. | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Період |1. Клінічно- |1. Реабілітація: |1. Стабілізація або | | | | | |ремісії |інструментальний огляд |а) санації верхніх дихальних |покращання слуху | | | | | | |2. Перевірка гостроти |шляхів у міжрецидивний |2. Диспансерне | | | | | | |слуху та слухової труби |період; |спостереження 3 роки. | | | | | | |3. Огляд педіатра 1 раз |б) лікування соматичних і |Огляд 1 раз на рік. | | | | | | |на рік |алергічних захворювань; |При відсутності | | | | | | | |в) загальнозміцнююча терапія |клінічної картини | | | | | | | |2. Тривалість спостереження |протягом 3 років | | | | | | | |до 2 років |зняття з обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |3. |Гострий гнійний| Н66.0 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Режим активний |1. Зникнення гноєтечі із | | | |середній отит | |період |2. Анамнез, клінічний огляд, |2. Збалансоване харчування |вуха, нормалізація | | | | | | |характер виділень із вуха, |3. Антибіотики |барабанної перетинки, | | | | | | |отоскопія, мікроотоскопія |(напівсинтетичні пеніциліни |нормалізація | | | | | | |3. Аналізи крові і сечі, |або цефалоспоринова група) |температури | | | | | | |бактеріологічне дослідження |протягом 7-10 днів. В ніс - |2. Нормалізація аналізу | | | | | | |виділень із вуха |судинозвужуючі каплі, |крові | | | | | | |4. Акуметрія, аудіометрія |аерозолі з антисептиками і |3. Нормалізація слухової | | | | | | |5. Огляд педіатра, |антибіотиками |функції | | | | | | |офтальмолога |4. Туалет вуха, стерильні |4. Повне одужання | | | | | | |(за показаннями), невролога |турунди у вухо, теплові |5. Диспансерне | | | | | | |під час захворювання |процедури на вухо |спостереження протягом | | | | | | | | |6 міс. після одужання. | | | | | | | | |Огляд 1 раз в З міс. | | | | | | | | |При відсутності | | | | | | | | |рецидиву - зняття з | | | | | | | | |обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |4. |Запалення і | Н68 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Активний режим |1. Нормалізація | | | |закупорення | |перебіг |2. Анамнез, клінічний огляд, |2. Збалансоване харчування |барабанної перетинки, | | | |слухової | | |оцінка стану верхніх |3. Аерозолі, електроаерозолі |відновлення прохідності | | | |(євстахієвої) | | |дихальних шляхів, наявність |в ніс, судинозвужуючі |слухової труби | | | |труби | | |соматичних і алергічних |препарати в ніс, |2. Акуметрія, | | | | | | |захворювань, визначення |кортикостероїди в слухову |аудіометрія для оцінки | | | | | | |прохідності слухової труби, |трубу |функції слуху | | | | | | |отоскопія, мікроотоскопія |4. Продування вуха по |3. Повне одужання | | | | | | |3. Аналіз крові, сечі |Вальсальва, Політцеру, |4. Диспансерне | | | | | | |4. Акуметрія, аудіометрія, |катетеризація слухової труби |спостереження протягом | | | | | | |імпедансометрія |5. Санація верхніх дихальних |6 міс. Огляд 1 раз в | | | | | | |5. Огляд педіатра, |шляхів та лікування |3 міс. При відсутності | | | | | | |офтальмолога (за |соматичних захворювань |клінічної картини - | | | | | | |показаннями), невролога |6. Спостереження 1 раз на 6 |зняття з обліку | | | | | | | |місяців (огляд ЛОР для | | | | | | | | |контролю за слухом) | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |5. |Хронічний | Н65.3 |Період |1. Клінічний огляд |1. Активний режим |1. Нормалізація | | | |слизовий | |загострення |2. Анамнез, клініко- |2. Збалансоване харчування |барабанної перетинки, | | | |середній отит | | |інструментальний огляд, |3. Аерозолі, електроаерозолі, |відновлення | | | | | | |оцінка стану верхніх |судинозвужуючі препарати в |вентиляційної і | | | | | | |дихальних шляхів, наявність |ніс, кортикостероїди в |дренажної функції | | | | | | |загальних захворювань, |слухову трубу |слухової труби | | | | | | |визначення вентиляційної і |4. Тимпанопункція з наступним |2. Акуметрія, | | | | | | |дренажної функції слухової |промиванням барабанної |аудіометрія для оцінки | | | | | | |труби, отоскопія, |порожнини антибіотиками, |функції слуху | | | | | | |мікроотоскопія |кортикостероїдами, |3. При відсутність | | | | | | |3. Аналіз крові, сечі |протеолітичними ферментами |ефекту показане | | | | | | |4. Акуметрія, аудіометрія, |(за показаннями) |оперативне лікування | | | | | | |імпедансометрія |5. Продування вуха за | | | | | | | |5. Тимпанопункція, а у дітей |допомогою різних методів | | | | | | | |до року - антропункція | | | | | | | | |(за показаннями). | | | | | | | | |6. Огляд педіатра, | | | | | | | | |офтальмолога | | | | | | | | |(за показаннями), невролога | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1. Клініко-інструментальний |1. Санація верхніх дихальних |1. Стабілізація або |При не- | | | | |захворювання |огляд |шляхів |покращання слуху |ефекти- | | | | | | |2. Санація соматичних |2. Диспансерне |вності | | | | | | |захворювань |спостереження протягом |хірургічна| | | | | | |3. Огляд педіатра, ЛОР 1 раз |1 року. Огляд 2 рази |санація, | | | | | | |на рік |на рік. При відсутності |тимпа- | | | | | | | |клінічної картини - |нопластка | | | | | | | |зняття з обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |6. |Адгезивна | Н74.1 |Активний |1. Клінічний огляд |1. Активний режим |1. Нормалізація |При не- | | |хвороба | |перебіг |2. Анамнез, клінічний огляд, |2. Збалансоване харчування |барабанної перетинки, |ефекти- | | |середнього | | |оцінка стану верхніх |3. Аерозолі, елекроаерозолі |відновлення прохідності |вності | | |вуха | | |дихальних шляхів, наявність |в ніс, судинозвужуючі |слухової труби |оперативне| | | | | |соматичних захворювань, |препарати в ніс, |2. Нормальні показники |лікування | | | | | |визначення вентиляційної і |кортикостероїди в слухову |акуметрії, аудіометрії | | | | | | |дренажної функції слухової |трубу |для оцінки функції слуху | | | | | | |труби, отоскопія, |4. Продування вуха за |3. Повне одужання | | | | | | |мікроотоскопія |допомогою різних методів, | | | | | | | |3. Аналіз крові, сечі |пневмомасаж барабанної | | | | | | | |4. Акуметрія, аудіометрія, |перетинки за допомогою лійки | | | | | | | |імпедансометрія. Огляд |Зіглє | | | | | | | |барабанної перетинки за |5. Санація верхніх дихальних | | | | | | | |допомогою лійки Зіглє |шляхів та лікування | | | | | | | |5. Огляд педіатра, |соматичних захворювань | | | | | | | |офтальмолога |6. Спостереження протягом року| | | | | | | |(за показаннями) невролога | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1. Клініко-інструментальний |1. Санація верхніх дихальних |1. Стабілізація або |При не- | | | | | |огляд |шляхів |покращення слуху |ефекти- | | | | | |2. Огляд педіатра 1 раз на | |2. Диспансерне |вності | | | | | |рік | |спостереження протягом |хірургічне| | | | | | | |1 року. Огляд 1 раз в |лікування | | | | | | | |6 міс. При нормальній |тимпано- | | | | | | | |функції слуху - зняття з |пласт | | | | | | | |обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |7. |Нейросенсорна | Н90.3 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Активний режим. |1. Покращання слухової | | | |втрата слуху | |хронічного |2. Анамнез, клінічний огляд, |2. Збалансоване харчування |функції при аудіометрії | | | |двобічна | |процесу |оцінка стану верхніх |3. Дезінтоксикаційні, |та акуметрії | | | | | | |дихальних шляхів, наявність |дегідратаційні, | | | | | | | |соматичних та інших |судинорозширюючі, седативні, | | | | | | | |захворювань, отоскопія |антигістамінні, | | | | | | | |3. Аналіз крові, сечі, |антихолінестеразні та | | | | | | | |біохімічний аналіз крові |стимулюючі препарати | | | | | | | |4. Акуметрія, аудіометрія |4. Голко-, рефлексотерапія | | | | | | | |5. Огляд педіатра, |5. Реабілітаційні заходи по | | | | | | | |офтальмолога |відновленню слуху, | | | | | | | |(за показаннями), невролога |слухопротезування, | | | | | | | | |сурдопедагогічні заняття | | | | | | | | |6. Диспансерне спостереження | | | | | | | | |педіатр, ЛОР - 2 рази на рік | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1 . Клінічний огляд |1. Слухопротезування |1.