Документ z0889-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.08.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2018  № 2492/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2018 р.
за № 889/32341

Про затвердження Змін до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

Відповідно до частини першої статті 8, статті 9 Закону України "Про виконавче провадження" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256, що додаються.

2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" у місячний термін з дня набрання чинності цим наказом вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Глущенко С.В.

Заступник Міністра
з питань
державної реєстраціїО. Сукманова

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С.С. Лур’є


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
30 липня 2018 року № 2492/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2018 р.
за № 889/32341

ЗМІНИ
до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

1. Підпункт 1 пункту 8 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

"усунення перешкод у побаченні з дитиною, встановлення побачення з дитиною.".

2. У розділі Х:

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо під час виконання рішення про встановлення побачення з дитиною або рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною державним виконавцем винесено постанову про накладення штрафу на боржника, Система забезпечує обробку даних про цього боржника та вносить відомості про нього до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням такої постанови.";

абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

"за рішенням немайнового характеру (крім рішень про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною, під час виконання яких винесено постанову про накладення штрафу на боржника).";

пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі відновлення виконавчого провадження за рішенням про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про накладення штрафу на боржника.";

абзац другий пункту 9 замінити п’ятьма абзацами такого змісту:

"Окремо в Єдиному реєстрі боржників розміщується загальний перелік відомостей про:

боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;

боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення заборгованості із заробітної плати та інших платежів, пов’язаних з трудовими правовідносинами;

боржників за рішеннями про встановлення побачення з дитиною, про усунення перешкод у побаченні з дитиною, до яких застосовано штраф у порядку, передбаченому статтею 75 Закону України "Про виконавче провадження".

Перелік боржників за рішеннями про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною містить інформацію, передбачену абзацом другим пункту 3 цього розділу.".

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим.

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО.М. Олійниквгору