Документ z1009-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.11.2018, підстава - z1240-18, z1241-18, z1242-18, z1243-18

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2007  № 378


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 вересня 2007 р.
за № 1009/14276

Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 999 від 17.11.2010
№ 511 від 17.06.2013
№ 1504 від 30.11.2017
№ 1802 від 04.10.2018}

Відповідно до статей 1 та 16 Закону України "Про державну статистику", статті 19-1 Закону України "Про інформацію", Закону України "Про охорону дитинства", Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1542, постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 960 "Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України" та з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров'я НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

{Підпункт 1.1 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1504 від 30.11.2017}

{Підпункт 1.2 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1504 від 30.11.2017}

{Підпункт 1.3 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1802 від 04.10.2018}

1.3 Форму звітності № 13 "Звіт про штучне переривання вагітності за 20__ рік" (річна) (додається).

1.4. Форму звітності № 14 "Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації за 20__ рік" (річна) (додається).

1.5 Форму звітності № 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20__ рік" (річна) (додається).

1.6 Форму звітності № 16 "Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20__ рік" (річна) (додається).

1.7. Форму звітності № 17 "Звіт про медичні кадри за 20__ рік" (річна) (додається).

1.8. Форму звітності № 19 "Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік" (річна) (додається).

{Підпункт 1.8 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1802 від 04.10.2018}

1.9. Форму звітності № 20 "Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20___ рік» (річна) (додається).

{Підпункт 1.9 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1802 від 04.10.2018}

1.10. Форму звітності № 21 "Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям за 20__ рік" (річна) (додається).

{Підпункт 1.12 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 999 від 17.11.2010}

1.11. Форму звітності № 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту за 20__ рік" (річна) (додається).

1.12 Форму звітності № 25 "Звіт будинку дитини за 20__ рік" (річна) (додається).

{Підпункт 1.14 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1504 від 30.11.2017}

{Підпункт 1.15 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1504 від 30.11.2017}

{Підпункт 1.15 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1802 від 04.10.2018}

1.15. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 13 "Звіт про штучне переривання вагітності за 20__ рік" (додається).

1.16. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 14 "Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації за 20__ рік" (додається).

1.17. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20__ рік" (додається).

1.18. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 16 "Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20__ рік" (додається).

1.19. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 17 "Звіт про медичні кадри за 20__ рік" (додається).

1.20. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 19 "Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік" (річна) (додається).

{Підпункт 1.20 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1802 від 04.10.2018}

1.21. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 20 "Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20___ рік" (річна) (додається).

{Підпункт 1.21 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1802 від 04.10.2018}

1.22 Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 21 "Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям за 20__ рік" (додається).

{Підпункт 1.26 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 999 від 17.11.2010}

1.23 Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту за 20__ рік" (додається).

1.24. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 25 "Звіт будинку дитини за 20__ рік" (додається).

2. Увести в дію форми звітності та інструкції щодо їхнього заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, починаючи з 1 січня 2008 року, впровадити їхнє подальше застосування юридичними особами незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичними особами - підприємцями, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1802 від 04.10.2018}

3. Начальнику Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України Голубчикову М.В., директору Департаменту розвитку медичної допомоги Ждановій М.П. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та доведення його до відома Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальників управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - територіальні органи охорони здоров'я), керівників інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають лікувально-профілактичні заклади.

4. Начальнику Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України Голубчикову М.В.:

4.1. Здійснювати методологічне керівництво та контроль за організацією збору та обробки інформації за формами, затвердженими підпунктами 1.1-1.14 пункту 1 цього наказу.

4.2. Забезпечувати подання зведеної інформації за формами, затвердженими підпунктами 1.1-1.14 пункту 1 цього наказу, в установлені терміни до Державного комітету статистики України.

4.3. Забезпечувати територіальні органи охорони здоров'я зразками Форм та інструкціями щодо їхнього заповнення, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

5. Територіальним органам охорони здоров'я:

5.1. Забезпечувати збір, обробку та узагальнення інформації від юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики за формами, затвердженими підпунктами 1.1-1.14 пункту 1 цього наказу.

{Підпункт 5.1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1802 від 04.10.2018}

5.2. Забезпечувати подання зведеної інформації за формами, затвердженими підпунктами 1.1-1.14 пункту 1 цього наказу, в установлені терміни до Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Орду О.М.

Міністр

Ю.О.Гайдаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету статистики УкраїниО.Г. Осауленко

{Форму № 10 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1504 від 30.11.2017}

{Форму № 11 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1504 від 30.11.2017}

{Форму № 12 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1802 від 04.10.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 10 липня 2007 р. № 378 

ЗВІТ
про штучне переривання вагітності
(Форма № 13)

Начальник Центру
медичної статистики МОЗ


М.В.Голубчиков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 10 липня 2007 р. № 378 

ЗВІТ
про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації
(Форма № 14)

Начальник Центру
медичної статистики МОЗ


М.В.Голубчиков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 10 липня 2007 р. № 378 

ЗВІТ
про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
(Форма № 15)

Начальник Центру
медичної статистики МОЗ


М.В.Голубчиков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 10 липня 2007 р. № 378 

ЗВІТ
про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
(Форма № 16)

Начальник Центру
медичної статистики МОЗ


М.В.Голубчиков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 10 липня 2007 р. № 378 

ЗВІТ
про медичні кадри
(Форма № 17)

Начальник Центру
медичної статистики МОЗ


М.В.Голубчиков

{Форма № 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 511 від 17.06.2013, № 1802 від 04.10.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 10 липня 2007 р. № 378 

ЗВІТ
про дітей з інвалідністю віком до18 років за 20___рік (річна)
(Форма № 19)

Начальник Центру
медичної статистики МОЗ


М.В.Голубчиков

{Форма № 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1802 від 04.10.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 10 липня 2007 р. № 378 

ЗВІТ
юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики,
за 20___ рік (річна)
(Форма № 20)

Начальник Центру
медичної статистики МОЗ


М.В.Голубчиков

{Форма № 20 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 511 від 17.06.2013}

{Зміни до Форми № 20 додатково див. у Наказі Міністерства охорони здоров'я № 1802 від 04.10.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 10 липня 2007 р. № 378 

ЗВІТ
про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям
(Форма № 21)

Начальник Центру
медичної статистики МОЗ


М.В.Голубчиков

{Форму № 22 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 999 від 17.11.2010}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 10 липня 2007 р. № 378 

ЗВІТ
фельдшерсько-акушерського пункту
(Форма № 24)

Начальник Центру
медичної статистики МОЗ


М.В.Голубчиков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 10 липня 2007 р. № 378 

ЗВІТ
будинку дитини
(Форма № 25)

Начальник Центру
медичної статистики МОЗ


М.В.Голубчиков

{Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 10 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1504 від 30.11.2017}вгору