Стабілізація слуху | | | | | |процесу |2. Об'єктивні методи |2. Сурдопедагогічні заняття |2. Постійне диспансерне | | | | | | |дослідження слуху | |спостереження | | | | | | |3. Огляд педіатра 1 раз на | |3. Огляд ЛОР-спеціаліста | | | | | | |рік | |2 рази на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |8. |Хронічний | 135.0 |Ремісія |1. Клінічний огляд |1. Активний режим |1. Зникнення ангін і | | | |тонзиліт | |процесу |2. Анамнез, оцінка |2. Збалансоване харчування |місцевих симптомів | | | |(компенсований)| | |загального стану організму, |3. Антигістамінні, |хронічного тонзиліту | | | | | | |верхніх дихальних шляхів, |загальнозміцнюючі, |2. Нормалізація крові, | | | | | | |стану піднебінних мигдаликів |імуномодулюючі препарати; |сечі | | | | | | |3. Аналіз крові, сечі, |аерозолі, електроаерозолі з |3. Нормалізація даних | | | | | | |бактеріологічне дослідження |антисептиками і антибіотиками |електро кардіограми, | | | | | | |вмісту крипт мигдаликів, |згідно антибіотикограми; |імунного статусу | | | | | | |визначення імунного статусу |промивання лакун мигдаликів |4. Відсутність рецидиву | | | | | | |(за показаннями) |антисептиками і антибіотиками |ангін | | | | | | |4. Електрокардіограма |4. УФО, струми УВЧ, |5. Диспансерне | | | | | | |5. Огляд педіатра, |ультразвук, грязетерапія |спостереження | | | | | | |стоматолога, 2 рази на рік., |5. Санаторно-курортне |6. Огляд ЛОР 2 рази | | | | | | |кардіоревматолога 1 раз на |оздоровлення |на рік протягом 2 років | | | | | | |рік |6. Санація верхніх дихальних |7. При відсутності | | | | | | | |шляхів, лікування соматичних, |загострення - зняття з | | | | | | | |ендокринних захворювань |обліку | | | | | | | |7. Тривалість спостереження | | | | | | | | |2 роки | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |9. |Хронічний | 131.2 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Активний режим |1. Зменшення або | | | |фарингіт | | |2. Анамнез, клінічний |2. Збалансоване харчування |ліквідація загострень, | | | | | | |огляд, оцінка загального |3. Антигістамінні, |нормалізація слизової | | | | | | |стану і дихальних шляхів, |загальнозміцнюючі препарати |оболонки задньої стінки | | | | | | |орофарингоскопія |Аерозолі і змазування глотки |глотки | | | | | | |3. Аналіз крові, сечі, |антисептиками, антибіотиками, |2. Нормалізація крові | | | | | | |бактеріологічне |лужно-олійними розчинами | | | | | | | |дослідження мазка із задньої |4. Кріотерапія, лазеротерапія | | | | | | | |стінки глотки на мікрофлору і|5. Санація верхніх дихальних | | | | | | | |її чутливість до антибіотиків|шляхів; лікування соматичних і| | | | | | | |4. Рентгенологічні методи |ендокринних захворювань | | | | | | | |дослідження приносових пазух | | | | | | | | |5. Огляд педіатра, | | | | | | | | |невролога, ендокринолога | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1. Клініко-інструментальне |1. Загальнозміцнююча терапія |1. Відсутність | | | | | | |обстеження 1 раз на рік | |загострення | | | | | | |2. Огляд педіатра 1 раз | |2. Постійне диспансерне | | | | | | |на рік | |спостереження | | | | | | | | |3. Огляд спеціаліста | | | | | | | | |2 рази на рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |10.|Хронічний | J32 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Активний режим. |1. Зникнення місцевих | | | |синусит | | |2. Анамнез, оцінка загального|2. Збалансоване харчування |симптомів | | | |(гайморит, | | |статусу верхніх дихальних |3. Антибіотики |2. Нормалізація крові | | | |етмоїдит) | | |шляхів та характеру виділень |(напівсинтетичні пеніциліни, |3. Нормалізація | | | |Хронічний | J32.0 | |із носа. Передня і задня |або цефалоспоринова група) за |патологічного процесу за | | | |верхньо- | | |риноскопія |показаннями на 8-10 днів. |даними інструментальних | | | |щелепний | | |3. Аналіз крові, сечі, |Аерозолі, електроаерозолі з |і рентгенологічних | | | |синусит | | |бактеріологічне дослідження |антибіотиками, антисептиками, |методів | | | |Хронічний | J32.1 | |виділень із носа на |в ніс - судинозвужуючі |4. Відсутність загострень| | | |фронтальний | | |мікрофлору і її чутливість до|препарати; антигістамінні, | | | | |синусит | | |антибіотиків, цитологічне |загальнозміцнюючі препарати; | | | | |Хронічний | J32.2 | |дослідження |промивання носової порожнини | | | | |етмоїдальний | | |4. Дослідження носового |і гайморової пазухи різними | | | | |синусит | | |дихання, нюху, чутливості |методами | | | | | | | |слизової оболонки носової |4. УВЧ,НВЧ | | | | | | | |порожнини |5. Санація верхніх дихальних | | | | | | | |5. Пункція приносових пазух, |шляхів, лікування соматичних | | | | | | | |синусканоскопія |захворювань | | | | | | | |6. Рентгенологічні методи | | | | | | | | |дослідження, за показаннями -| | | | | | | | |КТ, МРТ, радіонуклідна | | | | | | | | |діагностика. | | | | | | | | |7. Огляд офтальмолога | | | | | | | | |(за показаннями), невролога, | | | | | | | | |педіатра під час загострення | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1. Клінічний огляд |1. Санація верхніх дихальних |1. Відсутність |При не- | | | | | |2. Інструментальний огляд |шляхів |загострення |ефекти- | | | | | |3. Пункція верхньощелепної |2. Загальнозміцнююча терапія |2. Диспансерне |вності | | | | | |пазухи за показаннями | |спостереження |хірургічне| | | | | | | |протягом 2 років |лікування | | | | | | | |3. Огляд ЛОР 2 рази | | | | | | | | |на рік | | | | | | | | |4. При відсутності | | | | | | | | |загострення - зняття | | | | | | | | |з обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |11.|Вазомоторний | J30.0 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Активний режим |1. Нормалізація слизової |При не- | | |риніт | | |2. Анамез, оцінка загального |2. Збалансоване харчування |оболонки носа; |ефекти- | | | | | |статусу, стану верхніх |3. Антигістамінні, |припинення виділень із |вності | | | | | |дихальних шляхів, характеру |загальнозміцнюючі, седативні, |носа |хірургічне| | | | | |виділень із носа; передня і |імуномодулюючі препарати; |2. Нормалізація крові, |лікування | | | | | |задня риноскопія |електрофорез, фонофорез з |відсутність еозинофілів | | | | | | |3. Аналізи крові, сечі, |антигістамінними препаратами |в носовому секреті | | | | | | |бактеріологічне і цитологічне|і кортикостероїдами в ніс |3. Відсутність загострень| | | | | | |дослідження виділень із носа |4. Кріотерапія, | | | | | | | |4. Дослідження носового |кріоультразвукова терапія, | | | | | | | |дихання, нюху, чутливості |ультразвук, голко-, | | | | | | | |слизової оболонки носа |рефлексотерапія. | | | | | | | |5. Синусканоскопія. Пункція |5. Санація верхніх дихальних | | | | | | | |гайморової пазухи за |шляхів, лікування соматичних, | | | | | | | |показаннями |алергічних, ендокринних | | | | | | | |6. Рентгенологічні методи |захворювань | | | | | | | |дослідження приносових пазух | | | | | | | | |(за показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1. Клінічний огляд |1. Санація верхніх дихальних |1. Відсутність |При не- | | | | | |2. Синусканоскопія, |шляхів |загострення |ефекти- | | | | | |пункція верхньощелепної |2. Гіпосенсибілізуюча терапія |2. Диспансерне |вності | | | | | |пазухи (за показанням) |3. Загальнозміцнююча терапія |спостереження протягом |хірургічне| | | | | | | |2 років. Огляд ЛОР |лікування | | | | | | | |2 рази на рік. | | | | | | | | |При відсутності | | | | | | | | |загострення - зняття з | | | | | | | | |обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |12.|Гострий | J00 |Гострий |1. Клінічний огляд. |1. Активний режим |1. Нормалізація слизової | | | |назофаренгит | |перебіг |2. Анамнез, характер виділень|2. Збалансоване харчування |оболонки носової | | | |(нежить) | | |із носа, глотки; передня, |3. Аерозолі, електроаерозолі |порожнини, глотки, | | | | | | |задня риноскопія, |з антисептиками, |нормалізація температури | | | | | | |орофарингоскопія |судинозвужуючі краплі в ніс, |2. Диспансерне | | | | | | |3. Аналіз крові |антисептичні краплі в ніс, |спостереження протягом | | | | | | |4. Дослідження носового |полоскання горла |3 міс. після чого - | | | | | | |дихання, нюху |(симптоматична терапія) на |зняття з обліку. | | | | | | |5. Рентгенологічні методи |5-7 днів | | | | | | | |дослідження (за показаннями) |4. УФО, струми УВЧ, НВЧ; | | | | | | | | |відволікаюча терапія | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |13.|Гострий | J01 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Активний режим |1. Нормалізація слизової | | | |синусит | |перебіг |2. Анамнез, характер виділень|2. Збалансоване харчування |оболонки приносових | | | |(гайморит, | | |із носа, передня і задня |3. Антибіотики |пазух, припинення | | | |фронтит, | | |риноскопія |(напівсинтетичні пеніциліни |виділень із носа | | | |етмоїдит) | | |3. Аналіз крові |або цефалоспоринова група) |2. Нормалізація | | | | | | |4. Дослідження носового |на 8-10 днів. Аерозолі, |температури. | | | | | | |дихання, нюху |електроаерозолі з |3. Нормалізація крові | | | | | | |5. Рентгенологічні методи |антисептиками, судинозвужуючі |4. Диспансерне | | | | | | |дослідження (за показаннями) |і антисептичні краплі в ніс; |спостереження протягом | | | | | | |6. Огляд педіатра, невролога,|симптоматична терапія на |6 міс. | | | | | | |офтальмолога (за показаннями)|5-6 днів |5. При відсутності | | | | | | |під час захворювання |4. УВЧ, НВЧ, відволікаюча |загострень зняття з | | | | | | | |терапія |обліку | | | | | | | |5. Пункція верхньощелепної | | | | | | | | |пазухи за необхідністю | | | | | | | | |поставити дренажні трубки | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |14.|Гострий | J04.0 |Гострий |1. Клінічний огляд |1. Голосовий режим |1. Від голосової | | | |ларингіт | |перебіг |2. Анамнез, клінічний огляд, |2. Збалансоване харчування |функції, нормалізація | | | | | | |оцінка стадійності та зміна |3. Аерозолі з антибіотиками, |кольору слизової оболонки| | | | | | |голосу під час гострого |антисептиками на 6-7 днів, |гортані | | | | | | |ларингіту, непряма і пряма |антибіотики (напівсинтетичні |2. Диспансерне | | | | | | |ларингоскопія |пеніциліни або |спостереження педіатра, | | | | | | |3. Огляд педіатра, ЛОР |цефалоспоринова група) |ЛОР протягом 3 міс. | | | | | | | |на 5-6 днів, відхаркувальні |після чого - зняття | | | | | | | |засоби, відволікаюча терапія, |з обліку | | | | | | | |загальнозміцнюючі препарати | | | | | | | | |4. Теплові процедури на шию | | | | | | | | |(солюкс, УВЧ, діатермію) | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |15.|Хронічний | J37.0 |Період |1. Клінічний огляд |1. Голосовий режим |1. Нормалізація кольору | | | |ларингіт | |загострення |2. Анамнез, оцінка клінічного|2. Збалансоване харчування |слизової оболонки, | | | | | | |стану верхніх дихальних |3. Аерозолі з антибіотиками, |гортані, відновлення | | | | | | |шляхів та ступеня порушення |антисептиками на 6-7 днів, |голосової функції | | | | | | |голосової функції; |відхаркувальні засоби, |2. Відсутність або | | | | | | |непряма та пряма |загальнозміцнюючі препарати, |зменшення симптомів | | | | | | |ларингоскопія для оцінки |відволікаюча терапія |хронічного ларингіту | | | | | | |клінічної форми хронічного |4. На гортань - солюкс, |3. Диспансерне | | | | | | |ларингіту |УВЧ, діатермія, електрофорез, |спостереження педіатра, | | | | | | | |ультразвук |ЛОР 2 рази на рік | | | | | | | | |до одужання | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1. Клінічний огляд |1. Місцеве застосування 3% |1. Відсутність | | | | | | |2. Пряма ларингоскопія |розчину коларгола чи |загострення | | | | | | |3. Огляд ЛОР, педіатра, |протаргола |2. Диспансерне | | | | | | |фоніатра (за показаннями) |2. Фонофорез з |спостереження протягом | | | | | | |1 раз на рік |гідрокортизоном, дібазолом |6 міс. | | | | | | | | |3. При відсутності | | | | | | | | |загострень - зняття з | | | | | | | | |обліку | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| |16.|Порушення | J95.0 |Загострення |1. Клінічний огляд |1. Активний режим |1. Стабілізація тканин | | | |функкціонування| |хронічного |2. Перевірка прохідності |2. Збалансоване харчування |навколо трахеостоми, в | | | |трахеостоми | |запального |трахеостомічної трубки |3. Аерозолі з антисептиками |гортані і трахеї | | | | | |процесу |3. Визначення стану голосу |і антибіотиками |2. Значне зменшення | | | | | |в гортані і |4. Огляд педіатра, |4. Туалет трахеостоми |патологічних виділень | | | | | |трахеї |отоларинголога |5. Змазування шкіри навколо |з трахеостоми | | | | | | | |трахеостоми антисептичними |3. Деканюляція в | | | | | | | |мазями |стаціонарних умовах | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------| | | | |Ремісія |1. Клінічний огляд |1. Заміна трахеотомічної |1. Вільне дихання при |Дека- | | | | | |2. Консультація |трубки 2-3 рази на тиждень |закритій трахеостомічній |нюляція | | | | | |оториноларинголога, |2. Тренування дихання шляхом |трубці |в стаці- | | | | | |педіатра 2 рази на рік |періодичного закриття |2. Постійне диспансерне |онарних | | | | | | |трахеотомічної трубки |спостереження |умовах | | | | | | |протягом дня, на ніч отвір |3. Огляд ЛОР спеціаліста | | | | | | | |трахеотомічної трубки не |1 раз у квартал | | | | | | | |закривають |4. Після пластичної | | | | | | | |3. Загальнозміцнююча терапія |операції і нормалізації | | | | | | | | |дихальної функції - | | | | | | | | |зняття з обліку | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДИТЯЧА ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або | Обсяг заходів |Критерії ефективності| Примітка | |з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність |--------------------------------------------------------|лікування. Тривалість| | | |(та клінічними | |патологічного| клініко-діагностичних |лікувально-профілактичних | диспансерного | | | |класифікаціями)| | процесу | | | спостереження | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+------------------| |1 |Гіперметропія |Н 52.0 |Хронічний |1. Клінічно-інструментальне |1. Корекція зору |1. Стабілізація та |У дітей з | | |Астигматизм |Н 52.2 |перебіг |обстеження гостроти зору без |окулярами або контактними |покращення зорових |гіперметропією до | | |(гіперметро- | | |і з корекцією, |лінзами |функцій |3 дптр., простим | | |пічний | | |бінокулярного зору, поля | |2. Постійний |гіперметропічним | | |астигматизм) | | |зору, статична і динамічна | |диспансерний нагляд |астигматизмом до | | | | | |рефракція, офтальмоскопія, | |3. Огляд окуліста 1 |2-х дптр., | | | | | |біомікроскопія | |раз в рік |складним | | | | | | | | |гіперметропічним | | | | | | | | |астигматизмом при | | | | | | | | |гіперметропії до | | | | | | | | |3-х дптр. у | | | | | | | | |меридіані, що | | | | | | | | |слабше заломлює, | | | | | | | | |якщо гострота зору| | | | | | | | |без корекції 0,5 і| | | | | | | | |вище, окуляри не | | | | | | | | |призначаються, | | | | | | | | |проводиться | | | | | | | | |плеопто-ортоптичне| | | | | | | | |лікування в | | | | | | | | |поліклініці | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+------------------| |2 |Міопія |Н 52.1 |Хронічний |1. Клінічно-інструментальне |1. Корекція зору |1. Стабілізація та |При неефективності| | |Астигматизм |Н 52.2 |перебіг |обстеження гостроти зору без |окулярами або |покращення зорових |консервативного | | |(міопічниії | | |і з корекцією, |контактними лінзами, |функцій |лікування: | | |астигматизм | | |бінокулярного зору, поля |рекомендація режиму |2. Постійний |хірургічне - | | | | | |зору, стану акомодації, |зорового навантаження, |диспансерний нагляд |склеропластика при| | | | | |статична і динамічна |вітаміни А, Е, С |3. Огляд окуліста 2 |рості міопії та | | | | | |рефракція, офтальмоскопія, |2. Тренування ціліарного |рази в рік |лазеркоагуляція | | | | | |біомікроскопія, біометрія, |м'язу | |при прогресуванні | | | | | |тонометрія | | |періферічної | | | | | |2. Консультація педіатра, | | |дістрофії сітківки| | | | | |ендокринолога (при | | | | | | | | |необхідності) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+------------------| |3 |Амбліопія |Н 53.0 |Хронічний |1. Клінічно-інструментальне |1. Корекція зору |1. Підвищення |При неефективності| | |внаслідок | |перебіг |обстеження гостроти зору без |окулярами або контактними |гостроти зору |лікування впродовж| | |анопсії | | |і з корекцією, |лінзами, плеоптика |2. Постійний |3 міс. - | | | | | |бінокулярного зору, | |диспансерний нагляд |направлення | | | | | |статична і динамічна | |3. Огляд окуліста 2 |в кабінет охорони | | | | | |рефракція, офтальмоскопія, | |рази в рік |зору, в обласне | | | | | |біомікроскопія | | |дитяче | | | | | | | | |офтальмологічне | | | | | | | | |відділення | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+------------------| |4 |Збіжна |Н 50.0 |Гострий, |1. Клінічно-інструментальне |1. Відповідна корекція |1. Ортотропія, |При вродженій і | | |співдружня | |хронічний |обстеження гостроти зору без |зору окулярами, |бінокулярний зір |набутій косоокості| | |косоокість | |перебіг |і з корекцією, статистична і |плеоптика, ортоптика, |2. Постійне |з кутом девіації | | |Розбіжна |Н 50.1 | |динамічна рефракція, |диплоптика |диспансерне |10 град. і більше,| | |співдружня | | |офтальмоскопія, обстеження | |спостереження дітей |якщо гострота | | |косоокість | | |на синоптофорі, кольоровий | |із зниженою гостротою|зору 0,3 і більше,| | | | | |тест, визначення кута | |зору чи відсутністю |спочатку | | | | | |косоокості за Гіршбергом | |бінокулярного зору |проводиться | | | | | |або Д) | |(після корекції) |хірургічне | | | | | | | |3. Огляд окуліста |лікування, в | | | | | | | |1 раз на рік |наступному - | | | | | | | |4. Зняття з обліку |плеоптоортоптичне | | | | | | | |через рік після | | | | | | | | |лікування (при повній| | | | | | | | |гостроті та наявності| | | | | | | | |бінокулярного зору) | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+------------------| |5 |Дитяча, |Н 26.0 |Гострий, |1. Клінічно-інструментальне |1. Плеоптика, полівітаміни|1. Покращання |Направлення на | | |юнацька і | |хронічний |обстеження гостроти зору без |та стимулююча терапія |форменого зору, |операцію при | | |пресеніальна | |перебіг |і з корекцією, |(за показаннями) |зорової фіксації. |катарактах III ст.| | |катаракта | | |біомікроскопія, визначення | |Усунення ускладнень |Проведення | | |Травматична |Н 26.1 | |стадії. УЗ біометрія, | |(ністагм, |плеоптичного | | |катаракта | | |ультразвукова діагностика | |косоокість). |лікування після | | | | | |(за показаннями), | |Прозорість заломних |операції | | | | | |офтальмоскопія, | |середовищ | | | | | | |офтальмотонометрія | |2. Постійне | | | | | | | | |диспансерне | | | | | | | | |спостереження з | | | | | | | | |проведенням | | | | | | | | |клінічного лікування | | | | | | | | |після хірургічного | | | | | | | | |втручання | | | | | | | | |3. Огляд окуліста | | | | | | | | |після оперативного | | | | | | | | |лікування в перший | | | | | | | | |рік 1 раз в 3 місяці,| | | | | | | | |в подальшому 1 р. на | | | | | | | | |рік | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+------------------| |6 |Підозра на |Н 40.0 |Загострення |1. Клінічно-інструментальне |1. Призначення міотиків і |1. Нормалізація |Квантативна | | |глаукому | |після |обстеження гостроти зору без |негайне направлення в |внутрішньоочного |периметрія в | | | | |лікування в |і з корекцією, поле зору, |обласне офтальмологічне |тиску, стабілізація |поліклініках | | | | |стаціонарі |добова тонометрія, |відділення |зорових функцій та |республіканських | | | | | |УЗ біометрія, скіаскопія, | |передньо-заднього |офтальмологічних | | | | | |рефрактометрія, | |розміру ока |центрів. При | | | | | |біомікроскопія, | |2. Постійний |прогресуванні | | | | | |офтальмоскопія | |диспансерний нагляд |процесу - | | | | | | | |3. Огляд офтальмолога|хірургічне | | | | | | | |(після хірургічного |лікування | | | | | | | |лікування) при | | | | | | | | |нормалізації | | | | | | | | |внутрішньоочного | | | | | | | | |тиску 1 раз в 6 міс. | | | | | | | | |При підвищеному тиску| | | | | | | | |1 раз в квартал | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+------------------| |7 |Вогнищеве |Н 30.0 |Активний |1. Клінічно-інструментальне |1. Направлення у відновні |1. Відсутність ознак |Флюорисцентна | | |хоріоретинальне| |процес або |обстеження гостроти зору без |відділення для лікування |запалення, |ангіографія в | | |запалення | |ремісія |і з корекцією, поле зору, |(антибіотикотерапія, |стабілізація процесу,|поліклініках | | |(хоріоретиніт) | | |рефрактометрія, |дегідротаційні, |покращення зорових |республіканських | | | | | |офтальмоскопія, |дезінтоксикаційні заходи, |функцій |офтальмологічних | | | | | |флюорисцентна ангіографія, |десенсибілізуюча |2. Постійне |центрів | | | | | |імунологічні обстеження, |вітаміно- і |диспансерне | | | | | | |ревмопроби, обстеження на |гормонотерапія, місцево |спостереження після | | | | | | |туберкульоз |електрофорез з |стаціонарного | | | | | | |2. Консультації |анаболічними речовинами, |лікування | | | | | | |стоматолога, отоларинголога, |препарати фосфору, |3. Огляд офтальмолога| | | | | | |педіатра, кардіоревматолога, |кальцію) |1 раз в 6 місяців | | | | | | |фтізіатра, імунолога | |на першому році, в | | | | | | |(та ін. за показаннями) | |подальшому - 1 раз на| | | | | | |3. Дослідження крові на | |рік, при необхідності| | | | | | |ТОРЧ-інфекції, | |частіше | | | | | | |бактеріологічні дослідження | | | | | | | | |(та ін. за показаннями) | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+------------------| |8 |Відшарування |Н 33.0 |Після |1. Клінічно-інструментальне |1. Термінова |1. Прилягання |Лазеркоагуляція в | | |сітківки | |стаціонарного|обстеження гостроти зору без |госпіталізація |сітківки, блокування |поліклініках | | |з розривом | |лікування |і з корекцією, рефракція, | |розриву, збереження |республіканських | | |сітківки | | |поле зору, ультразвукова | |зорових функцій |офтальмологічних | | | | | |діагностика, офтальмоскопія | |2. Постійне |центрів, можлива в| | | | | | | |диспансерне |амбулаторних | | | | | | | |спостереження після |умовах. | | | | | | | |операції |Направлення на | | | | | | | |3. Нагляд окуліста |лазеркоагуляцію | | | | | | | |1 раз на тиждень в |при регматогенному| | | | | | | |перший місяць після |та локальному | | | | | | | |операції, в |відшаруванні | | | | | | | |подальшому 1 раз на |периферії сітківки| | | | | | | |місяць в перші 6 |при розмірах не | | | | | | | |місяців, далі 1 раз |більше 1/2 | | | | | | | |на рік |сегмента. При | | | | | | | | |більших площах | | | | | | | | |відшарування та | | | | | | | | |при змінах | | | | | | | | |склистого тіла - | | | | | | | | |направлення на | | | | | | | | |хірургічне | | | | | | | | |лікування в дитячі| | | | | | | | |республіканські | | | | | | | | |офтальмологічні | | | | | | | | |центри | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+------------------| |9 |Дегенерація |Н 35.3 |Активний |1. Клінічно-інструментальне |1. Вітаміни груп А, В, С, |1. Стабілізація |Флюоресцентна | | |макули та | |процес або |обстеження гостроти зору без |Е |зорових функцій |ангіографія, | | |заднього | |ремісія |і з корекцією, рефракція, |2. Судинорозширюючі |2. Постійне |квантитативна | | |полюса | | |поле зору, офтальмоскопія |препарати |диспансерне |периметрія в | | |Периферична |Н 35.4 | | |3. Тканинна терапія, |спостереження |поліклініках | | |дегенерація | | | |дієтотерапія |3. Огляд окуліста |республіканських | | |сітківки | | | |4. Препарати йоду, тауфон,|1 раз на рік |офтальмологічних | | |(дистрофія | | | |лазер і магнітотерапія | |центрів | | |макули) | | | | | | | |---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+------------------| |10 |Діабетична |Н 36.0 |Активний |1. Клінічно-інструментальне |1. При проліферативній |1. Розсмоктування |Квантитативна | | |ретинопатія | |процес або |обстеження гостроти зору без |формі - направлення |крововиливів, |периметрія, | | |(Е10-Е14 із | |ремісія |і з корекцією, поле зору, |в республіканські |стабілізація зорових |флюоресцентна | | |спільною | | |офтальмоскопія, контроль |офтальмологічні центри |функцій, стану очного|ангіографія в | | |четвертою | | |цукру у крові, консультація |для лазеркоагуляції та |дна |поліклініках | | |цифрою 3) | | |ендокринолога, невропатолога,|інших видів хірургічного |2. Постійне |республіканських | | | | | |педіатра та ін. |лікування |диспансерне |офтальмологічних